Nordimet

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Metotrexát
Dostupné s:
Nordic Group B.V.
ATC kód:
L04AX03
INN (Mezinárodní Name):
methotrexate
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Arthritis, Psoriatic; Psoriasis; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Arthritis, Rheumatoid
Terapeutické indikace:
Nordimet is indicated for the treatment of:active rheumatoid arthritis in adult patients,polyarthritic forms of severe, active juvenile idiopathic arthritis (JIA), when the response to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) has been inadequate,severe recalcitrant disabling psoriasis, which is not adequately responsive to other forms of therapy such as phototherapy, psoralens and ultraviolet A (PUVA), and retinoids, and severe psoriatic arthritis in adult patients,induction of remission in moderate steroid-dependent Crohn's disease in adult patients, in combination with corticosteroids and for maintenance of remission, as monotherapy, in patients who have responded to methotrexate.
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003983
Datum autorizace:
2016-08-18
EMEA kód:
EMEA/H/C/003983

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

31-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

31-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

31-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

24-11-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

24-11-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

24-11-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

24-11-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

31-10-2019

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Nordimet 7,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 10 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 12,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 15 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 17,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 20 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 22,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 25 mg injekční roztok v předplněném peru

methotrexatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Nordimet a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nordimet používat

Jak se Nordimet používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Nordimet uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Nordimet a k čemu se používá

Nordimet obsahuje léčivou látku methotrexát, která účinkuje tak, že:

potlačuje zánět nebo otok a

snižuje aktivitu imunitního systému (vlastního obranného mechanismu těla). Byla zjištěna

souvislost mezi přílišnou aktivitou imunitního systému a zánětlivými onemocněními.

Nordimet je přípravek, který se používá k léčbě řady zánětlivých onemocnění:

aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů. Aktivní revmatoidní artritida je zánětlivé

onemocnění, které postihuje klouby;

závažné aktivní juvenilní idiopatické artritidy s postižením pěti nebo více kloubů (tento stav se

proto označuje jako polyartritická forma) u pacientů, kteří nedostatečně reagují na léčbu

nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID);

závažné formy lupénky odolné vůči léčbě (označované také jako závažná nereagující

invalidizující psoriáza), která dostatečně nereaguje na jiné formy léčby včetně fototerapie (léčba

světlem), PUVA (léčba ultrafialovým světlem) a retinoidů (skupina přípravků odvozených

z vitaminu A), a závažné lupénky, která postihuje i klouby (psoriatické artritidy) u dospělých

pacientů;

k navození remise (období bez příznaků nemoci) u dospělých se středně závažnou Crohnovou

chorobou závislou na steroidech, v kombinaci s kortikosteroidy;

k udržení remise Crohnovy choroby u dospělých, kteří reagují na methotrexát, v monoterapii

(léčba jedním lékem).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nordimet používat

Nepoužívejte Nordimet, jestliže:

jste alergický(á) na methotrexát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6);

máte závažné onemocnění ledvin (to, zda máte závažné onemocnění ledvin, Vám bude schopen

sdělit Váš lékař);

máte závažné onemocnění jater (to, zda máte závažné onemocnění jater, Vám bude schopen

sdělit Váš lékař);

máte poruchu krvetvorby;

konzumujete velká množství alkoholu;

máte zhoršenou funkci imunitního systému;

máte závažnou nebo trvající infekci, např. tuberkulózu nebo HIV;

máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy;

jste těhotná nebo kojíte (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“);

jste současně očkován(a) živými vakcínami.

Upozornění a opatření

U pacientů se základním revmatickým onemocněním bylo při léčbě methotrexátem hlášeno akutní

krvácení z plic. Pokud se u vás objeví příznaky jako plivání nebo vykašlávání krve, kontaktujte

okamžitě svého lékaře.

Může se objevit zvětšení mízních uzlin (lymfom) a léčbu je pak nutné ukončit.

Průjem může být toxickým účinkem přípravku Nordimet a vyžaduje přerušení léčby. Pokud budete mít

průjem, poraďte se se svým lékařem.

U pacientů s rakovinou, kteří dostávali methotrexát, byly hlášeny určité poruchy mozku

(encefalopatie/leukoencefalopatie). Tyto nežádoucí účinky nelze vyloučit ani při použití methotrexátu

k léčbě jiných onemocnění.

Důležité varování ohledně dávkování Nordimetu

Methotrexát k léčbě revmatických onemocnění, onemocnění kůže a Crohnovy choroby musí být

používán pouze

jednou týdně

. Nesprávné dávkování methotrexátu může vést k závažným nežádoucím

účinkům, které mohou být smrtelné. Přečtěte si, prosím, velmi pečlivě bod 3 této příbalové informace.

Před použitím Nordimetu se poraďte se svým lékařem, pokud:

máte cukrovku (diabetes mellitus) a jste léčen(a) inzulinem;

máte neaktivní vleklé infekce (např. tuberkulózu, žloutenku typu B nebo C, pásový opar [herpes

zoster]);

máte/měl(a) jste jakékoli onemocnění jater nebo ledvin;

máte problémy s funkcí plic;

máte závažnou nadváhu;

dochází u Vás k abnormálnímu hromadění tekutiny v břiše nebo v dutině mezi plícemi a hrudní

stěnou (ascites, pleurální výpotky);

jste dehydratovaný(á) nebo trpíte stavy vedoucími k dehydrataci (např. dehydratace v důsledku

zvracení, průjmu nebo zánětu v dutině ústní a zánětu rtů).

Pokud se u Vás vyskytly problémy s kůží po radiační léčbě (zánět kůže vyvolaný ozářením) nebo

spáleniny od slunce, mohou se tyto stavy při užívání Nordimetu znovu objevit.

Děti, dospívající a starší pacienti

Dávkování závisí na tělesné hmotnosti pacienta. Použití u dětí ve věku do 3 let se kvůli nedostatečným

zkušenostem s použitím tohoto přípravku v této věkové skupině nedoporučuje.

Děti, dospívající a starší pacienti léčení Nordimetem mají být pod pečlivým lékařským dohledem, aby

bylo možné co nejdříve zjistit případné nežádoucí účinky.

Z důvodu snížené funkce jater a ledvin související s věkem má být dávka pro starší pacienty snížena.

Zvláštní preventivní opatření při léčbě Nordimetem

Methotrexát dočasně ovlivňuje tvorbu spermií a vajíček, což je ve většině případů zvratný proces.

Methotrexát může způsobit potrat a závažné vrozené vady. Během používání methotrexátu a nejméně

šest měsíců po ukončení léčby nesmíte otěhotnět. Viz také bod „Těhotenství, kojení a plodnost“.

Změny na kůži způsobené lupénkou se mohou při ozáření ultrafialovým světlem během léčby

Nordimetem zhoršovat.

Před zahájením léčby a doporučená následná vyšetření a opatření

Než bude léčba zahájena, může Váš lékař provést krevní testy a také zkontrolovat, zda Vám správně

fungují ledviny a játra. Můžete také absolvovat rentgen hrudníku. Během léčby a po jejím ukončení

mohou být provedeny i další testy. Nezapomeňte se dostavit na provedení krevních testů.

Pokud budou výsledky některého z těchto testů abnormální, bude léčba pokračovat až tehdy, když

budou všechny hodnoty zpátky v normálu.

I při používání Nordimetu v nízkých dávkách se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky. Váš

lékař Vám bude provádět testy krve a moči, aby mohly být jakékoli nežádoucí účinky rychle

rozpoznány.

Další léčivé přípravky a Nordimet

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvlášť důležité je informovat Vašeho lékaře, pokud používáte:

jiné léky na revmatoidní artritidu nebo lupénku, jako je leflunomid, sulfasalazin (přípravek,

který se kromě artritidy a lupénky používá i k léčbě ulcerózní kolitidy), kyselina

acetylsalicylová, fenylbutazon nebo amidopyrin;

cyklosporin (k potlačení funkce imunitního systému);

azathioprin (používá se k prevenci odmítnutí orgánu po transplantaci);

retinoidy (používají se k léčbě lupénky a dalších kožních poruch);

antikonvulziva (používají se k prevenci křečí), jako je fenytoin, valproát nebo karbamazepin;

léky na rakovinu;

barbituráty (injekce na spaní);

trankvilizéry;

ústně užívané antikoncepční přípravky;

probenecid (používá se k léčbě dny);

antibiotika (např. penicilin, glykopeptidy, trimethoprim-sulfamethoxazol, sulfonamidy,

ciprofloxacin, cefalotin, tetracykliny, chloramfenikol);

pyrimethamin (používá se k prevenci a léčbě malárie);

vitaminové přípravky obsahující kyselinu listovou;

inhibitory protonové pumpy (léky, které omezují tvorbu žaludeční kyseliny a které se

používají k léčbě závažného pálení žáhy nebo vředů), například omeprazol

nebo pantoprazol;

theofylin (používá se k léčbě astmatu);

kolestyramin (používá se k léčbě vysokého cholesterolu, pruritu nebo průjmu);

nesteroidní protizánětlivé přípravky neboli NSAID (používají se k léčbě bolesti nebo zánětu);

kyselina p-aminobenzoová (používá se k léčbě kožních onemocnění);

jakékoli očkování živou vakcínou (nesmí být připuštěno), jako je očkování proti spalničkám,

příušnicím nebo žluté zimnici;

další hematotoxické léčivé přípravky (např. metamizol);

oxid dusný (plyn používaný při celkové anestezii).

Nordimet s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby Nordimetem nesmíte pít žádný alkohol a je třeba se vyhýbat nadměrné konzumaci kávy,

nealkoholických nápojů obsahujících kofein a černého čaje, protože to může zesilovat nežádoucí

účinky nebo narušovat účinnost Nordimetu. Dbejte také na to, abyste během léčby Nordimetem pil(a)

dostatek tekutin, protože dehydratace (snížení množství vody v těle) může zvyšovat toxicitu

Nordimetu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Nepoužívejte Nordimet během těhotenství, nebo pokud se snažíte otěhotnět. Methotrexát může

způsobovat vrozené vady, poškodit nenarozené dítě nebo způsobit potrat. Je spojován s vrozenými

vývojovými vadami (defekty) lebky, tváře, srdce a cév, mozku a končetin. Proto je velmi důležité, aby

methotrexát nebyl podáván těhotným pacientkám nebo pacientkám, které plánují otěhotnět. U žen

v reprodukčním věku musí být vhodnými prostředky, např. těhotenským testem, před zahájením léčby

vyloučena jakákoli možnost těhotenství. Během užívání methotrexátu a nejméně 6 měsíců po ukončení

léčby musíte zabránit otěhotnění tím, že budete po celou tuto dobu používat spolehlivou antikoncepci

(viz také bod „Upozornění a opatření“).

Pokud přesto během léčby otěhotníte nebo budete mít podezření, že byste mohla být těhotná, poraďte

se co nejdříve se svým lékařem. Měla by Vám být nabídnuta konzultace ohledně rizika škodlivých

účinků léčby na dítě.

Pokud chcete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, který Vás může před plánovaným začátkem

léčby odeslat na konzultaci ke specialistovi.

Kojení

Během léčby nekojte, protože methotrexát přechází do mateřského mléka. Pokud Váš lékař považuje

léčbu methotrexátem během období kojení za naprosto nezbytnou, musíte přestat kojit.

Mužská plodnost

Dostupné důkazy nenaznačují zvýšené riziko malformací nebo potratu, pokud otec užívá methotrexát

v dávce nižší než 30 mg/týden. Riziko však nelze zcela vyloučit. Methotrexát může být genotoxický.

To znamená, že tento přípravek může způsobovat genetické mutace. Methotrexát může ovlivňovat

tvorbu spermií s potenciálem způsobovat vrozené vady. Proto byste během užívání methotrexátu a

nejméně 6 měsíců po ukončení léčby neměl počít dítě ani darovat sperma.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby Nordimetem se mohou vyskytnout nežádoucí účinky ovlivňující centrální nervový

systém, jako je únava a závrať. V některých případech může být zhoršena schopnost řídit dopravní

prostředky a/nebo obsluhovat stroje. Pokud pocítíte únavu nebo závrať, neříďte ani neobsluhujte

stroje.

Nordimet obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Nordimet používá

Důležité upozornění ohledně dávkování přípravku Nordimet

Používejte Nordimet

pouze jednou týdně

k léčbě revmatoidní artritidy, aktivní juvenilní idiopatické

artritidy, psoriázy, psoriatické artritidy a Crohnovy choroby. Používání příliš velkého množství

přípravku Nordimet může vést k úmrtí. Přečtěte si, prosím, velmi pečlivě bod 3 této příbalové

informace. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se před používáním tohoto přípravku na svého lékaře nebo

lékárníka.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nordimet se podává

pouze jednou týdně

. Vy a Váš lékař můžete vybrat vhodný den v každém týdnu,

kdy budete dostávat svou injekci.

Nesprávné podávání Nordimetu může vést k závažným nežádoucím účinkům, které mohou být

smrtelné.

Doporučená dávka je:

Dávka u pacientů s revmatoidní artritidou

Doporučená úvodní dávka je 7,5 mg methotrexátu

jednou týdně

Pokud není použitá dávka účinná, ale je dobře snášena, může lékař dávku zvýšit. Průměrná týdenní

dávka je 15–20 mg. Obecně nemá týdenní dávka překročit 25 mg. Až začne Nordimet působit, může

lékař dávku postupně snižovat na nejnižší možnou účinnou udržovací dávku.

Zlepšení příznaků onemocnění je obecně možné očekávat po 4–8 týdnech léčby. Pokud je léčba

Nordimetem ukončena, mohou se příznaky vrátit.

Použití u dospělých se závažnými formami lupénky nebo psoriatické artritidy

Váš lékař Vám podá jednu testovací dávku 5–10 mg, aby mohl vyhodnotit možné nežádoucí účinky.

Pokud bude testovací dávka dobře snášena, léčba bude po týdnu pokračovat s dávkou přibližně 7,5 mg.

Reakci na léčbu je možné obecně očekávat po 2–6 týdnech. V závislosti na účincích léčby a výsledcích

testů krve a moči pak léčba pokračuje nebo je ukončena.

Dávka u dospělých pacientů s Crohnovou chorobou:

Váš lékař začne s týdenní dávkou 25 mg. Reakci na léčbu je možné obecně očekávat po 8–12 týdnech.

V závislosti na účincích léčby s postupem času se může Váš lékař rozhodnout snížit dávku na 15 mg

týdně.

Použití u dětí a dospívajících do 16 let s polyartritickými formami juvenilní idiopatické artritidy

Lékař vypočítá potřebnou dávku z plochy povrchu těla dítěte (v m

) a dávka se vyjadřuje v mg/m

Použití u dětí do 3 let věku se kvůli nedostatečným zkušenostem v této skupině nedoporučuje.

Způsob a délka podávání

Nordimet se podává jako injekce pod kůži. Injekce musí být aplikována jednou týdně a doporučuje se,

aby byla injekce Nordimetu aplikována vždy ve stejný den v týdnu.

Na začátku léčby Vám může injekci Nordimetu podat zdravotnický pracovník. Lékař však může

rozhodnout, že se můžete naučit, jak si podat injekci Nordimetu sám (sama). Budete patřičně

zaškolen(a), jak při tom postupovat. Za žádných okolností se nepokoušejte aplikovat si injekci sám

(sama), dokud k tomu nebudete zaškolen(a).

Dobu trvání léčby určuje ošetřující lékař.

Léčba revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, lupénky, psoriatické artritidy a Crohnovy

choroby Nordimetem je dlouhodobá.

Jak si sám (sama) dát injekci Nordimetu

Pokud budete mít při zacházení s perem potíže, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Nepokoušejte

se aplikovat si injekci sám (sama), pokud jste k tomu nebyl(a) zaškolen(a). Pokud si nebudete jistý(á),

co dělat, poraďte se ihned se svým lékařem nebo sestrou.

Než si sám (sama) aplikujete injekci s Nordimetem

Zkontrolujte dobu použitelnosti uvedenou na přípravku. Nepoužívejte ho, pokud už tato doba

uplynula.

Zkontrolujte, zda pero není poškozené a zda přípravek v něm má podobu čirého, žlutého

roztoku. Pokud ne, použijte jiné pero.

Zkontrolujte místo posledního vpichu, abyste zjistil(a), zda poslední injekce nezpůsobila

jakékoli zarudnutí, změnu barvy kůže, otok, mokvání nebo zda není místo stále bolestivé. Pokud

ano, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Rozhodněte se, kam si přípravek vpíchnete. Místo vpichu pokaždé měňte.

Návod, jak si sám (sama) aplikovat injekci s Nordimetem

1) Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou

.

2) Sedněte si nebo lehněte do uvolněné, pohodlné polohy. Musíte vidět místo na kůži, do kterého se

chystáte injekci aplikovat.

3) Pero je předplněné a připravené k použití. Vizuálně zkontrolujte pero. Průhledem byste měl(a) vidět

žlutou tekutinu. Můžete vidět malou vzduchovou bublinku, která nemá na injekci vliv a neublíží Vám.

Na hrotu jehly se může objevit malá kapka. To je normální.

4) Zvolte místo vpichu a očistěte ho přiloženým alkoholovým tamponem. K dosažení požadovaného

účinku je zapotřebí 30–60 sekund. Vhodnými místy vpichu jsou kůže na přední straně břišní stěny a

kůže na přední straně stehna.

5) Držte tělo pera a stáhněte z něj víčko. Až stáhnete víčko, držte pero stále v ruce. Nedovolte, aby se

pero dotklo něčeho jiného. Tím zajistíte, aby nedošlo k náhodné aktivaci pera a aby jehla zůstala čistá.

6) Vytvořte na kůži záhyb jemným stisknutím místa vpichu mezi ukazováčkem a palcem. Kožní záhyb

musíte držet po celou dobu aplikace injekce.

7) Přibližte pero ke kožnímu záhybu (místu vpichu) tak, aby kryt jehly směřoval přímo k místu vpichu.

Žlutý kryt jehly přiložte na místo vpichu tak, aby se celý obvod krytu jehly dotýkal kůže.

8) Tlačte pero směrem dolů na kůži, dokud neuslyšíte a neucítíte „cvaknutí“.

Tím se pero aktivuje a roztok se automaticky vstříkne do kůže.

9) Aplikace injekce trvá maximálně 10 sekund. Po dokončení aplikace ucítíte a uslyšíte druhé

„cvaknutí“.

10) Počkejte další 2–3 sekundy, než odtáhnete pero od kůže. Bezpečnostní kryt na peru je teď

zajištěný, aby nemohlo dojít k poranění jehlou. Nyní můžete pustit kožní záhyb.

11) Průhledem vizuálně zkontrolujte pero. Měl(a) byste vidět zelený plast. To znamená, že byla

vstříknuta veškerá tekutina. Použité pero vyhoďte do poskytnuté nádoby na ostré předměty. Uzavřete

těsně víko nádoby a nádobu dejte z dosahu dětí. Pokud se Vám methotrexát náhodně dostane na

povrch kůže nebo měkkých tkání, musíte ho opláchnout velkým množstvím vody.

Jestliže jste použil(a) více Nordimetu, než jste měl(a)

Dodržujte dávku doporučenou Vaším ošetřujícím lékařem. Neměňte dávku bez doporučení svého

lékaře.

Pokud máte podezření, že jste použil(a) příliš mnoho Nordimetu, neprodleně se poraďte se svým

lékařem nebo kontaktujte nejbližší nemocnici. Pokud půjdete k lékaři nebo do nemocnice, vezměte

s sebou obal přípravku a tuto příbalovou informaci.

Předávkování methotrexátem může vést k závažným toxickým reakcím. Příznaky předávkování

mohou zahrnovat snadnou tvorbu podlitin nebo krvácení, neobvyklou slabost, boláky v ústech, pocit

na zvracení, zvracení, černě zabarvenou nebo krvavou stolici, vykašlávání krve nebo zvratky, které

vypadají jako kávová sedlina, a snížené močení. Viz také bod 4.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Nordimet

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání

předepsané dávky jako normálně. Požádejte o radu svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat Nordimet

Léčbu Nordimetem byste neměl(a) přerušovat nebo ukončovat dříve, než se poradíte se svým lékařem.

Pokud máte podezření, že se u Vás projevují nežádoucí účinky, poraďte se neprodleně se svým

lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás náhle vyskytne jakákoli dýchavičnost, obtíže při

dýchání, otok očních víček, tváře nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zejména po celém těle).

Závažné nežádoucí účinky

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, kontaktujte ihned svého lékaře:

zánět plic (příznaky mohou být celkový pocit nemoci, suchý, dráždivý kašel, dušnost,

dýchavičnost v klidu, bolest na prsou nebo horečka);

plivání nebo vykašlávání krve;

závažné odlupování kůže nebo tvorba puchýřků na kůži;

neobvyklé krvácení (včetně zvracení krve) nebo tvorba podlitin;

závažný průjem;

vředy v ústech;

černá nebo dehtovitá stolice;

krev v moči nebo stolici;

červené tečky na kůži;

horečka;

zežloutnutí kůže (žloutenka);

bolest nebo obtíže při močení;

žízeň a/nebo časté močení;

křeče (konvulze);

ztráta vědomí;

rozmazané nebo zhoršené vidění.

Byly rovněž hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 člověka z 10)

Ztráta chuti k jídlu, nevolnost (pocit na zvracení), bolest břicha, zánět ústní sliznice,

porucha trávení a

zvýšení hodnot jaterních enzymů.

Časté

(mohou postihnout až 1 člověka z 10)

Snížená tvorba krvinek s poklesem počtu bílých a/nebo červených krvinek a/nebo krevních destiček

(leukopenie, anemie, trombocytopenie), bolest hlavy, únava, ospalost, zánět plic (pneumonie) se

suchým, neproduktivním kašlem, dušnost a horečka, vředy v ústech, průjem, vyrážka, zarudnutí kůže,

svědění.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 člověka ze 100)

Snížení počtu krvinek a krevních destiček, zánět hltanu, závrať, zmatenost, deprese, zánět cév, vředy a

krvácení v zažívacím traktu, zánět střev, zvracení, zánět slinivky břišní, jaterní poruchy, cukrovka,

snížení krevní bílkoviny, kožní vyrážka podobná oparu, kopřivka, citlivost na světlo, vypadávání

vlasů, zvýšení počtu revmatických uzlíků, kožní vřed, pásový opar, bolest kloubů nebo svalů,

osteoporóza (úbytek kostní hmoty), zánět a vředy močového měchýře (potenciálně s krví v moči),

snížená funkce ledvin, bolestivé močení, zánět a vředy vaginy.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 člověka z 1 000)

Infekce (vč. opětovné aktivace již neaktivní chronické infekce), sepse (otrava krve), červené oči,

alergické reakce, anafylaktický šok (závažná alergická reakce), snížená množství protilátek v krvi,

zánět osrdečníku, hromadění tekutiny v osrdečníku, porucha plnění srdce krví kvůli tekutině

v osrdečníku, porucha zraku, změny nálady, nízký krevní tlak, krevní sraženiny, tvorba zjizvené tkáně

v plicích (plicní fibróza), zápal plic vyvolaný mikroorganismem Pneumocystis jiroveci, přerušované

dýchání, astma, hromadění tekutiny v pohrudniční dutině, zanícené dásně, akutní hepatitida (zánět

jater), hnědá kůže, akné, červené nebo purpurové skvrny způsobené krvácením z cév, alergický zánět

cév, zlomenina kosti, selhání ledvin, snížené množství nebo nepřítomnost moči, poruchy elektrolytové

rovnováhy, horečka, pomalé hojení ran.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 člověka z 10 000)

Snížení počtu určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza), závažné selhání kostní dřeně, selhání

jater, nateklé uzliny, nespavost, bolest, svalová slabost, pocit necitlivosti nebo mravenčení/snížená

citlivost na podněty oproti normálu, změny ve vnímání chuti (kovová pachuť), křeče, zánět

mozkových blan způsobující ochrnutí nebo zvracení, zhoršené vidění, poškození sítnice oka, zvracení

krve, toxické megakolon (rozšíření tlustého střeva spojené se závažnou bolestí), snížený počet spermií

(oligospermie), Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom),

zvýšená pigmentace nehtů, pokles sexuální touhy, problémy s dosažením erekce, infekce kolem nehtů

na rukou, závažné komplikace trávicího traktu, nežity, viditelné zvětšení malých cévek v kůži, poruchy

menstruace, vaginální výtok, neplodnost, zvětšení prsou u mužů (gynekomastie), lymfoproliferativní

onemocnění (nadměrná tvorba bílých krvinek).

Četnost není známa

(z dostupných údajů nelze určit)

Zvýšený počet určitého typu bílých krvinek (eozinofilie), určité mozkové poruchy

(encefalopatie/leukoencefalopatie), krvácení z nosu, krvácení z plic, poškození kosti v čelisti

(sekundární projev nadměrného nárůstu bílých krvinek), bílkovina v moči, pocit slabosti, odumření

tkáně v místě vpichu injekce, zarudnutí a odlupování kůže, otok.

U Nordimetu byly pozorovány pouze mírné lokální kožní reakce (jako jsou pocity pálení, červené

zbarvení kůže, otok, zblednutí, závažné svědění, bolest), které během léčby slábly.

Nordimet může způsobovat snížení počtu bílých krvinek a může se snížit Vaše odolnost vůči infekci.

Pokud se u Vás vyskytne infekce s příznaky, jako je horečka a závážné zhoršení celkového stavu, nebo

horečka s místními příznaky infekce, jako je bolest v krku / bolest hltanu / bolest v ústech nebo

močové problémy, navštivte ihned svého lékaře. Bude proveden krevní test ke kontrole možného

snížení počtu bílých krvinek (agranulocytózy). Je důležité, abyste svého lékaře informoval(a), že

užíváte Nordimet.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nordimet 7,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 10 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 12,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 15 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 17,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 20 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 22,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 25 mg injekční roztok v předplněném peru

Nordimet 7,5 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Nordimet 10 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Nordimet 12,5 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Nordimet 15 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Nordimet 17,5 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Nordimet 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Nordimet 22,5 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Nordimet 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje methotrexatum 25 mg.

Nordimet 7,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje methotrexatum 7,5 mg v 0,3 ml roztoku.

Nordimet 10 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje methotrexatum 10 mg v 0,4 ml roztoku.

Nordimet 12,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje methotrexatum 12,5 mg v 0,5 ml roztoku.

Nordimet 15 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje methotrexatum 15 mg v 0,6 ml roztoku.

Nordimet 17,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje methotrexatum 17,5 mg v 0,7 ml roztoku.

Nordimet 20 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje methotrexatum 20 mg v 0,8 ml roztoku.

Nordimet 22,5 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje methotrexatum 22,5 mg v 0,9 ml roztoku.

Nordimet 25 mg injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero obsahuje methotrexatum 25 mg v 1,0 ml roztoku.

Nordimet 7,5 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje methotrexatum 7,5 mg v 0,3 ml roztoku.

Nordimet 10 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje methotrexatum 10 mg v 0,4 ml roztoku.

Nordimet 12,5 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje methotrexatum 12,5 mg v 0,5 ml roztoku.

Nordimet 15 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje methotrexatum 15 mg v 0,6 ml roztoku.

Nordimet 17,5 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje methotrexatum 17,5 mg v 0,7 ml roztoku.

Nordimet 20 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje methotrexatum 20 mg v 0,8 ml roztoku.

Nordimet 22,5 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje methotrexatum 22,5 mg v 0,9 ml roztoku.

Nordimet 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje methotrexatum 25 mg v 1,0 ml roztoku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok (injekce)

Čirý, žlutý roztok s pH 8,0 – 9,0 a osmolalitou přibližně 300 mOsm/kg.

4

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Nordimet je indikován:

k léčbě aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů,

k léčbě polyartritických forem závažné aktivní juvenilní idiopatické artritidy (JIA), pokud byla

odpověď na nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID) nedostatečná,

k léčbě závažné rezistentní invalidizující psoriázy, která dostatečně nereaguje na jiné formy

léčby, jako je například fototerapie, psoralen a ultrafialové záření A (PUVA) a retinoidy, a

závažné psoriatické artritidy u dospělých pacientů,

k indukci remise u středně závažné Crohnovy choroby závislé na steroidech u dospělých

pacientů, v kombinaci s kortikosteroidy, a k udržení remise, v monoterapii, u pacientů, kteří

reagují na methotrexát.

4.2

Dávkování a způsob podání

Methotrexát smí předepisovat pouze lékaři, kteří mají odborné znalosti ohledně používání

methotrexátu a jsou si plně vědomi rizik léčby methotrexátem.

Při samopodávání methotrexátu musí být pacienti poučeni a zaškoleni ve správné technice aplikace

injekce.

První aplikace injekce přípravku Nordimet se musí provádět pod přímým lékařským

dohledem.

Důležité upozornění týkající se dávkování přípravku Nordimet

Při léčbě revmatoidní artritidy, aktivní juvenilní idiopatické artritidy, psoriázy, psoriatické artritidy a

Crohnovy choroby

musí být

Nordimet podán pouze jednou týdně

. Chyby v dávkování při podávání

přípravku Nordimet mohou vést k závážným nežádoucím účinkům, včetně úmrtí. Přečtěte si, prosím,

velmi pečlivě tento bod souhrnu údajů o přípravku.

Vzhledem k variabilní biologické dostupnosti methotrexátu po perorálním podání může být při

přechodu z perorálního podávání na subkutánní podávání nezbytné snížit dávku.

V souladu s aktuálními doporučeními pro léčbu je možné zvážit suplementaci kyselinou listovou nebo

kyselinou folinovou.

Celkovou dobu trvání léčby určí lékař.

Dávkování

Dávkování u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou

Doporučená úvodní dávka je 7,5 mg methotrexátu jednou týdně, podávaných subkutánně. V závislosti

na individuální aktivitě onemocnění a toleranci léčby pacientem může být úvodní dávka zvýšena.

Obecně nemá být překročena týdenní dávka 25 mg. Dávky překračující 20 mg týdně však mohou být

spojeny s významným zvýšením toxicity, zejména suprese kostní dřeně. Odpověď na léčbu je možné

očekávat po přibližně 4–8 týdnech. Po dosažení požadovaného terapeutického výsledku má být dávka

postupně snižována na nejnižší možnou účinnou udržovací dávku. Po přerušení léčby se mohou

příznaky onemocnění vrátit.

Léčba revmatoidní artritidy methotrexátem představuje dlouhodobou léčbu.

Dávkování u pacientů s psoriasis vulgaris a psoriasis arthropatica

Doporučuje se podat subkutánně zkušební dávku 5–10 mg jeden týden před zahájením léčby, za

účelem zjištění idiosynkratických nežádoucích účinků. Doporučená úvodní dávka je 7,5 mg

methotrexátu jednou týdně. Dávka má být postupně zvyšována, ale nemá obecně překročit týdenní

dávku 25 mg methotrexátu. Dávky překračující 20 mg týdně mohou být spojeny s významným

zvýšením toxicity, zejména suprese kostní dřeně. Odpověď na léčbu je možné obecně očekávat po

přibližně 2–6 týdnech. V závislosti na klinickém obrazu a změnách laboratorních parametrů pak léčba

pokračuje nebo je ukončena.

Po dosažení požadovaného terapeutického výsledku má být dávka postupně snižována na nejnižší

možnou účinnou udržovací dávku. V nepočetných výjimečných případech může být klinicky

odůvodněna dávka vyšší než 25 mg, ale nemá překročit maximální týdenní dávku 30 mg methotrexátu,

neboť se výrazně zvýší toxicita.

Léčba závažné psoriasis vulgaris a psoriatické artritidy methotrexátem představuje dlouhodobou léčbu.

Dávkování u dospělých pacientů s Crohnovou chorobou:

Indukční léčba

25 mg/týden podávaných subkutánně.

Po dosažení adekvátní odpovědi pacienta na kombinovanou léčbu se má dávka kortikosteroidů

postupně snižovat. Odpověď na léčbu je možné očekávat po 8 až 12 týdnech.

Udržovací léčba

15 mg/týden podávaných subkutánně, v monoterapii, pokud pacient dosáhl remise.

Zvláštní skupiny populace

Starší osoby

U starších pacientů má být zváženo snížení dávky z důvodu snížené funkce jater a ledvin i snížených

zásob folátů, které se objevují s vyšším věkem (viz bod 4.4, 4.5, 4.8 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

Pacientům se zhoršenou funkcí ledvin (viz body 4.3 a 4.4) má být methotrexát podáván s opatrností.

Dávka má být upravena následovně:

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávka

≥ 60

100 %

30–59

50 %

< 30

Nordimet se nesmí použít

Pacienti s poruchou funkce jater

Pacientům se závažným onemocněním jater v současné době nebo prodělaným v minulosti, zvláště

pokud bylo způsobeno alkoholem, má být methotrexát podáván s velkou opatrností, pokud vůbec.

Methotrexát je kontraindikován, pokud jsou hodnoty bilirubinu > 5 mg/dl (85,5 µmol/l) (viz bod 4.3).

Použití u pacientů s třetím distribučním prostorem (pleurálními výpotky, ascitem)

Protože u pacientů, kteří mají třetí distribuční prostor, může být poločas methotrexátu prodloužen až

na čtyřnásobek normální délky, může být nezbytné snížení dávky nebo v některých případech

ukončení podávání methotrexátu (viz body 5.2 a 4.4).

Pediatrická populace

Dávkování u dětí a dospívajících do 16 let s polyartritickými formami juvenilní idiopatické artritidy

Doporučená dávka je 10–15 mg/m² tělesného povrchu (BSA) týdně.

V případech rezistentních vůči léčbě je možné týdenní dávku zvýšit až na 20 mg/m² tělesného povrchu

týdně. Pokud je však dávka zvýšena, je indikována zvýšená frekvence monitorování. Parenterální

podání je omezeno na subkutánní injekci. Pacienti s JIA mají být vždy odesláni do revmatologického

zařízení, které se specializuje na léčbu dětí/dospívajících.

Bezpečnost a účinnost Nordimetu u dětí do 3 let věku nebyla stanovena (viz bod 4.4). Nejsou dostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Pacientovi musí být výslovně zdůrazněno, že se Nordimet aplikuje pouze jednou týdně. Doporučuje se

stanovit určitý den v týdnu jako „den pro injekci“.

Nordimet je určen pro subkutánní podání (viz bod 6.6).

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému podání. Roztok je třeba před použitím

vizuálně zkontrolovat. Používat se mají pouze čiré roztoky prakticky bez částic.

Je třeba vyhnout se jakémukoli kontaktu methotrexátu s kůží a sliznicí. V případě kontaminace je třeba

zasažená místa ihned opláchnout velkým množstvím vody (viz bod 6.6).

Pokyny k použití předplněného pera nebo předplněné injekční stříkačky jsou uvedeny v příbalové

informaci.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Závažná porucha funkce jater, pokud je sérový bilirubin > 5 mg/dl (85,5 µmol/l) (viz bod 4.2).

Abusus alkoholu.

Závažná porucha funkce ledvin (clearance kreatininu menší než 30 ml/min) (viz body 4.2 a 4.4).

Preexistující krevní dyskrazie, jako jsou hypoplazie kostní dřeně, leukopenie, trombocytopenie

nebo významná anemie.

Imunodeficience.

Závažné, akutní nebo chronické infekce, jako jsou tuberkulóza a HIV.

Stomatitida, vředy ústní dutiny a známá aktivní gastrointestinální vředová choroba.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

Souběžné očkování živými vakcínami.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti musí být jasně poučeni, že se léčba podává jednou týdně, a nikoli každý den. Nesprávné

podávání methotrexátu může vést k závažným nežádoucím účinkům, včetně potenciálně fatálních.

Zdravotničtí pracovníci i pacienti mají být jasně instruováni.

Léčení pacienti musí být odpovídajícím způsobem monitorováni, aby bylo možné neprodleně

rozpoznat a vyhodnotit známky případných toxických účinků nebo nežádoucích reakcí. Methotrexát

proto má být podáván pouze lékaři nebo pod dohledem lékařů, jejichž znalosti a zkušenosti zahrnují

používání léčby antimetabolity.

Vzhledem k rizikům závažných, nebo dokonce fatálních toxických reakcí musí být pacienti lékařem

důkladně informováni o rizicích (včetně časných známek a příznaků toxicity) a doporučených

bezpečnostních opatřeních. Je třeba je informovat o nezbytnosti okamžitě vyhledat lékaře, pokud se

objeví příznaky intoxikace, i o následném nezbytném monitorování příznaků intoxikace (včetně

pravidelných laboratorních testů).

Dávky překračující 20 mg/týden mohou být spojeny s významným zvýšením toxicity, zejména suprese

kostní dřeně.

Je třeba vyhýbat se kontaktu kůže a sliznic s methotrexátem. V případě kontaminace je třeba příslušná

místa opláchnout velkým množstvím vody.

Fertilita a reprodukce

Fertilita

Bylo nahlášeno, že methotrexát způsobuje u člověka během léčby a krátce po jejím ukončení

oligospermii, menstruační dysfunkci a amenoreu a že způsobuje poruchy plodnosti, neboť během doby

podávání ovlivňuje spermatogenezi a oogenezi. Tyto účinky se zdají být po přerušení léčby

reverzibilní.

Teratogenita – reprodukční riziko

Methotrexát způsobuje u člověka embryotoxicitu, potraty a defekty plodu. S pacientkami ve fertilním

věku mají být proto prodiskutována možná rizika účinků na reprodukci, ztráty těhotenství a vrozených

malformací (viz bod 4.6). Před podáním Nordimetu je nutné vyloučit graviditu. Při léčbě žen ve věku

pohlavní dospělosti musí být během léčby a nejméně šest měsíců poté používána účinná antikoncepce.

Pokyny ohledně antikoncepce u mužů viz bod 4.6.

Doporučená vyšetření a bezpečnostní opatření

Před zahájením léčby nebo při obnovení léčby po přestávce

Musí být proveden úplný krevní obraz s diferenciálním krevním obrazem a trombocyty, jaterní

enzymy, bilirubin, sérový albumin, rentgen hrudníku a funkční vyšetření ledvin. V případě klinické

indikace je nutné vyloučit tuberkulózu a hepatitidu.

Během léčby

Výše uvedené testy musí být provedeny během prvních dvou týdnů každý týden, poté další měsíc

každé dva týdny, následně v závislosti na počtu leukocytů a stabilitě pacienta nejméně jednou měsíčně

po dobu dalších šesti měsíců a poté nejméně každé tři měsíce.

Také při zvýšení dávky má být zvážena zvýšená frekvence monitorování. Zejména starší pacienti mají

být vyšetřováni na časné známky toxicity v krátkých intervalech.

Vyšetření ústní dutiny a hrdla zaměřené na změnu sliznice.

Úplný krevní obraz s diferenciálním rozborem

K supresi hematopoézy vyvolané methotrexátem může dojít náhle, a to i při zdánlivě bezpečných

dávkách. V případě jakéhokoli významného poklesu leukocytů nebo trombocytů musí být léčba

okamžitě přerušena a zahájena odpovídající podpůrná léčba. Pacienti musí být instruováni, aby hlásili

veškeré známky a příznaky ukazující na infekci. U pacientů užívajících současně hematotoxické léčivé

přípravky (např. leflunomid) musí být pečlivě monitorován krevní obraz a trombocyty.

Jaterní testy

Zvláštní pozornost je třeba věnovat nástupu jaterní toxicity. Pokud se při jaterních testech nebo

biopsiích jater vyskytnou jakékoli abnormality, případně dojde během léčby k jejich rozvoji, nesmí být

léčba zahájena nebo musí být přerušena. Takové abnormality by se měly vrátit do normálu během

dvou týdnů; po této době může být léčba podle uvážení lékaře obnovena.

U pacientů byla hlášena dočasná zvýšení aminotransferáz na dvojnásobek až trojnásobek horního

limitu normálu s frekvencí 13–20 %. Přetrvávající anomálie jaterních enzymů a/nebo pokles sérového

albuminu mohou svědčit pro závažnou hepatotoxicitu.

Enzymová diagnostika neumožňuje spolehlivou predikci rozvoje morfologicky detekovatelné

hepatotoxicity, tj. i v případě normálních aminotransferáz může být přítomna hepatická fibróza

zjistitelná pouze histologicky nebo vzácněji rovněž cirhóza jater.

U revmatologických indikací neexistují žádné důkazy podporující použití jaterních biopsií při

monitorování hepatotoxicity. U pacientů s psoriázou je jaterní biopsie před léčbou a během ní

kontroverzní. Je potřeba další výzkum, aby mohlo být určeno, zda pravidelné biochemické vyšetření

jater nebo propeptidu kolagenu typu III může dostatečně detekovat hepatotoxicitu. Při tomto

posuzování se má rozlišovat mezi pacienty bez rizikových faktorů a pacienty s rizikovými faktory,

jako je např. nadměrná předchozí konzumace alkoholu, trvalé zvýšení jaterních enzymů, anamnéza

jaterního onemocnění, rodinná anamnéza dědičných jaterních onemocnění, diabetes mellitus, obezita a

předchozí kontakt s hepatotoxickými léčivými přípravky nebo chemikáliemi a dlouhodobá léčba

methotrexátem či kumulativní dávky 1,5 g nebo vyšší.

V případě trvalého zvýšení jaterních enzymů má být zváženo snížení dávky nebo přerušení léčby.

Vzhledem k potenciálně hepatotoxickému účinku nemají být během léčby methotrexátem podávány

další hepatotoxické léčivé přípravky, pokud to není zcela nezbytné,

a má být vyloučena nebo výrazně

omezena konzumace alkoholu (viz bod 4.5). U pacientů užívajících současně další hepatotoxické

léčivé přípravky (např. leflunomid) se má provádět pečlivější monitorování jaterních enzymů.

Zvýšená opatrnost je obecně namístě u pacientů s inzulin-dependentním onemocněním diabetes

mellitus, neboť během léčby methotrexátem se v ojedinělých případech rozvinula cirhóza jater bez

intermitentního zvýšení aminotransferáz.

Renální funkce

Renální funkce mají být monitorovány prostřednictvím funkčních vyšetření ledvin a urinalýzy (viz

body 4.2 a 4.3). Pokud se zvýší sérový kreatinin, má být dávka snížena. Vzhledem k tomu, že se

methotrexát vylučuje převážně renální cestou, lze v případech zhoršení funkcí ledvin očekávat zvýšené

koncentrace, které mohou vést k závažným nežádoucím reakcím. V případě možného zhoršení funkcí

ledvin (např. u starších pacientů) je vyžadováno pečlivější monitorování. To platí zejména při

současném podávání léčivých přípravků, které ovlivňují vylučování methotrexátu, způsobují

poškození ledvin (např. NSAID) nebo mohou potenciálně vést k hematopoetickým poruchám. U

pacientů se zhoršenou funkcí ledvin se nedoporučuje souběžné podávání nesteroidních

protizánětlivých léčiv. Toxicitu methotrexátu může potencovat rovněž dehydratace.

Posouzení respiračního systému

Dotázání pacienta na případné plicní dysfunkce, v případě potřeby funkční vyšetření plic. Může se

vyskytnout akutní nebo chronická intersticiální pneumonitida, často spojená s krevní eozinofilií, a byla

hlášena i úmrtí. Mezi příznaky obvykle patří dušnost, kašel (zejména suchý neproduktivní kašel),

bolest na hrudi a horečka, které mají být u pacientů monitorovány při každé následné návštěvě.

Pacienti mají být informováni o riziku pneumonitidy a upozorněni, aby ihned kontaktovali svého

lékaře, pokud se u nich objeví přetrvávající kašel nebo dušnost.

Kromě toho byla při užívání methotrexátu v revmatologických a souvisejících indikacích hlášena

plicní alveolární hemoragie. Tato příhoda může být také provázena vaskulitidou a dalšími

komorbiditami. Při podezření na plicní alveolární hemoragii je třeba zvážit okamžité vyšetření k

potvrzení diagnózy.

U pacientů s plicními příznaky musí být methotrexát vysazen a je třeba se provést důkladné vyšetření

(včetně rentgenu hrudníku), které by vyloučilo infekci a nádory. Pokud existuje podezření na

onemocnění plic vyvolané methotrexátem, má být zahájena léčba kortikosteroidy a léčba

methotrexátem už nemá být znovu zahajována.

Plicní onemocnění vyvolaná methotrexátem nebyla vždy zcela reverzibilní.

Plicní příznaky vyžadují rychlou diagnózu a přerušení léčby methotrexátem. Plicní onemocnění

vyvolaná methotrexátem, např. pneumonitida, se mohou akutně vyskytnout kdykoli během léčby,

nebyla vždy zcela reverzibilní a byla již hlášena při všech dávkách (včetně nízkých dávek

7,5 mg/týden).

Během léčby methotrexátem se může vyskytnout oportunní infekce, včetně pneumonie vyvolané

Pneumocystis jiroveci, která může mít fatální průběh. Pokud se dostaví pacient s plicními příznaky, je

třeba vzít do úvahy možnost pneumonie vyvolané Pneumocystis jiroveci.

Zvláštní opatrnost je vyžadována u pacientů se zhoršenou funkcí plic.

Všeobecná bezpečnostní opatření

Methotrexát může vzhledem ke svému účinku na imunitní systém zhoršovat odpověď na očkování a

narušovat výsledky imunologických testů. Nesmí se provádět souběžné očkování s použitím živých

vakcín.

Zvýšená opatrnost je kvůli možné aktivaci namístě v přítomnosti neaktivních chronických infekcí

(např. herpes zoster, tuberkulóza, hepatitida B nebo C).

U pacientů, kteří dostávají methotrexát v nízkých dávkách, se mohou vyskytnout maligní lymfomy;

v takovém případě musí být methotrexát vysazen. Pokud nedojde ke spontánní regresi lymfomů, je

nezbytné zahájení cytotoxické léčby.

U pacientů s patologickou kumulací tekutiny v tělních dutinách („třetí prostor“), jako jsou ascites nebo

pleurální výpotky, se prodlužuje poločas plazmatické eliminace methotrexátu. Před zahájením léčby

methotrexátem má být provedena drenáž pleurálních výpotků a ascitu.

Podmínky vedoucí k dehydrataci, jako jsou zvracení, průjem nebo stomatitida, mohou zvyšovat

toxicitu methotrexátu vzhledem ke zvýšeným hladinám léčivé látky. V těchto případech má být

užívání methotrexátu přerušeno, dokud příznaky nevymizí.

Diarea a ulcerózní stomatitida mohou být toxickými účinky a vyžadují přerušení léčby, jinak může

nastat hemoragická enteritida a úmrtí způsobené intestinální perforací.

Pokud se objeví hematemeze, černé zabarvení stolice nebo krev ve stolici, je třeba léčbu přerušit.

Vitaminové přípravky nebo jiné přípravky obsahující kyselinu listovou, kyselinu folinovou nebo jejich

deriváty mohou snižovat účinnost methotrexátu.

Použití u dětí mladších 3 let se nedoporučuje, protože pro tuto populaci nejsou k dispozici dostatečné

údaje o účinnosti a bezpečnosti (viz bod 4.2).

Při léčbě methotrexátem se může znovu objevit dermatitida vyvolaná ozářením a spáleniny ze slunce

(paměťová reakce). Při UV ozáření a současném podávání methotrexátu se mohou zhoršit psoriatické

léze.

Bylo hlášeno, že souběžné podávání folátových antagonistů, jako je trimethoprim/sulfamethoxazol, ve

vzácných případech způsobilo akutní megaloblastovou pancytopenii.

U onkologických pacientů léčených methotrexátem byly hlášeny encefalopatie/leukoencefalopatie,

které nelze vyloučit ani při léčbě methotrexátem v neonkologických indikacích.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

NSAID včetně kyseliny salicylové

V pokusech na zvířatech způsobovala NSAID, včetně kyseliny salicylové, snížení tubulární sekrece

methotrexátu, a v důsledku toho zvyšovala jeho toxické účinky. V klinických studiích, kde byly

pacientům s revmatoidní artritidou podávány jako souběžná medikace NSAID a kyselina salicylová,

však nebyl pozorován žádný nárůst nežádoucí účinků. Léčba revmatoidní artritidy těmito léčivými

přípravky může během léčby nízkými dávkami methotrexátu pokračovat, ale pouze pod pečlivým

lékařským dohledem.

Hepatotoxicita

Pravidelná konzumace alkoholu a podávání dalších hepatotoxických léčivých přípravků zvyšují

pravděpodobnost hepatotoxických účinků methotrexátu. Během léčby methotrexátem je třeba se

vyhýbat konzumaci alkoholu.

U pacientů užívajících během léčby methotrexátem potenciálně hepatotoxické a hematotoxické léčivé

přípravky (např. leflunomid, azathioprin, sulfasalazin a retinoidy) je třeba pečlivě monitorovat

potenciálně zvýšenou hepatotoxicitu.

Hematotoxické léčivé přípravky

Podávání dalších hematotoxických léčivých přípravků (např. metamizolu) zvyšuje pravděpodobnost

závažných hematotoxických účinků methotrexátu.

Farmakokinetické interakce

Je třeba si uvědomovat farmakokinetické interakce mezi methotrexátem, antikonvulzivy (snížení

hladiny methotrexátu v krvi) a 5-fluorouracilem (prodloužený t

5-fluorouracilu).

Změny biologické dostupnosti methotrexátu

Salicyláty, fenylbutazon, fenytoin, barbituráty, trankvilizéry, perorální kontraceptiva, tetracykliny,

deriváty amidopyrinu, sulfonamidy a kyselina p-aminobenzoová vytěsňují methotrexát z vazby na

sérový albumin, a tím zvyšují jeho biologickou dostupnost (nepřímé zvýšení dávky). Probenecid a

slabé organické kyseliny mohou rovněž snižovat tubulární sekreci methotrexátu, a tím také způsobovat

nepřímé zvýšení dávky.

Antibiotika, jako je penicilin, glykopeptidy, sulfonamidy, ciprofloxacin a cefalotin, mohou

v jednotlivých případech snižovat renální clearance methotrexátu, takže může dojít ke zvýšení

sérových koncentrací methotrexátu se současnou hematologickou a gastrointestinální toxicitou.

Perorální antibiotika, jako jsou tetracykliny, chloramfenikol a nevstřebatelná širokospektrá antibiotika,

mohou snižovat intestinální absorpci methotrexátu nebo narušovat enterohepatickou cirkulaci

z důvodu inhibice intestinální flóry nebo suprese bakteriálního metabolismu.

Kolestyramin může zvyšovat nerenální eliminaci methotrexátu přerušením enterohepatické cirkulace.

V kombinaci s ostatními cytostatiky je třeba vzít do úvahy opožděnou clearance methotrexátu.

Současné podávání inhibitorů protonové pumpy, jako je omeprazol nebo pantoprazol, může vést

k interakcím: souběžné podání methotrexátu a omeprazolu vedlo k opožděné renální eliminaci

methotrexátu. V kombinaci s pantoprazolem byla v jednom případě nahlášena inhibice renální

eliminace metabolitu 7-hydroxymethotrexátu s myalgií a třesem.

Látky, které mohou mít nežádoucí účinky na kostní dřeň

Při (předchozí) léčbě látkami, které mohou mít nežádoucí účinky na kostní dřeň (např. sulfonamidy,

trimethoprim-sulfamethoxazol, chloramfenikol, pyrimethamin), je třeba vzít do úvahy možnost

výrazných poruch hematopoezy.

Metabolismus folátů

Současné podávání léčivých přípravků, které způsobují deficit folátů (např. sulfonamidy,

trimethoprim-sulfamethoxazol), může vést ke zvýšené toxicitě methotrexátu. Zvláštní opatrnost je

proto také třeba při existujícím deficitu kyseliny listové.

Souběžné podávání léčiv obsahujících kyselinu folinovou nebo vitaminových přípravků, které

obsahují kyselinu listovou nebo její deriváty, může na druhou stranu zhoršit účinnost methotrexátu.

Použití oxidu dusného potencuje účinek methotrexátu na metabolismus folátu, a tím vyvolává

zvýšenou toxicitu, jako je závažná nepredikovatelná myelosuprese a stomatitida. I když lze tento

účinek omezit podáním kalcium-folinátu, je třeba se souběžnému podání oxidu dusného a

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/526841/2019

EMEA/H/C/003983

Nordimet (methotrexatum)

Přehled pro přípravek Nordimet a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Nordimet a k čemu se používá?

Nordimet je léčivý přípravek, který se používá k léčbě těchto zánětlivých onemocnění:

aktivní revmatoidní artritida, což je onemocnění způsobující zánět kloubů,

závažná juvenilní idiopatická artritida, což je onemocnění kloubů u dětí, pokud léčivé přípravky

známé jako NSAID (nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky) nebyly dostatečně účinné,

závažná invalidizující psoriáza, což je onemocnění způsobující tvorbu zarudlých šupinatých ložisek

na kůži, pokud jiné způsoby léčby nebyly dostatečně účinné,

závažná psoriatická artritida, což je zánět kloubů, který se vyskytuje u pacientů s psoriázou.

Přípravek Nordimet obsahuje léčivou látku methotrexát.

Přípravek Nordimet je „hybridní léčivý přípravek“. Znamená to, že přípravek je podobný „referenčnímu

léčivému přípravku“, obsahuje stejnou léčivou látku, avšak přípravek Nordimet je k dispozici ve více

silách. Referenčním léčivým přípravkem pro přípravek Nordimet je přípravek Lantarel FS.

Jak se přípravek Nordimet používá?

Přípravek Nordimet je dostupný v injekční formě v různých silách a jeho výdej je vázán na lékařský

předpis. Měli by jej předepisovat pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s používáním methotrexátu a jsou

zcela obeznámeni s riziky léčby methotrexátem.

Přípravek Nordimet by se měl podávat injekčně pod kůži jednou týdně, a to vždy ve stejný den

v týdnu. Dávka, která se podává injekčně každý týden, závisí na onemocnění, k jehož léčbě se

přípravek používá, na tom, jak je léčba účinná, a u dětí pak na jejich výšce a tělesné hmotnosti. Ve

většině případů se přípravky obsahující methotrexát používají k dlouhodobé léčbě.

Více informací o používání přípravku Nordimet naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

svého lékaře či lékárníka.

Nordimet Nordimet (methotrexatum)

EMA/526841/2019

strana 2/3

Jak přípravek Nordimet působí?

Způsob působení methotrexátu, léčivé látky v přípravku Nordimet, u pacientů s artritidou a psoriázou

není zcela znám, ale předpokládá se, že přínosy methotrexátu spočívají v jeho schopnosti zmírňovat

zánět a potlačovat hyperaktivní imunitní systém.

Jaké přínosy přípravku Nordimet byly prokázány v průběhu studií?

Společnost předložila údaje o methotrexátu z publikované literatury. Žádné další studie nebyly nutné,

protože přípravek Nordimet je hybridní léčivý přípravek, který se podává ve formě injekce a obsahuje

stejnou léčivou látku jako referenční léčivý přípravek Lantarel FS. Vzhledem k tomu, že přípravek

Nordimet má stejné složení jako referenční léčivý přípravek Lantarel FS, považují se jeho přínosy za

shodné s přínosy přípravku Lantarel FS.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Nordimet?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Nordimet (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou účinky postihující trávicí systém (jako je zánět sliznice dutiny ústní, zažívací potíže, bolest břicha,

pocit na zvracení a ztráta chuti k jídlu) a krevní testy prokazující změny ve funkci jater. Mezi

nejčastější závažné nežádoucí účinky patří snížená tvorba krevních buněk, poškození plic, jater, ledvin

a nervů, tromboembolické příhody (potíže způsobené sraženinami v krevních cévách) a závažné

alergické a kožní reakce.

Přípravek Nordimet nesmí užívat pacienti, kteří konzumují nadměrné množství alkoholu nebo mají

problémy s játry či závažné problémy s ledvinami, poruchy krve, oslabený imunitní systém (obranný

systém těla), závažné nebo dlouhodobé infekce, jako je tuberkulóza nebo infekce HIV, vředy v ústech,

zánět v dutině ústní či vředy v trávicím systému. Dále jej nesmí užívat těhotné a kojící ženy ani

pacienti souběžně očkovaní živými vakcínami.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Nordimet je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Nordimet registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že přípravek Nordimet je srovnatelný

s referenčním léčivým přípravkem. Agentura proto rozhodla, že přínosy přípravku Nordimet převyšují

jeho rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Nordimet?

Společnost, která přípravek Nordimet dodává na trh, rozešle kontrolní dotazníky týkající se chyb

v dávkování, které mají za následek předávkování.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Nordimet, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Nordimet průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Nordimet jsou pečlivě hodnoceny a jsou

učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Nordimet Nordimet (methotrexatum)

EMA/526841/2019

strana 3/3

Další informace o přípravku Nordimet

Přípravku Nordimet bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 18. srpna 2016.

Další informace o přípravku Nordimet jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/nordimet

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 10-2019.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace