ORBENIN DRY COW 500 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ORBENIN DRY COW 500 mg Intramamární suspenze
 • Dávkování:
 • 500mg
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ORBENIN DRY COW 500 mg Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta-laktamázy rezistentní peniciliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902373 - 1 x 24 aplikátor - -; 9994996 - 24 x 1 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/256/91-C
 • Datum autorizace:
 • 25-07-1991
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

CZ

Příbalová informace pro uživatele, čtěte pozorně.

ORBENIN Dry Cow susp. ad us. vet.

Složení

Léčivá látka: Cloxacillinum (ut benzathini cloxacillinum) 500 mg v 1 intramamárním

aplikátoru.

Pomocné látky: Minerální olej.

Léková forma a velikost balení

Suspenze pro intramamární aplikaci. PE injektor obsahující 3 g suspenze. Balení v

kartonových krabicích po 24, 72 nebo 120 injektorech.

Indikační skupina

Veterinaria – pharmaceutica, antibiotikum.

Charakteristika

Přípravek působí proti grampozitivním mikroorganizmům způsobujícím mastitídy.

Je účinný proti Streptococcus agalactiae a dalším streptokokům, stafylokokům (penicilin

rezistentním i senzitivním kmenům) a proti Corynebacterium pyogenes.

Farmakokinetické údaje

Orbenin Extra DC působí proti nejdůležitějším G+ mikroorganizmům způsobujícím

mastitídy. Účinné antibakteriální hladiny kloxacilínu udržuje v mléčné žláze po dobu 3 až

4 týdnů. Působí i proti bakteriálním kmenům produkujícím

-laktamázy.

Název a adresa držitele rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel: Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká

republika

Výrobce: Haupt Pharma Latina S.r.l., SS 156 Km 47,600, 041 00 Borgo San Michele

(Latina), Itálie.

Indikace

Léčba mastitíd krav v období zaprahosti a zlepšení ochrany před možnou infekcí během

zaprahlosti.

Kontraindikace

Nepoužívat u krav v období laktace.

Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

Upozornění

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu

vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým

reakcím s cefalosporíny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky

i vážné.

Interakce

Nejsou známy.

Dávkování

Obsah jednoho injektoru aplikovat do každé čtvrti ihned po posledním dojení před

odstavením na sucho. Přípravek se aplikuje do očištěného, dezinfikovaného a

osušeného struku. Antibakteriální hladinu v mléčné žláze udržuje tři až čtyři týdny.

Způsob podání

Intramamárně.

Uchovávání

Skladovat při teplotě od 15 do 25°C.

Varování

Uchovávat mimo dosah dětí. Jen pro zvířata.

Doba použitelnosti

48 měsíců. Datum ukončení použitelnosti je uvedeno na obalu. Přípravek nesmí být

používán po uplynutí doby použitelnosti.

Ochranné lhůty

Maso 28 dní. Přípravek nesmí být používán v laktaci, ale výhradně v zaprahlosti, a to

nejpozději měsíc před porodem, přičemž v tomto případě je ochranná lhůta pro mléko 4

dny po porodu. Dojde-li k otelení dříve, ochranná lhůta pro mléko se vypočítá tak, že k

termínu aplikace se připočte 32 dní.

Datum poslední revize

Červen 2013

Registrační číslo

96/256/91-C.

Příprava a použití krátkého hrotu: Uchopit krycí klobouček mezi ukazovák a

palec, ohnout a odstranit (viz příslušný obrázek). Do strukového kanálku zavést pouze

bílou část hrotu dle nákresu. Přípravek aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do

rovnoměrného naplnění strukového kanálku.

Příprava a použití konvenčního hrotu: Uchopit spodní část krycího kloboučku

mezi ukazovák a palec, ohnout, přitlačit a odstranit (viz příslušný obrázek). Přípravek

aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového kanálku.

V žádném případě se nedotýkat prsty odkrytého hrotu!