Ofev

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
nintedanib
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC kód:
L01XE
INN (Mezinárodní Name):
nintedanib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Idiopatická plicní fibróza
Terapeutické indikace:
Přípravek Ofev je indikován u dospělých k léčbě idiopatické plicní fibrózy (idiopatická plicní fibróza).
Přehled produktů:
Revision: 20
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003821
Datum autorizace:
2015-01-14
EMEA kód:
EMEA/H/C/003821

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

28-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

02-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

02-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

02-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

02-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

28-07-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ofev 100 mg měkké tobolky

nintedanibum

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ofev a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ofev užívat

Jak se přípravek Ofev užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ofev uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ofev a k čemu se používá

Přípravek Ofev obsahuje léčivou látku nintedanib, což je lék, který patří do třídy takzvaných inhibitorů

tyrozinkináz a používá se k léčbě idiopatické plicní fibrózy (IPF), jiných chronických fibrotizujících

intersticiálních plicních onemocnění (ILD) s progresivním fenotypem a systémové sklerodermie

s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním (SSc-ILD) u dospělých.

Idiopatická plicní fibróza (IPF)

IPF je stav, při kterém tkáň v plicích v průběhu času zbytňuje, tuhne a jizví se. Zjizvení následně

omezuje schopnost přenášet kyslík z plic do krevního oběhu a začne být obtížné zhluboka dýchat.

Přípravek Ofev pomáhá omezit jizvení a tuhnutí plic.

Jiná chronická fibrotizující intersticiální plicní onemocnění (ILD) s progresivním fenotypem

Kromě IPF existují i další onemocnění, při kterých tkáň v plicích časem zbytňuje, tuhne a jizví se

(plicní fibróza), a která se stále zhoršují (progresivní fenotyp). Příkladem těchto onemocnění je

hypersenzitivní pneumonitida, autoimunitní ILD (např. ILD při revmatoidní artritidě), idiopatická

nespecifická intersticiální pneumonie, neklasifikovatelná idiopatická intersticiální pneumonie a další

ILD. Přípravek Ofev pomáhá omezit další jizvení a tuhnutí plic.

Systémová sklerodermie s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním (SSc-ILD)

Systémová sklerodermie (SSc), známá také jako skleroderma, je vzácné chronické autoimunitní

onemocnění, které postihuje pojivové tkáně mnoha částí těla. Systémová sklerodermie způsobuje

fibrózu (zjizvení a ztuhnutí) kůže a jiných vnitřních orgánů, jako jsou plíce. Pokud fibróza napadne

plíce, říká se jí intersticiální plicní onemocnění (ILD), a takový stav se nazývá SSc-ILD. Fibróza plic

snižuje schopnost převádět kyslík do krevního oběhu a omezuje schopnost dýchat. Přípravek Ofev

pomáhá snižovat rozsah dalšího zjizvování a tuhnutí plic.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ofev užívat

Neužívejte přípravek Ofev

jestliže jste těhotná,

jestliže jste alergický(á) na nintedanib, arašídy nebo sóju nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ofev se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s játry,

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s ledvinami, nebo pokud Vám bylo zjištěno zvýšené

množství bílkoviny v moči,

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy s krvácením,

jestliže užíváte léčivé přípravky k ředění krve (jako je warfarin, fenprokumon nebo heparin)

k prevenci tvorby krevních sraženin,

jestliže užíváte pirfenidon, protože se tím může zvýšit riziko průjmu, pocitu na zvracení,

zvracení a problémů s játry,

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem (například srdeční příhodu),

jestliže jste v nedávné době podstoupil(a) operaci. Nintedanib může ovlivnit způsob, jak se hojí

rány. Léčba přípravkem Ofev proto obvykle bude na určitou dobu přerušena v případě, že máte

být operován(a). Lékař rozhodne o tom, kdy bude léčba tímto přípravkem obnovena.

pokud máte vysoký krevní tlak,

pokud máte neobvykle vysoký krevní tlak v krevních cévách plic (plicní hypertenze),

pokud máte nebo jste měl(a) aneurysma (výduť, rozšíření a oslabení stěny cévy) nebo trhlinu ve

stěně cévy.

Na základě těchto informací může lékař provést některé krevní testy, například zkontrolovat funkci

jater. Lékař s Vámi výsledky těchto testů prodiskutuje a rozhodne, zda můžete dostat přípravek Ofev.

Během užívání tohoto přípravku svého lékaře okamžitě informujte:

jestliže dostanete průjem. Je důležité průjem včas léčit (viz bod 4);

jestliže zvracíte nebo trpíte nevolností (pocit na zvracení);

jestliže se u Vás objeví neobjasněné příznaky, jako je zežloutnutí kůže nebo očního bělma

(žloutenka), tmavá nebo hnědá moč (barvy čaje), bolest v pravé horní části břicha, budete

krvácet častěji než obvykle či se Vám budou snadněji tvořit podlitiny nebo se budete cítit

unaven(a); mohlo by se jednat o příznaky závažných problémů s játry;

jestliže pociťujete silnou bolest břicha, máte horečku, zimnici, trpíte nevolností, zvracíte nebo

máte napnuté břicho nebo se cítíte nafouklý(á), protože to by mohly být příznaky proděravění

stěny trávicího traktu („gastrointestinální perforace“). Rovněž informujte svého lékaře, pokud

jste v minulosti měl(a) žaludeční vředy nebo divertikulární nemoc (tvorba výrůstků v tlustém

střevě) nebo jste souběžně léčen(a) protizánětlivými léky (nesteroidní přípravky, slouží k úlevě

od bolesti a otoku) nebo steroidy (používají se proti zánětům a alergiím), protože tím se může

toto riziko zvýšit;

jestliže máte kombinaci silné bolesti nebo křečí v břiše, červené krve ve stolici nebo průjmu,

protože to by mohly být příznaky zánětu střeva způsobeného nedostatečným krevním

zásobením;

jestliže pociťujete bolest v končetině, nebo ji máte oteklou, zarudlou či teplou, protože to by

mohly být příznaky krevní sraženiny v jedné z žil (druh krevní cévy);

jestliže pociťujete tlak nebo bolest na hrudi, obvykle na levé straně těla, bolest šíje, čelisti,

ramene nebo paže, rychlý srdeční tep, dušnost, pocit na zvracení nebo zvracení, protože to by

mohly být příznaky srdeční příhody (infarktu);

jestliže máte velké krvácení;

jestliže se u Vás vyskytnou podlitiny, krvácení, horečka, únava a zmatenost. Může se jednat

o známky poškození krevních cév známé jako trombotická mikroangiopatie (TMA).

Děti a dospívající

Děti a dospívající do 18 let věku nesmějí přípravek Ofev užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Ofev

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a přípravků, které jste získal(a)

bez lékařského předpisu.

Přípravek Ofev se může vzájemně ovlivňovat s některými jinými léčivými přípravky. Následující

přípravky mohou zvyšovat hladiny nintedanibu v krvi a tak mohou zvyšovat riziko nežádoucích

účinků (viz bod 4):

léčivý přípravek používaný k léčbě plísňových infekcí (ketokonazol)

léčivý přípravek používaný k léčbě bakteriálních infekcí (erythromycin)

léčivý přípravek, který ovlivňuje imunitní systém (cyklosporin)

Následující léčivé přípravky mohou snižovat hladiny nintedanibu v krvi, a tak mohou snižovat

účinnost přípravku Ofev:

antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy (rifampicin)

léčivé přípravky používané k léčbě záchvatů křečí (karbamazepin, fenytoin)

rostlinný přípravek k léčbě deprese (třezalka tečkovaná)

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte tento přípravek během těhotenství, neboť může poškodit Vaše nenarozené dítě a

způsobovat vrozené vady.

Než zahájíte léčbu přípravkem Ofev, musíte podstoupit těhotenský test, aby bylo jisté, že nejste

těhotná. Poraďte se se svým lékařem.

Antikoncepce

Ženy, které mohou otěhotnět, musí v době, kdy začnou užívat přípravek Ofev, během užívání

přípravku Ofev a nejméně 3 měsíce po ukončení léčby používat vysoce účinnou metodu

antikoncepce, aby předešly otěhotnění.

O pro Vás nejvhodnějších metodách antikoncepce se poraďte se svým lékařem.

Zvracení a/nebo průjem či jiné stavy postihující trávicí soustavu mohou mít vliv na vstřebávání

hormonálních antikoncepčních přípravků užívaných ústy, jako jsou antikoncepční pilulky,

a mohou snížit jejich účinnost. Z toho důvodu je třeba, abyste se s lékařem poradila o jiné

možné vhodné metodě antikoncepce, pokud se u Vás zmíněné stavy vyskytnou.

Okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka v případě, že během léčby přípravkem Ofev

otěhotníte nebo se budete domnívat, že jste těhotná.

Kojení

Během léčby přípravkem Ofev nekojte, protože existuje určité riziko poškození kojeného dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ofev může mít mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Jestliže se necítíte dobře,

neměl(a) byste řídit ani obsluhovat stroje.

Přípravek Ofev obsahuje sójový lecithin

Jestliže jste alergický(á) na sóju nebo arašídy, tento lék neužívejte (viz bod 2).

3.

Jak se přípravek Ofev užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna 100mg tobolka dvakrát denně (celkem 200 mg denně). Tobolky užijte

dvakrát denně s odstupem přibližně 12 hodin každý den přibližně ve stejnou dobu, například jednu

tobolku ráno a jednu tobolku večer. To zajistí, že se v krevním oběhu udržuje stálé množství

nintedanibu. Tobolky spolkněte celé s vodou, tobolky nežvýkejte. Doporučuje se, abyste tobolky

užíval(a) s jídlem, tedy během nebo těsně před nebo po jídle. Tobolku neotevírejte ani nedrťte (viz

bod 5).

Neužívejte víc než doporučenou dávku dvě 100mg tobolky přípravku Ofev denně.

Jestliže doporučenou dávku dvou 100mg tobolek přípravku Ofev denně netolerujete (viz možné

nežádoucí účinky v bodě 4), lékař Vás může instruovat, abyste přípravek přestal(a) užívat. Sám (sama)

dávku nesnižujte ani léčbu neukončujte bez předchozí konzultace s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ofev, než jste měl(a)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ofev

Jestliže jste zapomněl(a) užít předchozí dávku, neužívejte dvě tobolky najednou. Další 100mg dávku

přípravku Ofev užijte dle plánu v další plánovanou dobu doporučenou lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ofev

Nepřerušujte užívání přípravku Ofev bez toho, aniž byste se nejprve poradil(a) s lékařem. Je důležité,

abyste tento přípravek užíval(a) každý den po celou dobu, kdy Vám jej lékař předepisuje.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Musíte být obzvlášť obezřetný(á) v případě, že se u Vás v průběhu léčby přípravkem Ofev objeví

následující nežádoucí účinky:

Průjem (velmi časté, může postihnout více než 1 z 10 lidí):

Průjem může vést k dehydrataci: ke ztrátě tekutin a důležitých solí (elektrolyty jako je sodík nebo

draslík) z těla. Při prvních příznacích průjmu pijte velká množství vody a okamžitě kontaktujte svého

lékaře. Co nejdříve začněte užívat vhodnou léčbu průjmu, například loperamid.

Během léčby tímto přípravkem byly pozorovány tyto další nežádoucí účinky.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.

Idiopatická plicní fibróza (IPF)

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

Nevolnost (pocit na zvracení)

Bolest ve spodní části těla (břicho)

Abnormální výsledky jaterních testů

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Zvracení

Ztráta chuti k jídlu

Pokles tělesné hmotnosti

Krvácení

Vyrážka

Bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Zánět slinivky břišní (pankreatitida)

Zánět tlustého střeva

Závažné problémy s játry

Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie)

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Žloutenka, tedy žlutá barva kůže a očního bělma způsobená vysokými hladinami bilirubinu

Svědění

Srdeční příhoda (infarkt)

Vypadávání vlasů (alopecie)

Zvýšené množství bílkoviny v moči (proteinurie)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Selhání ledvin

Rozšíření a oslabení stěny cévy nebo trhlina ve stěně cévy (aneurysmata a arteriální disekce)

Jiná chronická fibrotizující intersticiální plicní onemocnění (ILD) s progresivním fenotypem

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

Nevolnost (pocit na zvracení)

Zvracení

Ztráta chuti k jídlu

Bolest ve spodní části těla (břicho)

Abnormální výsledky jaterních testů

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Pokles tělesné hmotnosti

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Krvácení

Závažné problémy s játry

Vyrážka

Bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Zánět slinivky břišní (pankreatitida)

Zánět tlustého střeva

Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie)

Žloutenka, tedy žlutá barva kůže a očního bělma způsobená vysokými hladinami bilirubinu

Svědění

Srdeční příhoda (infarkt)

Vypadávání vlasů (alopecie)

Zvýšené množství bílkoviny v moči (proteinurie)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Selhání ledvin

Rozšíření a oslabení stěny cévy nebo trhlina ve stěně cévy (aneurysmata a arteriální disekce)

Systémová sklerodermie s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním (SSc-ILD)

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

Nevolnost (pocit na zvracení)

Zvracení

Bolest ve spodní části těla (břicho)

Abnormální výsledky jaterních testů

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Krvácení

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Ztráta chuti k jídlu

Pokles tělesné hmotnosti

Bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Zánět tlustého střeva

Závažné problémy s játry

Selhání ledvin

Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie)

Vyrážka

Svědění

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Srdeční příhoda (infarkt)

Zánět slinivky břišní (pankreatitida)

Žloutenka, tedy žlutá barva kůže a očního bělma způsobená vysokými hladinami bilirubinu

Rozšíření a oslabení stěny cévy nebo trhlina ve stěně cévy (aneurysmata a arteriální disekce)

Vypadávání vlasů (alopecie)

Zvýšené množství bílkoviny v moči (proteinurie)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání

více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Ofev uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte přípravek Ofev při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že blistr, ve kterém jsou tobolky umístěny, je

otevřený nebo je tobolka poničená.

Pokud se dostanete do kontaktu s obsahem tobolky, okamžitě si umyjte ruce velkým množstvím vody

(viz bod 3).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ofev obsahuje

Léčivou látkou je nintedanibum. Jedna tobolka obsahuje nintedanibum 100 mg (ve formě

nintedanibi esilas).

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky:

Triacylglyceroly se středním řetězcem, tvrdý tuk, sójový lecithin (E 322)

(viz bod 2)

Obal tobolky:

Želatina, glycerol 85%, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý

(E 172), žlutý oxid železitý (E 172)

Potiskový inkoust: Šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol (E 1520)

Jak přípravek Ofev vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ofev 100 mg tobolky jsou neprůhledné, oválné, měkké želatinové tobolky broskvové barvy

s černým potiskem na jedné straně - symbolem společnosti Boehringer Ingelheim a číslicí „100“.

K dispozici jsou dvě velikosti balení přípravku Ofev 100 mg tobolky:

30 x 1 měkká tobolka v perforovaných jednodávkových hliníkových blistrech

60 x 1 měkká tobolka v perforovaných jednodávkových hliníkových blistrech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Boehringer Ingelheim France

100-104 Avenue de France

75013 Paříž

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ofev 100 mg měkké tobolky

Ofev 150 mg měkké tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ofev 100 mg měkké tobolky

Jedna měkká tobolka obsahuje nintedanibum 100 mg (ve formě nintedanibi esilas).

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna měkká tobolka 100 mg obsahuje 1,2 mg sójového lecithinu.

Ofev 150 mg měkké tobolky

Jedna měkká tobolka obsahuje nintedanibum 150 mg (ve formě nintedanibi esilas).

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna měkká tobolka 150 mg obsahuje 1,8 mg sójového lecithinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka (tobolka).

Ofev 100 mg měkké tobolky

Ofev 100 mg měkké tobolky jsou neprůhledné, oválné, měkké želatinové tobolky broskvové barvy

s černým potiskem na jedné straně - symbolem společnosti Boehringer Ingelheim a „100“.

Ofev 150 mg měkké tobolky

Ofev 150 mg měkké tobolky jsou neprůhledné, oválné, měkké želatinové tobolky hnědé barvy

s černým potiskem na jedné straně - symbolem společnosti Boehringer Ingelheim a „150“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Ofev je indikován k léčbě dospělých s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

Ofev je také indikován k léčbě dospělých s jinými chronickými fibrotizujícími intersticiálními

plicními onemocněními (ILD) s progresivním fenotypem (viz bod 5.1).

Ofev je indikován k léčbě dospělých se systémovou sklerodermií s přidruženým intersticiálním

plicním onemocněním (Systemic Sclerosis associated Interstitial Lung Disease, SSc-ILD).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu mohou zahájit pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou onemocnění, k jejichž léčbě je

přípravek Ofev schválen.

Dávkování

Doporučená dávka je 150 mg nintedanibu dvakrát denně podaných s odstupem přibližně 12 hodin.

Dávku 100 mg dvakrát denně je doporučeno používat pouze u pacientů, kteří netolerují dávku 150 mg

dvakrát denně.

Jestliže dojde k vynechání dávky, je třeba podávání obnovit podáním doporučené dávky v následující

plánovaný termín. Jestliže dojde k vynechání dávky, pacient nesmí užít dodatečnou dávku.

Doporučená maximální denní dávka 300 mg nesmí být překročena.

Úpravy dávky

Kromě případné symptomatické léčby by zvládání nežádoucích účinků přípravku Ofev (viz

body 4.4 a 4.8) mohlo zahrnovat snížení dávky a dočasné přerušení do doby, než je příslušný

nežádoucí účinek zvládnut do té míry, že lze pokračovat v léčbě. V léčbě přípravkem Ofev lze

pokračovat podáváním plné dávky (150 mg dvakrát denně) nebo snížené dávky (100 mg dvakrát

denně). Pokud pacient netoleruje dávku 100 mg dvakrát denně, léčbu přípravkem Ofev je třeba

ukončit.

Pokud průjem, nauzea a/nebo zvracení přetrvávají navzdory náležité podpůrné léčbě (včetně

antiemetické léčby), může být nezbytné snížení dávky nebo přerušení léčby. Léčbu je možné znovu

zahájit sníženou dávkou (100 mg dvakrát denně) nebo plnou dávkou (150 mg dvakrát denně).

V případě těžkého průjmu, nauzey a/nebo zvracení přetrvávajícího navzdory symptomatické léčbě má

být léčba přípravkem Ofev ukončena (viz bod 4.4).

V případě přerušení z důvodu zvýšených hladin aspartátaminotransferázy (AST) nebo

alaninaminotransferázy (ALT) > 3x horní limit normy (upper limit of normal, ULN) lze při návratu

hladin transamináz na výchozí hodnotu obnovit léčbu přípravkem Ofev podáním snížené dávky

(100 mg dvakrát denně) a dávku následně zvýšit na plnou výši (150 mg dvakrát denně) (viz

body 4.4 a 4.8).

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 let)

U starších pacientů nebyly zjištěny rozdíly v bezpečnosti a účinnosti. Dávku není třeba a priori

upravovat na základě věku. U pacientů ve věku ≥ 75 let existuje větší pravděpodobnost, že ke

zvládnutí nežádoucích účinků bude třeba dávku snížit (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat úvodní dávku.

Bezpečnost, účinnost a farmakokinetika nintedanibu nebyla studována u pacientů s těžkou poruchou

funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater (Child Pugh A) je doporučená dávka přípravku Ofev

100 mg dvakrát denně v rozmezí přibližně 12 hodin. U pacientů s lehkou poruchou funkce jater (Child

Pugh A) je třeba zvážit přerušení nebo ukončení léčby jako nástroj ke zvládání nežádoucích účinků.

Bezpečnost a účinnost nintedanibu nebyla studována u pacientů s poruchou funkce jater

klasifikovanou jako Child Pugh B a C. Léčba pacientů se středně těžkou (Child Pugh B) nebo těžkou

(Child Pugh C) poruchou funkce jater přípravkem Ofev se nedoporučuje (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Ofev u dětí ve věku 0-18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou

k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek Ofev je určen k perorálnímu podání. Tobolky je třeba užívat s jídlem, spolknout celé

s vodou a nežvýkat. Tobolka se nemá otevírat ani drtit (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Těhotenství (viz bod 4.6).

Hypersenzitivita na nintedanib, arašídy nebo sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Průjem byl v klinických hodnoceních (viz bod 5.1) nejčastějším hlášeným gastrointestinálním

nežádoucím účinkem (viz bod 4.8). U většiny pacientů se jednalo o nežádoucí účinek mírné až střední

intenzity a objevoval se během prvních 3 měsíců léčby.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny závažné případy průjmu vedoucí k dehydrataci a poruchám

rovnováhy elektrolytů. Pacienty je třeba při prvních příznacích léčit adekvátní hydratací a léčivými

přípravky proti průjmu, např. loperamidem, přičemž může být nutné snížit dávku nebo přerušit léčbu.

V léčbě přípravkem Ofev lze pokračovat podáváním snížené dávky (100 mg dvakrát denně) nebo plné

dávky (150 mg dvakrát denně). Pokud těžký průjem přetrvává navzdory symptomatické léčbě, je třeba

léčbu přípravkem Ofev ukončit.

Nauzea a zvracení

Nauzea a zvracení byly často hlášenými gastrointestinálními nežádoucími účinky (viz bod 4.8).

U většiny pacientů byly nauzea a zvracení mírné až střední intenzity. V klinických hodnoceních vedla

nauzea k ukončení podávání přípravku Ofev až u 2,1 % pacientů, zvracení vedlo k ukončení podávání

přípravku Ofev až u 1,4 % pacientů.

Pokud potíže přetrvávají i přes odpovídající podpůrnou péči (včetně antiemetické léčby), může být

nutné snížit dávku nebo léčbu přerušit. V léčbě lze pokračovat podáváním snížené dávky (100 mg

dvakrát denně) nebo plné dávky (150 mg dvakrát denně). Pokud závažné příznaky přetrvávají, je třeba

léčbu přípravkem Ofev ukončit.

Funkce jater

Bezpečnost a účinnost přípravku Ofev nebyla studována u pacientů se středně těžkou (Child Pugh B)

nebo těžkou (Child Pugh C) poruchou funkce jater. Léčba přípravkem Ofev se proto u těchto pacientů

nedoporučuje (viz bod 4.2). Vzhledem ke zvýšené expozici se u pacientů s lehkou poruchou funkce

jater může zvýšit riziko nežádoucích účinků (Child Pugh A). U pacientů s lehkou poruchou funkce

jater (Child Pugh A) se doporučuje léčba sníženou dávkou přípravku Ofev (viz body 4.2 a 5.2).

Při léčbě nintedanibem byly pozorovány případy lékem indukovaného poškození jater včetně

závažného poškození jater s fatálními následky. K většině jaterních příhod došlo během prvních tří

měsíců léčby. Hladiny jaterních transamináz a bilirubinu je tedy třeba vyšetřit před zahájením léčby

a během prvního měsíce léčby přípravkem Ofev. Pacienti mají pak být monitorováni v pravidelných

intervalech během následujících dvou měsíců léčby a pravidelně poté (např. při každé kontrole

pacienta) nebo dle klinické indikace.

Zvýšení hladin jaterních enzymů (ALT, AST, alkalická fosfatáza v krvi (ALKP),

gamaglutamyltransferáza (GGT), viz bod 4.8) a bilirubinu bylo ve většině případů po snížení dávky

nebo přerušení podávání přípravku reverzibilní. Jsou-li zjištěny zvýšené hladiny transamináz (AST

nebo ALT) > 3x ULN, doporučuje se snížit dávku nebo přerušit léčbu přípravkem Ofev a pacienta je

třeba pečlivě sledovat. Při návratu hladin transamináz na výchozí hodnotu lze v léčbě přípravkem

Ofev pokračovat podáváním plné dávky (150 mg dvakrát denně) nebo léčbu obnovit podáváním

snížené dávky (100 mg dvakrát denně), kterou lze následně zvýšit na plnou výši (viz bod 4.2). Pokud

se kterékoli zvýšení hodnot jaterních testů pojí s klinickými příznaky poškození jater, např.

žloutenkou, je léčbu přípravkem Ofev třeba trvale ukončit. Je třeba vyšetřit jiné možné příčiny zvýšení

hladin jaterních enzymů.

Pacienti s nízkou tělesnou hmotností (< 65 kg), asijská populace a ženy jsou vystaveni vyššímu riziku

zvýšení hladin jaterních enzymů. Expozice nintedanibu se zvyšovala lineárně s věkem pacientů, což

může také vést ke zvýšenému riziku rozvoje vyšších hladin jaterních enzymů (viz bod 5.2).

Doporučuje se pečlivě sledovat pacienty s těmito rizikovými faktory.

Funkce ledvin

Po podání nintedanibu byly hlášeny případy poruchy funkce ledvin/renálního selhání, v některých

případech s fatálními následky (viz bod 4.8).

Během léčby nintedanibem je třeba pacienty sledovat a zvláštní pozornost přitom věnovat pacientům

vykazujícím rizikové faktory poruchy funkce ledvin/renálního selhání. Pokud dojde k poruše funkce

ledvin/renálnímu selhání, je třeba zvážit úpravu léčby (viz bod 4.2, Úprava dávky).

Krvácení

Inhibice receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) může být spojena se zvýšeným

rizikem krvácení.

Pacienti se známým rizikem krvácení, včetně pacientů s dědičnou predispozicí ke krvácení nebo

pacientů, kterým byly podávány plné dávky antikoagulační léčby, nebyli do klinických hodnocení

zařazeni. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny nezávažné a závažné příhody krvácení, z nichž

některé byly fatální (bez ohledu na to, zda pacienti užívali nebo neužívali antikoagulancia nebo jiné

léčivé přípravky, které mohou způsobovat krvácení). Tyto pacienty lze proto přípravkem Ofev léčit

pouze tehdy, jestliže předpokládaný přínos převažuje nad možným rizikem.

Arteriální tromboembolické příhody

Pacienti s nedávnou anamnézou infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody byli z klinických

hodnocení vyřazeni.

V klinických hodnoceních byly arteriální tromboembolické příhody hlášeny s nízkou četností

(v klinickém hodnocení INPULSIS šlo o 2,5 % u přípravku Ofev versus 0,7 % u placeba, v klinickém

hodnocení INBUILD o 0,9 % u přípravku Ofev versus 0,9 % u placeba, v klinickém hodnocení

SENSCIS o 0,7 % u přípravku Ofev versus 0,7 % u placeba). V klinických hodnoceních INPULSIS

došlo ve skupině s přípravkem Ofev k infarktu myokardu u vyššího procenta pacientů (1,6 %)

v porovnání se skupinou s placebem (0,5 %), zatímco nežádoucí příhody odrážející ischemickou

chorobu srdeční byly mezi skupinami s přípravkem Ofev a placebem vyrovnané. V klinickém

hodnocení INBUILD byl infarkt myokardu pozorován s nízkou frekvencí: 0,9 % u přípravku Ofev

versus 0,9 % u placeba. V klinickém hodnocení SENSCIS byl infarkt myokardu pozorován s nízkou

frekvencí ve skupině s placebem (0,7 %), nebyl ale pozorován ve skupině s přípravkem Ofev.

Opatrnosti je zapotřebí při léčbě pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem, včetně pacientů se

známou ischemickou chorobou srdeční. U pacientů, u kterých dojde k rozvoji příznaků akutní

ischemie myokardu, je třeba zvážit přerušení léčby.

Aneurysmata a arteriální disekce

Používání inhibitorů dráhy VEGF u pacientů s hypertenzí nebo bez hypertenze může přispět k tvorbě

aneurysmat a/nebo arteriálních disekcí. U pacientů s rizikovými faktory, jako jsou hypertenze nebo

aneurysma v anamnéze, se má před zahájením užívání přípravku Ofev toto riziko pečlivě zvážit.

Venózní tromboembolie

V klinických hodnoceních nebylo u pacientů léčených nintedanibem zjištěno žádné zvýšení rizika

venózní tromboembolie. Vzhledem k mechanismu účinku nintedanibu se u pacientů může zvýšit

riziko tromboembolických příhod.

Gastrointestinální perforace a ischemická kolitida

V klinických hodnoceních byla frekvence pacientů s perforací v obou léčebných skupinách až 0,3 %.

Vzhledem k mechanismu účinku nintedanibu mohou mít pacienti zvýšené riziko gastrointestinálních

perforací. Případy gastrointestinálních perforací a ischemické kolitidy, z nichž některé byly fatální,

byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Obzvláštní péče je zapotřebí při léčbě pacientů po předchozí

operaci břicha, s předchozí anamnézou peptických vředů, divertikulárního onemocnění nebo

souběžného podávání kortikosteroidů či nesteroidních antiflogistik (NSAID). Léčbu přípravkem Ofev

je možné zahájit nejdříve 4 týdny po operaci břicha. U pacientů, u kterých dojde ke gastrointestinální

perforaci nebo ischemické kolitidě, je třeba léčbu přípravkem Ofev trvale ukončit. Výjimečně lze

přípravek Ofev znovu nasadit po úplném odeznění ischemické kolitidy a pečlivém zhodnocení stavu

pacienta a jiných rizikových faktorů.

Nefrotická proteinurie a trombotická mikroangiopatie

Po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno velmi málo případů nefrotické proteinurie, a to s poruchou

funkce ledvin či bez ní. Histologické nálezy v jednotlivých případech odpovídaly glomerulární

mikroangiopatii s renálními tromby nebo bez nich. Po vysazení přípravku Ofev bylo pozorováno

vymizení příznaků, v některých případech s reziduální proteinurií.

U pacientů, u kterých se vyvinou známky a příznaky nefrotického syndromu, je třeba zvážit přerušení

léčby. Inhibitory dráhy VEGF jsou spojovány s trombotickou mikroangiopatií (TMA), což se týká

i velmi malého počtu případů hlášených u nintedanibu. Pokud by byly u pacienta léčeného

nintedanibem zjištěny laboratorní nebo klinické nálezy poukazující na TMA, má být léčba

nintedanibem ukončena a provedeno důkladné vyšetření přítomnosti TMA.

Hypertenze

Podávání přípravku Ofev může zvýšit krevní tlak. Systémový krevní tlak je třeba měřit pravidelně

a dle klinické indikace.

Plicní hypertenze

Údaje o použití přípravku Ofev u pacientů s plicní hypertenzí jsou omezené.

Pacienti s významnou plicní hypertenzí (srdeční index ≤ 2 l/min/m

nebo parenterální

epoprostenol/treprostinil nebo významné pravostranné srdeční selhání) byli z klinických hodnocení

INBUILD a SENSCIS vyřazeni.

Přípravek Ofev nemají užívat pacienti s těžkou plicní hypertenzí. U pacientů s lehkou až středně

těžkou plicní hypertenzí se doporučuje pečlivé sledování.

Komplikace při hojení ran

V klinických hodnoceních nebyla zjištěna zvýšená frekvence narušeného hojení ran. Na základě

mechanismu účinku může nintedanib narušit hojení ran. Nebyly provedeny žádné studie, které by

zkoumaly specificky účinek nintedanibu na hojení ran. Léčbu přípravkem Ofev je proto možné zahájit

nebo - v případě perioperativního přerušení - obnovit pouze na základě klinického zvážení

adekvátního hojení ran.

Společné podávání s pirfenidonem

Ve studii zaměřené na farmakokinetiku byla zkoumána souběžná léčba nintedanibem a pirfenidonem

u pacientů s IPF. Na základě těchto výsledků nebyl při souběžném podávání zjištěn žádný průkaz

relevantní farmakokinetické lékové interakce mezi nintedanibem a pirfenidonem (viz bod 5.2). S

ohledem na podobnost bezpečnostních profilů obou léčivých přípravků lze očekávat aditivní

nežádoucí účinky včetně gastrointestinálních a jaterních nežádoucích účinků. Poměr přínosu a rizika

nebyl u souběžné léčby s pirfenidonem stanoven.

Účinek na QT interval

V programu klinického hodnocení nebylo prokázáno prodloužení QT intervalu nintedanibem

(bod 5.1). Vzhledem k tomu, že u některých jiných inhibitorů tyrozinkinázy byl prokázán účinek na

QT, je třeba opatrnosti, pokud je nintedanib podáván pacientům, u kterých by mohlo dojít

k prodloužení QTc.

Alergická reakce

Je známo, že potraviny obsahující sóju způsobují u osob s alergií na sóju alergické reakce, včetně

závažné anafylaxe. U pacientů se známou alergií na bílkoviny obsažené v arašídech existuje zvýšené

riziko závažných reakcí na přípravky obsahující sóju.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Glykoprotein P (P-gp)

Nintedanib je substrát P-gp (viz bod 5.2). Ve specifické lékové interakční studii došlo při společném

podávání s potentním inhibitorem P-gp ketokonazolem ke zvýšení expozice nintedanibu 1,61krát

vzhledem k AUC a 1,83krát vzhledem k C

. V lékové interakční studii s potentním induktorem P-gp

rifampicinem došlo při společném podávání s rifampicinem v porovnání s podáváním samotného

nintedanibu k poklesu expozice nintedanibu na 50,3 % vzhledem k AUC a na 60,3 % vzhledem

. Při společném podávání s přípravkem Ofev mohou silné inhibitory P-gp (např. ketokonazol,

erythromycin nebo cyklosporin) zvýšit expozici nintedanibu. V takových případech je třeba pečlivě

sledovat, zda pacienti nintedanib snášejí. Léčba nežádoucích účinků může vyžadovat přerušení léčby,

snížení dávky nebo ukončení léčby přípravkem Ofev (viz bod 4.2).

Potentní induktory P-gp (např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin a třezalka tečkovaná) mohou

snižovat expozici nintedanibu. Je třeba zvážit výběr alternativního souběžně podávaného léčivého

přípravku, který nemá žádný nebo má minimální potenciál indukovat P-gp.

Enzymy cytochromu (CYP)

CYP dráhy byly součástí biotransformace nintedanibu pouze v malé míře. V předklinických studiích

nintedanib a jeho metabolity, volná kyselá frakce BIBF 1202 a její glukuronid BIBF 1202,

neinhibovaly ani neindukovaly enzymy CYP (viz bod 5.2). Pravděpodobnost lékových interakcí

s nintedanibem na základě CYP metabolismu je proto považována za nízkou.

Společné podávání s jinými léčivými přípravky

Společné podávání nintedanibu s perorálně podávanými hormonálními antikoncepčními přípravky

nezměnilo ve významné míře farmakokinetiku perorálně podávaných antikoncepčních přípravků (viz

bod 5.2).

Společné podávání nintedanibu s bosentanem nijak nezměnilo farmakokinetiku nintedanibu (viz

bod 5.2).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / Antikoncepce

Nintedanib může poškozovat lidský plod (viz bod 5.3). Ženy ve fertilním věku je třeba poučit, aby se

v době, kdy jsou léčeny přípravkem Ofev, vyhnuly otěhotnění a aby používaly vysoce účinné metody

antikoncepce při zahájení léčby, během léčby a ještě nejméně 3 měsíce po poslední dávce přípravku

Ofev. Nintedanib nemá významný vliv na plazmatickou expozici ethinylestradiolu a levonorgestrelu

(viz bod 5.2). Účinnost perorálně podávaných antikoncepčních přípravků může být snížena zvracením

a/nebo průjmem či jinými stavy, které ovlivňují absorpci. Ženy, které užívají perorálně podávané

antikoncepční přípravky a u nichž se zmíněné stavy objevily, je třeba poučit, aby používaly

alternativní vysoce účinné antikoncepční prostředky.

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Ofev těhotným ženám nejsou k dispozici, ale předklinické studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu této léčivé látky (viz bod 5.3). Vzhledem k tomu, že

nintedanib může poškozovat také lidský plod, nesmí se během těhotenství použít (viz bod 4.3), a před

zahájením léčby přípravkem Ofev a v jejím průběhu je nutné podle potřeby provádět těhotenské testy.

Pacientky je třeba poučit, aby v případě, že během léčby přípravkem Ofev otěhotní, informovaly

svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže pacientka v průběhu léčby přípravkem Ofev otěhotní, léčba se musí přerušit a pacientka musí

být informována o potenciálním nebezpečí pro plod.

Kojení

Informace o vylučování nintedanibu a jeho metabolitů do lidského mateřského mléka nejsou

k dispozici.

Předklinické studie prokázaly, že se do mléka kojících samic potkanů vylučují malá množství

nintedanibu a jeho metabolitů (≤ 0,5 % podané dávky). Riziko pro novorozence/kojence nelze

vyloučit. Kojení má být během léčby přípravkem Ofev přerušeno.

Fertilita

Předklinické zkoumání nepotvrdilo negativní vliv na mužskou fertilitu (viz bod 5.3). Subchronické

a chronické studie toxicity neposkytly při systémové expozici srovnatelné s maximální doporučenou

dávkou pro člověka (maximum recommended human dose, MRHD) 150 mg dvakrát denně žádné

důkazy o negativním vlivu na samičí fertilitu potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ofev má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienty je třeba poučit, aby byli

v průběhu léčby přípravkem Ofev při řízení a obsluze strojů opatrní.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky souvisejícími s použitím nintedanibu byly v klinických

hodnoceních a po uvedení přípravku na trh průjem, nauzea a zvracení, bolest břicha, snížená chuť

k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti a zvýšení hladin jaterních enzymů.

Informace k léčbě vybraných nežádoucích účinků viz bod 4.4.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Tabulka 1 poskytuje souhrn nežádoucích účinků léčiva (ADR) dle třídy orgánových systémů

MedDRA a frekvenční kategorie za použití této konvence:

velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné

(≥ 1/10 000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1: Souhrn nežádoucích účinků dle frekvenční kategorie

Frekvence

Třídy orgánových systémů

preferovaný termín

Idiopatická plicní

fibróza

Jiné chronické

fibrotizující

ILD

s progresivním

fenotypem

Systémová

sklerodermie

s přidruženým

intersticiálním

plicním onemocněním

Poruchy krve a lymfatického systému

Trombocytopenie

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Poruchy metabolismu a výživy

Snížená tělesná hmotnost

Časté

Časté

Časté

Snížená chuť k jídlu

Časté

Velmi časté

Časté

Dehydratace

Méně časté

Méně časté

Není známo

Srdeční poruchy

Infarkt myokardu

Méně časté

Méně časté

Není známo

Cévní poruchy

Krvácení (viz bod 4.4)

Časté

Časté

Časté

Hypertenze

Méně časté

Časté

Časté

Aneurysmata a arteriální

disekce

Není známo

Není známo

Není známo

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Velmi časté

Velmi časté

Velmi časté

Nauzea

Velmi časté

Velmi časté

Velmi časté

Bolest břicha

Velmi časté

Velmi časté

Velmi časté

Zvracení

Časté

Velmi časté

Velmi časté

Pankreatitida

Méně časté

Méně časté

Není známo

Kolitida

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Poruchy jater a žlučových cest

Lékem indukované

poškození jater

Méně časté

Časté

Méně časté

Zvýšené hladiny jaterních

enzymů

Velmi časté

Velmi časté

Velmi časté

Zvýšené hladiny

alaninaminotransferázy

(ALT)

Časté

Velmi časté

Časté

Zvýšené hladiny

aspartátaminotransferázy

(AST)

Časté

Časté

Časté

Zvýšené hladiny

gamaglutamyltransferázy

(GGT)

Časté

Časté

Časté

Hyperbilirubinemie

Méně časté

Méně časté

Není známo

Zvýšené hladiny alkalické

fosfatázy (ALKP) v krvi

Méně časté

Časté

Časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Časté

Časté

Méně časté

Pruritus

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Alopecie

Méně časté

Méně časté

Není známo

Poruchy ledvin a močových cest

Renální selhání (viz

bod 4.4)

Není známo

Není známo

Méně časté

Proteinurie

Méně časté

Méně časté

Není známo

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Časté

Časté

Časté

Popis vybraných nežádoucích účinků

Průjem

V klinických hodnoceních (viz bod 5.1) byl průjem nejčastěji hlášenou gastrointestinální příhodou.

U většiny pacientů byla tato příhoda mírné až střední intenzity. Více než dvě třetiny pacientů

s průjmem hlásily jeho první nástup již během prvních tří měsíců léčby. U většiny pacientů byly tyto

příhody zvládány protiprůjmovou léčbou, snížením dávky nebo přerušením léčby (viz bod 4.4).

Přehled příhod průjmu hlášených v klinických hodnoceních je uveden v tabulce 2:

Tabulka 2:

Průjem v klinických hodnoceních během 52 týdnů

INPULSIS

INBUILD

SENSCIS

Placebo

Ofev

Placebo

Ofev

Placebo

Ofev

Průjem

18,4 %

62,4 %

23,9 %

66,9 %

31,6 %

75,7 %

Těžký průjem

0,5 %

3,3 %

0,9 %

2,4 %

1,0 %

4,2 %

Průjem vedoucí

ke snížení

dávky

přípravku Ofev

10,7 %

0,9 %

16,0 %

1,0 %

22,2 %

Průjem vedoucí

k ukončení

podávání

přípravku Ofev

0,2 %

4,4 %

0,3 %

5,7 %

0,3 %

6,9 %

Zvýšené hladiny jaterních enzymů

V klinických hodnoceních INPULSIS byly zvýšené hladiny jaterních enzymů (viz bod 4.4) hlášeny

u 13,6 % pacientů léčených přípravkem Ofev oproti 2,6 % pacientů užívajících placebo. V klinickém

hodnocení INBUILD byly zvýšené hladiny jaterních enzymů hlášeny u 22,6 % pacientů léčených

přípravkem Ofev oproti 5,7 % pacientů užívajících placebo. V klinickém hodnocení SENSCIS byly

zvýšené hladiny jaterních enzymů hlášeny u 13,2 % pacientů léčených přípravkem Ofev oproti 3,1 %

pacientů užívajících placebo. Zvýšené hladiny jaterních enzymů byly reverzibilní a nesouvisely

s klinicky prokázanou chorobou jater.

Další informace ke zvláštním populacím, doporučeným opatřením a úpravám dávek v případě průjmu

a zvýšených hladin jaterních enzymů jsou uvedeny také v bodech 4.4, respektive 4.2.

Krvácení

V klinických hodnoceních byla frekvence pacientů, u kterých se vyskytlo krvácení, o něco vyšší

u pacientů léčených přípravkem Ofev, nebo byla v obou léčebných ramenech srovnatelná (v klinickém

hodnocení INPULSIS šlo o 10,3 % u přípravku Ofev versus 7,8 % u placeba, v klinickém hodnocení

INBUILD o 11,1 % u přípravku Ofev versus 12,7 % u placeba, v klinickém hodnocení SENSCIS

o 11,1 % u přípravku Ofev versus 8,3 % u placeba). Nejčastější hlášenou krvácivou příhodou byla

nezávažná epistaxe. Závažné krvácivé příhody se vyskytly s nízkou frekvencí ve 2 léčebných

skupinách (v klinickém hodnocení INPULSIS šlo o 1,3 % u přípravku Ofev versus 1,4 % u placeba,

v klinickém hodnocení INBUILD o 0,9 % u přípravku Ofev versus 1,5 % u placeba, v klinickém

hodnocení SENSCIS o 1,4 % u přípravku Ofev versus 0,7 % u placeba).

Krvácivé příhody po uvedení přípravku na trh zahrnují mimo jiné krvácení v gastrointestinálním,

respiračním a centrálním nervovém orgánovém systému, přičemž nejvyšší frekvence byla u krvácení

v gastrointestinálním systému (viz bod 4.4).

Proteinurie

V klinických hodnoceních byla frekvence pacientů, u kterých se vyskytla proteinurie, nízká a v obou

léčebných ramenech srovnatelná (v klinickém hodnocení INPULSIS šlo o 0,8 % u přípravku Ofev

versus 0,5 % u placeba, v klinickém hodnocení INBUILD o 1,5 % u přípravku Ofev versus 1,8 %

u placeba, v klinickém hodnocení SENSCIS o 1,0 % u přípravku Ofev versus 0,0 % u placeba).

Nefrotický syndrom nebyl v klinických hodnoceních hlášen. Po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno

velmi málo případů nefrotické proteinurie, a to s poruchou funkce ledvin či bez ní. Histologické

nálezy v jednotlivých případech odpovídaly glomerulární mikroangiopatii s renálními tromby

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/393554/2020

EMEA/H/C/003821

Ofev (nintedanibum)

Přehled pro přípravek Ofev a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Ofev a k čemu se používá?

Ofev je léčivý přípravek, který se používá k léčbě dospělých s těmito onemocněními:

idiopatická plicní fibróza, což je onemocnění neznámé příčiny, při kterém se v plicích vytváří

fibrózní tkáň,

systémová sklerodermie s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním, což je onemocnění,

při kterém je imunitní systém (přirozený obranný systém těla) nadměrně aktivní, což vede

k tvorbě fibrózní tkáně a progresivnímu zjizvení plic,

jiná chronická fibrotizující intersticiální plicní onemocnění, která jsou progresivní.

Přípravek Ofev obsahuje léčivou látku nintedanib.

Jak se přípravek Ofev používá?

Výdej přípravku Ofev je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit lékař, který má zkušenosti

s diagnostikou a léčbou onemocnění, k jejichž léčbě se přípravek Ofev používá.

Přípravek Ofev je dostupný ve formě tobolek (100 a 150 mg). Doporučená dávka je 150 mg dvakrát

denně s jídlem, s odstupem přibližně 12 hodin. U pacientů, kteří tuto dávku špatně snášejí, je třeba

dávku snížit na 100 mg dvakrát denně, nebo léčbu přerušit.

Více informací o používání přípravku Ofev naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Ofev působí?

Léčivá látka v přípravku Ofev, nintedanib, blokuje aktivitu enzymů zvaných tyrozinkinázy. Tyto enzymy

se vyskytují v určitých receptorech (např. receptorech VEGF, FGF a PDGF) v buňkách v plicích, kde

aktivují několik procesů podílejících se na tvorbě fibrózní tkáně. Blokováním těchto enzymů nintedanib

přispívá ke snížení tvorby fibrózní tkáně v plicích, a tak pomáhá předcházet zhoršování příznaků

onemocnění.

Ofev (nintedanibum)

EMA/393554/2020

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Ofev byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Ofev byl porovnáván s placebem (neúčinným přípravkem) ve čtyřech hlavních studiích, do

kterých bylo zařazeno celkem 1 066 pacientů s idiopatickou plicní fibrózou, 580 pacientů se

systémovou sklerodermií s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním a 663 pacientů

s progresivním fibrotizujícím intersticiálním plicním onemocněním. Ve všech studiích bylo hlavním

měřítkem účinnosti snížení funkčnosti plic pacientů v průběhu 1 roku léčby, které se měřilo

prostřednictvím jejich usilovné vitální kapacity. Usilovná vitální kapacita plic je maximální množství

vzduchu, které může pacient usilovně vydechnout po hlubokém nádechu, přičemž se zhoršujícím se

onemocněním tato kapacita klesá.

Ve dvou studiích u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou vykazovali pacienti užívající přípravek Ofev

menší pokles usilovné vitální kapacity než pacienti užívající placebo, což znamená, že přípravek Ofev

zpomalil zhoršování onemocnění. Průměrná usilovná vitální kapacita se u pacientů před léčbou

pohybovala mezi 2 600 a 2 700 mililitry (ml). V první studii bylo průměrné snížení usilovné vitální

kapacity po 1 roce u pacientů užívajících přípravek Ofev 115 ml oproti 240 ml u pacientů užívajících

placebo. Ve druhé studii bylo průměrné snížení u pacientů užívajících přípravek Ofev 114 ml oproti

207 ml u pacientů užívajících placebo. Další analýza výsledků těchto dvou hlavních studií, která

zohledňovala, že někteří pacienti léčbu ukončili, potvrdila přínosy přípravku Ofev oproti placebu, i když

rozdíl usilovné vitální kapacity mezi nimi nebyl tak výrazný.

Ve studii u pacientů se systémovou sklerodermií s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním

bylo průměrné snížení usilovné vitální kapacity u pacientů užívajících přípravek Ofev 52 ml oproti 93 ml

u pacientů užívajících placebo. Průměrná usilovná vitální kapacita u pacientů před léčbou byla přibližně

2 500 ml.

Ve studii u pacientů s progresivním fibrotizujícím intersticiálním plicním onemocněním bylo průměrné

snížení usilovné vitální kapacity u pacientů užívajících přípravek Ofev 81 ml oproti 188 ml u pacientů

užívajících placebo. Průměrná usilovná vitální kapacita u pacientů před léčbou byla přibližně 2 330 ml.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Ofev?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Ofev (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) jsou

průjem, nauzea (pocit na zvracení), zvracení, bolest břicha, snížená chuť k jídlu a zvýšené hladiny

jaterních enzymů v krvi (známka jaterních potíží). Častý je také úbytek tělesné hmotnosti (který může

postihnout až 1 osobu z 10). Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem

Ofev je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Ofev nesmějí užívat pacienti s přecitlivělostí (alergií) na nintedanib, arašídy nebo soju, nebo

na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Přípravek Ofev rovněž nesmějí užívat těhotné ženy.

Na základě čeho byl přípravek Ofev registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Ofev převyšují jeho rizika,

a může tak být registrován k použití v EU. Agentura usoudila, že přípravek Ofev je účinný při

zpomalování zhoršování funkce ledvin u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou, systémovou

sklerodermií s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním a jinými chronickými fibrotizujícími

intersticiálními plicními onemocněními, která jsou progresivní. Co se týče bezpečnosti, nežádoucí

účinky přípravku Ofev jsou považovány za zvladatelné pomocí přerušení podávání léčiva nebo snížení

dávek.

Ofev (nintedanibum)

EMA/393554/2020

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Ofev?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Ofev, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Ofev průběžně sledovány. Nežádoucí

účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Ofev jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna veškerá

nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Ofev

Přípravku Ofev bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 14. ledna 2015.

Další informace o přípravku Ofev jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ofev.

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 06-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace