P.G. 600

Základní informace

 • Název přípravku:
 • P.G. 600 Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
 • Léková forma:
 • Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • P.G. 600 Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasnice, prasničky
 • Terapeutické oblasti:
 • Gonadotropiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9997972 - 5 x 1 dávka - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/246/92-C
 • Datum autorizace:
 • 26-03-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

P.G. 600 prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

D-85716 Unterschleissheim

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

P.G. 600 prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (5 ml po naředění)

Léčivé látky:

Gonadotrophinum chorionicum

200 IU

Gonadotrophinum sericum

400 IU

4.

INDIKACE

Léčba anestru, indukce říje, synchronizace a diagnostika březosti u prasnic a prasniček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi zřídka se může objevit anafylaktoidní reakce, v takovém případě se aplikují intravenózně

nebo intramuskulárně glukokortikoidy nebo adrenalin (1:1000).

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasnice, prasničky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikuje se jedna dávka o objemu 5 ml po naředění přiloženým zřeďovačem na kus subkutánně

nebo intramuskulárně v krajině za uchem.

Indikace *

Doba aplikace

Prasnice

Odstartování cyklu

0.-2.den po odstavu

Zvětšení vrhu při subfertilitě

0.-2.den po odstavu

Anestrus (tichá říje)

přibližně 10. den po odstavu

Diagnostika březosti

přibližně 80 dní po připuštění

Prasničky

Anestrus (tichá říje)

ve věku 8-10 měsíců

Indukce říje u pohlavně nedospělých

prasniček

ve věku 5,5-6,5 měsíců nebo při živé hmotnosti 85-

100 kg. (prasničky lze připouštět již při první

říji po aplikaci. Prasničky připuštěné až při

druhé říji po aplikaci mívají početnější

vrhy.)

Diagnostika březosti

přibližně 80 dní po připuštění

* Synchronizace říje: při všech uvedených indikacích nastupuje říje 3-6 dní po aplikaci PG 600.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před světlem.

Po naředění podle návodu spotřebujte do 24 hodin.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neuplatňuje se.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

P.G. 600 je lyofilizovaná směs humánního choriového gonadotropinu (hCG) a sérového

gonadotropinu březích klisen (PMSG). Sérový gonadotropin působí podobně jako folikuly

stimulující hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH) a vyvolává růst folikulů. Choriový

gonadotropin působí jako LH a podporuje ovulaci folikulů a růst žlutého tělíska. Kombinace

těchto hormonů vyvolává u prasat fertilní říjový cyklus.