PESTORIN MORMYX

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PESTORIN MORMYX Injekce
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • králíci
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé a inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935388 - 1 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/297/96-C
 • Datum autorizace:
 • 16-05-1996
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PESTORIN MORMYX, lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Vakcína proti hemoragickému onemocnění a myxomatóze králíků

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PESTORIN MORMYX , lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Vakcína proti hemoragickému onemocnění a myxomatóze králíků

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení – 1 ml (dávka):

Tekutá složka – Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi (solutio organorum) - min. 80*,

fyziologický roztok pufrovaný, aluminiumhydroxid, thiomersal.

*Titr hemaglutinačně inhibičních protilátek po podání vakcíny laboratorním zvířatům (králík).

Lyofilizovaná složka - Poxvirus myxomatosae attenuatum – min. 10

TCID

, max. 10

TCID

kultivační médium MEM, lyofilizační médium.

4.

INDIKACE

K ochrannému očkování klinicky zdravých králíků jedním vpichem proti hemoragickému onemocnění

a myxomatóze králíků.

Doporučuje se následující imunizační schéma:

Králíci se vakcinují ve věku 10 týdnů.

V případě nepříznivé nákazové situace je možno vakcinovat v rannějším věku:

vakcinace monovalentní vakcínou proti myxomatóze (Myxoren) od stáří 4 týdnů

s následnou revakcinací vakcínou Pestorin Mormyx nejdříve ve věku 10 týdnů. Mezi

aplikacemi vakcíny Myxoren a Pestorin Mormyx je nutno zachovat odstup minimálně 2

týdny.

vakcinace vakcínou Pestorin Mormyx od stáří 6 týdnů s následnou revakcinací za 4 týdny.

U chovných zvířat se doporučuje další revakcinace vakcínou Pestorin Mormyx v 6-ti měsíčních

intervalech.

Vzhledem k sezónnosti onemocnění je třeba provést vakcinaci (revakcinaci) tak, aby v kritickém

období výskytu nákazy byla zvířata v plné imunitě.

5.

KONTRAINDIKACE

Nemocná a kachektická zvířata. Nedoporučuje se vakcinovat ramlice v posledním týdnu březosti pro

možnost abortu nešetrnou fixací.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Králík

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

1 ml bez ohledu na velikost.

Způsob podání - subkutánně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím nutno obsah lékovky s tekutou složkou důkladně protřepat.

Lyofilizát se rozpustí tekutou složkou vakcíny, vakcínu je nutno spotřebovat do 2 hodin po naředění.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Nedoporučuje se porážet králíky pro účely konzumace do 7 dnů po vakcinaci, z důvodu možnosti

výskytu místní reakce.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8

C. Vakcína nesmí zmrznout !

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Imunologické vlastnosti

Mechanismus účinku

Po aplikaci antigenů obsažených ve vakcíně do těla zvířete dojde k tvorbě specifických protilátek,

které pak chrání imunizované zvíře proti hemoragickému onemocnění a myxomatóze králíků.

Plná chráněnost po vakcinaci se vyvine u myxomatózy za 9 dní a u hemoragického onemocnění za

10 dnů a přetrvává proti hemoragickému onemocnění po dobu 1 roku a proti myxomatóze po dobu

6 měsíců.

Balení: 1 x 1 dávka, 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka

1 x 5 dávek, 5 x 5 dávek, 10 x 5 dávek

1 x 10 dávek, 5 x 10 dávek, 10 x 10 dávek

1 x 20 dávek, 5 x 20 dávek, 10 x 20 dávek

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.