Porcilis APP

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Porcilis APP Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Porcilis APP Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935501 - 1 x 20 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/1014/95-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-1995
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Porcilis APP

injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Porcilis APP injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Actinobacilli pleuropneumoniae antigenum concentratum 600 mg (ApxI toxoidum 50 units,

ApxII toxoidum 50 units, ApxIII toxoidum 50 units, OMP proteinum 50 units) v 1 dávce (2 ml).

tokoferol acetát, polysorbát 80, simetikon, chlorid sodný, dihydrogenfosforečnan draselný,

hydrogenfosforečnan sodný dihydrát, polymyxin-B-sulfát, roztok formaldehydu 35%,

voda na injekci

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace prasat od věku 6 týdnů proti pleuropneumóniím vyvolaným zárodky

Actinobacillus pleuropneumoniae.

5.

KONTRAINDIKACE

Vakcinujte pouze zdravé kusy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po vakcinaci může dojít k mírné celkové reakci projevující se skleslostí, nechutenstvím a

zvýšením tělesné teploty; u prasat vakcinovaných po nakrmení může dojít ke zvracení. U

některých vakcinovaných kusů se může v místě aplikace objevit přechodný, mírný otok. Tyto

reakce vymizí během 24 hodin po vakcinaci.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata, od věku 6 týdnů.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování: 2 ml.

Aplikuje se hluboko intramuskulárně v oblasti za uchem.

Maximální chráněnosti by se mělo dosáhnout před započetím výkrmu. Prasata lze

vakcinovat od věku 6 týdnů. Revakcinace za 4 týdny po primovakcinaci je nezbytná.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím nechejte vakcínu ohřát na pokojovou teplotu (15-25°C).

Před a během použití dobře protřepejte.

Používejte sterilní injekční jehly a stříkačky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C)

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

Charakteristika

Inaktivovaná, subjednotková vakcína ve formě vodné suspenze obsahující koncentrované antigeny

(Apx I, Apx II, Apx III a OMP) zárodku Actinobacillus pleuropneumoniae. Antigeny jsou začleněny

do vodného adjuvans pro zvýšení stimulace imunitního systému.

Imunologické údaje

Pro navození dostatečné imunity je nezbytná doporučovaná revakcinace. Imunita trvá nejméně do

konce výkrmu.

Balení

20 ml (10 dávek), 100 ml (50 dávek)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.