PARVOSUIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PARVOSUIN
 • Léková forma:
 • Injekční emulze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PARVOSUIN
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9938885 - 1 x 10 dávka - lahvička - -; 9969540 - 1 x 50 dávka - lahvička - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/1086/93-C
 • Datum autorizace:
 • 21-10-1993
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

LABORATORIOS HIPRA, S,A,

Avda.

Selva,

135.

17170 AMER

(Girona)

Spain.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PARVOSUIN ® injekční emulze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení

1 dávky (2 ml):

Parvovirus suis inactivatum (NADL-2).≥ 32 HI*

* Průměrné titry hemaglutinačně-inhibičních protilátek po vakcinaci morčat

Adjuvans:

Tekutý parafín.874.650 mg

Montanide-888.108.900 mg

Simulsol 5100 .40.400 mg

Excipiens:

Thiomersal. 0.200 mg

4.

INDIKACE

Aktivní munizace prasat (prasniček, prasnic a kanců) proti parvoviróze.

Nástup imunity je do 4 týdnů po vakcinaci. Vakcinace v období 20-40 dnů před připuštěním

zabezpečuje ochranu během celé následující březosti.

5.

KONTRAINDIKACE

Použití vakcíny v období březosti je kontraindikováno.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V případě nevhodné aplikace vakcíny do subkutánní tkáně lze pozorovat vznik lokální

hyperémie případně otoku, který během několika dnů vymizí. Lze pozorovat anorexii a

sporadické projevy anafylaktické reakce u senzibilizovaných zvířat. V případech anafylaxe

použít epinefrin nebo jiné látky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podání: intramuskulárně do krčních svalů, v dávce 2 ml/zvíře od stáří 7.-8. měsíců

pro všechny váhové kategorie a pohlaví.

Doporučený vakcinační program:

Prasničky:

Primovakcinace 2 ml ve stáří 7.-8. měsíců, nebo mezi 2.-6. týdny před

připuštěním.

Prasnice: 2 ml v rozmezí 15.-20. dny před připuštěním.

Kanci: 2 ml ve věku 7.-8. měsíců s revakcinací 1 x ročně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Před použitím vakcínu krátce zahřát při pokojové teplotě +15º až +25ºC.

Používat sterilní jehly a injekční stříkačky.

Před použitím protřepat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 až 8

C). Chraňte před světlem.

Po prvním otevření spotřebujte ihned.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Nepoužívat během celé březosti.

Vakcinace v každé fázi laktace je možná.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do

kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není

poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o

malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství,

náhodná

injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou

nekrózu a dokonce i ztrátu prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může

vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam,

kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení: 1 x 10 dávek (20 ml).

Balení: 1 x 50 dávek (100 ml).

Na veterinární předpis.

Reg. číslo: 97/1086/93-C.

PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ