Metalyse

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
tenecteplase
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC kód:
B01AD11
INN (Mezinárodní Name):
tenecteplase
Terapeutické skupiny:
Antitrombotické činidla
Terapeutické oblasti:
Infarkt myokardu
Terapeutické indikace:
Metalyse je indikován k trombolytické léčbě suspektního infarktu myokardu s spřetrvávající elevací ST nebo nedávné levého Tawarova raménka do šesti hodin po nástupu příznaků akutní infarkt myokardu.
Přehled produktů:
Revision: 21
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000306
Datum autorizace:
2001-02-23
EMEA kód:
EMEA/H/C/000306

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 29-07-2014
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 22-09-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 22-09-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 22-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 22-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 29-07-2014

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Metalyse 8 000 jednotek, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Tenecteplasum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Metalyse a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Metalyse podán

Jak se Metalyse používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Metalyse uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Metalyse a k čemu se používá

Metalyse je prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. To znamená, že každé balení obsahuje:

jednu injekční lahvičku obsahující 8 000 jednotek prášku Metalyse a

jednu předplněnou injekční stříkačku obsahující 8 ml vody na injekci

Před použitím je rozpouštědlo (voda na injekci) přidáno k prášku, čímž se připraví injekční roztok

určený k aplikaci.

Metalyse patří do skupiny léků označovaných jako trombolytika. Tyto léky napomáhají rozpouštění

krevních sraženin. Tenekteplasa je rekombinantní fibrin-specifický aktivátor plazminogenu.

Metalyse je určena k léčbě akutního infarktu myokardu (srdeční záchvat) během 6 hodin od začátku

příznaků a napomáhá rozpouštění krevních sraženin, které vznikly v srdečních cévách. Tím předchází

poškozením, která srdeční záchvat způsobují, a je tak život zachraňujícím lékem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Metalyse podán

Přípravek Metalyse Vám nebude lékařem předepsán a podáván:

jestliže jste již dříve měl(a) náhlou, život ohrožující alergickou reakci (závažnou reakci

přecitlivělosti) na léčivou látku (tenekteplasu), gentamicin (stopový zbytek z výrobního

procesu) nebo na kteroukoli další složku přípravku Metalyse. Pokud je léčba přípravkem

Metalyse přesto považována za nezbytnou, musí být okamžitě k dispozici pro případ potřeby

zařízení pro resuscitaci;

jestliže v současnosti trpíte nebo jste v nedávné době trpěl(a) onemocněním, které zvyšuje

riziko krvácení (hemoragie) jako:

porucha krvácivosti nebo sklon ke krvácení (hemoragie)

mozková mrtvice (cévní mozková příhoda)

velmi vysoký, neléčený krevní tlak

zranění hlavy

těžké onemocnění jater

žaludeční vředy (peptické vředy)

varikózní žíly v oblasti jícnu (jícnové varixy)

cévní abnormality (např. aneurysma)

určité typy nádorů

zánět osrdečníku (perikarditida); zánět nebo infekce srdečních chlopní (endokarditida)

demence;

jestliže užíváte tablety/tobolky „ředící“ krev jako warfarin nebo kumarin (antikoagulancia);

jestliže trpíte zánětem slinivky (pankreatitida);

jestliže byl u Vás proveden velký chirurgický zákrok včetně operace mozku nebo míchy;

pokud Vám byla v předešlých dvou týdnech prováděna kardiopulmonální resuscitace

(stlačování hrudníku) trvající déle než 2 minuty.

Upozornění a opatření

Váš lékař bude věnovat zvláštní pozornost podávání přípravku Metalyse:

jestliže jste měl(a) nějakou alergickou reakci jinou než náhlou, život ohrožující alergickou

reakci (závažnou reakci přecitlivělosti) na léčivou látku tenekteplasu, na gentamicin (stopový

zbytek z výrobního procesu), nebo na kteroukoli další složku přípravku Metalyse (viz bod 6:

"Obsah balení a další informace");

jestliže máte problémy s cirkulací krve v mozku (cerebrovaskulární onemocnění);

jestliže trpíte vysokým krevním tlakem;

jestliže se u Vás vyskytlo gastrointestinální (střevní) nebo urogenitální krvácení během

předchozích deseti dnů (může se projevit přítomností krve ve stolici nebo moči);

jestliže u Vás byly shledány abnormality srdečních chlopní (např. mitrální stenóza) doprovázené

abnormalitami srdečního rytmu (např. fibrilace síní);

jestliže Vám byl v předešlých dvou dnech podán lék ve formě intramuskulární injekce (podání

do svalu);

jestliže jste starší než 75 let;

jestliže vážíte méně než 60 kg;

jestliže Vám již byl někdy podán přípravek Metalyse.

Děti a dospívající

Použití přípravku Metalyse u dětí a dospívajících do 18 let věku se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Metalyse

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než je Vám tento přípravek podán.

3.

Jak se Metalyse používá

Lékař pro Vás vypočítá potřebnou dávku přípravku Metalyse dle Vaší tělesné hmotnosti. Základem

pro výpočet je následující tabulka:

Tělesná hmotnost (kg)

méně než 60

60–70

70–80

80–90

nad 90

Metalyse (U)

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Váš lékař u Vás co nejdříve po nástupu bolesti na hrudi spolu s Metalyse začne s léčbou k zabránění

krevního srážení.

Metalyse je podávána jako samostatná injekce do žíly lékařem se zkušenostmi s podáváním léčivých

přípravků tohoto typu.

Lékař Vám Metalyse podá co nejdříve po nástupu bolesti na hrudi, a to jako jednorázovou injekci.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky popsané níže byly zaznamenány u pacientů užívajících přípravek Metalyse:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 člověka z 10):

krvácení

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 člověka z 10):

krvácení v místě injekce nebo vpichu

krvácení z nosu

urogenitální krvácení (můžete zaznamenat krev v moči)

modřiny

gastrointestinální krvácení (např. krvácení ze žaludku nebo střeva)

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 člověka ze 100):

nepravidelný srdeční rytmus (reperfuzní arytmie), někdy vedoucí k srdeční zástavě. Kardiální

(srdeční) zástava může být život ohrožující.

vnitřní krvácení do břišní dutiny (retroperitoneální krvácení)

mozkové krvácení (cerebrální hemoragie). Úmrtí nebo trvalá invalidita může nastat po krvácení

do mozku nebo jiných závažných krvácivých příhodách

krvácení v oblasti oka (oční hemoragie)

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 člověka z 1000):

nízký krevní tlak (hypotenze)

plicní krvácení (pulmonální hemoragie)

přecitlivělost (anafylaktoidní reakce), například vyrážka, kopřivka (urtikarie), potíže s dýcháním

(bronchospasmus)

krvácení do oblasti obklopující srdce (hemoperikard)

krevní sraženina v plicích (plicní embolie) a v cévách jiných orgánových systémů

(tromboembolie)

Není známo (četnost nelze zjistit z dostupných údajů):

tuková embolie (tukové sraženiny)

nevolnost

zvracení

zvýšená tělesná teplota (horečka)

krevní transfuze jako následek krvácení

Stejně jako při podávání dalších trombolytik byly zaznamenány příhody, které jsou následkem

srdečního infarktu a/nebo podávání trombolytika:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 člověka z 10):

nízký krevní tlak (hypotenze)

nepravidelný srdeční rytmus

bolest na hrudi (angina pectoris)

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 člověka z 10):

opakující se bolest na hrudi/angina pectoris (opakující se ischémie)

srdeční záchvat

selhání srdce

šok v důsledku srdečního selhání

zánět osrdečníku

tekutina v plicích (plicní edém)

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 člověka ze 100):

zástava srdce

problém se srdeční chlopní nebo osrdečníkem (mitrální insuficience, výpotek v perikardu)

krevní sraženina v žíle (žilní trombóza)

tekutina mezi osrdečníkem a srdcem (srdeční tamponáda)

přetržení srdečního svalu (ruptura myokardu)

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 člověka z 1000):

krevní sraženina v plicích (plicní embolie)

Tyto srdečně-cévní příhody mohou být život ohrožující a mohou vést až k úmrtí.

V případě krvácení do mozku byly zaznamenány příhody související s nervovým systémem, např.

ospalost (somnolence), poruchy řeči, ochrnutí částí těla (hemiparéza) a záchvaty (křeče).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Metalyse uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce za „EXP“.

Uchovávejte při teplotě do 30

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pokud byl přípravek Metalyse již jednou rozpuštěn, může být uchováván po dobu 24 hodin při teplotě

2-8°C a 8 hodin při 30°C. Nicméně z mikrobiologického hlediska by Váš lékař měl podat připravený

injekční roztok okamžitě po jeho přípravě.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Metalyse obsahuje

Léčivou látkou je tenecteplasum. Jedna injekční lahvička obsahuje tenecteplasum

8 000 jednotek (40 mg). Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 8 ml rozpouštědla. Po

rozpuštění v 8 ml rozpouštědla obsahuje 1 ml 1 000 jednotek tenekteplasy.

Pomocnými látkami jsou arginin, koncentrovaná kyselina fosforečná, polysorbát 20.

Rozpouštědlo je voda pro injekci.

Gentamicin je obsažen jako stopový zbytek z výrobního procesu.

Jak Metalyse vypadá a co obsahuje toto balení

Krabička obsahuje jednu injekční lahvičku s lyofilizovaným práškem pro injekční roztok se 40 mg

tenekteplasy, jednu předplněnou injekční stříkačku obsahující 8 ml rozpouštědla připravenou k použití

a jeden adaptér lahvičky.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorfer Strasse 65

D-88397 Biberach/Riss

Německo

Boehringer Ingelheim France

100-104 avenue de France

75013 Paříž

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim bv

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Tato příbalová informace byla naposledy schválena {MM/RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace

k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Metalyse 10 000 jednotek, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Tenecteplasum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Metalyse a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Metalyse podán

Jak se Metalyse používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Metalyse uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Metalyse a k čemu se používá

Metalyse je prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. To znamená, že každé balení obsahuje:

jednu injekční lahvičku obsahující 10 000 jednotek prášku Metalyse a

jednu předplněnou injekční stříkačku obsahující 10 ml vody na injekci

Před použitím je rozpouštědlo (voda na injekci) přidáno k prášku, čímž se připraví injekční roztok

určený k aplikaci.

Metalyse patří do skupiny léků označovaných jako trombolytika. Tyto léky napomáhají rozpouštění

krevních sraženin. Tenekteplasa je rekombinantní fibrin-specifický aktivátor plazminogenu.

Metalyse je určena k léčbě akutního infarktu myokardu (srdeční záchvat) během 6 hodin od začátku

příznaků a napomáhá rozpouštění krevních sraženin, které vznikly v srdečních cévách. Tím předchází

poškozením, která srdeční záchvat způsobují, a je tak život zachraňujícím lékem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Metalyse podán

Přípravek Metalyse Vám nebude lékařem předepsán a podáván:

jestliže jste již dříve měl(a) náhlou, život ohrožující alergickou reakci (závažnou reakci

přecitlivělosti) na léčivou látku (tenekteplasu), gentamicin (stopový zbytek z výrobního

procesu) nebo na kteroukoli další složku přípravku Metalyse. Pokud je léčba přípravkem

Metalyse přesto považována za nezbytnou, musí být okamžitě k dispozici pro případ potřeby

zařízení pro resuscitaci;

jestliže v současnosti trpíte nebo jste v nedávné době trpěl(a) onemocněním, které zvyšuje

riziko krvácení (hemoragie) jako:

porucha krvácivosti nebo sklon ke krvácení (hemoragie)

mozková mrtvice (cévní mozková příhoda)

velmi vysoký, neléčený krevní tlak

zranění hlavy

těžké onemocnění jater

žaludeční vředy (peptické vředy)

varikózní žíly v oblasti jícnu (jícnové varixy)

cévní abnormality (např. aneurysma)

určité typy nádorů

zánět osrdečníku (perikarditida); zánět nebo infekce srdečních chlopní (endokarditida)

demence;

jestliže užíváte tablety/tobolky „ředící“ krev jako warfarin nebo kumarin (antikoagulancia);

jestliže trpíte zánětem slinivky (pankreatitida);

jestliže byl u Vás proveden velký chirurgický zákrok včetně operace mozku nebo míchy;

pokud Vám byla v předešlých dvou týdnech prováděna kardiopulmonální resuscitace

(stlačování hrudníku) trvající déle než 2 minuty.

Upozornění a opatření

Váš lékař bude věnovat zvláštní pozornost podávání přípravku Metalyse:

jestliže jste měl(a) nějakou alergickou reakci jinou než náhlou, život ohrožující alergickou

reakci (závažnou reakci přecitlivělosti) na léčivou látku tenekteplasu, na gentamicin (stopový

zbytek z výrobního procesu), nebo na kteroukoli další složku přípravku Metalyse (viz bod 6:

"Obsah balení a další informace");

jestliže máte problémy s cirkulací krve v mozku (cerebrovaskulární onemocnění);

jestliže trpíte vysokým krevním tlakem;

jestliže se u Vás vyskytlo gastrointestinální (střevní) nebo urogenitální krvácení během

předchozích deseti dnů (může se projevit přítomností krve ve stolici nebo moči);

jestliže u Vás byly shledány abnormality srdečních chlopní (např. mitrální stenóza) doprovázené

abnormalitami srdečního rytmu (např. fibrilace síní);

jestliže Vám byl v předešlých dvou dnech podán lék ve formě intramuskulární injekce (podání

do svalu);

jestliže jste starší než 75 let;

jestliže vážíte méně než 60 kg;

jestliže Vám již byl někdy podán přípravek Metalyse.

Děti a dospívající

Použití přípravku Metalyse u dětí a dospívajících do 18 let věku se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Metalyse

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než je Vám tento přípravek podán.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Metalyse 8 000 jednotek prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje tenecteplasum 8 000 jednotek (40 mg).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 8 ml rozpouštědla.

Připravený roztok obsahuje tenecteplasum 1 000 jednotek (5 mg) v 1 ml.

Účinnost tenekteplasy se vyjadřuje v jednotkách (U) za použití referenčního standardu, který je

specifický pro tenekteplasu a není srovnatelný s jednotkami používanými u jiných trombolytických

léků.

Tenekteplasa je fibrin-specifický aktivátor plazminogenu, vyráběný rekombinantní DNA technologií

za použití ovariálních buněk čínského křečka.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Prášek je bílý až téměř bílý.

Rozpouštědlo je čiré a bezbarvé.

Naředěný přípravek je čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Metalyse je indikována u dospělých pacientů k trombolytické léčbě suspektního infarktu myokardu

s přetrvávající elevací ST nebo nově vzniklým blokem levého raménka v průběhu 6 hodin od začátku

příznaků akutního infarktu myokardu (AMI).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Metalyse by měla být podávána pouze lékařem, který má zkušenosti s trombolytickou léčbou a

s možností monitorování této léčby na pracovišti.

Léčbu přípravkem Metalyse je nutno zahájit co nejdříve od vzniku příznaků.

Metalyse má být dávkována na základě tělesné hmotnosti pacienta, přičemž maximální dávka činí

10 000 jednotek (50 mg tenekteplasy). Požadovaný objem roztoku k podání správné dávky

tenekteplasy lze zjistit dle následující tabulky:

Hmotnostní kategorie

pacienta

(kg)

Tenekteplasa

Tenekteplasa

(mg)

Odpovídající objem

připraveného roztoku

(ml)

< 60

6 000

60 až < 70

7 000

70 až < 80

8 000

80 až < 90

9 000

10 000

Podrobně viz bod 6.6: Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Starší pacienti (

75 let)

Přípravek Metalyse je nutno podávat s opatrností u starších pacientů (

75 let) z důvodu vyššího rizika

krvácení (viz informace o krvácení v bodě 4.4 a o studii STREAM v bodě 5.1).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Metalyse u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Požadovaná dávka musí být podána jako jednorázový intravenózní bolus přibližně během 10 sekund.

K podání Metalyse lze využít již zavedeného intravenózního přístupu jen tehdy, jestliže byl použit

pouze k podání roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Metalyse je inkompatibilní s roztokem

glukózy.

Žádné další léčivé přípravky se nesmí do připraveného injekčního roztoku přidávat.

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Podpůrná léčba

Podpůrnou antitrombotickou léčbu - léčbu antikoagulační a protidestičkovou, je nutno podávat

v souladu s aktuálními příslušnými terapeutickými doporučeními pro léčbu pacientů s infarktem

myokardu s elevacemi ST.

Informace ke koronární intervenci viz bod 4.4.

V klinických studiích s přípravkem Metalyse byl k podpůrné antitrombotické léčbě podáván

nefrakcionovaný heparin a enoxaparin.

Podávání kyseliny acetylsalicylové by mělo být zahájeno co nejdříve po vzniku příznaků a v této léčbě

se má pokračovat celoživotně, pokud podávání kyseliny acetylsalicylové není kontraindikováno.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Metalyse nesmí být podáván pacientům s anamnézou anafylaktické (tj. život ohrožující)

reakce na kteroukoli ze složek (tj. na tenekteplasu nebo některou z pomocných látek) nebo na

gentamicin (stopový zbytek z výrobního procesu). Pokud je léčba přípravkem Metalyse přesto

považována za nezbytnou, musí být okamžitě k dispozici pro případ potřeby resuscitační zařízení.

Vzhledem k tomu, že je trombolytická léčba je spojena s vyšším rizikem krvácení, je Metalyse dále

kontraindikována v následujících případech:

Významná porucha krvácivosti v současnosti nebo během posledních 6 měsíců

Pacienti užívající perorální antikoagulační léčbu, např. warfarin sodný (INR

1,3), jejíž účinek

je klinicky významný (viz bod 4.4, odstavec „Krvácení“)

Anamnéza postižení centrálního nervového systému (tj. neoplazma, aneuryzma, intrakraniální

nebo intraspinální chirurgický výkon)

Známá hemoragická diatéza

Těžká neléčená hypertenze

Velký chirurgický výkon, biopsie parenchymatózního orgánu nebo významné trauma

v předešlých 2 měsících (včetně jakýchkoliv traumat v souvislosti se současným AMI)

Trauma v oblasti hlavy nebo lebky v nedávné anamnéze

Prolongovaná kardiopulmonální resuscitace (

2 minuty) během předchozích 2 týdnů

Akutní perikarditida a/nebo subakutní bakteriální endokarditida

Akutní pankreatitida

Těžká porucha jaterní funkce včetně jaterního selhání, cirhózy, portální hypertenze (jícnové

varixy) a aktivní hepatitidy

Aktivní peptická ulcerace

Arteriální aneurysma a známá arterio-venózní malformace

Neoplazma se zvýšeným rizikem krvácení

Známá anamnéza centrální mozkové příhody na podkladě krvácení nebo mozkové příhody, jejíž

povaha je neznámá

Známá anamnéza ischemické cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky během

předcházejících 6 měsíců

Demence

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Koronární intervence

Tenekteplasa by neměla být podána, pokud je podle aktuálních platných léčebných postupů (viz bod

5.1 studie ASSENT-4) plánovaná primární perkutánní koronární intervence (PCI).

Pacienti, kteří nemohou podstoupit primární PCI během jedné hodiny tak, jak doporučují postupy, a je

jim podávána tenekteplasa jako primární koronární rekanalizační léčba, musí být bez prodlení

přeloženi na pracoviště, které je schopno provést angiografii a včasnou přídatnou koronární intervenci

během 6-24 hodin nebo dříve, pokud je tento postup indikován (viz bod 5.1 studie STREAM).

Krvácení

Nejčastější komplikací během léčby tenekteplasou je krvácení. Současné podávání antikoagulancia -

heparinu může ke krvácení přispívat. Protože je fibrin v průběhu léčby tenekteplasou rozkládán, může

se objevit krvácení z míst nedávných injekčních vpichů. Z tohoto důvodu vyžaduje trombolytická

léčba velkou pozornost zaměřenou na všechna místa možného krvácení (včetně míst zavedení katetrů,

arteriálních a venózních punkcí, míst řezů a vpichů jehel). Během léčby tenekteplasou je nutno se

vyhnout použití rigidních katetrů, aplikaci intramuskulárních injekcí a zbytečné manipulaci

s pacientem.

Nejčastěji byla hlášena krvácení v místech po injekčním vpichu, příležitostně krvácení v urogenitální

oblasti a krvácení z dásní.

V případě vzniku závažného krvácení, zejména krvácení mozkového, je nutno okamžitě ukončit

současné podávání heparinu. Pokud byl heparin podán během 4 hodin před vznikem krvácení, je nutno

zvážit podání protaminu. U menšiny pacientů, kteří nereagují uspokojivě na tato konzervativní

opatření, může být indikováno uvážené podání transfuzních přípravků. Je nutno zvážit podání

transfuze kryoprecipitátu, čerstvé mražené plazmy nebo krevních destiček společně s klinickým a

laboratorním vyšetřením po každé aplikaci. Při podání infuze kryoprecipitátu je žádoucí cílová hladina

fibrinogenu 1 g/l. Poslední alternativou je podání antifibrinolytických přípravků. V následujících

případech je riziko léčby tenekteplasou zvýšeno a léčba by měla být pečlivě zvážena s ohledem na

poměr mezi možným rizikem krvácení a očekávaným terapeutickým přínosem:

Systolický krevní tlak

160 mm Hg

Cerebrovaskulární onemocnění

Nedávné gastrointestinální nebo urogenitální krvácení (během předchozích 10 dnů)

Vysoká pravděpodobnost vzniku trombu v levé části srdce, např. mitrální stenóza s fibrilací síní

Jakákoliv známá nedávná (během předchozích 2 dní) intramuskulární injekce

Pokročilý věk, tj. nad 75 let

Nízká tělesná hmotnost

60 kg

Pacienti léčení perorální antikoagulační léčbou: Použití Metalyse lze zvážit tehdy, když

dávkování nebo doba od posledního podání antikoagulační léčby činí její reziduální účinnost

nepravděpodobnou, což potvrdí vhodné testy antikoagulační aktivity pro daný přípravek či

přípravky, kterých se to týká, které neprokážou žádný klinicky významný vliv na koagulační

systém (například pro antagonisty vitaminu K je INR je ≤ 1,3, nebo jiné odpovídající testy

u dalších perorálních antikoagulačních látek jsou v příslušných horních hranicích normy).

Arytmie

Koronární trombolýza může vyvolat arytmie spojené s reperfuzí. Během podávání tenekteplasy je

doporučeno mít k dispozici antiarytmickou terapii (pacemaker, defibrilátor) pro případ výskytu

bradykardie a/nebo ventrikulární tachyarytmie.

Antagonisté glykoproteinu IIb/IIIa

Současné použití antagonistů GPIIb/IIIa zvyšuje riziko krvácení.

Hypersenzitivita/Opakované podání

Po léčbě nebyla pozorována žádná prolongovaná tvorba protilátek proti molekule tenekteplasy.

Nicméně neexistuje žádná systematická zkušenost s opakovaným podáváním tenekteplasy. Opatrnosti

je zapotřebí při podávání tenekteplasy osobám se známou přecitlivělostí (jiné než anafylaktické

reakce) na léčivou látku, na kteroukoli pomocnou látku nebo na gentamicin (stopový zbytek

z výrobního procesu).

Pokud dojde k výskytu anafylaktoidních reakcí, mělo by být podávání injekce okamžitě přerušeno a

zahájena vhodná léčba. V každém případě je nutno před opětným podáním tenekteplasy provést

stanovení hemostatických faktorů jako fibrinogen, plazminogen a alfa2-antiplazmin.

Pediatrická populace

Přípravek Metalyse se nedoporučuje pro použití u dětí (ve věku do 18 let) kvůli nedostatku údajů

o bezpečnosti a účinnosti.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí mezi tenekteplasou a běžně podávanými léčivými přípravky

u pacientů s AMI. Analýza údajů více než 12 000 pacientů léčených během I, II a III fáze však

neukázala žádnou klinicky významnou interakci s léčebnými přípravky běžně podávanými u pacientů

s AMI při současné aplikaci tenekteplasy.

Léčivé přípravky, které ovlivňují koagulaci nebo které mění funkci krevních destiček (např. tiklopidin,

klopidogrel, nízkomolekulární hepariny), mohou zvýšit riziko krvácení před, během nebo po léčbě

tenekteplasou.

Současné použití antagonistů GPIIb/IIIa zvyšuje riziko krvácení.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Existuje omezené množství údajů o použití přípravku Metalyse u těhotných žen.

Preklinické údaje získané u tenekteplasy prokázaly krvácení se sekundární mortalitou u samic, a to

díky známé farmakologické aktivitě léčivé látky, a v několika případech došlo k potratům a resorpci

plodu (účinky byly pozorovány pouze při opakovaném podávání). Tenekteplasa se nepovažuje za

teratogenní (viz bod 5.3).

V případě infarktu myokardu během těhotenství musí být přínos léčby hodnocen proti potenciálním

rizikům.

Kojení

Není známo, zda je tenekteplasa vylučována do mateřského mléka. Kojení by mělo být odloženo po

dobu prvních 24 hodin po aplikaci přípravku.

Fertilita

Klinické údaje stejně jako preklinické studie fertility nejsou u tenekteplasy (přípravku Metalyse)

k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Velmi častým nežádoucím účinkem spojeným s užíváním tenekteplasy je krvácení. Typem krvácení se

převážně jedná o povrchové krvácení v místě vpichu injekce. Často jsou pozorovány ekchymózy,

které ale obvykle nevyžadují žádný specifický zásah. Úmrtí a trvalá invalidita je hlášena u pacientů,

kteří prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu (včetně intrakraniálního krvácení) a další

příhody závažného krvácení.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky uvedené níže jsou rozdělené podle frekvence výskytu a tříd orgánových systémů.

Skupiny četnosti výskytu jsou definovány za použití následujícího pravidla: velmi časté (

1/10); časté

1/100 až

1/10); méně časté (

1/1000 až

1/100); vzácné (

1/10 000 až

1/1000); velmi vzácné

1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1 uvádí frekvence výskytu nežádoucích účinků.

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktoidní reakce (včetně vyrážky, kopřivky,

bronchospasmu, otoku hrtanu)

Poruchy nervového systému

Méně časté

Intrakraniální krvácení (jako je krvácení do mozku,

hematom mozku, cévní mozková příhoda na podkladě

krvácení, přechod cévní mozkové příhody v krvácivou,

nitrolební hematom, subarachnoidální krvácení) včetně

přidružených příznaků, jako je somnolence, afázie,

hemiparéza, křeče

Poruchy oka

Méně časté

Oční krvácení

Srdeční poruchy

Méně časté

Reperfúzní arytmie (jako je asystolie, akcelerovaný

idioventrikulární rytmus, arytmie, extrasystoly, fibrilace síní,

atrioventrikulární blok prvního stupně až kompletní

atrioventrikulární blok, bradykardie, tachykardie, komorové

arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie) se

vyskytují v těsné časové souvislosti s podáním tenekteplasy.

Reperfúzní arytmie mohou vést k srdeční zástavě, mohou

být život ohrožující a mohou vyžadovat použití konvenčních

antiarytmických léčebných postupů.

Vzácné

Perikardiální krvácení

Cévní poruchy

Velmi časté

Krvácení

Vzácné

Embolie (trombotická embolizace)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Epistaxe

Vzácné

Plicní krvácení

Gastrointestinální poruchy

Časté

Gastrointestinální krvácení (jako je krvácení do žaludku,

krvácení ze žaludečního vředu, rektální krvácení,

hemateméza, meléna, krvácení z úst)

Méně časté

Retroperitoneální krvácení (jako je retroperitoneální

hematom)

Není známo

Nauzea, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Ekchymóza

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Urogenitální krvácení (jako je hematurie, krvácení

z močových cest)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Krvácení z místa injekce, krvácení z místa vpichu

Vyšetření

Vzácné

Pokles krevního tlaku

Není známo

Zvýšená tělesná teplota

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Není známo

Tuková embolie, která může vyvolat odpovídající důsledky

v postižených orgánech

Stejně jako při podávání dalších trombolytik byly zaznamenány příhody, které jsou následkem

infarktu myokardu a/nebo podávání trombolytika:

velmi časté: hypotenze, poruchy srdečního rytmu a tepu, angina pectoris

časté: opakující se ischemie, selhání srdce, infarkt myokardu, kardiogenní šok, perikarditida,

plicní edém

méně časté: zástava srdce, mitrální nedomykavost chlopně, výpotek v perikardu, žilní trombóza,

srdeční tamponáda, ruptura myokardu

vzácné: plicní embolie

Tyto kardiovaskulární příhody mohou být život ohrožující a mohou vést až k úmrtí.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V případě předávkování může nastat zvýšené riziko krvácení. V případě těžkého dlouhotrvajícího

krvácení je třeba zvážit substituční terapii (podání plazmy, krevních destiček), viz také bod 4.4.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotika, enzymy; ATC kód: B01A D11

Mechanismus účinku

Tenekteplasa je rekombinantní fibrin-specifický aktivátor plazminogenu, který je odvozen

z přirozeného t-PA modifikací tří míst jeho proteinové struktury. Váže se na fibrinovou složku trombu

(krevní sraženiny) a selektivně mění v trombu vázaný plazminogen na plazmin, který odbourává

fibrinový základ trombu. Tenekteplasa má oproti přirozenému t-PA vyšší fibrinovou specificitu a větší

odolnost vůči inaktivaci endogenním inhibitorem (PAI-1).

Farmakodynamické účinky

Po podání tenekteplasy byla pozorována na dávce závislá spotřeba

2-antiplazminu (inhibitor

plazminu tekuté fáze) s následným nárůstem tvorby systémového plazminu. Toto pozorování je ve

shodě se zamýšlenou aktivací plazminogenu. Ve srovnávacích studiích u subjektů léčených maximální

dávkou tenekteplasy (10 000 U, odpovídající 50 mg) byl pozorován pokles hladiny fibrinogenu menší

než 15% a pokles hladiny plazminogenu menší než 25%, zatímco alteplasa vedla přibližně k 50%

poklesu hladin fibrinogenu a plazminogenu. Po 30 dnech nebyla zjištěna žádná klinicky významná

tvorba protilátek.

Klinická účinnost a bezpečnost

Údaje o průchodnosti z I. a II. fáze angiografických studií naznačují, že tenekteplasa ve formě jednoho

intravenózního bolu je účinná při rozpouštění krevních sraženin infarktové tepny u jedinců s AMI

v závislosti na podané dávce.

ASSENT-2

Rozsáhlá studie mortality (ASSENT-2) u přibližně 17 000 pacientů ukázala, že tenekteplasa je

terapeuticky rovnocenná s alteplasou při snížení mortality (6,2% u obou způsobů léčby po 30 dnech,

horní limit 95% CI pro poměr relativního rizika 1,124) a že použití tenekteplasy je spojeno

s významně nižším výskytem non-intrakraniálního krvácení (26,4% vs. 28,9%, p=0,0003). Toto se

přenáší do významně nižší potřeby transfuzí (4,3% vs. 5,5%, p=0,0002). Intrakraniální krvácení se

vyskytovalo v 0,93% u tenekteplasy oproti 0,94% u alteplasy.

Koronární průchodnost a limitované klinické údaje dokazují, že pacienti s AMI mohou být úspěšně

léčeni i déle než 6 hodin po nástupu příznaků.

ASSENT-4

Studie perkutánní koronární intervence ASSENT-4 (plánována u 4 000 pacientů s rozsáhlým

infarktem myokardu) byla navržena tak, aby ukázala, zda předléčení pacientů plnou dávkou

tenekteplasy se současným podáním izolovaného bolusu až 4 000 IU nefrakcionovaného heparinu,

podané před primární PCI, která následovala do 60 až 180 minut po předléčení, povede k lepším

výsledkům, než provedení samotné primární PCI bez takového předléčení. Studie byla předčasně

ukončena po randomizaci 1 667 pacientů z důvodu numericky vyšší úmrtnosti ve skupině facilitované

PCI, léčené tenekteplasou. Výskyt primárního cílového parametru, který zahrnoval, úmrtí, kardiogenní

šok nebo městnavé srdeční selhání do 90 dnů od zákroku, byl významně vyšší ve skupině, která

dostávala tenekteplasu ve studovaném režimu s následnou rutinní okamžitou PCI: 18,6% (151/810) ve

srovnání s 13,4% (110/819) ve skupině samotné PCI bez předléčení, p=0,0045. Tento významný

rozdíl mezi uvedenými skupinami, v primárním cílovém parametru, 90 dní po zákroku, byl patrný již

během hospitalizace v nemocnici a též po 30 dnech.

Všechny složky klinického složeného cílového parametru svědčily numericky ve prospěch samotné

PCI: úmrtí: 6,7% oproti 4,9%, p=0,14; kardiogenní šok: 6,3% oproti 4,8%, p=0,19; městnavé srdeční

selhání: 12,0% oproti 9,2%, p=0,06. Sekundární cílové parametry, recidiva infarktu a opakovaná

revaskularizace cílové cévy, byly významně vyšší ve skupině předléčené tenekteplasou: recidiva

infarktu: 6,1% oproti 3,7%, p=0,0279; opakovaná revaskularizace cílové cévy: 6,6% oproti 3,4%,

p=0,0041. Následně uvedené nežádoucí účinky nastaly častěji při podání tenekteplasy před PCI:

intrakraniální krvácení: 1% oproti 0%, p=0,0037; centrální mozková příhoda: 1,8% oproti 0%,

p<0,0001; významné krvácení: 5,6% oproti 4,4%, p=0,3118; menší krvácení: 25,3% oproti 19,0%,

p=0,0021; transfuze krve: 6,2% oproti 4,2%, p=0,0873; náhlý uzávěr tepny: 1,9% oproti 0,1%,

p=0,0001.

Studie STREAM

Studie STREAM byla navržena k hodnocení účinnosti a bezpečnosti farmako-invazivní strategie

oproti strategii standardní primární PCI u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevací úseku ST

během 3 hodin od vzniku příznaků, kde nebylo možno provést primární PCI v průběhu jedné hodiny

od prvního kontaktu se zdravotníkem. Farmako-invazivní strategie spočívala v časné fibrinolytické

léčbě bolusem tenekteplasy a přídatné protidestičkové a antikoagulační terapii následované angiografií

během 6-24 hodin nebo záchrannou koronární intervencí.

Studovaná populace se skládala z 1892 pacientů randomizovaných pomocí systému interaktivního

hlasového průvodce. Primární cílový parametr zahrnující úmrtí nebo kardiogenní šok nebo městnavé

srdeční selhání nebo reinfarkt během 30 dnů, byl pozorován ve 12,4 % (116/939) v rameni

farmako-invazivní strategie, oproti 14,3 % (135/943) v rameni primární PCI (relativní riziko 0,86

(0,68-1,09)).

Jednotlivé komponenty primárního složeného cílového parametru u farmako-invazivní strategie,

respektive u primární PCI, byly pozorovány v následujících frekvencích:

Farmako-invazivní

(n=944)

Primární PCI

(n=948)

p

Složený parametr: úmrtí, šok,

městnavé srdeční selhání, reinfarkt

Mortalita ze všech příčin

Kardiogenní šok

Městnavé srdeční selhání

Reinfarkt

116/939 (12,4 %)

43/939 (4,6 %)

41/939 (4,4 %)

57/939 (6,1 %)

23/938 (2,5 %)

135/943 (14,3 %)

42/946 (4,4 %)

56/944 (5,9 %)

72/943 (7,6 %)

21/944 (2,2 %)

0,21

0,88

0,13

0,18

0,74

Kardiální mortalita

31/939 (3,3 %)

32/946 (3,4 %)

0,92

Pozorovaný výskyt velkých a malých non-intrakraniálních krvácení byl v obou skupinách podobný:

Farmako-invazivní

(n=944)

Primární PCI

(n=948)

p

Velké non-intrakraniální krvácení

61/939 (6,5 %)

45/944 (4,8 %)

0,11

Malé non-intrakraniální krvácení

205/939 (21,8 %)

191/944 (20,2 %)

0,40

Výskyt cévních mozkových příhod (CMP) a intrakraniálního krvácení celkově

Farmako-invazivní

(n=944)

Primární PCI

(n=948)

p

CMP celkově (všechny typy)

15/939 (1,6 %)

5/946 (0,5 %)

0,03*

Intrakraniální krvácení

Intrakraniální krvácení po úpravě

protokolu na poloviční dávku

u pacientů ve věku ≥ 75 let:

9/939 (0,96 %)

4/747 (0,5 %)

2/946 (0,21%)

2/758 (0,3 %)

0,04**

0,45

* výskyty v obou skupinách jsou výskyty očekávané u pacientů se STEMI, kteří byli léčeni

fibrinolytiky nebo primární PCI (jak bylo pozorováno v předchozích studiích).

** výskyt ve farmako-invazivní skupině je výskyt očekávaný u fibrinolýzy tenekteplasou (jaký byl

pozorován v předchozích studiích).

Po snížení dávky tenekteplasy o polovinu u pacientů ve věku ≥ 75 let nedošlo k žádnému dalšímu

intrakraniálnímu krvácení (0 z 97 pacientů) (95% CI: 0,0-3,7) oproti 8,1 % (3 z 37 pacientů) (95% CI:

1,7-21,9) před snížením dávky. Hranice intervalů spolehlivosti pro pozorovaný výskyt před a po

snížení dávky se překrývají.

U pacientů ve věku ≥ 75 let byl pozorovaný výskyt primárního složeného cílového parametru

u účinnosti pro farmako-invazivní strategii a primární PCI následující: před snížením dávky 11/37

(29,7 %) (95% CI: 15,9-47,0) oproti 10/32 (31,3 %) (95% CI: 16,1-50,0), po snížení dávky: 25/97

(25,8 %) (95% CI: 17,4-35,7) oproti 25/88 (24, 8%) (95% CI: 19,3-39,0). V obou skupinách se hranice

intervalu spolehlivosti pro pozorovaný výskyt před a po snížení dávky překrývají.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce

Tenekteplasa je intravenózně podávaný rekombinantní protein, který aktivuje plazminogen.

Po podání intravenózního bolu 30 mg tenekteplasy u pacientů s akutním infarktem myokardu byla

úvodní stanovená plazmatická koncentrace tenekteplasy 6,45 ± 3,60 µg/ml (průměr ± SD). Distribuční

fáze představuje 31 % ± 22 % až 69 % ± 15 % (průměr ± SD) celkové AUC po podání dávek

v rozsahu 5 až 50 mg.

Přečtěte si celý dokument

EMA/283978/2014

EMEA/H/C/306

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Metalyse

tenecteplasum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Metalyse. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Metalyse.

Co je Metalyse?

Metalyse je prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku. Obsahuje léčivou látkou

tenekteplázu.

K čemu se přípravek Metalyse používá?

Přípravek Metalyse se používá k léčbě dospělých, u nichž panuje podezření, že trpí akutním infarktem

myokardu (srdečním záchvatem), v průběhu šesti hodin od zaznamenání prvních příznaků. Používá se

k rozpuštění krevních sraženin, které se vytvořily uvnitř krevních cév zásobujících srdce.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Metalyse používá?

Přípravek Metalyse by měli předepisovat lékaři, kteří mají zkušenosti s trombolytickou léčbou (léčbou

zaměřenou na rozpuštění krevních sraženin). Léčba přípravkem Metalyse by měla být zahájena co

nejdříve od počátku příznaků srdečního záchvatu. Přípravek Metalyse se podává jednorázově ve formě

jedné injekce do žíly aplikované po dobu přibližně 10 sekund. Podávaná dávka se stanovuje na základě

tělesné hmotnosti pacienta (viz příbalová informace).

Pacienti by měli být léčeni kromě přípravku Metalyse také jinými léky, které se používají k prevenci

krevních sraženin, jako je aspirin a heparin.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak přípravek Metalyse působí?

Léčivá látka v přípravku Metalyse, tenektepláza, je modifikovanou kopií lidského enzymu s názvem

„tkáňový aktivátor plazminogenu“, který tělo používá k rozpouštění sraženin. Působí tak, že přeměňuje

bílkovinu ve sraženinách s názvem plazminogen na její aktivní formu, plazmin, jenž odbourává

vláknitou bílkovinu, která drží sraženinu pohromadě. Díky rozpuštění krevní sraženiny může krev

snadněji proudit do srdečního svalu, což umožňuje srdci stále pracovat a napomáhá zachránit život

pacienta.

Tenektepláza se vyrábí metodou označovanou jako „technologie rekombinantní DNA“: je vytvářena

buňkou, do které byl vložen gen (DNA), díky němuž je schopná produkovat tenekteplázu.

Jak byl přípravek Metalyse zkoumán?

Přípravek Metalyse byl srovnáván s alteplázou (jiným lékem používaným k léčbě srdečních záchvatů)

v jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno přibližně 17 000 dospělých se srdečním záchvatem.

Pacientům byl v průběhu šesti hodin od zaznamenání prvních příznaků srdečního záchvatu podán

kromě aspirinu či heparinu také přípravek Metalyse, nebo altepláza. Hlavním měřítkem účinnosti byl

počet pacientů, kteří byli 30 dní po absolvování léčby naživu.

Jaký přínos přípravku Metalyse byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Metalyse byl v rámci udržení pacientů, kteří prodělali srdeční záchvat, naživu stejně účinný

jako altepláza. 30 dnů po absolvování léčby bylo naživo 94 % pacientů, kterým byl podán některý

z těchto přípravků.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Metalyse?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Metalyse byla hemoragie (krvácení). Nejčastějšími typy

krvácení (zaznamenanými u 1 až 10 pacientů ze 100) jsou epistaxe (krvácení z nosu),

gastrointestinální hemoragie (krvácení do žaludku nebo ve střevech), ekchymóza (krvácení pod kůží),

urogenitální hemoragie (krvácení z močových cest nebo z genitálií), krvácení v místě injekce a krvácení

v místě vpichu. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Metalyse je

uveden v příbalové informaci.

Přípravek Metalyse by se neměl používat u osob, které prodělaly anafylaktickou reakci (závažnou, život

ohrožující alergickou reakci) na tenekteplázu, gentamycin (složku tohoto přípravku) nebo na kteroukoli

další složku přípravku. Pokud je těmto pacientům nutné přípravek podat, musí být k dispozici vybavení

pro okamžitou resuscitaci. Přípravek Metalyse by se neměl používat u pacientů, kteří trpí nebo

v nedávně době trpěli problémy s krvácením či podstoupili vážný chirurgický zákrok, nebo mají

onemocnění, které může krvácení vyvolat (např. prodělaná mrtvice či velmi vysoký krevní tlak). Úplný

seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Metalyse schválen?

Výbor CHMP konstatoval, že přípravek Metalyse byl stejně účinný jako altepláza, pokud jde

o předcházení úmrtí, způsoboval však méně závažná krvácení, což znamenalo, že bylo nutné provést

méně krevních transfuzí. Na základě této skutečnosti a všech dalších dostupných údajů výbor rozhodl,

že přínosy přípravku Metalyse převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí

o registraci.

Metalyse

EMA/283978/2014

strana 2/3

Další informace o přípravku Metalyse:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Metalyse platné v celé Evropské unii dne

23. února 2001.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Metalyse je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Další

informace o léčbě přípravkem Metalyse naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2014.

Metalyse

EMA/283978/2014

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace