Prolia

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
denosumab
Dostupné s:
Amgen Europe B.V.
ATC kód:
M05BX04
INN (Mezinárodní Name):
denosumab
Terapeutické skupiny:
Léky na léčbu nemocí kostí
Terapeutické oblasti:
Bone Resorption; Osteoporosis, Postmenopausal
Terapeutické indikace:
Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen a u mužů s vyšším rizikem zlomenin. U postmenopauzálních žen Prolia významně snižuje riziko zlomenin obratlů, vertebrálních a bederních. Léčba úbytku kostní hmoty vzniklé následkem hormonální ablace u mužů trpících rakovinou prostaty, u nichž je zvýšené riziko zlomenin. U mužů s karcinomem prostaty, které dostávají hormonální ablaci, Prolia výrazně snižuje riziko zlomenin obratlů.
Přehled produktů:
Revision: 25
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001120
Datum autorizace:
2010-05-26
EMEA kód:
EMEA/H/C/001120

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

12-09-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

07-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

07-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

07-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

07-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

12-09-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

denosumabum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože pro Vás obsahuje důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této informaci. Viz bod 4.

Lékař Vám dá informační kartu pacienta, která obsahuje důležité bezpečnostní informace, které

potřebujete vědět před léčbou a během léčby přípravkem Prolia.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Prolia a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prolia používat

Jak se přípravek Prolia používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Prolia uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Prolia a k čemu se používá

Co je přípravek Prolia a jak účinkuje

Přípravek Prolia obsahuje denosumab, bílkovinu (monoklonální protilátku), která zasahuje do účinku

jiné bílkoviny s cílem léčit úbytek kostní hmoty a osteoporózu. Léčba přípravkem Prolia zpevňuje

kosti a zabraňuje jejich snadné lomivosti.

Kost je živá a stále se obnovující tkáň. Estrogen napomáhá udržovat kosti zdravé. Po menopauze (u

žen v přechodu po ukončení pravidelného menstruačního krvácení) hladiny estrogenu klesají, což

může vést k zeslabení a zvýšené křehkosti kostí. Může tak vzniknout onemocnění zvané osteoporóza.

Osteoporóza se může vyskytnout také u mužů z mnoha důvodů včetně stárnutí a/nebo nízké hladiny

mužského hormonu testosteronu. Může se také vyskytnout u pacientů užívajících glukokortikoidy.

Mnoho pacientů s osteoporózou nemá žádné příznaky, přesto jsou však ohroženy zlomeninami,

zejména páteře, kyčlí a zápěstí.

Operační zákroky nebo podávání léků, které zastavují tvorbu estrogenu nebo testosteronu a jsou

určeny k léčbě pacientů s rakovinou prostaty nebo prsu, způsobují také úbytek kostní hmoty. Kosti

slábnou a snadněji se lámou.

K čemu se přípravek Prolia používá

Přípravek Prolia se používá k léčbě:

osteoporózy u žen po menopauze a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin, pro snížení rizika

zlomenin páteře, zlomenin v oblasti kyčle a zlomenin jiných kos

tí než obratlů.

úbytku kostní hmoty, který nastává při snížení hladiny hormonů (testosteronu) v důsledku

operace nebo podávání léků pacientům s rakovinou prostaty.

ztráty kostní hmoty v důsledku dlouhodobé léčby glukokortikoidy u pacientů, kteří mají

zvýšené riziko zlomenin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prolia používat

Nepoužívejte přípravek Prolia

pokud máte nízkou hladinu vápníku v krvi (hypokalcemie).

jestliže jste alergický(á) na denosumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Prolia se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při léčbě přípravkem Prolia se může objevit infekce kůže s příznaky jako je otok a zarudnutí kůže,

nejčastěji na dolních končetinách, přičemž postižená oblast je horká a citlivá na dotek (tzv. flegmóna -

zánět kůže a podkožní tkáně) a stav může být doprovázen horečkou. Informujte, prosím, neodkladně

svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků.

Při léčbě přípravkem Prolia byste měl(a) užívat také doplněk vápníku a vitaminu D. Lékař se s Vámi

domluví na jejich užívání.

Pokud užíváte přípravek Prolia, můžete mít nízkou hladinu vápníku v krvi. Informujte ihned svého

lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků: křeče, záškuby nebo svalové křeče,

a/nebo znecitlivění nebo mravenčení prstů na rukou, nohou nebo v okolí úst, a/nebo záchvaty,

zmatenost nebo ztrátu vědomí.

Informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste někdy měl(a) závažné potíže s ledvinami, selhání

ledvin nebo jste potřeboval(a) dialýzu či užíváte léky nazývané glukokortikoidy (jako je prednisolon

nebo dexamethason), které mohou zvýšit riziko výskytu nízké hladiny vápníku v krvi, pokud

neužíváte vápník.

Potíže s ústy, zuby nebo čelistmi

U pacientů léčených přípravkem Prolia na osteoporózu byl hlášen vzácně (může postihnout až 1

z 1000 pacientů) nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti (ONJ) (poškození kosti v čelisti).

Riziko výskytu ONJ se zvyšuje u pacientů léčených dlouhou dobu (může postihnout až 1 z 200

pacientů, pokud je léčen 10 let). ONJ se může rovněž vyskytnout po ukončení léčby. Je důležité

pokusit se vzniku ONJ zabránit, protože může být bolestivá a její léčba může být složitá. Aby se

snížilo riziko vzniku ONJ, proveďte tato opatření.

Před zahájením léčby řekněte svému lékaři nebo zdravotní sestře (zdravotnickému pracovníkovi)

pokud:

máte problémy v ústech nebo se zuby jako je špatný stav zubů, parodontóza nebo plánované

trhání zubu.

nechodíte pravidelně k zubaři nebo jste dlouho nebyl(a) na prohlídce u zubaře.

jste kuřák (jelikož to může zvyšovat riziko vzniku problémů se zuby).

jste dříve byl(a) léčen(a) bisfosfonáty (používanými k léčbě nebo prevenci onemocnění kostí).

užíváte léky nazývané kortikosteroidy (jako prednisolon nebo dexamethason).

máte nádorové onemocnění.

Lékař Vás může požádat, abyste před zahájením léčby přípravkem Prolia podstoupil(a) zubní

prohlídku.

Při léčbě musíte pečlivě udržovat hygienu dutiny ústní a pravidelně chodit na zubní prohlídky. Pokud

máte zubní protézu, ujistěte se, že Vám dobře zapadá. Jestliže jste aktuálně léčen(a) u zubaře nebo

pokud se chystáte podstoupit stomatologický zákrok (např. vytržení zubu), informujte o tom svého

lékaře a sdělte svému zubaři, že jste léčen(a) přípravkem Prolia.

Pokud se u Vás objeví jakýkoliv problém v ústech nebo se zuby, jako je vypadávání zubů, bolest nebo

otok nebo nehojící se vředy či výtok, kontaktujte ihned svého lékaře a zubaře, protože to mohou být

příznaky ONJ.

Neobvyklé zlomeniny stehenní kosti

Při léčbě přípravkem Prolia se u některých pacientů vyskytly neobvyklé zlomeniny stehenní kosti.

Pokud se u Vás vyskytne nová nebo neobvyklá bolest v oblasti kyčle, třísla nebo stehna, kontaktujte

svého lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek Prolia se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let. Podávání přípravku

Prolia dětem a dospívajícím nebylo studováno.

Další léčivé připravky a Prolia

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je obzvlášť důležité, abyste informoval(a) lékaře, pokud

užíváte jiný přípravek obsahující denosumab.

Přípravek Prolia nepoužívejte zároveň s jiným přípravkem obsahujícím denosumab.

Těhotenství a kojení

Přípravek Prolia nebyl zkoušen u těhotných žen. Je důležité, abyste svého lékaře informovala, pokud

jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět. Přípravek Prolia se

nedoporučuje podávat těhotným ženám. Ženy v plodném věku musí při léčbě přípravkem Prolia a

minimálně po dobu 5 měsíců po ukončení léčby přípravkem Prolia používat účinnou metodu

antikoncepce.

Pokud při léčbě přípravkem Prolia nebo v období kratším než 5 měsíců po ukončení léčby přípravkem

Prolia otěhotníte, informujte, prosím, svého lékaře.

Není známo, zda se přípravek Prolia vylučuje do mateřského mléka. Je důležité, abyste svého lékaře

informovala, pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Váš lékař Vám pomůže se rozhodnout, zda přestat

kojit nebo zda zastavit léčbu přípravkem Prolia. Je třeba zvážit přínos kojení pro dítě a přínos léčby

přípravkem Prolia pro matku.

Pokud při léčbě přípravkem Prolia kojíte, informujte, prosím, svého lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Prolia nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Prolia obsahuje sorbitol

Tento léčivý přípravek obsahuje 47 mg sorbitolu v jednom ml roztoku.

Prolia obsahuje sodík

Tento lék obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 60 mg, to znamená, že je v podstatě „bez

sodíku“.

3.

Jak se přípravek Prolia používá

Doporučená dávka je jedna předplněná injekční stříkačka s 60 mg přípravku, podávaná jednou za

6 měsíců ve formě jednorázové podkožní (subkutánní) injekce. Nejlepším místem pro aplikaci je horní

část stehen a břicho. Osoba, která o Vás pečuje, může k aplikaci použít rovněž vnější plochu horní

části Vaší paže. O datu možného podání další injekce se prosím poraďte se svým lékařem. Každé

balení přípravku Prolia obsahuje upomínací kartu, kterou lze vyjmout z krabičky a použít

k zaznamenání data podání další injekce.

Při léčbě přípravkem Prolia byste měl(a) užívat také vápník a vitamin D. Váš lékař se s Vámi domluví

na jejich užívání.

Váš lékař může rozhodnout, zda bude pro Vás lepší, když si budete injekce přípravku aplikovat

sám/sama, případně osoba, která o Vás pečuje. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám (nebo osobě,

která o Vás pečuje) ukážou, jak přípravek Prolia používat. Přečtěte si, prosím, pokyny, jak podávat

přípravek Prolia, uvedené v příslušném bodě na konci této příbalové informace.

Přípravkem netřepejte.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Prolia

Pokud zapomenete použít přípravek Prolia, je třeba injekci podat co nejdříve. Poté pokračujte

v pravidelném podávání injekcí každých 6 měsíců po poslední injekci.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Prolia

Pro co největší přínos léčby ke snížení rizika zlomenin je důležité používat přípravek Prolia tak

dlouho, jak Vám lékař předepsal. Nepřestávejte s léčbou bez předchozí porady s Vaším lékařem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Méně často se mohou u pacientů léčených přípravkem Prolia vyskytnout kožní infekce (hlavně tzv.

flegmóna – zánět kůže a podkožní tkáně).

Informujte, prosím, neodkladně svého lékaře

, vyskytne-li

se u Vás během léčby přípravkem Prolia některý z těchto příznaků: oteklá a zarudlá oblast kůže,

nejčastěji na dolních končetinách, která je horká a citlivá a může být doprovázena příznaky horečky.

Vzácně se může u pacientů léčených přípravkem Prolia vyskytnout bolest v ústech a/nebo čelisti, otok

nebo nehojící se rány v ústech nebo na čelisti, výtok, ztuhlost nebo pocit tíže v čelisti nebo vypadnutí

zubu. Může se jednat o příznaky poškození kosti v čelisti (osteonekróza). Pokud se u Vás objeví

takové příznaky během léčby přípravkem Prolia nebo po jejím ukončení,

řekněte to ihned svému

lékaři a zubaři.

Vzácně mohou mít pacienti léčení přípravkem Prolia nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie).

Příznaky zahrnují křeče nebo záškuby svalů a/nebo znecitlivění nebo brnění prstů na rukou, nohou

nebo okolo úst, a/nebo záchvaty, zmatenost nebo ztrátu vědomí. Pokud se u Vás objeví některý

z těchto příznaků,

oznamte to ihned svému lékaři.

Nízká hladina vápníku v krvi může vést ke změně

srdečního rytmu, nazývané prodloužení QT intervalu, které lze pozorovat na elektrokardiogramu

(EKG).

Vzácně se mohou u pacientů léčených přípravkem Prolia vyskytnout neobvyklé zlomeniny stehenní

kosti. Pokud zaznamenáte novou nebo neobvyklou bolest v oblasti kyčle, třísla nebo stehna,

kontaktujte svého lékaře

, protože se může jednat o časný příznak možné zlomeniny stehenní kosti.

Vzácně se mohou u pacientů léčených přípravkem Prolia vyskytnout alergické reakce. Příznaky

zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka, krku nebo jiných částí těla; vyrážku, svědění nebo kopřivku, sípání

nebo dechové obtíže. Pokud se u Vás během léčby přípravkem Prolia objeví některý z těchto příznaků,

řekněte to prosím svému lékaři

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů, které jsou někdy závažné,

bolesti paží nebo nohou (bolesti končetin).

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

bolestivé močení, časté močení, krev v moči, neschopnost udržet moč,

infekce horních cest dýchacích,

bolest, snížená citlivost nebo brnění vystřelující do nohy (ischias),

zácpa,

břišní obtíže,

vyrážka,

svědění, zarudnutí a/nebo suchost kůže (ekzém),

vypadávání vlasů (alopecie).

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

horečka, zvracení, bolest břicha nebo nepříjemné pocity v břiše (divertikulitida),

infekce ucha,

vyrážka, která se může objevit na kůži, nebo vředy v ústech (lichenoidní erupce způsobené

léky).

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

alergická reakce, která může poškodit krevní cévy hlavně v kůži (např. fialové nebo

hnědočervené skvrny, kopřivka nebo vředy na kůži) (hypersenzitivní vaskulitida).

Není známo

(z dostupných údajů nelze četnost určit):

poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo

by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Prolia uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Přípravek uchovávejte ve vnějším obalu, aby byl chráněn před světlem.

Předplněnou injekční stříkačku můžete po vyjmutí z chladničky nechat před podáním přípravku ohřát

na pokojovou teplotu (do 25 °C). Předejdete tím nepříjemným pocitům v místě vpichu. Jakmile

přípravek Prolia v předplněné injekční stříkačce ponecháte při pokojové teplotě (do 25 °C), musíte jej

použít během 30 dní.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Prolia obsahuje

Léčivou látkou je denosumabum. Jedna předplněná injekční stříkačka o objemu 1 ml obsahuje

denosumabum 60 mg (60 mg/ml).

Pomocnými látkami jsou ledová kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420),

polysorbát 20 a voda pro injekci.

Jak přípravek Prolia vypadá a co obsahuje toto balení

Prolia je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý injekční roztok, dodávaný v předplněné injekční stříkačce,

připravené k přímému použití.

Balení obsahuje jednu předplněnou injekční stříkačku s chráničem jehly.

Balení obsahuje jednu předplněnou injekční stříkačku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

4817 ZK Breda,

Nizozemsko

Držitel rozhodnutí o registraci

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nizozemsko

Výrobce

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Irsko

Výrobce

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tlf: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: + 385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod k použití:

Popis jednotlivých částí

Před použitím

Po použití

Píst

Opěrky pro prsty

Štítek stříkačky

Kartuše stříkačky

Bezpečnostní chránič

stříkačky

Bezpečnostní pružina

jehly

Nasazený šedý kryt

jehly

Použitý píst

Štítek stříkačky

Použitá kartuše

stříkačky

Použitá jehla

Použitá bezpečnostní

chránič jehly

Sejmutý šedý kryt

jehly

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje denosumabum 60 mg v 1 ml roztoku (60 mg/ml).

Denosumab je lidská monoklonální protilátka IgG2, produkovaná savčí buněčnou linií (ovariální

buňky čínského křečíka) pomocí technologie rekombinantní DNA.

Pomocná látka se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje 47 mg sorbitolu v jednom ml roztoku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok (injekce).

Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin. U

postmenopauzálních žen Prolia významně snižuje riziko zlomenin obratlů, nevertebrálních zlomenin a

zlomenin celkového proximálního femuru.

Léčba úbytku kostní hmoty vzniklého následkem hormonální ablace u mužů trpících rakovinou

prostaty, u kterých je riziko vzniku zlomenin zvýšené (viz bod 5.1). U mužů s rakovinou prostaty,

léčených hormonální ablací, Prolia významně snižuje riziko zlomenin obratlů.

Léčba úbytku kostní hmoty spojeného s dlouhodobou systémovou léčbou glukokortikoidy u dospělých

pacientů se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka denosumabu je 60 mg, podávaná jednorázovou podkožní injekcí jednou za

6 měsíců do stehna, břicha nebo horní části paže.

Pacienti musejí mít dostatečný příjem kalcia a vitaminu D (viz bod 4.4).

Pacienti léčení přípravkem Prolia mají dostat příbalovou informaci a informační kartu pacienta.

Optimální celková délka antiresorpční léčby osteoporózy (zahrnující denosumab a bisfosfonáty)

nebyla stanovena. Potřeba další léčby se má pravidelně přehodnocovat na základě přínosů a

potenciálních rizik denosumabu pro individuálního pacienta, zejména po 5 nebo více letech používání

(viz bod 4.4).

Starší osoby (≥ 65 let)

U starších pacientů není třeba dávku přípravku upravovat.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba dávku přípravku upravovat (doporučení ohledně

sledování hladin vápníku viz bod 4.4).

U pacientů s dlouhodobou systémovou léčbou glukokortikoidy a s těžkou poruchou funkce ledvin

(GFR < 30 ml/min) nejsou k dispozici žádné údaje.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebyla bezpečnost a účinnost denosumabu studována (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Přípravek Prolia se nedoporučuje podávat dětským pacientům (do 18 let věku), neboť bezpečnost a

účinnost přípravku Prolia u těchto pacientů nebyla dosud stanovena. Inhibice RANK/RANK ligandu

(RANKL) ve studiích na zvířatech je spojována s inhibicí růstu kosti a nedostatečným prořezáváním

zubů (viz bod 5.3).

Způsob podání

Subkutánní podání.

Přípravek má podávat osoba náležitě zaškolená v aplikaci podkožních injekcí.

Návod k použití, zacházení a likvidaci je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Hypokalcemie (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Příjem vápníku a vitaminu D

U všech pacientů je důležitý dostatečný příjem vápníku a vitaminu D.

Opatření pro použití

Hypokalcemie

Je důležité identifikovat pacienty s rizikem hypokalcemie. Před zahájením léčby je třeba upravit

hypokalcemii dostatečným příjmem vápníku a vitaminu D. Doporučuje se klinicky monitorovat

hladinu vápníku před každou dávkou a u pacientů predisponovaných k hypokalcemii i do dvou týdnů

po úvodní dávce. Pokud se u jakéhokoliv pacienta objeví během léčby suspektní příznaky

hypokalcemie (příznaky viz bod 4.8), mají se změřit hladiny vápníku. Pacientům je třeba doporučit,

aby hlásili příznaky hypokalcemie.

Po uvedení přípravku na trh byla hlášena závažná symptomatická hypokalcemie (včetně fatálních

případů) (viz bod 4.8), většina případů se vyskytla během prvních týdnů po zahájení léčby, může se

však vyskytnout i později.

Souběžná léčba glukokortikoidy je dalším rizikovým faktorem hypokalcemie.

Porucha funkce ledvin

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) nebo dialyzovaní

pacienti jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku hypokalcemie. Riziko vzniku hypokalcemie

a průvodního vzestupu hladin parathyroidního hormonu se zvyšuje se zvyšujícím se stupněm poruchy

funkce ledvin. U těchto pacientů je obzvlášť důležitý adekvátní přísun vápníku, vitaminu D a

pravidelné sledování hladiny vápníku, viz výše.

Kožní infekce

U pacientů léčených denosumabem se mohou vyskytnout kožní infekce (zejména flegmóna-celulitida)

vyžadující hospitalizaci (viz bod 4.8). Pacient má být poučen, že v případě výskytu známek či

příznaků flegmóny musí neodkladně vyhledat lékařskou pomoc.

Osteonekróza čelisti (ONJ)

U pacientů s osteoporózou, kterým byla podávána Prolia, byla vzácně hlášena ONJ (viz bod 4.8).

Zahájení léčby/nové léčebné kúry má být odloženo u pacientů s nezhojenými lézemi měkké tkáně

v ústech. Před léčbou denosumabem se pacientům se souběžnými rizikovými faktory doporučuje

podstoupit preventivní zubní prohlídku s individuálním posouzením přínosu a rizika léčby.

Při posouzení rizika vzniku ONJ u pacienta je třeba zvážit následující rizikové faktory:

účinnost léčivého přípravku, s jakou inhibuje kostní resopci (vyšší riziko u vysoce účinných.

látek), cesta podání (vyšší riziko u parenterálního podávání) a kumulativní dávka léčby kostní

resorpce.

nádorové onemocnění, přidružená onemocnění (např. anémie, koagulopatie, infekce), kouření.

konkomitantní léčba: kortikoidy, chemoterapie, inhibitory angiogeneze, radioterapie hlavy a

krku.

špatná hygiena dutiny ústní, periodontální onemocnění, špatně zapadající zubní protéza,

dentální onemocnění v anamnéze, invazivní zákroky v dutině ústní, např. extrakce zubů.

Všem pacientům je třeba doporučit, aby dbali na správnou hygienu dutiny ústní, pravidelně chodili na

zubní prohlídky a během léčby denosumabem ihned hlásili výskyt jakýchkoli orálních příznaků jako je

kývání zubů, bolest nebo otoky nebo nehojící se vředy či sekrece. Invazivní zákroky v dutině ústní

mají být během léčby prováděny pouze po pečlivém posouzení a nemají se provádět v době blízké

podání denosumabu.

Má se vytvořit plán léčby jednotlivých pacientů, u kterých se vyvine ONJ, za úzké spolupráce

ošetřujícího lékaře a stomatologa nebo stomatochirurga se zkušenostmi s ONJ. Pokud je to možné, je

třeba zvážit dočasné přerušení léčby až do ústupu onemocnění a zmírnění přispívajících rizikových

faktorů.

Osteonekróza zevního zvukovodu

V souvislosti s léčbou denosumabem byla hlášena osteonekróza zevního zvukovodu. Mezi možné

rizikové faktory osteonekrózy zevního zvukovodu patří používání steroidů a chemoterapie a/nebo

lokální rizikové faktory, jako například infekce nebo trauma. Možnost vzniku osteonekrózy zevního

zvukovodu je třeba zvážit u pacientů léčených denosumabem, kteří mají ušní symptomy včetně

chronických infekcí ucha.

Atypické zlomeniny femuru

U pacientů používajících denosumab byly zaznamenány atypické zlomeniny femuru (viz bod 4.8).

Atypické zlomeniny femuru spojené s malým traumatem nebo bez traumatu se mohou vyskytnout

v subtrochanterické a diafyzální oblasti femuru a jsou charakteristické specifickými radiografickými

nálezy. Atypické zlomeniny femuru byly zaznamenány také u pacientů s některými komorbiditami

(např. nedostatek vitaminu D, revmatoidní artritida, hypofosfatázie) a spojeny s užíváním některých

léčivých přípravků (např. bisfosfonáty, glukokortikoidy, inhibitory protonové pumpy). K těmto

příhodám došlo i bez antiresorpční léčby. Podobné zlomeniny zaznamenané v souvislosti s léčbou

bisfosfonáty jsou často bilaterální; proto je třeba u pacientů se zlomeninou diafýzy femuru léčených

denosumabem vyšetřit kontralaterální femur. Vysazení léčby denosumabem u pacientů s podezřením

na atypickou zlomeninu femuru se má zvážit při současném posouzení stavu pacienta na základě

individuálního hodnocení přínosu a rizika léčby. Během léčby denosumabem mají být pacienti

poučeni, aby hlásili nové nebo neobvyklé bolesti v oblasti stehna, kyčle nebo třísel. Pacienti s těmito

příznaky mají být vyšetřeni s ohledem na možnost neúplné zlomeniny femuru.

Dlouhodobá antiresorpční léčba

Dlouhodobá antiresorpční léčba (zahrnující denosumab a bisfosfonáty) může přispět ke zvýšenému

riziku nežádoucích účinků jako je osteonekróza čelisti a atypické zlomeniny femuru kvůli

významnému potlačení kostní remodelace (viz bod 4.2).

Souběžná léčba jinými léky obsahujícími denosumab

Pacienti léčení denosumabem nemají být zároveň léčeni jinými léky obsahujícími denosumab

(k prevenci kostních příhod u dospělých s metastázami solidních nádorů do kostí).

Upozornění na pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje 47 mg sorbitolu v jednom ml roztoku. Je nutno vzít v úvahu aditivní

účinek souběžně podávaných přípravků s obsahem sorbitolu (nebo fruktózy) a příjem sorbitolu (nebo

fruktózy) potravou.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 60 mg, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V interakční studii denosumab neovlivňoval farmakokinetiku midazolamu, který je metabolizován

cytochromem P450 3A4 (CYP3A4). To naznačuje, že by denosumab neměl měnit farmakokinetiku

léčivých přípravků metabolizovaných CYP3A4.

Klinické údaje o souběžném podávání denosumabu a substituční hormonální léčby (estrogen) nejsou

k dispozici, nicméně potenciál pro farmakodynamickou interakci je považován za nízký.

Podle údajů z přechodové studie (z alendronátu na denosumab) předchozí léčba alendronátem

neovlivnila farmakokinetiku a farmakodynamiku denosumabu u postmenopauzálních žen

s osteoporózou.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O podávání denosumabu těhotným ženám nejsou dostupné žádné údaje nebo jsou dostupné omezené

údaje. Ve studiích na zvířatech byla prokázána reprodukční toxicita (viz bod 5.3).

Přípravek Prolia se nedoporučuje podávat těhotným ženám a ženám ve fertilním věku nepoužívajícím

antikoncepci. Ženy je třeba upozornit, aby během léčby a nejméně 5 měsíců po léčbě přípravkem

Prolia neotěhotněly. Všechny účinky přípravku Prolia jsou pravděpodobně silnější v průběhu druhého

a třetího trimestru gravidity, protože monoklonální protilátky procházejí přes placentu lineárně v

průběhu těhotenství, přičemž největší množství prochází během třetího trimestru.

Kojení

Není známo, zda se denosumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie provedené u geneticky

modifikovaných myší, kterým byl RANKL vyřazen odstraněním příslušného genu (tzv. knokautované

myši), naznačují, že absence RANKL (cíl denosumabu – viz bod 5.1) v průběhu těhotenství může

zasahovat do procesu zrání mléčné žlázy a vést k poruše laktace po porodu (viz bod 5.3). Je třeba se

rozhodnout, zda ustoupit od kojení nebo zda nepodávat přípravek Prolia, přičemž je nutno brát

v úvahu přínos kojení pro novorozence/kojence a přínos léčby přípravkem Prolia pro pacientku.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu denosumabu na fertilitu u člověka. Studie na zvířatech

nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Prolia nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn profilu bezpečnosti

Nejčastější nežádoucí účinky denosumabu (pozorované u více než jednoho pacienta z deseti) jsou

muskuloskeletální bolest a bolesti končetin. U pacientů užívajících denosumab byly pozorovány méně

časté případy flegmóny, vzácné případy hypokalcemie, hypersenzitivity, osteonekrózy čelisti a

atypických zlomenin femuru (viz body 4.4 a 4.8 – popis vybraných nežádoucích účinků).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Údaje uvedené níže v tabulce 1 níže popisují nežádoucí účinky hlášené z klinických studií fáze II a III

u pacientů s osteoporózou a u pacientů s karcinomem prsu nebo prostaty podstupujících hormonální

ablaci; a/nebo spontánní hlášení.

Pro klasifikaci nežádoucích účinků (viz tab 1) byla použita následující ustálená kritéria: velmi časté

(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000),

velmi vzácné (< 1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé třídě orgánových

systémů a skupině definované frekvencí výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající

závažnosti.

Tabulka 1. Nežádoucí účinky hlášené u pacientů s osteoporózou a u pacientů s rakovinou prsu

nebo prostaty léčených hormonální ablací

Třída orgánových systémů

podle MedDRA

Frekvence

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Časté

Infekce močových cest

Časté

Infekce horních cest dýchacích

Méně časté

Divertikulitida

Méně časté

Flegmóna

Méně časté

Ušní infekce

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Přecitlivělost na léčivý přípravek

Vzácné

Anafylaktická reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Vzácné

Hypokalcemie

Poruchy nervového systému

Časté

Ischias

Gastrointestinální poruchy

Časté

Zácpa

Časté

Břišní obtíže

Třída orgánových systémů

podle MedDRA

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka

Časté

Ekzém

Časté

Alopecie

Méně časté

Lichenoidní erupce způsobené léky

Velmi vzácné

Hypersenzitivní vaskulitida

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté

Bolesti končetin

Velmi časté

Muskuloskeletální bolest

Vzácné

Osteonekróza čelisti

Vzácné

Atypické zlomeniny femuru

Není známo

Osteonekróza zevního zvukovodu

Viz bod Popis vybraných nežádoucích účinků.

Viz bod 4.4.

V souhrnné analýze údajů z placebem kontrolovaných klinických hodnocení fáze II a fáze III byla

přibližná frekvence výskytu onemocnění s příznaky podobnými chřipce 1,2 % při podávání

denosumabu a 0,7 % u placeba. Ačkoliv souhrnná analýza zjistila výše uvedený rozdíl, stratifikovaná

analýza tento rozdíl nepotvrdila.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hypokalcemie

Ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III u postmenopauzálních žen

s osteoporózou byl po podání přípravku Prolia zaznamenán pokles hladiny vápníku (pod 1,88 mmol/l)

přibližně u 0,05 % (2 ze 4050) pacientek. Poklesy hladin vápníku v séru (pod 1,88 mmol/l) nebyly

hlášeny ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III u pacientů léčených hormonální

ablací ani v placebem kontrolované klinické studii fáze III u mužů s osteoporózou.

Po uvedení přípravku na trh byla převážně u pacientů se zvýšeným rizikem výskytu hypokalcemie

dostávajících denosumab vzácně hlášena závažná symptomatická hypokalcemie.Většina případů se

vyskytla během prvních týdnů úvodní léčby. Příklady klinických projevů závažné symptomatické

hypokalcemie zahrnovaly prodloužení QT intervalu, tetanii, křeče a poruchy duševního stavu (viz

bod 4.4). Příznaky hypokalcemie v klinických studiích s denosumabem zahrnovaly parestézie nebo

svalovou ztuhlost, záškuby, spazmy a svalové křeče.

Kožní infekce

V placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III byl celkový výskyt kožních infekcí podobný

v placebové skupině i ve skupině léčené denosumabem: u postmenopauzálních žen s osteoporózou

(placebo [1,2 %, 50 ze 4041] versus Prolia [1,5 %, 59 ze 4050]); u mužů s osteoporózou (placebo

[0,8 %, 1 ze 120] versus Prolia [0 %, 0 ze 120]); u pacientů s rakovinou prsu nebo prostaty léčených

hormonální ablací (placebo [1,7 %, 14 z 845] versus Prolia [1,4 %, 12 z 860]). Kožní infekce

vyžadující hospitalizaci byly hlášeny u 0,1 % (3 ze 4041) postmenopauzálních žen s osteoporózou

užívajících placebo, oproti 0,4 % (16 ze 4050) žen léčených přípravkem Prolia. V těchto případech se

jednalo převážně o flegmónu-celulitidu. V klinických hodnoceních u pacientů s rakovinou prsu nebo

prostaty byl výskyt kožních infekcí, hlášených jako závažný nežádoucí účinek, ve skupině léčené

placebem (0,6 %, 5 z 845) i ve skupinách léčených přípravkem Prolia (0,6 %, 5 z 860) podobný.

Osteonekróza čelisti

ONJ byla hlášena vzácně u 16 pacientů v klinických studiích s osteoporózou a u pacientů s rakovinou

prsu nebo prostaty léčených hormonální ablací zahrnujících celkem 23148 pacientů (viz bod 4.4).

Třináct z těchto případů ONJ se vyskytlo u postmenopauzálních žen s osteoporózou v průběhu

prodloužení fáze III klinického hodnocení po léčbě denosumabem po dobu až 10 let. Incidence ONJ

byla 0,04 % u 3leté, 0,06 % u 5leté a 0,44 % u 10leté léčby denosumabem. Riziko výskytu ONJ se

zvyšovalo s dobou trvání expozice denosumabu.

Atypické zlomeniny femuru

V programu klinických studií s osteoporózou byly vzácně hlášeny atypické zlomeniny femuru

u pacientů léčených denosumabem (viz bod 4.4).

Divertikulitida

V jednom placebem kontrolovaném klinickém hodnocení fáze III u pacientů s rakovinou prostaty

léčených androgen deprivační terapií (ADT) byl pozorován rozdílný výskyt divertikulitidy jako

nežádoucího účinku (1,2 % denosumab, 0 % placebo). Incidence divertikulitidy ve skupině

postmenopauzálních žen nebo mužů s osteoporózou a ve skupině žen léčených inhibitory aromatázy

pro nemetastazující rakovinu prsu byla srovnatelná.

Hypersenzitivní reakce související s lékem

Po uvedení přípravku na trh byla u pacientů používajících přípravek Prolia vzácně hlášena

hypersenzitivita související s lékem, včetně vyrážky, urtikarie, otoku obličeje, erytému a

anafylaktických reakcí.

Muskuloskeletální bolest

Po uvedení přípravku na trh byla u pacientů užívajících přípravek Prolia hlášena muskuloskeletální

bolest včetně závažných případů. V klinických studiích byla muskuloskeletální bolest velmi častá

v obou skupinách jak s denosumabem, tak s placebem. Muskuloskeletální bolest vedoucí k přerušení

léčby ve studii byla méně častá.

Lichenoidní erupce způsobené léky

Lichenoidní erupce způsobené léky (např. reakce odpovídající obrazu lichen ruber planus) byly

hlášeny u pacientů po uvedení přípravku na trh.

Jiné zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

V klinických hodnoceních byli hypokalcemií více ohroženi pacienti se závažnou poruchou funkce

ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) nebo dialyzovaní pacienti, pokud neužívali vápník.

Dostatečný příjem vápníku a vitaminu D je důležitý u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin

nebo u dialyzovaných pacientů (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Neexistují zkušenosti s předávkováním v klinických hodnoceních. Denosumab byl podáván v rámci

klinických hodnocení v dávkách až 180 mg každé 4 týdny (kumulativní dávky až 1080 mg za

6 měsíců) a žádné další nežádoucí účinky nebyly pozorovány.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii nemocí kostí – jiná léčiva ovlivňující stavbu a

mineralizaci kosti, ATC kód: M05BX04

Mechanismus účinku

Denosumab je lidská monoklonální protilátka (IgG2), která se s vysokou afinitou i specificitou

zaměřuje a váže na RANKL a zabraňuje aktivaci jeho receptoru, RANK, na povrchu osteoklastů a

jejich prekurzorů. Zabráněním interakce RANKL/RANK inhibuje tvorbu, funkci a životnost

osteoklastů, a tím snižuje resorpci kortikální a trabekulární kosti.

Farmakodynamické účinky

Léčba přípravkem Prolia rychle snížila rychlost kostního obratu (

bone turnover

), nejnižších hladin

sérového markeru kostní resorpce, C-telopeptidu typu 1 (CTX) (85 % pokles), bylo dosaženo do 3 dnů

a tento pokles přetrval po celou dobu intervalu dávkování. Na konci každého dávkovacího intervalu

byl pokles CTX méně výrazný, z maxima ≥87 % na přibližně ≥45 % (rozmezí 45-80 %), což odráží

reverzibilitu účinku přípravku Prolia na remodelaci kosti, jakmile dojde k poklesu jeho sérové hladiny.

Tyto účinky při pokračující léčbě přetrvávaly. Markery kostního obratu obecně dosáhly hladin před

zahájením léčby během 9 měsíců po poslední dávce. Při znovuzahájení léčby byl pokles CTX vlivem

denosumabu podobný poklesu pozorovanému u pacientů na začátku primární léčby denosumabem.

Imunogenita

V klinických hodnoceních nebyl pozorován výskyt neutralizujících protilátek pro denosumab.

S použitím citlivé imunoanalýzy byly u < 1 % pacientů léčených denosumabem po dobu až 5 let

nalezeny non-neutralizující vazebné protilátky, přičemž nebyly pozorovány změny ve

farmakokinetice, toxicitě nebo klinické odpovědi.

Klinická účinnost a bezpečnost u postmenopauzálních žen s osteoporózou

Účinnost a bezpečnost denosumabu podávaného jednou za 6 měsíců po dobu 3 let byla studována u

postmenopauzálních žen (7808 žen ve věku 60-91 let, z nichž 23,6 % mělo převážně zlomeniny

obratlů) se vstupním T-skóre denzity kostního minerálu (BMD) bederní páteře nebo celkového

proximálního femuru v rozmezí -2,5 až -4,0 a průměrnou absolutní pravděpodobností zlomeniny za

10 let 18,60 % (decily: 7,9-32,4 %) pro velké osteoporotické zlomeniny 7,22 % (decily: 1,4-14,9 %)

pro zlomeninu celkového proximálního femuru. Ženy, které měly jiná onemocnění, nebo kterým byla

podávána jiná léčba, která mohla mít účinky na kost, byly z klinického hodnocení vyřazeny. Ženy

každý den užívaly vápník (nejméně 1000 mg) a vitamin D (nejméně 400 IU).

Účinek na zlomeniny obratlů

Přípravek Prolia významně snížil riziko vzniku nových zlomenin obratlů po 1, 2 a 3 letech

(p < 0,0001) (viz tabulka 2).

Tabulka 2. Účinek přípravku Prolia na riziko nových zlomenin obratlů

Podíl žen se zlomeninou (%)

Absolutní snížení

rizika (%)

(95% CI)

Relativní snížení

rizika (%)

(95% CI)

Placebo

n = 3906

Prolia

n = 3902

0–1 rok

1,4 (0,8; 1,9)

61 (42; 74)**

0–2 roky

3,5 (2,7; 4,3)

71 (61, 79)**

0–3 roky

4,8 (3,9; 5,8)

68 (59; 74)*

*p < 0,0001, **p < 0,0001 – explorativní analýza

Účinek na zlomeniny celkového proximálního femuru

Přípravek Prolia prokázal 40% relativní snížení rizika (0,5% absolutní snížení rizika) zlomenin

celkového proximálního femuru (p < 0,05) po dobu 3 let. Incidence zlomenin celkového proximálního

femuru za tříleté období činil ve skupině léčené placebem 1,2 %, v porovnání s 0,7 % ve skupině

léčené přípravkem Prolia.

V post-hoc analýze u žen ve věku > 75 let bylo při podávání přípravku Prolia pozorováno 62%

relativní snížení rizika (1,4% absolutní snížení rizika, p < 0,01).

Účinek na všechny klinické zlomeniny

Přípravek Prolia signifikantně snížil výskyt zlomenin všech typů/skupin (viz tabulka 3).

Tabulka 3. Účinek přípravku Prolia na riziko vzniku klinických zlomenin za období 3 let

Podíl žen se zlomeninou (%)

Absolutní

snížení rizika

(95% CI)

Relativní

snížení rizika

(95% CI)

Placebo

n = 3906

Prolia

n = 3902

Jakákoliv klinická zlomenina

10,2

2,9 (1,6; 4,2)

30 (19, 41)***

Klinická zlomenina obratle

1,8 (1,2; 2,4)

69 (53, 80)***

Nevertebrální zlomenina

1,5 (0,3; 2,7)

20 (5, 33)**

Velká nevertebrální

zlomenina

1,2 (0,1; 2,2)

20 (3, 34)*

Velká osteoporotická

zlomenina

2,7 (1,6; 3,9)

35 (22, 45)***

*p ≤ 0,05; **p = 0,0106

(sekundární cíl zahrnut v úpravě pro multiplicitu),

***p ≤ 0,0001

Výskyt příhod založený na Kaplan-Meierových odhadech za období 3 let.

Zahrnuje klinické zlomeniny obratů a nevertebrální zlomeniny.

Nepatří sem zlomeniny obratlů, lebky, obličejových kostí, mandibuly, metakarpů, falangů prstů ruky a nohy.

Zahrnuje pánev, distální femur, proximální tibii, žebra, proximální humerus, předloktí a kyčel.

Zahrnuje klinické zlomeniny obratlů, zlomeniny kyčle, předloktí a humeru, dle definice WHO.

Přípravek Prolia snížil riziko nevertebrálních zlomenin u žen se vstupní BMD krčku stehenní kosti

≤ -2,5 (35% snížení relativního rizika, 4,1% snížení absolutního rizika, p < 0,001, explorativní

analýza).

Snížení incidence nových zlomenin obratlů, nevertebrálních zlomenin a zlomenin celkového

proximálního femuru při léčbě přípravkem Prolia bylo během 3letého období konzistentní, bez ohledu

na vstupní 10leté riziko zlomeniny.

Účinek na denzitu kostního minerálu

Přípravek Prolia (v porovnání s placebem) po 1, 2 a 3 letech významně zvýšil BMD ve všech

měřených klinických místech. Přípravek Prolia zvýšil během 3 let BMD bederní páteře o 9,2 %,

celkového proximálního femuru o 6,0 %, krčku kosti stehenní o 4,8 %, trochanteru kosti stehenní o

7,9 %, distální třetiny radia o 3,5 % a v celém těle o 4,1 % (všechna p < 0,0001).

V klinických hodnoceních zjišťujících účinky vysazení přípravku Prolia se hodnota BMD vrátila

přibližně do hladin před léčbou a zůstala vyšší než u placeba během 18 měsíců po poslední dávce.

Tyto údaje ukazují, že k udržení účinku je třeba přípravek Prolia podávat kontinuálně. Znovuzahájení

léčby přípravkem Prolia vedlo k podobnému vzestupu BMD, jako když byl přípravek Prolia podán

poprvé.

Otevřená prodloužená studie u léčby postmenopauzální osteoporózy

Do 7letého, mezinárodního, multicentrického, nezaslepeného, jednoramenného prodloužení studie

hodnotící dlouhodobou bezpečnost a účinnost přípravku Prolia bylo zařazeno celkem 4550 pacientek

(2343 Prolia a 2207 placebo), u kterých byla vynechána maximálně jedna dávka testovaného léku

v pivotní studii popsané výše a které dokončily 36. měsíc studie. V prodloužení studie všechny

pacientky dostávaly přípravek Prolia 60 mg každých 6 měsíců a rovněž každý den užívaly vápník

(nejméně 1 g) a vitamin D (nejméně 400 IU). Celkem 2626 subjektů (58 % žen zahrnutých do

prodloužení studie, tj. 34 % žen zahrnutých do pivotní studie) dokončilo prodloužení studie.

U pacientek léčených přípravkem Prolia po dobu až 10 let se hodnota BMD oproti výchozím

hodnotám na začátku pivotní studie zvýšila o 21,7 % v bederní páteři, o 9,2 % v celkovém

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/376945/2018

EMEA/H/C/001120

Prolia (denosumabum)

Přehled pro přípravek Prolia a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Prolia a k čemu se používá?

Prolia je léčivý přípravek, který se používá k léčbě těchto onemocnění:

osteoporóza (onemocnění, které způsobuje křehkost kostí) u žen po menopauze a u mužů, u nichž

existuje zvýšené riziko výskytu fraktur (zlomenin kostí). U žen po menopauze přípravek Prolia

snižuje riziko zlomenin páteře a jiných kostí, včetně zlomenin kyčle,

úbytek kostní hmoty u mužů podstupujících léčbu rakoviny prostaty, která zvyšuje riziko zlomenin.

Přípravek Prolia snižuje riziko zlomenin páteře,

úbytek kostní hmoty u dospělých se zvýšeným rizikem výskytu zlomenin, kteří jsou dlouhodobě

léčeni kortikosteroidy podávanými ústy nebo injekčně.

Tento léčivý přípravek obsahuje léčivou látku denosumab.

Jak se přípravek Prolia používá?

Přípravek Prolia je k dispozici ve formě injekčního roztoku v předplněných injekčních stříkačkách

obsahujících 60 mg denosumabu.

Přípravek Prolia se podává jednou za šest měsíců ve formě 60mg podkožní injekce do stehna, břicha

nebo zadní části paže. Během léčby přípravkem Prolia by lékař měl zajistit, aby pacient užíval doplňky

obsahující vápník a vitamin D. Přípravek Prolia může podávat osoba náležitě vyškolená v aplikaci

injekcí.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Více informací o používání přípravku Prolia

naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Prolia působí?

Léčivá látka v přípravku Prolia, denosumab, je monoklonální protilátka (typ bílkoviny), která byla

vyvinuta tak, aby v těle rozpoznala specifickou strukturu zvanou RANKL a navázala se na ni. RANKL se

podílí na aktivaci osteoklastů, což jsou buňky v těle, jež se podílejí na rozpadu kostní tkáně. Tím, že se

denosumab naváže na RANKL a zablokuje jej, omezuje tvorbu osteoklastů a jejich aktivitu. V důsledku

Prolia (denosumabum)

EMA/376945/2018

strana 2/3

toho dochází ke snížení úbytku kostní tkáně a kost zůstává pevná, čímž se snižuje pravděpodobnost

vzniku zlomenin.

Jaké přínosy přípravku Prolia byly prokázány v průběhu studií?

Osteoporóza u žen

Ve dvou hlavních studiích zahrnujících celkem více než 8 000 žen po menopauze s osteoporózou bylo

prokázáno, že přípravek Prolia je při snižování výskytu zlomenin účinnější než placebo (neúčinný

přípravek). V první z těchto studií se po 3 letech léčby u 2 % žen užívajících přípravek Prolia vyskytla

nová zlomenina páteře ve srovnání se 7 % žen užívajících placebo. Přípravek Prolia byl také účinnější

při snížení počtu žen, u nichž se vyskytly zlomeniny jiných kostí, včetně zlomenin kyčle.

Ve druhé studii se jednalo o ženy podstupující léčbu rakoviny prsu, u nichž je vysoké riziko vzniku

zlomenin. Ženy, které užívaly přípravek Prolia, měly po roce léčby vyšší hustotu kosti (měřítko toho,

jak jsou kosti silné) v bederní (spodní) páteři než ženy užívající placebo.

Osteoporóza u mužů

Přípravek Prolia byl porovnáván s placebem v jedné hlavní studii zahrnující 242 mužů s osteoporózou.

U mužů, kteří dostávali přípravek Prolia, se po jednom roce léčby zvýšila hustota kosti o 5,7 % ve

srovnání s nárůstem o 0,9 % u mužů, kteří užívali placebo.

Ztráta kostní hmoty u mužů léčených s karcinomem prostaty

V jedné hlavní studii zahrnující 1 468 mužů, kteří se léčili s karcinomem prostaty a u nichž bylo

zvýšené riziko výskytu zlomenin, bylo prokázáno, že přípravek Prolia je při léčbě úbytku kostní hmoty

účinnější než placebo. Po dvou letech se u mužů, kteří dostávali přípravek Prolia, zvýšila hustota kosti

v bederní páteři o 7 % ve srovnání s muži užívajícími placebo. Kromě toho se u pacientů léčených

přípravkem Prolia po třech letech snížilo riziko nových zlomenin páteře.

Úbytek kostní hmoty u dospělých, kteří jsou dlouhodobě léčeni kortikosteroidy

V jedné hlavní studii zahrnující 795 dospělých léčených kortikosteroidy bylo prokázáno, že přípravek

Prolia je z hlediska zvyšování kostní hustoty účinnější než risedronát (bisfosfonát). U pacientů, kteří

byli léčeni kortikosteroidy po dobu až tří měsíců před zahájením studie, se po roce léčby přípravkem

Prolia zvýšila hustota kosti v bederní páteři o 3,1 % ve srovnání s 0,8% zvýšením při užívání

risedronátu. U pacientů, kteří byli léčeni kortikosteroidy po dobu více než tří měsíců před zahájením

studie, se po roce léčby přípravkem Prolia zvýšila hustota kosti v bederní páteři o 3,6 % ve srovnání se

zvýšením o 2,0 % při užívání risedronátu.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Prolia?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Prolia (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) jsou

bolest horních a dolních končetin a bolest kostí, kloubů a svalů. U pacientů užívajících přípravek Prolia

byly zaznamenány méně časté nebo vzácné případy celulitidy (zánětu podkožní tkáně), hypokalcemie

(nízké hladiny vápníku v krvi), hypersenzitivity (alergie), osteonekrózy čelisti (poškození kostí čelisti,

které může vést k bolesti, vředům v ústech nebo uvolnění zubů) a neobvyklé zlomeniny stehenní kosti.

Přípravek Prolia nesmějí užívat osoby s hypokalcemií (nízkými hladinami vápníku v krvi).

Prolia (denosumabum)

EMA/376945/2018

strana 3/3

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Prolia a úplný seznam omezení

je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Prolia registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Prolia převyšují jeho rizika

a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Prolia?

Společnost, která přípravek Prolia dodává na trh, poskytne informační kartu pacienta, jež bude

pacienty informovat o riziku osteonekrózy čelisti a na níž bude uveden pokyn, že objeví-li se u nich

příznaky, měli by informovat lékaře.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Prolia, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Prolia jsou průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Prolia jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Prolia

Přípravek Prolia obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 26. května 2010.

Další informace k přípravku Prolia jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 06-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace