Orkambi

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Lumacaftor, ivacaftor
Dostupné s:
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
ATC kód:
R07AX30
INN (Mezinárodní Name):
lumacaftor, ivacaftor
Terapeutické skupiny:
Jiné produkty dýchacích cest
Terapeutické oblasti:
Cystická fibróza
Terapeutické indikace:
Orkambi tablety jsou indikovány pro léčbu cystické fibrózy (CF) u pacientů ve věku 6 let a starších, kteří jsou homozygotní pro F508del mutace v CFTR genu. Orkambi granule je indikován k léčbě cystické fibrózy (CF) u dětí ve věku 2 let a starších, kteří jsou homozygotní pro F508del mutace v CFTR genu.
Přehled produktů:
Revision: 29
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003954
Datum autorizace:
2015-11-18
EMEA kód:
EMEA/H/C/003954

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 29-01-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 04-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 04-01-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 04-01-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 04-01-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 29-01-2019

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Orkambi 100

mg/125

mg potahované tablety

Orkambi 200

mg/125

mg potahované tablety

lumacaftorum/ivacaftorum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Orkambi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orkambi užívat

Jak se přípravek Orkambi užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Orkambi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Orkambi a k čemu se používá

Přípravek Orkambi obsahuje dvě léčivé látky, lumakaftor a ivakaftor. Používá se k dlouhodobé léčbě

cystické fibrózy (CF) u pacientů ve věku 6 let a starších, kteří jsou nosiči specifické změny (nazývané

mutace

F508del

), jenž ovlivňuje gen pro bílkovinu, která se označuje jako transmembránový regulátor

vodivosti cystické fibrózy (

cystic fibrosis transmembrane conductance regulator,

CFTR) a hraje

významnou roli při regulaci toku hlenu v plicích. U lidí s touto mutací vzniká abnormální bílkovina

CFTR. Buňky obsahují dvě kopie genu

CFTR

; přípravek Orkambi se používá u pacientů, kteří mají

obě kopie postižené mutací

F508del

(homozygotní nosiči).

Lumakaftor a ivakaftor společně zlepšují funkci abnormální bílkoviny CFTR. Lumakaftor zvyšuje

množství dostupné bílkoviny CFTR a ivakaftor pomáhá abnormální bílkovině fungovat normálnějším

způsobem.

Přípravek Orkambi Vám může usnadnit dýchání zlepšením funkce Vašich plic. Můžete také

zaznamenat, že snáze přiberete na váze.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orkambi užívat

Neužívejte přípravek Orkambi

jestliže jste alergický(á) na lumakaftor, ivakaftor nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Orkambi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Orkambi nemají užívat jiní pacienti než ti,

kteří mají dvě kopie mutace F508del

v genu

CFTR

Pokud Vám bylo sděleno, že máte onemocnění

jater nebo ledvin,

poraďte se se svým lékařem před

užitím přípravku Orkambi, protože může být nutné upravit dávku přípravku Orkambi.

U některých lidí užívajících přípravek Orkambi byly často pozorovány abnormální výsledky jaterních

testů (stanovené z krve). Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli

z následujících příznaků, který může být známkou problémů s játry:

Bolest nebo nepříjemný pocit v pravé horní části břicha

Zežloutnutí kůže nebo bělma očí

Ztráta chuti k jídlu

Pocit na zvracení nebo zvracení

Tmavě zbarvená moč

Zmatenost

Lékař by Vám měl před užitím a v průběhu užívání přípravku Orkambi, zvlášť během prvního roku,

provádět vyšetření krve, aby zkontroloval játra.

Respirační příhody, např.

dušnost nebo tíseň na hrudi nebo zúžení dýchacích cest

, byly u pacientů

pozorovány na začátku užívání přípravku Orkambi, zvláště pokud měli pacienti zhoršenou funkci plic.

Pokud Vám plíce fungují špatně, může Vás lékař na začátku užívání přípravku Orkambi sledovat

podrobněji.

U některých pacientů léčených přípravkem Orkambi bylo pozorováno

zvýšení krevního tlaku

V průběhu léčby přípravkem Orkambi u Vás může lékař sledovat krevní tlak.

U některých dětí a dospívajících léčených přípravkem Orkambi nebo samotným ivakaftorem (jednou

ze složek přípravku Orkambi), byla zaznamenána

abnormalita oční čočky

(zákal čočky neboli

katarakta) bez jakéhokoli vlivu na zrak.

Před zahájením léčby přípravkem Orkambi a v jejím průběhu může lékař provádět vyšetření očí.

Přípravek Orkambi se nedoporučuje u pacientů, kteří podstoupili

transplantaci orgánů

Děti ve věku do 6 let

Přípravek Orkambi tablety se nemá používat u dětí ve věku do 6 let. Pro děti ve věku do 6 let jsou

vhodnější jiné formy tohoto léčivého přípravu (granule v sáčku), zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Další léčivé přípravky a přípravek Orkambi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

Antibiotika (používaná k léčbě bakteriálních infekcí) např.:

telithromycin, klarithromycin, rifampicin, rifabutin, rifapentin, erythromycin

Antiepileptika (používaná k léčbě epileptických záchvatů) např.:

fenobarbital, karbamazepin, fenytoin

Benzodiazepiny (používané k léčbě úzkosti, nespavosti [insomnie], pohybového neklidu atd.),

např.:

midazolam, triazolam

Antimykotika (používaná k léčbě plísňových infekcí), např.:

flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol

Imunosupresiva (používaná po transplantaci orgánů), např.:

cyklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus

Rostlinné léky, např.:

třezalka tečkovaná (

Hypericum perforatum

Antialergika (používaná k léčbě alergií a/nebo astmatu), např.:

montelukast, fexofenadin

Antidepresiva (používaná k léčbě deprese), např.:

citalopram, escitalopram, sertralin, bupropion

Protizánětlivé léky (používané k léčbě zánětu), např.:

ibuprofen

Antagonisté H2-receptorů (používané ke snížení hladiny žaludeční kyseliny), např.:

ranitidin

Srdeční glykosidy (používané k léčbě mírného nebo středně závažného městnavého srdečního

selhání nebo abnormálního srdečního rytmu, který se nazývá fibrilace síní), např.:

digoxin

Antikoagulancia (používaná k předcházení vzniku krevních sraženin nebo jejich zvětšování

v krvi a krevních cévách), např.:

warfarin, dabigatran

Antikoncepce (používaná k předcházení otěhotnění):

perorální (podávaná ústy), injekční a implantabilní antikoncepce, antikoncepční náplasti; mohou

obsahovat ethinylestradiol, norethindron a jiné progestogeny. Při souběžném používání

s přípravkem Orkambi na ně nelze spoléhat jako na účinnou metodu kontroly početí

Kortikosteroidy (používané k léčbě zánětu):

methylprednisolon, prednison

Inhibitory protonové pumpy (používané k léčbě refluxní choroby a vředů):

omeprazol, esomeprazol, lansoprazol

Perorální antidiabetika (používaná k léčbě cukrovky typu 2):

repaglinid

U pacientů užívajících Orkambi byly hlášeny případy falešně pozitivních screeningových testů na

přítomnost tetrahydrokanabinolu (THC – účinné látky obsažené v konopí) v moči. K ověření výsledků

může lékař požadovat provedení dalšího testu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud je to možné, je lepší se během

těhotenství užívání přípravku Orkambi vyvarovat. Lékař Vám pomůže s rozhodnutím, co je pro Vás

a Vaše dítě nejlepší.

Není známo, zda se lumakaftor nebo ivakaftor vylučují do lidského mateřského mléka. Pokud

plánujete kojit, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Orkambi užívat. Lékař

rozhodne, zda Vám doporučí přestat kojit či ukončit léčbu lumakaftorem/ivakaftorem. Lékař bude brát

v úvahu přínos kojení pro dítě a výhody léčby pro Vás.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U pacientů užívajících ivakaftor

, složku přípravku Orkambi,

byla hlášena závrať

, která může mít

vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud se u Vás závrať objeví, neřiďte dopravní

prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.

Pokud se u dítěte užívajícího přípravek Orkambi vyskytne závrať

, doporučuje se, aby dítě

nejezdilo na kole ani neprovádělo jiné aktivity vyžadující plnou pozornost, dokud tyto příznaky

nevymizí.

Přípravek Orkambi obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Orkambi užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

Doporučená dávka

Doporučená dávka přípravku pro pacienty ve věku od 6 let je dvě tablety ráno a dvě tablety večer

(v intervalu 12 hodin). To jsou celkem čtyři tablety denně, tablety se mají užívat s jídlem s obsahem

tuku.

Jsou k dispozici různé síly tablet přípravku Orkambi pro různé věkové skupiny. Zkontrolujte, zda Vám

byla podána správná tableta (níže).

Věk

Tablety

Dávka

6 až 11 let

Orkambi 100 mg/125 mg

2 tablety ráno

2 tablety večer

12 let a více

Orkambi 200 mg/125 mg

2 tablety ráno

2 tablety večer

Přípravek Orkambi můžete začít užívat kterýkoli den v týdnu.

Jestliže máte středně závažné nebo závažné problémy s funkcí jater

, může Vám lékař dávku

přípravku Orkambi snížit, protože Vaše játra nebudou přípravek Orkambi vylučovat tak rychle jako

u lidí s normální funkcí jater.

Středně závažné problémy s játry

: dávka může být snížena na dvě tablety ráno a jednu tabletu

večer.

Závažné problémy s játry:

dávka může být snížena na jednu tabletu ráno a jednu tabletu večer.

Způsob podání

Přípravek Orkambi je určen k podání ústy. Polykejte tablety vcelku. Tablety nežvýkejte, nelámejte ani

nerozpouštějte.

Užívání přípravku Orkambi s jídlem s obsahem tuku

je důležité, aby bylo dosaženo správné

hladiny léku v těle. Bezprostředně před užitím přípravku Orkambi nebo ihned po jeho užití je třeba

sníst jídlo nebo svačinu s obsahem tuku. Jídla a svačiny doporučené ve směrnicích pro CF nebo jídla

doporučená ve standardních směrnicích pro výživu obsahují odpovídající množství tuku. Jídla nebo

svačiny s obsahem tuku zahrnují například pokrmy připravené na másle nebo oleji nebo pokrmy

obsahující vejce. Příklady dalších jídel s obsahem tuku jsou:

sýr, plnotučné mléko, mléčné výrobky z plnotučného mléka

maso, tučné ryby

avokádo, hummus, výrobky na bázi sóji (tofu)

nutriční (výživné) tyčinky nebo nápoje

Jestliže jste užil(a) více přípravku Orkambi, než jste měl(a)

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud je to možné, přineste s sebou tento lék

a příbalovou informaci. Mohou se objevit nežádoucí účinky včetně těch, které jsou uvedeny níže

v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Orkambi

Pokud od doby, kdy jste dávku vynechal(a), uplynulo méně než 6 hodin, užijte vynechanou dávku

ihned s jídlem obsahujícím tuk. V opačném případě počkejte do doby, kdy obvykle dávku užíváte.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechané tablety.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Orkambi

Užívejte lék stále podle pokynů svého lékaře, i když se cítíte lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené při užívání přípravku Orkambi a samotného

ivakaftoru (jedna z léčivých látek přípravku Orkambi) jsou uvedeny níže a mohou se objevit při

užívání přípravku Orkambi.

Mezi

závažné nežádoucí účinky

přípravku Orkambi patří zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi,

jaterní poškození a zhoršení již přítomného závažného onemocnění jater. Zhoršení funkce jater může

mít smrtelné následky. Tyto závažné nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihnout až

1 ze 100 pacientů).

Oznamte okamžitě svému lékaři

, pokud máte kterýkoli z následujících příznaků:

bolest či nepříjemný pocit v pravé horní části břicha

zežloutnutí kůže nebo bělma očí

ztrátu chuti k jídlu

pocit na zvracení či zvracení

zmatenost

tmavou moč

Další nežádoucí účinky

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

kašel s produkcí hlenu

překrvení nosní sliznice

dušnost

bolest hlavy

bolest břicha (žaludku)

průjem

zvýšené vylučování hlenu

pocit na zvracení

běžné nachlazení*

závrať*

změna druhu bakterií v hlenu*

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

tíseň na hrudi

zúžení dýchacích cest

překrvení sliznice vedlejších nosních dutin*

ucpaný nos nebo rýma

infekce horních cest dýchacích

bolest v krku

zarudnutí v krku*

vyrážka

plynatost

zvracení

zvýšení hladiny enzymu v krvi (kreatinfosfokinázy v krvi)

vysoké hodnoty jaterních enzymů podle krevního testu

nepravidelná menstruace nebo bolest při menstruaci

bolest ucha, nepříjemný pocit v uchu*

ušní šelest*

překrvení ušního bubínku*

porucha vnitřního ucha (pocit závratě nebo motání hlavy)*

hmatná bulka v prsu*

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

abnormální menstruace zahrnující nepřítomnost menstruace, prodloužené intervaly mezi cykly,

zkrácené intervaly mezi cykly nebo silnější menstruační krvácení

zvýšení krevního tlaku

překrvení sliznice ucha*

zánět prsu*

zvětšení prsu u mužů*

změny na prsních bradavkách nebo bolest prsních bradavek*

*Nežádoucí účinky hlášené při užívání samotného ivakaftoru.

Nežádoucí účinky u dětí

Nežádoucí účinky hlášené u dětí jsou podobné jako nežádoucí účinky hlášené u dospělých

a dospívajících. Nicméně zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi byly pozorovány častěji u mladších

dětí než u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Orkambi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Orkambi obsahuje

Léčivými látkami jsou lumacaftorum a ivacaftorum.

Orkambi 100 mg/125 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje lumacaftorum 100 mg a ivacaftorum 125 mg.

Orkambi 200 mg/125 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje lumacaftorum 200 mg a ivacaftorum 125 mg.

Orkambi 100 mg/125 mg potahované tablety a Orkambi 200 mg/125 mg potahované tablety:

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa; sodná sůl kroskarmelosy; acetát-sukcinát

hypromelosy; povidon (K30); natrium-lauryl-sulfát a magnesium-stearát (viz bod 2 „Přípravek

Orkambi obsahuje sodík“).

Potahová vrstva: polyvinylalkohol; oxid titaničitý (E 171); makrogol (3350); mastek; karmín

(E 120); hlinitý lak brilantní modře FCF (E 133) a hlinitý lak indigokarmínu (E 132).

Potiskový inkoust: šelak; černý oxid železitý (E 172); propylenglykol a koncentrovaný roztok

amoniaku.

Jak přípravek Orkambi vypadá a co obsahuje toto balení

Orkambi 100 mg/125 mg potahované tablety

Orkambi 100 mg/125 mg potahované tablety (tablety) jsou růžové tablety oválného tvaru

(o rozměrech 14 x 7,6 x 4,9 mm) s černě vytištěným označením „1V125“ na jedné straně.

Přípravek Orkambi 100 mg/125 mg je dostupný v baleních obsahujících 112 potahovaných tablet

(4 balení po 28 potahovaných tabletách).

Orkambi 200 mg/125 mg potahované tablety

Orkambi 200 mg/125 mg potahované tablety (tablety) jsou růžové tablety oválného tvaru

(o rozměrech 14 × 8,4 × 6,8 mm) s černě vytištěným označením „2V125“ na jedné straně.

Přípravek Orkambi 200 mg/125 mg je dostupný ve vícečetných baleních obsahujících

112 potahovaných tablet (4 balení po 28 potahovaných tabletách).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry,

Dublin 9, D09 T665,

Irsko

Tel: +353 (0)1 761 7299

Výrobce

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co. Louth

A91 P9KD

Irsko

Almac Pharma Services Limited

Seagoe Industrial Estate

Craigavon

BT63 5UA

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien, България, Česká

republika, Danmark, Deutschland, Eesti,

France, Hrvatska, Ireland, Ísland, Κύπρος,

Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg,

Magyarország, Malta, Nederland, Norge,

Österreich, Polska, Portugal, România,

Slovenija, Slovenská republika,

Suomi/Finland, Sverige, United Kingdom

(Northern Ireland)

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

Tél/Tel/Teл/Tlf/Sími/Τηλ/Puh:

+353 (0) 1 761 7299

España

Vertex Pharmaceuticals Spain, S.L.

Tel: + 34 91 7892800

Ελλάδα

Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη

Εταιρία

Τηλ: +30 (211) 2120535

Italia

Vertex Pharmaceuticals

(Italy) S.r.l.

Tel: +39 0697794000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Příbalová informace: informace pro pacienta

Orkambi 100

mg/125

mg granule v sáčku

Orkambi 150

mg/188

mg granule v sáčku

lumacaftorum/ivacaftorum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vašeho dítěte

vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vaše dítě začne tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře Vašeho dítěte nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě.

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Orkambi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě začne přípravek Orkambi užívat

Jak se přípravek Orkambi užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Orkambi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Orkambi a k čemu se používá

Přípravek Orkambi obsahuje dvě léčivé látky, lumakaftor a ivakaftor. Používá se k dlouhodobé léčbě

cystické fibrózy (CF) u pacientů ve věku 2 let a starších, kteří jsou nosiči specifické změny (nazývané

mutace

F508del

), jenž ovlivňuje gen pro bílkovinu, která se označuje jako transmembránový regulátor

vodivosti cystické fibrózy (

cystic fibrosis transmembrane conductance regulator,

CFTR) a hraje

významnou roli při regulaci toku hlenu v plicích. U lidí s touto mutací vzniká abnormální bílkovina

CFTR. Buňky obsahují dvě kopie genu

CFTR

; přípravek Orkambi se používá u pacientů, kteří mají

obě kopie postižené mutací

F508del

(homozygotní nosiči).

Lumakaftor a ivakaftor společně zlepšují funkci abnormální bílkoviny CFTR. Lumakaftor zvyšuje

množství dostupné bílkoviny CFTR a ivakaftor pomáhá abnormální bílkovině fungovat normálnějším

způsobem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě začne přípravek Orkambi užívat

Nepoužívejte přípravek Orkambi

jestliže je Vaše dítě alergické na lumakaftor, ivakaftor nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Poraďte se s lékařem Vašeho dítěte nebo lékárníkem předtím, než Vaše dítě užije přípravek Orkambi.

Přípravek Orkambi nemají užívat jiní pacienti než ti,

kteří mají dvě kopie mutace F508del

v genu

CFTR

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Orkambi 100 mg/125 mg potahované tablety

Orkambi 200 mg/125 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Orkambi 100 mg/125 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje lumacaftorum 100 mg a ivacaftorum 125 mg.

Orkambi 200 mg/125 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje lumacaftorum 200 mg a ivacaftorum 125 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Orkambi 100 mg/125 mg potahované tablety

Růžové tablety oválného tvaru (o rozměrech 14 × 7,6 × 4,9 mm) s černě vytištěným označením

„1V125“ na jedné straně.

Orkambi 200 mg/125 mg potahované tablety

Růžové tablety oválného tvaru (o rozměrech 14 × 8,4 × 6,8 mm) s černě vytištěným označením

„2V125“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Orkambi tablety je indikován k léčbě cystické fibrózy (CF) u pacientů ve věku 6 let

a starších, kteří jsou homozygotními nosiči mutace

F508del

v genu pro transmembránový regulátor

vodivosti cystické fibrózy (

cystic fibrosis transmembrane conductance regulator

CFTR

) (viz

body 4.2, 4.4 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Orkambi smí předepisovat pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou CF. Pokud je

genotyp pacienta neznámý, má být přítomnost mutace

F508del

na obou alelách genu

CFTR

potvrzena

přesnou a validovanou metodou genotypování.

Dávkování

Tabulka 1: Doporučené dávkování u pacientů ve věku 6 let a starších

Věk

Dávka

Celková denní dávka

6 až 11 let

2 tablety s obsahem 100 mg

lumakaftoru / 125 mg ivakaftoru

každých 12 hodin

lumakaftor 400 mg /

ivakaftor 500 mg

12 let a více

2 tablety s obsahem 200 mg

lumakaftoru / 125 mg ivakaftoru

každých 12 hodin

lumakaftor 800 mg /

ivakaftor 500 mg

Pacienti mohou zahájit léčbu v kterémkoli dni v týdnu.

Tento léčivý přípravek se má užívat s jídlem obsahujícím tuk. Jídlo nebo svačina obsahující tuk se má

sníst bezprostředně před užitím dávky nebo ihned po jejím užití (viz bod 5.2).

Vynechaná dávka

Pokud od doby, kdy pacient dávku obvykle užívá, uplynulo méně než 6 hodin, má pacient plánovanou

dávku užít s jídlem obsahujícím tuk. Pokud uplynulo více než 6 hodin, má pacient počkat a užít až

následující plánovanou dávku. Dávka se nemá zdvojnásobovat, aby se nahradila vynechaná dávka.

Souběžné užití inhibitorů CYP3A

Pokud se u pacientů, kteří užívají přípravek Orkambi, zahájí podávání inhibitorů CYP3A, není nutná

žádná úprava dávky. Pokud se však zahajuje léčba u pacientů, kteří užívají silné inhibitory CYP3A,

snižte na dobu prvního týdne léčby dávku na jednu tabletu denně (100 mg lumakaftoru / 125 mg

ivakaftoru pro pacienty ve věku 6 až 11 let a 200 mg lumakaftoru / 125 mg ivakaftoru pro pacienty ve

věku 12 let a starší), aby byl zohledněn indukční účinek lumakaftoru v ustáleném stavu. Po uplynutí

této doby se má pokračovat doporučenou denní dávkou.

Pokud se při užívání silných inhibitorů CYP3A léčba přeruší na dobu delší než jeden týden a opět se

zahájí, snižte na dobu prvního týdne znovuzahájené léčby dávku na jednu tabletu denně (100 mg

lumakaftoru / 125 mg ivakaftoru pro pacienty ve věku 6 až 11 let a 200 mg lumakaftoru / 125 mg

ivakaftoru pro pacienty ve věku 12 let a starší). Po uplynutí této doby se má pokračovat doporučenou

denní dávkou (viz bod 4.5).

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávky.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu nižší nebo rovná 30 ml/min) nebo

u pacientů v terminálním stadiu renálního onemocnění se doporučuje postupovat s opatrností (viz

body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater (třídy A podle Childa a Pugha) není nutná žádná úprava

dávky. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (třídy B podle Childa a Pugha) se

doporučuje snížit dávku.

S použitím tohoto léčivého přípravku u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (třídy C podle Childa

a Pugha) nejsou žádné zkušenosti, ale očekává se, že expozice bude vyšší než u pacientů se středně

těžkou poruchou funkce jater. Proto se má přípravek Orkambi u pacientů s těžkou poruchou funkce

jater používat po zvážení rizik a přínosů léčby s opatrností, ve snížené dávce (viz body 4.4, 4.8 a 5.2).

Úpravy dávkování pro pacienty s poruchou funkce jater naleznete v tabulce 2.

Tabulka 2: Doporučené úpravy dávek pro pacienty s poruchou funkce jater

Porucha funkce

jater

Úprava dávky

Celková denní dávka

Lehká porucha

funkce jater

(třída A podle Childa

a Pugha)

Źádná úprava dávky

Pro pacienty ve věku 6 až 11 let

400 mg lumakaftoru + 500 mg

ivakaftoru

Pro pacienty ve věku 12 let a starší

800 mg lumakaftoru +

500 mg ivakaftoru

Středně těžká

porucha funkce jater

(třída B podle Childa

a Pugha)

Pro pacienty ve věku 6 až 11 let

2 tablety s obsahem 100 mg/125 mg

ráno + 1 tableta s obsahem

100 mg/125 mg večer

(po 12 hodinách)

Pro pacienty ve věku 12 let a starší

2 tablety s obsahem 200 mg/125 mg

ráno + 1 tableta s obsahem

200 mg/125 mg večer

(po 12 hodinách)

Pro pacienty ve věku 6 až 11 let

300 mg lumakaftoru +

375 mg ivakaftoru

Pro pacienty ve věku 12 let a starší

600 mg lumakaftoru +

375 mg ivakaftoru

Těžká porucha

funkce jater

(třída C podle Childa

a Pugha)

Pro pacienty ve věku 6 až 11 let

1 tableta s obsahem 100 mg/125 mg

ráno + 1 tableta s obsahem

100 mg/125 mg večer

(po 12 hodinách)

nebo

snížená denní dávka

Pro pacienty ve věku 12 let a starší

1 tableta s obsahem 200 mg/125 mg

ráno + 1 tableta

s obsahem200 mg/125 mg večer

(po 12 hodinách)

nebo snížená denní dávka

Pro pacienty ve věku 6 až 11 let

200 mg lumakaftoru +

250 mg ivakaftoru

nebo

snížená denní dávka

Pro pacienty ve věku 12 let a starší

400 mg lumakaftoru +

250 mg ivakaftoru

nebo

snížená denní dávka

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Orkambi u dětí ve věku do 2 let nebyly dosud stanoveny. Nejsou

dostupné žádné údaje (viz bod 5.1).

Způsob podání

Perorální podání.

Pacienty je nutné poučit, aby polykali tablety vcelku. Pacienti nesmí tablety žvýkat, lámat ani

rozpouštět.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti s CF, kteří jsou heterozygotními nosiči mutace

F508del

v genu

CFTR

Kombinace lumakaftor/ivakaftor není účinná u pacientů s CF, kteří jsou nosiči mutace

F508del

jedné alele a současně jsou na druhé alele nosiči mutace, o níž se předpokládá, že vede k nedostatečné

tvorbě proteinu CFTR, nebo

in vitro

neodpovídá na ivakaftor (viz bod 5.1).

Pacienti s CF, kteří jsou nosiči mutace ovlivňující otevírání kanálu (třídy III) v genu

CFTR

Kombinace lumakaftor/ivakaftor nebyla studována u pacientů s CF, kteří jsou nosiči mutace

ovlivňující otevírání kanálů (třídy III) v genu

CFTR

na jedné alele, s mutací nebo bez mutace

F508del

na druhé alele. Jelikož expozice ivakaftoru je při podávání v kombinaci s lumakaftorem velmi

významně snížená, nemá se kombinace lumakaftor/ivakaftor u těchto pacientů používat.

Respirační nežádoucí účinky

Respirační nežádoucí účinky (např. hrudní diskomfort, dyspnoe, bronchospasmus, a abnormální

dýchání) byly častější v průběhu zahajování terapie lumakaftorem/ivakaftorem. Závažné respirační

příhody byly častěji pozorovány u pacientů s hodnotou objemu usilovného výdechu za 1 sekundu

vyjádřenou v procentech předpokládané hodnoty (

percent predicted forced expiratory volume in

1 second

, ppFEV

) < 40 a mohou vést k přerušení podávání léčivého přípravku. Klinické zkušenosti

u pacientů s hodnotou ppFEV

< 40 jsou omezené a v průběhu zahajování terapie se doporučuje tyto

pacienty dále sledovat (viz bod 4.8). Po zahájení léčby lumakaftorem/ivakaftorem byl také u některých

pacientů pozorován přechodný pokles hodnoty FEV

. Nejsou žádné zkušenosti se zahájením léčby

lumakaftorem/ivakaftorem u pacientů s plicní exacerbací a není vhodné u pacientů s plicní exacerbací

léčbu zahajovat.

Účinek na krevní tlak

U některých pacientů léčených lumakaftorem/ivakaftorem byl pozorován zvýšený krevní tlak.

V průběhu léčby se má krevní tlak pravidelně sledovat u všech pacientů (viz bod 4.8).

Pacienti s pokročilým onemocněním jater

U pacientů s CF mohou být přítomny abnormality funkce jater včetně pokročilého onemocnění jater.

U některých pacientů s pokročilým onemocněním jater bylo hlášeno zhoršení funkce jater. U pacientů

s CF s preexistující cirhózou jater s portální hypertenzí, kteří užívali lumakaftor/ivakaftor, byla

hlášena dekompenzace jater, včetně selhání jater vedoucího ke smrti. Kombinace lumakaftor/ivakaftor

se má používat u pacientů s pokročilým onemocněním jater s opatrností a pouze, pokud se

předpokládá, že přínosy léčby převáží nad riziky. Pokud se u těchto pacientů používá

lumakaftor/ivakaftor, mají se pacienti po zahájení léčby pečlivě sledovat a dávka se má snížit (viz

body 4.2, 4.8 a 5.2).

Hepatobiliární nežádoucí účinky

U pacientů s CF užívajících lumakaftor/ivakaftor byly často hlášeny zvýšené hladiny aminotransferáz.

V některých případech byla tato zvýšení spojena se souběžným zvýšením hladiny celkového bilirubinu

v séru. Zvýšení hladin aminotransferáz bylo častěji pozorováno u pediatrických pacientů než

u dospělých pacientů (viz bod 4.8).

Jelikož nelze vyloučit spojení s poškozením jater, doporučuje se před zahájením léčby

lumakaftorem/ivakaftorem, každé 3 měsíce v průběhu prvního roku léčby a potom jednou za rok

provádět funkční jaterní testy (ALT, AST a bilirubin). U pacientů se zvýšenými hladinami ALT, AST

nebo bilirubinu v anamnéze je nutné zvážit častější sledování.

V případě významného zvýšení hladin ALT nebo AST se zvýšením nebo bez zvýšení hladiny

bilirubinu (buď ALT nebo AST > 5× horní hranice normálních hodnot [

upper limit of normal

, ULN],

nebo ALT nebo AST > 3× ULN s hladinou bilirubinu > 2× ULN a/nebo klinickou žloutenkou) se má

podávání lumakaftoru/ivakaftoru ukončit a mají se pečlivě provádět laboratorní vyšetření, dokud

abnormality nevymizí. Je nutné provést řádné vyšetření možných příčin a pacienta pečlivě sledovat

s ohledem na klinickou progresi. Po úpravě zvýšených hladin aminotransferáz je nutné zvážit přínosy

a rizika dalšího podávání přípravku (viz body 4.2, 4.8 a 5.2).

Interakce s léčivými přípravky

Substráty CYP3A

Lumakaftor je silným induktorem CYP3A. Souběžné podávání se senzitivními substráty CYP3A nebo

se substráty CYP3A s úzkým terapeutickým indexem se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Při souběžném podávání s přípravkem Orkambi se na hormonální kontraceptiva, zahrnující

kontraceptiva perorální, injekční, transdermální a implantabilní, nemá spoléhat jako na účinnou

metodu antikoncepce (viz bod 4.5).

Silné induktory CYP3A

Ivakaftor je substrátem CYP3A4 a CYP3A5. Souběžné podávání se silnými induktory CYP3A (např.

rifampicinem, třezalkou tečkovanou

Hypericum perforatum

]) se proto nedoporučuje (viz bod 4.5).

Porucha funkce ledvin

Při používání lumakaftoru/ivakaftoru u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo u pacientů

v terminálním stadiu renálního onemocnění se doporučuje postupovat s opatrností (viz body 4.2 a 5.2).

Katarakty

U pediatrických pacientů léčených lumakaftorem/ivakaftorem a ivakaftorem v monoterapii byly

hlášeny případy získaného zákalu oční čočky bez vlivu na zrak. Přestože v některých případech byly

přítomny další rizikové faktory (např. podávání kortikosteroidů a ozáření), nelze vyloučit možné

riziko, které lze přisoudit ivakaftoru (viz bod 5.3). U pediatrických pacientů, u kterých se zahajuje

léčba lumakaftorem/ivakaftorem, se doporučují vstupní a následná oftalmologická vyšetření.

Pacienti po transplantaci orgánů

Kombinace lumakaftor/ivakaftor nebyla studována u pacientů s CF, kteří podstoupili transplantaci

orgánů. Proto se použití u pacientů po transplantaci nedoporučuje. Interakce s imunosupresivy viz

bod 4.5.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Na základě expozice a indikovaných dávek je profil interakcí považován za shodný pro všechny síly

a lékové formy.

Při podávání v monoterapii je lumakaftor silným induktorem CYP3A a ivakaftor slabým inhibitorem

CYP3A. Jiné léčivé přípravky mohou mít při souběžném podávání potenciál ovlivnit

lumakaftor/ivakaftor, a také kombinace lumakaftor/ivakaftor může ovlivnit jiné léčivé přípravky.

Potenciál jiných léčivých přípravků ovlivnit lumakaftor/ivakaftor

Inhibitory CYP3A

Souběžné podávání lumakaftoru/ivakaftoru s itrakonazolem, silným inhibitorem CYP3A, nemělo vliv

na expozici lumakaftoru, ale 4,3násobně zvýšilo expozici ivakaftoru. Vzhledem k indukčnímu účinku

lumakaftoru na CYP3A se neočekává, že v ustáleném stavu by čistá expozice ivakaftoru při

souběžném podávání s inhibitorem CYP3A přesáhla jeho čistou expozici při podávání bez

lumakaftoru, v dávce 150 mg každých 12 hodin, což je schválená dávka ivakaftoru v monoterapii.

Pokud se u pacientů, kteří užívají lumakaftor/ivakaftor, zahájí podávání inhibitorů CYP3A, není nutná

žádná úprava dávky. Pokud se však podávání lumakaftoru/ivakaftoru zahajuje u pacientů užívajících

silné inhibitory CYP3A, má se dávka upravit (viz body 4.2 a 4.4).

Při podávání se středně silnými nebo slabými inhibitory CYP3A není doporučena žádná úprava dávky.

Induktory CYP3A

Souběžné podávání lumakaftoru/ivakaftoru s rifampicinem, silným induktorem CYP3A, mělo

minimální účinek na expozici lumakaftoru, ale snížilo expozici (plochu pod křivkou závislosti

koncentrace na čase,

area under the concentration-time curve

, AUC) ivakaftoru o 57 %. Proto se

souběžné podávání lumakaftoru/ivakaftoru a silných induktorů CYP3A nedoporučuje (viz body 4.2

a 4.4).

Při podávání se středně silnými nebo slabými induktory CYP3A není doporučena žádná úprava dávky.

Potenciál lumakaftoru/ivakaftoru ovlivnit jiné léčivé přípravky

Substráty CYP3A

Lumakaftor je silným induktorem CYP3A. Ivakaftor je při podávání v monoterapii slabým

inhibitorem CYP3A. Předpokládá se, že čistým účinkem terapie lumakaftorem/ivakaftorem bude silná

indukce CYP3A. Proto může souběžné použití lumakaftoru/ivakaftoru a substrátů CYP3A snížit

expozici těchto substrátů (viz bod 4.4).

Substráty P-gp

In vitro

studie naznačují, že lumakaftor má potenciál jak inhibovat, tak indukovat P-gp. Kromě toho

bylo v klinické studii s ivakaftorem v monoterapii prokázáno, že ivakaftor je slabým inhibitorem P-gp.

Proto může souběžné použití lumakaftoru/ivakaftoru a substrátů P-gp (např. digoxinu) změnit expozici

těchto substrátů.

Substráty CYP2B6 a CYP2C

Interakce se substráty CYP2B6 a CYP2C nebyly v podmínkách

in vivo

studovány.

In vitro

studie

naznačují, že lumakaftor má potenciál indukovat CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 a CYP2C19; inhibice

CYP2C8 a CYP2C9 však také byla pozorována

in vitro

. Kromě toho

in vitro

studie naznačují, že

ivakaftor může inhibovat CYP2C9. Proto může souběžné použití lumakaftoru/ivakaftoru změnit (tj.

buď zvýšit nebo snížit) expozici substrátů CYP2C8 a CYP2C9, snížit expozici substrátů CYP2C19,

a značně snížit expozici substrátů CYP2B6.

Potenciál lumakaftoru/ivakaftoru interagovat s transportéry

Experimenty

in vitro

prokazují, že lumakaftor je substrátem proteinu rezistence karcinomu prsu

Breast Cancer Resistance Protein,

BCRP). Souběžné podávání přípravku Orkambi s léčivými

přípravky, které inhibují BCRP, může zvýšit plazmatickou koncentraci lumakaftoru. Lumakaftor

inhibuje transportér organických aniontů (

organic anion transporter

, OAT) 1 a 3. Lumakaftor a

ivakaftor jsou inhibitory BCRP. Souběžné podávání přípravku Orkambi s léčivými přípravky, které

jsou substráty pro transport OAT1/3 a BCRP může zvýšit plazmatické koncentrace těchto léčivých

přípravků. Lumakaftor a ivakaftor nejsou inhibitory OATP1B1, OATP1B3 a transportéru organických

kationtů (

organic cation transporter,

OCT) 1 a 2. Ivakaftor není inhibitorem OAT1 a OAT3.

Potvrzené a jiné potenciálně významné interakce

V tabulce 3 jsou uvedeny potvrzené nebo předpokládané účinky lumakaftoru/ivakaftoru na jiné léčivé

přípravky nebo účinky jiných léčivých přípravků na lumakaftor/ivakaftor. Informace uvedené

v tabulce 3 jsou většinou získané ze studií

in vitro

. Doporučení uvedená ve sloupci „Klinická

poznámka“ v tabulce 3 vycházejí ze studií interakcí, klinické relevance nebo předpokládaných

interakcí vzhledem k cestám eliminace. Na prvním místě jsou uvedeny interakce, které mají nejvyšší

klinickou relevanci.

Tabulka 3: Potvrzené a jiné potenciálně významné interakce – doporučení týkající se dávky při

použití lumakaftoru/ivakaftoru s jinými léčivými přípravky

Třída souběžně

podávaného léčivého

přípravku:

Název léčivé látky

Účinek

Klinická poznámka

Souběžně podávané léčivé přípravky s nejvyšší klinickou relevancí

Antialergika:

montelukast

↔ LUM, IVA

↓ montelukast

Kvůli indukčnímu

účinku LUM na

CYP3A/2C8/2C9

Není doporučena žádná úprava dávky

montelukastu. Při souběžném podávání

s lumakaftorem/ivakaftorem se má provádět

přiměřené klinické sledování podle

uvážení. Kombinace lumakaftor/ivakaftor

může snížit expozici montelukastu, což

může snížit jeho účinnost.

fexofenadin

↔ LUM, IVA

↑ nebo ↓ fexofenadin

Kvůli potenciální

indukci či inhibici

P-gp

Pro dosažení požadovaného klinického

účinku může být nutná úprava dávky

fexofenadinu. Kombinace

lumakaftor/ivakaftor může měnit expozici

fexofenadinu.

Třída souběžně

podávaného léčivého

přípravku:

Název léčivé látky

Účinek

Klinická poznámka

Antibiotika:

klarithromycin,

telithromycin

↔ LUM

↑ IVA

Kvůli inhibičnímu

účinku

klarithromycinu,

telithromycinu na

CYP3A

↓ klarithromycin,

telithromycin

Kvůli indukčnímu

účinku LUM na

CYP3A

Při zahajování léčby klarithromycinem

nebo telithromycinem u pacientů

užívajících lumakaftor/ivakaftor není

doporučena žádná úprava dávky

lumakaftoru/ivakaftoru.

Při zahajování léčby

lumakaftorem/ivakaftorem u pacientů

užívajících klarithromycin nebo

telithromycin se má dávka

lumakaftoru/ivakaftoru po dobu prvního

týdne snížit na jednu tabletu denně.

Má se zvážit alternativa k těmto

antibiotikům, např. azithromycin.

Kombinace lumakaftor/ivakaftor může

snížit expozici klarithromycinu

a telithromycinu, což může snížit jejich

účinnost.

erythromycin

↔ LUM

↑ IVA

Kvůli inhibičnímu

účinku erythromycinu

na CYP3A

↓ erythromycin

Kvůli indukčnímu

účinku LUM na

CYP3A

Při souběžném podávání s erythromycinem

není doporučena žádná úprava dávky

lumakaftoru/ivakaftoru.

Má se zvážit alternativa k erythromycinu,

např. azithromycin. Kombinace

lumakaftor/ivakaftor může snížit expozici

erythromycinu, což může snížit jeho

účinnost.

Antiepileptika:

karbamazepin,

fenobarbital, fenytoin

↔ LUM

↓ IVA

Kvůli indukčnímu

účinku těchto

antiepileptik na

CYP3A

↓ karbamazepin,

fenobarbital, fenytoin

Kvůli indukčnímu

účinku LUM na

CYP3A

Souběžné použití lumakaftoru/ivakaftoru

s těmito antiepileptiky se nedoporučuje.

Expozice ivakaftoru a antikonvulziva může

být významně snížena, což může snížit

účinnost obou léčivých látek.

Třída souběžně

podávaného léčivého

přípravku:

Název léčivé látky

Účinek

Klinická poznámka

Antimykotika:

itrakonazol*,

ketokonazol,

posakonazol,

vorikonazol

↔ LUM

↑ IVA

Kvůli inhibičnímu

účinku těchto

antimykotik na

CYP3A

↓ itrakonazol,

ketokonazol,

vorikonazol

Kvůli indukčnímu

účinku LUM na

CYP3A

↓ posakonazol

Kvůli indukčnímu

účinku LUM na UGT

Při zahajování léčby těmito antimykotiky

u pacientů užívajících lumakaftor/ivakaftor

není doporučena žádná úprava dávky

lumakaftoru/ivakaftoru.

Při zahajování léčby

lumakaftorem/ivakaftorem u pacientů

užívajících tato antimykotika se má dávka

lumakaftoru/ivakaftoru na dobu prvního

týdne snížit na jednu tabletu denně.

Souběžné použití lumakaftoru/ivakaftoru

s těmito antimykotiky se nedoporučuje.

Pokud je nezbytné tyto léčivé přípravky

podávat, je nutné pacienty pečlivě sledovat

kvůli průlomovým mykotickým infekcím.

Kombinace lumakaftor/ivakaftor může

snížit expozici těchto antimykotik, což

může snížit jejich účinnost.

flukonazol

↔ LUM

↑ IVA

Kvůli inhibičnímu

účinku flukonazolu na

CYP3A

↓ flukonazol

Kvůli indukčnímu

účinku LUM;

flukonazol se vylučuje

převážně renální

exkrecí v nezměněné

formě; v přítomnosti

silných induktorů však

bylo pozorováno

mírné snížení expozice

flukonazolu

Při souběžném podávání s flukonazolem

není doporučena žádná úprava dávky

lumakaftoru/ivakaftoru.

Může být nutná vyšší dávka flukonazolu,

aby bylo dosaženo požadovaného

klinického účinku. Kombinace

lumakaftor/ivakaftor může snížit expozici

flukonazolu, což může snížit jeho účinnost.

Protizánětlivá léčiva:

ibuprofen

↔ LUM, IVA

↓ ibuprofen

Kvůli indukčnímu

účinku LUM na

CYP3A/2C8/2C9

Může být nutná vyšší dávka ibuprofenu,

aby bylo dosaženo požadovaného

klinického účinku. Kombinace

lumakaftor/ivakaftor může snížit expozici

ibuprofenu, což může snížit jeho účinnost.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/843782/2018

EMEA/H/C/003954

Orkambi (lumacaftorum/ivacaftorum)

Přehled pro přípravek Orkambi a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Orkambi a k čemu se používá?

Orkambi je léčivý přípravek používaný k léčbě cystické fibrózy u pacientů ve věku od 2 let. Cystická

fibróza je dědičné onemocnění, které má závažné účinky na plíce a trávicí systém. Ovlivňuje buňky, které

vytvářejí hlen a trávicí šťávy. Při cystické fibróze sekrety houstnou a způsobují ucpání. Nahromadění

hustých a lepkavých sekretů v plicích způsobuje zánět a dlouhodobou infekci. Ve střevech ucpání vývodů

ze slinivky břišní zpomaluje trávení potravy a vede k nedostatečnému růstu.

Přípravek Orkambi se používá u pacientů, kteří mají genetickou mutaci (změnu) nazývanou mutace

F508del. Tato mutace postihuje gen pro bílkovinu zvanou transmembránový regulátor vodivosti cystické

fibrózy (CFTR), která se podílí na regulaci tvorby hlenu a trávicích šťáv. Přípravek Orkambi se používá u

pacientů, kteří tuto mutaci zdědili od obou rodičů.

Přípravek Orkambi obsahuje léčivé látky lumakaftor a ivakaftor.

Jak se přípravek Orkambi používá?

Přípravek Orkambi může předepsat pouze lékař se zkušenostmi s léčbou cystické fibrózy. Měl by se

předepisovat pouze pacientům, u nichž bylo potvrzeno, že mají mutaci F508del v obou kopiích genu

CFTR.

Přípravek Orkambi je dostupný ve formě tablet a granulí. Doporučená dávka závisí na věku a hmotnosti

pacienta. Tablety nebo granule se užívají každých 12 hodin s jídlem obsahujícím tuk.

Více informací o používání přípravku Orkambi naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Orkambi působí?

Cystická fibróza je způsobena mutacemi genu CFTR. Tento gen vytváří bílkovinu CFTR, která se podílí

na regulaci tvorby hlenu a trávicích šťáv. Uvedené mutace snižují množství bílkoviny CFTR na povrchu

buněk nebo ovlivňují způsob, jakým tato bílkovina působí.

Orkambi (lumacaftorum/ivacaftorum)

EMA/843782/2018

strana 2/3

Jedna z léčivých látek v přípravku Orkambi, lumakaftor, zvyšuje množství bílkoviny CFTR na povrchu

buněk a druhá, ivakaftor, zvyšuje aktivitu vadné bílkoviny CFTR. Díky těmto účinkům se hlen a trávicí

šťávy ředí.

Jaké přínosy přípravku Orkambi byly prokázány v průběhu studií?

Ve dvou hlavních studiích zahrnujících 1 108 pacientů s cystickou fibrózou ve věku od 12 let a v jedné

studii zahrnující 204 dětí ve věku od 6 do 11 let přípravek Orkambi zlepšil funkci plic. Všichni pacienti

vykazovali mutaci F508del v genu CFTR. V těchto studiích byl přípravek Orkambi porovnáván s placebem

(neúčinným přípravkem), přičemž oba přípravky byly doplněny k obvyklé léčbě pacienta.

Ve dvou studiích u pacientů ve věku od 12 let bylo hlavní měřítko účinnosti založeno na zlepšení

předpokládané hodnoty FEV

, která je ukazatelem toho, jak dobře plíce fungují. Z výsledků první studie

vyplynulo, že po 24 týdnech léčby došlo u pacientů užívajících přípravek Orkambi k průměrnému zlepšení

hodnoty FEV

o 2,41 procentního bodu více než u pacientů užívajících placebo, přičemž ve druhé studii se

jednalo o 2,65 procentního bodu. Léčba přípravkem Orkambi rovněž snížila počet exacerbací (nových

vzplanutí nemoci) vyžadujících přijetí do nemocnice nebo léčbu antibiotiky. Celkově se počet exacerbací

v porovnání s placebem snížil o 39 %.

Ve studii u dětí ve věku od 6 do 11 let bylo hlavním měřítkem účinnosti snížení očišťovacího indexu plic

(LCI2,5), což naznačuje zlepšení ventilace plic. Po 24 týdnech léčby se u pacientů léčených přípravkem

Orkambi snížila hodnota LCI

o 1,01 v porovnání se zvýšením o 0,08 u pacientů užívajících placebo.

Další studie zahrnovala 60 dětí ve věku od 2 do 5 let s cystickou fibrózou, které vykazovaly mutaci

F508del v genu CFTR. Všechny děti byly léčeny přípravkem Orkambi. Po 24 týdnech léčby bylo

zaznamenáno zlepšení aktivity bílkoviny CFTR, což bylo stanoveno na základě snížení množství chloridů v

potu. Pacienti s cystickou fibrózou vykazují vysoké hladiny chloridů v potu, což je způsobeno tím, že

bílkovina CFTR nefunguje správně. Po ukončení léčby přípravkem Orkambi hladiny chloridů opět vzrostly.

Zlepšil se rovněž růst dětí (měřený pomocí indexu tělesné hmotnosti, výšky a hmotnosti).

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Orkambi?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Orkambi (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou dyspnoe (dušnost), průjem a nauzea (pocit na zvracení). Závažné nežádoucí účinky zahrnují

problémy s játry, jako jsou zvýšené jaterní enzymy, cholestatická hepatitida (nahromadění žluči vedoucí

k zánětu jater) a jaterní encefalopatie (onemocnění mozku způsobené problémy s játry). Celkem se tyto

závažné nežádoucí účinky vyskytly během klinických studií u více než 1 osoby z 200.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Orkambi je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Orkambi registrován v EU?

Bylo prokázáno, že přípravek Orkambi zlepšuje funkci a ventilaci plic u pacientů s cystickou fibrózou ve

věku od 6 let. Účinky přípravku Orkambi u dětí ve věku od 2 do 5 let byly považovány za podobné jako u

starších dětí, na potvrzení čehož bude provedena dlouhodobá studie.

Příznivé účinky přípravku Orkambi byly menší, než se očekává u léčivých přípravků, které léčí spíše

mechanismus nemoci než její příznaky. Protože je však cystická fibróza způsobena mutací F508del

obzvlášť závažná, pozorované účinky byly považovány za klinicky významné pro pacienty, kteří nemají

žádnou jinou možnost léčby. Nežádoucí účinky přípravku Orkambi postihovaly převážně střeva a dýchání

a obecně byly považovány za mírné až středně závažné a zvladatelné.

Orkambi (lumacaftorum/ivacaftorum)

EMA/843782/2018

strana 3/3

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Orkambi převyšují jeho rizika,

a proto doporučila, aby byl schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Orkambi?

Společnost, která přípravek Orkambi dodává na trh, je povinna provést pětiletou studii u pacientů

s cystickou fibrózou s cílem vyhodnotit dlouhodobé účinky tohoto přípravku. Musí také provést další

dlouhodobou studii u dětí ve věku od 2 do 5 let s cystickou fibrózou s cílem porovnat děti, které vykazují

mutaci F508del v genu CFTR a jsou léčeny přípravkem Orkambi, s dětmi, které přípravkem Orkambi

léčeny nebyly. Účelem studie je také vyhodnotit postup onemocnění v těchto dvou skupinách dětí.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Orkambi, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Orkambi průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Orkambi jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Orkambi

Přípravek Orkambi obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 19. listopadu 2015.

Další informace k přípravku Orkambi jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Orkambi

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 12-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace