Onsenal

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Celekoxib
Dostupné s:
Pfizer Limited
ATC kód:
L01XX33
INN (Mezinárodní Name):
celecoxib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Adenomatózní polypóza Coli
Terapeutické indikace:
Onsenal je indikován pro snížení počtu adenomatózní polypy střevní v familiární adenomatózní polypózy (FAP), jako doplněk chirurgie a dále endoskopické sledování (viz bod 4. Účinek přípravku Onsenal-snížení zátěže polypy vyvolaný na riziko střevního karcinomu nebyl prokázán (viz body 4. 4 a 5.
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000466
Datum autorizace:
2003-10-17
EMEA kód:
EMEA/H/C/000466

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 06-04-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 06-04-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 06-04-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 06-04-2011

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Onsenal 200 mg tvrdé tobolky

celecoxibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako máte Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Onsenal a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Onsenal užívat

Jak se Onsenal užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Onsenal uchovávat

Další informace

1.

CO JE ONSENAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Onsenal patří do skupiny léků, zvaných inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2). Cyklooxygenáza-2 je

enzym, jehož koncentrace se zvyšuje v místech zánětu a v abnormálně rostoucích buňkách. Onsenal

účinkuje tím, že brání působení COX-2, na kterou jsou dělící se buňky citlivé. Důsledkem toho je, že

buňky odumírají.

Onsenal se používá ke snížení počtu polypů v zažívacím ústrojí u pacientů s onemocněním nazývaným

familární adenomatózní polypóza (FAP). FAP je dědičná porucha, při které je v konečníku a tlustém

střevě velké množství polypů, které se mohou rozvinout v kolorektální karcinom. Onsenal má být

používán spolu s obvyklou léčbou pacientů s FAP, což je chirurgická léčba a endoskopické sledování.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ONSENAL UŽÍVAT

Neužívejte ONSENAL:

měl/a-li jste alergickou reakci na jakoukoliv složku přípravku Onsenal

měl/a-li jste alergickou reakci na skupinu přípravků zvaných „sulfonamidy“. To zahrnuje i

některá antibiotika (Bactrim a Septra používané v kombinaci se sulfamethoxazolem a

trimethoprimem), která jsou užívána k léčbě infekcí

máte-li žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, nebo krvácení do žaludku či střev

měl/a-li jste po užití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) či jiného protizánětlivého léku nosní

polypy nebo těžké zduření nosní sliznice nebo alergickou reakci, jako je svědivá kožní vyrážka,

otok, potíže s dýcháním nebo dušnost

ženy v produktivním věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci

pokud kojíte

máte-li zánět tlustého střeva (ulcerózní kolitida) nebo střevního traktu (Crohnova choroba)

máte-li těžké onemocnění jater

máte-li těžké onemocnění ledvin

máte-li srdeční selhání, prokázané onemocnění srdce a/nebo onemocnění mozkových cév, např.

jste prodělal/a srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu, malou (přechodnou) cévní mozkovou

příhodu, nebo máte ucpané cévy vedoucí k srdci či mozku,

podstoupil/a-li jste operaci ke zprůchodnění cév nebo bypass

Přípavek již není registrován

máte-li nebo jste měl/a oběhové potíže (onemocnění cév končetin) nebo jste podstoupil/a

operaci cév nohou.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ONSENAL je zapotřebí

Některým pacientům musí věnovat lékaři zvláštní pozornost při užívání přípravku Onsenal. Před

zahájením léčby přípravkem Onsenal se ujistěte, že Vašemu lékaři jsou známy tyto skutečnosti:

pokud máte nebo jste měl/a předpoklady pro vznik srdečního onemocnění jako je zvýšený

krevní tlak, cukrovka, zvýšený cholesterol nebo pokud kouříte, musíte s lékařem zkonzultovat

vhodnost užívání přípravku Onsenal

měl/a jste žaludeční nebo dvanáctníkové vředy nebo krvácení do žaludku či střeva

pokud Vaše srdce, játra či ledviny nepracují správně, Váš lékař Vás bude pravidelně vyšetřovat

trpíte zadržováním tekutin (oteklé kotníky nebo nohy)

jste dehydratován/a např. při zvracení nebo průjmu nebo při užívání diuretik (přípravky

zvyšující tvorbu a vylučování moči)

měl/a jste závažnou alergickou reakci nebo závažnou kožní reakci na jakýkoliv lék

užíváte kyselinu acetylsalicylovou

užíváte přípravky ke snížení srážlivosti krve

trpíte nesnášenlivostí některých cukrů

léčíte se pro infekci, protože Onsenal může maskovat horečku, která je příznakem infekce

jste-li starší 65 let, Váš lékař Vás bude pravidelně vyšetřovat.

Stejně jako u jiných nesteroidních protizánětlivých léků (NSA, např. ibuprofen nebo diklofenak) může

tento přípravek zvýšit krevní tlak; Váš lékař Vás proto požádá o pravidelnou kontrolu krevního tlaku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Předtím než začnete užívat Onsenal, ujistěte se, že je Vašemu lékaři známo, zda užíváte některý

z následujících léků:

ACE inhibitory nebo antagonisty receptorů pro angiotensin II (používané k léčbě vysokého

krevního tlaku a srdečního selhání)

kyselinu acetylsalicylovou nebo další protizánětlivé léky

cyklosporin a takrolimus (používané pro potlačení imunitního systému, např. po

transplantacích)

dextromethorfan (používaný jako lék proti kašli ve směsích léčiv proti kašli)

diuretika (močopudné léky používané k léčbě zadržování tekutin v organismu)

flukonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí)

lithium (používané k léčbě deprese)

rifampicin (používaný k léčbě bakteriálních infekcí)

warfarin (používaný k předcházení tvorby krevních sraženin) nebo jiné přípravky ke snížení

srážlivosti krve

další přípravky k léčbě deprese, poruch spánku, vysokého krevního tlaku nebo nepravidelností

srdečního rytmu

neuroleptika (používané k léčbě duševních poruch)

methotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a leukémie)

karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů a některých forem bolesti nebo depresí)

barbituráty (používané k léčbě epilepsie/záchvatů a některých poruch spánku).

Přípravek Onsenal lze použít s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové (aspirin). Před současným

užitím obou těchto léků se informujte u svého lékaře.

Užívání přípravku ONSENAL s jídlem a pitím

Přípravek Onsenal můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Přípavek již není registrován

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo je možné, že otěhotníte, nesmíte Onsenal užívat.

Pokud kojíte, nesmíte Onsenal užívat.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Pokud při užívání přípravku Onsenal máte pocit závratí nebo se cítíte unaven/a, neřiďte motorová

vozidla a neobsluhujte stroje do doby, než se bude opět cítit dobře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Onsenal:

Přípravek Onsenal obsahuje laktózu (typ cukru). Sdělil-li vám někdy lékař, že trpíte nesnášenlivostí

některých cukrů, před užitím tohoto přípravku kontaktujte svého lékaře.

3.

JAK SE ONSENAL UŽÍVÁ

Onsenal užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jist/a, ověřte si to u svého lékaře

nebo lékárníka. Obvyklá dávka je 400 mg 2x denně. Obvykle budete užívat 2 tobolky po 200 mg 2x

denně.

Maximální doporučená denní dávka je 800 mg.

Jestliže jste užil/a více přípravku ONSENAL, než jste měl/a:

Pokud si nedopatřením vezmete více tobolek, sdělte to co nejdříve svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl/a užít ONSENAL:

Neužívejte dvojitou dávku léku jako náhradu za zapomenutou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Onsenal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Nežádoucí účinky uvedené níže byly pozorovány u pacientů s artritidou, kteří užívali léčivý

přípravek se stejnou léčivou látkou, jakou obsahuje přípravek Onsenal:

Přestaňte užívat tobolky a obraťte se ihned na svého lékaře

pokud máte alergickou reakci, jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtížné

dýchání

pokud máte potíže se srdcem jako je bolest na hrudi

pokud máte selhání jater (příznaky mohou zahrnovat nevolnost (pocit nemoci), průjem,

žloutenku (Vaše kůže nebo bělmo očí vypadá žlutě))

pokud máte puchýře na kůži nebo se Vám olupuje kůže

pokud máte silnou bolest břicha nebo příznaky krvácení do žaludku nebo střev, jako např.

černou stolici nebo stolici s příměsí krve, případně zvracíte krev

Níže jsou uvedeny časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 pacienta ze

100

tvorba tekutin v těle, otoky kotníků a nohou/nebo rukou

infekce močových cest

sinusitida (zánět nosních dutin, infekce nosních dutin, ucpané nebo bolestivé nosní dutiny),

ucpaný nos, rýma, bolesti krku, kašel, nachlazení, příznaky podobné chřipce

závratě, problémy se spánkem

Přípavek již není registrován

bolesti žaludku, průjem, špatné trávení, plynatost

kožní vyrážka, svědění

svalová ztuhlost

zhoršení alergie.

Níže jsou uvedeny méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1

pacienta z 1000

srdeční selhání, palpitace (bušení srdce), zrychlená srdeční frekvence

zhoršení zvýšeného krevního tlaku

abnormální výsledky testů funkce jater

abnormální výsledky testů funkce ledvin

chudokrevnost (změny červených krvinek, které mohou způsobit únavu a ztížené dýchání)

úzkost, deprese, únava, otupělost, pocit brnění (píchání)

vysoká hladina draslíku ve výsledcích krevních testů (může způsobit nevolnost (pocit nemoci),

únavu, svalovou slabost nebo bušení srdce)

narušené nebo zastřené vidění, zvonění v uších, bolest a podráždění úst

zácpa, říhání, zánět žaludku (porucha trávení, bolest žaludku nebo zvracení), zhoršení zánětu

žaludku nebo střev

křeče v nohou

svědivá vyrážka (kopřivka).

Níže jsou uvedeny vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 pacienta

z 10 000

vředy (krvácení) žaludku, jícnu nebo střev; proděravění střev (může způsobit bolest žaludku,

horečku, nevolnost, zvracení, ucpání střev), tmavá nebo černá stolice, zánět jícnu (může

způsobit potíže s polykáním), zánět slinivky (může vést k bolesti žaludku)

snížený počet bílých krvinek (které chrání tělo před infekcí) a krevních destiček (zvýšená

pravděpodobnost krvácení nebo tvorby modřin)

potíže s ovládáním pohybů svalů

pocit zmatenosti, změny ve vnímání chuti

zvýšená citlivost na světlo

ztráta vlasů.

Další nežádoucí účinky byly hlášeny během běžného užívání léčivé látky, obsažené v přípravku

Onsenal (po uvedení přípravku na trh). Četnosti těchto účinků je obtížné určit ale obecně jsou

považovány za velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)

krvácení do mozku, které může způsobit smrt

závažné alergické reakce (včetně potenciálně fatálního anafylaktického šoku) způsobující kožní

vyrážku, otok obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, sípavý dech a potíže s dýcháním, potíže s

polykáním

krvácení do žaludku a střev (může vést ke stolici s příměsí krve nebo zvracení), zánět tenkého

nebo tlustého střeva, nevolnost (pocit nemoci)

závažné kožní projevy jako je Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida a toxická

epidermální nekrolýza (způsobuje vyrážku, tvorbu puchýřků a olupování kůže)

selhání jater, poškození jater a závažný zánět jater (někdy fatální nebo vyžadující transplantaci

jater). Příznaky zahrnují nevolnost (pocit nemoci), průjem, žloutenku, žluté zabarvení kůže nebo

očí, tmavou moč, světlou stolici, krvácivost, svědění nebo zimnici

onemocnění ledvin (selhání ledvin, zánět ledvin)

krevní sraženiny v průduškách. Příznaky mohou zahrnovat náhle ztížené dýchání, ostrou bolest

při dýchání nebo kolaps.

nepravidelný srdeční puls

meningitida (zánět blan obklopujících mozek a míchu)

halucinace

zhoršení epilepsie (častější a/nebo závažnější záchvaty)

zánět cév (může způsobit horečku, bolesti, fialové skvrny na kůži)

ucpání cév nebo žil v oku, vedoucí k částečné nebo úplné ztrátě zraku, zánět spojivek, infekce

oka (růžové oko), krvácení oka

Přípavek již není registrován

snížení počtu červených a bílých krvinek a destiček (může způsobit únavu, tvorbu modřin, časté

krvácení z nosu a zvýšené riziko infekcí)

bolest na hrudi

poškození čichu

změna barvy kůže (tvorba modřin), bolest a slabost svalů, bolest kloubů

menstruační poruchy

bolest hlavy, návaly horka

nízké hladiny sodíku ve výsledcích krevních testů (může způsobit ztrátu chuti k jídlu, bolest

hlavy, nevolnost (pocit nemoci), svalové křeče a slabost).

V klinických studiích, kde byl přípravek Onsenal užíván po dobu až 3 let k prevenci spontánních

střevních polypů, byly pozorovány následující další nežádoucí účinky (nežádoucí účinky

označené hvězdičkou byly častější v těchto studiích než ve studiích s artritidou):

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):

vysoký krevní tlak*, průjem*

Časté:

potíže se srdcem: srdeční infarkt*, angina (bolest na hrudi)

potíže se žaludkem: nevolnost, pálení žáhy, divertikl (bolest nebo infekce žaludku nebo střev),

zvracení*, syndrom dráždivého tračníku (zahrnují bolest žaludku, průjem, potíže se zažíváním,

plynatost)

ledvinové kameny (mohou vést k bolesti žaludku nebo zad, krvi v moči), potíže s močením,

zvýšení kreatininu (výsledky krevních testů funkce ledvin)

potíže s dýcháním

svalové křeče

edém (zadržování tekutin způsobující otoky)

zvětšení nebo zánět prostaty, zvýšení prostatického specifického antigenu (laboratorní testy)

různé infekce

zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté:

cévní mozková příhoda

nestabilní angina (bolest na hrudi), potíže se srdečními chlopněmi, srdečním rytmem nebo

koronárními cévami, nebo zvětšené srdce

hluboká žilní trombóza (krevní sraženiny obvykle v dolních končetinách, způsobující bolest,

otoky nebo zarudnutí lýtka nebo potíže s dýcháním), tvorba modřin

infekce žaludku (způsobuje podráždění a tvorbu vředů žaludku a střev), krvácení z hemoroidů,

zvýšená pohyblivost střev, zánět nebo krvácení dásní/bolest úst

zlomenina dolní končetiny, prasknutí nebo zánět šlach

pásový opar, infekce kůže, alergický zánět kůže (suchá svědivá vyrážka)

vločky v oku nebo krvácení oka způsobující poruchu vidění, závrať z důvodu poruchy vnitřního

ucha, potíže s mluvením

potíže se spánkem, nadměrné močení v noci

tukové bulky na kůži nebo jinde, gangliony (neškodné otoky na kloubech nebo v okolí kloubů a

šlach rukou a nohou)

abnormální nebo silné vaginální krvácení, bolestivá menstruace, bolest prsů, cysty na vaječníku,

menopauzální příznaky

vysoké hladiny sodíku nebo hemoglobinu a nízké hladiny hematokritu nebo testosteronu ve

výsledcích krevních testů

porucha sluchu

změny krevního obrazu.

5.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ONSENAL

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípavek již není registrován

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Neužívejte tobolky po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Prošlé tobolky

odevzdejte v lékárně, kde je bezpečně zlikvidují.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co ONSENALl obsahuje

Léčivou látkou je celecoxibum.

Pomocnými látkami jsou želatina, monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, povidon 40,

sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát a barvivo oxid titaničitý E171.

Potiskový inkoust obsahuje rovněž šelak, propylenglykol a žlutý oxid železitý E172.

Jak ONSENAL vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky mají bílou barvu a jsou označeny „7767“ a „200“ zlatým inkoustem. Onsenal je balen

v blistrech a vyráběn v krabičkách po 10 a 60 tobolkách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

Výrobce

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35

89257 Illertissen

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgique / België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Pfizer HCP Corporation

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel.: +420-283-004-111

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel. +356 212201 74

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 4301

Přípavek již není registrován

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 6 405 328

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E.

λ: +30 210 6785800

Polska

Pfizer Polska Sp.zo.o

Tel.:+ 48 22 335 61 00

España

Pfizer S.A.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer,

podružnica

svetovanje

področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 1 52 11 400

Ísland

Vistor hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.:+ 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Geo. Pavlides & Araouzos Ltd.

Tηλ.:+ 357 22 818087

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550-52000

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited,

Tel: +44 (0) 1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

Tento přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem k vzácnosti

tohoto onemocnění nebylo možné získat úplné informace o tomto přípravku. Evropská léková

agentura (EMA) každoročně vyhodnotí všechny nové informace týkající se tohoto přípravku a tato

příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury (EMA): http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další

webové stránky, týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Onsenal 400 mg tvrdé tobolky

celecoxibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako máte Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Onsenal a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Onsenal užívat

Jak se Onsenal užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Onsenal uchovávat

Další informace

1.

CO JE ONSENAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Onsenal patří do skupiny léků, zvaných inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2).

Cyklooxygenáza-2 je enzym, jehož koncentrace se zvyšuje v místech zánětu a v abnormálně

rostoucích buňkách. Onsenal účinkuje tím, že brání působení COX-2, na kterou jsou dělící se buňky

citlivé. Důsledkem toho je, že buňky odumírají.

Onsenal se používá ke snížení počtu polypů v zažívacím ústrojí u pacientů s onemocněním nazývaným

familární adenomatózní polypóza (FAP). FAP je dědičná porucha, při které je v konečníku a tlustém

střevě velké množství polypů, které se mohou rozvinout v kolorektální karcinom. Onsenal má být

používán spolu s obvyklou léčbou pacientů s FAP, což je chirurgická léčba a endoskopické sledování.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ONSENAL UŽÍVAT

Neužívejte ONSENAL:

měl/a-li jste alergickou reakci na jakoukoliv složku přípravku Onsenal

měl/a-li jste alergickou reakci na skupinu přípravků zvaných „sulfonamidy“. To zahrnuje i

některá antibiotika (Bactrim a Septra používané v kombinaci se sulfamethoxazolem a

trimethoprimem), která jsou užívána k léčbě infekcí

máte-li žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, nebo krvácení do žaludku či střev

měl/a-li jste po užití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) či jiného protizánětlivého léku nosní

polypy nebo těžké zduření nosní sliznice nebo alergickou reakci, jako je svědivá kožní vyrážka,

otok, potíže s dýcháním nebo dušnost

ženy v produktivním věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci

pokud kojíte

máte-li zánět tlustého střeva (ulcerózní kolitida) nebo střevního traktu (Crohnova choroba)

máte-li těžké onemocnění jater

máte-li těžké onemocnění ledvin

máte-li srdeční selhání, prokázané onemocnění srdce a/nebo onemocnění mozkových cév, např.

jste prodělal/a srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu, malou (přechodnou) cévní mozkovou

příhodu nebo máte ucpané cévy vedoucí k srdci či mozku,

podstoupil/a-li jste operaci ke zprůchodnění cév nebo bypass

Přípavek již není registrován

máte-li nebo jste měl/a oběhové potíže (onemocnění periferních cév) nebo jste podstoupil/a

operaci cév nohou.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ONSENAL je zapotřebí

Některým pacientům musí věnovat lékaři zvláštní pozornost při užívání přípravku Onsenal. Před

zahájením léčby přípravkem Onsenal se ujistěte, že Vašemu lékaři jsou známy tyto skutečnosti:

pokud máte nebo jste měl/a předpoklady pro vznik srdečního onemocnění jako je zvýšený

krevní tlak, cukrovka, zvýšený cholesterol nebo pokud kouříte, musíte s lékařem zkonzultovat

vhodnost užívání přípravku Onsenal

měl/a jste žaludeční nebo dvanáctníkové vředy nebo krvácení do žaludku či střeva

pokud Vaše srdce, játra či ledviny nepracují správně, Váš lékař Vás bude pravidelně vyšetřovat

trpíte zadržováním tekutin (oteklé kotníky nebo nohy)

jste dehydratován/a, např. při zvracení nebo průjmu nebo při užívání diuretik (přípravky

zvyšující tvorbu a vylučování moči)

měl/a jste závažnou alergickou reakci nebo závažnou kožní reakci na jakýkoliv lék

užíváte kyselinu acetylsalicylovou

užíváte přípravky ke snížení srážlivosti krve

trpíte nesnášenlivostí některých cukrů

léčíte se pro infekci, protože Onsenal může maskovat horečku, která je příznakem infekce

jste-li starší 65 let, Váš lékař Vás bude pravidelně vyšetřovat.

Stejně jako u jiných nesteroidních protizánětlivých léků (NSA, např. ibuprofen nebo diklofenak) může

tento přípravek zvýšit krevní tlak; Váš lékař Vás proto požádá o pravidelnou kontrolu krevního tlaku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Předtím než začnete

užívat Onsenal, ujistěte se, že je Vašemu lékaři známo, zda užíváte některý z následujících léků:

ACE inhibitory nebo antagonisty receptorů pro angiotensin II (používané k léčbě vysokého

krevního tlaku a srdečního selhání)

kyselinu acetylsalicylovou nebo další protizánětlivé léky

cyklosporin a takrolimus (používané pro potlačení imunitního systému, např. po

transplantacích)

dextromethorfan (používaný jako lék proti kašli ve směsích léčiv proti kašli)

diuretika (močopudné léky používané k léčbě zadržování tekutin v organismu)

flukonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí)

lithium (používané k léčbě deprese)

rifampicin (používaný k léčbě bakteriálních infekcí)

warfarin (používaný k předcházení tvorby krevních sraženin) nebo jiné přípravky ke snížení

srážlivosti krve

další přípravky k léčbě deprese, poruch spánku, vysokého krevního tlaku nebo nepravidelností

srdečního rytmu

neuroleptika (používané k léčbě duševních poruch)

methotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a leukémie)

karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů a některých forem bolesti nebo depresí)

barbituráty (používané k léčbě epilepsie/záchvatů a některých poruch spánku).

Přípravek Onsenal lze použít s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové (aspirin). Před současným

užitím obou těchto léků se informujte u svého lékaře.

Užívání přípravku ONSENAL s jídlem a pitím

Přípravek Onsenal můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo je možné, že otěhotníte, nesmíte Onsenal užívat.

Pokud kojíte, nesmíte Onsenal užívat.

Přípavek již není registrován

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů:

Pokud při užívání přípravku Onsenal máte pocit závratí nebo se cítíte unaven/a, neřiďte motorová

vozidla a neobsluhujte stroje do doby, než se bude opět cítit dobře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Onsenal:

Přípravek Onsenal obsahuje laktózu (typ cukru). Sdělil-li vám někdy lékař, že trpíte nesnášenlivostí

některých cukrů, před užitím tohoto přípravku kontaktujte svého lékaře.

3.

JAK SE ONSENAL UŽÍVÁ

Onsenal užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jist/a, ověřte si to u svého lékaře

nebo lékárníka. Obvyklá dávka je 400 mg 2x denně. Obvykle budete užívat 1 tobolku po 400 mg 2x

denně.

Maximální doporučená denní dávka je 800 mg.

Jestliže jste užil/a více přípravku ONSENAL, než jste měl/a:

Pokud si nedopatřením vezmete více tobolek, sdělte to co nejdříve svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl/a užít ONSENAL:

Neužívejte dvojitou dávku léku jako náhradu za zapomenutou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Onsenal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Nežádoucí účinky uvedené níže byly pozorovány u pacientů s artritidou, kteří užívali léčivý

přípravek se stejnou léčivou látkou, jakou obsahuje přípravek Onsenal.

Přestaňte užívat tobolky a obraťte se ihned na svého lékaře

pokud máte alergickou reakci, jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtížné

dýchání

pokud máte potíže se srdcem jako je bolest na hrudi

pokud máte selhání jater (příznaky mohou zahrnovat nevolnost (pocit nemoci), průjem,

žloutenku (Vaše kůže nebo bělmo očí vypadá žlutě))

pokud máte puchýře na kůži nebo se Vám olupuje kůže

pokud máte silnou bolest břicha nebo příznaky krvácení do žaludku nebo střev, jako např.

černou stolici nebo stolici s příměsí krve, případně zvracíte krev

Níže jsou uvedeny časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 pacienta ze

100

tvorba tekutin v těle, otoky kotníků a nohou/nebo rukou

infekce močových cest

sinusitida (zánět nosních dutin, infekce nosních dutin, ucpané nebo bolestivé nosní dutiny),

ucpaný nos, rýma, bolesti krku, kašel, nachlazení, příznaky podobné chřipce

závratě, problémy se spánkem

bolesti žaludku, průjem, špatné trávení, plynatost

kožní vyrážka, svědění

svalová ztuhlost

Přípavek již není registrován

zhoršení alergie.

Níže jsou uvedeny méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1

pacienta z 1000

srdeční selhání, palpitace (bušení srdce), zrychlená srdeční frekvence

zhoršení zvýšeného krevního tlaku

abnormální výsledky testů funkce jater

abnormální výsledky testů funkce ledvin

chudokrevnost (změny červených krvinek, které mohou způsobit únavu a ztížené dýchání)

úzkost, deprese, únava, otupělost, pocit brnění (píchání)

vysoká hladina draslíku ve výsledcích krevních testů (může způsobit nevolnost (pocit nemoci),

únavu, svalovou slabost nebo bušení srdce)

narušené nebo zastřené vidění, zvonění v uších, bolest a podráždění úst

zácpa, říhání, zánět žaludku (porucha trávení, bolest žaludku nebo zvracení), zhoršení zánětu

žaludku nebo střev

křeče v nohou

svědivá vyrážka (kopřivka).

Níže jsou uvedeny vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 pacienta

z 10 000

vředy (krvácení) žaludku, jícnu nebo střev; proděravění střev (může způsobit bolest žaludku,

horečku, nevolnost, zvracení, ucpání střev), tmavá nebo černá stolice, zánět jícnu (může

způsobit potíže s polykáním), zánět slinivky (může vést k bolesti žaludku)

snížený počet bílých krvinek (které chrání tělo před infekcí) a krevních destiček (zvýšená

pravděpodobnost krvácení nebo tvorby modřin)

potíže s ovládáním pohybů svalů

pocit zmatenosti, změny ve vnímání chuti

zvýšená citlivost na světlo

ztráta vlasů.

Další nežádoucí účinky byly hlášeny během běžného užívání léčivé látky, obsažené v přípravku

Onsenal (po uvedení přípravku na trh). Četnosti těchto účinků je obtížné určit ale obecně jsou

považovány za velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)

krvácení do mozku, které může způsobit smrt

závažné alergické reakce (včetně potenciálně fatálního anafylaktického šoku) způsobující kožní

vyrážku, otok obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, sípavý dech a potíže s dýcháním, potíže s

polykáním

krvácení do žaludku a střev (může vést ke stolici s příměsí krve nebo zvracení), zánět tenkého

nebo tlustého střeva, nevolnost (pocit nemoci)

závažné kožní projevy jako je Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida a toxická

epidermální nekrolýza (způsobuje vyrážku, tvorbu puchýřků a olupování kůže)

selhání jater, poškození jater a závažný zánět jater (někdy fatální nebo vyžadující transplantaci

jater). Příznaky zahrnují nevolnost (pocit nemoci), průjem, žloutenku, žluté zabarvení kůže nebo

očí, tmavou moč, světlou stolici, krvácivost, svědění nebo zimnici

onemocnění ledvin (selhání ledvin, zánět ledvin)

krevní sraženiny v průduškách. Příznaky mohou zahrnovat náhle ztížené dýchání, ostrou bolest

při dýchání nebo kolaps.

nepravidelný srdeční puls

meningitida (zánět blan obklopujících mozek a míchu)

halucinace

zhoršení epilepsie (častější a/nebo závažnější záchvaty)

zánět cév (může způsobit horečku, bolesti, fialové skvrny na kůži)

ucpání cév nebo žil v oku, vedoucí k částečné nebo úplné ztrátě zraku, zánět spojivek, infekce

oka (růžové oko), krvácení oka

snížení počtu červených a bílých krvinek a destiček (může způsobit únavu, tvorbu modřin, časté

krvácení z nosu a zvýšené riziko infekcí)

bolest na hrudi

Přípavek již není registrován

poškození čichu

změna barvy kůže (tvorba modřin), bolest a slabost svalů, bolest kloubů

menstruační poruchy

bolest hlavy, návaly horka

nízké hladiny sodíku ve výsledcích krevních testů (může způsobit ztrátu chuti k jídlu, bolest

hlavy, nevolnost (pocit nemoci), svalové křeče a slabost).

V klinických studiích, kde byl přípravek Onsenal užíván po dobu až 3 let k prevenci spontánních

střevních polypů, byly pozorovány následující další nežádoucí účinky (nežádoucí účinky

označené hvězdičkou byly častější v těchto studiích než ve studiích s artritidou):

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):

vysoký krevní tlak*, průjem*

Časté:

potíže se srdcem: srdeční infarkt*, angina (bolest na hrudi)

potíže se žaludkem: nevolnost, pálení žáhy, divertikl (bolest nebo infekce žaludku nebo střev),

zvracení*, syndrom dráždivého tračníku (zahrnují bolest žaludku, průjem, potíže se zažíváním,

plynatost)

ledvinové kameny (mohou vést k bolesti žaludku nebo zad, krvi v moči), potíže s močením,

zvýšení kreatininu (výsledky krevních testů funkce ledvin)

potíže s dýcháním

svalové křeče

edém (zadržování tekutin způsobující otoky)

zvětšení nebo zánět prostaty, zvýšení prostatického specifického antigenu (laboratorní testy)

různé infekce

zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté:

cévní mozková příhoda

nestabilní angina (bolest na hrudi), potíže se srdečními chlopněmi, srdečním rytmem nebo

koronárními cévami, nebo zvětšené srdce

hluboká žilní trombóza (krevní sraženiny obvykle v dolních končetinách, způsobující bolest,

otoky nebo zarudnutí lýtka nebo potíže s dýcháním), tvorba modřin

infekce žaludku (způsobuje podráždění a tvorbu vředů žaludku a střev), krvácení z hemoroidů,

zvýšená pohyblivost střev, zánět nebo krvácení dásní/bolest úst

zlomenina dolní končetiny, prasknutí nebo zánět šlach

pásový opar, infekce kůže, alergický zánět kůže (suchá svědivá vyrážka)

vločky v oku nebo krvácení oka způsobující poruchu vidění, závrať z důvodu poruchy vnitřního

ucha, potíže s mluvením

potíže se spánkem, nadměrné močení v noci

tukové bulky na kůži nebo jinde, gangliony (neškodné otoky na kloubech nebo v okolí kloubů a

šlach rukou a nohou)

abnormální nebo silné vaginální krvácení, bolestivá menstruace, bolest prsů, cysty na vaječníku,

menopauzální příznaky

vysoké hladiny sodíku nebo hemoglobinu a nízké hladiny hematokritu nebo testosteronu ve

výsledcích krevních testů

porucha sluchu

změny krevního obrazu.

5.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ONSENAL

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Neužívejte tobolky po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Prošlé tobolky

odevzdejte v lékárně, kde je bezpečně zlikvidují.

Přípavek již není registrován

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co ONSENAL obsahuje

Léčivou látkou je celecoxibum.

Pomocnými látkami jsou želatina, monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, povidon 40,

sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát a barvivo oxid titaničitý E171.

Potiskový inkoust obsahuje rovněž šelak, propylenglykol a žlutý oxid železitý E172 a brilantní

modř FCF E 133.

Jak ONSENAL vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky mají bílou barvu a jsou označeny „7767“ a „400“ zeleným inkoustem. Onsenal je balen

v blistrech a dodáván v krabičkách po 10 a 60 tobolkách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

Velká Británie

Výrobce

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35

D-89257 Illertissen

Německo

Další informace o tomto léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o

registraci.

Belgique / België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Pfizer HCP Corporation

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel.: +420-283-004-111

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel. +356 212201 74

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 4301

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Přípavek již není registrován

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 6 405 328

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E.

λ: +30 210 6785800

Polska

Pfizer Polska Sp.zo.o

Tel.:+ 48 22 335 61 00

España

Pfizer S.A.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 1 52 11 400

Ísland

Vistor hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.:+ 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Geo. Pavlides & Araouzos Ltd.

Tηλ.:+ 357 22 818087

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550-52000

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited,

Tel: +44 (0) 1304 616161

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

Tento přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem k vzácnosti

tohoto onemocnění nebylo možné získat úplné informace o tomto přípravku. Evropská léková

agentura (EMA) každoročně vyhodnotí všechny nové informace týkající se tohoto přípravku a tato

příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury (EMA): http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další

webové stránky, týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Onsenal 200 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje celecoxibum 200 mg.

Pomocné látky: monohydrát laktosy 49,8 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Bílé neprůhledné tobolky se dvěma zlatými proužky označenými čísly 7767 a 200.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Onsenal je indikován ke snížení počtu adenomatózních střevních polypů u familiární adenomatózní

polypózy (FAP) jako přídatná léčba k chirurgickému výkonu a dalšímu endoskopickému sledování

(viz bod 4.4).

Efekt snížení zátěže polypy vyvolaný přípravkem Onsenal na riziko střevního karcinomu nebyl

prokázán (viz body 4.4 a 5.1).

4.2.

Dávkování a způsob podání

Doporučená perorální dávka jsou dvě tobolky po 200 mg 2x denně s jídlem (viz bod 5.2).

Obvyklá lékařská péče o pacienty s FAP má při léčbě celekoxibem pokračovat. Maximální

doporučená denní dávka je 800 mg.

Zhoršená činnost jater U nemocných s jaterní nedostatečností středního stupně (sérový albumin 25-35

g/l) se mají denní doporučené dávky celekoxibu snížit na 50% (viz body 4.3 a 5.2). Je třeba dodržovat

opatrnost, protože u těchto pacientů nejsou zkušenosti s dávkami vyššími než 200 mg.

Zhoršená činnost ledvin Protože jsou zatím omezené zkušenosti s celekoxibem u pacientů s

nedostatečností ledvin mírného nebo středního stupně, měli by být tito nemocní léčeni s obezřetností

(viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Dětští pacienti Zkušenosti s užitím celekoxibu u pacientů s FAP mladších 18 let jsou pouze z jedné

pilotní studie na velmi malé populaci, v níž byli pacienti léčeni celekoxibem v dávkách až 16 mg/kg

denně, což odpovídá doporučené dávce 800 mg denně u dospělých pacientů s FAP (viz bod 5.1).

CYP2C9 pomalí metabolizéři Pacientům, o kterých je známo, že jsou nebo mohou být pomalí

metabolizéři CYP2C9 podle genotypizace nebo předchozí zkušenosti s jinými substráty CYP2C9, je

nutné celekoxib podávat s opatrností, protože je zvýšené riziko nežádoucích účinků závislých na

dávce.

Pacienti s alelou CYP2C9*3 a zvláště pacienti s homozygotním genotypem CYP2C9*3*3 mohou být

vystaveni expozicím celekoxibu vyšším než pro jaké byla zjišťována bezpečnost v klinických studiích.

Proto je při léčbě pacientů s FAP třeba vzít v úvahu riziko vysokých expozic celekoxibu u pomalých

metabolizérů. Je vhodné zahájit léčbu sníženou dávkou (viz bod 5.2).

Přípavek již není registrován

Starší pacienti Dávka pro starší pacienty s FAP dosud nebyla stanovena. Těmto pacientům by měla

být věnována speciální péče (viz bod 5.2).

4.3.

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku přípravku (viz bod 6.1).

Známá přecitlivělost na sulfonamidy.

Pacienti s aktivním peptickým vředem nebo krvácením ze zažívacího traktu (GI).

Užití u pacientů, u nichž se po užití kyseliny acetylsalicylové nebo NSAID, včetně selektivních

inhibitorů COX-2 (cyklooxygenázy-2) objevil bronchospasmus, akutní zánět nosní sliznice,

nosní polypy, angioneurotický edém, kopřivka nebo jiné reakce z přecitlivělosti.

Užití u těhotných žen a žen, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají účinnou antikoncepční

metodu (viz body 4.5, 4.6 a 5.3).

Užití během kojení (viz body 4.6 a 5.3).

Pacienti se závažnou jaterní dysfunkcí (hladina albuminu v séru < 25 g/l nebo Child-Pughovo

skóre ≥10) (třída C).

Pacienti s nedostatečností ledvin s odhadovanou clearance kreatininu < 30 ml/min.

Pacienti se zánětlivým střevním onemocněním.

Pacienti s městnavým srdečním selháním (NYHA II-IV).

Pacienti s prokázanou ischemickou chorobou srdeční, periferní arteriální insuficiencí a/nebo

cerebrovaskulárním onemocněním.

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba celekoxibem u FAP byla studována při podávání po dobu až 6 měsíců a nebylo prokázáno, že

by došlo ke snížení rizika gastrointestinální nebo jiné formy karcinomu nebo nutnosti chirurgické

léčby. Proto by se vzhledem k souběžnému podávání celekoxibu neměla měnit obvyklá léčba pacientů

s FAP. Zejména by neměla být snížena obvyklá frekvence endoskopického sledování a operační

výkony v souvislosti s FAP by se neměly odkládat.

Gastrointestinální poruchy

U pacientů léčených celekoxibem se vyskytly komplikace v horní části gastrointestinálního traktu

(perforace, vředy nebo krvácení), z nichž některé byly fatální. Opatrnost se doporučuje při léčbě

pacientů s významným rizikem rozvoje gastrointestinálních komplikací při podávání NSAID: u

starších osob, u pacientů užívajících současně jiná nesteroidní antirevmatika nebo kyselinu

acetylsalicylovou, případně u pacientů s anamnézou onemocnění gastrointestinálního traktu, jako jsou

vředy nebo gastrointestinální krvácení.

Další zvýšení rizika gastrointestinálních nežádoucích účinků (vzniku gastrointestinálních vředů nebo

jiných gastrointestinálních komplikací) představuje podávání celekoxibu současně s kyselinou

acetylsalicylovou (i při nízkých dávkách). V dlouhodobých klinických studiích nebyl prokázán

významný rozdíl v GI bezpečnosti mezi selektivními inhibitory COX-2 + kyselinou acetylsalicylovou

vs. NSAID + kyselinou acetylsalicylovou (viz bod 5.1). Souběžnému užití celekoxibu a

neaspirinových NSAID je třeba se vyvarovat.

U pacientů s FAP, kteří mají ileorektální anastomózu nebo anastomózu ileálního vaku a anu, se mohou

rozvinout ulcerace v anastomóze. Pokud je přítomen vřed v anastomóze, pacienti nesmějí být léčeni

současně antikoagulancii nebo kyselinou acetylsalicylovou.

Poruchy krve a lymfatického systému, kardiovaskulární onemocnění

V dlouhodobé placebem kontrolované studii se u pacientů se sporadickými adenomatózními polypy,

kteří byli léčeni celekoxibem v dávkách 200 mg 2x denně a 400 mg 2x denně, objevil zvýšený počet

závažných kardiovaskulárních příhod, zejména infarktu myokardu, v porovnání s placebem (viz bod

5.1).

Přípavek již není registrován

Vzhledem ke zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku celekoxibu při dávce 400 mg 2x denně ve studii

APC (viz bod 5.1) je nutné pravidelně kontrolovat odpověď pacientů na léčbu celekoxibem, aby se

zabránilo nadbytečné expozici pacientů s FAP, u nichž není celekoxib účinný (viz body 4.2, 4.3, 4.8 a

5.1).

Pacienty s významnými rizikovými faktory pro vznik kardiovaskulárních příhod (např. hypertenze,

hyperlipidémie, diabetes mellitus, kouření) je možné léčit celekoxibem pouze po pečlivém uvážení

(viz bod 5.1).

Vzhledem k absenci účinku na funkci destiček nepředstavují selektivní inhibitory COX-2 náhradu

kyseliny acetylsalicylové při profylaxi kardiovaskulární tromboembolické choroby. Proto nesmí být

antiagregační léčba přerušena (viz bod 5.1).

Obdobně jako u jiných přípravků, které inhibují syntézu prostaglandinů, byly u nemocných léčených

celekoxibem pozorovány retence tekutin a otoky. Proto by měl být celekoxib užíván s opatrností u

nemocných s anamnézou srdečního selhání, dysfunkce levé komory nebo hypertenze a u nemocných,

kteří mají edémy z jiných příčin, protože inhibice syntézy prostaglandinů může vést ke zhoršené

funkci ledvin a retenci tekutin. Opatrnosti je též třeba u nemocných užívajících diuretika nebo u

nemocných s rizikem hypovolemie.

Obdobně jako u všech NSAID, může vést užití celekoxibu ke vzniku hypertenze, nebo zhoršení

preexistující hypertenze; obě mohou přispět ke zvýšené četnosti kardiovaskulárních příhod. Proto je

nutné na začátku a v průběhu léčby celekoxibem pečlivě sledovat krevní tlak.

Při léčbě starších pacientů s mírnou až středně těžkou srdeční dysfunkcí je nutná zvláštní péče a

sledování. Protože snížení funkce ledvin nebo jater a zvláště srdeční dysfunkce jsou pravděpodobnější

u starších jedinců, je u těchto nemocných třeba adekvátní trvalý lékařský dohled.

Poruchy funkce ledvin a jater

NSAID, včetně celekoxibu mohou způsobit renální toxicitu. Klinické studie s celekoxibem prokázaly

účinky na ledviny podobné těm, pozorovaným s NSAID komparátory. Nejvyšší riziko renální toxicity

mají pacienti s poškozenou funkcí ledvin, selháním srdce, dysfunkcí jater a starší pacienti. Tyto

nemocné je nutné během léčby celekoxibem pečlivě sledovat. Zkušenosti s celekoxibem u pacientů

s mírným nebo středně těžkým postižením ledvin nebo jater jsou omezené, proto mají být tito pacienti

léčeni s opatrností (viz body 4.2 a 5.2).

Jestliže během léčby dojde u pacienta ke zhoršení funkce jakéhokoliv orgánového systému popsaného

výše, musejí být přijata vhodná opatření a musí být zváženo ukončení léčby celekoxibem.

Kožní reakce

V souvislosti s použitím celekoxibu byly velmi vzácně hlášeny závažné kožní reakce, včetně

exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy, z nichž

některé byly fatální (viz bod 4.8). Nejvyššímu riziku těchto reakcí jsou pacienti vystaveni v časné fázi

terapie, nástup těchto reakcí se objevil ve většině případů během prvního měsíce léčby. U pacientů

užívajících celekoxib byly hlášeny závažné reakce z přecitlivělosti (anafylaxe a angioedém) (viz bod

4.8). U pacientů s anamnézou alergie na sulfonamidy nebo na jiné přípravky může být zvýšené riziko

závažných kožních reakcí nebo reakcí z přecitlivělosti (viz bod 4.3). Celekoxib musí být vysazen při

prvním výskytu kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakémkoliv příznaku přecitlivělosti.

Jiné

Pacienti, o kterých je známo, že jsou pomalí metabolizéři CYP2C9, mají být léčeni s opatrností (viz

bod 5.2).

Celekoxib může maskovat horečku a další známky zánětu.

U pacientů se současnou léčbou warfarinem se objevily závažné příhody krvácení. Při kombinaci

celekoxibu s warfarinem nebo jinými perorálními antikoagulancii by se mělo postupovat opatrně (viz

Přípavek již není registrován

bod 4.5).

Tobolky přípravku Onsenal 200 mg obsahují laktosu (49,8 mg). Tento přípravek by neměli užívat

pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy a

malabsorpcí glukosy a galaktosy.

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Většina interakčních studií byla provedena s celekoxibem v dávkách 200 mg 2x denně (t.j. s dávkami

používanými při osteoartritidě či revmatoidní artritidě). Nelze proto vyloučit výraznější účinek dávky

400 mg 2x denně.

U nemocných užívajících warfarin nebo jiná antikoagulancia by měla být monitorována

antikoagulační aktivita, zvláště během prvních dní po zahájení léčby přípravkem Onsenal nebo při

změnách dávky celekoxibu, neboť u těchto nemocných je zvýšené riziko krvácivých komplikací.

Pacienti užívající perorální antikoagulancia musí být pečlivě sledováni z hlediska protrombinového

času INR. U pacientů s artritidou (zejména u starších), kteří užívali současně celekoxib a warfarin,

byly hlášeny krvácivé příhody, některé fatální, v souvislosti se vzrůstem protrombinového času (viz

bod 4.4).

NSAID mohou zeslabovat účinek diuretik a antihypertenziv. Obdobně jako u NSAID se může zvýšit

riziko akutní renální insuficience (obvykle reverzibilní) u některých pacientů s ohroženou funkcí

ledvin (např. dehydratovaní nebo starší pacienti), jsou-li ACE inhibitory nebo antagonisté receptorů

pro angiotensin II kombinovány s NSAID, včetně celekoxibu. Proto je nutné tuto kombinaci podávat

s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienti musí být dostatečně hydratováni a renální funkce je

třeba monitorovat po zahájení souběžné terapie a dále v pravidelných intervalech.

Ve 28 denní klinické studii u pacientů s hypertenzí I a II stupně stabilizovanou lisinoprilem, nevedlo

podání celekoxibu v dávce 200 mg 2x denně v porovnání s placebem ke klinicky významnému

zvýšení průměrného denního systolického nebo diastolického krevního tlaku, při 24 hodinovém

ambulantním měření krevního tlaku. Mezi pacienty léčenými celekoxibem dávkou 200 mg 2x denně

bylo 48% považováno za nereagující na lisinopril při poslední návštěvě (definováno buď jako

diastolický krevní tlak měřený manžetou >90 mmHg nebo zvýšení diastolického krevního tlaku

měřeného manžetou >10% oproti výchozím hodnotám), v porovnání s 27% užívajícími placebo; tento

rozdíl je statisticky významný.

Současné podávání NSAID a D derivátů cyklosporinu nebo takrolimu by mohlo zvyšovat nefrotoxický

účinek cyklosporinu a takrolimu. Pokud je celekoxib užíván v kombinaci s těmito léčivými přípravky,

je nutné monitorovat renální funkce.

Celekoxib se může používat s nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, avšak nelze ho považovat

za náhradu kyseliny acetylsalicylové v kardiovaskulární profylaxi. Obdobně jako u jiných

nesteroidních antirevmatik bylo při současném podávání celekoxibu s nízkými dávkami kyseliny

acetylsalicylové prokázáno zvýšené riziko gastrointestinálních ulcerací nebo jiných

gastrointestinálních komplikací ve srovnání s použitím samotného celekoxibu (viz bod 5.1).

Farmakokinetické interakce

Účinek celekoxibu na jiné přípravky

Celekoxib je slabý inhibitor CYP2D6. Během léčby celekoxibem vzrostly průměrné plazmatické

koncentrace dextromethorfanu (substrát CYP2D6) o přibližně 136%. Plazmatické koncentrace

léčivých přípravků, které jsou substráty tohoto enzymu, mohou být zvýšeny při současném podávání

celekoxibu. Příkladem léků, které jsou metabolizovány CYP2D6 jsou antidepresiva (tricyklická a

SSRI), neuroleptika a antiarytmika. Dávku individuálně dávkovaných substrátů CYP2D6 může být

nutné snížit po zahájení léčby celekoxibem nebo zvýšit, pokud byla léčba celekoxibem ukončena.

Přípavek již není registrován

Studie in vitro prokázaly určitý potenciál celekoxibu inhibovat metabolismus katalyzovaný CYP2C19.

Klinický význam tohoto nálezu in vitro není jasný. Příkladem léčivých přípravků metabolizovaných

prostřednictvím CYP2C19 jsou diazepam, citalopram a imipramin.

Ve studii interakcí neměl celekoxib klinicky významný účinek na farmakokinetiku perorálních

kontraceptiv (1 mg norethisteronu/ 35 mikrogramů ethinylestradiolu).

Celekoxib klinicky významně neovlivňuje farmakokinetiku tolbutamidu (substrát CYP2C9) ani

glibenklamidu.

U pacientů s revmatoidní artritidou neměl celekoxib klinicky významný účinek na farmakokinetiku

(plazmatická nebo renální clearance) methotrexátu (v revmatologických dávkách). Přesto je nutné při

kombinaci těchto dvou léků zvážit adekvátní sledování toxicity související s methotrexátem.

U zdravých jedinců způsobilo současné podávání celekoxibu 200 mg 2x denně se 450 mg lithia 2x

denně průměrný nárůst C

lithia o 16% a AUC lithia o 18%. Nemocní léčení lithiem by proto měli

být pečlivě monitorováni při zahájení nebo ukončení podávání celekoxibu.

Vliv jiných léčivých přípravků na celekoxib

U slabých metabolizérů CYP2C9, kteří jsou ve zvýšené míře vystaveni celekoxibu, může souběžná

léčba inhibitory CYP2C9 (např. flukonazol, amiodaron) vést k dalšímu zvýšení expozice celekoxibu.

U známých slabých metabolizérů CYP2C9 je nutné se těchto kombinací vyvarovat (viz body 4.2 a

5.2).

Protože celekoxib je převážně metabolizován pomocí CYP2C9, měl by být u nemocných užívajících

flukonazol užit v poloviční než doporučené dávce. Současné užití jednorázové dávky 200 mg

celekoxibu a 200 mg flukonazolu 1x denně (silný inhibitor CYP2C9) vedlo ke zvýšení průměrné C

celekoxibu o 60% a zvýšení AUC o 130% (s amiodaronem nebo dalšími známými inhibitory CYP2C9

nebyly podobné studie provedeny). Současné užití induktorů CYP2C9 jako rifampicin, karbamazepin

a barbituráty může plazmatické koncentrace celekoxibu snižovat.

4.6.

Těhotenství a kojení

O užití celekoxibu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Ve studiích na zvířatech

(potkani a králíci) byla pozorována reprodukční toxicita (viz body 4.3 a 5.3). Možné riziko pro

člověka není známo. Stejně jako jiné léčivé přípravky inhibující syntézu prostaglandinů, může

celekoxib způsobit děložní inerci a předčasný uzávěr ductus arteriosus v posledním trimestru.

Celekoxib je kontraindikován v těhotenství a u žen, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají

účinnou antikoncepční metodu (viz bod 4.3). Pokud žena otěhotní během léčby, celekoxib má být

vysazen.

Celekoxib je vylučován do mléka laktujících potkanů v koncentracích srovnatelných s plazmatickými

koncentracemi. Podání celekoxibu malému počtu kojících žen prokázalo velmi pomalý přechod

celekoxibu do mateřského mléka. Ženy užívající celekoxib nesmí kojit.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie sledující účinek na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat

stroje. Nemocní, kteří během užívání celekoxibu pociťují závratě nebo ospalost, by neměli řídit

motorová vozidla či obsluhovat stroje.

4.8.

Nežádoucí účinky

V tabulce 1 jsou nežádoucí účinky uvedené podle tříd orgánových systémů a seřazené podle četnosti,

zahrnují údaje z následujících zdrojů:

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů s osteoartritidou a revmatoidní artritidou s četností vyšší

než 0,01% a větší než u placeba během 12 klinických placebem kontrolovaných studií a/nebo

Přípavek již není registrován

aktivní léčbou o délce až 12 týdnů s dávkou celekoxibu od 100 mg do 800 mg. V dalších

studiích užívajících neselektivní NSAID komparátory bylo léčeno přibližně 7400 pacientů s

artritidou dávkou celekoxibu až 800 mg, včetně přibližně 2300 pacientů léčených 1 rok nebo

déle. Nežádoucí účinky pozorované u celekoxibu v těchto dalších studiích byly v souladu

s výsledky studií u pacientů s osteoartritidou a revmatoidní artritidou uvedených v tabulce 1.

Nežádoucí účinky spontánně hlášené po uvedení přípravku na trh za období, kdy bylo

celekoxibem léčeno více než 70 milionů pacientů (různé dávky, délka léčby a indikace).

Vzhledem k tomu, že všechny nežádoucí účinky nejsou držiteli rozhodnutí o registraci

nahlášeny a nejsou tedy zahrnuty do databází sledování bezpečnosti, nelze spolehlivě určit

četnosti výskytu.

TABULKA 1

Časté (≥1/100

to <1/10)

Méně časté

(≥1/1000 až

<1/100)

Vzácné

(≥1/10,000 až

<1/1000)

Četnost není

známa

(poregistrační

sledování)

1

Infekce a infestace

Sinusitida,

infekce horních

cest dýchacích,

infekce

močových cest

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anemie

Leukopenie,

trombocytopenie

Pancytopenie

Poruch

imunitního

systému

Zhoršení

alergie

Závažné alergické

reakce,

anafylaktický šok,

anafylaxe

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Úzkost, deprese,

únava

Zmatenost

Halucinace

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hyperkalémie

Poruchy

nervového

systému

Závrať,

hypertonie

Parestézie,

somnolence

Ataxie, změny chuti

Bolest hlavy,

zhoršení epilepsie,

aseptická

meningitida,

ageuzie, anosmie,

fatální

intrakraniální

krvácení

Poruchy oka

Zastřené vidění

Konjunktivitida,

oční krvácení,

retinální arteriální

nebo žilní okluze

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Zhoršení sluchu

Srdeční poruchy

Selhání srdce,

palpitace,

tachykardie

Infarkt myokardu

Arytmie

Cévní poruchy

Hypertenze,

zhoršení hypertenze

Návaly horka,

vaskulitida, plicní

embolie

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Faryngitida,

rinitida, kašel

Dyspnoe

Bronchospazmus

Přípavek již není registrován

Gastrointestinální

poruchy

Bolest břicha,

diarhea,

dyspepsie,

flatulence

Zácpa, eruktace,

gastritida,

stomatitida,

zvracení, zhoršení

gastrointestinálního

zánětu

Duodenální,

žaludeční,

ezofageální vředy,

vředy tenkého a

tlustého střeva;

dysfagie, perforace

střeva; ezofagitida,

meléna; pankreatitida

Nauzea, akutní

pankreatitida,

gastrointestinální

krvácení,

kolitida/zhoršení

kolitidy

Poruchy jater a

žlučových cest

Změněné funkce

jater, zvýšení AST

a ALT

Zvýšení jaterních

enzymů

Hepatitida,

selhání jater,

žloutenka

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Rash, pruritus

Urtikárie

Alopecie,

fotosenzitivita

Ekchymóza,

bulózní erupce,

exfoliativní

dermatitida,

erythema

multiforme,

Stevens-

Johnsonův

syndrom, toxická

epidermální

nekrolýza,

angioedém

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Křeče končetin

Artralgie,

myositida

Poruchy ledvin a

močových cest

Zvýšení kreatininu,

zvýšení

močoviného dusíku

v krvi

Akutní selhání

ledvin,

intersticiální

nefritida,

hyponatrémie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Menstruační

poruchy

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Příznaky

podobné

chřipce,

periferní edém/

zadržování

tekutin

Bolest na hrudi

1

Nežádoucí účinky spontánně hlášené do databází sledování bezpečnosti za období, kdy bylo

celekoxibem léčeno více než 70 milionů pacientů (různé dávky, délka léčby a indikace). V důsledku

toho nemohou být četnosti těchto nežádoucích účinků spolehlivě určeny. Jako nežádoucí účinky ze

sledování po uvedení přípravku na trh jsou uvedené pouze ty, které ještě nejsou uvedeny z klinických

studií s artritidou (Tabulka 1) nebo studií prevence polypů (Tabulka 2).

V souhrnné analýze 20 placebem kontrolovaných studií probíhajících od 2 týdnů až do 1 roku u

pacientů s OA a RA, rozdíl v četnosti infarktu myokardu u pacientů léčených celekoxibem 200 nebo

400 mg denně oproti placebu byl 0,7 příhod na 1000 pacientů (vzácné) a nebyl vyšší počet cévních

mozkových příhod.

Další nežádoucí účinky uvedené podle tříd orgánových systémů a seřazené podle četnosti v tabulce 2

byly hlášené s četností vyšší než u placeba u pacientů léčených celekoxibem 400 mg až 800 mg denně

v dlouhodobé studii prevence polypů trvající 3 roky (studie APC a PreSAP; viz bod 5.1

Farmakodynamické vlastnosti: Kardiovaskulární bezpečnost – dlouhodobé studie zahrnující pacienty

se sporadickými adenomatózními polypy).

Přípavek již není registrován

TABULKA 2

Velmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Méně časté

(≥1/1000 až <1/100)

Infekce a infestace

Infekce ucha, houbové

infekce (houbové infekce

byly primárně

nesystémové)

Infekce helicobacter, herpes

zoster, erysipel, infekce rány,

infekce dásní, infekce labyrintu,

bakteriální infekce

Novotvary

Lipom

Psychiatrické

poruchy

Poruchy spánku

Poruchy

nervového

systému

Mozkový infarkt

Poruchy oka

Sklivcové vločky; krvácení

spojivek

Poruchy ucha a

labyrintu

Hypoakuzie

Srdeční poruchy

Angina pectoris; infarkt

myokardu

Nestabilní angina,

nedostatečnost aortální chlopně,

ateroskleróza koronárních

artérií, sinusová bradykardie,

ventrikulární hypertrofie

Cévní poruchy

Hypertenze*

Hluboká žilní trombóza;

hematom

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe

Dysfonie

Gastrointestinální

poruchy

Průjem*

Nauzea,

gastroezofageální reflux,

divertikulum, zvracení,*

dysfagie, syndrom

dráždivého tračníku

Hemoroidální krvácení, zvýšená

střevní motilita, ulcerace úst,

stomatitida

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Kožní alergie

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Svalové křeče

Ganglion

Poruchy ledvin a

močových cest

Nefrolitiáza, zvýšení

hladiny kreatininu v krvi

Nokturie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Benigní hyperplázie

prostaty, prostatitida,

zvýšení prostatického

specifického antigenu

Vaginální krvácení, napětí prsou,

dysmenorea, cysty na ovariu,

menopauzální symptomy

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Edém

Vyšetření

Zvýšení tělesné hmotnosti

Zvýšení hladin v krvi: draslík,

sodík, hemoglobin

Snížení hladin v krvi: hematokrit,

testosteron

Poranění, otravy a

provedurální

komplikace

Zlomenina nohy, zlomenina

dolní končetiny, epikondylitida,

zlomenina šlachy, zlomenina

* Hypertenze, zvracení a průjem jsou zahrnuty v Tabulce 2, protože byly častěji hlášeny v těchto

studiích, trvajících 3 roky, v porovnání s Tabulkou 1, která zahrnuje nežádoucí účinky ze studií

trvajících 12 týdnů.

Přípavek již není registrován

Ze závěrečných (uznaných) dat studie APC u pacientů léčených celekoxibem 800 mg denně po dobu 3

let, byl rozdíl v četnosti oproti placebu 11 příhod na 1000 pacientů u infarktu myokardu (časté); a 5

příhod na 1000 pacientů u cévní mozkové příhody (méně časté; typy mozkových příhod nerozlišené).

4.9.

Předávkování

Nejsou klinické zkušenosti s předávkováním. Jednotlivé dávky až do 1200 mg a opakované dávky až

do 1200 mg 2x denně byly podávány zdravým subjektům po dobu 9 dnů bez klinicky významných

nežádoucích příhod. V případě podezření na předávkování je na místě podpůrná léčebná péče, tzn.

vyprázdnění žaludku, lékařský dohled a v případě potřeby symptomatická léčba. Vzhledem k silné

vazbě na bílkoviny je nepravděpodobné, že by dialýza byla účinnou metodou k odstranění látky z

organismu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, ATC kód: L01XX33

Celekoxib je diarylem substituovaný pyrazol, chemicky podobný jiným nearylaminovým

sulfonamidům (např. thiazidy, furosemid), avšak liší se od arylaminových sulfonamidů (např.

sulfamethoxazol a jiná sulfonamidová antibiotika).

Celekoxib je perorální selektivní inhibitor cyklooxygenázy-2 (COX-2). V terapeutické dávce 400 mg

2x denně u zdravých dobrovolníků, která je určená pro pacienty s FAP, nebyla pozorována statisticky

významná inhibice COX-1 (posuzovaná jako ex vivo inhibice tvorby thromboxanu B2 [TxB2 ]).

Za tvorbu prostaglandinů je zodpovědná cyklooxygenáza. COX-2 izoforma není detekovatelná ve

většině normálních tkání, je indukována prozánětlivými stimuly a její exprese je spojena se zánětem.

Zvýšené koncentrace COX-2 se nacházejí u mnohých prekancerózních lézí (jako jsou adenomatózní

kolorektální polypy) a u epiteliálních karcinomů. Familiární adenomatózní polypóza (FAP) je

genetické onemocnění, které je důsledkem autosomálně dominantní genetické alterace tumor

suprimujícího genu, tzv. genu adenomatózní polypózy tlustého střeva (APC). Polypy s mutací APC

mají zvýšenou expresi COX-2 a pokud zůstávají neléčené, pokračuje jejich tvorba a zvětšování

v tlustém střevě nebo v rektu, což má za následek v podstatě 100% šanci rozvoje kolorektálního

karcinomu. COX-2 se účastní též ovulace, implantace zárodku a uzavírání ductus arteriosus, regulace

funkce ledvin a funkce centrálního nervového systému (vyvolání horečky, vnímání bolesti a kognitivní

funkce). Může též hrát roli při hojení vředů. U člověka byla identifikována COX-2 ve tkáních v okolí

žaludečních vředů, ale jeho vztah k hojení vředů nebyl stanoven.

Rozdíly v protidestičkové aktivitě mezi některými nesteroidními antirevmatiky inhibujícími COX-1 a

selektivními inhibitory COX-2 může mít u pacientů s rizikem tromboembolických reakcí klinický

význam. Inhibitory COX-2 snižují tvorbu systémového (a proto pravděpodobně endoteliálního)

prostacyklinu, aniž by ovlivňovaly destičkový tromboxan.

Po vysokých dávkách celekoxibu byl pozorován na dávce závislý účinek na tvorbu TxB2. Nicméně u

zdravých dobrovolníků v malých studiích s opakovanými dávkami 600 mg 2x denně neměl celekoxib

v porovnání s placebem efekt na agregaci krevních destiček a dobu krvácení.

Experimentální důkazy svědčí pro to, že mechanismus účinku, kterým celekoxib vede k zániku

tumoru, může míst souvislost s indukcí apoptózy a inhibicí angiogeneze. Inhibice COX-2 může mít

důsledky na životnost tumorů, které nesouvisejí se zánětem.

Celekoxib inhibuje tvorbu tumoru v předklinických modelech karcinomu tlustého střeva se zvýšenou

expresí COX-2 indukovanou chemickou (potkaní model AOM) nebo genetickou (myší model MIN)

Přípavek již není registrován

mutací.

Ukázalo se, že celekoxib snižuje počet a velikost adenomatózních kolorektálních polypů. U 83

pacientů s FAP byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie.

Populaci ve studii tvořilo 58 pacientů s provedenou subtotální nebo totální kolektomií a 25 pacientů

s intaktním tlustým střevem. Oslabený fenotyp FAP mělo 13 pacientů. Průměrné snížení počtu

kolorektálních polypů po 6 měsících léčby celekoxibem 400 mg 2x denně bylo 28% (SD ± 24%), což

bylo statisticky vyšší než v placebové skupině (průměr 5%, SD ± 16%). V porovnání s placebem bylo

rovněž pozorováno významné snížení oblasti s duodenálním adenomem (15,4% při podávání

celekoxibu 400 mg 2x denně oproti 1,4% u placeba), což však nebylo statisticky signifikantní.

Pilotní studie u juvenilních FAP pacientů: 18 dětí ve věku 10-14 let s pozitivním FAP genotypem

nebo fenotypem bylo léčeno celekoxibem v dávce 4 mg/kg/den (4 pacienti, v porovnání s 2 pacienty

na placebu), 8 mg/kg/den (4 pacienti, v porovnání s 2 pacienty na placebu) nebo 16 mg/kg/den (4

pacienti, v porovnání s 2 pacienty na placebu). Výsledky prokázaly statisticky významné snížení

zátěže polypy ve všech skupinách léčených celekoxibem v porovnání s odpovídající skupinou léčenou

placebem. Největší snížení bylo pozorováno u pacientů léčených celekoxibem 16 mg/kg/den, což je

v souladu s doporučenou denní dávkou 800 mg pro dospělé s FAP. Data o bezpečnosti byla detailně

revidována „Data Safety Monitoring Committee“, jež rozhodla, že celekoxib v dávce 16 mg/kg/den

lze doporučit jako bezpečnou dávku pro použití v dalších sudiích s juvenilní FAP.

Dlouhodobá kardiovaskulární toxicita u dětí vystavených celekoxibu nebyla hodnocena a není známo,

zda je dlouhodobé riziko podobné riziku pozorovanému u dospělých vystavených celekoxibu nebo

jiným COX-2 selektivním nebo neselektivním NSAID (viz bod 4.4, kardiovaskulární účinky).

Kardiovaskulární bezpečnost – dlouhodobé studie zahrnující subjekty se sporadickými

adenomatózními polypy: s celekoxibem byly provedeny 2 studie zahrnující subjekty se sporadickými

adenomatózními polypy, tj. studie APC (Adenoma Prevention with Celecoxib) a studie PreSAP

(Prevention of Spontaneous Adenomatous Polyps). Ve studii APC byl pozorován nárůst kompozitního

parametru - kardiovaskulárního úmrtí, infarktu myokardu či cévní mozkové příhody (uznaná data), v

závislosti na dávce celekoxibu v porovnání s placebem, během 3-letého období léčby. Studie PreSAP

neprokázala statisticky významné zvýšení rizika pro stejný kompozitní parametr.

Ve studii APC bylo relativní riziko kompozitního parametru (uznaná data) kardiovaskulárního úmrtí,

infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody 3,4 (95% IS 1,4 - 8,5) u celekoxibu 400 mg 2x denně

a 2,8 (95% IS 1,1 – 7,2) u celekoxibu 200 mg 2x denně, v porovnání s placebem. Kumulativní

četnosti tohoto kompozitního parametru za 3 roky byly 3,0% (20/671 subjektů) resp. 2,5% (17/685

subjektů) v porovnání s 0,9% (9/679 subjektů) u placeba. Nárůsty v obou skupinách léčených

celekoxibem oproti placebu byly způsobeny hlavně zvýšenou četností infarktu myokardu.

Ve studii PreSAP bylo relativní riziko stejného kompozitního parametru (uznaná data) 1,2 (95% IS

0,6-2,4) u celekoxibu 400 mg 1x denně v porovnání s placebem. Souhrnné hodnoty tohoto

kompozitního parametru za 3 roky byly 2,3% (21/933 subjektů) resp. 1,9% (12/628 subjektů). Četnost

infarktu myokardu (uznaná data) byla 1,0% (9/933 subjektů) u celekoxibu 400 mg 1x denně a 0,6%

(4/628 subjektů) u placeba.

Údaje ze třetí dlouhodobé studie ADAPT (The Alzheimer's Disease Anti-inflammatory Prevention

Trial) neprokázaly významně zvýšené kardiovaskulární riziko u celekoxibu 200 mg 2x denně

v porovnání s placebem. Relativní riziko v porovnání s placebem u podobného kombinovaného

výstupu (KV úmrtí, IM, CMP) bylo 1,14 (95% IS 0,61 – 2,12) u celekoxibu 200 mg 2x denně. Četnost

infarktu myokardu byla 1,1% (8/717 subjektů) u celekoxibu 200 mg 2x denně a 1,2% (13/1070

subjektů) u placeba.

Údaje z kombinované analýzy kontrolovaných randomizovaných studií také nasvědčují tomu, že užití

celekoxibu může být spojeno s kardiovaskulárním rizikem v porovnání s placebem, přičemž je

prokázán rozdíl v riziku v závislosti na dávce.

Přípavek již není registrován

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem

k vzácnosti onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné informace o prospěšnosti a

rizicích tohoto léčivého přípravku. Evropská léková agentura (EMA) každoročně vyhodnotí jakékoli

nové informace, které budou dostupné a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby

aktualizován.

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

Celekoxib je rychle absorbován a dosahuje maximálních plazmatických koncentrací během 2-3 hodin.

Podání s jídlem (s vysokým obsahem tuku) zpomaluje absorpci zhruba o 1 hodinu a zvyšuje celkovou

absorpci (AUC) o 10 – 20%.

Celekoxib v převážné míře podléhá metabolizmu. Méně než 1% podané látky se vylučuje v

nezměněné formě močí. Interindividuální variabilita farmakokinetiky celekoxibu je přibližně

desetinásobná. V rozsahu terapeutických dávek má celekoxib farmakokinetiku nezávislou na dávce a

času. Vazba na bílkoviny činí při terapeutické plazmatické koncentraci zhruba 97% a celekoxib se

preferenčně neváže na erytrocyty. Eliminační poločas je přibližně 8-12 hodin. Rovnovážné

plazmatické koncentrace je dosaženo během pěti dnů léčby. Farmakologicky účinná je výchozí látka.

Hlavní metabolity nalezené v oběhu nemají detekovatelnou COX-1 ani COX-2 aktivitu.

Metabolizmus celekoxibu je primárně zprostředkován cytochromem P450 CYP2C9. V plazmě

člověka byly identifikovány 3 metabolity, které nejsou aktivními inhibitory COX-1 a COX-2, tj.

primární alkohol, příslušná karboxylová kyselina a její glukuronid konjugát. Aktivita cytochromu

P450 CYP2C9 je snížena u jednotlivců s genetickým polymorfizmem, který vede ke snížení enzymové

aktivity, jako je homozygotizmus u CYP2C9*3 polymorfizmu.

Ve farmakokinetické studii s celekoxibem 200 mg podávaným 1x denně zdravým dobrovolníkům,

s genotypy CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3, nebo CYP2C9*3/*3, byl medián C

a AUC

0-24

celekoxibu 7. den přibližně 4-násobný resp. 7-násobný, u subjektů s genotypem CYP2C9*3/*3

v porovnání s ostatními genotypy. Ve třech samostatných studiích s podáním jedné dávky, zahrnující

celkem 5 subjektů s genotypem CYP2C9*3/*3 jednotlivá dávka zvýšila AUC

0-24

přibližně 3-krát

v porovnání s normálními metabolizéry. Odhaduje se, že četnost homozygotního *3/*3 genotypu je

mezi různými etnickým skupinami 0,3 - 1,0%.

Pacientům, o kterých je známo, že jsou nebo mohou být pomalí metabolizéři CYP2C9, podle

předchozí zkušenosti s jinými substráty CYP2C9, je nutné celekoxib podávat s opatrností (viz bod

4.2).

Z hlediska farmakokinetických parametrů celekoxibu, nebyly zjištěny klinicky významné rozdíly mezi

černochy a bělochy. Plazmatická koncentrace celekoxibu je u starších žen (nad 65 let věku) zvýšena

asi o 100%.

U pacientů s mírným stupněm jaterní nedostatečnosti byl zjištěn průměrný nárůst C

celekoxibu o

53% a AUC o 26% v porovnání s pacienty s normální funkcí jater. Odpovídající hodnoty u

nemocných se středním stupněm jaterní nedostatečnosti při dávce 200 mg denně byly 41% a 146%.

Metabolická kapacita u pacientů s mírným až středním stupněm jaterní nedostatečnosti nejlépe

korelovala s jejich hodnotami albuminu. U pacientů s FAP a středním stupněm jaterní nedostatečnosti

(sérový albumin 25-35 g/l) je nutné snížit denní doporučenou dávku celekoxibu o 50%. Pacienti s

těžkým jaterním postižením (sérový albumin < 25 g/l) nebyli studováni a u této skupiny pacientů je

celekoxib kontraindikován.

Farmakokinetika celekoxibu u nemocných s nedostatečností ledvin nebyla studována. Nepředpokládá

se však, že by u těchto nemocných byla výrazně změněna, protože celekoxib se vylučuje převážně

metabolizmem v játrech. Protože je jen málo zkušeností s celekoxibem u pacientů s nedostatečností

ledvin, je při léčbě nemocných s nedostatečností ledvin nutná opatrnost. Léčba u pacientů s těžkým

renálním postižením je kontraindikována.

Přípavek již není registrován

5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Konvenční studie na embryofetální toxicitu ukázaly na dávce závislý výskyt brániční hernie u plodů

potkanů a kardiovaskulární malformace u plodů králíků při systémové expozici volného celekoxibu

přibližně 3x (potkan) a 2x (králík) vyšší než je expozice dosažená při maximální doporučené denní

dávce u člověka (800 mg). Brániční hernie byly též pozorovány v perinatálních a postnatálních

studiích toxicity na potkanech, které zahrnovaly expozici během období organogeneze. V pozdější

studii, při nejnižší systémové expozici, kdy se tato anomálie vyskytla pouze u jednoho zvířete, bylo

odhadované rozpětí použité dávky v poměru k doporučené denní dávce u lidí 2x vyšší, než je

doporučená denní dávka pro člověka (800 mg).

Expozice celekoxibem u zvířat ve stadiu časného embryonálního vývoje působila preimplantační a

postimplantační ztráty. Předpokládá se, že tyto účinky souvisí s inhibicí syntézy prostaglandinů.

Celekoxib se vylučoval do mléka potkanů. V perinatálních a postnatálních studiích na potkanech byla

pozorována toxicita pro mláďata.

Ve dvouleté studii toxicity bylo při vysokých dávkách celekoxibu pozorováno zvýšení výskytu

nonadrenálních trombóz u potkaních samců.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Tobolky obsahují:

Monohydrát laktosy

natrium-lauryl-sulfá,

povidon 4,

sodná sůl kroskarmelosy

magnesium-stearát

Obal tobolky obsahuje:

Želatina

oxid titaničitý (E171)

Inkoust pro potisk obsahuje:

Šelak

propylenglyko,

žlutý oxid železitý (E172)

6.2.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.

Doba použitelnosti

3 roky

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5.

Druh obalu a velikost balení

Průhledný nebo neprůhledný blistr (PVC/Aclar/Al).

Balení 10 nebo 60 tobolek.

Přípavek již není registrován

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/03/259/001-004

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.10.2003 / 17.10.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Onsenal 400 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje celecoxibum 400 mg.

Pomocné látky: monohydrát laktosy 99,6 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Bílé neprůhledné tobolky se dvěma zelenými proužky označenými čísly 7767 a 400.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Onsenal je indikován ke snížení počtu adenomatózních střevních polypů u familiární adenomatózní

polypózy (FAP) jako přídatná léčba k chirurgickému výkonu a dalšímu endoskopickému sledování

(viz bod 4.4).

Efekt snížení zátěže polypy vyvolaný přípravkem Onsenal na riziko střevního karcinomu nebyl

prokázán (viz body 4.4 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Doporučená perorální dávka je 400 mg 2x denně s jídlem (viz bod 5.2).

Obvyklá lékařská péče o pacienty s FAP má při léčbě celekoxibem pokračovat. Maximální

doporučená denní dávka je 800 mg.

Zhoršená činnost jater

U nemocných s jaterní nedostatečností středního stupně (sérový albumin 25-35 g/l) se mají denní

doporučené dávky celekoxibu snížit na 50% (viz body 4.3 a 5.2). Je třeba dodržovat opatrnost, protože

u těchto pacientů nejsou zkušenosti s dávkami vyššími než 200 mg.

Zhoršená činnost ledvin

Protože jsou zatím omezené zkušenosti s celekoxibem u pacientů s nedostatečností ledvin mírného

nebo středního stupně, měli by být tito nemocní léčeni s obezřetností (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Dětští pacienti

Zkušenosti s užitím celekoxibu u pacientů s FAP mladších 18 let jsou pouze z jedné pilotní studie na

velmi malé populaci, v níž byli pacienti léčeni celekoxibem v dávkách až 16 mg/kg denně, což

odpovídá doporučené dávce 800 mg denně u dospělých pacientů s FAP (viz bod 5.1).

CYP2C9 pomalí metabolizéři

Pacientům, o kterých je známo, že jsou nebo mohou být pomalí metabolizéři CYP2C9 podle

genotypizace nebo předchozí zkušenosti s jinými substráty CYP2C9, je nutné celekoxib podávat

s opatrností, protože je zvýšené riziko nežádoucích účinků závislých na dávce.

Pacienti s alelou CYP2C9*3 a zvláště pacienti s homozygotním genotypem CYP2C9*3*3 mohou být

vystaveni expozicím celekoxibu vyšším než pro jaké byla zjišťována bezpečnost v klinických studiích.

Proto je při léčbě pacientů s FAP třeba vzít v úvahu riziko vysokých expozic celekoxibu u pomalých

Přípavek již není registrován

metabolizérů. Je vhodné zahájit léčbu sníženou dávkou (viz bod 5.2).

Starší pacienti

Dávka pro starší pacienty s FAP dosud nebyla stanovena. Těmto pacientům by měla být věnována

speciální péče (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku (viz bod 6.1).

Známá přecitlivělost na sulfonamidy.

Pacienti s aktivním peptickým vředem nebo krvácením ze zažívacího traktu (GI).

Užití u pacientů, u nichž se po užití kyseliny acetylsalicylové nebo NSAID, včetně selektivních

inhibitorů COX-2 (cyklooxygenázy-2) objevil bronchospasmus, akutní zánět nosní sliznice,

nosní polypy, angioneurotický edém, kopřivka nebo jiné reakce z přecitlivělosti.

Užití u těhotných žen a žen, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají účinnou antikoncepční

metodu (viz body 4.5, 4.6 a 5.3).

Užití během kojení (viz body 4.6 a 5.3).

Pacienti se závažnou jaterní dysfunkcí (hladina albuminu v séru < 25 g/l nebo Child-Pughovo

skóre ≥10) (třída C).

Pacienti s nedostatečností ledvin s odhadovanou clearance kreatininu < 30 ml/min.

Pacienti se zánětlivým střevním onemocněním.

Pacienti s městnavým srdečním selháním (NYHA II-IV).

Pacienti s prokázanou ischemickou chorobou srdeční, periferní arteriální insuficiencí a/nebo

cerebrovaskulárním onemocněním.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba celekoxibem u FAP byla studována při podávání po dobu až 6 měsíců a nebylo prokázáno, že

by došlo ke snížení rizika gastrointestinální nebo jiné formy karcinomu nebo nutnosti chirurgické

léčby. Proto by se vzhledem k souběžnému podávání celekoxibu neměla měnit obvyklá léčba pacientů

s FAP. Zejména by neměla být snížena obvyklá frekvence endoskopického sledování a operační

výkony v souvislosti s FAP by se neměly odkládat.

Gastrointestinální poruchy

U pacientů léčených celekoxibem se vyskytly komplikace v horní části gastrointestinálního traktu

(perforace, vředy nebo krvácení), z nichž některé byly fatální. Opatrnost se doporučuje při léčbě

pacientů s významným rizikem rozvoje gastrointestinálních komplikací při podávání NSAID; u

starších osob, u pacientů užívajících současně jiná nesteroidní antirevmatika nebo kyselinu

acetylsalicylovou, případně u pacientů s anamnézou onemocnění gastrointestinálního traktu, jako jsou

vředy nebo gastrointestinální krvácení.

Další zvýšení rizika gastrointestinálních nežádoucích účinků (vzniku gastrointestinálních vředů nebo

jiných gastrointestinálních komplikací) představuje podávání celekoxibu podáván současně

s kyselinou acetylsalicylovou (i při nízkých dávkách). V dlouhodobých klinických studiích nebyl

prokázán významný rozdíl v GI bezpečnosti mezi selektivními inhibitory COX-2 + kyselinou

acetylsalicylovou vs. NSAID + kyselinou acetylsalicylovou (viz bod 5.1).

Souběžnému užití celekoxibu a neaspirinových NSAID je třeba se vyvarovat.

U pacientů s FAP, kteří mají ileorektální anastomózu nebo anastomózu ileálního vaku a anu, se mohou

rozvinout ulcerace v anastomóze. Pokud je přítomen vřed v anastomóze, pacienti nesmějí být léčeni

současně antikoagulancii nebo kyselinou acetylsalicylovou.

Poruchy krve a lymfatického systému, kardiovaskulární onemocnění

V dlouhodobé placebem kontrolované studii se u pacientů se sporadickými adenomatózními polypy,

kteří byli léčeni celekoxibem v dávkách 200 mg 2x denně a 400 mg 2x denně, objevil zvýšený počet

Přípavek již není registrován

závažných kardiovaskulárních příhod, zejména infarktu myokardu, v porovnání s placebem (viz bod

5.1).

Vzhledem ke zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku celekoxibu při dávce 400 mg 2x denně ve studii

APC (viz bod 5.1) je nutné pravidelně kontrolovat odpověď pacientů na léčbu celekoxibem, aby se

zabránilo nadbytečné expozici pacientů s FAP, u nichž není celekoxib účinný (viz body 4.2, 4.3, 4.8 a

5.1).

Pacienty s významnými rizikovými faktory pro vznik kardiovaskulárních příhod (např. hypertenze,

hyperlipidémie, diabetes mellitus, kouření), je možné léčit celekoxibem pouze po pečlivém uvážení

(viz bod 5.1).

Vzhledem k absenci účinku na funkci destiček nepředstavují selektivní inhibitory COX-2 náhradu

kyseliny acetylsalicylové při profylaxi kardiovaskulární tromboembolické choroby. Proto nesmí být

antiagregační léčba přerušena (viz bod 5.1).

Obdobně jako u jiných přípravků, které inhibují syntézu prostaglandinů, byly u nemocných léčených

celekoxibem pozorovány retence tekutin a otoky. Proto by měl být celekoxib užíván s opatrností u

nemocných s anamnézou srdečního selhání, dysfunkce levé komory nebo hypertenze a u nemocných,

kteří mají edémy z jiných příčin, protože inhibice syntézy prostaglandinů může vést ke zhoršené

funkci ledvin a retenci tekutin. Opatrnosti je též třeba u nemocných užívajících diuretika nebo u

nemocných s rizikem hypovolemie.

Obdobně jako u všech NSAID, může vést užití celekoxibu ke vzniku hypertenze, nebo zhoršení

preexistující hypertenze; obě mohou přispět ke zvýšené četnosti kardiovaskulárních příhod. Proto je

nutné na začátku a v průběhu léčby celekoxibem pečlivě sledovat krevní tlak.

Při léčbě starších pacientů s mírnou až středně těžkou srdeční dysfunkcí je nutná zvláštní péče a

sledování. Protože snížení funkce ledvin nebo jater a zvláště srdeční dysfunkce jsou pravděpodobnější

u starších jedinců, je u těchto nemocných třeba adekvátní trvalý lékařský dohled.

Poruchy funkce ledvin a jater

NSAID, včetně celekoxibu mohou způsobit renální toxicitu. Klinické studie s celekoxibem prokázaly

účinky na ledviny podobné těm, pozorovaným s NSAID komparátory. Nejvyšší riziko renální toxicity

mají pacienti s poškozenou funkcí ledvin, selháním srdce, dysfunkcí jater a starší pacienti. Tyto

nemocné je nutné během léčby celekoxibem pečlivě sledovat. Zkušenosti s celekoxibem u pacientů

s mírným nebo středně těžkým postižením ledvin nebo jater jsou omezené, proto mají být tito pacienti

léčeni s opatrností (viz body 4.2 a 5.2).

Jestliže během léčby dojde u pacienta ke zhoršení funkce jakéhokoliv orgánového systému popsaného

výše, musejí být přijata vhodná opatření a musí být zváženo ukončení léčby celekoxibem.

Kožní reakce

V souvislosti s použitím celekoxibu byly velmi vzácně hlášeny závažné kožní reakce, včetně

exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy, z nichž

některé byly fatální (viz bod 4.8). Nejvyššímu riziku těchto reakcí jsou pacienti vystaveni v časné fázi

terapie, nástup těchto reakcí se objevil ve většině případů během prvního měsíce léčby. U pacientů

užívajících celekoxib byly hlášeny závažné reakce z přecitlivělosti (anafylaxe a angioedém) (viz bod

4.8). U pacientů s anamnézou alergie na sulfonamidy nebo na jiné přípravky může být zvýšené riziko

závažných kožních reakcí nebo reakcí z přecitlivělosti (viz bod 4.3). Celekoxib musí být vysazen při

prvním výskytu kožní vyrážky, slizničních lézí nebo jakémkoliv příznaku přecitlivělosti.

Jiné

Pacienti, o kterých je známo, že jsou pomalí metabolizéři CYP2C9, mají být léčeni s opatrností (viz

bod 5.2).

Celekoxib může maskovat horečku a další známky zánětu.

Přípavek již není registrován

U pacientů se současnou terapií warfarinem se objevily závažné příhody krvácení. Při kombinaci

celekoxibu s warfarinem nebo jinými perorálními antikoagulancii by se mělo postupovat opatrně (viz

bod 4.5).

Tobolky přípravku Onsenal 400 mg obsahují laktosu (99,6 mg). Tento přípravek by neměli užívat

pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy a

malabsorpcí glukosy-galaktosy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Většina interakčních studií byla provedena s celekoxibem v dávkách 200 mg 2x denně (t.j. s dávkami

používanými při osteoartritidě či revmatoidní artritidě). Nelze proto vyloučit výraznější účinek dávky

400 mg 2x denně.

U nemocných užívajících warfarin nebo jiná antikoagulancia by měla být monitorována

antikoagulační aktivita, zvláště během prvních dní po zahájení léčby přípravkem Onsenal nebo při

změnách dávky celekoxibu, neboť u těchto nemocných je zvýšené riziko krvácivých komplikací.

Pacienti užívající perorální antikoagulancia musí být pečlivě sledováni z hlediska protrombinového

času INR. U pacientů s artritidou (zejména u starších), kteří užívali současně celekoxib a warfarin,

byly hlášeny krvácivé příhody, některé fatální, v souvislosti se vzrůstem protrombinového času (viz

bod 4.4).

NSAID mohou zeslabovat účinek diuretik a antihypertenziv. Obdobně jako u NSAID se může zvýšit

riziko akutní renální nedostatečnosti (obvykle reversibilní) u některých pacientů s ohroženou funkcí

ledvin (např. dehydratovaní nebo starší pacienti), jsou-li ACE inhibitory nebo antagonisté receptorů

pro angiotensin II kombinovány s NSAID, včetně celekoxibu. Proto je nutné tuto kombinaci podávat

s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienti musí být dostatečně hydratováni a renální funkce je

třeba monitorovat po zahájení souběžné terapie a dále v pravidelných intervalech.

Ve 28 denní klinické studii u pacientů s hypertenzí I a II stupně stabilizovanou lisinoprilem, nevedlo

podání celekoxibu v dávce 200 mg 2x denně v porovnání s placebem ke klinicky významnému

zvýšení průměrného denního systolického nebo diastolického krevního tlaku, při 24 hodinovém

ambulantním měření krevního tlaku. Mezi pacienty léčenými celekoxibem dávkou 200 mg 2x denně

bylo 48% považováno za nereagující na lisinopril při poslední návštěvě (definováno buď jako

diastolický krevní tlak měřený manžetou >90 mmHg nebo zvýšení diastolického krevního tlaku

měřeného manžetou >10% oproti výchozím hodnotám), v porovnání s 27% užívajícími placebo; tento

rozdíl je statisticky významný.

Současné podávání NSAID a D derivátů cyklosporinu nebo takrolimu by mohlo zvyšovat nefrotoxický

účinek cyklosporinu a takrolimu. Pokud je celekoxib užíván v kombinaci s těmito léčivými přípravky,

je nutné monitorovat renální funkce.

Celekoxib se může používat s nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, avšak nelze ho považovat

za náhradu kyseliny acetylsalicylové v kardiovaskulární profylaxi. Obdobně jako u jiných

nesteroidních antirevmatik bylo při současném podávání celekoxibu s nízkými dávkami kyseliny

acetylsalicylové prokázáno zvýšené riziko gastrointestinálních ulcerací nebo jiných

gastrointestinálních komplikací ve srovnání s použitím samotného celekoxibu (viz bod 5.1).

Farmakokinetické interakce

Účinek celekoxibu na jiné přípravky

Celekoxib je slabý inhibitor CYP2D6. Během léčby celekoxibem vzrostly průměrné plazmatické

koncentrace dextromethorfanu (substrát CYP2D6) o přibližně 136%. Plazmatické koncentrace

léčivých přípravků, které jsou substráty tohoto enzymu, mohou být zvýšeny při současném podávání

celekoxibu. Příkladem léků, které jsou metabolizovány CYP2D6 jsou antidepresiva (tricyklická a

Přípavek již není registrován

SSRI), neuroleptika a antiarytmika. Dávku individuálně dávkovaných substrátů CYP2D6 může být

nutné snížit po zahájení léčby celekoxibem nebo zvýšit, pokud byla léčba celekoxibem ukončena.

Studie in vitro prokázaly určitý potenciál celekoxibu inhibovat metabolizmus katalyzovaný CYP2C19.

Klinický význam tohoto nálezu in vitro není jasný. Příkladem léčivých přípravků metabolizovaných

prostřednictvím CYP2C19 jsou diazepam, citalopram a imipramin.

Ve studii interakcí neměl celekoxib klinicky významný účinek na farmakokinetiku perorálních

kontraceptiv (1 mg norethisteronu/ 35 mikrogramů ethinylestradiolu).

Celekoxib klinicky významně neovlivňuje farmakokinetiku tolbutamidu (substrát CYP2C9) ani

glibenklamidu.

U pacientů s revmatoidní artritidou neměl celekoxib klinicky významný účinek na farmakokinetiku

(plazmatická nebo renální clearance) methotrexátu (v revmatologických dávkách). Přesto je nutné při

kombinaci těchto dvou léků zvážit adekvátní sledování toxicity související s methotrexátem.

U zdravých jedinců způsobilo současné podávání celekoxibu 200 mg 2x denně se 450 mg lithia 2x

denně průměrný nárůst C

lithia o 16% a AUC lithia o 18%. Nemocní léčení lithiem by proto měli

být pečlivě monitorováni při zahájení nebo ukončení podávání celekoxibu.

Vliv jiných léčivých přípravků na celekoxib

U slabých metabolizérů CYP2C9, kteří jsou ve zvýšené míře vystaveni celekoxibu, může souběžná

léčba inhibitory CYP2C9 (např. flukonazol, amiodaron) vést k dalšímu zvýšení expozice celekoxibu.

U známých slabých metabolizérů CYP2C9 je nutné se těchto kombinací vyvarovat (viz body 4.2 a

5.2).

Protože celekoxib je převážně metabolizován pomocí CYP2C9, měl by být u nemocných užívajících

flukonazol užit v poloviční než doporučené dávce. Současné užití jednorázové dávky 200 mg

celekoxibu a 200 mg flukonazolu 1x denně (silný inhibitor CYP2C9) vedlo ke zvýšení průměrné C

celekoxibu o 60% a zvýšení AUC o 130% (s amiodaronem nebo dalšími známými inhibitory CYP2C9

nebyly podobné studie provedeny). Současné užití induktorů CYP2C9 jako rifampicin, karbamazepin

a barbituráty může plazmatické koncentrace celekoxibu snižovat.

4.6

Těhotenství a kojení

O užití celekoxibu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Ve studiích na zvířatech

(potkani a králíci) byla pozorována reprodukční toxicita (viz body 4.3 a 5.3). Možné riziko pro

člověka není známo. Stejně jako jiné léčivé přípravky inhibující syntézu prostaglandinů, může

celekoxib způsobit děložní inerci a předčasný uzávěr ductus arteriosus v posledním trimestru.

Celekoxib je kontraindikován v těhotenství a u žen, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají

účinnou antikoncepční metodu (viz bod 4.3). Pokud žena otěhotní během léčby, celekoxib má být

vysazen.

Celekoxib je vylučován do mléka laktujících potkanů v koncentracích srovnatelných s plazmatickými

koncentracemi. Podání celekoxibu malému počtu kojících žen prokázalo velmi pomalý přechod

celekoxibu do mateřského mléka. Ženy užívající celekoxib nesmí kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie sledující účinek na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat

stroje. Nemocní, kteří během užívání celekoxibu pociťují závratě nebo ospalost, by neměli řídit

motorová vozidla či obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V tabulce 1 jsou nežádoucí účinky uvedené podle tříd orgánových systémů a seřazené podle četnosti,

Přípavek již není registrován

zahrnují údaje z následujících zdrojů:

Nežádoucí účinky hlášené u pacientů s osteoartritidou a revmatoidní artritidou s četností vyšší

než 0,01% a větší než u placeba během 12 klinických placebem kontrolovaných studií a/nebo

aktivní léčbou o délce až 12 týdnů s dávkou celekoxibu od 100 mg do 800 mg. V dalších

studiích užívajících neselektivní NSAID komparátory bylo léčeno přibližně 7400 pacientů s

artritidou dávkou celekoxibu až 800 mg, včetně přibližně 2300 pacientů léčených 1 rok nebo

déle. Nežádoucí účinky pozorované u celekoxibu v těchto dalších studiích byly v souladu

s výsledky studií u pacientů s osteoartritidou a revmatoidní artritidou uvedených v tabulce 1.

Nežádoucí účinky spontánně hlášené po uvedení přípravku na trh za období, kdy bylo

celekoxibem léčeno více než 70 milionů pacientů (různé dávky, délka léčby a indikace).

Vzhledem k tomu, že všechny nežádoucí účinky nejsou držiteli rozhodnutí o registraci

nahlášeny a nejsou tedy zahrnuty do databází sledování bezpečnosti, nelze spolehlivě určit

četnosti výskytu.

TABULKA 1

Časté (≥1/100

to <1/10)

Méně časté

(≥1/1000 až

<1/100)

Vzácné

(≥1/10,000 až

<1/1000)

Četnost není

známa

(poregistrační

sledování)

1

Infekce a infestace

Sinusitida,

infekce horních

cest dýchacích,

infekce

močových cest

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anemie

Leukopenie,

trombocytopenie

Pancytopenie

Poruch

imunitního

systému

Zhoršení

alergie

Závažné alergické

reakce,

anafylaktický šok,

anafylaxe

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Úzkost, deprese,

únava

Zmatenost

Halucinace

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hyperkalémie

Poruchy

nervového

systému

Závrať,

hypertonie

Parestézie,

somnolence

Ataxie, změny chuti

Bolest hlavy,

zhoršení epilepsie,

aseptická

meningitida,

ageuzie, anosmie,

fatální

intrakraniální

krvácení

Poruchy oka

Zastřené vidění

Konjunktivitida,

oční krvácení,

retinální arteriální

nebo žilní okluze

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Zhoršení sluchu

Srdeční poruchy

Selhání srdce,

palpitace,

tachykardie

Infarkt myokardu

Arytmie

Cévní poruchy

Hypertenze,

zhoršení hypertenze

Návaly horka,

vaskulitida, plicní

embolie

Přípavek již není registrován

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Faryngitida,

rinitida, kašel

Dyspnoe

Bronchospazmus

Gastrointestinální

poruchy

Bolest břicha,

diarhea,

dyspepsie,

flatulence

Zácpa, eruktace,

gastritida,

stomatitida,

zvracení, zhoršení

gastrointestinálního

zánětu

Duodenální,

žaludeční,

ezofageální vředy,

vředy tenkého a

tlustého střeva;

dysfagie, perforace

střeva; ezofagitida,

meléna; pankreatitida

Nauzea, akutní

pankreatitida,

gastrointestinální

krvácení,

kolitida/zhoršení

kolitidy

Poruchy jater a

žlučových cest

Změněné funkce

jater, zvýšení AST

a ALT

Zvýšení jaterních

enzymů

Hepatitida,

selhání jater,

žloutenka

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Rash, pruritus

Urtikárie

Alopecie,

fotosenzitivita

Ekchymóza,

bulózní erupce,

exfoliativní

dermatitida,

erythema

multiforme,

Stevens-

Johnsonův

syndrom, toxická

epidermální

nekrolýza,

angioedém

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Křeče končetin

Artralgie,

myositida

Poruchy ledvin a

močových cest

Zvýšení kreatininu,

zvýšení

močoviného dusíku

v krvi

Akutní selhání

ledvin,

intersticiální

nefritida,

hyponatrémie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Menstruační

poruchy

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Příznaky

podobné

chřipce,

periferní edém/

zadržování

tekutin

Bolest na hrudi

1

Nežádoucí účinky spontánně hlášené do databází sledování bezpečnosti za období, kdy bylo

celekoxibem léčeno více než 70 milionů pacientů (různé dávky, délka léčby a indikace). V důsledku

toho nemohou být četnosti těchto nežádoucích účinků spolehlivě určeny. Jako nežádoucí účinky ze

sledování po uvedení přípravku na trh jsou uvedené pouze ty, které ještě nejsou uvedeny z klinických

studií s artritidou (Tabulka 1) nebo studií prevence polypů (Tabulka 2).

V souhrnné analýze 20 placebem kontrolovaných studií probíhajících od 2 týdnů až do 1 roku u

pacientů s OA a RA, rozdíl v četnosti infarktu myokardu u pacientů léčených celekoxibem 200 nebo

400 mg denně oproti placebu byl 0,7 příhod na 1000 pacientů (vzácné) a nebyl vyšší počet cévních

mozkových příhod.

Další nežádoucí účinky uvedené podle tříd orgánových systémů a seřazené podle četnosti v tabulce 2

byly hlášené s četností vyšší než u placeba u pacientů léčených celekoxibem 400 mg až 800 mg denně

v dlouhodobé studii prevence polypů trvající 3 roky (studie APC a PreSAP; viz bod 5.1

Přípavek již není registrován

Farmakodynamické vlastnosti: Kardiovaskulární bezpečnost – dlouhodobé studie zahrnující pacienty

se sporadickými adenomatózními polypy).

TABULKA 2

Velmi časté

(≥1/10)

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Méně časté

(≥1/1000 až <1/100)

Infekce a infestace

Infekce ucha, houbové

infekce (houbové infekce

byly primárně

nesystémové)

Infekce helicobacter, herpes

zoster, erysipel, infekce rány,

infekce dásní, infekce labyrintu,

bakteriální infekce

Novotvary

Lipom

Psychiatrické

poruchy

Poruchy spánku

Poruchy

nervového

systému

Mozkový infarkt

Poruchy oka

Sklivcové vločky; krvácení

spojivek

Poruchy ucha a

labyrintu

Hypoakuzie

Srdeční poruchy

Angina pectoris; infarkt

myokardu

Nestabilní angina,

nedostatečnost aortální chlopně,

ateroskleróza koronárních

artérií, sinusová bradykardie,

ventrikulární hypertrofie

Cévní poruchy

Hypertenze*

Hluboká žilní trombóza;

hematom

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe

Dysfonie

Gastrointestinální

poruchy

Průjem*

Nauzea,

gastroezofageální reflux,

divertikulum, zvracení,*

dysfagie, syndrom

dráždivého tračníku

Hemoroidální krvácení, zvýšená

střevní motilita, ulcerace úst,

stomatitida

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Kožní alergie

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Svalové křeče

Ganglion

Poruchy ledvin a

močových cest

Nefrolitiáza, zvýšení

hladiny kreatininu v krvi

Nokturie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Benigní hyperplázie

prostaty, prostatitida,

zvýšení prostatického

specifického antigenu

Vaginální krvácení, napětí prsou,

dysmenorea, cysty na ovariu,

menopauzální symptomy

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Edém

Vyšetření

Zvýšení tělesné hmotnosti

Zvýšení hladin v krvi: draslík,

sodík, hemoglobin

Snížení hladin v krvi: hematokrit,

testosteron

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Zlomenina nohy, zlomenina

dolní končetiny, epikondylitida,

zlomenina šlachy, zlomenina

Přípavek již není registrován

* Hypertenze, zvracení a průjem jsou zahrnuty v Tabulce 2, protože byly častěji hlášeny v těchto

studiích, trvajících 3 roky, v porovnání s Tabulkou 1, která zahrnuje nežádoucí účinky ze studií

trvajících 12 týdnů.

Ze závěrečných (uznaných) dat studie APC u pacientů léčených celekoxibem 800 mg denně po dobu 3

let, byl rozdíl v četnosti oproti placebu 11 příhod na 1000 pacientů u infarktu myokardu (časté); a 5

příhod na 1000 pacientů u cévní mozkové příhody (méně časté; typy mozkových příhod nerozlišené).

4.9

Předávkování

Nejsou klinické zkušenosti s předávkováním. Jednotlivé dávky až do 1200 mg a opakované dávky až

do 1200 mg 2x denně byly podávány zdravým subjektům po dobu 9 dnů bez klinicky významných

nežádoucích příhod. V případě podezření na předávkování je namístě podpůrná léčebná péče, tzn.

vyprázdnění žaludku, lékařský dohled a v případě potřeby symptomatická léčba. Vzhledem k silné

vazbě na bílkoviny je nepravděpodobné, že by dialýza byla účinnou metodou k odstranění látky z

organizmu.

5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, ATC kód: L01XX33

Celekoxib je diarylem substituovaný pyrazol, chemicky podobný jiným nearylaminovým

sulfonamidům (např. thiazidy, furosemid), avšak liší se od arylaminových sulfonamidů (např.

sulfamethoxazol a jiná sulfonamidová antibiotika).

Celekoxib je perorální selektivní inhibitor cyklooxygenázy-2 (COX-2). V terapeutické dávce 400 mg

2x denně u zdravých dobrovolníků, která je určená pro pacienty s FAP, nebyla pozorována statisticky

významná inhibice COX-1 (posuzovaná jako ex vivo inhibice tvorby thromboxanu B2 [TxB2 ]).

Za tvorbu prostaglandinů je zodpovědná cyklooxygenáza. COX-2 izoforma není detekovatelná ve

většině normálních tkání, je indukována prozánětlivými stimuly a její exprese je spojena se zánětem.

Zvýšené koncentrace COX-2 se nacházejí u mnohých prekancerózních lézí (jako jsou adenomatózní

kolorektální polypy) a u epiteliálních karcinomů. Familiární adenomatózní polypóza (FAP) je

genetické onemocnění, které je důsledkem autosomálně dominantní genetické alterace tumor

suprimujícího genu, tzv. genu adenomatózní polypózy tlustého střeva (APC). Polypy s mutací APC

mají zvýšenou expresi COX-2 a pokud zůstávají neléčené, pokračuje jejich tvorba a zvětšování

v tlustém střevě nebo v rektu, což má za následek v podstatě 100% šanci rozvoje kolorektálního

karcinomu. COX-2 se účastní též ovulace, implantace zárodku a uzavírání ductus arteriosus, regulace

funkce ledvin a funkce centrálního nervového systému (vyvolání horečky, vnímání bolesti a kognitivní

funkce). Může též hrát roli při hojení vředů. U člověka byla identifikována COX-2 ve tkáních v okolí

žaludečních vředů, ale jeho vztah k hojení vředů nebyl stanoven.

Rozdíly v protidestičkové aktivitě mezi některými nesteroidními antirevmatiky inhibujícími COX-1 a

selektivními inhibitory COX-2 může mít u pacientů s rizikem tromboembolických reakcí klinický

význam. Inhibitory COX-2 snižují tvorbu systémového (a proto pravděpodobně endoteliálního)

prostacyklinu, aniž by ovlivňovaly destičkový tromboxan.

Po vysokých dávkách celekoxibu byl pozorován na dávce závislý účinek na tvorbu TxB2. Nicméně u

zdravých dobrovolníků v malých studiích s opakovanými dávkami 600 mg 2x denně neměl celekoxib

v porovnání s placebem efekt na agregaci krevních destiček a dobu krvácení.

Experimentální důkazy svědčí pro to, že mechanismus účinku, kterým celekoxib vede k zániku

tumoru, může míst souvislost s indukcí apoptózy a inhibicí angiogeneze. Inhibice COX-2 může mít

důsledky na životnost tumorů, které nesouvisejí se zánětem.

Přípavek již není registrován

Celekoxib inhibuje tvorbu tumoru v předklinických modelech karcinomu tlustého střeva se zvýšenou

expresí COX-2 indukovanou chemickou (potkaní model AOM) nebo genetickou (myší model MIN)

mutací.

Ukázalo se, že celekoxib snižuje počet a velikost adenomatózních kolorektálních polypů. U 83

pacientů s FAP byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie.

Populaci ve studii tvořilo 58 pacientů s provedenou subtotální nebo totální kolektomií a 25 pacientů

s intaktním tlustým střevem. Oslabený fenotyp FAP mělo 13 pacientů. Průměrné snížení počtu

kolorektálních polypů po 6 měsících léčby celekoxibem 400 mg 2x denně bylo 28% (SD ± 24%), což

bylo statisticky vyšší než v placebové skupině (průměr 5%, SD ± 16%). V porovnání s placebem bylo

rovněž pozorováno významné snížení oblasti s duodenálním adenomem (15,4% při podávání

celekoxibu 400 mg 2x denně oproti 1,4% u placeba), což však nebylo statisticky signifikantní.

Pilotní studie u juvenilních FAP pacientů: 18 dětí ve věku 10-14 let s pozitivním FAP genotypem

nebo fenotypem bylo léčeno celekoxibem v dávce 4 mg/kg/den (4 pacienti, v porovnání s 2 pacienty

na placebu), 8 mg/kg/den (4 pacienti, v porovnání s 2 pacienty na placebu) nebo 16 mg/kg/den (4

pacienti, v porovnání s 2 pacienty na placebu). Výsledky prokázaly statisticky významné snížení

zátěže polypy ve všech skupinách léčených celekoxibem v porovnání s odpovídající skupinou léčenou

placebem. Největší snížení bylo pozorováno u pacientů léčených celekoxibem 16 mg/kg/den, což je

v souladu s doporučenou denní dávkou 800 mg pro dospělé s FAP. Data o bezpečnosti byla detailně

revidována „Data Safety Monitoring Committee“, jež rozhodla, že celekoxib v dávce 16 mg/kg/den

lze doporučit jako bezpečnou dávku pro použití v dalších sudiích s juvenilní FAP.

Dlouhodobá kardiovaskulární toxicita u dětí vystavených celekoxibu nebyla hodnocena a není známo,

zda je dlouhodobé riziko podobné riziku pozorovanému u dospělých vystavených celekoxibu nebo

jiným COX-2 selektivním nebo neselektivním NSAID (viz bod 4.4, kardiovaskulární účinky).

Kardiovaskulární bezpečnost – dlouhodobé studie zahrnující subjekty se sporadickými

adenomatózními polypy: s celekoxibem byly provedeny 2 studie zahrnující subjekty se sporadickými

adenomatózními polypy, tj. studie APC (Adenoma Prevention with Celecoxib) a studie PreSAP

(Prevention of Spontaneous Adenomatous Polyps). Ve studii APC byl pozorován nárůst kompozitního

parametru - kardiovaskulárního úmrtí, infarktu myokardu či cévní mozkové příhody (uznaná data), v

závislosti na dávce celekoxibu v porovnání s placebem, během 3-letého období léčby. Studie PreSAP

neprokázala statisticky významné zvýšení rizika pro stejný kompozitní parametr.

Ve studii APC bylo relativní riziko kompozitního parametru (uznaná data) kardiovaskulárního úmrtí,

infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody 3,4 (95% IS 1,4 - 8,5) u celekoxibu 400 mg 2x denně

a 2,8 (95% IS 1,1 – 7,2) u celekoxibu 200 mg 2x denně, v porovnání s placebem. Kumulativní

četnosti tohoto kompozitního parametru za 3 roky byly 3,0% (20/671 subjektů) resp. 2,5% (17/685

subjektů) v porovnání s 0,9% (9/679 subjektů) u placeba. Nárůsty v obou skupinách léčených

celekoxibem oproti placebu byly způsobeny hlavně zvýšenou četností infarktu myokardu.

Ve studii PreSAP bylo relativní riziko stejného kompozitního parametru (uznaná data) 1,2 (95% IS

0,6-2,4) u celekoxibu 400 mg 1x denně v porovnání s placebem. Souhrnné hodnoty tohoto

kompozitního parametru za 3 roky byly 2,3% (21/933 subjektů) resp. 1,9% (12/628 subjektů). Četnost

infarktu myokardu (uznaná data) byla 1,0% (9/933 subjektů) u celekoxibu 400 mg 1x denně a 0,6%

(4/628 subjektů) u placeba.

Údaje ze třetí dlouhodobé studie ADAPT (The Alzheimer's Disease Anti-inflammatory Prevention

Trial) neprokázaly významně zvýšené kardiovaskulární riziko u celekoxibu 200 mg 2x denně

v porovnání s placebem. Relativní riziko v porovnání s placebem u podobného kombinovaného

výstupu (KV úmrtí, IM, CMP) bylo 1,14 (95% IS 0,61 – 2,12) u celekoxibu 200 mg 2x denně. Četnost

infarktu myokardu byla 1,1% (8/717 subjektů) u celekoxibu 200 mg 2x denně a 1,2% (13/1070

subjektů) u placeba.

Přípavek již není registrován

Údaje z kombinované analýzy kontrolovaných randomizovaných studií také nasvědčují tomu, že užití

celekoxibu může být spojeno s kardiovaskulárním rizikem v porovnání s placebem, přičemž je

prokázán rozdíl v riziku v závislosti na dávce.

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem

k vzácnosti onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné informace o prospěšnosti a

rizicích tohoto léčivého přípravku. Evropská léková agentura (EMA) každoročně vyhodnotí jakékoli

nové informace, které budou dostupné a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby

aktualizován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Celekoxib je rychle absorbován a dosahuje maximálních plazmatických koncentrací během 2-3 hodin.

Podání s jídlem (s vysokým obsahem tuku) zpomaluje absorpci zhruba o 1 hodinu a zvyšuje celkovou

absorpci (AUC) o 10 – 20%.

Celekoxib v převážné míře podléhá metabolizmu. Méně než 1% podané látky se vylučuje v

nezměněné formě močí. Interindividuální variabilita farmakokinetiky celekoxibu je přibližně

desetinásobná. V rozsahu terapeutických dávek má celekoxib farmakokinetiku nezávislou na dávce a

času. Vazba na bílkoviny činí při terapeutické plazmatické koncentraci zhruba 97% a celekoxib se

preferenčně neváže na erytrocyty. Eliminační poločas je přibližně 8-12 hodin. Rovnovážné

plazmatické koncentrace je dosaženo během pěti dnů léčby. Farmakologicky účinná je výchozí látka.

Hlavní metabolity nalezené v oběhu nemají detekovatelnou COX-1 ani COX-2 aktivitu.

Metabolizmus celekoxibu je primárně zprostředkován cytochromem P450 CYP2C9. V plazmě

člověka byly identifikovány 3 metabolity, které nejsou aktivními inhibitory COX-1 a COX-2, tj.

primární alkohol, příslušná karboxylová kyselina a její glukuronid konjugát. Aktivita cytochromu

P450 CYP2C9 je snížena u jednotlivců s genetickým polymorfizmem, který vede ke snížení enzymové

aktivity, jako je homozygotizmus u CYP2C9*3 polymorfizmu.

Ve farmakokinetické studii s celekoxibem 200 mg podávaným 1x denně zdravým dobrovolníkům,

s genotypy CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3, nebo CYP2C9*3/*3, byl medián C

a AUC

0-24

celekoxibu 7. den přibližně 4-násobný resp. 7-násobný, u subjektů s genotypem CYP2C9*3/*3

v porovnání s ostatními genotypy. Ve třech samostatných studiích s podáním jedné dávky, zahrnující

celkem 5 subjektů s genotypem CYP2C9*3/*3 jednotlivá dávka zvýšila AUC

0-24

přibližně 3-krát

v porovnání s normálními metabolizéry. Odhaduje se, že četnost homozygotního *3/*3 genotypu je

mezi různými etnickým skupinami 0,3 - 1,0%.

Pacientům, o kterých je známo, že jsou nebo mohou být pomalí metabolizéři CYP2C9, podle

předchozí zkušenosti s jinými substráty CYP2C9, je nutné celekoxib podávat s opatrností (viz bod

4.2).

Z hlediska farmakokinetických parametrů celekoxibu, nebyly zjištěny klinicky významné rozdíly mezi

černochy a bělochy. Plazmatická koncentrace celekoxibu je u starších žen (nad 65 let věku) zvýšena

asi o 100%.

U pacientů s mírným stupněm jaterní nedostatečnosti byl zjištěn průměrný nárůst C

celekoxibu o

53% a AUC o 26% v porovnání s pacienty s normální funkcí jater. Odpovídající hodnoty u

nemocných se středním stupněm jaterní nedostatečnosti při dávce 200 mg denně byly 41% a 146%.

Metabolická kapacita u pacientů s mírným až středním stupněm jaterní nedostatečnosti nejlépe

korelovala s jejich hodnotami albuminu. U pacientů s FAP a středním stupněm jaterní nedostatečnosti

(sérový albumin 25-35 g/l) je nutné snížit denní doporučenou dávku celekoxibu o 50%. Pacienti s

těžkým jaterním postižením (sérový albumin < 25 g/l) nebyli studováni a u této skupiny pacientů je

celekoxib kontraindikován.

Farmakokinetika celekoxibu u nemocných s nedostatečností ledvin nebyla studována. Nepředpokládá

se však, že by u těchto nemocných byla výrazně změněna, protože celekoxib se vylučuje převážně

Přípavek již není registrován

metabolizmem v játrech. Protože je jen málo zkušeností s celekoxibem u pacientů s nedostatečností

ledvin, je při léčbě nemocných s nedostatečností ledvin nutná opatrnost. Léčba u pacientů s těžkým

renálním postižením je kontraindikována.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Konvenční studie na embryofetální toxicitu ukázaly na dávce závislý výskyt brániční hernie u plodů

potkanů a kardiovaskulární malformace u plodů králíků při systémové expozici volného celekoxibu

přibližně 3x (potkan) a 2x (králík) vyšší než je expozice dosažená při maximální doporučené denní

dávce u člověka (800 mg). Brániční hernie byly též pozorovány v perinatálních a postnatálních

studiích toxicity na potkanech, které zahrnovaly expozici během období organogeneze. V pozdější

studii, při nejnižší systémové expozici, kdy se tato anomálie vyskytla pouze u jednoho zvířete, bylo

odhadované rozpětí použité dávky v poměru k doporučené denní dávce u lidí 2x vyšší, než je

doporučená denní dávka pro člověka (800 mg).

Expozice celekoxibem u zvířat ve stadiu časného embryonálního vývoje působila preimplantační a

postimplantační ztráty. Předpokládá se, že tyto účinky souvisí s inhibicí syntézy prostaglandinů.

Celekoxib se vylučoval do mléka potkanů. V perinatálních a postnatálních studiích na potkanech byla

pozorována toxicita pro mláďata.

Ve dvouleté studii toxicity bylo při vysokých dávkách celekoxibu pozorováno zvýšení výskytu

nonadrenálních trombóz u potkaních samců.

6

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Tobolky obsahují:

Monohydrát laktosy

natrium-lauryl-sulfát

povidon 40

sodná sůl kroskarmelosy

magnesium-stearát

Obal tobolky obsahuje:

Želatina

oxid titaničitý (E171)

Inkoust pro potisk obsahuje:

Šelak

propylenglykol

žlutý oxid železitý (E172)

brilantní modř FCF (E133)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Přípavek již není registrován

6.5

Druh obalu a velikost balení

Neprůhledný blistr PVC/Al.

Balení 10 nebo 60 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/03/259/005-006

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.10.2003 / 17.10.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/230377/2010

EMEA/H/C/466

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Onsenal

celekoxib

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Onsenal. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Onsenal.

Co je Onsenal?

Onsenal je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku celekoxib. Je k dispozici ve formě bílých

tobolek (200 mg a 400 mg).

Na co se přípravek Onsenal používá?

Přípravek Onsenal se používá ke snížení počtu polypů u pacientů s familiární adenomatózní polypózou

(FAP). Jedná se o genetické onemocnění, které způsobuje „adenomatózní střevní polypy“, což jsou

výrůstky na sliznici tlustého střeva nebo konečníku. Přípravek Onsenal se používá jako přídatná léčba

k chirurgickému zákroku (odstranění polypů) a endoskopickému sledování (kontrole případného vzniku

polypů, ke které se používá endoskop, tenká trubice umožňující lékaři nahlédnout dovnitř střeva).

Jelikož počet pacientů s FAP je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující a přípravek

Onsenal byl dne 20. listopadu 2001 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis

Jak se přípravek Onsenal používá?

Doporučená dávka přípravku Onsenal je 400 mg dvakrát denně s jídlem. Obvyklá lékařská péče

o pacienty s FAP by neměla být přerušena.

Přípavek již není registrován

U pacientů se středně závažným onemocněním jater by měla být dávka přípravku Onsenal poloviční.

Pacientům se závažným onemocněním jater nebo ledvin nesmí být přípravek Onsenal podáván.

Pacientům, u nichž je pravděpodobné, že budou přípravek Onsenal odbourávat pomalu, může být

zapotřebí podávat nižší počáteční dávku. Maximální doporučená denní dávka přípravku Onsenal činí

800 mg.

Jak přípravek Onsenal působí?

Léčivá látka v přípravku Onsenal, celekoxib, je „nesteroidní protizánětlivý lék“ (NSAID, z angl. non-

steroidal anti-inflammatory drug), který patří do skupiny „inhibitorů cyklooxygenázy 2 (COX-2)“.

Blokuje enzym COX-2, čímž způsobuje snížení tvorby prostaglandinů – látek, které se účastní procesů,

jako je zánět a činnost hladkého svalstva (svalů, které provádějí automatické úkoly, například otevírání

a zavírání krevních cév). COX-2 se vyskytuje ve vysokých hladinách v adenomatózních kolorektálních

polypech. Blokováním činnosti COX-2 pomáhá celekoxib zpomalit vznik polypů tak, že jim znemožní

zajistit si vlastní dodávku krve, čímž zvyšuje míru odumření buněk.

Jak byl přípravek Onsenal zkoumán?

Přípravek Onsenal byl zkoumán v jedné hlavní studii na 83 dospělých (ve věku od 18 let) s FAP, ve

které byly srovnávány dvě dávky přípravku Onsenal s placebem (léčbou neúčinným přípravkem).

V této studii mělo 25 pacientů tlusté střevo neporušené, ale u zbytku pacientů bylo tlusté střevo

částečně nebo úplně chirurgicky odstraněno. Hlavním měřítkem účinnosti bylo snížení počtu polypů ve

vymezené oblasti stěny tlustého střeva nebo konečníku po šesti měsících léčby. Další studie zkoumala

účinky přípravku Onsenal u 18 pacientů ve věku od 10 do 14 let s onemocněním FAP.

Jaký přínos přípravku Onsenal byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Onsenal v dávce 400 mg dvakrát denně byl účinnější než placebo. U dospělých pacientů

snížil přípravek Onsenal za šest měsíců průměrný počet polypů o 28 %, zatímco u pacientů užívajících

placebo poklesl jejich počet o 5 %. Přípravek Onsenal snížil počet polypů také u pacientů ve věku od

10 do 14 let s FAP.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Onsenal?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Onsenal (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patří

hypertenze (vysoký krevní tlak) a průjem. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s

přípravkem Onsenal je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Onsenal by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na celekoxib nebo na

kteroukoli jinou složku přípravku nebo na sulfonamidy (jako například některá antibiotika). Přípravek

nesmí užívat pacienti s aktivním vředem nebo žaludečním či střevním krvácením nebo pacienti,

u kterých došlo k reakci alergického typu po užití aspirinu nebo „nesteroidního protizánětlivého léku“

(NSAID) včetně jiného inhibitoru COX-2. Přípravek Onsenal nesmí být podáván těhotným ženám či

ženám, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají účinnou metodu antikoncepce, nebo kojícím ženám.

Nesmí být podáván pacientům se závažným onemocněním jater nebo ledvin, pacientům

s onemocněním způsobujícím zánět střeva nebo pacientům s určitými problémy postihujícími srdce

nebo krevní cévy. Úplný seznam omezení je uveden v příbalových informacích.

TOnsenal

EMA/230377/2010

Strana 2/3

Přípavek již není registrován

TOnsenal

EMA/230377/2010

Strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Onsenal schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Onsenal převyšují jeho rizika, ale poznamenal, že vliv

používání přípravku Onsenal na riziko vzniku nádorového onemocnění střeva nebyl prokázán. Výbor

doporučil, aby přípravku Onsenal bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Přípravku Onsenal bylo uděleno rozhodnutí o registraci „za výjimečných okolností“. To znamená, že

vzhledem ke vzácné povaze onemocnění nebylo možné získat o přípravku Onsenal vyčerpávající

informace. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) každoročně přezkoumá jakékoli nové

informace, které se případně objeví, a podle potřeby bude tento souhrn aktualizovat.

Jaké informace o přípravku Onsenal nebyly dosud předloženy?

Společnost, která přípravek Onsenal vyrábí, se zavázala k tomu, že provede studii na pacientech s FAP,

aby bylo možné získat další informace o jeho bezpečnosti a účinnosti. Společnost také předloží zprávu

o pokroku týkající se této studie, včetně všech informací a podrobností o tom, jak je zajištěno, že

pacienti jsou získáváni dostatečně rychle. Společnost také po skončení studie předloží úplnou zprávu o

této studii.

Další informace o přípravku Onsenal:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Onsenal platné v celé Evropské unii dne

17. října 2003. Držitelem rozhodnutí o registraci je společnost Pfizer Limited. Po 5 letech byla

registrace obnovena na dalších 5 let.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Onsenal je k dispozici zde

. Další

informace o léčbě přípravkem Onsenal naleznete v příbalových informacích (rovněž součástí zprávy

EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Onsenal, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění, je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2010.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace