PANA VEYXAL SALBE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PANA VEYXAL SALBE Mast
 • Léková forma:
 • Mast
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PANA VEYXAL SALBE Mast
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, kozy, kočky, prasata, ovce, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiné dermatologické p ípravky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9968760 - 1 x 20 g - aplikátor; 9968761 - 150 x 1 g - kelímek

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/948/94-C
 • Datum autorizace:
 • 09-09-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Pana Veyxal Salbe mast

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, SRN

Tel. +49-(0)5686-9986-0

Fax +49-(0)5686-9986-50

e-mail zentrale@veyx.de

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pana Veyxal Salbe mast

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g obsahuje:

Léčivé látky:

Retinoli palmitas

4 250 m.j.

Tocoferoli alfa acetas

2,50 mg

Chymotrypsinum

52,0 FIP-j.

Trypsinum

26,0 FIP-j.

Papainum

2,8 FIP-j.

4.

INDIKACE

Lokální ošetření těžce se hojících a nekrotizujících ran (vestibulárních ran, abscesů, fistulek),

lokální ošetření hematomů, otlačenin a dekubitů u koní, skotu, prasat, ovcí, koz, psů a koček.

Lokální ošetření panaritia u skotu a prasat.

5.

KONTRAINDIKACE

Otevřené a čerstvé rány.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Proteolytické enzymy vyvolávají vznik otoku v místě aplikace. Tento se rychle a bez

komplikací resorbuje.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prase, ovce, kozy, psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Nanáší se na postižené místo po předchozím vyčištění a dezinfekci opakovaně do vyhojení.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Neuplatňuje se.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Mast neaplikovat na otevřené a čerstvé rány.

V případě zasažení sliznic (oko, dutina ústní) opláchněte exponované místo velkým

množstvím vody. Po použití přípravku si omyjte ruce vodou a mýdlem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Tuba z hliníku o obsahu 20 g.