PHEN-PRED 50/ 1.5 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PHEN-PRED 50/ 1.5 mg Tableta
 • Dávkování:
 • 50/ 1.5mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PHEN-PRED 50/1.5 mg Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Antiinflammatory_antirheumatic agenti v kombinaci s kortikosteroidy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938540 - 10 x 10 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/100/00-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PHEN-PRED 50/1,5 mg tableta .

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

CP-Pharma Handelsges. mbH

Ostlandring 13

313 03 Burgdorf

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PHEN-PRED 50/1,5 mg tableta .

Phenylbutazonum

Prednisolonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Phenylbutazonum

50,0 mg

Prednisolonum (mikronizovaný)

1,5 mg

4.

INDIKACE

Veterinární antiflogistikum a analgetikum.

Terapie zánětů a/nebo bolestivých onemocnění pohybového aparátu:

onemocnění kloubů

revmatická onemocnění

distorze

myositis

výhřezy meziobratlových plotének

pooperační léčba fraktur a operací kloubů

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v následujících případech:

gastroduodenální vředová choroba

endoparazitární enteritis

snížená funkce ledvin a jater

onemocnění kostní dřeně

hemorrhagické diatéza

srdeční a oběhová nedostatečnost

přecitlivělost na pyrazolony

Diabetes mellitus

pankreatitida

Cushingův syndrom

bakteriální nebo virové infekce

nedostatečné imunity

mykózy

parazitózy

onemocnění štítné žlázy

podávání novorozeňatům

aktivní imunizace

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zřídka, v individuálních případech, se mohou u psů objevit následující symptomy:

gastroenteritis

poškození funkce ledvin

útlum kostní dřeně

anafylaktická reakce, bronchokonstrikce u predisponovaných zvířat

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

1 tableta p.o. na 15 kg živé hmotnosti 2krát denně, což odpovídá denní dávce 6,66 mg/kg

fenylbutazonu a 0,2 mg/kg prednisolonu.

Terapie by neměla trvat déle než 7 dní.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Z důvodu prevence podráždění gastrointestinálního traktu podávat tablety co nejdříve po

krmení.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

krabičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Fenylbutazon, díky své vysoké vazbě na plazmatické bílkoviny, může vytěsnit jiné látky

(digitoxin, kumariny, sulfonamidy, thiopental, sulfonylkarbamidy a fenytoiny) z jejich vazby

na bílkoviny plazmy a tím zvýšit jejich účinek a urychlit jejich eliminaci.

Indukcí jaterních enzymů může být ovlivněna plazmatická hladina a tím i účinek jiných látek.

Následkem inhibice syntézy prostaglandinů v ledvinách je snížen efekt diuretik

Současná aplikace kalium šetřících diuretik zvyšuje riziko hyperkalemie.

Eliminace penicilinu je zpomalena inhibicí renální tubulární sekrece.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Baleno po 10 blistrech x 10 tablet v papírové skládačce

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

WERFFT, spol. sr. o.

CZ Brno

Tel: +420 541212183

E-mail: pharma@brn.pvtnet.cz