Mepsevii

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
vestronidase alfa
Dostupné s:
Ultragenyx Germany GmbH
ATC kód:
A16AB18
INN (Mezinárodní Name):
vestronidase alfa
Terapeutické skupiny:
Enzymy
Terapeutické oblasti:
Mukopolysacharidóza VII
Terapeutické indikace:
Mepsevii je indikován k léčbě non-neurologických manifestací Mukopolysacharidóza VII (MPS VII; Sly syndrom).
Přehled produktů:
Revision: 5
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004438
Datum autorizace:
2018-08-23
EMEA kód:
EMEA/H/C/004438

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

28-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

13-10-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

13-10-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

13-10-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

13-10-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

28-08-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Mepsevii 2

mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

vestronidasum alfa

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Mepsevii a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám přípravek Mepsevii začne být podáván

Jak se přípravek Mepsevii podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Mepsevii uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Mepsevii a k čemu se používá

Co je přípravek Mepsevii

Přípravek Mepsevii obsahuje enzym, který se nazývá vestronidáza alfa. Ten patří do skupiny léčiv

označovaných jako enzymové substituční terapie. Používá se u dospělých a dětí všech věků s MPS VII

k léčbě jiných než neurologických projevů onemocnění (mukopolysacharidóza VII, známá též jako

Sly syndrom).

Co je MPS VII

MPS VII je onemocnění, které se předává v rodinách, při němž organismus nevytváří dostatek enzymu

označovaného jako beta-glukuronidáza.

Tento enzym pomáhá v těle odbourávat cukry známé jako mukopolysacharidy.

Mukopolysacharidy se v těle vytváří na pomoc s tvorbou kostí, chrupavek, kůže a šlach.

Tyto cukry jsou neustále recyklovány – vytvářejí se nové a staré se odbourávají.

Při nedostatku beta-glukuronidázy se části těchto cukrů hromadí v buňkách, což vede k

poškození organismu.

Jak přípravek Mepsevii účinkuje

Tento léčivý přípravek nahrazuje beta-glukuronidázu – to pomáhá odbourávat cukry, které se hromadí

v tkáních pacientů s MPS VII.

Léčba může zlepšit různé známky a příznaky nemoci, jako např. problémy s chůzí a únavu.

Včasné zahájení léčby u dětí může zastavit zhoršování onemocnění a omezit trvalé poškození.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám přípravek Mepsevii začne být podáván

Přípravek Mepsevii Vám nesmí být podáván:

jestliže jste v minulosti měli závažnou alergickou reakci na vestronidázu alfa nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Předtím, než je Vám podán přípravek Mepsevii, se poraďte se svým lékařem.

Účinky léčby vestronidázou alfa je třeba pravidelně vyhodnocovat a v případech, kdy nejsou zřejmé

přínosy (včetně stabilizace manifestací onemocnění), je nutno zvážit ukončení léčby. Ukončení léčby

může vést ke značnému zhoršení klinického stavu pacienta.

Je třeba pamatovat, že podávání vestronidázy alfa nemá vliv na nezvratné komplikace (např. kosterní

deformace).

Dávejte pozor, zda se nevyskytnou nežádoucí účinky

Při podání přípravku Mepsevii a až jeden den po něm se u Vás mohou vyskytnout nežádoucí

účinky. Tyto nežádoucí účinky se označují jako reakce na infuzi, protože je způsobuje infuze

léčivého přípravku (podání kapačkou). Mohou zahrnovat alergickou reakci (viz bod 4). Pokud

se u Vás vyskytne reakce na infuzi,

okamžitě to sdělte svému lékaři.

Pokud u Vás během infuze dojde k alergické reakci, lékař může infuzi zpomalit nebo zastavit.

Lékař Vám může podat (nebo již podal) i další léky k léčbě alergické reakce, jako např.

antihistaminikum nebo kortikosteroid nebo antipyretikum, což je lék na snížení horečky.

Další příznaky, které je třeba sledovat

Pokud Vás bolí krk nebo záda, ztratíte citlivost horních nebo dolních končetin nebo nemáte

kontrolu nad vylučováním moči nebo stolice,

okamžitě to sdělte svému lékaři

. Tyto problémy

mohou být známkami onemocnění a mohou být způsobeny tlakem na míchu.

Další léčivé přípravky a přípravek Mepsevii

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud jste těhotná, přípravek Mepsevii nedostanete, není-li léčba jednoznačně nezbytná. Poraďte se se

svým lékařem, zda přínos používání přípravku Mepsevii převažuje možná rizika pro plod. Je to proto,

že s používáním přípravku Mepsevii během těhotenství nejsou žádné zkušenosti.

Není známo, zda se přípravek Mepsevii vylučuje do mateřského mléka, ale nepředpokládá se, že by se

předával dítěti. Poraďte se se svým lékařem, zda přínos používání přípravku Mepsevii převažuje

potenciální riziko pro Vaše dítě při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že přípravek Mepsevii ovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Mepsevii obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 17,8 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) na jednu 5ml injekční

lahvičku a podává se naředěný chloridem sodným 9 mg/ml. Každá podaná injekční lahvička tedy

odpovídá 1,8 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého. Mějte to

na paměti, pokud jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Mepsevii podává

Léčbu přípravkem Mepsevii zahajuje a sleduje Váš lékař.

Lékař nebo zdravotní sestra Vám přípravek Mepsevii podají formou infuze (kapačky) do žíly.

Léčivý přípravek musí být před podáním naředěn.

Lékař Vám může podat (nebo již podal) určité léky k léčbě alergické reakce, jako např.

antihistaminikum nebo kortikosteroid nebo antipyretikum, což je lék na snížení horečky.

Dávkování

Dávka, kterou dostanete, závisí na Vaší tělesné hmotnosti.

Doporučená dávka je 4 mg na jeden kg tělesné hmotnosti.

Dávka se podává jednou za dva týdny kapačkou do žíly (nitrožilní infuze).

Jedna infuze trvá přibližně 4 hodiny.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Mepsevii, než mělo být

Přípravek Mepsevii Vám podá lékař a bude sledovat průběh podávání. Zkontroluje, zda byla podána

správná dávka a podle potřeby bude přijímat opatření.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se převážně projevovaly při podávání přípravku nebo během jednoho dne po infuzi

(reakce na infuzi).

Okamžitě sdělte svému lékaři

, pokud zjistíte jakékoli dále uvedené nežádoucí účinky – můžete

potřebovat naléhavé lékařské ošetření:

Velmi časté

nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):

Závažná alergická reakce (anafylaktoidní reakce) – příznaky závažné alergické reakce mohou

být např. dušnost, sípot, ztížené dýchání a otok tváře a jazyka. Lékař Vám může podat (nebo již

podal) další léky k léčbě alergické reakce, jako např. antihistaminikum nebo kortikosteroid nebo

antipyretikum, což je lék na snížení horečky.

Kopřivka (urtikárie)

Vyrážka

Zduření v místě infuze včetně prosakování do tkání kolem žíly (zduření v místě infuze nebo

extravazace místa infuze)

Časté

nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

Svědění kůže (pruritus)

Řídká stolice (průjem)

Horečka s mimovolními stahy svalů tváře nebo končetin (febrilní křeč)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Mepsevii uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřené injekční lahvičky:

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento léčivý přípravek nepoužívejte, pokud zpozorujete částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Mepsevii obsahuje

Léčivou látkou je vestronidasum alfa. Jeden ml koncentrátu obsahuje vestronidasum alfa 2 mg.

Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml koncentrátu obsahuje vestronidasum alfa 10 mg.

Dalšími složkami jsou: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, histidin,

polysorbát 20 a voda pro injekci (informace ohledně sodíku viz bod 2, „Přípravek Mepsevii

obsahuje sodík“).

Jak přípravek Mepsevii vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Mepsevii se dodává jako koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát). Tento bezbarvý

až lehce nažloutlý koncentrát nesmí obsahovat viditelné částice. Dodává se v čiré skleněné injekční

lahvičce s gumovou zátkou a hliníkovým uzávěrem s plastovým víčkem.

Velikost balení: 1 injekční lahvička o objemu 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

Ultragenyx Germany GmbH

Rahel-Hirsch-Str. 10

10557 Berlín

Německo

Výrobce

Ultragenyx Netherlands B. V.

Evert van de Beekstraat 1, Unit 104

1118 CL Schiphol

Nizozemsko

Millmount Healthcare Ltd.

Block-7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath,

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO,

SI, SK, FI, SE, UK

Ultragenyx Germany GmbH, DE

Tel/Tél /Teл./Tlf/Τηλ/Puh/Sími : + 49 30 20179810

FR

Ultragenyx France SAS, FR

Tél: + 33 185 653761 ou 0800 9179 24 (numéro vert)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke

vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se

tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Mepsevii 2 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje vestronidasum alfa 2 mg*. Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml

koncentrátu obsahuje vestronidasum alfa 10 mg.

*Vestronidáza alfa je rekombinantní formou lidské beta-glukuronidázy (rhGUS) a vyrábí se

technologií rekombinantní DNA v buněčné liniiovariálních buněk křečíka čínského (CHO).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna injekční lahvička obsahuje 17,8

mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Bezbarvý až lehce nažloutlý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Mepsevii je indikován k léčbě non-neurologických manifestací mukopolysacharidózy VII (MPS VII;

Sly syndrom).

4.2

Dávkování a způsob podání

Na léčbu musí dohlížet zdravotnický pracovník se zkušenostmi s ošetřováním pacientů s MPS VII

nebo jinými dědičnými metabolickými poruchami. Vestronidázu alfa musí podávat řádně vyškolený

zdravotnický pracovník schopný zvládat naléhavé stavy.

Dávkování

Doporučená dávka vestronidázy alfa je 4 mg/kg tělesné hmotnosti a podává se nitrožilní infuzí jednou

za dva týdny.

K minimalizaci rizika hypersenzitivních reakcí je třeba 30–60 minut před zahájením infuze podat

nesedativní antihistaminikum v kombinaci s antipyretikem nebo samostatně (viz bod 4.4). Infuze se

nesmí podat, pokud pacient v danou dobu má akutní febrilní nebo respirační onemocnění.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Bezpečnost a účinnost vestronidázy alfa u pacientů starších 65 let nebyla stanovena. U těchto pacientů

se nedoporučuje žádný alternativní dávkovací režim (viz bod 5.1).

Porucha funkce ledvin a jater

Bezpečnost a účinnost vestronidázy alfa u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater nebyla

hodnocena. U těchto pacientů se nedoporučuje žádný alternativní dávkovací režim.

Pediatrická populace

Dávkování je u pediatrické populace stejné jako u dospělých. V současnosti dostupné údaje jsou

uvedeny v bodech 4.8 a 5.1.

Způsob podání

Pouze pro intravenózní podání.

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Celkový naředěný objem infuzního roztoku se podává v režimu stupňování rychlosti infuze po dobu

přibližně 4 hodin.

Rychlost infuze je třeba regulovat takto: za první hodinu se podá 2,5 % celkového objemu a zbytek se

podá rovnoměrně v následujících třech hodinách.Je třeba zohlednit mrtvý objem v linkách s cílem

zajistit, že se pacientovi do krevního oběhu dodá 2,5 % celkového objemu infuze v první hodině

podávání. V rámci programu klinického vývoje byla nejnižší rychlost infuze pacientovi 0,5 ml/h

během prvních 30 minut infuze a následně 1 ml/h následujících 30 minut, což se rovná 0,75 ml jakožto

nejnižšímu celkovému objemu infudovanému během první hodiny.

Neproplachujte linku obsahující vestronidázu alfa, abyste zabránili rychlému bolu infudovaného

enzymu. Vzhledem k nízké rychlosti infuze lze k zachování dostatečného intravenózního průtoku

přidat dodatečný infuzní roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) oddělenou linkou (sekundární

„piggyback“ nebo Y rozdvojka). Po první hodině lze rychlost zvýšit tak, aby byl zbývají infuzní

roztok infudován během 3 hodin podle tolerance pacienta v souladu s doporučeními rychlosti

v tabulce 2.

V případě hypersenzitivních reakcí lze infuzi zpomalit, dočasně přerušit nebo ukončit (viz bod 4.4).

Přípravek Mepsevii neinfudujte s jinými léčivými přípravky v infuzní hadičce. Kompatibilita s jinými

léčivými přípravky nebyla hodnocena.

4.3

Kontraindikace

Život ohrožující hypersenzitivita (anafylaktická reakce) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou

látku uvedenou v bodě 6.1 (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky léčby vestronidázou alfa je třeba pravidelně vyhodnocovat a v případech, kdy nejsou zřejmé

jasné přínosy (včetně stabilizace manifestací onemocnění), je nutno zvážit ukončení léčby. Ukončení

léčby může vést ke značnému zhoršení klinického stavu pacienta.

S tím, jak orgánové postižení v průběhu času pokračuje, je obtížnější léčbou zvrátit poškození nebo

vykázat zlepšení. Ošetřující lékař musí pamatovat, že podávání vestronidázy alfa nemá vliv na

nezvratné komplikace (např. kosterní deformace).

Neočekává se, že by vestronidáza alfa při expozici pozorované u člověka prostoupila

hematoencefalickou bariérou, a proto není pravděpodobné, že by měla dopad na neurologické

manifestace onemocnění.

Hypersenzitivní reakce včetně anafylaxe

U vestronidázy alfa byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce včetně anafylaxe, a proto musí být

při podávání vestronidázy alfa okamžitě k dispozici vhodná lékařská pomoc.

Infuze se nesmí podat, pokud pacient v danou dobu má akutní febrilní nebo respirační onemocnění.

30–60 minut před zahájením infuze se doporučuje premedikace nesedativními antihistaminiky v

kombinaci s antipyretikem nebo samostatně (viz bod 4.2).

Vestronidázu alfa je důležité podávat podle rozpisu doporučených rychlostí infuze (viz tabulka 2 v

bodu 6.6).

Pokud se vyskytnou závažné hypersenzitivní reakce, infuzi vestronidázy alfa okamžitě ukončete a

zahajte vhodnou léčbu. Léčba hypersenzitivních reakcí se odvíjí od závažnosti reakce a zahrnuje

dočasné přerušení nebo ukončení infuze a/nebo podání dalších antihistaminik, antipyretik a/nebo

kortikosteroidů u lehkých až středně těžkých reakcí. Při poklesu krevního tlaku zvažte rychlou infuzi

infuzního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a při hypoxii podání kyslíku. Po ukončení infuze

vestronidázy alfa je pacienty potřeba nejméně 60 minutsledovat.

Informujte pacienty o známkách a příznacích hypersenzitivních reakcí a poučte je, aby v případě jejich

výskytu bez prodlení vyhledali lékařskou pomoc. Po výskytu závažné hypersenzitivní reakce zvažte

rizika a přínosy dalšího podávání vestronidázy alfa.

Komprese míchy / krční míchy

Komprese míchy nebo krční míchy je známou a závažnou komplikací MPS VII. Při enzymové

substituční terapii může vzhledem ke zlepšené pohyblivosti krku a páteře dojít k poranění míchy. U

pacientů s MPS VII, kterým je podávána vestronidáza alfa, je třeba sledovat známky a příznaky

komprese míchy nebo nestability krku včetně bolesti krku nebo zad, slabosti končetin, změn reflexů

nebo inkontinence moči a stolice. Bez prodlení je třeba vyhledat vhodnou klinickou léčbu.

Dieta s nízkým obsahem sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje 17,8 mg sodíku na injekční lahvičku a podává se v infuzním roztoku

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) (viz bod 6.6). Pro každou podanou injekční lahvičku je příjem

sodíku při započítání příslušného objemu roztoku pro ředění 35,5 mg. Toto množství odpovídá 1,8 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku podle WHO (2 g). Obsah sodíku v přípravku

Mepsevii je považován za vysoký. To je nutné zohlednit při naředění léčivého přípravku pro pacienty

na dietě s nízkým obsahem sodíku nebo pro ty pacienty s kongestivním srdečním selháním, kteří

potřebují omezit příjem sodíku a celkový příjem vody.

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekombinantní lidský

protein a jeho enzymatická akce se odehrává uvnitř lyzozomu, nepředpokládá se, že vestronidáza alfa

bude interagovat s jinými léčivými přípravky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání vestronidázy alfa těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie s vestronidázou alfa na

zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na těhotenství,embryonální a fetální vývoj

nebo prenatální a postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Podávání vestronidázy alfa v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje s výjimkou případů,

kdy možný přínos pro matku převáží možná teoretická rizika pro plod.

Kojení

Údaje ze studií u kojících žen nejsou k dispozici. Není známo, zda se vestronidáza alfa vylučuje do

lidského mateřského mléka, neočekává se ale, že by prostřednictvím mateřského mléka mohlo dojít k

systémové expozici. Vzhledem k nedostatku údajů týkajících se použití u člověka se vestronidáza alfa

má kojícím ženám podávat pouze, pokud možný přínos vestronidázy alfa pro matku a přínos kojení

pro dítě převáží možná teoretická rizika pro dítě.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích vestronidázy alfa na fertilitu u lidí. Studie s vestronidázou

alfa na zvířatech nenaznačují žádný dopad podávání na fertilitu samců ani samic (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Mepsevii nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Vyhodnocení nežádoucích účinků vychází z expozice 23 pacientů ve věku od 5 měsíců do 25 let ze

4 klinických studií, kteří dostávali vestronidázu alfa v dávkách až 4 mg/kg jednou za dva týdny po

dobu až 187 týdnů. Devatenáct pacientů bylo mladších než 18 let.

V těchto 4 klinických studiích byly u 23 pacientů léčených vestronidázou alfa nejčastějšími

nežádoucími účinky vyrážka (17,4 %), kopřivka (17,4 %), extravazace v místě infuze (17,4 %),

anafylaktoidní reakce (13 %), zduření v místě infuze (8,7 %), pruritus (8,7 %) a průjem (8,7 %). Ve

většině případů se jednalo o lehké až středně těžké nežádoucí účinky. U jednoho pacienta (4,3 %) byla

v jednom případě jako nežádoucí účinek pozorována febrilní křeč. Tento pacient se uzdravil bez

následků.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

V tabulce 1 jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené ve 4 klinických studiích u 23 pacientů léčených

přípravkem Mepsevii.

Nežádoucí účinky jsou prezentovány podle třídy orgánových systémů a frekvence. Frekvence jsou

definovány takto: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000).

Tabulka 1 – Nežádoucí účinky hlášené u pacientů léčených přípravkem Mepsevii

Třída orgánových systémů MedDRA

Preferovaný termín (PT)

MedDRA

Frekvence

Poruchy imunitního systému

Anafylaktoidní reakce

Velmi časté

Poruchy nervového systému

Febrilní křeč*

Časté

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Kopřivka

Vyrážka**

Pruritus

Velmi časté

Velmi časté

Časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Extravazace v místě

infuze***

Zduření v místě

infuze****

Velmi časté

Velmi časté

*Podrobné informace o febrilní křeči hlášené u 1 z 23 subjektů hodnocení viz popis vybraných nežádoucích

účinků.

**Vyrážkou se rozumí seskupené PT vyrážky, papulózní vyrážka, pruritická vyrážka, makulo-papulózní vyrážka,

papuly a makuly.

*** Extravazace v místě infuze zahrnuje jeden PT extravazace.

**** Jeden nežádoucí účinek periferního zduření je zahrnut do frekvence zduření v místě infuze, protože událost

je klasifikována jako problém s intravenózním katétrem.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Febrilní křeč

U jednoho pacienta, kterému byla vestronidáza alfa podávána v dávce 4 mg/kg, došlo v 66. týdnu

během léčby k febrilní křeči, a to během 3 dnů od očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli.

Infuze byla ukončena, pacientovi byla podána antikonvulziva, antipyretika a antibiotika a febrilní křeč

vymizela. Přípravek byl následně pacientovi znovu podán bez opakování reakce a pacient pokračoval

v léčbě vestronidázou alfa. U této události byla vyhodnocena možná souvislost s vestronidázou alfa

vzhledem k časové spojitosti s infuzí.

Imunogenicita

U osmnácti z 23 pacientů (78 %) ve 4 klinických studiích došlo k tvorbě protilátek (ADA) proti

rekombinantní lidské beta-glukuronidáze (rhGUS). U desíti z nich se potom vytvořily neutralizující

protilátky (NAb)nejméně při jedné příležitosti, ale nikoli konzistentně v průběhu času. Neexistuje

jasná korelace mezi titrem protilátek a tvorbou neutralizujících protilátek. U většiny pacientů

naznačovaly v průběhu času klesající titry protilátek při průběžné léčbě vzorec oslabené imunogenicity

při chronické expozici. Přítomnost ADA (non-NAb a NAb) podle všeho nemá vliv na redukci

farmakodynamického markeru, močových glykosaminoglykanů (uGAG) a rozvoj hypersenzitivních

reakcí, včetně reakcí souvisejících s infuzí.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V

4.9

Předávkování

Nejsou žádné zkušenosti s předávkováním vestronidázy alfa. Léčba nežádoucích účinků viz body 4.4 a

4.8.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva, enzymy, ATC kód: A16AB18

Mechanismus účinku

Mukopolysacharidóza VII je lyzozomální střádavé onemocnění, které se vyznačuje nedostatkem beta-

glukuronidázy (GUS), v jehož důsledku dochází k hromadění glykosaminoglykanů (GAG) v buňkách

po celém těle, které vede k multisystémovému poškození tkání a orgánů.

Vestronidáza alfa je rekombinantní formou lidské GUS a je zamýšlena jako exogenní GUS enzym k

vychytávání do buněčných lyzozomů a následnému katabolismu nahromaděných GAG v postižených

tkáních.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinický program pro vestronidázu alfa zahrnoval 23 pacientů s MPS VII dosud neléčených tímto

přípravkem ve věku od 5 měsíců do 25 let ze 4 klinických studií, kteří dostávali vestronidázu alfa v

dávkách až 4 mg/kg jednou za dva týdny po dobu až 187 týdnů. Devatenáct pacientů bylo mladších

než 18 let.

Studie 301 a 202

V multicentrické, randomizované, placebem kontrolované, klinické studii fáze III se zaslepeným

zahájením a jedním překřížením (studie UX003-CL301, označovaná jako „studie 301“) dostávalo

12 pacientů s MPS VII vestronidázu alfa 4 mg/kg jednou za dva týdny po dobu 24 až 48 týdnů.

Pacienti byli zaslepeně randomizováni do 4 skupin: 3 pacienti dostávali vestronidázu alfa ihned po

dobu 48 týdnů (skupina A), 3 pacienti dostávali placebo po dobu 8 týdnů a potom vestronidázu alfa po

dobu 40 týdnů (skupina B), 3 pacienti dostávali placebo po dobu 16 týdnů a potom vestronidázu alfa

po dobu 32 týdnů (skupina C) a 3 pacienti dostávali placebo po dobu 24 týdnů a potom vestronidázu

alfa po dobu 24 týdnů (skupina D). Pacienti zařazení do studie 301 byli vhodní k převedení do studie

UX003-CL202 (označovaná jako „studie 202“), otevřené pokračovací klinickéstudie, v níž pacienti

dostávali další dávky vestronidázy alfa 4 mg/kg intravenózně jednou za dva týdny po dobu až

144 týdnů. Deset pacientů bylo převedeno přímo z konce studie 301 do 0. týdne studie 202, zatímco

u 2 pacientů (17 %) došlo k prodlevě léčby před zařazením do studie 202.

4 z 12 pacientů zařazených do studie CL301 byli mužského pohlaví, 8 bylo ženského pohlaví a věkově

byli v rozmezí 8 až 25 let (medián 14 let). Devět pacientů bylo mladších než 18 let. Diagnóza MPS

VII byla potvrzena analýzou aktivity GUS enzymů u 5 pacientů, genotypizací u 3 pacientů a analýzou

enzymů i genotypizací u 4 pacientů. Pacienti s MPS VII, kteří podstoupili transplantaci

hematopoetických kmenových buněk, byli z této studie vyloučeni. Extrémně malá globální populace

pacientů s MPS VII si vyžádala zařazení všech pacientů, kteří byli schopni se této klinické studie

účastnit, což mělo za následek velmi různorodou skupinu. Klinické cílové parametry nebylo možné u

některých pacientů vyhodnotit vzhledem k rozsahu onemocnění, věku nebo kognitivní úrovni (23 ze

72 hodnocení [~32 %] v 6 oblastech u 12 pacientů nebylo možné na vstupu vyhodnotit).

Primárním cílovým parametrem bylo procentuální snížení vylučování GAG močí (dermatan-sulfát,

DS) před 24 týdny léčby vestronidázou alfa a po nich. Klíčovým sekundárním cílovým parametrem

bylo skóre v kompozitním indexu klinické odpovědi (MDRI) sestávajícím ze šesti oblastí [6minutový

test chůze (6MWT), usilovná vitální kapacita plic (FVC), flexe ramene, zraková ostrost, test motoriky

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2) pro jemnou a hrubou motoriku] po

24 týdnech léčby a celkové skóre únavy měřené škálou Pediatric Quality of Life Multidimensional

Fatigue Scale (PedsQL).

Minimální významné změny (MID) byly pro šest oblastí MDRI a únavu předem definované takto:

6MWT (≥ 23 m a ≥ 10% změna oproti výchozí hodnotě), FVC (5% absolutní změna nebo 10%

relativní změna oproti výchozí hodnotě u FVC%pred), flexe ramene (20° změna rozsahu pohybu u

obou ramen), zraková ostrost (3 řádky (korigovaná, obě oči)), BOT-2 jemná motorika (přesnost jemné

motoriky: změna o 0,72, a manuální zručnost: změna o 1,47), BOT-2 hrubá motorika (rovnováha: 0,57

a rychlost běhu a agilita: 0,59) a únava (10 bodů celkového skóre).

Primární cílový parametr: redukce uGAG

Po 24 týdnech léčby vestronidázou alfabylo dosaženo rychlého a setrvalého, vysoce významného

snížení vylučování uGAG (DS) s průměrnou procentuální změnou zjištěnou metodou nejmenších

čtverců (LS) (±standardní chyba [SE]) ve výši -64,82 % (±2,468 %) (p < 0,0001). U všech 12 pacientů

došlo k odezvě, která byla předem definována jako ≥ 50% snížení uGAG při nejméně jedné kontrole

během prvních 24 týdnů léčby. Odpověď formou snížení uGAG (% změna v porovnání s 0. týdnem

studie) navíc vykazuje podobný rozsah snížení uGAG u všech skupin po zkřížení do aktivní léčby.

Snížení vylučování uGAG DS, které bylo pozorováno ve studii 301, přetrvávalo, když byli pacienti

(n = 12) převedeni do prodloužené studie 202 a dostávali vestronidázu alfa po dobu celkem až

3,6 roku mezi těmito 2 studiemi. Bylo dosaženo snížení vylučování uGAG DS s průměrnou

procentuální změnou zjištěnou metodou nejmenších čtverců (LS) a standardní chybou (SE)

odpovídající -62 % (4,9 %) v 0. týdnu studie 202 a -58 % (7,2 %) ve 48. týdnu (n = 10). U pacientů,

kteří pokračovali po 48. týdnu studie 202, bylo průměrné procentuální snížení uGAG DS větší než

70 % při všech následných hodnocených návštěvách až do 144. týdne studie 202 (n = 4).

Klíčové sekundární cílové parametry: kompozitní index klinické odpovědi (MDRI) a 6minutový test

chůzí (6MWT)

U klinických (sekundárních) cílových parametrů byly pozorovány příznivé odezvy, avšak ne u všech

pacientů. Po 24 týdnech léčby vestronidázou alfa ve studii 301 byly celkové výsledky MDRI, jak u

předem definované, tak i post-hoc analýzy (6 oblastí MDRI a oblast únavy), pozitivní se zvýšením

+0,5

oblastí (p = 0,0527) i +0,8

oblastí (p = 0,0433) včetně únavy (t-test). U pacientů, kteří

pokračovali do studie 202, bylo průměrné zlepšení (SD) MDRI pozorováno ve 24. týdnu

(+0,7 [1,01] oblasti) a ve 48. týdnu (+0,9 [1,30] oblasti).

U 6MWT se zvětšila vzdálenost od výchozího stavu do 24. týdne léčby ve studii 301 s průměrnou LS

(±SE) 20,8 m (±16,75 m) u 9 pacientů, kteří byli schopni podstoupit vyšetření ve výchozím stavu a při

alespoň jedné návštěvě po výchozí návštěvě. Šest pacientů mělo k dispozici výsledky 6MWT ve

24. týdnu léčby. Tři z nich (50 %) splnili předdefinovanou MID ve 24. týdnu léčby a zlepšené

výsledky pro chůzi měly hodnoty 65 metrů, 80 metrů a 83 metrů. Z pacientů, kteří pokračovali do

studie 202, bylo 8 pacientů schopných podstoupit 6MWT ve 48. týdnu. Byly pozorovány udržitelné

výsledky 6MWT s průměrnou vzdáleností 308,4 m (rozsah: 80-556), s průměrným (SE) prodloužením

19,0 m (16,4 m) od výchozího stavu ve studii 301.

Ostatní hodnocení

Studie UX003-CL201 (označovaná jako „studie 201“) byla jednoramennou otevřenou klinickoustudií

ke zjištění dávky, do které byli zařazeni tři pacienti s MPS VII ve věku od 5 do 25 let. Po 120 týdnech

expozici vestronidáze alfa jeden pacient vykázal v porovnání s výchozí hodnotou 21% zlepšení

usilovné vitální kapacity plic (FVC% predikovaná) při měření funkce plic a zlepšení o 105 metrů při

6MWT. Dva ostatní pacienti se vstupní hepatosplenomegalií vykázali po 36 týdnech léčby redukci

objemu jater (24 % a 53 %) a sleziny (28 % a 47 %).

Studie UX003-CL203 (označovaná jako „studie 203“) byla otevřená, nekontrolovaná jednoramenná

studie, do které bylo zařazeno osm pacientů ve věku do 5 let, kteří dostávali vestronidázu alfa, při

dávce 4 mg/kg jednou za dva týdny po léčebné období 48 týdnů s dalšími až 240 týdny ve volitelném

pokračovacím období.Studie hodnotila redukci vylučování GAG močí, rychlosti růstu a

hepatosplenomegalie.

Redukce uGAG

Léčba vestronidázou alfa vedla k rychlé a trvale významné (p<0,0001) redukci vylučování uGAG DS

s průměrnou procentuální změnou zjištěnou metodou nejmenších čtverců (LS) a standardní chybou

(SE) ve výši -60 % (6,6) ve 4. týdnu, která se ve 48. týdnu udržela na úrovni -61 % (6,4). U pacientů,

kteří vstoupili do pokračovacího období, byla do 132. týdne pozorována další redukce uGAG DS.

Růst

Ve výchozím stavu se vyskytovalo zpomalení růstu u všech 8 pacientů. Průměrné z-skóre výšky se

standardní odchylkou (SD) se proti výchozímu stavu zlepšilo o +0,196 (0,30) ve 48. týdnu. Po léčbě

vestronidázou alfa byl pozorován významný trend zrychlování růstu z průměrné hodnoty (SD) z-skóre

-2,59 (1,49) ve výchozím stavu na -0,392 (2,10) po výchozím stavu (p=0,27).

Hepatomegalie

Všem pacientům s hepatomegalií hodnocenou ultrazvukovým vyšetřením ve výchozím stavu (n=3/8)

se před ukončením studie zmenšila velikost jater na hodnotu odpovídající normálnímu rozmezí pro

daný věk a pohlaví.

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke

vzácné povaze onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné informace o přínosech

a rizicích tohoto léčivého přípravku.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově dostupné informace

a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika vestronidázy alfa byla vyhodnocena u celkem 23 pacientů s MPS VII včetně

19 pediatrických pacientů a 4 dospělých ze 3 klinických studií. Po podávání opakovaných dávek 4

mg/kg jednou za dva týdny byla maximální koncentrace v séru (C

) 17,3 ± 9,6 µg/ml (průměr ±

směrodatná odchylka; rozmezí:4,7 až 35,7 µg/ml) a plocha pod křivkou koncentrace-čas od času 0 do

poslední změřitelné koncentrace (AUC

) byly 50,9 ± 32,2 µg*h/ml (průměr ± směrodatná odchylka;

rozmezí:17,4 až 153 µg*h/ml). Farmakokinetika vestronidázy alfa je při opakovaném podávání

nezávislá na čase. Omezené farmakokinetické údaje v ustáleném stavu naznačují zvýšení expozice

vestronidáze alfa úměrné dávce v rámci rozmezí dávek 1–4 mg/kg jednou za dva týdny.

Distribuce

Po podávání opakovaných dávek 4 mg/kg jednou za dva týdny pacientům s MPS VII byly průměr ±

směrodatná odchylka celkového distribučního objemu (V

0,26 ± 0,13 l/kg (rozmezí: 0,10 až

0,60 l/kg).

Biotransformace

Vestronidáza alfa je rekombinantní lidský enzym a je tudíž eliminována proteolytickou degradací na

malé peptidy a aminokyseliny.

Eliminace

Po podávání opakovaných dávek 4 mg/kg jednou za dva týdny pacientům s MPS VII byly průměr ±

směrodatná odchylka celkové clearance (CL) 0,079 ± 0,045 l/h/kg (rozmezí: 0,038 až 0,20 l/h/kg);

průměr ± směrodatná odchylka eliminačního poločasu (t

) byly 2,6 ± 0,6 h (rozmezí: 0,9 až 3,6 h).

Vylučování

Nebyly provedeny žádné vylučovací studie u lidí. Neočekává se, že vestronidáza alfa bude vylučována

ledvinami nebo stolicí.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

jediném podání potkanům, toxicity po opakovaném podávání myším a mláďatům opic s MPS VII,

fertility a embryonálního a fetálního vývoje u potkanů nebo králíků a prenatálního a postnatálního

vývoje u potkanů neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie genotoxicity a kancerogenity nebyly pro vestronidázu alfa provedeny. Vzhledem k mechanismu

účinku se nepředpokládá, že by rhGUS byla karcinogenní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Chlorid sodný

Histidin

Polysorbát 20

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

36 měsíců

Po naředění: Chemická a fyzikální stabilita naředěného léčivého přípravku po otevření před použitím

byla prokázána na dobu až 36 hodin v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C a následně až 6 hodin při

pokojové teplotě do maxima

25 °C.

Z hlediska mikrobiologické bezpečnosti má být naředěný přípravek použit okamžitě. Pokud není

použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v

odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 36 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C a

následně až 6 hodin při pokojové teplotě do maxima 25 °C.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička z bezbarvého skla (typ I dle Evropského lékopisu) uzavřená gumovou zátkou

potaženou fluorovou pryskyřicí a hliníkovým krytem s odtrhovacím plastovým víčkem.

Velikost balení: 1 injekční lahvička obsahující 5 ml koncentrátu pro infuzní roztok

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Každá injekční lahvička přípravku Mepsevii je určena výhradně pro jednorázové použití. Přípravek

Mepsevii se musí aseptickou technikou naředit injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

podle níže popsaného postupu. Naředěný infuzní roztok se pacientům podává pomocí infuzního vaku a

setu s nízkou vazbou proteinů (lze použít vak neobsahující di(2-ethylhexyl)ftalát [DEHP]) a

doporučuje se použít set s integrovaným filtrem 0,2 µm s nízkou vazbou proteinů.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/541656/2018

EMEA/H/C/004438

Mepsevii (vestronidase alfa)

Přehled pro přípravek Mepsevii a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Mepsevii a k čemu se používá?

Mepsevii je léčivý přípravek k léčbě mukopolysacharidózy typu VII (MPS VII, rovněž známé jako

syndrom Sly), což je dědičné onemocnění, které je způsobeno chybějícím enzymem potřebným ke

štěpení složitých uhlovodíků nazývaných glykosaminoglykany (GAG).

Onemocnění vede k hromadění glykosaminoglykanů v těle, které zapříčiňuje celou řadu problémů,

mezi něž patří ztuhlost kloubů, malý vzrůst, zvětšená játra a slezina, ztráta sluchu, šedý zákal

a opožděný vývoj.

Mukopolysacharidóza typu VII je vzácné onemocnění a přípravek Mepsevii byl stanoven dne 21. března

2012 jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Více informací o postupu stanovení léčivých

přípravků pro vzácná onemocnění naleznete zde: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare disease designation.

Přípravek Mepsevii obsahuje léčivou látku vestronidáza alfa.

Jak se přípravek Mepsevii používá?

Přípravek Mepsevii se podává jednou za dva týdny formou infuze (kapání do žíly) po dobu 4 hodin.

Doporučená dávka pro jednu infuzi je 4 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Před zahájením infuze jsou

pacientovi podána antihistaminika, aby se snížilo riziko alergických reakcí.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a podávat by jej měl náležitě vyškolený

zdravotnický pracovník, který je schopen zvládat akutní zdravotní stavy. Na léčbu by rovněž měl

dohlížet zdravotnický pracovník, který má zkušenosti s léčbou mukopolysacharidózy typu VII.

Více informací o používání přípravku Mepsevii naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Mepsevii (vestronidase alfa)

EMA/541656/2018

strana 2/3

Jak přípravek Mepsevii působí?

Přípravek Mepsevii se používá k enzymové substituční terapii, při níž je u pacientů

s mukopolysacharidózou typu VII nahrazen chybějící enzym (beta-glukuronidáza). To napomáhá

štěpení glukosaminoglykanů, které se díky tomu přestávají hromadit v těle pacienta.

Jaké přínosy přípravku Mepsevii byly prokázány v průběhu studií?

Bylo prokázáno, že přípravek Mepsevii u pacientů s mukopolysacharidózou typu VII snižuje hladiny

glukosaminoglykanů v těle a zmírňuje nebo stabilizuje příznaky onemocnění.

V hlavní studii, která zahrnovala 12 pacientů s mukopolysacharidózou typu VII, došlo u pacientů

léčených přípravkem Mepsevii po dobu 6 měsíců ke snížení hladin glukosaminoglykanů v moči o 65 %.

U 11 pacientů z 12 se příznaky onemocnění včetně těch, které ovlivňují zrak a hybnost, zlepšily nebo

nezhoršily.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Mepsevii?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Mepsevii (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou anafylaktický šok (náhlá a závažná alergická reakce), kopřivka (svědivá vyrážka) a otok v místě

podání infuze.

Přípravek Mepsevii nesmějí užívat pacienti, kteří v minulosti prodělali anafylaktickou reakci na

vestronidázu alfa nebo na kteroukoli jinou složku tohoto přípravku. Úplný seznam nežádoucích účinků

a omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Mepsevii registrován v EU?

Přípravek Mepsevii snižuje hladiny glukosaminoglykanů v těle a zlepšuje nebo alespoň stabilizuje

příznaky mukopolysacharidózy typu VII. Kromě toho je většina nežádoucích reakcí mírná až středně

závažná.

Ačkoli je dostupné pouze omezené množství údajů z klinických studií, Evropská agentura pro léčivé

přípravky zohlednila život ohrožující a vyčerpávající povahu mukopolysacharidózy typu VII

a nedostatek schválených léčivých přípravků. Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že

přínosy přípravku Mepsevii převyšují jeho rizika a může tak být registrován k použití v EU.

Přípravek Mepsevii byl registrován za „výjimečných okolností“, neboť vzhledem ke vzácné povaze

tohoto onemocnění a z vědeckých důvodů nebylo možné o přípravku Mepsevii získat úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento přehled

bude podle potřeby aktualizován.

Jaké informace o přípravku Mepsevii nebyly dosud předloženy?

Jelikož přípravek Mepsevii byl registrován za výjimečných okolností, společnost, která přípravek

Mepsevii dodává na trh, provede studii s cílem získat údaje o dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti

přípravku Mepsevii a rovněž o onemocnění samotném, včetně jeho postupu a rozvoje příznaků.

Mepsevii (vestronidase alfa)

EMA/541656/2018

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Mepsevii?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Mepsevii, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Mepsevii jsou průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Mepsevii jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Mepsevii

Další informace k přípravku Mepsevii jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace