PHARMAVAC MXT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PHARMAVAC MXT
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PHARMAVAC MXT
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • králíci
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9938673 - 1 x 20 dávka - lahvička - sklo; 9938674 - 1 x 40 dávka - lahvička - sklo

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97-029/00-C
 • Datum autorizace:
 • 07-04-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PHARMAVAC MXT,lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

živá lyofilizovaná vakcína proti myxomatóze králíků

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE

Pharmagal Bio, spol. s r. o.

Murgašova 5

949 01 Nitra

Slovenská Republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PHARMAVAC MXT, lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

živá lyofilizovaná vakcína proti myxomatóze králíků

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Lékovka s

lyofilizátem

Léčivá látka:

Poxvirus myxomatosae attenuatum . min. 10

TCID

- max. 10

TCID

v jedné

dávce

Pomocné látky:

Nutrimentum pro lyophilisatione

Rozpouštědlo

Natrii chloridum 8,5 mg per ml

Lyofilizát světle- žluté až svetle- růžové barvy, který se dobře rozpouští v přiloženém ředidle

na mírě zakalenou opaleskující tekutinu bez hrubých nerozpustných částic.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace králíků proti myxomatóze.

5.

KONTRAINDIKACE

Neočkují se zvířata nemocná a podezřelá z onemocnění. Nedoporučuje se očkovat gravidní

samice v posledním týdnu gravidity pro nebezpečí porušení plodů neopatrnou fixací.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Králík domácí

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní aplikace

Lyofilizovaná vakcína se rozpustí v celém objemu priloženého rozpouštědla.

Aplikuje se subkutánně v oblasti lopatky v dávce 0,5 ml.

Intradermálni aplikace

Obsah lékovky s lyofilizovanou vakcínou se rozpustí v 2 ml (20-dávkové balení) resp. ve 4 ml

(40-dávkové balení) pŕiloženého rozpouštědla. Aplikuje sa intradermálně dvojjehlou

propíchnutím vnitřní strany ušního boltce v jeho horní polovině v dávce 0,1 ml tak, aby se

velké krevní cévy neporušily.

Naředěnou vakcínu je třeba spotřebovat okamžitě.

Králíci se vakcinují se ve věku 10 až 12 týdnů. Revakcinace se provádí za 4 měsíce po prvním

očkování. Chovní králíci se vakcinují dvakrát ročně, na jaře a v létě.

V oblastech se zvýšeným výskytem myxomatózy se doporučuje vakcinovat mláďata starší 4

týdnů a tato mláďata revakcinovat za 6 až 8 týdnů po prvním očkování. Po vakcinaci v těchto

chovech je nutno počítat s určitými ztrátami zvířat vakcinovaných již v prodrománím stadiu

onemocnění. Další revakcinace se provádí za 4 měsíce.

Ochrana vakcinovaných zvíŕat nastupuje do 3 dnů po očkování, pričemž úplné imunity se

dosáhne do 10 dní po vakcinaci.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcína se podává za dodržení všeobecných zásad platných pro aplikaci parenterálních

přípravků.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničcepři +2

C až +8

Je důležité minimalizovat i krátkodobé odchylky od přikázané teploty skladování.

Uchovávejte v suchu

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcína se nesmí aplikovat sdruženě s inaktivovanou vakcínou proti hemoragickému

onemocnení králiků.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidace nespotřebovaného přípravku nebo odpadového obalového materiálu se řídí

všeobecně platnými směrnicemi o likvidaci odpadového materiálu.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

Rregistrované velikosi balení: 20 dávek , 40 dávek