PERINDOPRIL ARGININEAMLODIPINE SERVIER Tableta 5MG/5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AMLODIPIN-BESILÁT (AMLODIPINI BESILAS); PERINDOPRIL-ARGININ (PERINDOPRILUM ARGININUM)
Dostupné s:
Les Laboratoires Servier, Suresnes cedex
ATC kód:
C09BB04
INN (Mezinárodní Name):
AMLODIPINE BESILATE (AMLODIPINE BESYLATE); PERINDOPRIL-ARGININE (PERINDOPRILUM ARGININUM)
Dávkování:
5MG/5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
84(3X28) Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PERINDOPRIL A AMLODIPIN
Přehled produktů:
PERINDOPRIL ARGININE/AMLODIPINE SERVIER
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 207/08-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls215845/2012, sukls215835/2012, sukls215847/2012, sukls215840/2012

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 5 mg/5 mg tablety

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 5 mg/10 mg tablety

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 10 mg/5 mg tablety

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 10 mg/10 mg tablety

perindoprilum argininum/amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je Perindopril arginine/Amlodipine Servier a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier

užívat

Jak se Perindopril arginine/Amlodipine Servier užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Perindopril arginine/Amlodipine Servier a k

čemu se používá

Přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier je předepisován k léčbě vysokého krevního tlaku

(hypertenze) a/nebo k léčbě stabilní ischemické choroby srdeční (stav kdy zásobování srdce krví je

redukováno nebo blokováno).

Pacienti, kteří již užívají perindopril a amlodipin v jednotlivých tabletách mohou místo toho užívat

jednu tabletu přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier, který obsahuje obě léčivé látky.

Perindopril arginine/Amlodipine Servier je kombinací dvou léčivých látek, perindoprilu a amlodipinu.

Perindopril

inhibitor

(angiotenzin-konvertujícího

enzymu).

Amlodipin

blokátor

vápníkových kanálů (patřící do skupiny léčiv nazývaných dihydropyridiny). Obě tyto látky společně

rozšiřují a uvolňují cévy, takže jimi krev snadněji protéká a pro Vaše srdce je snazší udržet dostatečný

krevní průtok.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Perindopril arginine/Amlodipine

Servier

užívat

Neužívejte přípravek

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

jestliže jste alergický(á) na perindopril, nebo jiný inhibitor ACE nebo na amlodipin nebo jiné

kalciové antagonisty, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže

jste

těhotná

déle

než

měsíce.

však

lépe

neužívat

přípravek

Perindopril

arginine/Amlodipine Servier ani na počátku těhotenství – viz „Těhotenství a kojení“),

jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal(a) příznaky jako ztížené dýchání,

otok obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky nebo jestliže se tyto příznaky

vyskytly u Vás nebo člena Vaší rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá angioedém),

jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren,

jestliže máte zúžení aortální srdeční chlopně (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav kde

Vaše srdce není schopno zásobovat tělo dostatečným množstvím krve),

jestliže trpíte velmi nízkým krevním tlakem (hypotenzí),

jestliže trpíte srdečním selháním po srdečním záchvatu,

jestliže jste na dialýze nebo jiném typu krevní filtrace. V závislosti na použitém přístroji může být

pro Vás přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier nevhodný,

jestliže trpíte onemocněním ledvin, kdy jsou ledviny nedostatečně zásobeny krví (stenóza renální

arterie),

jestliže užíváte sakubitril/valsartan, lék na srdeční selhání (viz bod „Upozornění a opatření“ a

„Další léčivé přípravky a Perindopril arginine/Amlodipine Servier“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier se, prosím, poraďte se svým lékařem,

lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže se Vás týká některá z následujících situací:

jestliže máte hypertrofickou kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální

arterie (zúžení tepny, která zásobuje ledviny krví),

jestliže máte srdeční selhání,

jestliže se u Vás vyskytne závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize),

jestliže máte jakékoliv potíže se srdcem,

jestliže máte potíže s játry,

jestliže máte potíže s ledvinami nebo jestliže podstupujete hemodialýzu,

jestliže

máte

krvi

abnormálně

zvýšené

hladiny

hormonu

zvaného

aldosteron

(primární

hyperaldosteronismus),

jestliže trpíte kolagenózou (onemocnění pojivové tkáně) jako je systémový lupus erythematodes

nebo sklerodermie,

jestliže máte cukrovku,

jestliže

máte

dietu

s omezeným

příjmem

soli

nebo

užíváte

doplňky

solí

obsahující

draslík

(vyvážená hladina draslíku v krvi je důležitá),

jestliže jste starší a potřebujete zvýšit dávku,

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

- „blokátory receptorů pro angiotenzin II” (také známé jako sartany – například valsartan,

telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem,

- aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier“.

jestliže užíváte některé z následujících léků, zvyšuje se riziko angioedému:

racekadotril (používaný k léčbě průjmu),

sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. inhibitorů mTOR (používané

k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu tělem),

sakubitril (dostupný ve fixní kombinaci s valsartanem), používaný k dlouhodobé léčbě

srdečního selhání).

jestliže jste pacient černošské rasy, můžete mít vyšší riziko angioedému a tento lék může být méně

účinný na snižování krevního tlaku ve srovnání s pacienty jiné rasy.

Angioedém

Angioedém

(závažná

alergická

reakce

s otokem

obličeje,

rtů,

jazyka

nebo

hrdla

s obtížemi

při

polykání nebo dýchání) byl hlášen u pacientů léčených inhibitory ACE, včetně přípravku Perindopril

arginine/Amlodipine Servier. Může nastat kdykoli v průběhu léčby. Pokud se u Vás rozvinou tyto

příznaky, ukončete užívání přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier a okamžitě vyhledejte

svého lékaře. Viz také bod 4.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání

přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a

třetí třetině těhotenství se přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier nesmí užívat, protože by

mohl způsobit závažné poškození plodu (viz „Těhotenství a kojení“).

Pokud užíváte přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier, měl(a) byste informovat svého

lékaře nebo zdravotnický personál i v případě, že:

máte podstoupit anestezii a/nebo velkou operaci,

jste v nedávné době měl(a) průjem nebo jste zvracel(a),

máte podstoupit LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve za pomoci přístroje),

máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí.

Děti a dospívající

Přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier není doporučen k použití u dětí a dospívajících.

D

alší léčivé

přípravky

a Perindopril arginine/Amlodipine Servier

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier byste neměl(a) užívat současně s:

lithiem (používaným k léčbě manie nebo deprese),

estramustinem (používaný k léčbě rakoviny),

draslík šetřícími léky (triamteren, amilorid), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující

draslík, dalšími léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle (např. heparin a kotrimoxazol,

označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol),

draslík šetřícími léky používanými k léčbě srdečního selhání: eplerenon a spironolakton v dávkách

mezi 12,5 mg až 50 mg denně.

Léčbu přípravkem Perindopril arginine/Amlodipine Servier mohou ovlivnit jiné léčivé přípravky.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření. Ujistěte se, že jste

informoval(a) svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, protože může být třeba

zvláštní péče:

jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku včetně blokátoru receptoru pro angiotenzin II, aliskirenu

(viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier” a

„Zvláštní opatrnosti při použití

Perindopril arginine/Amlodipine Servier je zapotřebí“) nebo

diuretik (léky, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách),

léky, které se nejčastěji používají k léčbě průjmu (racekadotril) nebo k zabránění odmítnutí

transplantovaného orgánu tělem (sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv.

inhibitorů mTOR. Viz bod „Upozornění a opatření“,

sakubitril/valsartan používaný k dlouhodobé léčbě srdečního selhání (viz bod „Neužívejte

přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier“ a „Upozornění a opatření”),

nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) ke zmírnění bolesti nebo vysoké dávky aspirinu,

léky k léčbě cukrovky (např. inzulin),

léky

k léčbě

duševních

poruch

jako

deprese,

úzkost,

schizofrenie

atd.

(např.

tricyklická

antidepresiva, antipsychotika, antidepresiva imipraminového typu, neuroleptika),

imunosupresiva (léky, které snižují obranné mechanismy těla) používané k léčbě autoimunitních

chorob nebo po transplantacích (např. cyklosporin, takrolimus),

trimethoprim a kotrimoxazol (k léčbě infekcí),

alopurinol (k léčbě dny),

prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu),

vasodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy),

efedrin, noradrenalin nebo adrenalin (léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo

astmatu),

baklofen nebo dantrolen (infuze) k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních jako roztroušená

skleróza; dantrolen se také používá k léčbě maligní hypertermie během anestezie (s příznaky jako

velmi vysoká horečka a svalová ztuhlost),

některá antibiotika jako rifampicin, erythromycin, klarithromycin (k léčbě bakteriálních infekcí),

simvastatin (lék na snížení cholesterolu),

antiepileptika jako karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon,

itrakonazol, ketokonazol (léky používané k léčbě plísňových infekcí),

alfa-blokátory

používané

k léčbě

zvětšené

prostaty

jako

prazosin,

alfuzosin,

doxazosin,

tamsulosin, terazosin,

amifostin (používaný k předcházení nebo snížení nežádoucích účinků vyvolaných jinými léky

nebo ozařováním při léčbě rakoviny),

kortikosteroidy (používané k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy),

soli zlata, především nitrožilní podání (používané k léčbě symptomů revmatoidní artritidy),

ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibitory proteáz používané k léčbě HIV).

Perindopril arginine/Amlodipine Servier s

jídlem a pitím

Přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier by měl být užíván před jídlem.

Pacienti, kteří užívají přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier by neměli konzumovat

grapefruitový džus a grapefruit. Grapefruit a grapefruitový džus můžou zvýšit hodnoty aktivní složky

amlodipinu

v krvi,

což

může

způsobit

nepředvídatelné

zvýšení

účinku

přípravku

Perindopril

arginine/Amlodipine Servier na snížení krevního tlaku.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Lékař vám

doporučí vysazení přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier ještě dříve, než otěhotníte, nebo

jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Perindopril

arginine/Amlodipine Servier není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se

přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny

těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud chcete začít kojit. Perindopril arginine/Amlodipine

Servier není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména

pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Perindopril arginine/Amlodipine Servier může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud

Vám tablety způsobí pocit na zvracení, závratě, slabost nebo únavu, nebo Vám způsobí bolest hlavy,

neřiďte nebo neobsluhujte stroje a okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře.

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

obsahuje monohydrát laktosy

Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, dříve než

začnete užívat tento léčivý přípravek.

3.

Jak se Perindopril arginine/Amlodipine Servier

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu spolkněte a zapijte sklenicí vody, nejlépe ve stejnou denní dobu ráno před jídlem. Dávku,

která je pro vás vhodná, určí lékař. Obvyklá dávka je jedna tableta denně.

Přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier je obvykle předepisován pacientům, kteří již

užívají perindopril a amlodipin v samostatných tabletách.

Použití u dětí a dospívajících

Použití u dětí a dospívajících se nedoporučuje.

Jestli

že jste užil(a)

více přípravku

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) nadměrné množství tablet, kontaktujte nejbližší pohotovost nebo o tom okamžitě

řekněte svému lékaři. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak, kvůli

kterému se Vám může točit hlava, nebo můžete omdlít. Pokud k tomu dojde, může Vám pomoci

ulehnutí se zdviženýma nohama.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

Je důležité užívat tento lék každý den, jelikož pravidelná léčba je nejúčinnější. Pokud si však

zapomenete vzít svou dávku přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier, vezměte si další

dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

Jelikož léčba přípravkem Perindopril arginine/Amlodipine Servier je obvykle celoživotní, měl(a) byste

vysazení tohoto přípravku předem probrat se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků, přestaňte okamžitě užívat tento léčivý přípravek a

ihned informujte svého lékaře:

- náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, nedostatečnost při dýchání, nebo obtíže při dýchání,

otok očních víček, obličeje nebo rtů,

otok jazyka a krku, který způsobuje velké obtíže při dýchání,

závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky, zčervenání kůže po celém těle,

závažné svědění, tvorba puchýřů, loupání a otok kůže, zánět mukózních membrán (Stevens-

Johnsonův syndrom) nebo další alergické reakce,

silné závratě nebo mdloby,

srdeční záchvat, neobvykle rychlý nebo abnormální srdeční tep nebo bolest na hrudi,

zanícená slinivka břišní, která může způsobit závažnou břišní bolest a bolest zad spojenou se

silným pocitem nevolnosti.

Byly hlášeny následující

časté nežádoucí účinky

. Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků

působí problémy nebo trvá

déle než jeden týden

poraďte se se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): otok (zadržování

tekutiny)

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): bolest hlavy, závrať, ospalost

(hlavně na počátku léčby), závrať s točením hlavy (vertigo), znecitlivění nebo mravenčení v

končetinách,

poruchy

zraku

(zahrnující

dvojité

vidění),

tinitus

(hučení

v uších),

palpitace

(uvědomění si vlastního bušení srdce), zčervenání, točení hlavy následkem nízkého krevního

tlaku, kašel, dušnost, nevolnost, zvracení, bolest břicha, poruchy chuti, dyspepsie nebo zažívací

obtíže, změna způsobu vyprazdňování stolice, průjem, zácpa, alergické reakce (např. kožní

vyrážka, svědění), svalové křeče, únava, slabost, otok kotníků (periferní edém).

Jiné

hlášené

nežádoucí

účinky

jsou

uvedené

následujícím

seznamu.

Pokud

kterýkoli

nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): změny nálady, úzkost,

deprese, nespavost, poruchy spánku, třes, mdloba, ztráta vnímání bolesti, nepravidelná srdeční

akce, rýma (ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu), vypadávání vlasů, červené skvrny na kůži,

změna barvy kůže, bolest zad, bolest kloubů (artralgie), bolest svalů (myalgie), bolest na hrudi,

porucha při močení, zvýšené nucení na močení v noci, zvýšený počet močení, bolest, nevolnost,

bronchospasmus

(tlak

hrudi,

obtížné

dýchání

dušnost),

sucho

v ústech,

angioedém

(symptomy jako obtíže s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka), tvorba puchýřovitých strupů na

kůži,

ledvinové

obtíže,

impotence,

zvýšené

pocení,

vysoký

počet

eozinofilů

(typ

bílých

krvinek), potíže nebo zvětšení prsů u mužů, zvýšení nebo snížení hmotnosti, zrychlená srdeční

frekvence (tachykardie), zánětlivé onemocnění cév (vaskulitida), zvýšená citlivost kůže na

sluneční paprsky (fotosenzitivní reakce), horečka, pád, změna laboratorních hodnot: vysoká

hladina draslíku v krvi vracející se k normálu po vysazení léku, nízká hladina sodíku, velmi

nízká hladina cukrů v krvi (hypoglykemie) u pacientů s cukrovkou, zvýšená hladina močoviny a

kreatininu v krvi.

Vzácné

nežádoucí

účinky (mohou postihnout

z 1000

pacientů):

zmatenost,

zhoršení

lupénky,

změny

laboratorních

hodnot:

zvýšená

hladina

jaterních

enzymů,

vysoká

hladina

bilirubinu v séru.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů): kardiovaskulární

poruchy (angina pectoris, srdeční záchvat a cévní mozková příhoda), eozinofilní pneumonie

(vzácný druh zápalu plic), otok očních víček, obličeje a rtů, otok jazyka a krku, který způsobuje

velké obtíže při dýchání, závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky,

zčervenání kůže po celém těle, závažné svědění, tvorba puchýřů, loupání a otok kůže, zánět

mukózních membrán (Stevens-Johnsonův syndrom), erythema multiforme (kožní vyrážka, která

obvykle začíná červenými svědivými skvrnami na tváři, rukou nebo nohou), citlivost na světlo,

změny

krevních

hodnot

jako

snížený

počet

bílých

červených

krvinek,

nižší

hodnoty

hemoglobinu, snížený počet krevních destiček, poruchy krve, zánět slinivky břišní, který může

způsobit závažnou bolest břicha a bolest zad spojenou se silným pocitem nevolnosti, akutní

selhání ledvin, abnormální jaterní funkce, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka),

zvýšení jaterních enzymů, které může mít vliv na některé lékařské testy, nadmutí břicha

(gastritida),

poškození

nervů,

které

může

způsobit

slabost,

mravenčení

nebo

znecitlivění,

zvýšení svalového napětí, otok dásní, zvýšení cukru v krvi (hyperglykemie).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): třes, ztuhlý postoj, maskovitá tvář, pomalé

pohyby a šouravá nevyvážená chůze.

Zahuštěná moč (tmavá barva), celkový pocit nemoci, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které

mohou být způsobeny syndromem nepřiměřené sekrece ADH (antidiuretický hormon). Pokud máte

tyto příznaky, kontaktujte ihned svého lékaře.

Hlášení

nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Perindopril arginine/Amlodipine Servier

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v původním

obalu. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Perindopril arginine/Amlodipine Servier obsahuje

Léčivými látkami jsou perindoprilum argininum a amlodipinum.

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 5 mg/5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg

perindoprilum argininum a 5 mg amlodipinum.

Perindopril

arginine

Amlodipine

Servier

mg/5

jedna

tableta

obsahuje

perindoprilum argininum a 5 mg amlodipinum.

Perindopril

arginine

Amlodipine

Servier

mg/10

jedna

tableta

obsahuje

perindoprilum argininum a 10 mg amlodipinum.

Perindopril

arginine

Amlodipine

Servier

mg/10

jedna

tableta

obsahuje

perindoprilum argininum a 10 mg amlodipinum.

Pomocnými

látkami

v tabletě

jsou:

monohydrát

laktosy,

magnesium-stearát

(E470B),

mikrokrystalická celulosa (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551).

Jak Perindopril arginine/Amlodipine Servier

vypadá a co obsahuje toto balení

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 5 mg/5 mg jsou bílé, podlouhlé tablety 8,5 mm dlouhé a 4,5

mm široké s vyraženým 5/5 na jedné straně a

na druhé straně.

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 10 mg/5 mg jsou bílé tablety trojúhelníkového tvaru 9,5 mm

x 8,8 mm x 8,8 mm s vyraženým 10/5 na jedné straně a

na druhé straně.

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 5 mg/10 mg jsou bílé tablety čtvercového tvaru 8 mm

dlouhé a 8 mm široké s vyraženým 5/10 na jedné straně a

na druhé straně.

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 10 mg/10 mg jsou bílé, kulaté tablety o průměru 8,5 mm s

vyraženým 10/10 na jedné straně a

na druhé straně.

Tablety jsou dostupné v krabičkách obsahujících 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120

nebo 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier

50 rue Carnot

92284 Suresnes cedex - Francie

Výrobce

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy - Francie

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow - Irsko

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

Ul. Annopol 6B

03-236 Varšava – Polsko

Egis Pharmaceuticals PLC

Site 3: H-9900, Körmend

Mátyás király u. 65. – Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

Francie

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

Maďarsko

COVERCARD

Irsko

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

Itálie

REAPTAN

Lotyšsko

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

Nizozemsko

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 20. 6. 2018

Přečtěte si celý dokument

1/24

Sp.zn.sukls215845/2012, sukls215835/2012, sukls215847/2012, sukls215840/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 5 mg/5 mg tablety

[

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 5 mg/10 mg tablety]

[Perindopril arginine / Amlodipine Servier 10 mg/5 mg tablety]

[Perindopril arginine / Amlodipine Servier 10 mg/10 mg tablety]

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilum, odpovídající 5 mg perindoprilum argininum, a 6,935

mg amlodipini besilas, odpovídající 5 mg amlodipinum.

[Jedna tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilum, odpovídající 5 mg perindoprilum argininum, a

13,870 mg amlodipini besilas, odpovídající 10 mg amlodipinum.]

[Jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilum, odpovídající 10 mg perindoprilum argininum, a

6,935 mg amlodipini besilas, odpovídající 5 mg amlodipinum.]

[Jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilum, odpovídající 10 mg perindoprilum argininum, a

13,870 mg amlodipini besilas, odpovídající 10 mg amlodipinum.]

Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílá, podlouhlá tableta 8,5 mm dlouhá a 4,5 mm široká s vyraženým 5/5 na jedné straně a

druhé straně.

[Bílá tableta čtvercového tvaru 8 mm dlouhá a 8 mm široká s vyraženým 5/10 na jedné straně a

druhé straně.]

[Bílá tableta trojúhelníkového tvaru 9,5 mm x 8,8 mm x 8,8/ mm s vyraženým 10/5 na jedné straně a

na druhé straně.]

[Bílá, kulatá tableta o průměru 8,5 mm s vyraženým 10/10 na jedné straně a

na druhé straně.]

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier je určen jako substituční terapie k léčbě esenciální

hypertenze a/nebo k léčbě stabilní ischemické choroby srdeční u pacientů, kteří jsou již kontrolováni

perindoprilem a amlodipinem, podávaným současně v téže dávce.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Perorální podání.

2/24

Jedna tableta denně v jedné dávce, nejlépe ráno před jídlem.

Fixní kombinace není vhodná pro iniciální léčbu.

Je-li nutná změna dávkování, může být dávka přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier

upravena nebo lze zvážit individuální titraci s kombinací obou látek samostatně.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

a starší pacienti

(viz body 4.4 a 5.2)

Eliminace perindoprilátu se snižuje u starších pacientů a u pacientů s renálním selháním. Proto by

součástí běžného lékařského sledování mělo být časté monitorování kreatininu a draslíku.

Přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier lze podávat pacientům s clearance kreatininu

ml/min a není vhodný pro pacienty s clearance kreatininu

60 ml/min. U těchto pacientů je

doporučena individuální titrace jednotlivých dávek.

Amlodipin použitý v podobných dávkách u starších a mladších pacientů je stejně dobře tolerován.

Běžné

dávkování

doporučuje

starších

pacientů,

zvyšování

dávek

mělo

probíhat

s opatrností.

Změny

v plazmatických

koncentracích

amlodipinu

nekorelují

stupněm

renálního

poškození. Amlodipin není dialyzovatelný.

Porucha funkce jater (viz body 4.4 a 5.2)

pacientů

mírnou až

středně těžkou

poruchou jaterní

funkce

nebylo stanoveno

doporučené

dávkování; volba dávky musí proto probíhat s opatrností a je třeba začít podáváním nejnižší dávky z

dávkovacího rozmezí (viz body 4.4 a 5.2). K nalezení optimální počáteční a udržovací dávky u

pacientů s jaterním poškozením by tito pacienti měli užívat individuálně titrovanou volnou kombinaci

amlodipinu a perindoprilu. Farmakokinetika amlodipinu nebyla sledována u pacientů se závažným

jaterním poškozením. U pacientů se závažným poškozením jater by mělo být zahájeno podávání

amlodipinu nejnižší dávkou a pomalu titrováno.

Pediatrická populace

Účinnost

bezpečnost

perindoprilu

amlodipinu,

v kombinaci,

dětí

dospívajících

nebyla

stanovena, proto se použití přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier u dětí a dospívajících

nedoporučuje.

4.3

Kontraindikace

Související s perindoprilem:

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na jiný inhibitor ACE,

Anamnéza angioedému souvisejícího s předchozí terapií inhibitory ACE,

Dědičný nebo idiopatický angioedém,

2. a 3. trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6),

Současné užívání přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier s přípravky obsahujícími

aliskiren u pacientů s diabetem mellitem nebo s poruchou funkce ledvin (GRF < 60

ml/min/1,73 m²) (viz body 4.5 a 5.1),

Současné užívání se sakubitrilem/valsartanem (viz body 4.4 a 4.5),

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve se záporně nabitým povrchem (viz bod 4.5),

Signifikantní bilaterální stenóza renální arterie nebo stenóza renální arterie u jedné fungující

ledviny (viz bod 4.4).

Související s amlodipinem:

Závažná hypotenze,

3/24

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na dihydropyridinové deriváty,

Šok, včetně kardiogenního šoku,

Obstrukce výtokového traktu levé komory (např. vysoký stupeň stenózy aorty),

Hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

Související s přípravkem

Perindopril arginine/Amlodipine Servier:

Všechny kontraindikace mající vztah k jednotlivým složkám přípravku, jak je uvedeno výše, se mohou

týkat také fixní kombinace přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier.

Hypersenzitivita na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všechna upozornění mající vztah k jednotlivým složkám přípravku, jak je uvedeno níže, se mohou

týkat také fixní kombinace přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier.

Souvisej

ící s perindoprilem

Zvláštní upozornění

Hypersenzitivita/angioedém:

U pacientů léčených inhibitory ACE včetně perindoprilu byl vzácně pozorován angioedém obličeje,

končetin, rtů, sliznic, jazyka, glottis a/nebo hrtanu (viz bod 4.8). Může se projevit kdykoli během

léčby. V takových případech musí být přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier okamžitě

vysazen a mělo by být zahájeno vhodné monitorování, které by mělo pokračovat do úplného vymizení

symptomů. Pokud byl otok omezen na obličej a rty, tento stav obvykle ustupuje bez léčby, ačkoli

antihistaminika se projevila jako přínosná na zmírnění symptomů.

Angioedém související s otokem hrtanu může být smrtelný. Pokud je zasažen jazyk, glottis nebo hrtan

s pravděpodobnou obstrukcí dýchacích cest, je třeba okamžité zahájení akutní léčby. Ta by měla

zahrnovat podání adrenalinu a/nebo zachování průchodnosti dýchacích cest. Pacient by měl zůstat pod

pečlivým lékařským dohledem do úplného a trvalého vymizení symptomů.

Pacienti s anamnézou angioedému nesouvisejícího s léčbou inhibitorem ACE mohou mít vyšší riziko

angioedému při užívání inhibitorů ACE (viz bod 4.3).

U pacientů léčených inhibitory ACE byl vzácně zaznamenán intestinální angioedém. U těchto pacientů

se vyskytla bolest břicha (s nevolností a zvracením nebo bez těchto projevů); v některých případech

nedošlo k prvotnímu angioedému obličeje a hladiny C-1 esterázy byly normální. Angioedém byl

diagnostikován

postupy

jako

vyšetření

břicha,

ultrazvuk

nebo

při

chirurgickém

zákroku

symptomy

ustoupily

vysazení

inhibitoru

ACE.

Intestinální

angioedém

měl

být

součástí

diferenciální diagnostiky u pacientů, kteří užívají inhibitory ACE a mají bolesti břicha (viz bod 4.8).

Současné užívání perindoprilu se sakubitrilem/valsartanem je kontraindikováno z důvodu zvýšeného

rizika vzniku angioedému (viz bod 4.3). Podávání sakubitrilu/valsartanu nesmí být zahájeno do 36

hodin po užití poslední dávky perindoprilu. Pokud je léčba sakubitrilem/valsartanem ukončena, léčba

perindoprilem nesmí být zahájena do 36 hodin po podání poslední dávky sakubitrilu/valsartanu (viz

body 4.3 a 4.5). Současné užívání jiných inhibitorů NEP (např. racekadotrilu) a inhibitorů ACE může

také zvýšit riziko angioedému (viz bod 4.5). Před zahájením léčby inhibitory NEP (např.

racekadotrilu) u pacientů užívajících perindopril je proto nutné pečlivé zhodnocení přínosu a rizika.

Souběžné užívání inhibitorů mTOR (např. sirolimus, everolimus, temsirolimus):

Pacienti souběžně užívající terapii inhibitory mTOR (např. sirolimus, everolimus, temsirolimus)

mohou mít zvýšené riziko angioedému (např. otok dýchacích cest nebo jazyka s poruchou dýchání

nebo bez ní) (viz bod 4.5).

4/24

Anafylaktická reakce během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL):

U pacientů užívajících inhibitory ACE se během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL) pomocí

natrium-dextran-sulfátu vzácně vyskytly život ohrožující anafylaktické reakce. Těmto reakcím lze

předejít dočasným vysazením léčby inhibitory ACE před každou aferézou.

Anafylaktické reakce během desenzibilizace:

U pacientů užívajících inhibitory ACE během desenzibilizační léčby (např. jedem blanokřídlých) se

projevily anafylaktické reakce. U těchto pacientů bylo těmto reakcím zamezeno dočasným vysazením

inhibitorů ACE, ale po náhodném opětovném vystavení se znovu objevily.

Neutropenie/Agranulocytóza/Trombocytopenie/An

emie:

Neutropenie/agranulocytóza, trombocytopenie a anemie byly zaznamenány u pacientů užívajících

inhibitory

ACE.

pacientů

s normální

funkcí

ledvin

dalších

komplikujících

faktorů

neutropenie vyskytuje vzácně. Perindopril by měl být používán s extrémní opatrností u pacientů

s kolagenovým

vaskulárním

onemocněním,

pacientů

užívajících

imunosupresivní

léčbu,

léčbu

alopurinolem nebo prokainamidem nebo při kombinaci těchto komplikujících faktorů, zvláště při

existujícím poškození funkce ledvin. U některých pacientů se rozvinuly závažné infekce, které

v několika málo případech neodpovídaly na intenzivní antibiotickou léčbu. Pokud je u těchto pacientů

použit perindopril, doporučuje se periodické monitorování počtu leukocytů a pacienti by měli být

poučeni, aby hlásili jakékoli známky infekce (např. bolest v krku, horečku).

Renovaskulární hypertenze:

Pokud jsou pacienti s bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie u jedné

fungující ledviny léčeni inhibitory ACE, je zvýšené riziko závažné hypotenze a renálního selhání (viz

bod 4.3). Léčba diuretiky může být přispívající faktor. Ztráta renálních funkcí se může projevit pouze

minimální změnou sérového kreatininu u pacientů s unilaterální stenózou renální arterie.

Duální

blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS):

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutní selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je léčba duální blokádou považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod

dohledem specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a

krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

Primární hyperaldosteronismus:

Pacienti s primárním hyperaldosteronismem obvykle neodpovídají na antihypertenzní léčbu působící

přes inhibici systému renin-angiotenzin. Proto se užívání tohoto přípravku nedoporučuje.

Těhotenství

:

Léčba

inhibitory

neměla

být

zahájena

během

těhotenství.

Není-li

pokračování

léčby

inhibitory ACE považováno za nezbytné, měly by pacientky plánující těhotenství změnit léčbu na

alternativní antihypertenzní léčbu, která má zajištěný bezpečnostní profil pro užívání v těhotenství.

Pokud je diagnostikováno těhotenství, léčba inhibitory ACE musí být okamžitě zastavena a musí být

zahájena vhodná alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Opatření pro použití

Hypotenze:

Inhibitory ACE mohou způsobit pokles krevního tlaku. Symptomatická hypotenze je vzácná u

pacientů s hypertenzí bez komplikací a s větší pravděpodobností se vyskytuje u pacientů se sníženým

5/24

objemem

např.

diuretické

léčbě,

omezením

příjmu

solí

potravou,

dialýzou,

průjmem

nebo

zvracením anebo u pacientů se závažnou renin-dependentní hypertenzí (viz bod 4.5 a 4.8). U pacientů

zvýšeným

rizikem

symptomatické

hypotenze

během

léčby

přípravkem

Perindopril

arginine/Amlodipine Servier měl být pečlivě sledován krevní tlak, renální funkce a hladina draslíku v

séru.

Podobná uvážení se týkají pacientů s ischemií srdce nebo cerebrovaskulárním onemocněním, u

kterých

příliš

velký

pokles

krevního

tlaku

mohl

mít

následek

infarkt

myokardu

nebo

cerebrovaskulární poškození.

Pokud se rozvine hypotenze, pacient musí být umístěn do polohy vleže a může být nutná intravenózní

infuze roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Přechodná hypotenzní odpověď není kontraindikací

pro podávání dalších dávek, které je možno podat obvykle bez obtíží, jakmile krevní tlak stoupl po

zvýšení objemu.

Aortální a mitrální stenóza/hypertrofická kardiomyop

atie:

Stejně jako i jiné inhibitory ACE, by měl být perindopril podáván s opatrností pacientům se stenózou

mitrální chlopně a obstrukcí průtoku krve levou komorou, např. aortální stenóza nebo hypertrofická

kardiomyopatie.

Renální poškození:

V případech renálního poškození (clearance kreatininu

60 ml/min) je doporučena individuální titrace

dávky jednotlivých složek přípravku (viz bod 4.2).

U pacientů s renálním poškozením je rutinní monitorování draslíku a kreatininu součástí běžné

lékařské praxe (viz bod 4.8).

U některých pacientů s bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou renální arterie solitární

ledviny léčených inhibitory ACE bylo pozorováno zvýšení urey v krvi a sérového kreatininu, které

bylo obvykle reverzibilní po ukončení léčby. Toto je zvláště pravděpodobné u pacientů s renální

insuficiencí. Pokud je přítomna i renovaskulární hypertenze, je zvýšené riziko závažné hypotenze a

renálního selhání. U některých hypertoniků bez zjevného existujícího renovaskulárního onemocnění se

může rozvinout zvýšení urey v krvi a sérového kreatininu, obvykle mírné a přechodné, zvláště pokud

byl perindopril podáván současně s diuretikem. S větší pravděpodobností se toto vyskytuje u pacientů

s existujícím poškozením ledvin.

Hepatální selhání:

Podání inhibitorů ACE mělo vzácně souvislost se syndromem počínajícím cholestatickou žloutenkou a

progredujícím až v náhlou hepatickou nekrózu a (někdy) úmrtí. Mechanismus tohoto syndromu není

znám. Pacienti užívající inhibitory ACE, u nichž se rozvine žloutenka nebo výrazné zvýšení jaterních

enzymů, by měli ukončit léčbu inhibitorem ACE a zůstat pod vhodným lékařským dohledem (viz bod

4.8).

Rasa:

Inhibitory ACE způsobují vyšší procento angioedému u černošských pacientů ve srovnání s jinými

rasami.

Stejně jako jiné inhibitory ACE i perindopril může být méně účinný na snížení krevního tlaku u

černošských pacientů ve srovnání s jinými rasami, možná z důvodu vyšší prevalence stavů nízké

hladiny reninu v populaci černošských hypertoniků.

Kašel:

Při používání inhibitorů ACE byl zaznamenán kašel. Tento kašel je obvykle neproduktivní, trvalý a

ustupuje po ukončení léčby. Kašel vyvolaný inhibitorem ACE by měl být zavzat do úvahy jako

součást diferenciální diagnostiky kašle.

Operace/anestezie:

U pacientů podstupujících závažný chirurgický zákrok nebo během anestezie látkami vyvolávajícími

hypotenzi může Perindopril arginine/Amlodipine Servier blokovat tvorbu angiotenzinu II sekundárně

6/24

ke kompenzačnímu uvolnění reninu. Léčba by měla být vysazena jeden den před zákrokem. Pokud se

vyskytne hypotenze a je-li považována za důsledek tohoto mechanismu, je možná korekce zvýšením

cirkulujícího objemu.

Hyperkalemie:

Zvýšení hladiny draslíku v séru bylo pozorováno u některých pacientů léčených inhibitory ACE,

včetně perindoprilu. Rizikové faktory pro rozvoj hyperkalemie zahrnují pacienty s renální insuficiencí,

zhoršením

renálních

funkcí,

věkem

(>

let),

diabetem

mellitem,

přidruženými

příhodami,

dehydratací, akutní kardiální dekompenzací, metabolickou acidózou nebo pacienty užívající současně

kalium-šetřící diuretika (např. spironolakton, eplerenon, triamteren nebo amilorid), doplňky draslíku

nebo doplňky solí obsahující draslík; nebo pacienty užívající jiné léky související se zvýšením draslíku

v séru

(např.

heparin,

kotrimoxazol označovaný

též jako trimethoprim-sulfamethoxazol). Použití

doplňků draslíku, kalium-šetřících diuretik nebo doplňků solí obsahující draslík, zejména u pacientů

s poškozením renálních funkcí může vést k signifikantnímu zvýšení draslíku v séru. Hyperkalemie

může

způsobit

závažné,

někdy

fatální arytmie.

Pokud

současné použití perindoprilu

výše

uvedených

látek

považováno

vhodné,

měly

být

užívány

s opatrností

pravidelným

monitorováním draslíku v séru (viz bod 4.5).

Diabetici:

U diabetiků léčených perorálními antidiabetiky nebo inzulinem musí být během prvního měsíce léčby

inhibitory ACE pečlivě monitorována glykemie (viz bod 4.5).

Související s amlodipinem

Opatření pro použití

Bezpečnost a účinnost amlodipinu u hypertenzní krize nebyla stanovena.

Srde

ční

selhání:

Pacienti se srdečním selháním by měli být léčeni s opatrností.

V dlouhodobé, placebem kontrolované studii u pacientů se závažným srdečním selháním (třídy NYHA

III a IV) byl zaznamenán vyšší výskyt plicního edému u skupiny léčené amlodipinem než u placebové

skupiny

(viz

5.1).

Blokátory

kalciových

kanálů,

včetně

amlodipinu,

měly

být

použity

s opatrností u pacientů s městnavým srdečním selháním, protože mohou zvýšit riziko budoucích

kardiovaskulárních příhod a mortality.

Porucha funkce jater:

Poločas amlodipinu je prodloužen a hodnoty AUC (plocha pod křivkou) jsou vyšší u pacientů

s poškozenou funkcí jater; doporučené dávkování nebylo stanoveno. Podávání amlodipinu by proto

mělo být zahájeno nejnižší dávkou z dávkovacího rozmezí a opatrnosti je třeba při zahajovací léčbě a

při zvyšování dávky. Pomalá titrace dávky a pečlivé monitorování mohou být požadovány u pacientů

se závažným poškozením jater.

S

tarší pacient

i:

U starších pacientů by měla být zvyšována dávka s opatrností (viz body 4.2 a 5.2).

R

enální selhání:

Amlodipin může být použit u těchto pacientů v běžných dávkách. Změny plazmatických koncentrací

amlodipinu nesouvisí se stupněm renálního poškození. Amlodipin není dialyzovatelný

Související s přípravkem

Perindopril arginine/Amlodipine Servier

7/24

Všechna upozornění mající vztah k jednotlivým složkám přípravku, jak je uvedeno výše, se mohou

týkat také fixní kombinace přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier.

Opatření pro použití

Pomocné látky

:

Vzhledem k přítomnosti laktózy nemají pacienti se vzácnou dědičnou poruchou intolerance galaktózy,

malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo vrozeným deficitem laktázy užívat tento lék.

Interakce:

Kombinace přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier s lithiem, kalium-šetřícími přípravky

nebo doplňky draslíku, nebo dantrolenem se nedoporučuje (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Související s

perindoprilem

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocí

kombinovaném

užívání

inhibitorů

ACE,

blokátorů

receptorů

angiotenzin

nebo

aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující

RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Léky vyvolávající hyperkalemii:

Některé léky nebo terapeutické třídy mohou zvýšit výskyt hyperkalemie: aliskiren, soli draslíku,

draslík šetřící diuretika, inhibitory ACE, antagonisté receptorů pro angiotenzin II, NSAID, hepariny,

imunosupresiva

jako

cyklosporin

nebo

takrolimus,

trimethoprim

fixní

kombinace

sulfamethoxazolem (kotrimoxazol). Kombinace těchto léků zvyšuje riziko hyperkalemie.

Sou

časné užití je kontraindikováno (

viz bod 4.3):

Aliskiren:

U diabetiků nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin se zvyšuje riziko hyperkalemie, zhoršují se

renální funkce a zvyšuje se riziko kardiovaskulární morbidity a mortality.

Mimotělní léčba:

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve se záporně nabitým povrchem jako je dialýza nebo

hemofiltrace pomocí vysoce propustných membrán (např. polyakrylonitrilové membrány) a aferéza

nízkodenzitních lipoproteinů pomocí dextran-sulfátu vzhledem ke zvýšenému riziku závažných

anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Pokud je potřeba tato léčba, mělo by být zváženo použití jiných

dialyzačních membrán nebo jiných skupin antihypertenziv.

Sakubitril/valsartan:

Současné užívání perindoprilu se sakubitrilem/valsartanem je kontraindikováno, protože současná

inhibice neprilysinu (NEP) a inhibitoru ACE může zvyšovat riziko vzniku angioedému. Podávání

sakubitrilu/valsartan nesmí být zahájeno do 36 hodin po užití poslední dávky perindoprilu. Léčba

perindoprilem nesmí být zahájena do 36 hodin po podání poslední dávky sakubitrilu/valsartanu (viz

body 4.3 a 4.4).

Sou

časné užívání se n

edo

poručuje

: (viz bod 4.4):

Aliskiren:

8/24

U jiných pacientů než diabetiků nebo pacientů s poruchou funkce ledvin se zvyšuje riziko

hyperkalemie, zhoršují se renální funkce a zvyšuje se riziko kardiovaskulární morbidity a mortality.

Současná léčba inhibitorem ACE a blokátorem receptorů pro angiotenzin:

Z literatury bylo hlášeno, že u pacientů s prokázaným aterosklerotickým onemocněním, srdečním

selháním nebo s diabetem s konečným orgánovým poškozením, je současná léčba inhibitorem ACE a

blokátorem receptorů pro angiotenzin spojována s vyšší frekvencí hypotenze, synkopy, hyperkalemie

a zhoršující se renální funkcí (zahrnující akutní renální selhání) ve srovnání s užitím samotného

blokátoru systému renin-angiotenzin-aldosteron. Duální blokáda (např. kombinací inhibitoru ACE

s antagonistou receptorů pro angiotenzin II) má být omezena na individuálně definované případy

s pečlivým monitorováním renální funkce, hladin draslíku a krevního tlaku.

Estramustin:

Riziko zvýšených nežádoucích účinků, jako je angioneurotický edém (angioedém).

Kotrimoxazol (trimethoprim-sulfamethoxazol):

Pacienti užívající souběžně kotrimoxazol (trimethoprim-sulfamethoxazol) mohou mít zvýšené riziko

hyperkalemie (viz bod 4.4).

Draslík šetřící diuretika

(např.

triamteren, amilorid)

, soli draslíku:

Hyperkalemie

(potenciálně

letální),

zvláště

spojení

s poruchou

funkce

ledvin

(aditivní

hyperkalemické učinky).

Kombinace perindoprilu s výše uvedenými léky se nedoporučuje (viz bod 4.4). Pokud je přesto

současné použití indikováno, mají být užívány s opatrností a s častým monitorováním hladin draslíku

v séru. Použití spironolaktonu u srdečního selhání, viz níže.

Lithium:

Při

současném

podávání

s inhibitory

bylo

zaznamenáno

reverzibilní

zvýšení

sérových

koncentrací

lithia

jeho

toxicity

(závažné

neurotoxicity).

Kombinace

perindoprilu

s lithiem

nedoporučuje. Pokud je taková kombinace nezbytná, doporučuje se pečlivé monitorování hladin lithia

v séru (viz bod 4.4).

S

oučasné užívání, které vyžaduj

e

zvláštní opatrnost

:

Antidiabetika (inzuliny,

perorální antidiabetika

):

Epidemiologické studie naznačily, že současné podávání inhibitorů ACE a antidiabetik (inzuliny,

perorální antidiabetika) může vyvolat zvýšení účinku na snížení hladin krevní glukózy s rizikem

hypoglykemie. Tento účinek se zdá být pravděpodobnější během prvních týdnů kombinované léčby a

u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Draslík nešetřící diuretika:

U pacientů užívajících diuretika, zvláště trpí-li deplecí objemu a/nebo solí, může dojít k nadměrnému

poklesu krevního tlaku po zahájení léčby inhibitorem ACE. Pravděpodobnost hypotenzního účinku

může být snížena vysazením diuretika, zvýšením objemu nebo užitím solí před zahájením léčby

nízkými a postupně vzrůstajícími dávkami perindoprilu.

U arteriální hypertenze

, kdy počáteční diuretická léčba může způsobit depleci soli/objemu, musí být

buď léčba diuretikem přerušena před zahájením léčby inhibitorem ACE, v takovém případě může být

léčba draslík nešetřícím diuretikem opět zahájena, nebo musí být léčba inhibitorem ACE zahájena

nízkými dávkami a postupně zvyšována.

U diuretiky léčeného městnavého srdečního selhání

, léčba inhibitorem ACE má být zahájena velmi

nízkými dávkami, možná po redukci dávky současně podávaného draslík nešetřícího diuretika.

9/24

Ve všech případech musí být monitorovány renální funkce (hladiny kreatininu) během prvních

několika týdnů léčby inhibitorem ACE.

Draslík šetřící diuretika (eplerenon, spironolakton):

S eplerenonem nebo spironolaktonem v dávkách mezi 12,5 mg až 50 mg denně a s nízkými dávkami

inhibitorů ACE:

Při léčbě srdečního selhání třídy II-IV (NYHA) s ejekční frakcí < 40%, a s předchozí léčbou inhibitory

ACE a kličkovými diuretiky, riziko hyperkalemie, potenciálně letální, zvláště v případě nedodržování

předpisu dávkování v této kombinaci.

Před zahájením kombinace, zkontrolujte, že není přítomná hyperkalemie a porucha funkce ledvin.

Pečlivé monitorování kalemie a kreatininemie je doporučeno na začátku léčby jednou týdně v prvním

měsíci léčby a poté jednou za měsíc.

Racekadotril:

O inhibitorech ACE (např. perindopril) je známo, že způsobují angioedém. Toto riziko se může zvýšit

při souběžném užívání s racekadotrilem (lék používaný k léčbě akutního průjmu).

Inhibitory mTOR (např.

sirolimus, everolimus, temsirolimus):

Pacienti souběžně užívající terapii inhibitory mTOR mohou mít zvýšené riziko angioedému (viz bod

4.4).

Nesteroidní antiflogistika (NSAID), včetně aspirinu ≥ 3 g/den:

Při

současném

podávání

inhibitorů

nesteroidních

protizánětlivých

léků

(např.

kyseliny

acetysalicylové v protizánětlivém dávkovacím režimu, COX-2 inhibitorů a neselektivních NSAIDs)

může dojít k oslabení antihypertenzního účinku. Podávání nesteroidních antiflogistik spolu s inhibitory

ACE může vést ke zvýšení rizika zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin a

zvýšení draslíku v séru, především u pacientů s již existující sníženou funkcí ledvin. Kombinace by

měla být podávána s opatrností, především u starších pacientů. Pacienti by měli být adekvátně

hydratováni a mělo by být zváženo monitorování renálních funkcí po zahájení současného podávání a

periodicky poté.

Současné užívání, které vyžaduje určitou opatrnost:

Gliptiny (linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin):

Zvýšené riziko angioedému z důvodu snížení aktivity dipeptidylpeptidázy IV (DPP-IV) způsobené

gliptinem u pacientů současně léčených inhibitorem ACE.

Sympatomimetika:

Sympatomimetika mohou snížit antihypertenzivní účinek inhibitorů ACE.

Zlato:

Nitritoidní reakce (symptomy včetně obličejových návalů, nausey, zvracení a hypotenze) byly hlášeny

vzácně u pacientů léčených injekčním zlatem (natrium-aurothiomalát) a současně inhibitorem ACE

včetně perindoprilu.

Související s amlodipinem

Nedoporučuje se současné podávání s

následujícími přípravky

:

Dantrolen (infuze):U zvířat byla ve spojitosti s hyperkalemií po podání verapamilu a dantrolenu i.v.

pozorována letální komorová fibrilace a kardiovaskulární kolaps. Vzhledem k riziku hyperkalemie se

10/24

nedoporučuje

současné

podávání

blokátorů

kalciových

kanálů

jako

amlodipin

pacientů

náchylných k maligní hypertermii a léčených na maligní hypertermii.

Kombinace vyžadující zvláštní opatrnost

:

Induktory CYP3A4: Nejsou k dispozici údaje ohledně účinku induktorů CYP3A4 na amlodipin.

Současné použití induktorů CYP3A4 (např. rifampicin, Hypericum perforatum) může vést ke snížení

plazmatické koncentrace amlodipinu. Amlodipin by měl být použit s opatrností společně s induktory

CYP3A4.

Inhibitory CYP3A4: Současné použití amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4

(proteázové inhibitory, azolová antimykotika, makrolidy jako erytromycin a klarithromycin, verapamil

nebo diltiazem) může způsobit signifikantní zvýšení expozice amlodipinu. Klinická interpretace těchto

farmakokinetických změn může být více zřetelná u starších pacientů. Tedy může být požadováno

klinické monitorování a přizpůsobení dávky.

U pacientů užívajících klarithromycin současně s amlodipinem existuje zvýšené riziko hypotenze.

Pokud je amlodipin podáván současně s klarithromycinem, doporučuje se pečlivě pacienty sledovat.

Kombinace používané po pečlivém uvážení

:

Amlodipin s účinky na snížení krevního tlaku zvyšuje účinky na snížení krevního tlaku dalších léků

s antihypertenzními vlastnostmi.

Takrolimus:

Při současném užívání takrolimu s amlodipinem existuje riziko zvýšené hladiny takrolimu v krvi. Aby

se zamezilo toxicitě takrolimu, je u pacientů léčených takrolimem při současném podávání amlodipinu

třeba monitorovat hladiny takrolimu v krvi a v případě potřeby upravit dávkování takrolimu.

Cyklosporin:

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s cyklosporinem a amlodipinem u zdravých dobrovolníků

nebo u jiných skupin pacientů, s výjimkou pacientů po transplantaci ledviny, u kterých byla

pozorována variabilní zvýšení minimálních koncentrací cyklosporinu (v průměru 0 % až 40 %). Je

třeba uvážit sledování hladin cyklosporinu u pacientů po transplantaci ledviny léčených amlodipinem

a podle potřeby snížit dávku cyklosporinu.

Simvastatin:

Současné podávání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu a 80 mg simvastatinu vedlo ke zvýšení

expozice simvastatinu o 77 % ve srovnání s jeho samostatným podáváním. Limitovaná dávka

simvastatinu u pacientů léčených amlodipinem je 20 mg denně.

Další kombinace

:

V klinických studiích interakcí neovlivňuje amlodipin farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu nebo

warfarinu.

Podávání amlodipinu s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem není doporučováno, protože u

některých pacientů může být zvýšena biologická dostupnost, která má za následek zvýšení poklesu

krevního tlaku.

Související s

Perindoprilem argininem/Amlodipinem Servier

Kombinace vyžadující zvláštní opatrnost

:

Baklofen:

11/24

Zesílení antihypertenzního účinku. Monitorování krevního tlaku a v případě potřeby přizpůsobení

dávky antihypertenziva.

Kombinace používané po pečlivém uvážení

:

Antihypertenziva (jako beta-blokátory) a vasodilatancia:

Souběžné použití těchto látek může zvýšit

hypotenzní účinky perindoprilu a amlodipinu.

Souběžné použití s nitroglycerinem a dalšími nitráty nebo jinými vasodilatancii může dále snížit

krevní tlak, proto je nutná opatrnost.

Kortikosteroidy, tetrakosaktid: snížení antihypertenzního účinku (retence solí a vody působením

kortikosteroidů).

Alfa-blokátory

(prazosin,

alfuzosin,

doxazosin,

tamsulosin,

terazosin):

zvýšení

antihypertenzního účinku a zvýšené riziko ortostatické hypotenze.

Amifostin: může zesílit antihypertenzní účinek amlodipinu.

Tricyklická

antidepresiva/antipsychotika/anestetika:

zvýšení

antihypertenzního

účinku

zvýšené riziko ortostatické hypotenze.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Vzhledem k účinkům jednotlivých složek tohoto kombinovaného léčivého přípravku na těhotenství a

kojení: přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier není doporučován během prvního trimestru

těhotenství. Přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier je kontraindikován během druhého a

třetího trimestru těhotenství.

Přípravek Perindopril arginine/Amlodipine Servier není doporučován během kojení. Rozhodnutí, zda

přerušit kojení nebo přerušit léčbu musí být provedeno vzhledem k důležitosti léčby matky.

Těhotenství:

Související s

perindoprilem

Podávání inhibitorů ACE během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod 4.4).

Podávání inhibitorů ACE v druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3 a

4.4).

Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání inhibitorů ACE během prvního trimestru

těhotenství nejsou konzistentní, avšak mírně zvýšené riziko nelze vyloučit. Pokud není další léčba

inhibitorem ACE pro pacientku nezbytná, měly by být pacientky plánující těhotenství převedeny na

jinou antihypertenzivní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství. Je-li zjištěno těhotenství, je

nutno ihned ukončit podávání inhibitorů ACE a v případě potřeby je nahradit jinou léčbou.

Je-li inhibitor ACE podáván během druhého a třetího trimestru těhotenství, působí fetotoxicitu

(snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální

selhání, hypotenzi, hyperkalemii). (Viz bod 5.3) Pokud došlo k expozici inhibitorem ACE po druhém

trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky. Děti matek, které užívaly

v těhotenství inhibitory ACE, musí být důkladně sledovány pro možnou hypotenzi (viz body 4.3 a

4.4).

Související s amlodipinem

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství u člověka nebyla stanovena.

Ve studiích na zvířatech byla pozorována reprodukční toxicita ve vysokých dávkách (viz bod 5.3).

Použití

v těhotenství

doporučeno,

pouze

pokud

neexistuje

bezpečnější

alternativa

vlastní

onemocnění způsobuje větší riziko pro matku a plod.

12/24

Kojení:

Související s

perindoprilem

Podávání perindoprilu během kojení se nedoporučuje, protože nejsou dostupné žádné údaje ohledně

užívání perindoprilu během kojení a je vhodnější používat jinou léčbu, která má lépe doložený

bezpečnostní profil během kojení, obzvláště u matek kojících novorozence nebo nedonošené děti.

Související s

amlodipinem

Není známo, zda je amlodipin vylučován do mateřského mléka. Na základě posouzení prospěšnosti

kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda pokračovat/přerušit kojení

nebo pokračovat/přerušit podávání amlodipinu.

Fertilita:

Související s

perindoprilem

Nebyl žádný účinek na reprodukční schopnost nebo fertilitu.

Související s amlodipinem

některých

pacientů

léčených

blokátory

kalciových

kanálů

byly

zaznamenány

reverzibilní

biochemické změny v hlavičce spermie. Klinické údaje týkající se potencionálního účinku amlodipinu

na fertilitu jsou nedostatečné. V jedné studii u potkanů byly zjištěny nežádoucí účinky na samčí

fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky přípravku Perindopril arginine/Amlodipine Servier na schopnost řídit a

používat stroje nebyly provedeny.

Amlodipin může mít zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Jestliže

pacienti trpí závratí, bolestí hlavy, únavou, malátností nebo nevolností, schopnost reagovat může být

zhoršena.

Opatrnost je doporučována především na začátku léčby.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky s perindoprilem a amlodipinem, podávanými samostatně, jsou

edém, somnolence, závrať, bolest hlavy (zvláště na začátku léčby), dysgeuzie, parestezie, poruchy

vidění

(včetně

diplopie),

tinitus,

vertigo,

palpitace,

zrudnutí,

hypotenze

účinky

související

s hypotenzí),

dyspnoe,

kašel,

bolest

břicha,

nauzea,

zvracení,

dyspepsie,

změna

způsobu

vyprazdňování stolice, průjem, zácpa, svědění, vyrážka, exantém, otoky kloubů (otoky kotníků),

svalové křeče, únava, tělesná slabost.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Během klinických studií a/nebo použití perindoprilu nebo amlodipinu, podávanými samostatně, po

uvedení přípravku na trh byly pozorovány následující nežádoucí účinky, které jsou řazeny podle

klasifikace MedDRA dle tělesných systémů a podle následující frekvence:

Velmi časté (

1/10), časté (

1/100, < 1/10), méně časté (

1/1000, < 1/100), vzácné (

1/10000,

<1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), frekvence neznámá (nemůže být hodnoceno z dostupných dat).

13/24

Třídy

orgánových

systémů

podle

MedDRA

Nežádoucí úči

nky

Frekvence

Amlodipin

Perindopril

Infekce a

infestace

Rinitida

Méně časté

Velmi

vzácné

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Eozinofilie

Méně časté*

Leukopenie/neutropenie (viz bod 4.4)

Velmi

vzácné

Velmi

vzácné

Agranulocytóza nebo pancytopenie (viz bod 4.4)

Velmi

vzácné

Trombocytopenie (viz bod 4.4)

Velmi

vzácné

Velmi

vzácné

Hemolytická anemie z defektu enzymů u pacientů

s vrozenou nedostatečností G-6PDH (viz bod 4.4)

Velmi

vzácné

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivita

Velmi

vzácné

Méně časté

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hypoglykemie (viz body 4.4 a 4.5)

Méně časté*

Hyperkalemie reverzibilní po vysazení (viz bod 4.4)

Méně časté*

Hyponatremie

Méně časté*

Hyperglykemie

Velmi

vzácné

Psychiatrické

poruchy

Nespavost

Méně časté

Poruchy nálady (včetně úzkosti)

Méně časté

Méně časté

Deprese

Méně časté

Porucha spánku

Méně časté

Poruchy

nervového

systému

Somnolence (především na počátku léčby)

Časté

Méně časté*

Závratě (především na počátku léčby)

Časté

Časté

Bolest hlavy (především na počátku léčby)

Časté

Časté

Dysgeuzie (porucha chuti)

Méně časté

Časté

Třes

Méně časté

Hypestezie

Parestezie

Méně časté

Méně časté

Časté

Synkopa

Méně časté

Méně časté*

Stav zmatenosti

Vzácné

Velmi

vzácné

14/24

Hypertonie

Velmi

vzácné

Periferní neuropatie

Velmi

vzácné

Cévní mozková příhoda, pravděpodobně sekundárně

v důsledku nadměrné hypotenze u vysoce rizikových

pacientů (viz bod 4.4)

Velmi

vzácné

Extrapyramidová porucha (extrapyramidový

syndrom)

Není známo

Poruchy oka

Postižení zraku

Časté

Časté

Diplopie

Časté

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Méně časté

Časté

Vertigo

Časté

Srdeční

poruchy

Palpitace

Časté

Méně časté*

Tachykardie

Méně časté*

Angina pectoris (viz bod 4.4)

Velmi

vzácné

Infarkt myokardu, pravděpodobně sekundárně

v důsledku nadměrné hypotenze u vysoce rizikových

pacientů (viz bod 4.4)

Velmi

vzácné

Velmi

vzácné

Arytmie (včetně bradykardie, ventrikulární

tachykardie a atriální fibrilace)

Méně časté

Velmi

vzácné

Cévní poruchy

Návaly

Časté

Hypotenze (a účinky související s hypotenzí)

Méně časté

Časté

Vaskulitida

Velmi

vzácné

Méně časté*

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe

Časté

Časté

Kašel

Méně časté

Časté

Bronchospasmus

Méně časté

Eozinofilní pneumonie

Velmi

vzácné

Gastrointestinál

ní poruchy

Gingivální hyperplazie

Velmi

vzácné

Bolest břicha

Časté

Časté

Nauzea

Časté

Časté

Zvracení

Méně časté

Časté

Dyspepsie

Časté

Časté

15/24

Změna způsobu vyprazdňování stolice

Časté

Sucho v ústech

Méně časté

Méně časté

Průjem

Časté

Časté

Zácpa

Časté

Časté

Pankreatitida

Velmi

vzácné

Velmi

vzácné

Gastritida

Velmi

vzácné

Poruchy jater a

žlučových cest

Hepatitida, žloutenka

Hepatitida buď cytolytická, nebo cholestatická (viz

bod 4.4).

Velmi

vzácné

Velmi

vzácné

Zvýšení jaterních enzymů (většinou v souvislosti

s cholestázou)

Velmi

vzácné

Poruchy kůže a

podkož

n

í

tkáně

Quinkeho edém

Angioedém tváře, končetin, rtů, sliznic, jazyka,

glottis a/nebo hrtanu (viz bod 4.4).

Velmi

vzácné

Velmi

vzácné

Méně časté

Erythema multiforme

Velmi

vzácné

Velmi

vzácné

Alopecie

Méně časté

Purpura

Méně časté

Zabarvení kůže

Méně časté

Hyperhidróza

Méně časté

Méně časté

Svědění

Méně časté

Časté

Vyrážka, exantém

Méně časté

Časté

Kopřivka (viz bod 4.4)

Méně časté

Méně časté

Fotosenzitivní reakce

Velmi

vzácné

Méně časté*

Pemfigoid

Méně časté*

Zhoršení psoriázy

Vzácné

Stevens-Johnsonův syndrom

Velmi

vzácné

Exfoliativní dermatitida

Velmi

vzácné

Poruchy

svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Otoky kloubů (otoky kotníků)

Časté

Artralgie

Méně časté

Méně časté*

Myalgie

Méně časté

Méně časté*

Svalové křeče

Časté

Časté

16/24

Bolest v zádech

Méně časté

Poruchy ledvin

a močových cest

Poruchy močení, noční močení, polakisurie

Méně časté

Renální selhání

Méně časté

Akutní renální selhání

Velmi

vzácné

Poruchy

reprodukčního

systému

a prsu

Erektilní dysfunkce

Méně časté

Méně časté

Gynekomastie

Méně časté

Celkové

poruchy a

reakce v

místě

aplikace

Otok

Velmi časté

Periferní otok

Méně časté*

Únava

Časté

Bolest na hrudi

Méně časté

Méně časté*

Astenie

Časté

Časté

Bolest

Méně časté

Malátnost

Méně časté

Méně časté*

Pyrexie

Méně časté*

Vyšetření

Zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti

Méně časté

Zvýšená hladina urey v krvi

Méně časté*

Zvýšená hladina kreatininu v krvi

Méně časté*

Zvýšená hladina bilirubinu v krvi

Vzácné

Zvýšení hladin jaterních enzymů

Vzácné

Snížené hodnoty hemoglobinu a hematokritu

Velmi

vzácné

Poranění,

otravy a

procedurální

komplikace

Pád

Méně časté*

*Frekvence počítána z klinických studií, kde

byly

nežádoucí účinky zaznamenány ze spontánních

hlášení

U jiných inhibitorů ACE byly hlášeny případy SIADH (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického

hormonu). SIADH lze považovat za velmi vzácnou, ale možnou komplikaci spojenou s léčbou

inhibitory ACE, včetně perindoprilu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

17/24

4.9

Předávkování

Informace o předávkování přípravkem Perindopril arginine/Amlodipine Servier u lidí nejsou dostupné.

Pro amlodipin jsou zkušenosti s úmyslným předávkováním u lidí omezené.

Symptomy: dostupné údaje naznačují, že silné předávkování může způsobit nadměrnou periferní

vazodilataci a možnou reflexní tachykardii. Byla hlášena výrazná a pravděpodobně prodloužená

systémová hypotenze vedoucí až k šoku s fatálním koncem.

Léčba:

klinicky

významná

hypotenze

předávkování

amlodipinem

vyžaduje

aktivní

kardiovaskulární podporu včetně častého monitorování srdeční a respirační funkce, zvednutí končetin

a péči o cirkulační objem a výdej moči.

Při obnově vaskulárního tonu a krevního tlaku mohou být užitečné vazokonstrikční látky, pokud

ovšem jejich aplikace není kontraindikována. K potlačení účinku blokády kalciových kanálů je

užitečné podat intravenózně monohydrát glukonanu vápenatého.

V některých

případech

může

být

prospěšný

výplach

žaludku.

zdravých

dobrovolníků

bylo

prokázáno, že podání živočišného uhlí až do 2 hodin po podání 10 mg amlodipinu snižuje absorpci

amlodipinu. Vzhledem k tomu, že se amlodipin ve značné míře váže na bílkoviny krevní plazmy,

dialýza pravděpodobně není přínosem.

Pro perindopril jsou k dispozici omezené údaje o předávkování u lidí. Mezi symptomy související

s předávkováním inhibitory ACE mohou patřit hypotenze, oběhový šok, poruchy elektrolytů, renální

selhání, hyperventilace, tachykardie, palpitace, bradykardie, závratě, úzkost a kašel.

Doporučenou

léčbou

předávkování

intravenózní

infuze

fyziologického

roztoku.

Při

výskytu

hypotenze by měl být pacient umístěn do protišokové polohy. Je-li k dispozici, může být zvážena

léčba infuzí angiotenzinu II a/nebo katecholaminy intravenózně. Perindopril může být ze systémového

oběhu odstraněn hemodialýzou (viz bod 4.4). Kardiostimulační léčba je indikována u bradykardie

neodpovídající na léčbu. Nepřetržitě by měly být monitorovány životní funkce, sérové elektrolyty a

koncentrace kreatininu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perindopril a amlodipin, ATC kód: C09BB04.

Perindopril:

Mechanismus účinku

Perindopril je inhibitorem enzymu, který konvertuje angiotenzin I na angiotenzin II (angiotenzin

konvertující enzym - ACE). Konvertující enzym nebo kináza, je exopeptidáza, která umožňuje

konverzi angiotenzinu I na vazokonstrikční angiotenzin II a zároveň způsobuje rozklad vasodilatační

látky bradykininu na neúčinný heptapeptid. Inhibice ACE vede ke snížení angiotenzinu II v plazmě,

což vede ke zvýšení aktivity reninu v plazmě (inhibicí negativní zpětné vazby uvolnění reninu) a

snížení sekrece aldosteronu. Jelikož ACE inaktivuje bradykinin, inhibice ACE zároveň vede ke

zvýšení aktivity cirkulujícího a lokálního systému kalikrein-kinin (a tím k aktivaci prostaglandinového

systému). Je možné, že tento mechanismus přispívá k účinku inhibitorů ACE na snížení krevního tlaku

a že je částečně zodpovědný za jejich nežádoucí účinky (např. kašel).

Perindopril působí prostřednictvím svého účinného metabolitu perindoprilátu. Další metabolity nemají

in vitro žádnou ACE-inhibiční aktivitu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Hypertenze:

18/24

Perindopril je účinný u všech stupňů hypertenze: mírné, středně těžké, těžké; způsobuje snížení

systolického a diastolického tlaku jak vleže, tak vstoje.

Perindopril snižuje periferní cévní odpor, což vede ke snížení krevního tlaku. Následkem toho se

zvyšuje periferní průtok krve bez účinku na srdeční frekvenci.

Pravidlem je zvýšení průtoku krve ledvinami, zatímco rychlost glomerulární filtrace (GRF) obvykle

zůstává nezměněna.

Maximálního antihypertenzního účinku je dosaženo za 4 - 6 hodin po podání jedné dávky a přetrvává

nejméně 24 hodin: účinek v čase minimální účinnosti představuje přibližně 87-100 % účinku v čase

maximální účinnosti.

Ke snížení krevního tlaku dochází rychle. U respondentů je normalizace krevního tlaku dosaženo

během měsíce a přetrvává bez výskytu tachyfylaxe.

Ukončení léčby nevede k rebound fenoménu.

Perindopril redukuje hypertrofii levé komory.

U člověka byly prokázány vazodilatační vlastnosti perindoprilu. Perindopril zlepšuje elasticitu velkých

arterií a snižuje poměr media/lumen malých arterií.

Stabilní ischemická choroba srdeční:

Studie EUROPA byla multicentrická, mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem

kontrolovaná klinická studie v délce trvání 4 roky.

Bylo randomizováno dvanáct tisíc dvě stě osmnáct (12218) pacientů starších 18 let léčených 8 mg

perindoprilu erbuminu (ekvivalentní 10 mg perindoprilu argininu) (n=6110) nebo placebem

(n = 6108).

Populace pacientů zařazených do studie měla prokázanou ischemickou chorobu srdeční bez výskytu

klinických příznaků srdečního selhání. Celkově 90 % pacientů mělo předchozí infarkt myokardu

a/nebo předchozí koronární revaskularizaci. Většina pacientů užívala studovanou léčbu navíc ke

standardní terapii včetně antiagregancií, hypolipidemik a betablokátorů.

Hlavním kritériem účinnosti byl kombinovaný cíl zahrnující kardiovaskulární mortalitu, nefatální

infarkt myokardu a/nebo srdeční zástavu s úspěšnou resuscitací. Léčba perindoprilem erbuminem

v dávce 8 mg (ekvivalentní 10 mg perindoprilu argininu) jednou denně vedla k signifikantnímu

absolutnímu snížení v primárním cíli o 1,9 % (snížení relativního rizika o 20 %, 95%CI [9,4; 28,6] -

p<0,001).

U pacientů s anamnézou infarktu myokardu a/nebo revaskularizace bylo pozorováno absolutní snížení

o 2,2 %, což odpovídá RRR o 22,4 % (95%CI [12,0; 31,6] - p<0,001) v primárním cíli ve srovnání

s placebem.

Duální blokáda systému renin-angiontensin-aldosteron (RAAS) - data z klinických studií:

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetem mellitem 2. typu se známkami

poškození cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetem mellitem 2.

typu a diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze.

Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další

inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

19/24

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints)

byla

navržena

tak,

zhodnotila

přínos

přidání

aliskirenu

standardní

terapii

inhibitorem ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

a chronickým onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla

předčasně ukončena z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní

mozková příhoda byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a

zároveň nežádoucí účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální

dysfunkce) byly častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

Amlodipin:

Mechanismus účinku

Amlodipin je inhibitorem transportu kalciových iontů (blokátor pomalých kanálů nebo antagonista

kalciových iontů), který inhibuje transmembránový transport kalciových iontů do srdečních buněk a

buněk hladkého svalstva cévních stěn.

Mechanismus antihypertenzního působení amlodipinu vyplývá z jeho přímého relaxačního účinku na

hladké svalstvo cévní stěny. Přesný mechanismus, jímž amlodipin vede k ústupu anginózních bolestí,

nebyl dosud zcela určen, avšak je známo, že amlodipin snižuje rozsah ischemického poškození

myokardu dvěma mechanismy:

Amlodipin dilatuje periferní arterioly a tak redukuje celkovou periferní rezistenci (afterload),

proti níž musí srdce pracovat. Jelikož srdeční tep zůstává stabilní, toto odlehčení srdce snižuje

spotřebu energie a kyslíkových nároků v myokardu.

Mechanismus

účinku

amlodipinu

zahrnuje

pravděpodobně

také

dilataci

hlavních

větví

koronárních tepen a koronárních arteriol. Tato dilatace zvyšuje dodávku kyslíku do myokardu

u pacientů s koronárními spazmy (Prinzmetalovou neboli variantní anginou pectoris).

Klinická účinnost a bezpečnost

U pacientů s hypertenzí amlodipin při dávkování jednou denně klinicky významně snižuje krevní tlak

vleže i vestoje po celých 24 hodin. Vzhledem k pomalému nástupu účinku se po podání amlodipinu

nevyskytuje akutní hypotenze.

U pacientů s anginou pectoris zvyšuje jedna denní dávka amlodipinu celkovou dobu tolerance fyzické

zátěže, oddaluje nástup anginózních bolestí a dobu do vzniku 1 mm deprese úseku ST (na EKG), a

snižuje

frekvenci

anginózních

atak,

spotřebu

nitroglycerinu.

Amlodipin

nebyl

spojován

s nežádoucími metabolickými účinky nebo změnami plazmatických hladin lipidů a je vhodný pro

použití u pacientů s astmatem, diabetem a dnou.

Ischemická choroba srdeční (ICHS):

Účinnost amlodipinu v prevenci klinických příhod u pacientů s ischemickou chorobou srdeční byla

hodnocena v nezávislé, multicentrické, randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii

s počtem

pacientů

1997;

Porovnání

amlodipin

enalapril

snížení

výskytu

trombózy

(CAMELOT). 663 pacientů užívalo 5-10 mg amlodipinu, 673 pacientů užívalo 10-20 mg enalaprilu, a

655 pacientů užívalo placebo, kromě standardní léčby statiny, betablokátory, diuretiky a aspirinu po

dobu 2 let. Klíčové výsledky pro účinnost jsou uvedeny v tabulce 1. Výsledky ukazují, že léčba

amlodipinem byla spojena s menším počtem hospitalizací pro anginu pectoris a revaskularizací u

pacientů s ICHS.

Tabulka 1. Výskyt signifikantních klinických výsledků pro studii CAMELOT

20/24

Výskyt kardiovaskulárních příhod, počet v (%)

Amlodipin vs. Placebo

Výsledky

Amlodipin

Placebo

Enalapril

Poměr rizika

(95% CI)

P

hodnota

Primární endpoint

Nežádoucí kardiovaskulární příhody

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-0,88)

.003

Individuální komponenty

Koronární revaskularizace

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-0,98)

Hospitalizace pro anginu pectoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-0,82)

.002

Nefatální IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-1,46)

Cévní mozková příhoda nebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-1,32)

Kardiovaskulární úmrtí

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-12,7)

Hospitalizace kvůli SS

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-2,47)

Resuscitovaná srdeční zástava

4 (0,6)

1 (0,1)

Nově vzniklé periferní

vaskulární onemocnění

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-13,4)

Zkratky:

městnavé

srdeční

selhání;

interval

spolehlivosti;

infarkt

myokardu;

TIA,

tranzitorní ischemická ataka.

Srdeční selhání:

Hemodynamické studie a kontrolované klinické studie, při nichž pacienti se srdečním selháním třídy II

- IV podle klasifikace NYHA podstoupili zátěžový test, ukázaly, že amlodipin nevede ke zhoršení

klinického stavu hodnoceného pomocí tolerance fyzické zátěže, ejekční frakce levé komory a klinické

symptomatologie.

Placebem kontrolovaná studie (PRAISE) určená k hodnocení pacientů se srdečním selháním třídy

NYHA III-IV léčených digoxinem, diuretiky a inhibitory ACE, ukázala, že podání amlodipinu

nevedlo ke zvýšení rizika mortality nebo kombinované mortality a morbidity u pacientů se srdečním

selháním.

V následující, dlouhodobé, placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem u pacientů se

srdečním selháním třídy NYHA III a IV bez klinických příznaků nebo bez objektivních nálezů

připomínajících nebo svědčících pro ischemickou chorobu, kteří užívali stabilní dávky inhibitorů

ACE, digitalisu a diuretik, neměl amlodipin žádný vliv na kardiovaskulární mortalitu. Ve stejné

skupině pacientů bylo užívání amlodipinu spojeno s vyšším výskytem plicního edému.

Léčba k prevenci srdečního záchvatu (ALLHAT):

Randomizovaná,

dvojitě

slepá

studie

morbidity

mortality

nazvaná

Studie

antihypertenzní

hypolipidemické

léčby

k prevenci

srdečního

záchvatu

(Antihypertensive

Lipid-Lowering

Treatment to Prevent Heart Attack Trial - ALLHAT) byla provedena k porovnání novějších léků:

amlodipinu 2,5-10 mg/d (blokátor kalciových kanálů) nebo lisinoprilu 10-40 mg/d (inhibitor ACE)

v léčbě první volby s thiazidovým diuretikem chlorthalidonem 12,5-25 mg/d u mírné až středně těžké

hypertenze.

Randomizováno bylo celkem 33357 hypertoniků ve věku 55 a více let, kteří byli sledováni průměrně

4,9 roku. Pacienti měli nejméně jeden další rizikový faktor pro ischemickou chorobu srdeční včetně:

předchozího infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody > 6 měsíců před zařazením nebo

zdokumentované jiné aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění (celkem 51,5 %), diabetes 2. typu

(36,1

cholesterol

<

mg/dl

(11,6

hypertrofie

levé

komory

diagnostikovaná

elektrokardiogramem nebo echokardiografem (20,9 %), aktuální kouření (21,9 %).

Primárním hodnotícím parametrem byl souhrn fatální ischemické choroby srdeční a nefatálního

infarktu myokardu. Nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v primárním hodnotícím parametru mezi

léčbou založenou na amlodipinu a léčbou založenou na chlorthalidonu: RR 0,98 (95% CI (0,90-1,07)

21/24

p=0,65).

sekundárních

parametrů

výskyt

srdečního

selhání

(součást

sdruženého

kardiovaskulárního hodnotícího parametru) signifikantně vyšší ve skupině léčené amlodipinem ve

srovnání se skupinou léčenou chlorthalidonem (10,2 % vs. 7,7 %, RR 1,38, (95% CI [1,25-1,52]

p<0,001)). Léčba amlodipinem a léčba chlorthalidonem se však signifikantně nelišily v celkové

mortalitě. RR 0,96 (95% CI [0,89-1.02] p=0,20).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Rychlost a rozsah absorpce perindoprilu a amlodipinu v přípravku Perindopril arginine/Amlodipine

Servier se signifikantně neliší od rychlosti a rozsahu absorpce perindoprilu a amlodipinu v tabletách

obsahujících jednotlivé složky.

Perindopril:

Absorpce

Po perorálním podání je perindopril rychle absorbován a maximální koncentrace dosahuje za 1 hodinu.

Plazmatický poločas perindoprilu činí 1 hodinu.

Perindopril je proléčivo. Dvacet sedm procent podané dávky perindoprilu se do krevního řečiště

dostává

ve formě

aktivního metabolitu perindoprilátu. Kromě

perindoprilátu perindopril vytváří

dalších pět metabolitů, všechny jsou neúčinné. Maximální plazmatické koncentrace perindoprilátu je

dosaženo za 3 - 4 hodiny po podání.

Konzumace jídla snižuje konverzi na perindoprilát, a tím i biologickou dostupnost; perindopril ve

formě argininové soli by měl být podáván perorálně v jedné denní dávce ráno před jídlem.

Byla prokázána lineární souvislost mezi dávkou perindoprilu a jeho hladinou v plazmě.

Distribuce

Distribuční objem volného perindoprilátu činí přibližně 0,2 l/kg. Vazba perindoprilátu na proteiny

krevní plazmy je 20%, zejména na angiotenzin-konvertující enzym, je však závislá na koncentraci.

Eliminace

Perindoprilát se vylučuje močí a terminální poločas volné frakce činí přibližně 17 hodin, následkem

čehož je dosažení rovnovážného stavu během 4 dnů.

Starší pacienti, srdeční selhání, renální selhání

Eliminace perindoprilátu se snižuje u starších lidí a u pacientů se srdečním nebo renálním selháním

(viz bod 4.2). Proto bude obvyklá lékařská kontrola zahrnovat pravidelné sledování kreatininu a

draslíku.

Porucha funkce jater

Clearance perindoprilátu při dialýze činí 70 ml/min.

U pacientů s cirhózou je kinetika perindoprilu modifikována: hepatální clearance původní molekuly je

snížena o polovinu. Nicméně množství vytvořeného perindoprilátu není sníženo a úprava dávkování

není tudíž nutná (viz body 4.2 a 4.4).

Amlodipin:

Absorpce, distribuce, vazba na plazmatické bílkoviny

Po perorální aplikaci terapeutické dávky je amlodipin dobře absorbován, maximální plazmatické

koncentrace dosahuje za 6-12 hodin po podání. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 64-80 %.

Distribuční objem je přibližně 21 l/kg. In vitro studie ukázaly, že vazba amlodipinu na bílkoviny

krevní plazmy je přibližně 97,5 %.

Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna současným příjmem potravy.

22/24

Biotransformace/eliminace

Terminální plazmatický poločas eliminace je asi 35 až 50 hodin, což umožňuje podávání jednou

denně. Amlodipin je rozsáhle metabolizován v játrech na neúčinné metabolity- 10% původní látky a

60% metabolitů je vyloučeno močí.

Starší pacienti

Doba potřebná k dosažení vrcholových plazmatických koncentrací amlodipinu je u starších a mladších

osob podobná. Clearance amlodipinu se snižuje, a tím u starších pacientů dochází ke zvýšení AUC a

eliminačního poločasu. Podle očekávání došlo u studované věkové skupiny pacientů s městnavým

srdečním selháním ke zvýšení AUC a eliminačního poločasu.

Porucha funkce jater

Velmi omezené klinické údaje jsou dostupné vzhledem k podávání amlodipinu u pacientů s poruchou

funkce jater. Pacienti s jaterní nedostatečností mají sníženou clearence amlodipinu vedoucí k delšímu

poločasu a zvýšení AUC o přibližně 40 – 60%.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Perindopril:

studiích

chronické

perorální

toxicity

(potkani

opice)

jsou

cílovým

orgánem

ledviny,

s reverzibilním poškozením.

Ve studiích in vitro a in vivo nebyla pozorována mutagenita.

Reprodukční toxikologické studie (na potkanech, myších, králících a opicích) neprokázaly žádné

známky embryotoxicity nebo

teratogenity. U

inhibitorů

angiotenzin-konvertujícího enzymu jako

skupiny se však ukázalo, že vyvolávají nežádoucí účinky na pozdní vývoj plodu, což vede k úmrtí

plodu a vrozeným vadám u hlodavců a králíků: byly pozorovány renální léze a zvýšení peri- a

postnatální mortality. Fertilita nebyla narušena ani u samců, ani u samic potkanů.

V dlouhodobých studiích na potkanech a myších nebyla pozorována kancerogenita.

Amlodipin:

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie na potkanech a myších ukázaly opožděné datum porodu, prodlouženou dobu

trvání porodu a nižší přežití mláďat v dávkách průměrně 50 krát větších než je maximum doporučené

dávky pro člověka vyjádřené v mg/kg.

Zhoršení fertility

Nebyl zde zaznamenán žádný vliv na plodnost potkanů léčených amlodipinem (samci 64 dnů a samice

14 dnů před pářením) v dávkách až do 10 mg/kg/den (8 krát* maximální doporučená dávka pro

člověka 10 mg na základ mg/m2). V další studii s potkany, ve které samci byli léčeni amlodipinem 30

dní v dávce srovnatelné s dávkou u člověka založenou na mg/kg, byly nalezeny snížené hladiny

plazmatického folikuly stimulujícího hormonu a testosteronu stejně tak i snížení hustoty spermatu a

nižší počet zralých spermatid a Sertoliho buněk.

Kancerogeneze/mutageneze

Potkani a myši užívající amlodipin v potravě po dobu 2 let v koncentracích vypočtených tak, aby

zajistily denní dávky ve výši 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/den, neukázaly známky karcinogenity. Nejvyšší

dávka (pro myš podobná a pro potkany dvakrát* doporučená maximální dávka 10 mg na základ

mg/m2) byla blízká maximální tolerovatelné dávce pro myš, ale ne pro potkany.

Mutagenní

studie

neodhalily

žádné

vedlejší

účinky

léku

úrovni

genové,

úrovni

chromozomální.

*založeno na hmotnosti pacienta 50 kg

23/24

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551)

Magnesium-stearát (E470B)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v původním

obalu. Tento léčivý přípravek nevyžaduje zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

5, 7, 10, 14, 20, 28, 30 nebo 50 tablet v polypropylenové tubě s reduktorem z nízkodensitního

polyethylenu a zátkou z nízkodensitního polyethylenu obsahující vysoušecí gel.

Krabička s 1 tubou o obsahu 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30 nebo 50 tablet.

Krabička se 2 tubami o obsahu 28, 30 nebo 50 tablet.

Krabička se 3 tubami o obsahu 28 tablet.

Krabička se 3 tubami o obsahu 30 tablet.

Krabička se 4 tubami o obsahu 30 tablet.

Krabička s 10 tubami o obsahu 50 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 5 mg/5 mg: 58/207/08-C

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 5 mg/10 mg: 58/208/08-C

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 10 mg/5 mg: 58/209/08-C

Perindopril arginine / Amlodipine Servier 10 mg/10 mg: 58/210/08-C

24/24

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 30. 4. 2008

Datum posledního prodloužení registrace: 1. 6. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

20. 6. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace