Pemetrexed Krka

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
pemetrexed disodium
Dostupné s:
KRKA d.d.
ATC kód:
L01BA04
INN (Mezinárodní Name):
pemetrexed
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma
Terapeutické indikace:
Maligní pleurální mesotheliomaPemetrexed Krka v kombinaci s cisplatinou je indikován k léčbě chemoterapií dosud neléčených pacientů s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury. Non-small cell lung cancerPemetrexed Krka v kombinaci s cisplatinou je indikován k první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného, než predominantně z dlaždicových buněk. Pemetrexed Krka je indikován jako monoterapie k udržovací léčbě lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného, než predominantně z dlaždicových buněk u pacientů, jejichž onemocnění nepostoupila bezprostředně po chemoterapii na bázi platiny. Pemetrexed Krka je indikován jako monoterapie pro druhou linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného, než predominantně z dlaždicových buněk.
Přehled produktů:
Revision: 3
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003958
Datum autorizace:
2018-05-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/003958

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

08-06-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

27-11-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

27-11-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

27-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

27-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

08-06-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Pemetrexed Krka 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Pemetrexed Krka 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

pemetrexedum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete dostávat tento přípravek, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků , sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Pemetrexed Krka a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pemetrexed Krka používat

Jak se přípravek Pemetrexed Krka používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Pemetrexed Krka uchovávat

Obsah balení s další informace

1.

Co je Pemetrexed Krka a k čemu se používá

Pemetrexed Krka je léčivý přípravek používaný k léčbě rakoviny.

Přípravek Pemetrexed Krka se podává pacientům bez předchozí chemoterapie v kombinaci s dalším

protinádorovým lékem cisplatinou k léčbě maligního mezoteliomu pleury, což je forma nádoru postihující

plicní výstelku.

Přípravek Pemetrexed Krka se v kombinaci s cisplatinou podává také jako počáteční léčba u pacientů

s pokročilým stadiem rakoviny plic.

Přípravek Pemetrexed Krka Vám může být předepsán i pokud máte rakovinu plic v pokročilém stadiu a

pokud Vaše onemocnění příznivě reagovalo na léčbu nebo zůstalo po počáteční chemoterapii převážně

nezměněno.

Pemetrexed Krka je rovněž určen k léčbě pacientů s pokročilými stadii rakoviny plic, u kterých došlo

k dalšímu rozvoji onemocnění poté, co byla použita jiná úvodní chemoterapie.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pemetrexed Krka používat

Nepoužívejte přípravek Pemetrexed Krka:

jestliže jste alergický(á) na pemetrexed nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

pokud kojíte; musíte během léčby přípravkem Pemetrexed Krka přestat kojit.

pokud jste nedávno byl(a) nebo máte být očkován(a) vakcínou proti žluté zimnici.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Pemetrexed Krka se poraďte se svým lékařem nebo nemocničním lékárníkem.

Pokud máte nebo jste měl(a) problémy s ledvinami, oznamte to svému lékaři nebo nemocničnímu

lékárníkovi, protože by nemuselo být vhodné, abyste dostával(a) přípravek Pemetrexed Krka.

Před každou infuzí Vám bude odebrána krev k vyšetření, zda máte v pořádku funkci ledvin a jater a ke

kontrole, zda máte dostatečný počet krvinek, abyste mohl(a) dostat přípravek Pemetrexed Krka. Váš lékař

se může rozhodnout změnit dávku nebo odložit léčbu v závislosti na Vašem celkovém zdravotním stavu a

v případě, že máte příliš nízký počet krvinek. Pokud používáte rovněž cisplatinu, Váš lékař se přesvědčí,

že jste dostatečně hydratován(a) a před léčbou cisplatinou a po ní dostanete vhodné léky, které zabrání

zvracení. Oznamte svému lékaři, pokud jste podstoupil(a) nebo máte podstoupit léčbu ozařováním,

protože může dojít k časné nebo opožděné reakci na ozařování při používání přípravku Pemetrexed Krka.

Oznamte svému lékaři, jestliže jste byl(a) nedávno očkován(a), protože pak může při používání přípravku

Pemetrexed Krka dojít nežádoucím účinkům.

Oznamte svému lékaři, že máte nebo jste měl(a) srdeční onemocnění.

Pokud u Vás došlo k nahromadění tekutiny okolo plic, může se lékař rozhodnout před podáním přípravku

Pemetrexed Krka tuto tekutinu odstranit.

Děti a dospívající

Tento přípravek nemá být podáván dětem a dospívajícím, protože s použitím tohoto přípravku u dětí a

dospívajících do 18 let nejsou žádné zkušenosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Pemetrexed Krka

Oznamte svému lékaři, pokud užíváte nějaké léky proti bolesti nebo zánětu (otokům), jako jsou tzv.

nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), včetně léků, které jsou volně prodejné bez lékařského předpisu

(jako je např. ibuprofen). Existuje mnoho druhů NSAID s různou dobou účinnosti. Na základě

plánovaného data infuze přípravku Pemetrexed Krka a stavu funkce ledvin Vám lékař doporučí, které léky

smíte užívat a kdy je smíte užívat. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, zda

některý z Vašich léků není NSAID. Informujte svého lékaře nebo nemocničního lékárníka o všech lécích,

které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, oznamte to svému

lékaři. Přípravku Pemetrexed Krka je třeba se v těhotenství vyvarovat. Váš lékař s Vámi probere možná

rizika používání přípravku Pemetrexed Krka během těhotenství. Během léčby přípravkem Pemetrexed

Krka musejí ženy používat vhodnou antikoncepci.

Kojení

Pokud kojíte, oznamte to svému lékaři.

Během léčby přípravkem Pemetrexed Krka se musí kojení přerušit.

Plodnost

Muži by neměli počít dítě během léčby a po dobu 6 měsíců po skončení léčby přípravkem Pemetrexed

Krka a z těchto důvodů mají během léčby přípravkem Pemetrexed Krka a po dobu 6 měsíců po jejím

skončení používat účinnou antikoncepci. Pokud během léčby tímto přípravkem nebo během 6 měsíců po

ukončení této léčby chcete počít dítě, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Můžete vyhledat

konzultaci ohledně uchování spermií před zahájením léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Pemetrexed Krka může vyvolat únavu. Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů buďte

opatrný(á).

Přípravek Pemetrexed Krka obsahuje sodík

Přípravek Pemetrexed Krka 100 mg obsahuje méně než 1mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce,

to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Přípravek Pemetrexed Krka 500 mg obsahuje 54 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné

injekční lahvičce. To odpovídá 2,7 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého.

3.

Jak se přípravek Pemetrexed Krka používá

Dávka Pemetrexed Krka je 500 mg na jeden čtvereční metr plochy povrchu těla. Tato plocha se vypočítá

z Vaší výšky a tělesné hmotnosti. Lékař poté z tohoto údaje vypočte potřebnou dávku. Tato dávka může

být upravena, případně léčba může být oddálena v závislosti na počtu krvinek a celkovém zdravotním

stavu. Než Vám bude přípravek podán, nemocniční lékárník, zdravotní sestra nebo lékař smíchá prášek

přípravku Pemetrexed Krka s injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 0,9 mg/ml (0,9%).

Přípravek Pemetrexed Krka dostanete vždy v infuzi do žíly. Tato infuze bude trvat přibližně 10 minut.

Pokud dostanete přípravek Pemetrexed Krka s cisplatinou:

Lékař nebo nemocniční lékárník vypočítá potřebnou dávku na základě Vaší výšky a tělesné hmotnosti.

Cisplatina se podává rovněž do žíly a podává se přibližně 30 minut po ukončení infuze přípravku

Pemetrexed Krka. Infuze cisplatiny bude trvat přibližně 2 hodiny.

Infuze budete obvykle dostávat 1x za 3 týdny.

Další léky:

Kortikosteroidy: Váš lékař Vám předepíše tablety se steroidem (v dávce odpovídající 4 mg

dexamethasonu dvakrát denně), které budete užívat den před léčbou přípravkem Pemetrexed Krka, v den

jeho podání a následující den po jeho podání. Tento lék budete dostávat ke snížení frekvence a závažnosti

kožních reakcí, které lze předpokládat během protinádorové léčby.

Doplňování léčby o vitaminy: během léčby přípravkem Pemetrexed Krka Vám Váš lékař předepíše užívat

kyselinu listovou (vitamin) nebo multivitamin s obsahem kyseliny listové (350 až 1000 mikrogramů),

který musíte užívat 1x denně. Během sedmi dní před první dávkou přípravku Pemetrexed Krka si musíte

vzít nejméně 5 dávek kyseliny listové. Po poslední dávce přípravku Pemetrexed Krka musíte pokračovat

21 dní v užívání kyseliny listové. Dostanete rovněž injekci vitaminu B

(1000 mikrogramů), a to v týdnu

před podáním přípravku Pemetrexed Krka a dále přibližně každých 9 týdnů (což odpovídá 3 cyklům léčby

přípravkem Pemetrexed Krka). Vitamin B

a kyselinu listovou dostanete ke snížení možných toxických

účinků protinádorové léčby.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv z níže uvedených nežádoucích účinků, musíte ihned kontaktovat svého

lékaře:

Horečka nebo infekce (časté): pokud máte teplotu 38 °C nebo vyšší, pocení nebo jiné známky

infekce (protože můžete mít méně bílých krvinek než je obvyklé, což je velmi časté). Infekce

(sepse) může mít závažný průběh a může vést k úmrtí.

Pokud začnete pociťovat bolest na hrudi (časté) nebo máte rychlou srdeční frekvenci (méně časté).

Pokud máte bolest, zarudnutí, otok nebo vřídky v ústech (velmi časté).

Alergické reakce: pokud se vyvine kožní vyrážka (velmi časté)/pocity pálení nebo brnění (časté),

případně horečka (časté). Ve vzácných případech může být kožní reakce závažná a může vést k

úmrtí. Obraťte se na svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne závažná vyrážka nebo svědění anebo

puchýře (Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza).

Pokud pozorujete únavu, slabost, snadnější zadýchávání nebo jste bledý(á) (protože můžete mít

méně krevního barviva hemoglobinu, než je obvyklé, což je velmi časté).

Pokud pozorujete krvácení z dásní, nosu nebo úst, případně jiné krvácení, které se obtížně

zastavuje, načervenalou nebo narůžovělou moč, neočekávanou tvorbu modřin (protože můžete mít

nižší počet krevních destiček, než je obvyklé, což je velmi časté).

Pokud pozorujete náhlou dušnost, intenzivní bolest na hrudi nebo kašel s vykašláváním krve (méně

časté) (může to znamenat přítomnost krevní sraženiny v plicních cévách).

Nežádoucí účinky přípravku Pemetrexed Krka mohou zahrnovat:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)

Infekce

Faryngitida (bolest v krku)

Nízký počet neutrofilních granulocytů (typ bílých krvinek)

Nízký počet bílých krvinek

Nízká hladina hemoglobinu (anémie)

Bolest, zarudnutí, otok nebo vřídky v ústech

Ztráta chuti k jídlu

Zvracení

Průjem

Pocit na zvracení

Kožní vyrážka

Odlupování kůže

Abnormální nálezy při vyšetření krve ukazující na snížení funkce ledvin

Únava

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob)

Infekce krve

Horečka s nízkým počtem neutrofilních granulocytů (typ bílých krvinek)

Nízký počet krevních destiček

Alergická reakce

Ztráta tělních tekutin

Změny vnímání chuti

Poškození motorických nervů, které může vést k slabosti a úbytku svalů hlavně paží a nohou

Poškození smyslových nervů, které může vest ke ztrátě smyslového vnímání, pálivé bolesti a nestabilní

chůzi

Závrať

Zánět nebo otok spojivek (membrána lemující víčka a pokrývající oční bělmo)

Suchost oka

Slzení

Suchost spojivek (membrána lemující víčka a pokrývající oční bělmo) a rohovky (průhledná vrstva před

duhovkou a zornicí)

Opuchlá víčka

Porucha oka včetně suchosti, slzení, podráždění a/nebo bolesti

Srdeční selhání (stav, který ovlivňuje sílu stahu srdečních svalů)

Nepravidelný srdeční tep

Špatné trávení

Zácpa

Bolest břicha

Játra: zvýšení množství látek vytvářených játry v krvi

Zvýšená pigmentace kůže

Svědění kůže

Vyrážka na těle, tvořící obrazce podobné volskému oku

Vypadávání vlasů

Kopřivka

Selhání ledvin

Zhoršení funkce ledvin

Horečka

Bolest

Hromadění vody v těle vedoucí k otokům

Bolest na hrudi

Zánět a tvorba vředů na sliznicích zažívacího traktu

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob)

Snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček

Mrtvice

Druh mrtvice, kdy je ucpána mozková tepna

Krvácení uvnitř lebky

Angina (bolest na hrudi způsobená sníženým přítokem krve do srdce)

Srdeční infarkt

Zúžení nebo ucpání některé z věnčitých tepen

Abnormální srdeční tep

Nedostatečné zásobení končetin krví

Ucpání některé z plicních tepen

Zánět a zjizvení výstelky plic s problémy s dýcháním

Jasně červená krev vytékající z konečníku

Krvácení do zažívacího ústrojí

Protržení střeva

Zánět sliznice jícnu

Zánět výstelky tlustého střeva, který může být doprovázen krvácením ze střeva nebo konečníku

(pozorován jen v kombinaci s cisplatinou)

Zánět, otok, zarudnutí a tvorba vřídků na sliznici jícnu a její rozpad, způsobené radioterapií

Zánět plic způsobený radioterapií

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob)

Rozpad červených krvinek

Anafylaktický šok (závažná alergická reakce)

Zánětlivý stav v játrech

Zarudnutí kůže

Kožní vyrážka, která se objeví na místech s předchozím ozářením

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 osob)

Infekce kůže a měkkých tkání

Stevensův-Johnsonův syndrom (typ závažných reakcí kůže a sliznic, které mohou ohrozit život)

Toxická epidermální nekrolýza (typ závažné kožní reakce, která může ohrozit život)

Autoimunitní porucha s kožní vyrážkou a puchýři na nohou, pažích a břiše

Zánět kůže s typickými puchýři naplněnými tekutinou

Křehkost kůže, puchýře, poškození a jizvení kůže

Zarudnutí, bolest a otok hlavně na dolních končetinách

Zánět kůže a tukové tkáně pod kůží (pseudocelulitida)

Zánět kůže (dermatitida)

Zánětlivý proces v kůži, doprovázený svěděním, zčervenáním, popraskáním a hrubostí

Intenzivně svědivá místa

Není známo: frekvenci nelze z dostupných údajů určit

Forma diabetu, jehož příčinou je onemocnění ledvin

Onemocnění ledvin s odumíráním buněk výstelky ledvinových kanálků

Může se u Vás vyskytnout jakýkoliv z těchto příznaků a/nebo onemocnění. Pokud zpozorujete některý

z těchto nežádoucích účinků, musíte to oznámit svému lékaři, jakmile to bude možné.

Pokud se obáváte některých nežádoucích účinků, řekněte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Pemetredex Krka uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku a na krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím rekonstituovaného a infuzního roztoku

pemetrexedu byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C (a 25 °C). Z mikrobiologického

hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání

přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a doba by neměla být delší než 24

hodin při teplotě 2 °C – 8 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Pemetrexed Krka obsahuje

Léčivou látkou je pemetrexedum.

Pemetrexed Krka 100 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje pemetrexedum 100 mg (jako

pemetrexedum dinatricum dihemihydricum). Po rekonstituci obsahuje roztok pemetrexedum

25 mg/ml.

Pemetrexed Krka 500 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje pemetrexedum 500 mg (jako

pemetrexedum dinatricum dihemihydricum). Po rekonstituci obsahuje roztok pemetrexedum

25 mg/ml.

Pomocné látky jsou mannitol, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH) a hydroxid sodný (k úpravě

pH) (E524). Viz bod 2 „Přípravek Pemetrexed Krka obsahuje sodík“.

Jak přípravek Pemetrexed Krka vypadá a co obsahuje toto balení

Pemetrexed Krka je prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (prášek pro koncentrát). Je to bílý až světle

žlutý nebo zelenožlutý lyofilizovaný koláč nebo prášek.

Přípravek Pemetrexed Krka je dostupný v průhledných skleněných injekčních lahvičkách obsahujících

pemetrexedum 100 mg nebo 500 mg. Jedna krabička obsahuje jednu injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Τηλ: + 30 2100101613

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Krka UK Ltd.

Tel: +44 (0)207 400 3352

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci.

Při rekonstituci a dalším ředění pemetrexedu k podání intravenózní infuze používejte aseptickou

techniku.

Vypočtěte dávku a počet potřebných injekčních lahviček přípravku Pemetrexed Krka. Jedna 100 mg

injekční lahvička obsahuje větší množství pemetrexedu pro usnadnění dodání deklarovaného

množství.

Pemetrexed Krka 100 mg:

Rekonstituujte obsah 100mg injekční lahvičky se 4,2 ml injekčního roztoku chloridu sodného

9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačních látek, čímž vznikne roztok s obsahem 25 mg/ml pemetrexedu.

Pemetrexed Krka 500 mg:

Rekonstituujte obsah 500mg injekční lahvičky s 20 ml injekčního roztoku chloridu sodného

9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačních látek, čímž vznikne roztok s obsahem 25 mg/ml pemetrexedu.

Pohybujte jemným krouživým pohybem každou injekční lahvičkou, dokud se prášek zcela

nerozpustí. Výsledný roztok je čirý a jeho barva kolísá od bezbarvé po žlutou nebo žlutozelenou,

aniž by byla narušena jeho kvalita. pH rekonstituovaného roztoku se pohybuje mezi 6,6 a 7,8. Je

potřebné další ředění.

Náležitý objem rekonstituovaného roztoku pemetrexedu musí být dále naředěn na 100 ml injekčním

roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačních látek a podá se intravenózní infuzí

po dobu 10 minut.

Infuzní roztoky pemetrexedu, připravené podle návodu, jsou kompatibilní s polyvinylchloridovými

a polyolefinovými infuzními sety a infuzními vaky. Pemetrexed je inkompatibilní s rozpouštědly

obsahujícími kalcium, včetně laktátového Ringerova roztoku a Ringerova roztoku.

Léčivé přípravky pro parenterální použití se musí před podáním vizuálně zkontrolovat, zda

neobsahují pevné částice a nedošlo ke změně barvy. Jestliže zpozorujete pevné částice, přípravek

nepodávejte.

Roztok pemetrexedu je určen pouze na jedno použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo

odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Bezpečnostní opatření při přípravě a podání

Tak jako i u jiných potenciálně toxických protinádorových látek je nutné udržovat pozornost při zacházení

s infuzním roztokem pemetrexedu a při jeho přípravě. Doporučuje se používat ochranné rukavice. Pokud

dojde ke kontaktu roztoku pemetrexedu s kůží, umyjte ihned a důkladně kůži mýdlem a vodou. Pokud

dojde ke kontaktu roztoku pemetrexedu se sliznicemi, opláchněte je důkladně vodou. Pemetrexed není

zpuchýřující látka. V případě podání mimo žílu neexistuje specifické antidotum. Bylo popsáno několik

případů podání pemetrexedu mimo žílu, které hodnotící lékař nepovažoval za závažné. Únik pemetrexedu

mimo žílu se léčí místními standardními postupy jako u jiných nezpuchýřujících látek.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Pemetrexed Krka 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Pemetrexed Krka 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Pemetrexed Krka 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje pemetrexedum 100 mg (jako pemetrexedum dinatricum

dihemihydricum).

Po rekonstituci (viz bod 6.6) obsahuje injekční lahvička pemetrexedum 25 mg/ml.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna injekční lahvička obsahuje přibližně 11 mg (0,48 mmol) sodíku.

Pemetrexed Krka 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje pemetrexedum 500 mg (jako pemetrexedum dinatricum

dihemihydricum).

Po rekonstituci (viz bod 6.6) obsahuje injekční lahvička pemetrexedum 25 mg/ml.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna injekční lahvička obsahuje přibližně 54 mg (2,35 mmol) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (prášek pro koncentrát).

Bílý až světle žlutý nebo zelenožlutý lyofilizovaný koláč nebo prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Maligní mezoteliom pleury

Přípravek Pemetrexed Krka je v kombinaci s cisplatinou indikován k léčbě pacientů bez předchozí

chemoterapie s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury.

Nemalobuněčný karcinom plic

Přípravek Pemetrexed Krka je v kombinaci s cisplatinou indikován v první linii k léčbě pacientů s lokálně

pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného histologického typu, než

predominantně z dlaždicových buněk (viz bod 5.1).

Přípravek Pemetrexed Krka je indikován jako monoterapie k udržovací léčbě lokálně pokročilého nebo

metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic jiného histologického typu, než predominantně

z dlaždicových buněk u pacientů, u kterých po chemoterapii založené na platině nedošlo k bezprostřední

progresi onemocnění. (viz bod 5.1).

Přípravek Pemetrexed Krka je indikován ve druhé linii jako monoterapie k léčbě pacientů s lokálně

pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného histologického typu, než

predominantně z dlaždicových buněk (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek Pemetrexed Krka se smí podávat pouze pod dohledem lékaře s kvalifikací pro používání

protinádorové chemoterapie.

Pemetrexed Krka v kombinaci s cisplatinou

Doporučená dávka přípravku Pemetrexed Krka je 500 mg/m

tělesného povrchu (body surface area -

BSA) podávaná jako intravenózní infuze po dobu 10 minut první den každého 21denního cyklu.

Doporučená dávka cisplatiny je 75 mg/m

BSA, podaná infuzí během dvou hodin přibližně 30 minut po

ukončení infuze pemetrexedu v první den každého 21denního cyklu. Pacienti musejí dostávat přiměřenou

antiemetickou terapii a hydrataci před podáním cisplatiny, případně i po jejím podání (informace o

dávkování cisplatiny - viz rovněž souhrn údajů o přípravku pro přípravky s obsahem cisplatiny).

Pemetrexed Krka v monoterapii

U pacientů léčených kvůli nemalobuněčnému karcinomu plic po předcházející chemoterapii je doporučená

dávka přípravku Pemetrexed Krka 500 mg/m

BSA podávaná jako intravenózní infuze po dobu 10 minut v

první den každého 21denního cyklu.

Režim premedikace

Ke snížení výskytu a závažnosti kožních reakcí se podá kortikosteroid den před podáním pemetrexedu,

v den jeho podání a v den po jeho podání. Kortikoid mábýt ekvivalentní 4 mg dexamethasonu

podávanému perorálně 2x denně (viz bod 4.4).

Ke snížení toxicity musí pacienti léčení pemetrexedem dostávat rovněž vitaminovou suplementaci (viz

bod 4.4). Pacienti musí denně užívat kyselinu listovou perorálně nebo multivitaminy s obsahem kyseliny

listové (350–1 000 mikrogramů). Během sedmi dnů před první dávkou pemetrexedu se musí podat

nejméně pět dávek kyseliny listové a její podávání musí pokračovat v průběhu celé léčby a po dobu 21 dní

po poslední dávce pemetrexedu. Pacienti musejí rovněž dostat intramuskulární injekci vitaminu B

(1000 mikrogramů) v týdnu před první dávkou pemetrexedu a poté jednou za každé tři cykly. Další

injekce vitaminu B

se mohou podávat ve stejný den jako pemetrexed.

Monitorování

Pacienti používající pemetrexed musejí mít před každou dávkou monitorovaný celý krevní obraz, včetně

diferenciálního počtu leukocytů a počtu trombocytů. Před každým podáním chemoterapie musí být

provedeno biochemické vyšetření za účelem vyhodnocení funkce ledvin a jater. Před zahájením každého

cyklu chemoterapie je nutné, aby pacienti měli následující výsledky vyšetření: absolutní počet neutrofilů

musí být

1500 buněk/mm

a počet trombocytů musí být

100 000 buněk/mm

Clearance kreatininu musí být

45 ml/min.

Celkový bilirubin musí být

1,5násobek horní hranice normálních hodnot. Alkalická fosfatáza (AP),

aspartátaminotransferáza (AST neboli SGOT) a alaninaminotransferáza (ALT neboli SGPT) musejí být

3násobek horní hranice normálních hodnot. V případě postižení jater tumorem jsou akceptovatelné

hodnoty alkalické fosfatázy, AST a ALT

5násobek horní hranice normálních hodnot.

Úprava dávek

Úprava dávky při zahájení následného cyklu se provede na základě krevního obrazu v době nejhlubšího

poklesu nebo na základě maximální nehematologické toxicity zjištěné v předchozím cyklu terapie. Léčbu

lze odložit, aby byl dostatek času k úpravě. Po úpravě se pacienti léčí podle pokynů uvedených v tabulce

1, 2 a 3, které se použijí v případě podávání přípravku Pemetrexed Krka v monoterapii nebo v kombinaci

s cisplatinou.

Tabulka 1 – Úprava dávek pro přípravek Pemetrexed Krka (v monoterapii nebo v kombinaci) a

cisplatinu – Hematologické toxicity

Absolutní počet neutrofilů v době nejhlubšího

poklesu < 500 /mm

a počet trombocytů v době

nejhlubšího poklesu

50 000 /mm

75 % předchozí dávky (přípravku Pemetrexed Krka

i cisplatiny)

Počet trombocytů v době nejhlubšího poklesu

50 000 /mm

bez ohledu na absolutní počet

neutrofilů v době nejhlubšího poklesu

75 % předchozí dávky (přípravku Pemetrexed Krka

i cisplatiny)

Počet trombocytů v době nejhlubšího poklesu

50 000 /mm

s krvácením

bez ohledu na

absolutní počet neutrofilů v době nejhlubšího

poklesu

50 % předchozí dávky (přípravku Pemetrexed Krka

i cisplatiny)

Dle obecných kritérií toxicity (CTC) podle National Cancer Institute (CTC v2.0, NCI 1998) definice

CTC krvácení ≥ stupeň 2.

Pokud u pacientů dojde k rozvoji nehematologické toxicity

3. stupně (s výjimkou neurotoxicity), musí

se Pemetrexed Krka vysadit až do úpravy na hodnoty nižší nebo stejné, jako byly hodnoty před léčbou.

Léčba se zahájí podle pokynů uvedených v tabulce 2.

Tabulka 2 - Úprava dávek pro přípravek Pemetrexed Krka (v monoterapii nebo v kombinaci) a

cisplatinu – Nehematologické toxicity

a, b

Dávka přípravku Pemetrexed

Krka (mg/m

2

)

Dávka cisplatiny (mg/m

2

)

Jakákoli toxicita stupně 3 nebo 4

s výjimkou mukozitidy

75 % předchozí dávky

75 % předchozí dávky

Jakýkoli průjem s nutností

hospitalizace (bez ohledu na

stupeň) nebo průjem stupně 3

nebo 4

75 % předchozí dávky

75 % předchozí dávky

Mukozitida stupně 3 nebo 4

50 % předchozí dávky

100 % předchozí dávky

Obecná kritéria toxicity podle National Cancer Institute (CTC v2.0; NCI 1998)

S výjimkou neurotoxicity

V případě neurotoxicity je doporučená úprava dávky pro přípravek Pemetrexed Krka a cisplatinu uvedena

v tabulce 3. Pokud se vyskytnou projevy neurotoxicity stupně 3 nebo 4, musejí pacienti léčbu přerušit.

Tabulka 3 - Úprava dávek pro přípravek Pemetrexed Krka (v monoterapii nebo v kombinaci) a

cisplatinu – Neurotoxicita

Stupeň toxicity dle CTC

Dávka přípravku Pemetrexed

Krka (mg/m

2

)

Dávka cisplatiny (mg/m

2

)

0 - 1

100 % předchozí dávky

100 % předchozí dávky

100 % předchozí dávky

50 % předchozí dávky

Obecná kritéria toxicity podle National Cancer Institute (CTC v2.0, NCI 1998)

Léčba přípravkem Pemetrexed Krka musí být přerušena, pokud se u pacienta vyskytnou jakékoli projevy

hematologické nebo nehematologické toxicity stupně 3 nebo 4 po 2 sníženích dávky nebo ihned, pokud se

vyskytnou projevy neurotoxicity stupně 3 nebo 4.

Zvláštní populace

Starší pacienti

V klinických studiích nebyly žádné známky, že pacienti ve věku 65 let nebo starší mají zvýšené riziko

nežádoucích účinků v porovnání s pacienty mladšími 65 let. Není nutné žádné snížení dávky, kromě

případů, kdy je toto snížení nezbytné pro všechny pacienty.

Pediatrická populace

Použití přípravku Pemetrexed Krka u maligního mezoteliomu pleury a nemalobuněčného karcinomu plic

není u pediatrické populace relevantní.

Pacienti s poruchou funkce ledvin (standardní cockroftův a gaultův vzorec nebo rychlost glomerulární

filtrace měřená metodou clearance Tc99m-DPTA v séru)

Pemetrexed se primárně vylučuje v nezměněné formě ledvinami. V klinických studiích nebyla u pacientů

s clearance kreatininu

45 ml/min zapotřebí žádná úprava dávky, kromě úprav doporučovaných pro

všechny pacienty. Údaje o použití pemetrexedu u pacientů s clearance kreatininu pod 45 ml/min jsou

nedostatečné, a proto se u těchto pacientů používání pemetrexedu nedoporučuje (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

Nebyl zjištěn žádný vztah mezi AST (SGOT), ALT (SGPT) nebo celkovým bilirubinem a

farmakokinetikou pemetrexedu. Nicméně, pacienti s poruchou funkce jater a bilirubinem > 1,5 x vyšším,

než je horní hranice normální hodnoty nebo aminotransferázami > 3,0 x vyššími, než je horní hranice

normálních hodnot (při chybění metastáz do jater) nebo > 5,0 x vyššími, než je horní hranice normálních

hodnot (při přítomnosti metastáz v játrech), nebyli specificky studováni.

Způsob podání

Přípravek Pemetrexed Krka je určen pro intravenózní podání. Pemetrexed Krka má být podán

intravenózní infuzí po dobu 10 minut první den každého 21denního cyklu.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem Pemetrexed Krka a před jeho

podáním a pokyny pro rekonstituci a naředění přípravku Pemetrexed Krka před jeho podáním naleznete

v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

Současné podání vakcíny proti žluté zimnici (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pemetrexed může potlačit funkci kostní dřeně, která se manifestuje jako neutropenie, trombocytopenie a

anémie (nebo pancytopenie) (viz bod 4.8). Útlum kostní dřeně představuje obvykle toxicitu, která limituje

velikost použité dávky. Pacienti musejí být během léčby sledováni z hlediska myelosuprese a pemetrexed

se nesmí podat do doby, než se absolutní počet neutrofilů nevrátí na hodnoty

1500 buněk/mm

a počet

trombocytů se nevrátí na hodnoty

100 000 buněk/mm

. Úprava dávek v následujících cyklech je dána

hodnotami absolutního počtu neutrofilů v době nejhlubšího poklesu, počtu trombocytů a maximální

nehematologickou toxicitou pozorovanou v předchozím cyklu (viz bod 4.2).

Pokud byla před léčbou podávána kyselina listová a vitamin B

, byla hlášena menší toxicita a snížení

hematologické a nehematologické toxicity stupně 3 nebo 4, jako je neutropenie, febrilní neutropenie a

infekce s neutropenií stupně 3 nebo 4. Proto musejí být všichni pacienti léčení pemetrexedem poučeni, aby

užívali kyselinu listovou a vitamin B

jako profylaktické opatření ke snížení toxicity související s léčbou

(viz bod 4.2).

U pacientů, kteří nedostávali před léčbou kortikosteroid, byly popsány kožní reakce. Podávání

dexamethasonu (nebo ekvivalentního kortikosteroidu) před léčbou pemetrexedem může snížit výskyt a

závažnost kožních reakcí (viz bod 4.2).

Nebyl studován dostatečný počet pacientů s clearance kreatininu pod 45 ml/min. Proto se nedoporučuje

používání pemetrexedu u pacientů s clearance kreatininu < 45 ml/min (viz bod 4.2).

Pacienti s lehkou až středně těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu 45-79 ml/min) by se měli

vyvarovat užívání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), jako je ibuprofen a kyselina

acetylsalicylová (> 1,3 g denně) dva dny před podáním pemetrexedu, v den jeho podání a dva dny po

podání pemetrexedu (viz bod 4.5).

U pacientů s lehkou až středně těžkou renální insuficiencí, u kterých je terapie pemetrexedem vhodná, má

být přerušeno užívání NSAID s dlouhým eliminačním poločasem nejméně pět dnů před podáním

pemetrexedu, v den jeho podání a nejméně dva dny po podání pemetrexedu (viz bod 4.5).

V souvislosti s podáváním pemetrexedu samotného nebo v kombinaci s jinými chemoterapeutiky byly

hlášeny závažné renální příhody, včetně akutního selhání ledvin. U mnoha pacientů, u kterých k renálním

příhodám došlo, existovaly rizikové faktory pro rozvoj těchto příhod, včetně dehydratace, preexistující

hypertenze nebo diabetu. Po uvedení přípravku na trh byly při podávání pemetrexedu samostatně nebo

společně s jinými chemoterapeutiky hlášeny také nefrogenní diabetes insipidus a renální tubulární

nekróza. Většina těchto příhod odezněla po vysazení pemetrexedu. Pacienty je třeba pravidelně

kontrolovat s ohledem na možnou tubulární nekrózu, pokles renálních funkcí a známky a příznaky

nefrogenního diabetu insipidu (např. hypernatremii).

Efekt tekutiny ve třetím prostoru, jako je pleurální výpotek nebo ascites, na pemetrexed není zcela

stanoven. Klinická studie fáze 2 s pemetrexedem u 31 pacientů se solidním tumorem a se stabilním

výpotkem ve třetím prostoru neprokázala žádný rozdíl v plazmatických koncentracích normalizovaných

podle dávky a v clearance pemetrexedu oproti pacientům bez přítomnosti tekutiny v třetím prostoru. Proto

je vhodné před začátkem léčby pemetrexedem zvážit drenáž tekutiny z třetího prostoru, ale nemusí to být

nutné.

V důsledku gastrointestinální toxicity pemetrexedu podávaného v kombinaci s cisplatinou byly popsány

případy vážné dehydratace. Proto mají pacienti dostávat přiměřenou antiemetickou terapii a odpovídající

hydrataci před podáním a případně i po podání medikace.

V průběhu klinických studií s pemetrexedem byly méně často hlášeny závažné kardiovaskulární příhody,

zahrnující infarkt myokardu a cerebrovaskulární příhody obvykle, když byl pemetrexed podáván v

kombinaci s dalšími cytostatiky. Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody pozorovány, měla

preexistující kardiovaskulární rizikové faktory (viz bod 4.8).

Pokles imunity je častým jevem u pacientů s onkologickým onemocněním. Proto současné používání

živých oslabených vakcín není doporučeno (viz bod 4.3 a 4.5).

Pemetrexed může mít geneticky škodlivé účinky. Pohlavně zralým mužům se doporučuje, aby během

léčby a až 6 měsíců po jejím ukončení nepočali dítě. Doporučuje se používání antikoncepčních metod

nebo abstinence. Vzhledem k možnosti, že by pemetrexed způsobil ireverzibilní neplodnost, se mužům

doporučuje, aby před zahájením léčby vyhledali konzultaci o možnosti uchování spermatu.

Ženy ve fertilním věku musejí během léčby pemetrexedem používat účinnou antikoncepční metodu (viz

bod 4.6).

U pacientů léčených ozařováním před léčbou, v průběhu nebo následovně po léčbě pemetrexedem byly

hlášeny případy postradiační pneumonitidy. Těmto pacientům má být věnována zvýšená pozornost a

opatrnost je také zapotřebí při použití dalších radiosenzibilizujících látek.

Byly hlášeny případy kožní reakce v místě předchozího ozařování (radiation recall) u pacientů

ozařovaných před týdny až roky.

Pomocné látky

Pemetrexed Krka 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to znamená,

že je v podstatě „bez sodíku“.

Pemetrexed Krka 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Tento léčivý přípravek obsahuje 54 mg sodíku v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 2,7 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g

sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Pemetrexed se vylučuje hlavně ledvinami v nezměněné formě, a to tubulární sekrecí a v menším rozsahu

glomerulární filtrací. Souběžné podávání nefrotoxických léků (např. aminoglykosidy, kličková diuretika,

sloučeniny platiny, cyklosporin) může vést k opožděné clearance pemetrexedu. Tato kombinace se musí

používat s opatrností. Pokud je to nutné, má být pečlivě monitorována clearance kreatininu.

Souběžné podávání látek, které se rovněž vylučují tubulární sekrecí (např. probenecid, penicilin), může

vést k opožděné clearance pemetrexedu. Při kombinaci těchto látek je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Pokud

je to nutné, má být pečlivě monitorována clearance kreatininu.

U pacientů s normální renální funkcí (clearance kreatininu

80 ml/min) mohou vysoké dávky

nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID, jako je ibuprofen > 1600 mg denně) a vysoké dávky

kyseliny acetylsalicylové (> 1,3 g denně) snížit eliminaci pemetrexedu a tím zvýšit výskyt nežádoucích

účinků. Proto je zapotřebí při současném podávání vyšších dávek NSAID nebo kyseliny acetylsalicylové

společně s pemetrexedem u pacientů s normální renální funkcí (clearance kreatininu

80 ml/min) zvýšené

opatrnosti.

Pacienti s lehkou až středně těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu od 45 do 79 ml/min) se mají

vyvarovat současného používání pemetrexedu s NSAID (např. ibuprofen) nebo s vyššími dávkami

kyseliny acetylsalicylové 2 dny před podáním pemetrexedu, v den jeho podání a 2 dny po podání

pemetrexedu (viz bod 4.4).

Jelikož nejsou k dispozici údaje o potenciální interakci mezi pemetrexedem a NSAID s delším poločasem,

jako je piroxikam a rofekoxib, je potřebné jejich podávání u pacientů s lehkou až středně těžkou renální

insuficiencí přerušit nejméně 5 dní před podáním pemetrexedu, v den jeho podání a nejméně 2 dny po

podání pemetrexedu (viz bod 4.4). Pokud je současné podávání NSAID nezbytné, mají být pacienti

důkladně monitorováni z hlediska toxicity, zejména myelosuprese a gastrointestinální toxicity.

Pemetrexed prochází omezeným jaterním metabolismem. Výsledky studií in vitro s lidskými jaterními

mikrozomy ukázaly, že nelze předpovědět, zda pemetrexed způsobí klinicky významnou inhibici

metabolické clearance léků metabolizovaných CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 a CYP1A2.

Interakce běžné u všech cytotoxických látek

Vzhledem ke zvýšenému riziku trombózy u pacientů s maligním onemocněním je časté používání

antikoagulační léčby. Vysoká intraindividuální variabilita koagulačního stavu při těchto chorobách a

možnost interakce mezi perorálními antikoagulancii a protinádorovou chemoterapií vyžaduje zvýšenou

frekvenci monitorování INR (International Normalised Ratio), pokud se rozhodneme léčit pacienta

perorálními antikoagulancii.

Kontraindikované souběžné používání

Vakcína proti žluté zimnici: Riziko fatálního generalizovaného vakcinačního onemocnění (viz bod 4.3).

Nedoporučené současné používání

Živé oslabené vakcíny (vyjma žluté zimnice, kdy je současné používání kontraindikováno): Riziko

systémové reakce s možným fatálním vyústěním. Toto riziko je zvýšeno u osob s již existujícím poklesem

imunity způsobeným základním onemocněním. Kde je to možné, použijte inaktivované vakcíny

(poliomyelitis) (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy, které mohou otěhotnět / antikoncepce u mužů a u žen

Ženy ve fertilním věku musí v průběhu léčby pemetrexedem používat účinnou antikoncepci. Pemetrexed

může mít geneticky škodlivé účinky. Pohlavně zralým mužům se doporučuje, aby během léčby a až 6

měsíců po jejím ukončení nepočali dítě. Doporučuje se používání antikoncepčních metod nebo abstinence.

Těhotenství

Neexistují údaje o použití pemetrexedu u těhotných žen, avšak je podezření, že pemetrexed, tak jako

ostatní antimetabolity, způsobuje vážné vrozené vady, pokud je podáván v těhotenství. Studie na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Pemetrexed se nemá používat v těhotenství, pokud to není

jednoznačně nezbytné a po pečlivém zvážení potřeby léčby u matky a rizika pro plod (viz bod 4.4).

Kojení

Není známo, zda se pemetrexed vylučuje do lidského mateřského mléka a nežádoucí účinky u kojeného

dítěte nelze vyloučit. Při léčbě pemetrexedem musí být kojení přerušeno (viz bod 4.3).

Fertilita

Vzhledem k možnosti způsobit léčbou pemetrexedem ireverzibilní neplodnost se mužům doporučuje, aby

před zahájením léčby vyhledali konzultaci o možnosti uchování spermatu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Bylo však popsáno, že

pemetrexed může způsobovat únavu. Pacienti proto mají být upozorněni, aby neřídili nebo neobsluhovali

stroje v případě, že se tyto nežádoucí účinky objeví.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky v souvislosti s pemetrexedem používaným ať už v monoterapii

nebo v kombinaci jsou útlum kostní dřeně, manifestující se jako anémie, neutropenie, leukopenie,

trombocytopenie; a gastrointestinální toxicita, manifestující se jako anorexie, nauzea, zvracení, průjem,

zácpa, faryngitida, mukozitida a stomatitida. Další nežádoucí účinky zahrnují renální toxicitu, zvýšení

hladin aminotransferáz, alopecii, únavu, dehydrataci, vyrážku, infekci/sepsi a neuropatii. Mezi vzácné

nežádoucí účinky patří Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/200355/2018

EMEA/H/C/003958

Pemetrexed Krka (pemetrexedum)

Přehled pro přípravek Pemetrexed Krka a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Pemetrexed Krka a k čemu se používá?

Pemetrexed Krka je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě dvou typů nádorového

onemocnění plic:

maligního mezoteliomu pleury (karcinomu výstelky plic, který je obvykle vyvolán expozicí azbestu),

kdy se přípravek používá spolu s cisplatinou u pacientů, kteří dosud nepodstoupili chemoterapii a u

nichž karcinom není možné odstranit chirurgicky,

pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic jiného typu než „z dlaždicových buněk“, kdy se

přípravek používá buď v kombinaci s cisplatinou u dříve neléčených pacientů, nebo samostatně u

pacientů, kterým již v minulosti byly podávány protinádorové léčivé přípravky. Může se používat

rovněž jako udržovací léčba u pacientů, kteří již podstoupili chemoterapii založenou na platině.

Přípravek Pemetrexed Krka obsahuje léčivou látku pemetrexed. Přípravek Pemetrexed Krka je

„generikum“. Znamená to, že přípravek Pemetrexed Krka obsahuje stejnou léčivou látku a účinkuje

stejným způsobem jako „referenční léčivý přípravek“, který je již v Evropské unii registrován, a sice

přípravek Alimta. Více informací o generických léčivých přípravcích naleznete v příslušném dokumentu

otázek a odpovědí zde.

Jak se přípravek Pemetrexed Krka používá?

Přípravek Pemetrexed Krka je dostupný ve formě prášku pro přípravu infuzního roztoku (kapání) do

žíly. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek by měl být podáván pouze pod

dohledem lékaře s kvalifikací v oblasti chemoterapie.

Doporučená dávka přípravku Pemetrexed Krka je 500 mg na metr čtvereční povrchu těla (vypočteného

na základě tělesné výšky a hmotnosti pacienta). Podává se jednou za tři týdny formou infuze trvající

10 minut. Ke zmírnění nežádoucích účinků by měli pacienti v průběhu léčby přípravkem Pemetrexed

Krka užívat kortikosteroid (druh léčivého přípravku, který zmírňuje záněty) a kyselinu listovou (druh

vitaminu) a měl by jim být injekčně podáván vitamin B

. Pokud je přípravek Pemetrexed Krka

podáván spolu s cisplatinou, je třeba před dávkou nebo po dávce cisplatiny podat také antiemetikum

(léčivý přípravek zabraňující zvracení) a tekutiny (k zabránění dehydrataci).

Pemetrexed Krka (pemetrexedum)

EMA/200355/2018

strana 2/3

U pacientů s nízkým počtem krvinek nebo s určitými dalšími nežádoucími účinky je třeba léčbu odložit

či ukončit nebo snížit dávku. Podrobné informace jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž

součástí zprávy EPAR).

Více informací o používání přípravku Pemetrexed Krka naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte

na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Pemetrexed Krka působí?

Léčivá látka v přípravku Pemetrexed Krka, pemetrexed, je cytostatikum (léčivý přípravek, který

usmrcuje dělící se buňky, jako jsou nádorové buňky). Patří do skupiny „antimetabolitů“. Pemetrexed se

v těle přeměňuje na aktivní formu, která blokuje činnost enzymů, jež se účastní tvorby nukleotidů

(stavebních kamenů DNA a RNA, tedy genetického materiálu buněk). V důsledku toho aktivní forma

pemetrexedu zpomaluje tvorbu DNA a RNA a zabraňuje dělení buněk. Přeměna pemetrexedu na jeho

aktivní formu probíhá rychleji v nádorových buňkách než v normálních buňkách, což vede k vyšším

hladinám aktivní formy léčivého přípravku a delší době jeho působení v nádorových buňkách. Tím

dochází ke zpomalení dělení nádorových buněk, zatímco normální buňky jsou ovlivněny pouze mírně.

Jak byl přípravek Pemetrexed Krka zkoumán?

Studie přínosů a rizik s léčivou látkou ve schváleném použití již byly provedeny s referenčním léčivým

přípravkem Alimta, a nemusí se tedy opakovat s přípravkem Pemetrexed Krka.

Stejně jako u všech léčivých přípravků provedla společnost studie kvality přípravku Pemetrexed Krka.

Nebylo potřeba provést „bioekvivalenční“ studie, aby se prokázalo, že přípravek Pemetrexed Krka se

vstřebává podobně jako referenční léčivý přípravek a dosahuje stejných hladin léčivé látky v krvi. Je to

z toho důvodu, že přípravek Pemetrexed Krka je podáván infuzí do žíly, takže je léčivá látka dodávána

přímo do krevního oběhu.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Pemetrexed Krka?

Jelikož přípravek Pemetrexed Krka je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým

přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého

přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Pemetrexed Krka registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky EU bylo

prokázáno, že přípravek Pemetrexed Krka je srovnatelný s přípravkem Alimta. Stanovisko agentury

proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Alimta přínosy přípravku Pemetrexed Krka převyšují

zjištěná rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Pemetrexed Krka?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Pemetrexed Krka, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Pemetrexed Krka jsou průběžně

sledovány. Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Pemetrexed Krka jsou pečlivě

hodnoceny a jsou učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Pemetrexed Krka (pemetrexedum)

EMA/200355/2018

strana 3/3

Další informace o přípravku Pemetrexed Krka

Další informace k přípravku Pemetrexed Krka jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Na

internetových stránkách agentury jsou rovněž k dispozici informace o referenčním léčivém přípravku.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace