MENBUTON WERFFT 100 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MENBUTON WERFFT 100 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 100mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MENBUTON WERFFT 100 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • ovce, psi, skot, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiné léky pro žluči terapie
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939074 - 1 x 100 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/088/00-C
 • Datum autorizace:
 • 14-12-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

MENBUTON WERFFT 100 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

ALVETRA u. WERFFT GmbH

Boltzmanngasse 11

1091 Vídeň

RAKOUSKO

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Sanochemia Pharmazeutika AG

Landeggerstrasse 7

2491 Neufeld/Leitha

RAKOUSKO

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MENBUTON WERFFT 100 mg/ml injekční roztok

Menbutonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje

Léčivá látka:

Menbutonum 100 mg

Pomocné látky:

Chlorkresol 2,00 mg

Disiřičitan sodný (E 223) 2,00mg

Čirý nažloutlý až žlutý injekční roztok.

4.

INDIKACE

Skot a ovce:

Trávicí potíže, intoxikace krmivem, anorexie, stimulace chuti k jídlu po nemoci nebo po

operaci, městnání v bachoru, ochablost bachoru, přeplnění bachoru, acidóza bachoru, zácpa,

gastroenteritida, jako pomocná látka při acetonemii, ketóze, kolice, tympanii, dystrofie jater

(rekonvalescence po hepatitis a toxémii u ovcí v graviditě).

Prasata:

Trávicí potíže různé povahy, intoxikace krmivem, nedostatečná chuť k jídlu, městnání,

profylakticky proti trávicím potížím v puerperiu a jako pomocná látka při léčbě enteritis.

Psi:

Snížená chuť k jídlu a zácpa, gastroenteritida a jako pomocná látka při léčbě hepatózy a

poruch činnosti slinivky břišní.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě střevní neprůchodnosti, neprůchodnosti žlučovodu, chronické parézy,

srdeční nedostatečnosti.

Nepoužívat u koček.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Závažné vedlejší účinky nebyly při podávání přípravku pozorovány.

Rychlá intravenózní injekce se nedoporučuje, může vyvolat slinění, slzení, kašel, defekaci,

močení, neklid, svalový třes a vrávorání, tyto efekty jsou však vratné.

Po podání přípravku lze pozorovat zvýšenou činnost trávicího traktu (kručivé zvuky) a tmavě

zbarvená faeces (žluč).

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, prasata, psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

1 ml na 10 kg živé hmotnosti

hovězí dobytek

20 - 40 ml

telata

5 - 15 ml

prasata

10 - 20 ml

ovce

5 - 6 ml

0,1 ml na kg živé hmotnosti

V závažných případech lze léčbu opakovat po 24 - 48 hodinách.

Způsob podání: hluboko intramuskulárně nebo pomalu intravenózně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Viz bod 6.

Nepropichujte zátku více než 10krát.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso a mléko: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Po prvním otevření vnitřního obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku

v tomto obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové

informaci. Toto datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem osoby podávající

přípravek zvířeti může být pozorována lokální reakce v místě vpichu.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na menbutonum by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem a přípravek podávat obezřetně.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Nepoužívat současně s roztoky s obsahem vápenatých solí, například kalcium-glukonát nebo

kalcium-boroglukonát, s roztoky s obsahem prokain-benzylpenicilinu, s injekčními přípravky

B-komplex.

Přípravek může při vysokých dávkách vyvolat lokální reakce v místě injekčního podání

(nekróza, edém, krvácení).

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

1 x 100 ml čirá injekční lahvička (typu I) uzavřená zátkou z bromobutylové pryže a

hliníkovou pertlí v papírové krabičce.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

WERFFT, spol. s r.o.

CZ Brno

Tel: +420 541212183

E-mail: pharma@brn.pvtnet.cz