Noroclox DC Xtra

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Noroclox DC Xtra Intramamární suspenze
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Noroclox DC Xtra Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta-laktamázy rezistentní peniciliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939780 - 1 x 24 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/024/04-C
 • Datum autorizace:
 • 10-03-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace

JEN PRO ZVÍŘATA NORBROOK

Noroclox DC Xtra intrammární susp. ad us. vet.

Cloxacillinum (ut Benzathini cloxacillinum)

Základní charakteristika: Krémová suspenze pro intramammární použití.

Složení přípravku: 5,4 g

Cloxacillinum (ut Benzathini cloxacillinum) 600 mg

Pomocné látky: Aluminii distearas, Paraffinum liquidum. Balení: 24 x 5,4 g.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate,

Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko, BT35 6

Indikace: Noroclox DC Xtra susp. je určen pro použití u dojnic

v době zaprahnutí okamžitě po posledním dojení v laktaci za účelem léčby

existujících mastitid, poskytnutí ochrany proti následujícím infekcím během

stání na sucho a prevence výskytu letní mastitidy u mléčných krav.

Kontraindikace: Nepoužívejte k léčbě krav v laktaci. Není určeno

pro použití méně než 35 dní před otelením. Upozornění: Při manipulaci

s přípravkem je nutné dodržovat bezpečnost práce s ohledem na možnou

přecitlivělost na peniciliny. Aplikátor smí být použit pouze jednorázově.

I jen částečně použité aplikátory bezpečně zlikvidujte.

Dávkování a způsob podání - Léčba při stání na sucho: Po posledním dojení

v laktaci očistěte a desinfikujte struky a aplikujte obsah jednoho aplikátoru

strukovým kanálkem do každé čtvrti mléčné žlázy. Léčba letní mastitidy:

Před prvním otelením, v době rizika letní mastitidy, očištěte a desinfikujte struky

a aplikujte obsah jednoho aplikátoru do každé čtvrti mléčné žlázy. Léčba

jalovic: Zvíře by mělo být pevně fixováno. Struk je očištěn a desinfikován. Je

lokalizováno ústí struku a tryska aplikátoru je položena za něj, ale ne vsunuta.

Když je stlačen píst aplikátoru, antibiotikum prochází snadno strukem do mléčné

žlázy. Ochranné lhůty: Přípravek není určený pro použití méně než 35 dní před

otelením. Mléko 96 hod. (7 dojení), je-li doba stání na sucho kratší než 35 dní po

posledním očetření přípravkem, pak ochranná lhůta pro mléko je 35 dní plus 96

hod.

Maso 28 dnů

Farmaceutická opatření: Skladujte při teplotě 15°-25°C. Doba použitelnosti

přípravku Noroclox DC Xtra susp. je 3 roky od data výroby, při skladování při

teplotě 15°-25°C. Uložte mimo dosah dětí. Nepoužitý lék bezpečně zlikvidujte

dle platných předpisů ČR.

Duben 2019

POUZE PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

R. č.: 96/024/04-C