NATRINE Potahovaná tableta 0,02MG/3MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ETHINYLESTRADIOL (ETHINYLESTRADIOLUM); DROSPIRENON (DROSPIRENONUM)
Dostupné s:
PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha
ATC kód:
G03AA12
INN (Mezinárodní Name):
ETHINYL ESTRADIOL (ETHINYL ESTRADIOL); DROSPIRENONE (DROSPIRENONE)
Dávkování:
0,02MG/3MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
1X28(24+4) Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DROSPIRENON A ETHINYLESTRADIOL
Přehled produktů:
NATRINE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
17/ 975/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls168227/2017

Příbalová informace: Informace pro uživatel

ku

Natrine 0,02 mg/3 mg potahované

tablety

ethinylestradiolum/drospirenonum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Přečtěte si pozorně celou příbalov

ou informac

i dříve, než začnete tento přípravek

užívat,

protože

obsahuje

pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v tét

o

příbalové informaci

Co je Natrine a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Natrine užívat

Jak se přípravek Natrine užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Natrine uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Natrine a k

čemu se používá

Natrine je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.

Každá z 24 růžových tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to

drospirenon a ethinylestradiol.

4 bílé tablety neobsahují žádné léčivé látky; říká se jim také placebo tablety.

Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované pilulky“.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Natrine

užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat přípravek Natrine, přečtěte si informaci o krevních sraženinách v bodě 2.

Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2 „Krevní sraženiny“.

Než začnete užívat přípravek Natrine, lékař Vám položí několik otázek ohledně zdravotního stavu

Vašeho i Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést ještě další

vyšetření, v závislosti na Vaší osobní situaci.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých máte užívání přípravku Natrine

přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Natrine snížena. V takových případech se

máte vyhnout pohlavnímu styku nebo máte použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu,

například kondom nebo jinou, takzvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní

nebo

metodu

měření teploty.

Tyto

metody

mohou

být

nespolehlivé,

protože

přípravek

Natrine

ovlivňuje

obvyklé

změny

teplot

složení

hlenu

děložního

hrdla,

které

objevují

během

menstruačního cyklu.

Přípravek

Natrine, stejně

jako jiná hormonální

antikoncepce,

nechrání

proti HIV infekci

(AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Kdy

nesmíte

užívat přípravek Natrine

Nesmíte užívat přípravek Natrine, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže

uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční

metoda by pro Vás byla vhodná.

Neužívejte přípravek Natrine

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza,

DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C,

deficit proteinu S, deficit antithrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“);

pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;

pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a

může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku TIA – dočasné

příznaky cévní mozkové příhody);

pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:

těžká cukrovka s poškozením krevních cév;

vysoký krevní tlak;

vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triacylglyceroly);

onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie;

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“;

pokud máte (nebo jste v minulosti měla) onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v normě;

pokud Vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin);

pokud máte (nebo jste měla) nádor jater;

pokud máte (nebo jste měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje

podezření;

pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna;

jestliže jste alergická na ethinylestradiol, drospirenon nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

pokud máte hepatitidu C a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a

dasabuvir (viz také bod Další léčivé přípravky a přípravek Natrine).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Natrine se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Kdy je zapotřebí zvýšené pozornosti v

souvislosti s

užíváním přípravku Natrine?

Kdy máte kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc

pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní

sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie),

srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod "Krevní sraženiny" níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní

sraženinu“.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.

V některých situacích můžete potřebovat při užívání přípravku Natrine nebo jiné kombinované

antikoncepce zvláštní péči; pak je nutné, aby Vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se stav

vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Natrine, informovujte svého lékaře.

někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu;

máte onemocnění jater nebo žlučníku;

jestliže máte cukrovku;

jestliže trpíte depresí;

pokud

máte

Crohnovu

chorobu

nebo

ulcerózní

kolitidu

(chronické

zánětlivé

střevní

onemocnění);

pokud

máte

systémový

lupus

erythematodes

(SLE

onemocnění,

které

postihuje

Váš

přirozený obranný systém);

pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k

selhání ledvin);

pokud máte srpkovitou anemii (dědičné onemocnění červených krvinek);

pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridemie) nebo pozitivní rodinnou

anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje

pankreatitidy (zánět slinivky břišní);

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny“);

pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Zeptejte se svého lékaře, jak

brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Natrine;

pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

pokud máte křečové žíly;

pokud trpíte epilepsií (viz sekce „Další léčivé přípravky a přípravek Natrine“);

pokud máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího

užívání pohlavních hormonů, například porucha sluchu, krevní choroba zvaná porfyrie, kožní

vyrážka s puchýřky během těhotenství (těhotenský herpes), nervové onemocnění projevující

se nečekanými pohyby těla (Sydenhamova chorea);

pokud máte nebo jste měla žlutohnědavé pigmentové skvrny na kůži (chloasma), zvané

těhotenské skvrny, zvláště v obličeji. Pokud ano –

vyhněte se přímému

slunečnímu světlu

nebo ultrafialovému záření.

pokud máte vrozený angioedém; přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit

příznaky angioedému. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo

hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání,

okamžitě

musíte

vyhledat

lékaře.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Natrine zvyšuje Vaše riziko rozvoje

krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina ucpat

krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé

následky nebo velmi vzácně mohou být smrtelné.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku

Natrine

je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo

příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle,

zvláště doprovázený:

bolestí

nebo

citlivostí

noze,

která

může

být

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi

zvýšenou teplotou postižené nohy

změnou

barvy

kůže

noze,

např.

zblednutí,

zčervenání nebo zmodrání

Hluboká žilní trombóza

náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého

dýchání

náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit

vykašlávání krve

ostrá

bolest

hrudi,

která

může

zvyšovat

při

hlubokém dýchání

těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

silná bolest žaludku

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z

těchto

příznaků,

jako

kašel

nebo

dušnost,

mohou

být

zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího

ústrojí (např. „nachlazení“).

Plicní embolie

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

okamžitá ztráta zraku nebo

bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty

zraku

Trombóza

retinální

žíly

(krevní sraženina v oku)

bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže

Srdeční záchvat

pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní

kostí

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení

nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad,

čelisti, hrdla, paže a břicha

pocení, pocit na zvracení, zvracení nebo závratě

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy,

zvláště na jedné straně těla

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích

náhlé

potíže

chůzí,

závratě,

ztráta

rovnováhy

nebo

koordinace

náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé

příčiny

ztráta

vědomí

nebo

omdlení

záchvatem

nebo

záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s

téměř

okamžitým

plným

zotavením,

máte

vyhledat

okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další

cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

otok a lehké zmodrání končetiny

těžká bolest žaludku (akutní břicho)

Krevní

sraženiny

blokující

jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Používání

kombinované

hormonální

antikoncepce

souviselo

zvýšeným

rizikem

krevních

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se

objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní

trombózu (DVT).

Pokud se krevní sraženina uvolní z nohy a dostane se do plic, může způsobit plicní embolii.

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza

retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální

antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální

antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou

hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku Natrine, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni

během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce,

jakou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Natrine je malé.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel,

norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující drospirenon jako

je přípravek Natrine se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle Vaší lékařské anamnézy (viz níže

„Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko

rozvoje

krevní

sraženiny za rok

Ženy,

které

neužívají/nepoužívají

kombinovanou

hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné

Asi 2 z 10 000 žen

Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku

obsahující

levonorgestrel,

norethisteron

nebo

norgestimát

Asi 5-7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Natrine

Asi 9-12 z 10 000 žen

Faktory, které zvyšují riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Natrine je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše

riziko je vyšší, pokud:

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m

někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v

mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě můžete mít dědičnou poruchu srážení krve;

potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud

máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Natrine přerušit na několik týdnů před

operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Natrine,

zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat;

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);

jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit riziko krevní sraženiny, zvláště pokud máte

některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si

nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Natrine ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Natrine, například se u

přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná

hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může

například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání

přípravku Natrine je velmi malé, ale může se zvyšovat:

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

pokud kouříte.

Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Natrine

je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než

35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

pokud máte nadváhu;

pokud máte vysoký krevní tlak;

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku

(do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní

mozkové příhody;

pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi

(cholesterol nebo triacylglyceroly);

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);

pokud máte cukrovku.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být

riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Natrine, například

začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší

Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Přípravek

Natrine a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není

známo, zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen

užívajících

kombinované

pilulky

proto,

tyto

ženy

jsou

lékařem

vyšetřovány

častěji.

ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je

důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku,

kontaktovala svého lékaře.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulek pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě

vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte nezvykle silnou bolest břicha, okamžitě

kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi periodami

Během několika prvních měsíců užívání přípravku Natrine můžete mít neočekávané krvácení

(mimo období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud krvácení trvá déle než několik měsíců nebo

pokud se objeví až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit příčinu.

Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placebo tablet

Pokud jste všechny růžové (aktivní) tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší

průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned

kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího blistru, pokud nemáte jistotu, že nejste

těhotná.

Další léčivé přípravky a přípravek

Natrine

Vždy

informujte

lékaře

všech

lécích

nebo

rostlinných

přípravcích,

které

užíváte.

Také

informujte každého dalšího lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo

lékárníka), že užíváte přípravek Natrine. Mohou Vám poradit, zda máte používat navíc další

antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu, nebo zda musí být

změněno užívání dalších léků, které potřebujete.

Neužívejte přípravek Natrine, jestliže máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé přípravky

obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a

dasabuvir,

protože

mohou

způsobit zvýšení

hodnot

funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT).

Před zahájením léčby těmito přípravky Vám Váš lékař předepíše jiný typ antikoncepce. Přípravek

Natrine můžete opět začít užívat přibližně 2 týdny po ukončení této léčby. Viz bod

Neužívejte

přípravek

Natrine.

Některé léky

mohou mít vliv na množství přípravku Natrine v krvi

mohou způsobit, že má přípravek n

ižší antikoncepční účinek

mohou způsobit neočekávané krvácení.

Patří mezi ně:

Léky k léčbě

epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin)

tuberkulózy (například rifampicin)

HIV infekce a infekce virem hepatitidy C (takzvané inhibitory proteáz a nenukleosidové inhibitory

reverzní transkriptázy jako jsou ritonavir, nevirapin a efavirenz)

mykotických (houbových) infekcí (např. griseofulvin, ketokonazol)

zánětu a onemocnění kloubu (etorikoxib)

vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan)

Přípravky obsahující třezalku tečkovanou

Přípravek Natrine může ovlivnit účinnost jiných léků, například

léků obsahujících cyklosporin

léku k léčbě epilepsie lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů)

theofylinu (používaného k léčbě dechových obtíží)

tizanidinu (používaného k léčbě svalových bolestí a/nebo křečí)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užívala nebo které možná budete užívat.

Laboratorní vyšetření

Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku,

protože hormonální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, myslíte si, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Přípravek Natrine nesmíte užívat, jste-li těhotná. Pokud během jeho užívání otěhotníte, ihned

užívání ukončete a kontaktujte lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku

Natrine kdykoli ukončit (viz také “Jestliže jste přestala přípravek Natrine užívat”).

Kojení

Obecně se užívání přípravku Natrine v období kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku v

období kojení užívat, poraďte se s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že přípravek Natrine ovlivňuje řízení nebo obsluhu

strojů.

Přípravek Natrine obsahuje lakt

osu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3.

J

ak se přípravek

Natrine

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Každé balení (blistr) obsahuje 24 růžových potahovaných tablet s léčivou látkou

a 4 bílé

potahované tablety placeba.

Tablety obou barev jsou seřazeny podle pořadí, v němž je užíváte. Blistr obsahuje 28 tablet.

Užívejte jednu tabletu přípravku Natrine denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete

užívat tabletu nezávisle na jídle, ale máte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.

Dejte pozor na záměnu tablet:

růžové tablety užívejte prvních 24 dní a poté další 4 dny bílé

tablety. Poté musíte ihned začít užívat nový blistr (24 růžových a poté 4 bílé tablety). Mezi blistry

tedy není přestávka.

Vzhledem k různému složení tablet je nutné začít první tabletou vlevo nahoře a užívat jednu

tabletu denně. K zajištění správného pořadí dodržujte směr šipek na blistru.

Příprava blistru

K usnadnění kontroly užívání je ke každému balení přibaleno 7 samolepících proužků, každý se

sedmi dny v týdnu. Zvolte proužek začínající dnem, kdy začínáte užívat tablety. Například pokud

začnete ve středu, použijte proužek, jehož týden začíná “ST".

Nalepte odpovídající proužek z levého horního rohu blistru, od nápisu „Start“.

Teď máte nad každou tabletou uvedený den a ihned uvidíte, zda jste si v daný den tabletu vzala.

Šipky ukazují pořadí, v němž tablety máte užívat.

Během 4 dnů, kdy užíváte bílé tablety (placebové období) by se mělo dostavit krvácení (tzv.

„krvácení z vysazení“). Toto krvácení obvykle začíná druhý nebo třetí den po poslední růžové

(aktivní) tabletě přípravku Natrine. Další blistr začněte užívat ihned po užití poslední bílé tablety

předchozího blistru, nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nový blistr

budete vždy načínat

ve stejném dnu v týdnu

, a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve

stejných dnech každý měsíc.

Pokud budete přípravek Natrine užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním i

během čtyř dní užívání placebo tablet.

Kdy můžete začít užívat první blistr?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Natrine začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního

krvácení).

Pokud

začnete

užívat

první

krvácení,

jste

okamžitě

chráněna

proti

otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte

navíc používat ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.

Přechod

z

jiného

typu

kombinované

hormonální

antikoncepce

nebo

kombinované

antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti

Přípravek Natrine můžete začít užívat nejlépe ihned další den po ukončení užívání poslední

aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozí antikoncepční pilulky,

nejpozději však následující den po ukončení období bez užívání tablet (nebo po poslední

neaktivní tabletě) Vaší předchozí antikoncepce. Při přechodu z kombinované antikoncepce

pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti, postupujte podle pokynů lékaře.

Přechod z antikoncepce obsahující pouze progestagen (progestagenová pilulka, injekce,

implantát nebo nitroděložní tělísko uvolňující progestagen

- IUD)

Z užívání pilulek s progestagenem můžete přejít kdykoliv (z implantátů nebo IUD můžete

přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce),

ale ve všech případech musíte prvních 7 dní používat další antikoncepční opatření (například

kondom).

Po potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Po porodu

Po porodu můžete začít užívat přípravek Natrine mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete užívat

po 28. dnu, musíte během prvních sedmi dnů užívání přípravku Natrine použít bariérovou

metodu (například kondom).

Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek

Natrine, musíte si být jistá, že nejste těhotná nebo musíte vyčkat do příští menstruace.

Pokud kojíte a chcete po porodu (znovu) začít užívat přípravek

Natrine

Přečtěte si bod „Kojení“.

Pokud si nejste jista, kdy můžete začít přípravek užívat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více tablet přípravku

Natrine

, než jste měla

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku Natrine.

Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám mít pocit na zvracení nebo můžete zvracet.

Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Natrine, nebo pokud zjistíte, že několik tablet

požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla přípravek

Natrine

užít

Poslední 4 tablety ve

4. řádku blistru

jsou placebo tablety. Jestliže některou z nich zapomenete

užít, nemá to žádný vliv na spolehlivost přípravku. Zapomenutou placebovou tabletu vyřaďte.

Pokud vynecháte růžovou, účinnou tabletu (tablety 1-24 v blistru), postupujte takto:

Pokud uplynulo

méně než 24 hodin

od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany

před otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte, a následující

tabletu užijte v obvyklou dobu.

Pokud uplynulo

více než 24 hodin

od doby, kdy měla být tableta užita, účinnost ochrany před

otěhotněním může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší

je riziko otěhotnění.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala

růžovou tabletu na začátku nebo na konci blistru. Máte se proto řídit následujícími pravidly (viz

také níže uvedené schéma):

Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení (blistru)

Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná v den 1

-

7 (první řádek)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety

současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní

používejte navíc

další antikoncepční opatření

(například kondom). Pokud jste měla

pohlavní

styk

během

týdne

před

vynecháním

tablety,

existuje

riziko

otěhotnění.

takovém případě kontaktujte lékaře.

1 tableta vynechaná v den 8

-

14 (druhý řádek)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety

současně. Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním

není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

Jedna tableta vynechaná v den 15

-

24 (třetí nebo čtvrtý řádek)

Můžete si zvolit jednu

ze dvou možností:

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety

současně.

Následující

tablety

užívejte

obvyklou

dobu.

Místo

užívání

bílých

placebových tablet v tomto blistru tyto tablety vyřaďte, a začněte užívat další blistr (den

zahájení užívání bude odlišný).

Krvácení z vysazení pravděpodobně budete mít až po využívání druhého blistru (až budete

užívat bílé placebo tablety), ale v době užívání druhého blistru se může objevit špinění a

krvácení podobné menstruačnímu.

Můžete také ukončit užívání aktivních růžových tablet a rovnou začít užívat 4 bílé tablety

placeba

(před užíváním placeba si zaznamenejte den, kdy jste tabletu zapomněla

užít)

. Pokud budete chtít začít užívat nový blistr ve Vašem obvyklém dnu v týdnu, zkraťte

užívání tablet placeba na

méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit některým z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

Pokud jste zapomněla užít některou z tablet v blistru a očekávané krvácení v placebovém

období se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího blistru,

vyhledejte lékaře.

Co musíte dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu

Pokud zvracíte za 3 – 4 hodiny po užití aktivní, růžové tablety nebo máte průjem, léčivé látky se

nemusely zcela vstřebat do těla. Důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po

zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou růžovou tabletu z náhradního (rezervního)

blistru. Pokud možno tabletu užijte do 24 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není

možné nebo 24 hodin již uplynulo, řiďte se pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla

přípravek Natrine užít“.

Oddálení krvácení: co musíte vědět

Menstruaci je možné oddálit, i když se to příliš nedoporučuje. Místo obvyklého užívání bílých

tablet placeba ze 4. řádku začněte užívat další blistr přípravku Natrine a tento blistr dokončete. V

průběhu užívání druhého blistru se může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení.

Dokončete druhý blistr užitím 4 bílých tablet ze 4. řádku. Pak začněte užívat další blistr.

Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, máte

se poradit s lékařem.

Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co musíte vědět

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete pokaždé začínat krvácet v některý den

době

užívání

placebových

tablet.

Pokud

tento

potřebujete

změnit,

zkraťte

(nikdy

neprodlužujte - 4 dny je maximum!) počet dní, kdy užíváte bílé placebo tablety. Například, pokud

krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít

užívat z příštího blistru o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že v této době nebudete krvácet

vůbec. Může se však objevit špinění (kapky nebo skvrny) nebo krvácení podobné menstruačnímu.

Nejste-

li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestala přípravek Natrine užívat

Užívání přípravku Natrine můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět,

požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce. Chcete-li

otěhotnět,

užívání

přípravku

Natrine

ukončete,

před

pokusem

otěhotnění

vyčkejte

menstruaci. Pak budete moci snáze vypočítat očekávané datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je

závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si

myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Natrine, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny

tepnách

(arteriální

tromboembolismus

(ATE))

přítomné

všech

žen,

které

používají

kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku

používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat

pozornost, než začnete přípravek Natrine užívat“.

Seznam nežádoucích účinků spojených s užitím kombinace

ethinylestradiolu/drospirenonu

Časté nežádoucí účinky

(mohou se objevit u 1 až 10 žen ze 100):

změny nálad

bolest hlavy

pocit na zvracení

bolest prsů, problémy s periodou (např. nepravidelné periody nebo jejich vymizení)

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se objevit u 1 až 10 žen z 1000):

deprese, nervozita, ospalost

závratě, pocit mravenčení

migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak

bolest žaludku, zvracení, poruchy trávení, střevní plyny, zánět žaludku, průjem

akné, svědění, vyrážka

bolesti, například zad a končetin, svalové křeče

plísňové infekce pochvy, pánevní bolesti, zvětšení prsů, benigní bulky na prsu, děložní a

vaginální krvácení (které obvykle vymizí při dalším užívání přípravku), výtok z genitálií,

návaly horka, zánět pochvy (vaginitida), potíže s periodou, bolestivé periody, nepřítomnost

menstruačního krvácení, velmi silné menstruační krvácení, suchost pochvy, abnormální nález

ve stěru děložního hrdla, snížení zájmu o sex

nedostatek energie, zvýšené pocení, zadržování tekutin

zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (

mohou se objevit u 1 až 10 žen z 10 000):

kandidóza (kvasinková infekce)

anemie, nárůst počtu krevních destiček v krvi

alergická reakce

hormonální (endokrinní) poruchy

zvýšená chuť k jídlu, nechutenství, abnormálně vysoká koncentrace draslíku či abnormálně

nízká koncentrace sodíku v krvi

neschopnost dosáhnout orgasmu, nespavost

závrať, třes

oční poruchy, například zánět očního víčka, suché oči

abnormálně rychlý srdeční tep

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza)

v plících (tj. plicní embolie)

srdeční záchvat

cévní mozková příhoda

příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako

tranzitorní ischemická ataka (TIA)

krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která

zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o

příznacích krevní sraženiny viz bod 2).

zánět žil, krvácení z nosu, mdloby

zvětšení břicha, střevní poruchy, pocit plnosti trávicího ústrojí, brániční kýla, plísňová infekce

úst, zácpa, pocit sucha v ústech

bolesti žlučovodu nebo žlučníku, zánět žlučníku

žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, vypadávání vlasů, zánět kůže podobný akné, suchost kůže,

zánět kůže s bulkami, nadměrný růst ochlupení, kožní poruchy, pajizévky (strie) na kůži,

zánět kůže, zánět kůže s citlivostí na světlo, uzlíky v kůži

obtíže

nebo

bolest

při

pohlavním

styku,

zánět

pochvy

(vulvovaginitida),

krvácení

pohlavním

styku,

krvácení

při

vysazení

léku, cysty

prsu,

zvýšený

počet

buněk

prsu

(hyperplazie), zhoubné bulky v prsech, abnormální nárůst na sliznici hrdla děložního, úbytek

nebo ztráta děložní sliznice, cysty na vaječnících, zvětšení dělohy

celkový pocit nemoci

snížení tělesné hmotnosti

Dále byly také zaznamenány následující nežádoucí účinky, frekvence výskytu však pro ně

nemůže být z dostupných údajů stanovena: hypersensitivita (přecitlivělost), erythema multiforme

(vyrážka s terčovitým zarudnutím nebo vředy).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek

Natrine

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co obsahuje

přípravek Natrine

?

Léčivými látkami jsou ethinylestradiolum a drospirenonum.

Jedna aktivní růžová potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,02 mg a drospirenonum

3 mg.

Bílé potahované tablety neobsahují léčivé látky.

Dalšími složkami jsou:

Růžové aktivní potahované tablety: monohydrát laktózy, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon K30

(E1201), sodná sůl kroskarmelózy, polysorbát 80, magnesium-stearát (E470b), polyvinylalkohol, oxid

titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý

(E172), černý oxid železitý (E172).

Bílé neaktivní potahované tablety:

laktóza, povidon K30 (E1201), magnesium-stearát (E470b),

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b).

Jak přípravek

Natrine

vypadá a co obsahuje toto balení

Každý blistr přípravku Natrine obsahuje 24 aktivních růžových potahovaných tablet v 1., 2., 3. a

4. řadě a 4 bílé placebo potahované tablety ve 4. řadě.

Tablety Natrine (růžové i bílé) jsou tak potahované tablety; jádro tablety je potaženo obalovou

vrstvou.

Přípravek Natrine je dostupný v baleních s 1, 3, 6 a 13 blistry, každý blistr obsahuje 28 (24+4)

tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

Laboratorios León Farma, S.A.

C/La Vallina s/n, Pol. Ind.,

24008, Navatejera, León

Španělsko

Tento léčivý přípravek

je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

22. 9. 2017

Česká republika

Natrine

Itálie

Bravela

Finsko

Dizminelle

Nizozemsko

Chisylen 0,02 mg/3 mg, filmomhulde tabletten

Portugalsko

Drospera

Španělsko

Drosbel 0,02 mg/3 mg,comprimidos recubiertos con película EFG

Přečtěte si celý dokument

1/21

Sp.zn.sukls168227/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Natrine 0,02 mg/3 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A

KVANT

ITATIVNÍ SLOŽENÍ

24 růžových potahovaných tablet (aktivních

):

Jedna potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,02 mg a drospirenonum 3 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: 44 mg monohydrátu laktosy

4 bílé placebo (neaktivní) potahované tablety:

Tablety neobsahují léčivé látky.

Pomocná látka se známým účinkem: laktosa 89,5 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Aktivní tableta je růžová, kulatá potahovaná tableta o průměru 5,7 mm.

Tableta placeba je bílá, kulatá potahovaná tableta o průměru 5,7 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Perorální kontracepce.

Rozhodnutí předepsat přípravek Natrine má být provedeno po zvážení jednotlivých současných

rizikových faktorů ženy, zvláště rizikových faktorů pro žilní tromboembolismus (VTE), a toho, jaké je

riziko VTE u přípravku Natrine v porovnání s dalšími přípravky CHC (viz body 4.3 a 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podání

: perorální podání

Dávkování

Jak se přípravek Natrine užívá

Tablety se musí užívat každý den přibližně ve stejnou dobu, v pořadí vyznačeném na blistru. Zapíjejí

se podle potřeby tekutinou. Tablety se užívají kontinuálně. Užívá se jedna tableta denně po 28 po sobě

jdoucích dní. Nový blistr se užívá následující den po užití poslední tablety z předchozího. Krvácení z

vysazení začíná obvykle 2. – 3. den užívání placebo tablet (poslední řádka) a nemusí být ukončeno v

době zahájení užívání z dalšího blistru.

2/21

Jak začít přípravek Natrine užívat

Nepředcházelo-li užívání hormonální kontracepce (v předchozím měsíci)

Užívání tablet se zahájí 1. den přirozeného cyklu ženy (tedy v první den menstruačního krvácení).

Přechod

kombinované

hormonální

kontracepce

(kombinovaného

perorálního

kontraceptiva

(COC), vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti)

Žena má zahájit užívání přípravku Natrine nejlépe následující den po užití poslední aktivní tablety

(poslední tableta obsahující léčivé látky) svého předchozího COC, ale nejpozději v den následující po

obvyklém intervalu bez užívání tablet nebo po intervalu placebo tablet předchozího COC. V případě

předchozího

použití

vaginálního

kroužku

nebo

transdermální

náplasti

žena

zahájit

užívání

přípravku Natrine nejlépe v den jejich odstranění, ale nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další

aplikaci.

Přechod

kontracepční

metody

obsahující

pouze

progestagen

(pilulka

obsahující

pouze

progestagen, injekce, implantát) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestagen (IUS)

Žena může být převedena z pilulky s progestagenem kdykoliv (z implantátu nebo z IUS v den jeho

vyjmutí, z injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech těchto případech je

třeba doporučit použít navíc po dobu prvních 7 dnů užívání tablet bariérovou metodu kontracepce.

Užívání po potratu v prvním trimestru

Žena může zahájit užívání okamžitě. Pokud tak učiní, nepotřebuje další kontracepční opatření.

Užívání po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru

Ženě je třeba doporučit, aby zahájila užívání mezi 21. až 28. dnem po porodu nebo po potratu ve

druhém trimestru. Pokud užívání zahájí později, je třeba doporučit současné používání některé

bariérové kontracepční metody po dobu prvních 7 dní od začátku užívání tablet. Pokud však již

předtím

došlo

pohlavnímu

styku,

třeba

před

skutečným

zahájením

užívání

vyloučit

těhotenství nebo musí žena vyčkat na první menstruační krvácení.

Kojící ženy viz bod 4.6.

Postup při vynechání tablet

Vynechání placebové tablety z poslední (4.) řádky blistru není třeba věnovat zvláštní pozornost. Je

však třeba je zlikvidovat, aby nedošlo k neúmyslnému prodloužení placebové fáze. Následující pokyn

platí pouze pro

vynechané

účinné tablety

Pokud se užití tablety opozdí o

méně než 24 hodin

, není kontracepční ochrana narušena. Žena musí

užít tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí a další tabletu pak užije v obvyklou dobu.

Je-li užití tablety opožděno

o více než 24 hodi

n, kontracepční ochrana může být snížena. Další

opatření se pak mohou řídit následujícími dvěma základními pravidly:

Doporučená délka intervalu užívání placebo tablet je 4 dny, užívání tablet nesmí být nikdy

přerušeno na dobu delší než 7 dní

K dosažení dostatečné suprese hypotalamo – hypofýzo – ovariální osy je nutné brát tablety

nepřerušeně 7 dní po sobě.

3/21

V souladu s těmito pravidly lze v běžné praxi poskytnout následující doporučení:

den 1-7

Žena

musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile

si chybu uvědomí,

i kdyby

znamenalo užití 2 tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Navíc je třeba

používat v následujících 7 dnech bariérovou metodu kontracepce jako např. kondom. Pokud během

předchozích 7 dní došlo ke styku, je třeba zvážit možnost otěhotnění. Čím více tablet bylo vynecháno

a čím blíže byly tyto tablety k placebové fázi, tím vyšší je riziko otěhotnění.

den 8-14

Žena

musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile

chybu

uvědomí,

kdyby to

znamenalo užití 2 tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Pokud byly

během

dní

předcházejících

opomenutí

tablety

užívány

správně,

není

nutno

podnikat

další

kontracepční opatření. Pokud došlo k opomenutí více než 1 tablety, doporučuje se použití další

kontracepční metody, a to po dobu 7 dní.

den 15-24

Riziko selhání kontracepce je bezprostřední vzhledem k blížícímu se období placeba. Přesto však

upravením schématu užívání lze předejít snížení kontracepční ochrany. Bude-li se žena řídit některým

následujících

dvou

možných

postupů,

není

třeba

používat

další

kontracepční

opatření

předpokladu, že po dobu 7 dnů předcházejících vynechání první tablety užila všechny tablety správně.

Pokud nikoli, má žena použít první ze dvou uvedených metod a zároveň použití další kontracepční

metodu, a to následujících 7 dní.

Žena musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to

znamenalo užití 2 tablet současně.

Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu, dokud nejsou vyčerpány účinné tablety. 4

placebové tablety z poslední řádky je nutno vyřadit. Poté začne okamžitě užívat následující

blistr. Krvácení z vysazení se pravděpodobně dostaví až po využívání účinných tablet z

druhého blistru, ale během užívání tablet může dojít ke špinění nebo krvácení z průniku.

Ženě lze také doporučit, aby přerušila užívání účinných tablet ze současného blistru. Má užívat

placebo tablety z poslední řádky až po 4 dny – včetně dnů, kdy byly tablety vynechány, a poté

začne užívat další blistr.

Pokud žena zapomněla užít několik tablet a během placebové fáze nedojde ke krvácení, mohlo dojít k

otěhotnění.

Postup v případě gastrointestinálních poruch

V případě závažných gastrointestinálních poruch (tj. zvracení nebo průjmu) nemusí dojít k úplnému

vstřebání a je třeba dalších kontracepčních opatření. Dojde-li ke zvracení během 3 – 4 hodin po užití

účinné tablety, je třeba co nejdříve užít novou (náhradní) tabletu. Novou tabletu je třeba, pokud

možno, užít do 24 hodin od obvyklého času. Pokud uplynulo více než 24 hodin, lze aplikovat postup

při vynechání tablety uvedený v bodě 4.2 „Postup při vynechání tablet“. Pokud žena nechce změnit

obvyklý způsob užívání tablet, musí si vzít potřebné tablety navíc z dalšího blistru.

Jak oddálit krvácení

Přeje-li si žena oddálit periodu, musí pokračovat v užívání tablet z dalšího blistru přípravku Natrine

bez obvyklé fáze užívání placebo tablet. Tak lze pokračovat podle přání až do využívání účinných

tablet z druhého blistru. Během tohoto prodloužení může dojít ke špinění či krvácení z průniku.

Pravidelné užívání přípravku se pak obnoví po placebové fázi.

Potřebuje-li žena posunout periodu na jiné dny v týdnu, než na který vychází ve stávajícím schématu

užívání, může zkrátit nejbližší placebové období o tolik dní, kolik je potřeba. Čím kratší bude interval,

4/21

tím větší je riziko, že neproběhne pravidelné krvácení a může dojít ke špinění či krvácení z průniku

během užívání druhého blistru (podobně jako při oddálení periody).

4.3

Kontraindikace

Kombinovaná hormonální antikoncepce (CHC) se nesmí používat u následujících stavů.

Při prvním projevu níže uvedených stavů během užívání tablet kombinované antikoncepce je nutné

užívání přípravku okamžitě ukončit.

Přítomnost nebo riziko žilního tromboembolismu (VTE)

žilní

tromboembolismus

současný

žilní

tromboembolismus

(léčený

pomocí

antikoagulancií) nebo anamnéza VTE (např. hluboká žilní trombóza [DVT] nebo plicní

embolie [PE])

známá dědičná nebo získaná predispozice pro žilní tromboembolismus, jako je rezistence

na APC (včetně faktoru V Leiden), deficit antitrombinu III, deficit proteinu C, deficit

proteinu S

velký chirurgický zákrok s déletrvající imobilizací (viz bod 4.4)

vysoké riziko žilního tromboembolismu v důsledku přítomnosti více rizikových faktorů

(viz bod 4.4);

Přítomnost nebo riziko arteriálního tromboembolismu (ATE)

arteriální

tromboembolismus

současný

arteriální

tromboembolismus,

anamnéza

arteriálního tromboembolismu (např. infarkt myokardu) nebo prodromální stav (např.

angina pectoris);

cerebrovaskulární

onemocnění

současná

cévní

mozková

příhoda,

anamnéza

cévní

mozkové příhody nebo prodromálního stavu (např. tranzitorní ischemická ataka, TIA);

známá hereditární nebo získaná predispozice k arteriálnímu tromboembolismu, jako je

hyperhomocysteinemie a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipinové protilátky, lupus

antikoagulans);

anamnéza migrény s fokálními neurologickými příznaky;

vysoké riziko arteriálního tromboembolismu v důsledku vícečetných rizikových faktorů

(viz bod 4.4) nebo přítomnosti jednoho závažného rizikového faktoru, jako je:

diabetes mellitus s cévními příznaky;

závažná hypertenze;

závažná dyslipoproteinemie

Závažné jaterní onemocnění stávající nebo v anamnéze až do navrácení hodnot jaterních funkcí k

normálu.

Závažná renální insuficience nebo akutní renální selhání.

Existující jaterní tumory nebo jejich výskyt v anamnéze (benigní či maligní).

Přítomnost pohlavními steroidy ovlivnitelných malignit (tj. pohlavních orgánů nebo prsů) nebo

podezření na ně.

Vaginální krvácení s nediagnostikovanou příčinou.

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Přípravek Natrine je kontraindikován při současném užívání léčivých přípravků obsahujících

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir, (viz bod 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění

Pokud jsou přítomna jakákoli onemocnění nebo rizikové faktory uvedené níže, má být vhodnost

přípravku Natrine s ženou prodiskutována. V případě zhoršení nebo prvního výskytu jakéhokoli z

těchto stavů nebo rizikových faktorů má být ženě doporučeno, aby kontaktovala svého lékaře, který

5/21

stanoví, zda by měla užívání přípravku Natrine ukončit. V případě podezření nebo potvrzení žilního

tromboembolismu (VTE) nebo arteriálního tromboembolismu (ATE) musí být přerušeno užívání

kombinované hormonální antikoncepce (CHC). V případě, že je antikoagulační léčba zahájena, má být

užívána adekvátní alternativní antikoncepce a to z důvodu teratogenních účinků antikoagulační léčby

(kumariny).

Cirkulační poruchy

Riziko žilního tromboembolismu (VTE)

Užívání

jakékoli

kombinované

hormonální

antikoncepce

(CHC)

zvyšuje

riziko

žilního

tromboembolismu (VTE) ve srovnání s jejím neužíváním.

Přípravky, které obsahují levonorgestrel,

norgestimát nebo norethisteron jsou spojovány s nejnižším rizikem VTE. Další přípravky, jako

je přípravek

Natrine

mohou mít až dvakrát vyšší úroveň rizika. Rozhodnutí používat jakýkoli

přípravek jiný než ten, který má nejnižší riziko VTE, má

být učiněno po diskusi se ženou, aby se

zajistilo, že rozumí riziku VTE u přípravku

Natrine

, rozumí, jak její současné rizikové faktory

toto riziko ovlivňují a že riziko VTE je nejvyšší v prvním roce užívání léku. Existují také některé

důkazy, že riziko je zvýšené, když je CHC opětovně zahájena po pauze v užívání trvající 4 týdny

nebo déle.

U žen, které neužívají CHC a nejsou těhotné, se asi u 2 z 10 000 vyvine VTE v průběhu jednoho roku.

U každé jednotlivé ženy však může být riziko daleko vyšší v závislosti na jejích základních rizikových

faktorech (viz níže).

Odhaduje se

že z 10 000 žen, které používají CHC obsahující drospirenon se u 9 až 12 žen vyvine

VTE během jednoho roku; v porovnání s přibližně 6

případy u žen, které používají CHC obsahující

levonorgestrel.

V obou případech je tento počet VTE za rok menší, než počet očekávaný u žen během těhotenství

nebo po porodu.

VTE může být fatální v 1-2 % případů.

Tyto incidence byly odhadnuty ze souhrnu dat z epidemiologických studií s použitím relativních rizik

pro různé přípravky ve srovnání s CHC obsahující levonorgestrel.

Střední bod rozmezí 5-7 na 10 000 WY (žen-roků) na základě relativního rizika pro CHC obsahující

levonorgestrel oproti jejímu nepoužívání přibližně 2,3 až 3,6

6/21

Počet příhod VTE na

10 000

žen za rok

Extrémně

vzácně

byla

hlášena

trombóza

uživatelek

dalších

cévách,

např.

jaterních,

mezenterických, renálních nebo retinálních žilách a tepnách.

Rizikové faktory VTE

Riziko žilních tromboembolických komplikací u uživatelek CHC se může podstatně zvyšovat u ženy,

která má další rizikové faktory, zvláště pokud je přítomno více rizikových faktorů (viz tabulka).

Přípravek Natrine je kontraindikován, pokud má žena více rizikových faktorů, které pro ni představují

vysoké riziko žilní trombózy (viz bod 4.3). Pokud má žena více než jeden rizikový faktor, je možné, že

zvýšení rizika je vyšší než součet jednotlivých faktorů - v tomto případě má být zváženo její celkové

riziko VTE. Pokud je poměr přínosů a rizik považován za negativní, nemá být CHC předepisována

(viz bod 4.3).

Tabulka: Rizikové faktory VTE

Rizikový faktor

Poznámka

Obezita (index tělesné hmotnosti nad

30 kg/m²)

Při zvýšení BMI se významně zvyšuje riziko.

Zvláště důležité je zvážit, zda jsou také přítomny další

rizikové faktory.

Prodloužená imobilizace (včetně cesty

letadlem

delší

než

hodiny),

velký

chirurgický

zákrok,

jakýkoli

chirurgický zákrok na nohách a pánvi,

neurochirurgický

zákrok

nebo

větší

trauma.

těchto

situacích

doporučeno

ukončit

používání/užívání

náplasti/pilulky/kroužku

případě

plánovaného chirurgického výkonu minimálně 4 týdny

předem) a nezahajovat užívání/používání do dvou týdnů

kompletní

remobilizaci.

použít

další

antikoncepční

metoda

zabránění

nechtěnému

těhotenství.

Antitrombotická léčba má být zvážena, pokud přípravek

Natrine nebyl předem vysazen.

Počet příhod

Neuživatelka CHC (2 příhody)

CHC obsahující drospirenon

(9-12 příhod)

CHC obsahující levonorgestrel

(5-7 příhod)

7/21

Poznámka:

dočasná

imobilizace,

včetně cestování letadlem > 4 hodiny

může

být

také

rizikovým

faktorem

VTE,

zvláště

žen

dalšími

rizikovými faktory

Pozitivní

rodinná

anamnéza

(žilní

tromboembolismus

kdykoli

sourozence

nebo

rodiče,

zvláště

relativně nízkém věku např. do 50 let

věku).

Pokud je suspektní hereditární predispozice, má být

žena

před

rozhodnutím

používání

jakékoli

odeslána k odborníkovi na konzultaci

Další onemocnění související s VTE

Zhoubné onemocnění, systémový lupus erythematodes,

hemolyticko-uremický

syndrom,

chronické

zánětlivé

onemocnění střev (Crohnova choroba nebo ulcerózní

kolitida) a srpkovitá anemie

Vyšší věk

Zvláště nad 35 let

Není žádná shoda o možné roli varixů a povrchové tromboflebitidy v nástupu nebo progresi žilní

trombózy.

Zvýšené riziko tromboembolismu v těhotenství a zvláště během šestinedělí musí být zváženo (pro

informaci o „Fertilita, těhotenství a kojení “ viz bod 4.6).

Příznaky VTE (hluboká žilní trombóza a plicní embolie)

případě

příznaků

být

ženě

doporučeno,

vyhledala

okamžitou

lékařskou

pomoc

informovala lékaře, že užívá CHC.

Příznaky hluboké žilní trombózy (DVT) mohou zahrnovat:

jednostranný otok nohy a/nebo chodidla nebo podél žíly v noze;

bolest nebo citlivost v noze, která může být pociťována pouze vstoje nebo při chůzi;

zvýšenou teplotu postižené nohy, zarudnutí nebo změnu barvy kůže nohy.

Příznaky plicní embolie (PE) mohou zahrnovat:

náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého dýchání;

náhlý kašel, který může být spojený s hemoptýzou;

ostrou bolest na hrudi;

těžké točení hlavy nebo závrať;

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.

Některé z těchto příznaků (např. „dušnost“, „kašel“) nejsou specifické a mohou být nesprávně

interpretovány jako častější nebo méně závažné příhody (např. infekce dýchacího traktu).

Dalšími známkami cévní okluze mohou být: náhlá bolest, otok a světle modré zbarvení končetin.

Pokud nastane okluze v oku, mohou se příznaky pohybovat od nebolestivého rozmazaného vidění,

které může přejít do ztráty zraku. Někdy může nastat ztráta zraku téměř okamžitě.

Riziko arteriálního tromboembolismu (ATE)

Epidemiologické

studie

spojovaly

používání

zvýšeným

rizikem

arteriálního

tromboembolismu (infarkt myokardu) nebo cerebrovaskulární příhody (např. tranzitorní ischemická

ataka, cévní mozková příhoda). Arteriální tromboembolické příhody mohou být fatální.

8/21

Rizikové faktory ATE

Riziko arteriálních tromboembolických komplikací nebo cerebrovaskulární příhody u uživatelek CHC

se zvyšuje u žen s rizikovými faktory (viz tabulka). Přípravek Natrine je kontraindikován, pokud má

žena jeden závažný rizikový faktor nebo více rizikových faktorů ATE, které pro ni představují riziko

arteriální trombózy (viz bod 4.3). Pokud má žena více než jeden rizikový faktor, je možné, že zvýšení

rizika je vyšší než součet jednotlivých faktorů - v tomto případě má být zváženo její celkové riziko.

Pokud je poměr přínosů a rizik považován za negativní, nemá by být CHC předepisována (viz

bod 4.3).

Tabulka: Rizikové faktory ATE

Rizikový faktor

Poznámka

Vyšší věk

Zvláště nad 35 let

Kouření

Ženě má být doporučeno, aby nekouřila, pokud chce

používat CHC. Ženám ve věku nad 35 let, které dále

kouří, má být důrazně doporučeno, aby používaly jinou

metodu antikoncepce.

Hypertenze

Obezita (index tělesné hmotnosti nad

30 kg/m²)

Při zvýšení BMI se významně zvyšuje riziko.

Zvláště důležité u žen s dalšími rizikovými faktory

Pozitivní rodinná anamnéza (arteriální

tromboembolismus

kdykoli

sourozence

nebo

rodiče,

zvláště

relativně nízkém věku např. do 50 let

věku).

Pokud je suspektní hereditární predispozice, má být

žena

odeslána

odborníkovi

konzultaci

před

rozhodnutím o používání jakékoli CHC

Migréna

Zvýšení

frekvence

nebo

závažnosti

migrény

během

používání CHC (což může být prodromální známka

cévní

mozkové

příhody)

může

být

důvodem

okamžitého ukončení léčby

Další

onemocnění

související

nežádoucími cévními příhodami

Diabetes

mellitus,

hyperhomocysteinemie,

chlopenní

srdeční

vada

fibrilace

síní,

dyslipoproteinemie

systémový lupus erythematodes.

Příznaky ATE

případě

příznaků

být

ženě

doporučeno,

vyhledala

okamžitou

lékařskou

pomoc

informovala lékaře, že užívá CHC.

Příznaky cévní mozkové příhody mohou zahrnovat:

náhlou necitlivost nebo slabost obličeje, paže nebo nohy, zvláště na jedné straně těla;

náhlé potíže s chůzí, závratě, ztrátu rovnováhy nebo koordinace;

náhlou zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním;

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích;

náhlou, závažnou nebo prodlouženou bolest hlavy neznámé příčiny;

ztrátu vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu.

Dočasné příznaky naznačují, že se jedná o tranzitorní ischemickou ataku (TIA).

Příznaky infarktu myokardu (IM) mohou zahrnovat:

bolest, nepříjemný pocit, tlak, těžkost, pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod

hrudní kostí;

nepříjemný pocit vyzařující do zad, čelisti, hrdla, paže, žaludku;

pocit plnosti, poruchu trávení nebo dušení;

pocení, nauzeu, zvracení nebo závratě;

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost;

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.

9/21

Nádory

V některých epidemiologických studiích bylo hlášeno zvýšené riziko karcinomu děložního hrdla při

dlouhodobém užívání COC (déle než 5 let), ale stále pokračují spory o tom, do jaké míry tento

výsledek souvisí s dalšími zjištěnými faktory v oblasti sexuálního chování a dalšími faktory, například

lidským papillomavirem (HPV).

Meta-analýza 54 epidemiologických studií hovoří o lehce zvýšeném relativním riziku (RR = 1,24)

diagnózy karcinomu prsu u žen, které právě užívají COC. Toto zvýšené riziko postupně klesá během

10 let po ukončení užívání COC. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je vzácný u žen do 40 let,

zvýšení počtu diagnostikovaných případů u současných a dřívějších uživatelek COC je malé ve vztahu

k celkovému riziku onemocnění. Tyto studie nepřinášejí důkaz o příčinném vztahu. Zjištěný rizikový

trend může být způsoben časnější diagnostikou nádoru u uživatelek COC, biologickými účinky COC

či kombinací obou faktorů. Karcinom prsu diagnostikovaný u současných nebo minulých uživatelek

bývá klinicky méně pokročilý než karcinom u žen, které COC nikdy neužívaly.

Ve vzácných případech byly u uživatelek COC diagnostikovány benigní jaterní tumory a ještě

vzácněji maligní jaterní tumory. V ojedinělých případech vedly tyto tumory k život ohrožujícímu

nitrobřišnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního

krvácení u ženy užívající COC, je třeba v diferenciální diagnóze vzít v úvahu možnost hepatálního

tumoru.

Při

užívání

vysokodávkovaných

ethinylestradiolu)

sníženo

riziko

karcinomu

endometria a ovarií. Zda toto platí i pro nízkodávkovaná COC, musí být ještě potvrzeno.

Zvýšení

hladiny ALT

Během klinických studií u pacientek léčených pro virovou hepatitidu C (HCV) léčivými přípravky

obsahujícími ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir s ribavirinem nebo bez ribavirinu, došlo k

zvýšení aminotransferázy (ALT) na více než pětinásobek horní hranice normálních hodnot (ULN)

výrazně častěji u žen, které užívaly přípravky obsahující ethinylestradiol, jako jsou kombinovaná

hormonální kontraceptiva (CHC) (viz body 4.3 a 4.5).

Ostatní stavy

Progestagenní složka přípravku Natrine je antagonistou aldosteronu s draslík šetřícími vlastnostmi. Ve

většině případů se neočekává zvýšení hladiny draslíku. V klinické studii však u některých pacientek s

lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin a současným užíváním draslík šetřících léčivých

přípravků došlo během užívání drospirenonu k mírnému, ale ne signifikantnímu zvýšení hladiny

draslíku v séru. Proto doporučujeme kontrolovat sérové koncentrace draslíku během prvního užívacího

cyklu u pacientek s renální insuficiencí a předchozí sérovou koncentrací draslíku v horní části

referenčního rozsahu, a zvláště pak při současné aplikaci draslík šetřících přípravků. Viz také bod 4.5.

Ženy s projevem či rodinou anamnézou hypertriglyceridemie mohou mít při užívání COC zvýšené

riziko pankreatitidy.

Přestože bylo u řady žen užívajících COC hlášeno mírné zvýšení krevního tlaku, klinicky významný

vzestup krevního tlaku je vzácný. Pouze v těchto vzácných případech je odůvodněno okamžité

vysazení COC. Pokud se při použití COC u již dříve existující hypertenze objeví konstantně zvýšené

hodnoty nebo významný vzestup krevního tlaku, které neodpovídají na antihypertenzní léčbu, COC je

nutno vysadit. Uzná-li lékař za vhodné, COC lze opět nasadit, jestliže lze antihypertenzní terapií

dosáhnout normálních hodnot krevního tlaku.

Zhoršení nebo první projev následujících stavů byl hlášen v souvislosti s těhotenstvím i užíváním

COC, spojitost s COC však nebyla prokázána: žloutenka a/nebo svědění související s cholestázou,

žlučové

kameny,

porfyrie,

systémový

lupus

erythematodes,

hemolyticko-uremický

syndrom,

Sydenhamova chorea, herpes gestationis, ztráta sluchu způsobená otosklerózou.

10/21

U žen s vrozeným angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat symptomy

angioedému.

Přerušení užívání COC může být nevyhnutelné při akutních a chronických poruchách jaterních funkcí,

než se markery jaterních funkcí vrátí k normálním hodnotám. Přerušení užívání COC rovněž vyžaduje

recidiva cholestatické žloutenky nebo s cholestázou souvisejícího pruritu, které se poprvé objevily v

těhotenství nebo během dřívějšího užívání pohlavních steroidů.

Přestože COC mohou mít vliv na periferní rezistenci na inzulín a na glukózovou toleranci, neexistuje

důkaz, že u diabetiček užívajících nízkodávková COC (< 0,05 mg ethinylestradiolu) je nutné změnit

terapeutický režim pro diabetes. V každém případě však diabetičky užívající COC musí být pečlivě

sledovány, zvláště na začátku jejich užívání.

V souvislosti s užíváním COC bylo hlášeno zhoršení endogenní deprese, epilepsie, Crohnovy choroby

a ulcerativní kolitidy.

Občas se může vyskytnout chloasma, zvláště u žen s anamnézou chloasma gravidarum. Ženy se

sklony k chloasmatu se mají během užívání COC vyhýbat expozici slunečnímu a ultrafialovému

záření.

Každá z růžových tablet tohoto léčivého přípravku obsahuje 46 mg laktosy, každá z bílých tablet

obsahuje

laktosy.

Pacientky

vzácnými

dědičnými

problémy

intolerancí

galaktosy,

vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy, by tento přípravek neměly užívat.

Lékařské vyšetření/konzultace

Před prvním užíváním nebo znovuzahájením užívání přípravku Natrine má být získána kompletní

anamnéza (včetně rodinné anamnézy) a musí být vyloučeno těhotenství. Má se změřit krevní tlak a má

být provedeno tělesné vyšetření při zvážení kontraindikací (viz bod 4.3) a varování (viz bod 4.4). Je

důležité, aby byla žena upozorněna na informace o žilní a arteriální trombóze, včetně rizika přípravku

Natrine v porovnání s dalšími typy CHC, na příznaky VTE a ATE, známé rizikové faktory a co má

dělat v případě suspektní trombózy.

Žena má také být informována, aby si pečlivě přečetla příbalovou informaci pro uživatele a aby

dodržovala uvedené instrukce. Frekvence a povaha vyšetření mají být založeny na stanovených

postupech a upraveny podle individuálních potřeb ženy.

Ženy mají být informovány, že hormonální antikoncepce nechrání před HIV infekcí (AIDS) a dalšími

sexuálně přenosnými chorobami.

Snížení účinnosti

Účinnost COC může být snížena například při vynechání účinné tablety (viz bod 4.2), v případě

gastrointestinálních poruch při užívání účinných tablet (viz bod 4.2), nebo při současném užívání

dalších léků (viz bod 4.5).

Snížení kontroly cyklu

Při užívání všech kombinovaných perorálních kontraceptiv (COC) může dojít k nepravidelnému

krvácení (špinění či krvácení z průniku mimo periodu), zvláště během prvních měsíců užívání. Z toho

důvodu má hledání příčiny nepravidelného krvácení smysl až po adaptačním intervalu přibližně tří

cyklů.

Pokud nepravidelnosti v krvácení trvají či se vyskytnou po dosud pravidelných cyklech, je třeba zvážit

jiné

než hormonální

příčiny a

provést odpovídající diagnostické

kroky k

vyloučení malignit

těhotenství. Mohou zahrnovat i kyretáž.

11/21

U některých žen nemusí dojít během placebového období ke krvácení. Pokud byly tablety užívány

podle pokynů popsaných v bodě 4.2, je otěhotnění ženy nepravděpodobné. Pokud však přípravek před

absencí prvního pravidelného krvácení nebyl používán podle pokynů, či pokud dojde k vynechání

dvou krvácení po sobě, před dalším užíváním přípravku je třeba vyloučit možnost těhotenství.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Poznámka: aby byly zjištěny možné interakce, mají být prostudovány příbalové informace současně

užívaných léků.

Farmakodynamické interakce

Současné podávání s léčivými přípravky obsahujícími ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir, s

ribavirinem nebo bez ribavirinu, může zvýšit riziko zvýšení hladiny ALT (viz body 4.3 a 4.4). Proto je

třeba uživatelky přípravku Natrine před zahájením léčby tímto kombinovaným léčebným režimem

převést na alternativní metodu antikoncepce (např. antikoncepci obsahující pouze progestagen nebo

nehormonální metody). Přípravek Natrine je možné znovu začít užívat 2 týdny po ukončení léčby

tímto kombinovaným léčebným režimem.

Účinky jiných léčivých přípravků na přípravek Natrine

Interakce se mohou objevit s léky, které indukují jaterní enzymy, což může mít za následek zvýšenou

clearance pohlavních hormonů a může vést ke krvácení z průniku a/nebo k selhání kontracepce.

Postup

Enzymová indukce může být pozorována již po několika dnech léčby. Maximální enzymová indukce

je obvykle pozorována během několika týdnů. Po přerušení léčby může enzymová indukce přetrvávat

po dobu okolo 4 týdnů.

Krátkodobá léčba

Ženy, které se léčí některým z enzymy indukujících léků, má přechodně používat navíc k COC

bariérovou kontracepční metodu nebo použít jinou metodu kontracepce. Bariérová metoda musí být

používána po celou dobu léčby souběžně podávaným lékem a dalších 28 dní po ukončení léčby.

Pokud léčba zasáhne do období ukončení užívání účinných tablet COC ze stávajícího blistru, placebo

tablety musí být vyřazeny a ihned má být zahájeno užívání dalšího blistru COC.

Dlouhodobá léčba

Pokud je žena na dlouhodobé léčbě léčivou látkou, která indukuje jaterní enzymy, doporučuje se

používat jinou spolehlivou nehormonální kontracepci.

V literatuře byly popsány následující interakce.

Látky zvyšující clearance COC (snižují účinnost COC enzymovou indukcí) například:

barbituráty,

bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin a léky na HIV infekci ritonavir, nevirapin a

efavirenz

zřejmě

také

felbamát,

griseofulvin,

oxkarbazepin,

topiramát

přípravky

obsahující

třezalku tečkovanou (hypericum perforatum).

Látky s různým účinkem na clearance COC:

Při

současném

podávání

společně

mnoho

kombinací

inhibitorů

proteázy

nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy včetně kombinací s HCV inhibitory může snižovat

nebo zvyšovat plazmatickou koncentraci estrogenu nebo progestinů. Účinek těchto změn může být v

některých případech klinicky významný.

Proto

mají

být

prostudovány

informace

přípravku

souběžné

léčbě

HIV/HCV,

byly

identifikovány možné interakce, a příslušná doporučení. V případě jakýchkoliv pochyb mají ženy,

12/21

které jsou na léčbě inhibitory proteázy nebo nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy, navíc

použít bariérovou kontracepční metodu.

Látky snižující clearance COC (enzymové

inhibitory)

Klinický význam potenciálních interakcí s enzymovými inhibitory zůstává neznámý.

Současné podávání silných inhibitorů CYP3A4 může zvýšit plazmatickou koncentraci estrogenu nebo

progestinu nebo obou hormonů.

Ve studii s opakovanými dávkami kombinace drospirenon (3 mg denně)/ethinylestradiol (0,02 mg

denně), současné podání silného inhibitoru CYP3A4 ketokonazolu po dobu 10 dní zvýšilo AUC(0-24

hod) drospirenonu a ethinylestradiolu 2,7krát a 1,4krát.

Bylo

zjištěno,

etorikoxib

dávkách

mg/den

zvyšuje

plazmatické

koncentrace

ethinylestradiolu

násobek,

je-li

užíván

současně

kombinovanou

hormonální

antikoncepcí obsahující 0,035 mg ethinylestradiolu.

Účinky přípravku Natrine na jiné léčivé přípravky

COC mohou ovlivnit metabolismus jiných léčivých látek. Mohou jejich plazmatické a tkáňové

koncentrace buď zvyšovat (např. cyklosporinu), nebo snižovat (např. lamotriginu).

Na základě studií interakcí in vivo na dobrovolnicích, které užívaly omeprazol, simvastatin nebo

midazolam jako substrát, se ukázalo, že klinicky významná interakce drospirenonu v dávce 3 mg s

metabolismem jiných léčivých látek zprostředkovaným cytochromem P450 je nepravděpodobná.

Klinické údaje ukazují, že ethinylestradiol inhibuje clearance substrátů CYP1A2, což vede k mírnému

(např. theofylin) nebo střednímu (např. tizanidin) vzestupu jejich plazmatických koncentrací.

Jiné formy interakce

pacientek

renální

insuficience

současné

užívání

drospirenonu

inhibitorů

nebo

nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) nemělo významný vliv na hladinu sérového draslíku.

Současné užívání přípravku Natrine s antagonisty aldosteronu nebo s draslík šetřícími diuretiky však

nebylo ověřováno. Při uvedené kombinaci léků má být provedeno vyšetření sérového draslíku během

prvního léčebného cyklu. Viz také bod 4.4.

Laboratorní vyšetření

Užívání

kontracepčních

steroidů

může

ovlivnit

výsledky

některých

laboratorních

testů,

včetně

biochemických parametrů funkce jater, štítné žlázy, nadledvinek a ledvin, plazmatických hladin

bílkovin (bílkovinných nosičů), např. globulinu vázajícího kortikosteroidy a frakcí lipidů/lipoproteinů,

parametrů metabolismu cukrů a koagulačních a fibrinolytických parametrů.

Změny obvykle zůstávají v rozmezí normálních laboratorních referenčních hodnot. Drospirenon

způsobuje

zvýšení

plasmatické

aktivity

reninu

plasmatického

aldosteronu

svoji

mírnou

antimineralokortikoidní aktivitou.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Natrine není indikován během těhotenství.

Pokud během užívání přípravku Natrine dojde k otěhotnění, jeho další užívání musí být ihned

ukončeno. Rozsáhlé epidemiologické studie však nezaznamenaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí

13/21

narozených ženám užívajícím COC před otěhotněním, ani teratogenní vliv COC neúmyslně užívaných

v časném těhotenství.

Studie na zvířatech ukázaly nežádoucí účinek během těhotenství a v období kojení (viz bod 5.3). Na

základě těchto údajů získaných na zvířatech nelze vyloučit nežádoucí hormonální působení léčivých

látek. Všeobecné zkušenosti s užíváním COC během těhotenství však neprokázaly žádný konkrétní

nežádoucí účinek u člověka.

Údaje týkající se užívání kombinace ethinylestradiolu/drospirenonu v těhotenství jsou příliš omezené,

než aby bylo možno udělat závěry o jeho negativním vlivu na těhotenství, zdraví plodu nebo

novorozence. Doposud nejsou k dispozici žádné relevantní epidemiologické údaje.

Zvýšené riziko VTE během poporodního období je třeba brát v úvahu při znovuzahájení užívání

přípravku Natrine (viz body 4.2 a 4.4).

Kojení

Kojení může být ovlivněno kombinovanými perorálními kontraceptivy, která mohou snížit množství

mateřského mléka a změnit jeho složení. Užívání perorální kontracepce tedy obecně nelze doporučit,

dokud kojící matka dítě zcela nepřevedla na umělou stravu. Malé množství kontracepčních steroidů a

/nebo jejich metabolitů může být při jejich užívání vylučováno do mléka. Tato množství mohou mít

vliv na dítě.

Fertilita

Přípravek Natrine je indikován k prevenci otěhotnění. Informace o návratu fertility viz bod 5.1.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Žádné účinky na

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly u uživatelek COC pozorovány.

4.8

Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny během užívání kombinace ethinylestradiolu/drospirenonu.

Tabulka uvedena níže uvádí nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů databáze MedDRA.

Frekvence jsou založené na údajích z klinických studií. K popisu reakcí a souvisejících stavů byly

použity nejvhodnější termíny dle MedDRA.

Nežádoucí reakce spojené s užíváním

kombinace ethinylestradiolu/drospirenonu

jako perorální

kontracepce nebo k léčbě mírné acne vulgaris podle tříd orgánových systémů a terminologie

MedDRA.

T

ří

da

Č

ast

é

Méně

čas

t

é

Vz

ácné

N

ení

z

mo (z

orgánový

ch

(

/100 až

< 1/10) (

1/1000

(

1/10 0

00 až

dostup

ch

údajů

syst

é

m

ů

>1/100)

> 1/1000)

nelze ur

č

it)

(verze MedDRA

9.1)

Infekce a infestace

kandidóza

Poruchy krve a

lymfatick

ého

syst

é

mu

anemie

trombocytemie

Poruchy

imunitn

ího

syst

é

mu

alergická reakce

hypersensitivita

14/21

Endokrinn

í

poruchy

endokrinní porucha

Poruchy

metabolismu a

výž

ivy

zvýšená chuť k jídlu

anorexie

hyperkalemie

hyponatremie

Psychiatr

ické

poruchy

psychická labilita

deprese

nervozita

somnolence

anorgasmie

nespavost

Poruchy

nervové

ho

syst

é

mu

bolest hlavy

závratě

parestezie

vertigo

třes

Poruchy oka

konjunktivitida

suché oči

onemocnění oka

Srdeč

n

í

poruchy

tachykardie

C

évní

poruchy

migréna

křečové

žíly

hypertenze

flebitida

poruchy

cév

epistaxe synkopa

žilní

tromboembolismus

(VTE)

arteriální

tromboembolismus

(ATE)

Gastrointest

iná

l

poruchy

nauzea

bolest břicha

zvracení

dyspepsie

flatulence

gastritida

průjem

zvětšené břicho

gastrointestinální

poruchy

pocit

plnosti

gastrointestinálního

traktu

hiátová

hernie

orální kandidóza

zácpa

pocit

sucha

v ústech

Poruchy jater a

žlučových

cest

bolest žlučníku

cholecystitida

15/21

Poruchy k

ůž

e a

podko

ž

n

í

tká

n

ě

akné

svědění

vyrážka

chloasma

ekzém

alopecie

acneiformn

dermatitida

suchá kůže

erythema

nodosum

hypertrichóza

kožní poruchy

kožní strie

kontaktní

dermatitida

fotosenzitivní

dermatitida

kožní uzlíky

erythema multiforme

Poruchy

poh

ybového

syst

é

mu a pojivov

é

tká

n

ě

bolest v zádech

bolest

končetinách

svalové křeče

Poruchy

reprodu

n

ího

syst

é

mu prsu

bolest na prsou

metrorag

amenore

vaginální

kandidóza

pánevní

bolest

zvětšení

prsů

fibrocystické

onemocnění prsu

děložní a vaginální

krvácení*

výtok z genitálií

návaly horka

vaginitida

poruchy

menstruace

dysmenorea

hypomenorea

menoragie suchost

pochvy

suspektní

nález ve

stěru

snížení libida

dyspareunie

vulvovaginitida

krvácení

pohlavním

styku

krvácení

při

vysazení

léku

cysta

prsu

hyperplazie

prsu

novotvary

prsu

cervikální

polyp

atrofie

endometria

ovariální

cysty

zvětšení dělohy

Cel

kové

poruchy a

reakce v m

í

s

aplikace

astenie

zvýšené

pocení

edém

(celkový edém,

periferní

edém,

edém obličeje)

malátnost

V

yšetření

zvýšení tělesné

hmotnosti

snížení tělesné

hmotnosti

* nepravidelnosti krvácení obvykle vymizí během další léčby

16/21

Popis vybraných nežádoucích účinků

U žen užívajících kombinovanou perorální kontracepci bylo pozorováno zvýšené riziko arteriálních a

žilních

trombotických

tromboembolických

příhod,

včetně

infarktu

myokardu,

cévní

mozkové

příhody, tranzitorních ischemických atak, žilní trombózy a plicní embolie a je podrobněji popsáno v

bodě 4.4.

Následující závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u žen užívajících COC, které jsou podrobněji

uvedeny v bodě 4.4:

hypertenze;

tumory jater;

výskyt nebo zhoršování stavů, kde spojitost s COC není jasná: Crohnova choroba, ulcerózní

kolitida, epilepsie, děložní myom, porfyrie, systémový lupus erythematodes, herpes gestationis,

Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndrom, cholestatická žloutenka;

chloasma;

akutní nebo chronické poruchy funkce jater si mohou vyžádat přerušení užívání COC, dokud se

hodnoty ukazatelů jaterní funkce nevrátí do normálních hodnot.

žen

vrozeným

angioedémem

mohou

exogenní

estrogeny

indukovat

nebo

exacerbovat

symptomy angioedému.

U uživatelek kombinovaných perorálních kontraceptiv (COC) je lehce zvýšena frekvence rakoviny

prsu. Protože rakovina prsu je vzácná u žen pod 40 let věku, počet případů navíc je malý ve vztahu k

celkovému riziku rakoviny prsu. Kauzální vztah ke kombinovaným perorálním kontraceptivům není

znám. Další informace viz body 4.3 a 4.4.

Interakce

Následkem interakcí jiných léků (enzymových induktorů) s perorální kontracepcí může být krvácení z

průniku a/nebo selhání kontracepčního účinku (viz bod 4.5).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

S předávkováním přípravkem Natrine nejsou dosud žádné zkušenosti. Na základě zkušeností s

ostatními perorálními kombinovanými kontraceptivy by se v tomto případě mohly vyskytnout tyto

příznaky: nauzea, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Antidotum neexistuje a další

léčba má být symptomatická.

17/21

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

: progestiny a estrogeny, fixní kombinace

ATC kód: G03AA12

Pearl index selhání metody: 0,41 (horní hranice 95 % intervalu spolehlivosti: 0,85).

Celkový Pearl index (selhání metody + selhání pacientky): 0,80 (horní hranice 95 % intervalu

spolehlivosti: 1,30).

Antikoncepční účinek přípravku Natrine je založen na spolupůsobení různých faktorů. Nejdůležitější z

nich je inhibice ovulace a změny endometria.

Během tři cykly trvající studie sledující inhibici ovulace a porovnávající podávání drospirenonu 3 mg/

ethinylestradiolu 0,020 mg ve 24denním dávkovacím režimu oproti 21dennímu dávkovacímu režimu,

vykázal 24denní režim větší potlačení vývoje folikulů. Po úmyslně vyvolaných chybách dávkování

během třetího cyklu léčby se u více žen ve 21denním režimu prokázala ovariální aktivita, včetně

zvýšeného rizika ovulace, ve srovnání se ženami užívajícími 24denní režim. Ovariální aktivita se

vrátila na úroveň před léčbou během cyklu po ukončení léčby u 91,8 % žen, které užívaly 24denní

režim.

Přípravek Natrine je kombinované perorální kontraceptivum obsahující ethinylestradiol a gestagen

drospirenon.

terapeutických

dávkách

drospirenon

také

antiandrogenní

mírné

antimineralokortikoidní

vlastnosti.

Nemá

estrogenní,

glukokortikoidní

antiglukokortikoidní

aktivitu.

Tím

drospirenon

farmakologický

profil

výrazně

podobný

přirozenému

hormonu

progesteronu.

klinických

studií

vyplynulo,

slabé

antimineralokortikoidní

vlastnosti

kombinace

ethinylestradiolu/drospirenonu mají za následek jeho mírný antimineralokortikoidní účinek.

Byly provedeny dvě multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované a placebem kontrolované

klinické studie hodnotící účinnost a bezpečnost kombinace ethinylestradiolu/drospirenonu u žen se

středně závažnou formou akné.

Po šesti měsících léčby ve srovnání s placebem, kombinace ethinylestradiolu/drospirenonu prokázala

statisticky významné snížení výskytu zánětlivých lézí o 15,6 % (49,3 % vs. 33,7 %), nezánětlivých

lézí o 18,5 % (40,6 % vs. 22,1 %), a lézí celkem o 16,5 % (44,6 % vs. 28,1 %). Navíc bylo vyšší

procento pacientek o 11,8 % (18,6 % vs. 6,8 %) s hodnocením „čistá“ nebo „téměř čistá“ na stupnici

ISGA (Investigator’s Static Global Assessment).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Drospirenon

Absorpce

Perorálně podaný drospirenon je rychle a téměř úplně absorbován. Maximální koncentrace látky v séru

– asi 38 ng/ml – je dosaženo přibližně za 1 – 2 hodiny po jednorázovém podání. Biologická dostupnost

je 76 – 85 %. Na biologickou dostupnost drospirenonu nemá současné požití potravy žádný vliv.

Distribuce

perorálním

podání

klesá

sérová

hladina

drospirenonu

konečným

poločasem

hodin.

Drospirenon je vázán na sérový albumin, není vázán na pohlavní hormony vážící globulin (SHBG) ani

na kortikosteroidy

18/21

vážící globulin (CBG). Jen 3 – 5 % celkové sérové koncentrace účinné látky

18/21

je přítomno ve formě volného steroidu. Ethinylestradiolem indukované zvýšení SHBG neovlivňuje

vazbu drospirenonu na sérové proteiny. Průměrný distribuční objem drospirenonu je 3,7 ± 1,2 l/kg.

Biotransformace

Drospirenon je po perorálním podání z velké části metabolizován. Nejdůležitějšími metabolity v

plazmě

jsou

kyselá

forma

drospirenonu

vzniklá

otevřením

laktonového

kruhu

4,5-dihydro-

drospirenon-3-sulfát,

tvořené

redukcí

následnou

sulfatací.

Drospirenon

také

předmětem

oxidativního metabolismu katalyzovaného CYP3A4.

In vitro má drospirenon schopnost slabě až středně silně inhibovat enzymy CYP1A1, CYP2C9,

CYP2C19 a CYP3A4 cytochromu P450.

Eliminace

Rychlost

metabolické

clearance

drospirenonu

séra

ml/min/kg.

Drospirenon

vylučován v nezměněné formě pouze ve stopovém množství. Metabolity jsou vylučovány stolicí a

močí v poměru 1,2 až 1,4. Poločas vylučování metabolitů močí a stolicí je asi 40 hodin.

Rovnovážný stav

Během léčebného cyklu je maximální koncentrace drospirenonu v rovnovážném stavu okolo 70 ng/ml

dosaženo přibližně po 8 dnech léčby. Hladiny drospirenonu se akumulují přibližně faktorem 3 v

důsledku poměru konečného poločasu a dávkovacího intervalu.

Zvláštní skupiny pacientů

Vliv poruchy funkce ledvin

Hladiny drospirenonu v rovnovážném stavu u žen s lehkou poruchou funkce ledvin (clearance

creatininu 50-80 ml/min) byly srovnatelné s ženami, jejichž funkce ledvin byla normální. U žen se

středně těžko poruchou funkce ledvin (Clcr 30-50 ml/min) byly hladiny drospirenonu v průměru o

37 % vyšší ve srovnání s ženami s normální funkcí ledvin. Léčba drospirenonem u žen s lehkou až

středně

těžkou

poruchou

funkce

ledvin

byla

také

dobře

tolerována.

Léčba

drospirenonem

nevykazovala žádný klinicky významný účinek na koncentrace draslíku v séru.

Vliv poruchy funkce jater

U dobrovolnic se středně těžkou poruchou funkce jater byl po jednorázovém podání pozorován asi

50 % pokles perorální clearance ve srovnání s ženami s normální funkcí jater. Pozorovaný pokles

clearance drospirenonu u

dobrovolnic

se středně

těžkou

poruchou

funkce jater

srovnání se

zdravými se neprojevil jako patrný rozdíl koncentrací draslíku v séru. Dokonce ani za přítomnosti

diabetu a současné léčby spironolaktonem (dvou faktorů, které predisponují pacienta k hyperkalemii),

nebyl pozorován vzestup draslíku nad hranici rozmezí normálních hodnot. Závěrem lze říci, že u

pacientek s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh B) byl drospirenon dobře

tolerován.

Etnické skupiny

Nebyly

pozorovány

žádné

klinicky

významné

rozdíly

farmakokinetice

drospirenonu

nebo

ethinylestradiolu mezi bílými ženami a Japonkami.

Ethinylestradiol

Absorpce

Perorálně podaný ethinylestradiol je rychle a kompletně absorbován. Nejvyšší sérové koncentrace

okolo 33 pg/ml je dosaženo po jednorázové perorální dávce během 1 – 2 hodin. Absolutní biologická

dostupnost je přibližně 60 % následkem presystémové konjugace a first-pass metabolismu. Současné

požití stravy snížilo biologickou dostupnost ethinylestradiolu asi u 25 % sledovaných subjektů,

zatímco u ostatních nebyly pozorovány žádné změny.

19/21

Distribuce

Sérové

koncentrace

ethinylestradiolu

klesají

dvou

fázích,

konečná

dispoziční

fáze

charakterizována poločasem přibližně 24 hodin. Ethinylestradiol je vysoce, ale nespecificky vázán na

sérový

albumin

(přibližně

98,5

indukuje

vzestup

sérové

koncentrace

SHBG

kortikoid

vázajícího globulinu (CBG). Distribuční objem byl stanoven na cca 5 l/kg.

Biotransformace

Ethinylestradiol podléhá významnému metabolismu prvního průchodu v tenkém střevě a játrech.

Ethinylestradiol je primárně metabolizován aromatickou hydroxylací, vzniká však velké množství

různých hydroxylovaných a methylovaných metabolitů, které jsou přítomny jako volné metabolity

nebo jako konjugáty s glukuronidy a sulfáty. Metabolická clearance ethinylestradiolu je kolem 5

ml/min/kg.

In vitro je ethinylestradiol reversibilní inhibitor CYP2C19, CYP1A1 a CYP1A2 a pevně vázaný

inhibitor CYP3A4/5, CYP2C8 a CYP2J2.

Eliminace

Ethinylestradiol

není

významném

množství

vylučován

nezměněné

formě.

Metabolity

ethinylestradiolu jsou vylučovány močí a žlučí v poměru 4 : 6. Poločas exkrece metabolitů je asi 1

den.

Rovnovážný stav

Rovnovážného

stavu

dosaženo

během

druhé

poloviny

léčebného

cyklu

sérové

hladiny

ethinylestradiolu se kumulují faktorem od 2,0 do 2,3.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

U laboratorních zvířat byly účinky drospirenonu a ethinylestradiolu omezeny na ty, které jsou spojeny

s jejich známým farmakologickým působením. Zejména studie reprodukční toxicity odhalily u zvířat

embryotoxické a fetotoxické účinky, které jsou považovány za druhově specifické. Při expozici

drospirenonu v dávkách vyšších, než jaké jsou přijímány v přípravku Natrine, byly pozorovány účinky

na diferenciaci pohlaví u plodů potkanů, ale nikoliv u plodů opic.

Studie posuzující riziko pro životní prostředí ukázaly, že ethinylestradiol a drospirenon mají potenciál

představovat riziko pro vodní prostředí (viz bod 6.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Aktivní tableta (růžová)

Jádro tablety:

monohydrát laktosy

předbobtnalý kukuřičný škrob

povidon K30 (E1201)

sodná sůl kroskarmelosy

polysorbát 80 (E433)

magnesium-stearát (E470b)

Potahová

vrstva tablet

poly (vinyl alkohol)

20/21

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3350

mastek (E553b)

žlutý oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)

černý oxid železitý (E172)

Placebo potahované tablety (bílé)

Jádro tablety:

laktosa

povidon K-30 (E1201)

magnesium-stearát (E470b)

Potahová vrstva tablet

poly (vinyl alkohol)

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3350

mastek (E553b)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Čistý až lehce matný průhledný PVC/PVdC-Al blistr.

Velikosti balení:

1 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet + 4 tablety placeba)

3 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet + 4 tablety placeba)

6 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet + 4 tablety placeba)

13 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet + 4 tablety placeba)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a

pro

zacházení s ním

Tento

léčivý

přípravek

může

představovat

riziko

životní

prostředí

(viz

5.3).

Veškerý

nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

21/21

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

17/975/16-C

9.

DA

TUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. 6. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

22. 9. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace