Panacur Pet Pasta 187, 5 mg/ g perorální pasta pro psy a kočky

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Panacur Pet Pasta 187, 5 mg/ g perorální pasta pro psy a kočky Perorální pasta
 • Léková forma:
 • Perorální pasta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Panacur Pet Pasta 187,5 mg/g perorální pasta pro psy a kočky Perorální pasta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936072 - 1 x 1 aplikátor - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/013/05-C
 • Datum autorizace:
 • 29-03-2005
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Panacur Pet Pasta 187,5 mg/g perorální pasta pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

27460 Igoville

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur Pet Pasta 187,5 mg/g perorální pasta pro psy a kočky

Fenbendazolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g pasty obsahuje:

Léčivá látka:

Fenbendazolum

187,5 mg

Pomocné látky:

Methylparaben (E218)

1,7 mg

Propylparaben (E216)

0,16 mg

Bílá až našedlá, jemná, roztíratelná, homogenní pasta

4.

INDIKACE

Léčba infestací gastrointestinálními oblými červy u koťat a dospělých koček a štěňat a dospělých

psů. U psů také jako prostředek k tlumení protozoální infekce giardiózy.

Koťata a dospělé kočky:

Infestace následujícími gastrointestinálními nematody:

Toxocara cati (dospělci)

Ancylostoma tubaeforme (vývojová stádia a dospělci)

Štěňata a dospělí psi:

Infestace následujícími gastrointestinálními parazity:

Toxocara canis (dospělci)

Ancylostoma caninum (dospělci)

Uncinaria stenocephala (vývojová stádia a dospělci) a

Giardia spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u březích fen až do 39. dne březosti.

Nepoužívejte u březích koček.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Léčená zvířata mohou výjimečně zvracet nebo se u nich může vyvinout ve spojení s odčervením

mírný průjem.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu

lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Každý injektor obsahuje 4,8 g pasty, odpovídá 900 mg fenbendazolu. Píst má 18 dílků, každá

jednotka

odpovídá 50 mg fenbendazolu. Požadovaný počet jednotek se nastaví otáčením kroužku na pístu.

Panacur Pet Pastu je nejvhodnější používat u zvířat o živé hmotnosti do 6 kg bez ohledu na věk

zvířete. Pokud živá hmotnost zvířete přesahuje 6 kg, je třeba použít více než jeden injektor.

Dospělé kočky

Dávka je 75 mg fenbendazolu/kg živé hmotnosti/den po 2 po sobě následující dny.

Denní dávka pro 2 kg živé hmotnosti odpovídá 3 dílkům na pístu. Výsledné dávkovací schéma je

následující:

do 2 kg ž.hm.

3 dílky na injektoru denně po 2 dny

2,1 až 4 kg ž.hm.

6 dílků na injektoru denně po 2 dny

4,1 až 6 kg ž.hm.

9 dílků na injektoru denně po 2 dny

atd.

K výpočtu požadované dávky stanovte živou hmotnost léčeného zvířete co nejpřesněji.

Koťata, štěňata a dospělí psi

Dávka je 50 mg fenbendazolu/kg živé hmotnosti/den po 3 po sobě následující dny.

Denní dávka pro 1 kg živé hmotnosti odpovídá 1 dílku na pístu. Výsledné dávkovací schéma je

následující:

do 0,9 kg ž.hm.

1 dílek na injektoru denně po 3 dny

1,0 až 2 kg ž.hm.

2 dílky na injektoru denně po 3 dny

2,1 až 3 kg ž.hm.

3 dílky na injektoru denně po 3 dny

3,1 až 4 kg ž.hm.

4 dílky na injektoru denně po 3 dny

4,1 až 5 kg ž.hm.

5 dílků na injektoru denně po 3 dny

5,1 až 6 kg ž.hm.

6 dílků na injektoru denně po 3 dny

atd.

Eliminace Ancylostoma tubaeforme u dospělých koček, Giardia spp. u psů a škrkavek zejména u

štěňat a koťat, zejména za podmínek silné expozice, může být u jednotlivých zvířat neúplná, a proto

zůstává nebezpečí nakažení pro lidi přicházející do kontaktu s těmito zvířaty. Proto by se mělo

provádět kontrolní vyšetření a na základě výsledků a podle hodnocení veterinárního lékaře v případě

potřeby léčbu zopakovat.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Panacur Pet Pasta se podává přímo do dutiny ústní po krmení vytlačením pasty z injektoru na bázi

jazyka.

Případně se pasta může zamíchat do krmení.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y )

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a na

krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Vyhýbejte se co nejvíce přímému kontaktu přípravku s pokožkou.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo látky pomocné by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Březost a laktace:

Nepoužívejte u březích fen až do 39. dne březosti.

Panacur Pet Pastu lze používat k léčbě březích fen během posledního trimestru březosti. Ovšem

vzhledem k tomu, že teratogenní účinek způsobený metabolitem fenbendazolu oxfendazolem nelze ve

výjimečných případech úplně vyloučit, používejte pouze na základě zhodnocení poměru prospěchu a

rizika odpovědným veterinárním lékařem.

Nepoužívejte u březích koček.

Přípravek lze používat u laktujících fen a koček.

edávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U psů lze při podání trojnásobku doporučené dávky nebo při trojnásobně delším podávání,

než je doporučená doba podávání, pozorovat přechodnou indukci lymfoidní hyperplazie

žaludeční sliznice. Tato zjištění nemají žádný klinický význam.

Při stejném schématu předávkování nebyly u koček pozorovány žádné nežádoucí účinky spojené s

podáváním přípravku.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem

nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: papírová krabička s 1 nebo 10 injektory

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.