Obizur

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
susoctocog alfa
Dostupné s:
Baxalta Innovations GmbH
ATC kód:
B02
INN (Mezinárodní Name):
susoctocog alfa
Terapeutické skupiny:
Antihemorrhagics,
Terapeutické oblasti:
Hemofilie A
Terapeutické indikace:
Léčba krvácivých epizod u pacientů se získanou hemofilií způsobenou protilátkami proti faktoru VIII. Přípravek Obizur je indikován u dospělých.
Přehled produktů:
Revision: 7
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002792
Datum autorizace:
2015-11-11
EMEA kód:
EMEA/H/C/002792

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

23-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

23-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

23-04-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

23-04-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

23-04-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

23-11-2015

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta. Přípravek OBIZUR je určen pouze k použití

v nemocnici a má být podáván pouze zdravotnickým pracovníkem.

OBIZUR 500 U prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

susoctocogum alfa

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek OBIZUR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek OBIZUR podán

Jak se přípravek OBIZUR podává

Možné nežádoucí účinky

Jak se přípravek OBIZUR uchovává (informace pro zdravotnického pracovníka)

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek OBIZUR a k čemu se používá

Přípravek OBIZUR obsahuje léčivou látku susoktokog alfa, antihemofilní faktor VIII, prasečí

sekvence. Faktor VIII je nezbytný pro srážení krve a zástavu krvácení.

U pacientů se získanou hemofilií nefunguje faktor VIII správně, protože si pacient vytvořil protilátky

proti svému vlastnímu faktoru VIII, které neutralizují tento faktor srážení krve.

Přípravek OBIZUR se používá k léčbě krvácivých epizod u dospělých se získanou hemofilií (porucha

krvácení způsobená nedostatečnou aktivitou faktoru VIII v důsledku vzniku protilátek). Tyto

protilátky mají na přípravek OBIZUR méně neutralizační účinek než na lidský faktor VIII.

Přípravek OBIZUR obnovuje tuto chybějící aktivitu faktoru VIII a pomáhá srážení krve v místě

krvácení.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek OBIZUR podán

Tento přípravek je určen pouze k podání v nemocnici. Vyžaduje klinický dohled nad stavem krvácení

pacienta.

Přípravek OBIZUR Vám nesmí být podán

jestliže jste alergický(á) na susoktokog alfa nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže jste alergický(á) na křeččí proteiny (v přípravku OBIZUR mohou být přítomná stopová

množství pocházející z výrobního procesu).

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem před tím, než Vám bude tento přípravek podán.

Upozornění a opatření

Předtím, než Vám bude přípravek OBIZUR podán, se poraďte se svým lékařem.

Přecitlivělost

Existuje velmi malá možnost, že se u Vás může objevit alergická reakce na přípravek OBIZUR. Máte

si dát pozor na časné známky alergické reakce (známky a příznaky viz bod 4). Pokud se objeví

kterýkoli z těchto příznaků, má se podávání injekce ukončit. Závažné příznaky, včetně ztíženého

dýchání a (téměř) mdlob, vyžadují akutní ošetření v nemocnici.

Inhibitory

Lékař může kontrolovat, zda nemáte inhibiční protilátky proti prasečímu faktoru VIII.

Lékař Vám bude kontrolovat hladinu faktoru VIII v krvi, aby ověřil, zda dostáváte dostatečné

množství faktoru VIII. Lékař bude rovněž kontrolovat, zda je krvácení dostatečně pod kontrolou.

Onemocnění srdce a cév

Sdělte svému lékaři, pokud v současnosti trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) onemocněním srdce a

cév nebo pokud u Vás existuje známé riziko trombózy (onemocnění v důsledku krevních sraženin v

normálním cévním řečišti), protože při vysoké a udržované hladině faktoru VIII v krvi nelze vyloučit

možnost rozvoje tromboembolických onemocnění.

Děti a dospívající

O použití přípravku OBIZUR u dětí a dospívajících ve věku do 18 let neexistují žádné informace.

Další léčivé přípravky a přípravek OBIZUR

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat. Nejsou známy žádné interakce přípravku OBIZUR s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek OBIZUR nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek OBIZUR obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje po připravení 4,6 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) na

mililitr. To odpovídá 0,23 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého. V jedné dávce je třeba použít více injekčních lahviček.

Poraďte se se svým lékařem, pokud jste na dietě s omezeným příjmem sodíku.

3.

Jak se přípravek OBIZUR podává

Léčbu přípravkem OBIZUR bude provádět lékař, který má zkušenosti s péčí o pacienty s hemofilií

(krvácivé poruchy).

Lékař Vám vypočítá dávku přípravku OBIZUR (v jednotkách neboli U) podle Vašeho stavu a tělesné

hmotnosti. Četnost a délka podávání bude záviset na tom, jak dobře u Vás bude přípravek OBIZUR

fungovat. Substituční léčba přípravkem OBIZUR je obvykle dočasná, dokud krvácení neodezní nebo

nejsou zničeny protilátky proti Vašemu vlastnímu faktoru VIII.

Doporučená první dávka je 200 U na kilogram tělesné hmotnosti podávaná nitrožilní injekcí.

Lékař Vám bude pravidelně měřit aktivitu faktoru VIII, aby se rozhodl ohledně následující dávky a

četnosti podávání přípravku OBIZUR.

Krvácení obvykle na léčbu zareaguje během prvních 24 hodin. Lékař Vám bude upravovat dávku a

trvání léčby přípravkem OBIZUR, dokud se krvácení nezastaví.

Celkový objem rekonstituovaného přípravku OBIZUR se má podávat rychlostí 1 až 2 ml za minutu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Objeví-li se závažné a náhlé alergické reakce, musí se podávání injekce ihned ukončit. Musíte

okamžitě oznámit svého lékaře, pokud máte kterýkoli z těchto časných příznaků:

otok rtů a jazyka;

pálení a bodání v místě injekce;

zimnice, zrudnutí;

kopřivka, svědění kůže celého těla;

bolest hlavy, nízký krevní tlak;

netečnost, nevolnost, neklid;

rychlý srdeční tep, tíseň na hrudi;

brnění, zvracení;

sípot.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Vznik protilátek proti tomuto léčivému přípravku, což může mít za následek nedostatečnou

účinnost spolu s neustávajícím krvácením.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak se přípravek OBIZUR uchovává (informace pro zdravotnického pracovníka)

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, injekční lahvičce a

předplněné injekční stříkačce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Použijte rekonstituovaný roztok ihned, nejpozději však do 3 hodin po úplném rozpuštění prášku.

Po rekonstituci má být roztok čirý a bezbarvý.

Nepodávejte, pokud pozorujete částice nebo zabarvení.

Jelikož se tento přípravek používá pouze v nemocnici, nemocniční personál odpovídá za jeho správné

uchovávání před a v průběhu jeho používání, stejně tak jako za jeho správnou likvidaci.

Název a číslo šarže

Důrazně se doporučuje, aby zdravotnický pracovník při každém použití přípravku OBIZUR

zaznamenal název a číslo šarže léčivého přípravku za účelem uchování informace propojující Vaši

léčbu s šarží přípravku.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek OBIZUR obsahuje

Léčivou látkou je susoctocogum alfa (antihemofilní faktor VIII, prasečí sekvence, vyráběný

technologií rekombinantní DNA). Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje susoctocogum

alfa 500 U.

Dalšími složkami prášku jsou polysorbát 80, chlorid sodný (viz také bod 2), dihydrát chloridu

vápenatého, sacharóza, trometamol, trometamol-hydrochlorid, dihydrát natrium-citrátu.

Rozpouštědlem je 1 ml vody pro injekci.

Jak přípravek OBIZUR vypadá a co obsahuje toto balení

Jedno balení obsahuje 1, 5 nebo 10 následujících položek:

skleněná injekční lahvička přípravku OBIZUR 500 U, bílý, drolivý prášek, s butylovou

pryžovou zátkou potaženou folií FluroTec a odtrhovacím uzávěrem;

předplněná skleněná injekční stříkačka s 1 ml vody pro injekci s bromobutylovým pryžovým

uzávěrem s folií FluroTec na kontaktní straně a bromobutylovým pryžovým uzávěrem hrotu a

adaptérem Luer lock;

zařízení pro přenos tekutiny se zabudovaným plastovým hrotem.

Držitel rozhodnutí o registraci

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

1221 Vídeň

RAKOUSKO

Tel.: +80066838470

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Výrobce

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

1221 Vídeň

RAKOUSKO

Baxter AG

Industriestrasse 67

1221 Vídeň

RAKOUSKO

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke

vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se

tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A PODÁNÍ

Příprava

Před zahájením rekonstituce budete potřebovat následující pomůcky:

vypočítaný počet injekčních lahviček s práškem;

stejný počet 1ml injekčních stříkaček s rozpouštědlem a sterilních adaptérů injekční lahvičky;

tampón napuštěný alkoholem;

velkou sterilní injekční stříkačku na konečný objem rekonstituovaného přípravku.

Níže uvedené postupy slouží jako obecné pokyny pro přípravu a rekonstituci přípravku OBIZUR,

Následujícími pokyny pro rekonstituci se řiďte u každé injekční lahvičky s práškem určené k podání.

Rekonstituce

Během postupu rekonstituce používejte aseptickou techniku.

Vytemperujte injekční lahvičku s práškem přípravku OBIZUR a předplněnou injekční stříkačku

s rozpouštědlem na pokojovou teplotu.

Sejměte plastový uzávěr z injekční lahvičky s práškem přípravku OBIZUR (obrázek A).

Otřete pryžovou zátku tampónem napuštěným alkholem (není součástí balení) a nechte před

použitím oschnout.

Odtrhněte kryt balení adaptéru injekční lahvičky (obrázek B). Nedotýkejte se hrotu Luer lock

ve středu adaptéru injekční lahvičky. Nevyndávejte adaptér injekční lahvičky z balení.

Umístěte balení s adaptérem injekční lahvičky na čistý povrch tak, aby hrot Luer lock mířil

vzhůru.

Sejměte bezpečnostní uzávěr z předplněné injekční stříkačky s rozpouštědlem (obrázek C).

Pevně držte balení s adaptérem injekční lahvičky a připojte předplněnou injekční stříkačku s

rozpouštědlem k adaptéru zatlačením hrotu injekční stříkačky směrem dolů na Luer lock ve

středu adaptéru, a poté stříkačkou otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

Neutahujte příliš (obrázek D).

Sundejte plastový obal (obrázek E).

Umístěte injekční lahvičku s práškem přípravku OBIZUR na čistý, rovný, tvrdý povrch.

Umístěte adaptér injekční lahvičky nad injekční lahvičku s práškem přípravku OBIZUR a silně

protlačte filtrovací hrot adaptéru skrz střed pryžového kroužku injekční lahvičky s práškem

přípravku OBIZUR, až průhledný plastový uzávěr dosedne na injekční lahvičku (obrázek F).

Stlačte píst dolů, abyste injikovali veškeré rozpouštědlo ze stříkačky do injekční lahvičky

s práškem přípravku OBIZUR.

Opatrně kružte injekční lahvičkou s práškem přípravku OBIZUR, aniž byste vyjímali injekční

stříkačku, dokud se všechen prášek zcela nerozpustí/nerekonstituuje (obrázek G).

Rekonstituovaný roztok se má před podáním zkontrolovat zrakem, zda neobsahuje částice.

Nepoužívejte, pokud pozorujete částice nebo zabarvení.

Jednou rukou držte injekční lahvičku s práškem a adaptér injekční lahvičky a druhou rukou

pevně uchopte tělo předplněné injekční stříkačky s rozpouštědlem a pohybem proti směru

hodinových ručiček odšroubujte stříkačku z adaptéru injekční lahvičky (obrázek H).

Pokud se přípravek OBIZUR uchovává při pokojové teplotě, použijte ho ihned a nejpozději do

tří hodin po rekonstituci.

Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C

Obrázek D

Obrázek E

Obrázek F

Obrázek G

Obrázek H

Podání

Pouze k intravenózní injekci.

Před podáním zkontrolujte rekonstituovaný roztok přípravku OBIZUR, zda neobsahuje částice

nebo není zabarven. Roztok má být čirý a bezbarvý. Nepodávejte, pokud pozorujete částice

nebo zabarvení.

Nepodávejte přípravek OBIZUR stejným aplikačním setem nebo ze stejné nádoby spolu s

jinými injekčními léčivými přípravky.

Za použití aseptické techniky podejte přípravek následovně:

Po rekonstituci všech injekčních lahviček připojte velkou injekční stříkačku k adaptéru injekční

lahvičky lehkým zatlačením hrotu stříkačky dolů na Luer lock ve středu adaptéru, a poté

stříkačkou otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

Obraťte injekční lahvičku dnem vzhůru, vtlačte vzduch z injekční stříkačky do lahvičky a

natáhněte rekonstituovaný přípravek OBIZUR do stříkačky (obrázek I).

Odšroubujte velkou stříkačku proti směru hodinových ručiček od adaptéru injekční lahvičky a

zopakujte tento postup se všemi injekčními lahvičkami rekonstituovaného přípravku OBIZUR,

dokud nezískáte celkový objem určený k podání.

Podejte celkový objem rekonstituovaného přípravku OBIZUR intravenózně rychlostí 1 až 2 ml

za minutu.

Obrázek I

Požadovaná počáteční dávka přípravku OBIZUR pro pacienta se vypočítá pomocí tohoto vzorce:

Počáteční dávka (U/kg) : Síla léčivého přípravku (U/injekční lahvička) × Tělesná hmotnost (kg) =

Počet injekčních lahviček

např. pro 70 kg vážícího pacienta se počet injekčních lahviček pro počáteční dávku vypočítá takto:

200 U/kg : 500 U/injekční lahvička × 70 kg = 28 injekčních lahviček

Dávkování

Doporučená počáteční dávka je 200 U na kilogram tělesné hmotnosti podávaná intravenózní injekcí.

Typ krvácení

Cílová minimální

aktivita faktoru VIII

(jednotky na dl nebo

% normální hodnoty)

Počáteční

dávka

(jednotek na

kg)

Následující

dávka

Frekvence a

délka trvání

následného

dávkování

mírné a středně silné,

povrchový sval / bez

neurovaskulárního

postižení a krvácení

do kloubu

> 50 %

Titrujte

následující

dávky na

základě

klinické

odpovědi a k

udržení cílové

minimální

aktivity

faktoru VIII

Dávka

každé 4 hodiny

až 12 hodin,

frekvenci lze

upravit podle

klinické

odpovědi a

naměřené

aktivity

faktoru VIII

Větší středně silné až

silné intramuskulární,

retroperitoneální,

gastrointestinální,

intrakraniální krvácení

> 80 %

PŘÍLOHA IV

DŮVODY PRO DALŠÍ JEDNO PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Důvody pro další jedno prodloužení registrace

Na základě údajů, k jejichž získání došlo po udělení původní registrace, výbor CHMP usuzuje, že

poměr přínosů a rizik přípravku Obizur je i nadále pozitivní, ale domnívá se, že jeho bezpečnostní

profil je třeba pečlivě sledovat, a to z následujících důvodů:

Nedostatečný účinek léku

Souhrnný přehled uvádí seznam 108 závažných nežádoucích účinků. Hlavní SOC na úrovni PT je

SOC „Celkové poruchy a reakce v místě aplikace“ s 30 závažnými nežádoucími účinky, přičemž 18

z nich odkazuje na PT související se snížením účinnosti léku / neúčinností léku / zhoršením stavu,

což představuje 60 % závažných případů nežádoucích účinků hlášených PT v této SOC. V celkovém

přehledu všech případů (včetně nezávažných) v SOC „Celkové poruchy“ odkazuje 25 ze 46 případů

na PT související s nedostatečným účinkem léku, což odpovídá 54 % ze všech PT v této SOC.

Z pohledu výboru tedy „nedostatečný účinek léku“ v souvislosti s přípravkem Obizur vzbuzuje velké

obavy. Na základě omezených dostupných informací v jednotlivých hlášení mohou mnohé případy

souviset s dávkováním, které není v souladu s doporučenou dávkou uvedenou v SmPC, a to navzdory

dalším opatřením k minimalizaci rizika. Zatímco pouze menšina pacientů dostane v současnosti

doporučenou dávku 200 IU, zdá se, že existuje velký počet případů s „nedostatečným účinkem léku“,

z nichž většina (68 %) souvisí s nedostatečným dávkováním. Dále se zdá, že nedostatečná dávka

může rovněž souviset s výskytem anamnestické reakce vedoucí ke zhoršení základního onemocnění.

Anamnestická reakce (sekundární imunitní odpověď)

U přípravku susoctocogum alfa bylo v klinických hodnoceních hlášeno třicet devět (39) závažných

případů nežádoucích příhod (SAE). SOC „Poruchy imunitního systému“ uvádí dvě SAE, přičemž

jedna z nich odkazuje na anamnestickou a jedna na anafylaktickou reakci. V průběhu hodnoceného

období v rámci prodloužení registrace byla v klinickém hodnocení CHAWI (studie u pacientů s

vrozenou hemofilií A s inhibitory podstupujících chirurgické nebo jiné invazivní zákroky; 241502)

hlášena i „anamnestické reakce“. U šesti z osmi pacientů zařazených do studie se objevily nové

inhibitory (anti-rpFVIII nebo FVIII), případně došlo ke zvýšení hladiny jejich dříve známých

inhibitorů FVIII.

Výbor doporučil, aby „anamnestická reakce“ byla zahrnuta mezi bezpečnostní rizika jako

samostatné identifikované riziko. Po tomto prodloužení registrace bude MAH v řádném termínu

informovat o riziku „nedostatečného účinku“ a zejména o riziku „anamnestické reakce“ související s

nedostatečným dávkováním, a to formou aktualizace edukačních materiálů.

Výbor CHMP rozhodl, že držitel rozhodnutí o registraci bude pokračovat v předkládání PSUR

s frekvencí 6 měsíců.

Na základě bezpečnostního profilu přípravku Obizur, který vyžaduje předkládání PSUR s frekvencí 6

měsíců, se tedy výbor CHMP rozhodl, že držitel rozhodnutí o registraci předloží další žádost o

prodloužení registrace po uplynutí doby 5 let.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

OBIZUR 500 U prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje nominálně 500 jednotek antihemofilního faktoru VIII

(rDNA) bez domény B, prasečí sekvence, susoctocogum alfa.

Po rekonstituci obsahuje přípravek OBIZUR přibližně susoctocogum alfa 500 U/ml.

Síla (U) je stanovena pomocí vyšetření koagulace jednofázovou metodou (one-stage coagulation

assay, OSCA). Specifická aktivita přípravku OBIZUR je přibližně 10 000 U/mg proteinu.

OBIZUR (antihemofilní faktor VIII (rDNA), prasečí sekvence) je purifikovaný protein, který

má 1448 aminokyselin a přibližnou molekulovou hmotnost 175 kDa.

Je vyráběn technologií rekombinantní DNA v ledvinových buňkách mláďat křečka (baby hamster

kidney, BHK). BHK buňky se kultivují v médiu, které obsahuje fetální bovinní sérum. Výrobní postup

nepoužívá lidské sérum ani přípravky z lidských proteinů a neobsahuje žádné další materiály zvířecího

původu.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem

Jedna injekční lahvička obsahuje 4,6 mg (198 mmol) sodíku na každý ml rekonstituovaného roztoku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Prášek je bílý.

Rozpouštědlo je čiré a bezbarvé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba krvácivých epizod u pacientů se získanou hemofilií způsobenou protilátkami proti faktoru VIII.

Přípravek OBIZUR je indikován k léčbě dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem OBIZUR má probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemofilie.

Sledování léčby

Přípravek je určen pouze k podání v nemocnici. Vyžaduje klinický dohled nad stavem krvácení

pacienta.

V průběhu léčby se doporučuje příslušné stanovení hladin faktoru VIII k určení dávky a frekvence

opakovaně podávaných infuzí. Odpověď jednotlivých pacientů na faktor VIII se může lišit, což

prokazují odlišné poločasy a doby zotavení („recovery“). Dávka založená na tělesné hmotnosti může

vyžadovat úpravu u pacientů s podváhou nebo nadváhou.

Zejména v případě velkých chirurgických zákroků je nezbytné důkladné sledování substituční léčby za

využití koagulační analýzy (plazmatické aktivity faktoru VIII).

Při použití jednostupňového testu srážlivosti in vitro založeném na tromboplastinovém času (aPTT)

pro stanovení aktivity faktoru VIII mohou být výsledky plazmatické aktivity faktoru VIII v krevních

vzorcích pacientů významně ovlivněny jak typem reagencie pro stanovení aPTT, tak i referenčním

standardem použitým v testu. Rovněž se mohou vyskytovat významné rozdíly u výsledků testů

získaných pomocí jednostupňového testu srážlivosti založeného na aPTT a pomocí chromogenního

testu dle Evropského lékopisu. To je důležité zejména při změně laboratoře a/nebo reagencií použitých

v testu.

Dávkování

Dávka, frekvence a délka terapie přípravkem OBIZUR závisejí na místě, rozsahu a závažnosti

krvácivé epizody, cílové aktivitě faktoru VIII a na klinickém stavu pacienta.

Počet podávaných jednotek faktoru VIII se vyjadřuje v jednotkách (U), které jsou odvozeny z interní

normy a byly kalibrovány podle stávající normy Světové zdravotnické organizace (WHO) pro

přípravky s faktorem VIII.

Jedna jednotka (U) aktivity faktoru VIII odpovídá množství faktoru VIII v jednom ml normální lidské

plazmy.

Doporučená počáteční dávka je 200 U na kilogram tělesné hmotnosti podávaná intravenózní injekcí

(viz bod 6.6).

Požadovaná počáteční dávka přípravku OBIZUR pro pacienta se vypočítá pomocí tohoto vzorce:

Počáteční dávka (U/kg) : Síla léčivého přípravku (U/injekční lahvička) × Tělesná hmotnost (kg) =

Počet injekčních lahviček

např. pro 70 kg vážícího pacienta se počet injekčních lahviček pro počáteční dávku vypočítá takto:

200 U/kg : 500 U/injekční lahvička × 70 kg = 28 injekčních lahviček

Monitorujte aktivitu faktoru VIII a klinický stav 30 minut po první injekci a 3 hodiny po podání

přípravku OBIZUR.

Monitorujte aktivitu faktoru VIII těsně před následujícími dávkami a 30 minut po nich. V tabulce níže

naleznete doporučené cílové minimální hladiny faktoru VIII.

Doporučuje se jednofázový test srážlivosti faktoru VIII, protože byl použit při stanovení síly přípravku

OBIZUR a průměrné míry „recovery“ (viz body 4.4 a 5.2).

Dávka a frekvence podání má vycházet z výsledků aktivity faktoru VIII (aby se udržela

v doporučených mezích) a na dosažené klinické odpovědi.

Údaje o účinnosti a bezpečnosti u pacientů se získanou hemofilií jsou omezené (viz bod 5.1).

Počáteční fáze

Typ krvácení

Cílová minimální

aktivita faktoru VIII

(jednotky na dl nebo

% normální hodnoty)

Počáteční

dávka

(jednotek

na kg)

Následující

dávka

Frekvence a

délka trvání

následného

dávkování

Mírné až středně silné

povrchový sval / bez

neurovaskulárního

postižení a krvácení

do kloubu

> 50 %

Titrujte

následující

dávky na

základě klinické

odpovědi a k

udržení cílové

minimální

aktivity

faktoru VIII

Dávka

každé 4 hodiny

až 12 hodin,

frekvenci lze

upravit podle

klinické

odpovědi a

naměřené

aktivity

faktoru VIII

Větší středně silné až

silné intramuskulární,

retroperitoneální,

gastrointestinální,

intrakraniální

krvácení

> 80 %

Léčebná fáze

Jakmile krvácení zareaguje na léčbu, obvykle během prvních 24 hodin, pokračujte v podávání

přípravku OBIZUR v dávce, která udržuje minimální aktivitu faktoru VIII na 30–40 %, dokud nebude

krvácení pod kontrolou. Maximální aktivita faktoru VIII v krvi nesmí přesáhnout 200 %.

Délka léčby závisí na klinickém úsudku.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku OBIZUR u dětí a dospívajících ve věku do 18 let s vrozenou

hemofilií s inhibitory nebo v případě získané hemofilie nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Celkový objem rekonstituovaného přípravku OBIZUR se má podávat rychlostí 1 až 2 ml za minutu.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, křeččí protein nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v

bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Hypersenzitivita

Při léčbě přípravkem OBIZUR může dojít k hypersenzitivním alergickým reakcím. Léčivý přípravek

obsahuje stopová množství křeččích proteinů.

Objeví-li se příznaky hypersenzitivity, pacientům je třeba doporučit, aby ihned přerušili používání

tohoto léčivého přípravku a obrátili se na svého lékaře. Pacienti mají být informováni o časných

známkách hypersenzitivních reakcí, včetně kopřivky, generalizované kopřivky, tísně na hrudi, sípotu,

hypotenze a anafylaxe.

V případě šoku má být zahájena standardní léčba šoku.

Inhibitory

Před expozicí a po expozici přípravku OBIZUR byly detekovány inhibiční protilátky proti prasečímu

faktoru VIII (měřeno pomocí modifikace Nijmegen metody Bethesda testem). Při výchozím stavu

(před léčbou) byly zaznamenány titry inhibitorů až do výše 29 jednotek Bethesda, a přesto pacienti

reagovali na přípravek OBIZUR příznivě. Doporučuje se, aby byla léčba založena na klinickém

posouzení a nikoli na detekci inhibičních protilátek stanovených Bethesda testy. U pacientů léčených

přípravkem OBIZUR byly také hlášeny anamnestické reakce s nárůstem inhibitorů lidského

faktoru VIII a/nebo prasečího faktoru VIII. Tyto anamnestické nárůsty mohou vyvolat nedostatečnou

odpověď na přípravek OBIZUR.

Klinické informace o tvorbě inhibičních protilátek vůči přípravku OBIZUR po opakovaném podání

jsou nedostatečné. Proto se přípravek OBIZUR smí podávat, pouze pokud se to považuje za klinicky

nezbytné. Rozsáhlá kožní purpura nevyžaduje nezbytně léčbu.

Přípravek OBIZUR je vyráběn technologií rekombinantní DNA v ledvinových buňkách mláďat

křečka. Protilátky proti proteinu ledvinových buněk mláďat křečka nebyly u pacientů detekovány po

expozici přípravku OBIZUR.

Vysoká a udržovaná aktivita faktoru VIII v krvi může pacienta predisponovat k tromboembolickým

příhodám. Zvláštnímu riziku jsou vystaveni zejména jedinci s preexistujícím kardiovaskulárním

onemocněním a starší osoby.

Je-li nutná venózní katetrizace, je třeba vzít v úvahu riziko komplikací spojených s katétrem, jako je

trombóza v místě katétru.

Aktivita faktoru VIII určená pomocí chromogenního stanovení je obecně nižší než aktivita

faktoru VIII určená pomocí jednofázového testu srážlivosti. Měření aktivity faktoru VIII se musí vždy

provádět s použitím stejné metodiky stanovení u všech pacientů. Jednofázový test se doporučuje proto,

že byl použit při stanovení síly a průměrné míry „recovery“ přípravku OBIZUR (viz body 4.2 a 5.2).

Kardiovaskulární příhody

U pacientů s přítomnými kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční léčba faktorem VIII

zvýšit kardiovaskulární riziko.

Obsah sodíku

Přípravek OBIZUR obsahuje 4,6 mg sodíku v 1 ml rekonstituovaného roztoku v jedné injekční

lahvičce, což odpovídá 0,23 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle

WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku. V jedné dávce je třeba použít více injekčních lahviček.

Například u pacienta o tělesné hmotnosti 70 kg, kterému je podávána doporučená dávka 200 U/kg by

bylo třeba použít 28 injekčních lahviček, což má za následek příjem 128,8 mg sodíku na jednu léčbu.

To odpovídá 6,44 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro

dospělého, který činí 2 g sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly hlášeny žádné interakce přípravku OBIZUR s jinými léčivými přípravky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Nebyly provedeny reprodukční studie na zvířatech s přípravkem OBIZUR. Zkušenosti s podáváním

přípravku OBIZUR během těhotenství a kojení nejsou k dispozici. Proto se má přípravek OBIZUR

používat během těhotenství a kojení pouze, pokud je to jasně indikováno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek OBIZUR nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu:

Jsou možné hypersenzitivní reakce nebo alergické reakce (které mohou zahrnovat angioedém, pálení a

bodání v místě injekce, zimnici, zrudnutí, generalizovanou kopřivku, bolest hlavy, kopřivku,

hypotenzi, letargii, nauzeu, neklid, tachykardii, tíseň na hrudi, brnění, zvracení, sípot) a mohou se

rozvinout do závažné anafylaxe (včetně šoku) (viz bod 4.4).

Pacienti se získanou hemofilií mohou vytvářet inhibiční protilátky proti prasečímu faktoru VIII.

Inhibiční protilátky včetně anamnestických odpovědí mohou vyvolat nedostatečnou odpověď na

přípravek OBIZUR.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků:

Níže uvedená tabulka byla sestavena podle klasifikace orgánových systémů MedDRA (třída

orgánového systému a preferovaný termín). V klinické studii podávání přípravku OBIZUR při získané

hemofilii byla u 29 dospělých pacientů hodnocena bezpečnost.

Frekvence byly stanoveny podle následujícího pravidla: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10),

méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinek

Frekvence

Vyšetření

Pozitivní test na inhibiční

protilátky proti prasečímu

faktoru VIII (viz bod 4.4)

Časté

Poruchy imunitního systému

Anamnestická reakce

Velmi časté

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Účinky dávek vyšších, než jsou doporučené dávky přípravku OBIZUR, nebyly charakterizovány.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hemostatika, krevní koagulační faktory, ATC kód: B02BD14

Mechanismus účinku

Přípravek OBIZUR je rekombinantní faktor VIII bez domény B, prasečí sekvence (susoktogog alfa).

Jedná se o glykoprotein.

Ihned po uvolnění do oběhu pacienta se faktor VIII váže na von Willebrandův faktor (vWF). Komplex

faktor VIII/von Willebrandův faktor se skládá ze dvou molekul (faktor VIII a

von Willebrandův faktor) s rozdílnými fyziologickými funkcemi. Aktivovaný faktor VIII působí jako

kofaktor pro aktivovaný faktor IX, a urychluje tak přeměnu faktoru X na aktivovaný faktor X, který

nakonec přeměňuje protrombin na trombin. Trombin následně mění fibrinogen na fibrin a může dojít

ke vzniku sraženiny.

Získaná hemofilie je vzácná porucha krvácení, při níž pacienti s normálními geny pro faktor VIII

vytvářejí inhibiční protilátky namířené proti faktoru VIII. Tyto protilátky neutralizují cirkulující lidský

faktor VIII a vedou tak ke vzniku nedostatku dostupného faktoru VIII. Cirkulující protilátky

(inhibitory) zaměřené proti lidskému faktoru VIII mají minimální nebo žádnou zkříženou reaktivitu

vůči přípravku OBIZUR.

Přípravek OBIZUR dočasně nahrazuje inhibovaný endogenní faktor VIII, který je nutný k účinné

hemostáze.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost a účinnost přípravku OBIZUR při léčbě závažných krvácivých epizod u pacientů se

získanou hemofilií s autoimunitními inhibičními protilátkami vůči lidskému faktoru VIII byly

zkoumány v prospektivní, nerandomizované, otevřené studii u 28 pacientů (18 bělochů, 6 černochů

a 4 Asijci). Do této studie byli zahrnuti pacienti se život a/nebo končetinu ohrožujícím krvácením

vyžadujícím hospitalizaci.

Všechny počáteční krvácivé epizody vykazovaly pozitivní odpověď na léčbu 24 hodin po podání

počátečních dávek dle posouzení hlavního zkoušejícího. Za pozitivní odpověď se považovala situace,

kdy krvácení ustalo nebo se zmírnilo se současným klinickým zlepšením nebo s aktivitou faktoru VIII

přesahující předem danou cílovou hodnotu.

Pozitivní odpověď byla pozorována u 95 % (19/20) pacientů hodnocených po 8 hodinách a 100 %

(18/18) po 16 hodinách. Kromě odpovědi na léčbu byla celková úspěšnost léčby stanovena

zkoušejícím na základě jeho/její schopnosti ukončit podávání nebo snížit dávku a/nebo četnost

dávkování přípravku OBIZUR. Celkem 24/28 (86 %) pacientů dosáhlo úspěšné kontroly (odeznění)

krvácivé epizody. U pacientů léčených přípravkem OBIZUR jako léčby první volby, definované jako

žádné nedávné předchozí použití antihemoragických přípravků před první léčbou přípravkem

OBIZUR, bylo u 16/17 (94 %) hlášen konečný úspěch léčby. U jedenácti pacientů bylo hlášeno, že jim

byly před první léčbou přípravkem OBIZUR podány antihemoragické přípravky (např. rFVIIa,

koncentrát aktivovaného protrombinového komplexu, kyselina tranexamová). Z těchto 11 pacientů

byla léčba nakonec úspěšná u osmi (73 %).

Medián dávky na jednu injekci nutné k úspěšné léčbě primárního krvácení byl 133 U/kg a medián

celkové dávky činil 1523 U/kg za medián doby 6 dní. Medián počtu infuzí za den na jednoho pacienta

činil 1,76 (rozmezí: 0,2 až 5,6). Během období prvních 24 hodin činil medián celkové dávky použité v

klinické studii 493 U/kg a medián počtu infuzí 3. Pokud byla po 24 hodinách nutná další léčba, činil

medián celkové použité dávky ke zvládnutí krvácivé epizody 1050 U/kg a medián počtu

infuzí 10,5 (medián dávky 100 U/kg).

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s

přípravkem OBIZUR u všech podskupin pediatrické populace při léčbě získané hemofilie (informace

o použití u dětí viz bod 4.2).

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke

vzácné povaze onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné informace o přínosech

a rizicích tohoto léčivého přípravku.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově dostupné informace a

tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické údaje naměřené u 5 pacientů se získanou hemofilií během stavu bez krvácení jsou

uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1: Individuální farmakokinetické údaje o aktivitě faktoru VIII po podání poslední

dávky přípravku OBIZUR 5 pacientům se získanou hemofilií. Pacienti se nacházeli ve stavu bez

krvácení. Aktivita faktoru VIII byla měřena jednofázovým testem srážlivosti.

Pacient

Dávka

(U)

Dávka

(U/kg)

Výchozí

aktivita

hFVIII

(%)

t

½

(h)

T

max

(h)

A

max

(%)

AUC

0-t

(%·t)

AUC

0-∞

(%·t)

5000

76,7

0,42

3124

4988

2934

30,0

0,42

7540

144,2

0,45

9720

206,8

0,50

10000

133,3

0,75

1583

1686

= maximální pozorovaná % aktivita; AUC

= plocha pod křivkou koncentrace vs. čas od

doby 0 do poslední měřitelné koncentrace; AUC

0-∞

= plocha pod křivkou koncentrace vs. čas od

doby 0 extrapolovaná do nekonečna; t

=terminální poločas; T

= doba maximální pozorované %

aktivity, N/A = není k dispozici.

Průměrná míra „recovery“ po počáteční dávce 200 U/kg činila 1,06 ± 0,75 U/ml na U/kg

(rozmezí 0,10–2,61), měřeno pomocí vyšetření koagulace jednofázovou metodou.

Přestože je aktivita faktoru VIII určená pomocí chromogenního stanovení obecně nižší než aktivita

faktoru VIII určená pomocí jednofázového testu srážlivosti, měly aktivity faktoru VIII po infuzi u

pacientů se získanou hemofilií v klinické studii OBI-1-301 tendenci být vyšší, pokud se stanovovaly

pomocí chromogenního stanovení, než když byly stanoveny jednofázovým testem srážlivosti (viz

bod 4.4).

Inhibiční protilátky proti přípravku OBIZUR se měřily pomocí modifikace Nijmegen metody testem

Bethesda. U tří pacientů zařazených do farmakokinetické analýzy byl ve výchozím stavu

detekovatelný titr inhibitorů proti prasečímu faktoru VIII (≥ 0,6 jednotek Bethesda (BU)/ml). U tří z

pěti pacientů nebyl po léčbě detekovatelný titr inhibitorů proti prasečímu faktoru VIII (< 0,6 BU/ml na

základě posledního hlášeného výsledku); u dvou pacientů byl detekovatelný titr inhibitorů proti

prasečímu faktoru VIII (≥ 0,6 BU/ml).

Průměrný poločas přípravku OBIZUR u devíti vyhodnotitelných pacientů ve stavu s krvácením činil

(přibližně) 10 hodin (rozmezí 2,6 až 28,6 hodin).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti nebo toxicity

po opakovaném podávání neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Ve studiích toxicity po

opakovaném podávání však měla incidence a závažnost glomerulopatie pozorované u opic, kterým byl

intravenózně podán přípravek OBIZUR v dávkách 75, 225 a 750 U/kg/den, tendenci v průběhu času

vzrůstat.

Reprodukční studie na zvířatech nebyly s přípravkem OBIZUR provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek

Polysorbát 80

Chlorid sodný

Dihydrát chloridu vápenatého

Sacharóza

Trometamol

Trometamol-hydrochlorid

Dihydrát natrium-citrátu

Rozpouštědlo

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců.

Rekonstituovaný roztok má být použit ihned, nejdéle však do 3 hodin po rekonstituci.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Jedno balení přípravku OBIZUR obsahuje 1, 5 nebo 10 kusů každé z následujících položek:

injekční lahvičky (sklo třídy I) se zátkou (butylová pryž potažená folií FluroTec) a odtrhovacím

uzávěrem;

předplněné (sklo třídy I) injekční stříkačky se zátkou (bromobutylová pryž potažená folií

FluroTec na kontaktní straně) a bromobutylovým pryžovým uzávěrem hrotu a adaptérem Luer

lock;

zařízení pro přenos tekutiny se zabudovaným plastovým hrotem.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Po rekonstituci je roztok čirý, bezbarvý, bez částic a má pH 6,8 až 7,2. Osmolalita pufru přípravku se

pohybuje v rozmezí od 59 do 65 10% mOsm/kg H

Před podáním je třeba rekonstituovaný léčivý přípravek vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje částice

nebo není zabarven. Roztoky s částicemi nebo zabarvením se nesmí podávat.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Příprava

Před zahájením rekonstituce budete potřebovat následující pomůcky:

vypočítaný počet injekčních lahviček s práškem;

stejný počet 1ml injekčních stříkaček s rozpouštědlem a sterilních adaptérů injekční lahvičky;

tampóny napuštěné alkoholem;

velkou sterilní injekční stříkačku na konečný objem rekonstituovaného přípravku.

Níže uvedené postupy slouží jako obecné pokyny pro přípravu a rekonstituci přípravku OBIZUR,

Následujícími pokyny pro rekonstituci se řiďte u každé injekční lahvičky s práškem určené k

rekonstituci.

Rekonstituce

Během postupu rekonstituce používejte aseptickou techniku.

Vytemperujte injekční lahvičku s práškem přípravku OBIZUR a předplněnou injekční stříkačku

s rozpouštědlem na pokojovou teplotu.

Sejměte plastový uzávěr z injekční lahvičky s práškem přípravku OBIZUR (obrázek A).

Otřete pryžovou zátku tampónem napuštěným alkoholem (není součástí balení) a nechte před

použitím oschnout.

Odtrhněte kryt balení adaptéru injekční lahvičky (obrázek B). Nedotýkejte se hrotu Luer lock

ve středu adaptéru injekční lahvičky. Nevyndávejte adaptér injekční lahvičky z balení.

Umístěte balení s adaptérem injekční lahvičky na čistý povrch tak, aby hrot Luer lock mířil

vzhůru.

Sejměte bezpečnostní uzávěr z předplněné injekční stříkačky s rozpouštědlem (obrázek C).

Pevně držte balení s adaptérem injekční lahvičky a připojte předplněnou injekční stříkačku s

rozpouštědlem k adaptéru zatlačením hrotu injekční stříkačky směrem dolů na Luer lock ve

středu adaptéru, a poté stříkačkou otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

Neutahujte příliš (obrázek D).

Sundejte plastový obal (obrázek E).

Umístěte injekční lahvičku s práškem přípravku OBIZUR na čistý, rovný, tvrdý povrch.

Umístěte adaptér injekční lahvičky nad injekční lahvičku s práškem přípravku OBIZUR a silně

protlačte filtrovací hrot adaptéru skrz střed pryžového kroužku injekční lahvičky s práškem

přípravku OBIZUR, až průhledný plastový uzávěr dosedne na injekční lahvičku (obrázek F).

Stlačte píst dolů, abyste injikovali veškeré rozpouštědlo ze stříkačky do injekční lahvičky

s práškem přípravku OBIZUR.

Opatrně kružte injekční lahvičkou s práškem přípravku OBIZUR, aniž byste vyjímali injekční

stříkačku, dokud se všechen prášek zcela nerozpustí/nerekonstituuje (obrázek G).

Rekonstituovaný roztok se má před podáním vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje částice.

Nepoužívejte, pokud pozorujete částice nebo zabarvení.

Jednou rukou držte injekční lahvičku a adaptér injekční lahvičky a druhou rukou pevně uchopte

tělo předplněné injekční stříkačky s rozpouštědlem a pohybem proti směru hodinových ručiček

odšroubujte stříkačku z adaptéru injekční lahvičky (obrázek H).

Pokud se přípravek OBIZUR uchovává při pokojové teplotě, použijte ho ihned a nejpozději do

tří hodin od rekonstituce.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/505987/2015

EMEA/H/C/002792

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Obizur

susoctocogum alfa

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Obizur. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Obizur

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Obizur, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Obizur a k čemu se používá?

Obizur je léčivý přípravek používaný k léčbě krvácivých epizod u dospělých se získanou hemofilií,

krvácivou poruchou způsobenou spontánní tvorbou protilátek, které inaktivují faktor VIII. Faktor VIII je

jedna z bílkovin potřebných k normálnímu srážení krve.

Přípravek Obizur obsahuje léčivou látku susoktokog alfa.

Jak se přípravek Obizur používá?

Výdej přípravku Obizur je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být vedena pod dohledem lékaře,

který má zkušenosti s léčbou hemofilie. Přípravek Obizur je dostupný ve formě prášku a rozpouštědla,

jejichž smícháním vzniká injekční roztok do žíly. Dávka, četnost podávání i délka léčby jsou

upravovány podle stavu a potřeb pacienta a stupně nebezpečí vyplývajícího z krvácení. Další informace

naleznete v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Obizur

EMA/505987/2015

strana 2/3

Jak přípravek Obizur působí?

Pacienti se získanou hemofilií způsobenou protilátkami proti faktoru VIII mají problémy se srážlivostí

krve, například krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů. Léčivá látka v přípravku Obizur,

susoktokog alfa, působí v těle stejným způsobem jako lidský faktor VIII, ale má mírně odlišnou

strukturu. Proto není tak snadno rozpoznávána protilátkami a může nahradit lidský faktor VIII, který

byl inaktivován, a tak pomáhat při srážení krve a kontrole krvácení.

Jaké přínosy přípravku Obizur byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Obizur byl zkoumán v jedné hlavní studii zahrnující 28 dospělých pacientů se získanou

hemofilií způsobenou protilátkami proti faktoru VIII, u nichž došlo k epizodě závažného krvácení.

Přípravek Obizur nebyl porovnáván s žádným jiným léčivým přípravkem. Odpověď na přípravek Obizur

byla považována za pozitivní, pokud krvácení ustalo nebo se zmírnilo, zatímco negativní odpověď

znamenala, že krvácení pokračovalo nebo se zhoršilo. Všech 28 pacientů vykázalo během 24 hodin po

zahájení léčby přípravkem Obizur pozitivní odpověď. U 24 z 28 pacientů krvácení zcela ustalo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Obizur?

Při užívání přípravku Obizur se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti (alergické reakce), které

mohou zahrnovat angioedém (otok podkožních tkání), pálení a bodání v místě vpichu injekce, zimnici,

návaly, svědivou vyrážku, bolest hlavy, kopřivku, hypotenzi (nízký krevní tlak), pocit únavy nebo

neklidu, nauzeu (pocit nevolnosti) nebo zvracení, tachykardii (rychlou srdeční frekvenci), svírání na

hrudi, sípaní a pocity brnění. V některých případech mohou reakce přejít v závažné (anafylaxi)

a mohou být spojeny s nebezpečně rychlým poklesem krevního tlaku. Přípravek Obizur nesmí být

používán u pacientů se závažnou alergickou reakcí na susoktokog alfa nebo na kteroukoli jinou složku

přípravku nebo na křeččí bílkoviny. Pacienti se získanou hemofilií způsobenou protilátkami proti faktoru

VIII si mohou proti susoktokogu alfa tvořit protilátky.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Obizur je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Obizur schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Obizur převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Výbor CHMP poukázal na nedostatek

specifické léčby u získané hemofilie způsobené protilátkami proti faktoru VIII. Výsledky hlavní studie

ukázaly, že přípravek Obizur je účinný v léčbě epizod závažného krvácení u dospělých s tímto

onemocněním. Ohledně bezpečnosti výbor usoudil, že potenciál vzniku alergických reakcí a tvorby

protilátek proti léčivému přípravku je očekáván a je převýšen příznivými účinky.

Přípravek Obizur byl registrován „za výjimečných okolností“, neboť vzhledem ke vzácné povaze tohoto

onemocnění nebylo možné o přípravku Obizur získat úplné informace. Evropská agentura pro léčivé

přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento souhrn bude podle potřeby

aktualizován.

Jaké informace o přípravku Obizur nebyly dosud předloženy?

Jelikož přípravek Obizur byl schválen za výjimečných okolností, společnost, která přípravek dodává na

trh, vytvoří a povede registr pacientů s cílem shromažďovat a analyzovat krátkodobé i dlouhodobé

údaje o účinnosti a bezpečnosti přípravku Obizur u pacientů se získanou hemofilií způsobenou

protilátkami proti faktoru VIII.

Obizur

EMA/505987/2015

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Obizur?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Obizur byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Obizur zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci

i pacienti.

Společnost, která dodává přípravek Obizur na trh, navíc poskytne zdravotnickým pracovníkům, u nichž

se očekává, že budou přípravek Obizur používat, vzdělávací materiál obsahující informace o způsobu

výpočtu dávky.

Další informace jsou uvedeny ve shrnutí plánu řízení rizik

Další informace o přípravku Obizur

Plné znění zprávy EPAR a shrnutí plánu řízení rizik pro přípravek Obizur je k dispozici na internetových

stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Obizur naleznete v příbalové informaci (rovněž

součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Obizur vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace