PRATEL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PRATEL Tableta
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PRATEL Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Chinolinové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937560 - 1 x 10 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/137/98-C
 • Datum autorizace:
 • 17-11-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PRATEL

tablety

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PRATEL tablety

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Praziquantelum 50 mg

Pyranteli embonas 144 mg

Světležluté kulaté tablety, na jedné straně s dělícím křížem.

4.

INDIKACE

Léčba parazitóz u psů vyvolaných tasemnicemi, škrkavkami nebo měchovci tj.,

následujícími parazity:

- Toxocara canis

- Toxascaris leonina

- Uncinaria stenocephala

- Ancylostoma caninum

- Ancylostoma tubaeforme

- Echinococcus granulosus

- Echinococcus multilocularis

- Dipylidium caninum

- Taenia spp.

- Mesocestoides spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u štěňat mladších 4 týdnů.

Nepoužívat u velmi zesláblých zvířat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka je 5 mg praziquantelu / kg ž.hm. a 14,4 mg pyrantelu /kg ž.hm.

podáváno jednorázově, tzn.:. 1 tableta na 5 – 10 kg živé hmotnosti, tak jak je uvedeno

v tabulce níže.

do 2 kg živé hmotnosti

1/4 tablety

2-5 kg živé hmotnosti

1/2 tablety

5-10 kg živé hmotnosti

1 tableta

10-20 kg živé hmotnosti

2 tablety

20-30 kg živé hmotnosti

3 tablety

30-40 kg živé hmotnosti

4 tablety

40-50 kg živé hmotnosti

5 tablet

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety se aplikují psům buď rozdrcené s potravou nebo celé s malým kouskem masa

nebo sýra. Dávku je třeba podat najednou.

Doporučuje se opakovat podání 3x až 4x ročně.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či

nesprávným podáním léku.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dávky nesmí být vyšší než předepsané.

Během gravidity použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem.

Tento přípravek nesmí být podáván současně s přípravky obsahujícími piperazin.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte přímému kontaktu přípravku s pokožkou nebo očima. Po aplikaci přípravku

si důkladně umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na účinné látky nebo na některou z pomocných látek by

se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. V případě náhodného

pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek může být vydáván bez předpisu veterinárního

lékaře.

Dostupné velikosti balení:

10 tablet

10 x 10 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte

prosím držitele rozhodnutí o registraci.