PRIMODOG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PRIMODOG Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PRIMODOG Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935176 - 10 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/1273/93-C
 • Datum autorizace:
 • 29-11-1993
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PRIMODOG injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K

VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Merial Laboratorie Porte des Alpes, Rue de l´Aviation, 69800 Saint Priest, Francie

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merial SAS, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PRIMODOG injekční roztok

Živá tekutá vakcína proti parvoviróze psů

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Parvovirus enteritidis canis min. 10

– max. 10

TCID

Pomocné látky:

Stabilizátor, PBS

TCID

50

- 50% infekční dávka pro tkáňové kultury

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace psů proti parvoviróze.

Nástup imunity: l4. - 2l. den po vakcinaci

Doba trvání imunity: imunita přetrvává po dobu l2 - 36 měsíců.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcinace může vyjímečně vyvolat projevy hypersenzitivity. V takovém případě je třeba přistoupit k

symptomatické léčbě.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikujte subkutánně 1 ml dávku vakcíny.

Vakcinační schéma:

Primovakcinace: v 6 týdnech života. V ohroženém chovu podat druhou dávku vakcíny za 2-3

týdny. Ve věku l2 týdnů je možné aplikovat další vakcíny firmy Merial.

Revakcinace: každoročně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte sterilní injekční materiál, bez obsahu antiseptických a

desinfekčních látek. Před použitím lékovku protřepejte.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávat při teplotě +2 až + 8

C .Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po otevření ihned spotřebujte.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervená min. l0 dní před vakcinací. Doporučuje se

nevystavovat psy těžké fyzické zátěži do doby, než se plně vyvine imunita.

Lze použít během březosti a laktace.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Neovlivňuje chování zvířat.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

l0 x l ml, l00 x l ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.