Nobivac RL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Nobivac RL Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Nobivac RL Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové a inaktivované bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9969569 - 10 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/224/94-C
 • Datum autorizace:
 • 25-02-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Nobivac RL

injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobivac RL

injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

V jedné dávce (1 ml):

Léčivé látky:

Virus rabiei (phyl. Pasteur RIV) inactivatum min. 3 IU;

Leptospira interrogans inactivatum, sérovary

- canicola (phyl. Ca-12-000) min. 40 PD

- icterohaemorrhagiae (phyl. 820K) min. 40 PD

* 80% protektivní dávka pro křečka podle Evropského lékopisu

Adjuvans:

Fosforečnan hlinitý 0,66 ± 0,22 mg Al

Excipiens:

Thiomersal 0,1 mg

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace psů proti vzteklině a leptospiróze způsobené L. interrogans, sérovary

canicola a icterohaemorrhagiae.

Nástup imunity:

Postvakcinační imunita proti vzteklině se vyvine 3 týdny po základní vakcinaci a proti leptospiróze

4 týdny po základní vakcinaci.

Trvání imunity:

Imunita trvá nejméně 3 roky u vztekliny a nejméně 1 rok u leptospirové složky.

5.

KONTRAINDIKACE

Žádné.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojediněle se může objevit slabá hypersenzitivní reakce, tak jako je to možné v případě aplikace

jakékoli cizorodé bílkoviny. Tyto typy reakcí většinou spontánně odezní. Místní reakce omezeného

rozsahu může nastat během prvních několika dní po vakcinaci.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikuje se subkutánně jedna dávka (1ml).

Vakcinační schéma:

Základní vakcinace:

Zahájení vakcinace ve věku 8 týdnů

Věk 8/9 týdnů

Nobivac Lepto nebo Nobivac RL (v případě výskytu vztekliny v okolí)

Věk 12 týdnů

Nobivac RL

Zahájení vakcinace ve věku 12 a více týdnů

Věk 12 týdnů

Nobivac RL

Věk 14/15 týdnů

Nobivac Lepto

Revakcinace:

Doporučuje se každoroční revakcinace proti leptospiróze.

Revakcinovat proti vzteklině vakcínami řady Nobivac lze po třech letech.

Vakcinace či revakcinace je nejlépe provádět na jaře, protože výskyt leptospiróz je nejvyšší v

(pozdním) létě. Psům, kteří se často pohybují v přírodě ve vodě, se doporučuje podat třetí dávku

vakcíny Nobivac Lepto 6 měsíců po základní vakcinaci.

Poznámka

Primární vakcinace proti vzteklině se aplikuje nejdříve ve 12 týdnu stáří. Pokud je primovakcinace

provedena dříve, potom musí být opakována po 12. týdnu stáří, 2-4 týdny po první vakcinaci.

Primovakcinace proti leptospiróze se skládá ze dvou aplikací provedených v odstupu 2-4 týdnů.

Štěňata by měla být před prvním očkováním proti leptospiróze ve věku alespoň 8 týdnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím nechejte vakcínu dosáhnout pokojové teploty (15-25°C). Řádně protřepejte. Používejte

pouze sterilní jehlu a stříkačku.

Vakcinujte pouze zdravé psy. 14 dní po vakcinaci předcházejte kontaktu vakcinovaného jedince s

potenciálním zdrojem infekce.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu vícedávkové lahvičky: 10 hodin

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Lze použít během březosti a laktace.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Vakcínu Nobivac RL lze použít jako rozpouštědlo lyofilizovaných vakcín řady Nobivac pro psy.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma výše zmíněných přípravků. Rozhodnutí o použití

této

vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na

základě zvážení jednotlivých případů.

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze mísit a podávat s lyofilizovanými

vakcínami řady Nobivac pro psy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2015

15.

DALŠÍ INFORMAC

Velikosti balení

Kartónové nebo polyethylen-tereftalátové (PET)

krabičky obsahující 10 x 1 ml (1 dávka), 1 x 10

ml (10 dávek), 10 x 10 ml (10 dávek)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.