Posatex

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
orbifloxacin, Mometason-furoát, posakonazol
Dostupné s:
Intervet International BV
ATC kód:
QS02CA91
INN (Mezinárodní Name):
orbifloxacin, mometasone furoate, posaconazole
Terapeutické skupiny:
Psi
Terapeutické oblasti:
Otologické
Terapeutické indikace:
Léčba akutní otitis externa a akutních exacerbací rekurentní otitis externa spjatých s bakteriemi citlivými na orbifloxacin a plísněmi citlivými na posakonazol, především Malassezia pachydermatis.
Přehled produktů:
Revision: 9
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/V/C/000122
Datum autorizace:
2008-06-23
EMEA kód:
EMEA/V/C/000122

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 11-06-2013
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 23-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 11-06-2013
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 11-06-2013
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 11-06-2013

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Posatex ušní kapky, suspenze pro psy

1.

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O

REGISTRACI

A

DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Vet Pharma Friesoythe

Sedelsberger Strasse 2

26169 Friesoythe

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Posatex ušní kapky, suspenze pro psy

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Orbifloxacinum

8,5 mg/ml

Mometasoni furoas (ut monohydricus)

0,9 mg/ml

Posaconazolum

0,9 mg/ml

4.

INDIKACE

Léčba akutní otitis externa a akutních exacerbací rekurentní otitis externa spjatých s bakteriemi

citlivými na orbifloxacin a plísněmi citlivými na posakonazol, především

Malassezia pachydermatis.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě perforovaného ušního bubínku.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek, na

kortikosteroidy, na další azolová antifungální léčiva nebo na další flourochinolony.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mohou být pozorovány mírné načervenalé léze.

Používání ušních přípravků může být doprovázeno poruchami sluchu, obvykle dočasnými, a

především u starších psů.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

K ušnímu podání.

Jedna kapka obsahuje 267 µg orbifloxacinu, 27 µg mometason furoátu a 27 µg posakonazolu.

Před použitím důkladně protřepte.

Psům vážícím méně než 2 kg – aplikujte 2 kapky do ucha jednou denně

Psům vážícím 2 – 15 kg – aplikujte 4 kapky do ucha jednou denně

Psům vážícím 15 kg a více – aplikujte 8 kapek do ucha jednou denně

Léčba by měla trvat 7 po sobě jdoucích dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Zevní zvukovod by měl být před léčbou pečlivě vyčištěn a vysušen. Nadměrná srst kolem léčené

oblasti by měla být ostřihána.

Báze ucha může být po aplikaci krátce a jemně masírována, aby se umožnilo proniknutí přípravku do

nižších částí zvukovodu.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení je:

8,8 ml: Po 1. otevření spotřebujte do 7 dnů.

17,5 a 35,1 ml: Po 1. otevření spotřebujte do 28 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Bakteriální a fungální otitidy jsou ve skutečnosti často sekundární. Měla by být identifikována a

léčena základní příčina.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nadměrné spoléhání na jednu skupinu antibiotik může vést ke vzniku rezistence u bakteriální

populace. Je rozumné rezervovat si fluorochinolony na léčbu klinických případů, které slabě reagují,

nebo se očekává, že budou slabě reagovat, na ostatní skupiny antibiotik.

Přípravek by se měl použít na základě testů citlivosti izolovaných bakterií a/nebo dalších adekvátních

diagnostických testů.

Skupina chinolonových léčiv je spjata s erozemi chrupavky zatěžovaných kloubů a jinými formami

artropatií u mladých nedospělých zvířat různých druhů. Proto nepoužívejte u zvířat mladších čtyř

měsíců.

Je známo, že prolongované a intenzivní používání lokálních kortikosteroidních přípravků, spouští

lokální a celkové příznaky zahrnující supresi adrenální funkce, ztenčování epidermis a protahované

hojení.

Před použitím veterinárního léčivého přípravku musí být pečlivě vyšetřen

zevní zvukovod

, aby byla

jistota, že ušní bubínek není porušen a tak zabránilo se riziku přenosu infekce do středního ucha a tím

poničení kochleárního a vestibulárního aparátu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití veterinárního léčivého přípravku si pečlivě umyjte ruce. Zabraňte kontaktu s kůží.

V případě náhodného potřísnění opláchněte postižené místo hojným množstvím vody.

Březost:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Nepoužívat během celé nebo části březosti.

Laktace:

Použití není doporučováno během laktace.

Laboratorní studie u štěňat ukázaly přítomnost artropatií po systémovém podání orbifloxacinu. Je

známé, že fluorochinolony prochází přes placentu a jsou distribuovány do mléka.

Plodnost:

Nebyly prováděny studie, které by určily efekt orbifloxacinu na plodnost.

Nepoužívat u plemenných zvířat.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Údaje nejsou k dispozici.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Aplikace doporučené dávky psům vážícím 7,6 až 11,4 kg (4 kapky do ucha) 5x denně po dobu 21 po

sobě jdoucích dnů způsobila mírný pokles v sérové kortizolové odpovědi po podání

adrenokortikotropního hormonu (ACTH) v ACTH stimulačním testu. Přerušení léčby vedlo

k úplnému návratu k normální adrenální odpovědi.

Inkompatibility:

Nejsou známy. Studie s řadou patentovaných ušních čisticích prostředků neprokázaly žádné chemické

inkompatibility.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Posatex ušní kapky, suspenze pro psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky:

Orbifloxacinum

8,5 mg/ml

Mometasoni furoas (ut monohydricus)

0,9 mg/ml

Posaconazolum

0,9 mg/ml

Pomocné látky:

Tekutý parafin

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Ušní kapky, suspenze.

Bílá až našedlá viskózní suspenze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba akutní otitis externa a akutních exacerbací rekurentní otitis externa spjatých s bakteriemi

citlivými na orbifloxacin a plísněmi citlivými na posakonazol, především

Malassezia pachydermatis

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě perforovaného ušního bubínku.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek, na

kortikosteroidy, na další azolová antifungální léčiva nebo na další fluorochinolony.

Nepoužívat během celé nebo části březosti.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Bakteriální a fungální otitidy jsou ve skutečnosti často sekundární. Měla by být identifikována a

léčena základní příčina.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nadměrné spoléhání na jednu skupinu antibiotik může vést ke vzniku rezistence u bakteriální

populace. Je rozumné rezervovat si fluorochinolony na léčbu klinických případů, které slabě reagují,

nebo se očekává, že budou slabě reagovat, na ostatní skupiny antibiotik.

Přípravek by se měl použít na základě testů citlivosti izolovaných bakterií a/nebo dalších adekvátních

diagnostických testů.

Skupina chinolonových veterinárních léčivých přípravků je spjata s erozemi chrupavky zatěžovaných

kloubů a jinými formami artropatií u mladých nedospělých zvířat různých druhů. Proto nepoužívejte u

zvířat mladších čtyř měsíců.

Je známo, že prolongované a intenzivní používání lokálních kortikosteroidních přípravků, spouští

lokální a celkové příznaky zahrnující supresi adrenální funkce, ztenčování epidermis a protahované

hojení. Viz bod 4.10.

Před použitím veterinárního léčivého přípravku musí být pečlivě vyšetřen

zevní zvukovod

, aby byla

jistota, že ušní bubínek není porušen a tak zabránilo se riziku přenosu infekce do středního ucha a tím

poničení kochleárního a vestibulárního aparátu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý přípravek zvířatům

Po použití veterinárního léčivého přípravku si pečlivě umyjte ruce. Zabraňte kontaktu s kůží.

V případě náhodného potřísnění opláchněte postižené místo hojným množstvím vody.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Mohou být pozorovány mírné načervenalé léze.

Používání ušních přípravků může být doprovázeno poruchami sluchu, obvykle dočasnými, a

především u starších psů.

4.7

Použití v průběhu březost, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Březost:

Nepoužívat během celé nebo části březosti.

Laktace:

Použití není doporučováno během laktace.

Laboratorní studie u štěňat ukázaly přítomnost artropatií po systémovém podání orbifloxacinu. Je

známé, že fluorochinolony prochází přes placentu a jsou distribuovány do mléka.

Plodnost:

Nebyly prováděny studie, které by určily efekt orbifloxacinu na plodnost.

Nepoužívat u plemenných zvířat.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Údaje nejsou k dispozici.

4.9

Podávané množství a způsob podání

K ušnímu podání.

Jedna kapka obsahuje 267 µg orbifloxacinu, 27 µg mometason furoátu a 27 µg posakonazolu.

Zevní zvukovod by měl být před léčbou pečlivě vyčištěn a vysušen. Nadměrná srst kolem léčené

oblasti by měla být ostřihána.

Před použitím důkladně protřepte.

Psům vážícím méně než 2 kg – aplikujte 2 kapky do ucha jednou denně

Psům vážícím 2 – 15 kg – aplikujte 4 kapky do ucha jednou denně

Psům vážícím 15 kg a více – aplikujte 8 kapek do ucha jednou denně

Léčba by měla trvat 7 po sobě jdoucích dnů.

Báze ucha může být po aplikaci krátce a jemně masírována, aby se umožnilo proniknutí veterinárního

léčivého přípravku do nižších částí zvukovodu.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Aplikace doporučené dávky psům vážícím 7,6 až 11,4 kg (4 kapky do ucha) 5x denně po dobu 21 po

sobě jdoucích dnů způsobila mírný pokles v sérové kortizolové odpovědi po podání

adrenokortikotropního hormonu (ACTH) v ACTH stimulačním testu. Přerušení léčby vedlo

k úplnému návratu k normální adrenální odpovědi.

4.11

Ochranná lhůta

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Otologikum – Kombinace kortikosteroidů a antiinfektiv.

ATC vet kód: QS02CA91

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Orbifloxacin je syntetické širokospektrální baktericidní agens klasifikované jako derivát chinolonové

karboxylové kyseliny, nebo přesněji fluorochinolon. Baktericidní účinek orbifloxacinu je výsledkem

interference s enzymem DNA topisomerázou II (DNA-gyrázou) a DNA topisomerázou IV, které jsou

nutné k syntéze a udržování bakteriální DNA. Takový vliv přeruší replikaci bakteriální buňky a vede

k rychlé buněčné smrti. Rychlost a rozsah „zabíjení“ je přímo úměrný koncentraci léčiva.

Orbifloxacin má

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/275512/2008

EMEA/V/C/000122

Posatex (orbifloxacinum / mometasoni furoas /

posaconazolum)

Přehled informací o přípravku Posatex a proč byl registrován v EU

Co je přípravek Posatex a k čemu se používá?

Posatex je veterinární léčivý přípravek, který se používá k léčbě akutních nebo rekurentních

(vracejících se) epizod ušní infekce (otitis externa) vyvolaných bakteriemi nebo plísněmi u psů.

Obsahuje léčivé látky orbifloxacin, mometason furoát a posakonazol.

Jak se přípravek Posatex používá?

Přípravek Posatex je dostupný ve formě ušních kapek v suspenzi a je vydáván pouze na předpis.

Podává se jednou denně po dobu sedmi dnů. Počet kapek, které je třeba podat, závisí na živé

hmotnosti psa a pohybuje se od dvou do osmi. Před podáním přípravku je třeba očistit a osušit vnitřek

ucha.

Více informací o používání přípravku Posatex naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

veterinárního lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Posatex působí?

Ušní infekce u psů mohou být vyvolány bakteriemi nebo plísněmi. Často vedou k zánětu ucha/uší

(zčervenání, otoku a svědění). Dvě z léčivých látek v přípravku Posatex, orbifloxacin a posakonazol,

působí proti příčině infekce, zatímco třetí léčivá látka, mometason furoát, působí protizánětlivě.

Orbifloxacin je antibiotikum, které patří do skupiny fluorochinolonů. Působí tak, že blokuje enzym

zvaný „DNA-gyráza“, který je důležitý pro tvorbu kopií bakteriální DNA. Blokováním DNA-gyrázy

orbifloxacin znemožňuje bakteriím tvořit DNA a zastavuje u nich tvorbu bílkovin a růst, což vede

k jejich zahubení. Posakonazol je antimykotikum, které patří do skupiny triazolů. Působí tak, že

zamezuje tvorbě ergosterolu, což je důležitá součást buněčné stěny hub. Bez ergosterolu houby

(plíseň) odumírají nebo se nemohou dál šířit. Mometason furoát je steroid, což je druh látky pomáhající

zmírnit zánět.

Posatex (orbifloxacinum / mometasoni furoas / posaconazolum)

EMA/275512/20087

strana 2/2

Jaké přínosy přípravku Posatex byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Posatex byl zkoumán u psů jak v laboratorních, tak v terénních studiích. Ve dvou velkých

terénních studiích, z nichž jedna byla provedena v Evropě a druhá ve Spojených státech, byla účinnost

přípravku Posatex porovnávána s účinností ušních kapek obsahujících tři podobné léčivé látky. Do

každé skupiny byl zařazen stejný počet psů různých plemen, stáří, pohlaví a hmotnosti.

Ze studií vyplynulo, že po 7 dnech léčby byl přípravek Posatex v rámci zmírnění příznaků ušní infekce

(zčervenání, otoku, výtoku z ucha, nepříjemného pocitu) u psů s akutní či rekurentní bakteriální nebo

plísňovou infekcí stejně účinný jako srovnávací přípravek.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Posatex?

Bylo pozorováno mírné zčervenání ucha. Používání ušních přípravků může být spojeno s poškozením

sluchu, obvykle dočasným, převážně u starších psů.

Přípravek Posatex se nesmí používat při perforaci ušního bubínku. Rovněž se nesmí používat během

celé nebo části březosti. Nesmí se používat v případě přecitlivělosti (alergie) na léčivé látky nebo

kortikosteroidy, na jiná azolová antimykotika nebo jiné fluorochinolony.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Posatex je uveden v příbalové informaci.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek

podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Posatex byly zahrnuty informace

o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé

nebo chovatelé zvířat. Tento veterinární léčivý přípravek byl vyvinut speciálně pro psy a není určen

k použití u lidí. V případě náhodného užití přípravku člověkem je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc

a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. V případě náhodného zasažení kůže si

ihned omyjte postižené místo velkým množstvím vody.

Na základě čeho byl přípravek Posatex registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Posatex převyšují jeho rizika,

a lze jej proto registrovat k použití v EU.

Další informace o přípravku Posatex

Přípravku Posatex bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 23. června

2008.

Další informace o přípravku Posatex jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/posatex

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2020.

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace