PARVIGEN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PARVIGEN Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PARVIGEN Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935949 - 10 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/088/01-C
 • Datum autorizace:
 • 20-12-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PARVIGEN

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

VIRBAC SA

ére

avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS (France)

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PARVIGEN

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 dávce:

Lyofilizovaná frakce:

Parvovirus enteritidis canis attenuatum. 10

- 10

TCID

TCID

- 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu

Rozpouštědlo:

voda na injekci

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace psů proti parvoviróze.

Nástup imunity: během 15 dní po primární vakcinaci

Trvání imunity: po dobu 1 roku po primární vakcinaci

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat kortikosteroidy nebo antivirové přípravky ve dnech před a po vakcinaci.

Nepoužívat během březosti a v době laktace.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě podání vakcíny může u některých zvířat dojít k lokální reakci v podobě otoku, který však

v průběhu několika dní odezní. V ojedinělých případech může vakcinace u některých zvířat vyvolat

hypersenzitivní reakci. V případě anafylaktické reakce je třeba podat adrenalin nebo antihistaminika

podle obvyklého postupu v případě anafylaktického šoku.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Primovakcinace

Štěňatům ve věku 8-9 týdnů může být podána subkutánně první dávka PARVIGENU a po 3-4 týdnech

dávka druhá, nikdy však dříve než ve věku 12 týdnů.

Štěňatům starším než 9 týdnů může být podána subkutánně první dávka PARVIGENU a po 3-4

týdnech dávka druhá.

Revakcinace

Revakcinace se provádí vždy po roce jednou subkutánní dávkou PARVIGENU.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Lahvička s lyofilizátem musí být naředěna obsahem lahvičky s rozpouštědlem.

Použijte až po dokonalém rozpuštění lyofilizátu.

Podáváme celý objem rozředěného léčiva subkutánně.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v originálním balení při teplotě 2

C – 6

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: použít bezprostředně po rozpuštění

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu kompetentní autoritou.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení:

10x1 dávka (10 lékovek s lyofilizovanou složkou + 10 lékovek s rozpouštědlem)

25x1 dávka (25 lékovek s lyofilizovanou složkou + 25 lékovek s rozpouštědlem)

50x1 dávka (50 lékovek s lyofilizovanou složkou + 50 lékovek s rozpouštědlem)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.