Prinocate 40/4 mg Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Moxidektin, kombinace
Dostupné s:
Krka d.d. Novo mesto
ATC kód:
QP54AB
INN (Mezinárodní Name):
Moxidectin, combinations (Moxidectinum, Imidaclopridum)
Léková forma:
Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Terapeutické skupiny:
kočky, fretky
Terapeutické oblasti:
Milbemycins
Přehled produktů:
Kódy balení: 9908207 - 1 x 0.4 ml - pipeta
Registrační číslo:
96/008/20-C
Datum autorizace:
2020-01-29

Přečtěte si celý dokument

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Prinocate 40 mg/4 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé kočky a fretky

Prinocate 80 mg/8 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velké kočky

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prinocate 40 mg/4 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé kočky a fretky

Prinocate 80 mg/8 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velké kočky

Imidaclopridum/Moxidectinum

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna pipeta obsahuje:

Léčivé látky, pomocné látky:

Imidaclopridum

[mg]

Moxidectinum

[mg]

Butylhydroxy-

toluen

(E 321)

[mg]

Benzylalkohol

(E 1519)

[mg]

Dávka

[ml]

Prinocate

40 mg/4 mg

roztok pro

nakapání na kůži

- spot-on pro

malé kočky a

fretky

Prinocate

80 mg/8 mg

roztok pro

nakapání na kůži

- spot-on pro

velké kočky

Čirý, slabě žlutý až žlutý nebo hnědavě žlutý roztok.

INDIKACE

Pro kočky napadené nebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi:

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis),

léčba napadení ušními roztoči (Otodectes cynotis),

léčba svrabu vyvolaného svrabovkou kočičí (Notoedres cati) ,

léčba napadení plicnivkou Eucoleus aerophilus (syn.Capillaria aerophila) (dospělci),

prevence onemocnění plicnivkou (larvální stádia L3/L4 Aelurostrongylus abstrusus),

léčba napadení plicnivkou Aelurostrongylus abstrusus (dospělci),

léčba napadení očním červem Thelazia callipaeda (dospělci),

prevence napadení srdečními červy (larvální stádia L3 a L4 Dirofilaria immitis),

léčba infekce gastrointestinálními nematody (larvální stádia L4 larvy, juvenilní stádia a dospělci

Toxocara cati (škrkavky) a Ancylostoma tubaeforme (měchovci)).

Přípravek může být použit jako součást strategie léčby bleší alergické dermatitidy (FAD).

Pro fretky napadené anebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi:

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis),

prevence napadení srdečními červy (larvální stádia L3 a L4 Dirofilaria immitis).

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koťat mladších 9 týdnů.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo některou z pomocných látek.

Nepoužívat veterinární léčivý přípravek pro velké kočky (0,8 ml) nebo pro psy (všechny velikosti) u

fretek.

Pro psy je třeba použít odpovídající veterinární léčivý přípravek, který obsahuje 100 mg/ml

imidaklopridu a 25 mg/ml moxidektinu.

Nepoužívat u kanárků.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Použití přípravku může u koček způsobit přechodné svědění. Ve vzácných případech se může

vyskytnout mastná srst, erytém a zvracení. Tyto příznaky vymizí bez nutnosti další léčby. Přípravek

může ve vzácných případech vyvolat místní alergické reakce.

Olizuje-li si zvíře po ošetření místo aplikace přípravku, mohou být ve velmi vzácných případech

pozorovány neurologické příznaky (z nichž většina je přechodná) jako ataxie, celkový třes, oční

příznaky (dilatované pupily, slabý pupilární reflex, nystagmus), abnormální dýchání, slinění a

zvracení.

Přípravek má hořkou chuť. Pokud zvíře bezprostředně po ošetření místo aplikace olíže, může se

objevit slinění. Což není příznakem intoxikace a zmizí samo po několika minutách bez nutnosti léčby.

Správná aplikace minimalizuje riziko olízání místa ošetření.

Přípravek může ve velmi vzácných případech vyvolat lokální podráždění, což může mít za následek

přechodné změny v chování jako letargii, neklid a nechutenství.

V případě náhodného požití přípravku má být veterinárním lékařem zahájena symptomatická léčba.

Není známo žádné

specifické antidotum. Aplikace aktivního uhlí může být prospěšná.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci nebo si myslíte, že léčivý přípravek není účinný, oznamte to, prosím, vašemu

veterinárnímu lékaři.

Můžete také hlásit prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků:

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

Fretky (pouze Prinocate 40 mg/4 mg).

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro vnější použití (podání nakapáním na kůži –

spot-on).

Aby bylo zabráněno olizování přípravku, aplikujte topicky na kůži na krku na bázi hlavy zvířete.

Dávkovací schéma pro kočky:

Minimální doporučené dávky jsou 10 mg imidaklopridu/kg ž. hm. a 1,0 mg moxidektinu/kg ž. hm.,

což

odpovídá 0,1 ml přípravku/kg ž. hm.

Léčebné schéma má být stanoveno podle konkrétní diagnózy veterinárního lékaře a podle místní

epidemiologické situace.

Dávkujte v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Hmotnost kočky

[kg]

Použitá velikost pipety

Objem

[ml]

Imidakloprid

[mg/kg ž.hm.]

Moxidektin

[mg/kg ž.hm.]

≤ 4

imidakloprid/moxidektin 40 mg/4

mg roztok pro nakapání na kůži –

spot-on pro malé kočky a fretky

minimálně 10

minimálně 1

> 4-8

imidakloprid/moxidektin 80 mg/8

mg roztok pro nakapání na kůži –

spot-on pro velké kočky

10–20

1–2

> 8

vhodná kombinace pipet pro poskytnutí doporučené dávky (minimální doporučené

dávkování je 0,1 ml přípravku/kg ž.hm).

Léčba a prevence napadení blechami

enoce

Jedno ošetření zabrání znovu napadení blechami po dobu 4 týdnů. Existující kukly blech v prostředí

se mohou vylíhnout za 6 týdnů nebo později po zahájení léčby, v závislosti na klimatických

podmínkách. Proto může být nezbytné kombinovat léčbu přípravkem s ošetřením prostředí, aby se

přerušil vývojový cyklus blech v prostředí. Tato kombinace může urychlit redukci bleší populace v

domácnosti. Přípravek je třeba aplikovat v měsíčních intervalech, pokud je používán jako součást

léčby bleší alergické dermatitidy.

Léčba napadení ušními roztoči (

Otodectes cynotis

Podejte jednu dávku přípravku. Po 30 dnech je doporučena kontrola u veterinárního lékaře, protože u

některých zvířat je třeba druhá aplikace. Neaplikujte přímo do zvukovodu.

Léčba svrabu vyvolaného svrabovkou kočičí (

Notoedres

cati

Podejte jednu dávku přípravku.

Léčba napadení plicnivkou

Eucoleus aerophilus (syn.Capillaria aerophila) (

dospělci):

Podejte jednu dávku přípravku.

Prevence

Aelurostrongylus abstrusus

Přípravek se má podávat měsíčně.

Léčba

Aelurostrongylus abstrusus

Přípravek se má podávat měsíčně po tři po sobě následující měsíce.

Léčba napadení očním červem

Thelazia callipaeda

(dospělci)

Podejte jednu dávku přípravku.

Prevence napadení srdečními červy (

Dirofilaria immitis

Kočky žijící v oblastech s výskytem srdečních červů nebo kočky, které do takových oblastí cestovaly,

mohou být infikované dospělci srdečních červů. Proto je třeba mít před aplikací přípravku na zřeteli

upozornění z odstavce

,,ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ".

Pro prevenci napadení srdečními červy je třeba aplikovat přípravek jednou za měsíc, v období výskytu

komárů (mezihostitel přenášející larvy srdečních červů). Přípravek může být aplikován celý rok nebo

nejméně měsíc před prvním pravděpodobným kontaktem s komáry. V léčbě je třeba pokračovat

v pravidelných intervalech jednou za měsíc a má trvat ještě měsíc po posledním kontaktu

s komáry. Aby bylo ošetření pravidelné, je třeba aplikovat přípravek každý měsíc ve stejný den nebo v

den stejného data. Pokud přípravek nahrazuje jiný přípravek preventivně působící proti srdečním

červům, je nutné ho aplikovat do jednoho měsíce po poslední dávce předchozího přípravku.

V lokalitách, kde se nákaza srdečními červy nevyskytuje, lze přípravek aplikovat bez zvláštních

opatření.

Léčba nematodóz vyvolaných škrkavkami a měchovci (

Toxocara cati a

Ancylostoma tubaeforme

V lokalitách s výskytem nákaz srdečními červy může měsíční ošetřování výrazně snížit riziko

reinfekce škrkavkami a měchovci. V lokalitách bez výskytu dirofilárií lze přípravek používat jako

součást sezónního preventivního programu proti blechám a gastrointestinálním nematodům.

Dávkovací

schéma

fretky

Každému zvířeti má být podána 1 pipeta přípravku pro malé kočky a fretky (0,4 ml).

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Léčebné schéma má být založeno na místní epidemiologické situaci.

Léčba a prevence napadení blechami (

Ctenocephalides felis

Jedno ošetření zabrání napadení blechami po dobu 3 týdnů. Při silném napadení blechami může být

potřebné opakovat aplikaci po 2 týdnech.

Prevence napadení srdečními červy (

Dirofilaria immitis

Fretky žijící v oblastech s výskytem srdečních červů nebo fretky, které do takových oblastí cestovaly,

mohou být infikovány dospělci srdečních červů. Proto je třeba mít před aplikací přípravku na zřeteli

upozornění z bodu „ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ“.

Pro prevenci napadení srdečními červy je třeba přípravek aplikovat v intervalu jednoho měsíce

v průběhu roku v období výskytu komárů (mezihostitel přenášející larvy srdečních červů). Přípravek

může být aplikován celý rok nebo nejméně měsíc před prvním pravděpodobným kontaktem s komáry.

V léčbě je třeba pokračovat v pravidelných intervalech jednou za měsíc a má trvat ještě měsíc po

posledním kontaktu s komáry. V lokalitách, kde se nákaza srdečními červy fretek nevyskytuje, lze

přípravek aplikovat bez zvláštních opatření.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Jak používat:

1. Vyjměte jednu pipetu z obalu. Držte pipetu svisle, otočte a sejměte uzávěr.

2. Přetočte uzávěr a nasaďte ho opačným koncem zpět na pipetu. Zatlačte a otočte uzávěr, aby se

zátka prolomila, a poté sejměte uzávěr z pipety.

Rozhrňte srst na krku zvířete při bázi hlavy tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot pipety na

kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se celý její obsah vyprázdnil přímo na kůži. Vyhněte se

kontaktu přípravku a Vašich prstů.

Nanesení na bázi hlavy minimalizuje riziko olízání přípravku zvířetem. Aplikujte pouze na

nepoškozenou kůži.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

za EXP. Datum použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Účinnost přípravku nebyla zkoumána u fretek s hmotností vyšší než 2 kg, proto může být doba účinku

u těchto zvířat kratší.

Krátký kontakt zvířete s vodou jednou nebo dvakrát mezi dvěma aplikacemi přípravku pravděpodobně

významně neovlivní účinnost přípravku. Ale časté šamponování nebo ponoření zvířete do vody po

ošetření může snížit účinnost přípravku.

Parazitární rezistence k jakékoliv skupině anthelmintik může vzniknout po častém, opakovaném

používání anthelmintika z téže skupiny. Proto má být používání tohoto přípravku založeno na

posouzení každého jednotlivého případu a na místních epidemiologických informacích o aktuální

citlivosti cílových druhů, aby se omezila možnost budoucí selekce rezistence.

Použití přípravku má být založeno na potvrzení diagnózy současného výskytu smíšené infekce

(nebo rizika infekce při preventivním použití) (viz také body „INDIKACE“ a „DÁVKOVÁNÍ PRO

KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ“).

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Ošetření koček s hmotností nižší jak 1 kg a fretek s hmotností nižší než 0,8 kg je třeba provést až po

zhodnocení poměru terapeutického prospěchu a rizika.

S použitím přípravku u nemocných a oslabených zvířat jsou omezené zkušeností, proto má být

přípravek používán u těchto zvířat na základě zhodnocení poměru terapeutického prospěchu a rizika.

Přípravek se aplikuje na nepoškozenou kůži.

Je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke kontaktu obsahu pipety nebo aplikované dávky s očima nebo

ústní dutinou ošetřovaného zvířete a/nebo jiného zvířete. Zabraňte právě ošetřeným zvířatům, aby se

vzájemně olizovala. Je třeba zabránit perorálnímu příjmu u kolií, bobtailů anebo u příbuzných plemen

a jejich kříženců.

Kočkám a fretkám žijícím v oblastech s výskytem dirofilárií nebo cestujícím do takových oblastí je

doporučena aplikace

přípravku jednou za měsíc, aby byly před chorobou chráněné.

I když je přesnost stanovení diagnózy infekce srdečními červy omezená, je doporučeno provést

kontrolu této infekce u každé kočky a fretky starší 6 měsíců před preventivní aplikací přípravku,

protože použití přípravku u koček nebo fretek infikovaných dospělci srdečních červů může způsobit

vážné nežádoucí účinky až úhyn zvířete. Když je diagnostikována infekce dospělci srdečních červů,

je třeba infekci léčit podle současných vědeckých znalostí.

U některých koček může být napadení Notoedres cati závažné. V těchto těžkých případech je

nutná současná podpůrná léčba, protože podávání samotného přípravku nemusí být dostatečné, aby

zabránilo úhynu zvířete.

Imidakloprid je toxický pro ptáky, zejména pro kanárky.

Zvláštní opatření pro osoby podávající veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Aby se zabránilo v přístupu dětí k pipetám, uchovávejte pipetu v originálním obalu do okamžiku

použití a použité pipety ihned zlikvidujte.

Přípravek nepožívejte. V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na benzylalkohol, imidakloprid nebo moxidektin by měli podávat

veterinární léčivý přípravek obezřetně. Ve velmi vzácných případech může přípravek způsobit kožní

přecitlivělost nebo přechodné kožní reakce (např. znecitlivění, podráždění nebo pocit pálení/brnění).

Ve velmi vzácných případech může přípravek u citlivých jedinců způsobit podráždění dýchacích cest.

V případě náhodného zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima nebo ústy.

V případě náhodného potřísnění kůže ji ihned omyjte mýdlem a vodou.

Po použití si důkladně umyjte ruce.

Pokud podráždění oka nebo kůže přetrvává, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Během aplikace přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.

Nemanipulujte, především děti, s ošetřenými zvířaty dokud místo aplikace nezaschne. Doporučuje se

proto aplikovat přípravek v podvečer. Nedovolte čerstvě ošetřeným zvířatům spát ve stejné posteli

s jejich majiteli, zejména s dětmi.

Rozpouštědlo přítomné v přípravku může vytvářet skvrny nebo poškodit některé materiály včetně

kůže, tkanin, plastů a materiálů s povrchovou úpravou. Před tím, než zvířeti umožníte kontakt s

takovými materiály, vyčkejte, až místo aplikace zaschne.

Březost a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Laboratorní studie s imidaklopridem nebo moxidektinem na potkanech a králících neposkytly žádné

důkazy o teratogenních, fetotoxických nebo maternotoxických účincích.

Používat pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:

Během ošetření přípravkem nemá být aplikováno žádné další antiparazitikum ze skupiny

makrocyklických laktonů.

Nebyly pozorovány žádné interakce mezi přípravkem a běžně používanými veterinárními léčivými

přípravky nebo léčebnými a chirurgickými zákroky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Bez nežádoucích účinků nebo nežádoucích klinických příznaků kočky snášely až 10násobek

doporučené dávky.

Kombinace imidaklopridu a moxidektinu byla podávána v 5násobku doporučené dávky koťatům

každé dva týdny, celkem 6 ošetření a nedošlo k vážným klinickým příznakům. Byla pozorována

přechodná mydriáza, slinění, zvracení a zrychlené dýchání.

Při náhodném požití nebo předávkování se ve velmi vzácných případech mohou objevit neurologické

příznaky (z nichž většina je přechodná) jako ataxie, generalizované křeče, oční příznaky (dilatované

pupily, slabý pupilární reflex, nystagmus), abnormální dýchání, slinění a zvracení.

Kombinace imidaklopridu a moxidektinu v 5násobku doporučené dávky fretkám každé dva týdny,

celkem 4 ošetření a nebyly pozorovány nežádoucí účinky ani klinické příznaky.

V případě náhodného požití přípravku má být zahájena symptomatická léčba. Není známo žádné

specifické antidotum. Aplikace aktivního uhlí může být prospěšná.

Inkompatibility:

Neuplatňuje se.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. Přípravek

nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2020

DALŠÍ INFORMACE

Imidakloprid účinkuje proti larválním stádiím i dospělým blechám. Larvy blech v prostředí zvířete

jsou usmrceny po kontaktu se zvířetem ošetřeným tímto přípravkem.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Bílá polypropylenová (PP) jednodávková pipeta s uzávěrem s hrotem z polyethylenu vysoké hustoty

(HDPE), polyoxymethylenu (POM) nebo polypropylenu (PP) zabalená do laminovaného trojvrstvého

sáčku složeného z polyesteru (PETP), hliníku (Al) a polyethylenu nízké hustoty (LDPE).

Papírová krabička obsahuje 1, 3, 4, 6, 24 nebo 48 pipet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 192/79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info.cz@krka.biz

Přečtěte si celý dokument

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prinocate 40 mg/4 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé kočky a fretky

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 0,4ml pipeta obsahuje:

Léčivé látky:

Imidaclopridum

40 mg

Moxidectinum 4 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluen (E 321)

0,4 mg

Benzylalkohol (E 1519)329 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on.

Čirý, slabě žlutý až žlutý nebo hnědavě žlutý roztok.

KLINICKÉ ÚDAJE

Cílové druhy zvířat

Malé kočky (≤ 4 kg) a fretky.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pro kočky napadené nebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi:

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis),

léčba napadení ušními roztoči (Otodectes cynotis),

léčba svrabu vyvolaného svrabovkou kočičí (Notoedres cati),

léčba napadení plicnivkou Eucoleus aerophilus (syn. Capillaria aerophila) (dospělci),

prevence onemocnění plicnivkou (larvální stádia L3/L4 Aelurostrongylus abstrusus),

léčba napadení plicnivkou Aelurostrongylus abstrusus (dospělci),

léčba napadení očním červem Thelazia callipaeda (dospělci),

prevence napadení srdečními červy (larvální stádia L3 a L4 Dirofilaria immitis),

léčba infekce gastrointestinálními nematody (larvální stádia L4, juvenilní stádia a dospělci Toxocara

cati a Ancylostoma tubaeforme).

Přípravek může být použit jako součást strategie léčby bleší alergické dermatitidy (FAD).

Pro fretky napadené nebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi:

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis),

prevence napadení srdečními červy (larvální stádia L3 a L4 Dirofilaria immitis).

Kontraindikace

Nepoužívat u koťat mladších 9 týdnů.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo některou z pomocných látek.

Nepoužívat veterinární léčivý přípravek pro velké kočky (0,8 ml) nebo pro psy (všechny velikosti) u

fretek.

Pro psy je třeba použít odpovídající veterinární léčivý přípravek, který obsahuje 100 mg/ml

imidaklopridu a 25 mg/ml moxidektinu.

Nepoužívat u kanárků.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Viz bod 4.5.

Účinnost přípravku nebyla zkoumána u fretek s hmotností vyšší než 2 kg, proto může být doba účinku

u těchto zvířat kratší.

Krátký kontakt zvířete s vodou jednou nebo dvakrát mezi dvěma aplikacemi přípravku pravděpodobně

významně neovlivní účinnost přípravku. Ale časté šamponování nebo ponoření zvířete do vody po

ošetření může snížit účinnost přípravku.

Parazitární rezistence k jakékoliv skupině anthelmintik může vzniknout po častém, opakovaném

používání anthelmintika ze skupiny. Proto má být používání tohoto přípravku založeno na

posouzení každého jednotlivého případu a na místních epidemiologických informacích o aktuální

citlivosti cílových druhů,, aby se omezila možnost budoucí selekce rezistence.

Použití přípravku má být založeno na potvrzení diagnózy současného výskytu smíšené infekce

(nebo rizika infekce při preventivním použití) (viz také body 4.2 a 4.9).

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Ošetření koček s hmotností nižší jak 1 kg a fretek s hmotností nižší než 0,8 kg je třeba provést až po

zhodnocení poměru terapeutického prospěchu a rizika.

S použitím přípravku u nemocných a oslabených zvířat jsou omezené zkušenosti, proto má být

přípravek u těchto zvířat používán na základě zhodnocení poměru terapeutického prospěchu a rizika.

Přípravek se aplikuje na nepoškozenou kůži.

Je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke kontaktu obsahu pipety nebo aplikované dávky s očima nebo

ústní dutinou ošetřovaného zvířete a/nebo jiného zvířete. Zabraňte právě ošetřeným zvířatům, aby se

vzájemně olizovala. Je třeba zabránit perorálnímu příjmu u kolií, bobtailů anebo u příbuzných plemen

a jejich kříženců.

Kočkám a fretkám žijícím v oblastech s výskytem dirofilárií nebo cestujícím do takových oblastí je

doporučena aplikace přípravku jednou za měsíc, aby byly před chorobou chráněné.

I když je přesnost stanovení diagnózy infekce srdečními červy omezená, je doporučeno provést

kontrolu této infekce u každé kočky a fretky starší 6 měsíců před preventivní aplikací přípravku,

protože použití přípravku u koček nebo fretek infikovaných dospělci srdečních červů může způsobit

vážné nežádoucí účinky až úhyn zvířete. Je-li diagnostikována infekce dospělci srdečních červů,

je třeba infekci léčit podle současných vědeckých znalostí.

U některých koček může byt napadení Notoedres cati závažné. V těchto těžkých případech je

nutná současná podpůrná léčba, protože podávání samotného přípravku nemusí být dostatečné, aby

zabránilo úhynu zvířete.

Imidakloprid je toxický pro ptáky, zejména pro kanárky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Aby se zabránilo v přístupu dětí k pipetám, uchovávejte pipetu v originálním obalu do okamžiku

použití a použité pipety ihned zlikvidujte.

Přípravek nepožívejte. V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na benzylalkohol, imidakloprid nebo moxidektin by měli podávat

veterinární léčivý přípravek obezřetně. Ve velmi vzácných případech může přípravek způsobit kožní

přecitlivělost nebo přechodné kožní reakce (např. znecitlivění, podráždění nebo pocit pálení/brnění).

Ve velmi vzácných případech může přípravek u citlivých jedinců způsobit podráždění dýchacích cest.

V případě náhodného zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou.

Zabraňte kontaktu přípravku s

kůží, očima

nebo

ústy.

V případě náhodného potřísnění kůže ji ihned omyjte mýdlem a vodou.

Po použití si důkladně umyjte ruce.

Pokud podráždění oka nebo kůže přetrvává, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Během aplikace přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.

Nemanipulujte, především děti, s ošetřenými zvířaty dokud místo aplikace nezaschne. Doporučuje se

proto aplikovat přípravek v podvečer. Nedovolte čerstvě ošetřeným zvířatům spát ve stejné posteli

s jejich majiteli, zejména s dětmi.

Další opatření

Rozpouštědlo přítomné v přípravku může vytvářet skvrny nebo poškodit některé materiály včetně

kůže, tkanin, plastů a materiálů s povrchovou úpravou. Před tím, než zvířeti umožníte kontakt s

takovými materiály, vyčkejte, až místo aplikace zaschne.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Použití přípravku může u koček způsobit přechodné svědění. Ve vzácných případech se může

vyskytnout mastná srst, erytém a zvracení. Tyto příznaky vymizí bez nutnosti další léčby. Přípravek

může ve vzácných případech vyvolat místní alergické reakce. Olizuje-li si zvíře po ošetření místo

aplikace přípravku, mohou být ve velmi vzácných případech pozorovány neurologické příznaky (z

nichž většina je přechodná, viz bod. 4.10).

Přípravek má hořkou chuť. Pokud zvíře bezprostředně po ošetření místo aplikace olíže, může se

objevit slinění. Což není příznakem intoxikace a zmizí samo po několika minutách bez nutnosti léčby.

Správná aplikace minimalizuje riziko olízání místa ošetření.

Přípravek může ve velmi vzácných případech vyvolat lokální podráždění, což může mít za následek

přechodné změny v chování jako letargii, neklid a nechutenství.

Četnost výskytu nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1 000 ošetřených zvířat)

vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat)

velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Laboratorní studie s imidaklopridem nebo moxidektinem na potkanech a králících neposkytly žádné

důkazy o teratogenních, fetotoxických nebo maternotoxických účincích.

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Během ošetření přípravkem nemá být aplikováno žádné další antiparazitikum ze skupiny

makrocyklických laktonů.

Nebyly pozorovány žádné interakce mezi přípravkem a běžně používanými veterinárními léčivými

přípravky nebo léčebnými a chirurgickými zákroky.

Podávané množství a způsob podání

Pouze pro vnější použití (podání nakapáním na kůži –

spot-on).

Dávkovací schéma pro kočky:

Minimální doporučené dávky jsou 10 mg imidaklopridu/kg ž. hm. a 1,0 mg moxidektinu/kg ž. hm.,

což odpovídá 0,1 ml přípravku/kg ž. hm.

Léčebné schéma má být stanoveno podle konkrétní diagnózy veterinárního lékaře a podle místní

epidemiologické situace.

Dávkujte v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Hmotnost koček

[kg]

Použitá velikost

pipety

Objem

[ml]

Imidakloprid

[mg/kg ž.hm.]

Moxidektin

[mg/kg ž.hm.]

≤ 4

imidakloprid

/moxidektin

40 mg/4 mg roztok

pro nakapání na

kůži –spot-on pro

malé kočky a fretky

minimálně 10

minimálně 1

Léčba a prevence napadení blechami

enoce

Jedno ošetření zabrání napadení blechami po dobu 4 týdnů. Existující kukly blech v prostředí se

mohou vylíhnout za 6 týdnů nebo později po zahájení léčby, v závislosti na klimatických podmínkách.

Proto může být nezbytné kombinovat léčbu přípravkem s ošetřením prostředí, aby se přerušil

vývojový cyklus blech v prostředí. Tato kombinace může urychlit redukci bleší populace v

domácnosti. Přípravek je třeba aplikovat v měsíčních intervalech, pokud je používaný jako součást

léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami.

Léčba napadení

ušními roztoči

Podejte jednu dávku přípravku. Po 30 dnech od aplikace je doporučena kontrola u veterinárního

lékaře, protože u některých zvířat je třeba druhá aplikace. Neaplikujte přímo do zvukovodu.

Léčba svrabu

vyvolaného svrabovkou kočičí

Notoedres cati

Podejte jednu dávku přípravku.

Léčba napadení plicnivkou

Eucoleus aerophilus

(syn.

Capillaria aerophila

) (dospělci):

Podejte jednu dávku přípravku.

Prevence

Aelurostrongylus abstrusus

Přípravek se má podávat měsíčně.

Léčba

Aelurostrongylus abstrusus

Přípravek se má podávat měsíčně po tři po sobě následující měsíce.

Léčba napadení očním červem

Thelazia callipaeda

(dospělci)

Podejte jednu dávku přípravku.

Prevence

napadení srdečními červy

Kočky žijící v oblastech s výskytem srdečních červů nebo kočky, které do takových oblastí cestovaly,

mohou být infikované dospělci srdečních červů. Proto je třeba mít před aplikací přípravku na zřeteli

upozorněni z bodu 4.5.

Pro prevenci napadení srdečními červy je třeba aplikovat přípravek jednou za měsíc, v období výskytu

komárů (mezihostitel přenášející larvy srdečních červů). Přípravek může být aplikován celý rok nebo

nejméně měsíc před prvním pravděpodobným kontaktem s komáry. V léčbě je třeba pokračovat

v pravidelných intervalech jednou za měsíc a má trvat ještě měsíc po posledním kontaktu

s komáry. Aby bylo ošetření pravidelné, je třeba aplikovat přípravek každý měsíc ve stejný den nebo v

den stejného data. Pokud tento přípravek nahrazuje jiný přípravek preventivně působící proti srdečním

červům, je nutné ho aplikovat do jednoho měsíce po poslední dávce předchozího přípravku.

V lokalitách, kde se nákaza srdečními červy u koček nevyskytuje, lze přípravek aplikovat bez

zvláštních opatření.

Léčba nematodóz vyvolaných škrkavkami a měchovci

(Toxocara cati a Ancylostoma

tubaeforme

V lokalitách s výskytem nákaz srdečními červy může měsíční ošetřování výrazně snížit riziko

reinfekce škrkavkami a měchovci. V lokalitách bez výskytu dirofilárií lze přípravek používat jako

součást sezónního preventivního programu proti blechám a gastrointestinálním nematodům.

Dávkovací schéma pro fretky:

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Léčebné schéma má být založeno na místní epidemiologické situaci.

Léčba

a prevence napadení

blechami (

Ctenocephalides felis

Jedno ošetření zabrání napadení blechami po dobu 3 týdnů. Při silném napadení blechami může být

potřebné opakovat aplikaci po 2 týdnech.

Prevence napadení srdečními červy (

Dirofilaria immitis

Fretky žijící v oblastech s výskytem srdečních červů nebo fretky, které do takových oblastí cestovaly,

mohou být infikovány dospělci srdečních červů. . Proto je třeba mít před aplikací přípravku na zřeteli

upozornění z bodu 4.5.

Pro prevenci napadení srdečními červy je třeba přípravek aplikovat v intervalu jednoho měsíce

v průběhu roku v období výskytu komárů (mezihostitel přenášející larvy srdečních červů). Přípravek

může být aplikován celý rok nebo nejméně měsíc před prvním pravděpodobným kontaktem s komáry.

V léčbě je třeba pokračovat v pravidelných intervalech jednou za měsíc a má trvat ještě měsíc po

posledním kontaktu s komáry. V lokalitách, kde se nákaza srdečními červy fretek nevyskytuje, lze

přípravek aplikovat bez zvláštních opatření.

Způsob podání:

1.Vyjměte jednu pipetu z obalu. Držte pipetu svisle, otočte a sejměte uzávěr.

2.Přetočte uzávěr a nasaďte ho opačným koncem zpět na pipetu. Zatlačte a otočte uzávěr, aby se zátka

prolomila, a poté sejměte uzávěr z pipety.

Rozhrňte srst na krku zvířete při bázi hlavy tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot pipety na

kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se celý její obsah vyprázdnil přímo na kůži. Vyhněte se

kontaktu přípravku a Vašich prstů.

Nanesení na bázi hlavy minimalizuje riziko olízání přípravku zvířetem. Aplikujte pouze na

nepoškozenou kůži.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Bez nežádoucích účinků nebo nežádoucích klinických příznaků kočky snášely až 10násobek

doporučené dávky.

Kombinace imidaklopridu a moxidektinu byla podávána v 5násobku doporučené dávky koťatům

každé dva týdny, celkem 6 ošetření a nedošlo k vážným klinickým příznakům. Byla pozorována

přechodná mydriáza, slinění, zvracení a zrychlené dýchání.

Při náhodném požití nebo předávkování se ve velmi vzácných případech mohou objevit neurologické

příznaky (z nichž většina je přechodná) jako ataxie, generalizované křeče, oční příznaky (dilatované

pupily, slabý pupilární reflex, nystagmus), abnormální dýchání, slinění a zvracení.

Kombinace imidaklopridu a moxidektinu v 5násobku doporučené dávky fretkám každé dva týdny,

celkem 4 ošetření a nebyly pozorovány nežádoucí účinky ani klinické příznaky.

V případě náhodného požití přípravku má být zahájena symptomatická léčba. Není známo žádné

specifické antidotum. Aplikace aktivního uhlí může být prospěšná.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antiparazitika, insekticidy a repelenty, makrocyklické laktony,

milbemyciny, moxidektin, kombinace.

ATCvet kód: QP54AB52.

Farmakodynamické vlastnosti

Imidakloprid, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamin je ektoparazitikum

patřící do chloronikotinylové skupiny sloučenin. Přesnější chemický název je chloronikotinyl

nitroguanidin. Imidakloprid je účinný proti larválním stádiím blech a dospělým blechám. Larvy blech

v prostředí zvířete jsou usmrceny po kontaktu s ošetřeným zvířetem. Imidakloprid má vysokou afinitu

k nikotinovým acetylcholinovým receptorům v postsynaptické části centrálního nervového systému

(CNS) blechy. Následná inhibice cholinergního přenosu vzruchu způsobí paralýzu a úhyn hmyzu.

Imidakloprid nemá prakticky žádný účinek na CNS savců z důvodu slabé interakce s nikotinovými

receptory a je předpokládán slabý přechod látky přes hematoencefalickou bariéru. Imidakloprid má u

savců minimální farmakologickou aktivitu.

Moxidektin, 23-(O-methyloxim)-F28249 alpha patří do druhé generace makrocyklických laktonů

ze skupiny milbemycinů. Jedná se o antiparazitikum účinné proti mnohým vnitřním i vnějším

parazitům. Moxidektin účinkuje proti larválním stádiím (L3, L4) Dirofilaria immitis. Působí i proti

gastrointestinálním nematodům. Moxidektin interaguje s GABA a chloridovými kanály řízenými

glutamátem. To vede k otevření chloridových kanálů na postsynaptické membráně, vstupu

chloridových iontů a navození ireverzibilního klidového stavu. Výsledkem je paralýza parazitů

následovaná jejich úhynem a/nebo vypuzením parazita. Přípravek má trvalý účinek a chrání kočky po

dobu 4 týdnů po jednorázové aplikaci proti opětovné infekci Dirofilaria immitis.

Farmakokinetické údaje

Po lokální aplikaci přípravku je imidakloprid rychle distribuován v kůži zvířete v průběhu jednoho

dne po aplikaci. Může být nalezen na povrchu těla po celou dobu léčby. Moxidektin se absorbuje kůží,

maximální koncentraci v plazmě dosahuje přibližně 1 až 2 den po ošetření koček. Po absorpci přes

kůži se moxidektin distribuuje do celého těla a je z plazmy pomalu eliminován, což se projevuje tím,

že jsou koncentrace moxidektinu v plazmě detekovatelné po celý měsíc působení přípravku.

Průměrný t

u koček se pohybuje mezi 18,7 a 25,7 dny.

Studie hodnotící farmakokinetické chování moxidektinu po opakovaném podání ukázaly, že ustálené

hladiny v séru jsou u koček dosaženy přibližně po 4 po sobě následujících měsíčních ošetřeních.

Environmentální vlastnosti

Viz bod 6.6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam pomocných látek

Benzylalkohol (E 1519)

Propylen-karbonát

Butylhydroxytoluen (E 321)

Trolamin

Hlavní inkompatibility

Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Druh a složení vnitřního obalu

Bílá polypropylenová (PP) jednodávková pipeta s uzávěrem s hrotem z polyethylenu vysoké hustoty

(HDPE), polyoxymethylenu (POM) nebo polypropylenu (PP) zabalená do laminovaného trojvrstvého

sáčku složeného z polyesteru (PETP), hliníku (Al) a polyethylenu nízké hustoty (LDPE).

Papírová krabička obsahuje 1, 3, 4, 6, 24 nebo 48 pipet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/008/20-C

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29. 1. 2020

DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2020

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace