Panacur 250 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Panacur 250 mg Tableta
 • Dávkování:
 • 250mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Panacur 250 mg Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9969488 - 1 x 20 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/226/94-C
 • Datum autorizace:
 • 25-02-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Panacur 250 mg tablety

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet InternationalB.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet GmbH

Siemensstr. 105

1210 Wien

Rakousko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur 250 mg tablety

Fenbendazol

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Fenbendazolum 250 mg v 1 tabletě.

4.

INDIKACE

Léčba psů infikovaných dospělci gastro-intestinálních oblých a plochých červů a koček

infikovaných dospělci i nezralými stádii gastro-intestinálních oblých a plochých červů.

Přípravek má ovicidní účinek na vajíčka oblých červů.

Psi např.: Toxocara canis, Toxocara leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala,

Trichuris vulpis, Taenia pisiformis.

Kočky např.: Toxocara mystax (dospělci), Ancylostoma tubaeforme (dospělci i vývojová

stádia), Taenia hydatigena (dospělci).

5.

KONTRAINDIKACE

Bez kontraindikací.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech se u koček může vyskytnout zvracení a mírný průjem. Vzácně u psů

mohou nastat gastrointestinální poruchy (jako je zvracení a mírný průjem). Velmi vzácně, se u

psů, mohou vyskytnout alergické reakce.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

K léčbě klinické infestace oblými a plochými červy u psů a koček se doporučuje dávka 50

mg fenbendazolu na kg ž. hm., tj. 1 tableta na 5 kg ž. hm., jednou denně po dobu 3 dnů:

Živá hmotnost

Dávka

2,5 kg

1/2 tablety denně po 3 dny

5 kg

1 tableta denně po 3 dny

7,5 kg

1 + 1/2 tablety denně po 3 dny

10 kg

2 tablety denně po 3 dny

Ošetření se opakuje při znovuobjevení se začervení.

Běžné profylaktické ošetření dospělých zvířat s minimálním rizikem infekce se doporučuje 2-

4 krát ročně. Častější ošetření v intervalu 6-8 týdnů se doporučuje u psů v chovných zařízeních.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Psům se doporučuje tablety podávat rozlámané v krmivu anebo rozpuštěné ve vodě a

přimíchané do krmiva.

Kočkám se doporučuje tablety podávat přimíchané do krmiva po předchozím rozpuštění ve

vodě.

Tablety se nedoporučuje podávat pouze rozpuštěné ve vodě.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce za EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Lze aplikovat zvířatům během březosti a laktace. Protože ve vzácných případech teratogenní efekt u

psů a koček nemůže být zcela vyloučen, léčba v prvních dvou trimestrech březosti by měla být

založena na základě zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení

20 tablet.