Nobivac Tricat Trio

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Nobivac Tricat Trio Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Nobivac Tricat Trio Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937670 - 5 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/043/07-C
 • Datum autorizace:
 • 12-09-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Nobivac Tricat Trio, lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem, pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

zastoupený v České republice firmou Intervet s.r.o.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobivac Tricat Trio

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem, pro kočky.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

V jedné dávce é vakcíny (1 ml):

Lyofilizát

Léčivá(é) látka(y)

Calicivirus felis attenuatum (F9): ≥ 4,6 log

PFU;

Virus rhinotracheitidis felis attenuatum (G2620A): ≥ 5,2 log

PFU;

Virus panleucopeniae contagiosae felis attenuatum (MW-1): ≥ 4,3 log

CCID

PFU- plakotvorné jednotky

CCID

- 50% infekční dávka pro buněčné kultury

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

Šedobílý lyofilizát.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizaci koček od stáří 8-9 týdnů za účelem redukce klinických příznaků

způsobených infekcí kočičím kalicivirem (FCV) a kočičím herpesvirem typu 1 (FHV, virus

rinotracheitidy koček) a prevence klinických příznaků, leukopénie a vylučování viru

způsobených infekcí virem panleukopénie koček (FPLV).

Nástup imunity je 4 týdny pro složky FCV a FHV a 3 týdny pro složku FPLV.

Trvání imunity je 1 rok pro složky FCV a FHV a 3 roky pro složku FPLV.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte během březosti nebo laktace, protože tento přípravek nebyl odzkoušen u březích

nebo laktujících koček. Živý FPL virus může vyvolat reprodukční potíže u březích koček a

vrozené abnormality u potomstva.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě aplikace může být pozorován 1-2 dny mírný, bolestivý otok. Během 1-2 dnů se může

objevit mírné, přechodné zvýšení tělesné teploty (až 40°C). V některých případech lze

pozorovat až 2 dny po vakcinaci kýchání, kašel, výtok z nosu a mírnou otupělost nebo sníženou

chuť k příjmu krmiva.

Ve velmi vzácných případech může vakcinace vyvolat reakce z přecitlivělosti (svědění, dušnost,

zvracení, průjem a kolaps).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Základní vakcinace:

Dvě aplikace jedné dávky v intervalu 3-4 týdnů.

První aplikace se provádí od stáří 8-9 týdnů a druhá aplikace se provádí od stáří 12 týdnů.

Revakcinace:

Jedna dávka (1 ml) podle následujícího schématu:

Revakcinace proti kočičímu kaliciviru a kočičímu herpesviru typu 1 se musí provádět každý rok

(s vakcínami obsahujícími kmeny F9 a G2620, kde jsou k dispozici).

Revakcinaci proti viru panleukopénie koček lze provádět každé tři roky (s kmenem MW-1 jako

v Nobivac Tricat Trio, kde je k dispozici).

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Rozpusťte lyofilizovanou složku vakcíny přiloženým rozpouštědlem (Nobivac Solvent)

bezprostředně před použitím. Vstříkněte rozpouštědlo do lékovky obsahující lyofilizát a jemně

protřepejte, až se lyofilizát úplně rozpustí. Nechte dosáhnout vakcínu pokojové teploty a

aplikujte 1 ml vakcíny subkutánní injekcí. Používejte sterilní injekční vybavení, prosté

desinfekčních prostředků.

Rozpuštěnou vakcínu je třeba použít během 30 minut.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Lyofilizát: Uchovávejte teplotě chladničce (2-8°C). Chraňte před světlem.

Rozpouštědlo (Nobivac Solvent): lze uchovávat při teplotě do 25°C, pokud se uchovává

odděleně od lyofilizátu. Nesmí zmrznout.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

11.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Mateřské protilátky, které mohou přetrvávat až do 9-12 týdnů věku, mohou mít negativní vliv

na účinnost vakcinace. Vakcinace za přítomnosti mateřských protilátek nemusí plně zabránit

klinickým příznakům, leukopénii a vylučování viru po infekci FPLV. V případech, kdy se

předpokládají relativně vysoké hladiny mateřských protilátek, by se vakcinační schéma mělo

patřičně upravit.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení

jednotlivých případů.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při 10-násobném předávkování lze v místě aplikace pozorovat 4-10 dnů mírný, bolestivý otok.

Na 1-2 dny se může vyskytnout mírné, přechodné zvýšení tělesné teploty (až 40,8°C).

V některých případech lze několik dní po vakcinaci pozorovat všeobecné potíže, kašel, kýchání,

přechodnou netečnost a sníženou chuť k příjmu krmiva.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

13.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2014

14.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: 5x, 10x, 25x nebo 50x 1 dávka vakcíny a rozpouštědla.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.