Mavenclad

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Kladribin
Dostupné s:
Merck Europe B.V.
ATC kód:
L04AA40
INN (Mezinárodní Name):
cladribine
Terapeutické skupiny:
Imunosupresiva
Terapeutické oblasti:
Roztroušená skleróza
Terapeutické indikace:
Léčba dospělých pacientů s vysoce aktivní relapsující roztroušenou sklerózou (MS), jak je definována klinickými nebo zobrazovacími vlastnostmi.
Přehled produktů:
Revision: 8
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004230
Datum autorizace:
2017-08-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/004230

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 08-09-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 10-05-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 10-05-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 10-05-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 10-05-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 08-09-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

MAVENCLAD 10 mg tablety

cladribinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek MAVENCLAD a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAVENCLAD užívat

Jak se přípravek MAVENCLAD užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek MAVENCLAD uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek MAVENCLAD a k čemu se používá

Přípravek MAVENCLAD obsahuje léčivou látku kladribin, cytotoxickou (buňky ničící) látku, která

působí především na lymfocyty, buňky imunitního systému, které se účastní zánětu.

MAVENCLAD je léčivý přípravek, který se používá k léčbě

roztroušené sklerózy

dospělých

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění, při kterém zánět ničí ochranný obal nervů.

Bylo prokázáno, že léčba přípravkem MAVENCLAD snižuje výskyt atak příznaků a zpomaluje

narůstání invalidity.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MAVENCLAD užívat

Neužívejte přípravek MAVENCLAD

jestliže jste

alergický(á)

kladribin

nebo na

kteroukoli další složku

tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže jste

HIV pozitivní

, což znamená, že máte infekci virem lidské imunodeficience (HIV),

jestliže máte aktivní tuberkulózu nebo zánět jater (hepatitidu),

jestliže máte

oslabený imunitní systém

z důvodu zdravotních komplikací nebo protože

užíváte

jiné léčivé přípravky, které oslabují Váš imunitní systém

nebo

omezují tvorbu krvinek

kostní dřeni

. Takové přípravky zahrnují:

cyklosporin, cyklofosfamid a azathioprin (používají se k potlačení činnosti imunitního

systému, například po transplantaci orgánů),

methotrexát (používá se k léčbě onemocnění, jako je například lupénka nebo revmatoidní

artritida),

dlouhodobě používané kortikosteroidy (používají se ke snížení zánětu, například při

astmatu).

Viz také „Další léčivé přípravky a přípravek MAVENCLAD“,

jestliže máte aktivní rakovinu,

jestliže máte

středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce ledvin,

jestliže jste

těhotná

nebo

kojíte

(viz také „Těhotenství a kojení“).

Neužívejte

přípravek MAVENCLAD a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste

jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku MAVENCLAD se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Krevní testy

Před zahájením léčby podstoupíte krevní testy, aby lékař zkontroloval, zda můžete přípravek

MAVENCLAD užívat. Lékař také provede krevní testy během léčby a po léčbě, aby zkontroloval, že

můžete přípravek MAVENCLAD dále užívat a že u Vás nedochází k žádným komplikacím v důsledku

léčby.

Infekce

Před zahájením léčby přípravkem MAVENCLAD podstoupíte testy, aby se zjistilo, zda nemáte

nějakou infekci. Je důležité, abyste si promluvil(a) se svým lékařem, pokud si myslíte, že máte infekci.

Příznaky infekce mohou zahrnovat horečku, bolest, bolest svalů, bolest hlavy, celkový pocit nemoci

nebo zežloutnutí očí. Váš lékař může odložit léčbu nebo ji přerušit, dokud infekce nevymizí.

Pásový opar

Pokud to bude nutné, budete před zahájením léčby očkován(a) proti pásovému oparu. Bude nutné,

abyste počkal(a) 4 až 6 týdnů, než začne očkování účinkovat.

Informujte ihned svého lékaře, pokud

máte příznaky pásového oparu

, což je častá komplikace užívání přípravku MAVENCLAD (viz

bod 4), který může vyžadovat specifickou léčbu.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)

Pokud si myslíte, že se

RS zhoršuje

, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nových příznaků

, například

změn nálady nebo chování, výpadků paměti, problémů s řečí a komunikací,

promluvte si co možná

nejdříve se svým lékařem

. Mohou to být příznaky vzácné poruchy mozku, která je způsobená infekcí

a která se označuje jako progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). PML je závažné

onemocnění, které může vést k těžké invaliditě nebo úmrtí.

Ačkoli PML nebyla u přípravku MAVENCLAD pozorována,

můžete

v rámci preventivních opatření

před zahájením léčby

podstoupit vyšetření hlavy pomocí MRI

(magnetické rezonance).

Rakovina

U pacientů, kterým byl v klinických studiích podáván kladribin, byly pozorovány jednotlivé případy

rakoviny. Poraďte se se svým lékařem, pokud jste dříve měl(a) rakovinu. Váš lékař rozhodne, jaká

léčba je pro Vás nejlepší. V rámci preventivních opatření je třeba, abyste se řídil(a) standardními

doporučeními pro vyšetření přítomnosti rakoviny (screening rakoviny) podle rady lékaře.

Jaterní potíže

MAVENCLAD může způsobit jaterní potíže.

Pokud máte nebo jste někdy měl(a) potíže s játry,

informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek MAVENCLAD užívat

Informujte ihned

svého lékaře, pokud se u Vás objeví jeden nebo více z následujících příznaků

: pocit na zvracení

(nauzea), zvracení, bolest břicha, únava (vyčerpání), ztráta chuti k jídlu, žluté zbarvení kůže nebo

bělma očí (žloutenka) nebo tmavá moč. Mohlo by se jednat o příznaky závažných jaterních potíží.

Antikoncepce

Muži a ženy musí používat účinnou antikoncepci během léčby a nejméně 6 měsíců po poslední dávce.

To je důležité, protože přípravek MAVENCLAD může vážně poškodit Vaše dítě.

Viz také „Těhotenství a kojení“.

Krevní transfúze

Pokud budete potřebovat krevní transfúze, informujte lékaře, že užíváte přípravek MAVENCLAD.

Může být nutné ozáření krve, aby se zabránilo komplikacím.

Změna léčby

Pokud přecházíte z jiného typu léčby RS na přípravek MAVENCLAD, Váš lékař zkontroluje, zda je

Váš krevní obraz (lymfocyty) před zahájením léčby normální.

Pokud přecházíte z přípravku MAVENCLAD na jiný typ léčby RS, poraďte se se svým lékařem.

Může totiž dojít k překrývání účinku léků na Váš imunitní systém.

Děti a dospívající

Užívání přípravku MAVENCLAD se nedoporučuje u pacientů mladších 18 let, protože u této věkové

skupiny nebyl přípravek hodnocen.

Další léčivé přípravky a přípravek MAVENCLAD

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nezačínejte užívat

přípravek MAVENCLAD společně s léčivými přípravky, které oslabují imunitní

systém nebo omezují tvorbu krvinek v kostní dřeni. Mezi ně patří:

cyklosporin, cyklofosfamid a azathioprin (používají se k potlačení činnosti imunitního systému,

například po transplantaci orgánů),

methotrexát (používá se k léčbě onemocnění, jako je například lupénka nebo revmatoidní

artritida),

dlouhodobě používané kortikosteroidy (používají se ke snížení zánětu, například při astmatu).

Krátkodobě používané kortikosteroidy jsou dovolené, pokud to lékař doporučí.

Neužívejte

přípravek MAVENCLAD spolu s jinými léky k léčbě RS, pokud Vám to přímo

nedoporučí Váš lékař.

Neužívejte

přípravek MAVENCLAD

současně s žádným jiným léčivým přípravkem.

Mezi užitím

přípravku MAVENCLAD a jakéhokoli dalšího léčivého přípravku užitého ústy musíte dodržet odstup

alespoň 3 hodiny

. Přípravek MAVENCLAD obsahuje hydroxypropylbetadex, který může vzájemně

reagovat s jinými léky v žaludku.

Poraďte se se svým lékařem

, pokud jste v současné době léčen(a) nebo jste byl(a) léčen(a):

léčivými přípravky, které mohou mít vliv na krevní buňky (např. karbamazepin používaný k

léčbě epilepsie). Váš lékař Vás bude muset pečlivěji sledovat.

některými typy vakcín (živé nebo živé oslabené vakcíny). Jestliže jste byl(a) očkován(a) během

posledních 4 až 6 týdnů, musí se léčba přípravkem MAVENCLAD odložit. Takovými

vakcínami nesmíte být během léčby přípravkem MAVENCLAD očkován(a). Imunitní systém

se musí před očkováním zotavit, což bude potvrzeno pomocí krevních testů.

dilazepem, nifedipinem, nimodipinem, reserpinem, cilostazolem nebo sulindakem (léky

používané k léčbě onemocnění srdce, vysokého krevního tlaku, cévních chorob nebo zánětů)

nebo eltrombopagem (lék používaný k léčbě stavů souvisejících s krvácením). Váš lékař Vám

poradí, co máte dělat, pokud musíte užívat také tyto léčivé přípravky.

rimfampicinem (lék používaný k léčbě určitých typů infekce), třezalkou tečkovanou (bylina

používaná k léčbě deprese) nebo kortikosteroidy (léky používané k potlačení zánětu). Váš lékař

Vám poradí, co máte dělat, pokud musíte užívat tyto léčivé přípravky.

Poraďte se se svým lékařem

, pokud používáte hormonální antikoncepci (např. antikoncepční

pilulky). V době léčby přípravkem MAVENCLAD a alespoň 4 týdny po poslední dávce budete muset

používat ještě další metodu antikoncepce.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět,

neužívejte

přípravek MAVENCLAD. To je důležité,

protože přípravek MAVENCLAD by mohl vážně poškodit Vaše dítě.

Musíte používat

účinné

metody antikoncepce

, abyste zabránila těhotenství během léčby přípravkem

MAVENCLAD a po dobu alespoň 6 měsíců po užití poslední dávky.

Poraďte se se svým lékařem

pokud používáte hormonální antikoncepci (např. antikoncepční pilulky). V době léčby přípravkem

MAVENCLAD a alespoň 4 týdny po poslední dávce budete muset používat ještě další metodu

antikoncepce. Jestliže otěhotníte více než 6 měsíců po poslední dávce v 1. roce, neočekává se, že byste

byla vystavena bezpečnostnímu riziku. Znamená to však, že v době, kdy budete těhotná, nemůžete

léčbu přípravkem MAVENCLAD podstoupit.

Muži musí používat účinné metody antikoncepce, aby zabránili otěhotnění své partnerky během léčby

přípravkem MAVENCLAD a po dobu 6 měsíců po poslední dávce.

Váš lékař Vám poradí, které metody antikoncepce jsou vhodné.

Neužívejte

přípravek MAVENCLAD, pokud kojíte. Jestliže je Váš lékař přesvědčen, že přípravek

MAVENCLAD je pro Vás nezbytný, poradí Vám, abyste během léčby a po dobu nejméně jednoho

týdne po poslední dávce přestala kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by přípravek MAVENCLAD ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek MAVENCLAD obsahuje sorbitol

Tento léčivý přípravek obsahuje 64 mg sorbitolu v jedné tabletě.

3.

Jak se přípravek MAVENCLAD užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčebné pulzy

Přípravek MAVENCLAD budete dostávat jako

dva léčebné pulzy

v průběhu

2 let

Každý léčebný pulz zahrnuje

2 léčebné týdny

, které se uskuteční s odstupem jednoho měsíce na

začátku každého léčebného roku.

Léčebný týden

zahrnuje

4 nebo 5 dnů, během kterých budete užívat 1 nebo 2 tablety denně (viz

tabulka 1)

Příklad: Pokud začnete svou léčbu v polovině dubna, budete tablety užívat následně.

Tabulka 1

Rok 1

Rok 2

1. léčebný týden

1 nebo 2 tablety denně po

dobu 4 nebo 5 dnů,

polovina dubna

1. léčebný týden

1 nebo 2 tablety denně po

dobu 4 nebo 5 dnů,

polovina dubna

2. léčebný týden

1 nebo 2 tablety denně po

dobu 4 nebo 5 dnů,

polovina května

2. léčebný týden

1 nebo 2 tablety denně po

dobu 4 nebo 5 dnů,

polovina května

Před zahájením léčebného pulzu Vám lékař provede krevní test, aby zkontroloval, zda je hladina

lymfocytů (typ bílých krvinek) v přijatelném rozmezí. Pokud tomu tak nebude, bude Vaše léčba

odložena.

Jakmile dokončíte 2 léčebné pulzy v průběhu 2 let, bude Váš lékař i nadále sledovat Váš zdravotní

stav další 2 roky, během kterých nebudete muset léčivý přípravek užívat.

Dávka

Bude Vám předepsán správný počet tablet na každý léčebný týden podle Vaší tělesné

hmotnosti, jak je uvedeno v tabulce 2.

Pro správný počet tablet budete potřebovat jedno nebo více balení.

Když dostanete svůj příděl léku, zkontrolujte, že máte správný počet tablet.

V levém sloupci tabulky uvedené níže najděte řádek, který odpovídá Vaší tělesné hmotnosti

(v kg), a pak zkontrolujte počet tablet, který by měl být v balení pro léčebný týden, který máte

zahájit.

Pokud se počet tablet v balení liší od počtu uvedeného pro Vaši tělesnou hmotnost v tabulce

nacházející se níže, řekněte to svému lékaři.

Pamatujte, že u některých hmotnostních rozmezí se může počet tablet mezi léčebnými týdny

lišit.

Příklad: Jestliže vážíte 85 kg a budete začínat první léčebný týden, dostanete 8 tablet.

Tabulka 2

Vaše tělesná hmotnost

Počet tablet, který budete užívat

Léčebný pulz v roce 1

Léčebný pulz v roce 2

Léčebný týden 1

Léčebný týden 2

Léčebný týden 1

Léčebný týden 2

Méně než 40 kg

Váš lékař Vám řekne, kolik tablet budete užívat

40 až méně než 50 kg

50 až méně než 60 kg

60 až méně než 70 kg

70 až méně než 80 kg

80 až méně než 90 kg

90 až méně než 100 kg

100 až méně než 110 kg

110 kg a více

Jak se přípravek užívá

Tabletu(y) užívejte každý den ve stejnou dobu. Polykejte je s vodou a bez žvýkání. Tablety nemusíte

užívat při jídle - můžete je užívat s jídlem nebo mezi jídly.

Přečtěte si „Podrobné pokyny pro užívání“ na konci této příbalové informace, kde najdete

informace o manipulaci s dětským bezpečnostním obalem a o způsobu užívání tablet z balení.

Důležité

Před vyjmutím tablety (tablet) se ujistěte, že máte suché ruce

Vytlačte tabletu (tablety) z blistru a ihned ji (je) spolkněte.

Nenechávejte tabletu (tablety) na ploše nechráněné, například na stole, ani s tabletou

nemanipulujte déle, než je nutné.

Jestliže se tableta ponechá volně na jakémkoliv povrchu, nebo jestliže se rozlomí a její úlomky

se z blistru uvolní, musí se plocha pečlivě umýt.

Po manipulaci s tabletami si důkladně umyjte ruce.

Pokud tabletu ztratíte, kontaktujte svého lékaře.

Doba trvání léčebného týdne

V závislosti na celkovém počtu tablet, které Vám byly předepsány, je musíte užít během 4 nebo 5 dnů

v každém léčebném týdnu.

Tabulka 3 uvádí, kolik tablet (1 nebo 2 tablety) musíte v každý den užít. Pokud je Vaše denní dávka

2 tablety, užívejte je současně.

Příklad: Pokud musíte užívat 8 tablet, užijete

2 tablety

v den 1, den 2, den 3 a pak

1 tabletu

v den 4

a den 5.

Tabulka 3

Celkový počet tablet na

léčebný týden

Den 1

Den 2

Den 3

Den 4

Den 5

Jestliže jste užil(a) více přípravku MAVENCLAD, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), kontaktujte okamžitě svého lékaře. Váš lékař rozhodne,

zda musíte ukončit léčbu či nikoliv.

S předávkováním přípravkem MAVENCLAD existují jen omezené zkušenosti. Je známo, že čím více

léku užijete, tím méně lymfocytů může být přítomno v těle, což vede k lymfopenii (viz bod 4).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MAVENCLAD

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku

a vzpomenete si na ni ve stejný den, kdy jste

dávku měl(a) užít

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku

a vzpomenete si až další den

Užijte vynechanou dávku v tento den.

Neužívejte vynechanou dávku spolu s další

plánovanou dávkou.

Užijte vynechanou dávku následující den a zvyšte

počet dnů v léčebném týdnu.

Příklad: Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku pro 3. den a vzpomněl(a) jste si až 4. dne, užijte dávku

pro 3. den až ve 4. den a prodlužte celkový počet dnů léčebného týdne o 1 den. Jestliže jste

zapomněl(a) užít 2 po sobě následující dávky (například dávky pro 3. den a 4. den), užijte vynechané

dávky následující 2 dny a prodlužte celkový počet dnů léčebného týdne o 2 dny.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné nebo by se závažnými mohly stát

Lymfopenie a pásový opar

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

Nejdůležitějším nežádoucím účinkem je snížení počtu bílých krvinek zvaných lymfocyty

lymfopenie

). Tento nežádoucí účinek je velmi častý a může být závažný. Lymfopenie může zvýšit

riziko vzniku infekce. Často pozorovanou infekcí v souvislosti s přípravkem MAVENCLAD je

pásový opar

Informujte ihned svého lékaře, pokud máte příznaky pásového oparu

, jako je „pás“ silné bolesti

a puchýřnaté vyrážky, typicky na jedné straně horní části těla nebo na obličeji. Další příznaky mohou

zahrnovat bolest hlavy, pálení, brnění, necitlivost nebo svědění postižené plochy kůže, celkový pocit

nemoci nebo horečky v časných fázích infekce.

Pásový opar bude nutné léčit. Je proto možné, že bude třeba léčbu přípravkem MAVENCLAD

přerušit, dokud infekce nevymizí.

Jaterní potíže

(méně časté – mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Informujte ihned svého lékaře, pokud máte příznaky,

jako je pocit na zvracení (nauzea), zvracení,

bolest břicha, únava (vyčerpání), ztráta chuti k jídlu, žluté zbarvení kůže nebo bělma očí (žloutenka)

nebo tmavá moč. Je možné, že léčbu přípravkem MAVENCLAD bude nutné ukončit nebo přerušit.

Další možné nežádoucí účinky

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

opar rtu (labiální herpes)

vyrážka

vypadávání vlasů

snížení počtu některých bílých krvinek (neutrofily)

alergické reakce, včetně svědění, kopřivky, vyrážky a otoku rtů, jazyka a obličeje

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí)

tuberkulóza

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek MAVENCLAD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na kartonové krabičce a krabičce

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek MAVENCLAD obsahuje

-

Léčivou látkou je cladribinum. Jedna tableta obsahuje cladribinum 10 mg.

-

Dalšími složkami jsou hydroxypropylbetadex, sorbitol a magnesium-stearát.

Jak přípravek MAVENCLAD vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku MAVENCLAD jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s vyrytým „C“ na jedné straně

a „10“ na druhé straně. Jedno balení obsahuje 1, 4, 5, 6, 7 nebo 8 tablet v blistru zataveném do

kartonové krabičky a upevněném do dětského bezpečnostního obalu. Na trhu nemusí být všechny

velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Nizozemsko

Výrobce

NerPharMa S.R.L.

Viale Pasteur 10

20014 Nerviano (MI)

Itálie

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Strasse 35

89257 Illertissen

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována .

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

MAVENCLAD 10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje cladribinum 10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 64 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Bílé, kulaté, bikonvexní tablety o průměru 8,5 mm, s vyrytým „C“ na jedné straně a „10“ na druhé

straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek MAVENCLAD je indikován k léčbě dospělých pacientů s vysoce aktivní relabující

roztroušenou sklerózou (RS), definovanou na základě klinických charakteristik nebo pomocí

zobrazovacích metod (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu musí provádět a kontrolovat lékař specializovaný na léčbu roztroušené sklerózy.

Dávkování

Doporučená kumulativní dávka je 3,5 mg/kg tělesné hmotnosti v průběhu 2 let podávaná jako

1 léčebný pulz v dávce 1,75 mg/kg za rok. Každý léčebný pulz zahrnuje 2 týdny léčby, jeden na

začátku prvního měsíce a jeden na začátku druhého měsíce příslušného léčebného roku. Je-li to

z lékařského pohledu nutné (např. než se hladina lymfocytů upraví), může se léčebný pulz v roce 2

odložit až o 6 měsíců. Každý léčebný týden zahrnuje 4 nebo 5 dnů, během kterých dostane pacient

10 mg nebo 20 mg (jednu nebo dvě tablety) v jedné denní dávce v závislosti na tělesné hmotnosti. Pro

podrobnosti viz tabulka 1 a tabulka 2 níže.

Po dokončení 2 léčebných pulzů není nutná žádná další léčba kladribinem během 3. a 4. roku (viz

bod 5.1). Opakované zahájení léčby po 4. roce nebylo hodnoceno.

Kritéria pro zahájení a pokračování léčby

Počet lymfocytů musí být

normální před zahájením léčby v roce 1,

minimálně 800 buněk/mm

před zahájením léčby v roce 2.

Je-li to nutné, může se léčebný pulz v roce 2 odložit až o 6 měsíců, než se hladina lymfocytů upraví.

Jestliže je čas nutný k úpravě delší než 6 měsíců, nemá se léčba tabletami kladribinu u pacienta už více

opakovat.

Rozdělení dávky

Tabulka 1 uvádí rozvržení celkové dávky během 2 let léčby. U některých hmotnostních rozmezí se

může počet tablet mezi léčebnými týdny lišit. Užívání perorálního kladribinu u pacientů s tělesnou

hmotností nižší než 40 kg nebylo zkoumáno.

Tabulka 1

Dávka kladribinu na jeden léčebný týden podle tělesné hmotnosti pacienta

v každém léčebném roce

Hmotnostní rozmezí

Dávka v mg (počet tablet) na jeden léčebný týden

Léčebný týden 1

Léčebný týden 2

40 až < 50

40 mg (4 tablety)

40 mg (4 tablety)

50 až < 60

50 mg (5 tablet)

50 mg (5 tablet)

60 až < 70

60 mg (6 tablet)

60 mg (6 tablet)

70 až < 80

70 mg (7 tablet)

70 mg (7 tablet)

80 až < 90

80 mg (8 tablet)

70 mg (7 tablet)

90 až < 100

90 mg (9 tablet)

80 mg (8 tablet)

100 až < 110

100 mg (10 tablet)

90 mg (9 tablet)

110 a více

100 mg (10 tablet)

100 mg (10 tablet)

Tabulka 2 znázorňuje rozvržení celkového počtu tablet v jednom léčebném týdnu na jednotlivé dny.

Doporučuje se, aby se denní dávky kladribinu v každém léčebném týdnu užívaly v intervalech

24 hodin v přibližně stejnou dobu každý den. Pokud se denní dávka skládá ze dvou tablet, užijí se obě

tablety současně v jedné dávce.

Tabulka 2

Počet tablet na jeden den týdne

Celkový počet tablet na jeden týden

Den 1

Den 2

Den 3

Den 4

Den 5

Vynechaná dávka se musí užít hned, jakmile si na ni pacient vzpomene, ve stejný den podle léčebného

plánu.

Vynechaná dávka se nesmí užít společně s další plánovanou dávkou následující den. Pokud dojde

k vynechání dávky, musí pacient vynechanou dávku užít následující den a počet dnů v léčebném týdnu

se zvýší. Pokud pacient zapomene užít dvě po sobě následující dávky, platí stejné pravidlo a počet dnů

v léčebném týdnu se prodlouží o dva dny.

Souběžné užívání s jinými perorálními léčivými přípravky

Doporučuje se, aby se jakýkoli další perorální léčivý přípravek podával s odstupem alespoň 3 hodin od

podání přípravku MAVENCLAD během vymezeného počtu dnů, kdy je podáván kladribin (viz

bod 4.5).

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly provedeny žádné specifické studie.

U pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 60-89 ml/min) není nutná žádná

úprava dávky (viz bod 5.2).

Bezpečnost a účinnost u pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin nebyla

stanovena. Z tohoto důvodu je kladribin u těchto pacientů kontraindikován (viz bod 4.3).

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny žádné studie.

Ačkoli význam funkce jater pro eliminaci kladribinu je považován za zanedbatelný (viz bod 5.2), není

vzhledem k chybějícím údajům úprava dávky u pacientů s lehkou poruchou funkce jater nutná. Použití

kladribinu se u pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre

>6) nedoporučuje.

Starší pacienti

Pokud je kladribin používán u starších pacientů, doporučuje se opatrnost. Současně je také nutno

zvážit možnou vyšší frekvenci snížené funkce jater nebo ledvin, souběžná onemocnění a další typy

farmakologické léčby.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku MAVENCLAD u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. Nejsou

dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek MAVENCLAD je určen k perorálnímu podání. Tablety se musí zapít vodou a polykají se

bez žvýkání. Tablety lze užívat nezávisle na jídle.

Protože tablety nejsou potahované, musí se spolknout okamžitě po vyjmutí z blistru. Nesmí se

nechávat volně na jakémkoliv povrchu ani s nimi manipulovat po dobu delší, než je potřebné pro

podání. Jestliže se tableta ponechá volně na jakémkoliv povrchu, nebo se z blistru uvolní rozlomená

tableta nebo úlomek tablety, musí se plocha pečlivě umýt.

Při manipulaci s tabletami musí mít pacient suché ruce a po užití tablety si je musí pečlivě umýt.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Infekce virem lidské imunodeficience (HIV).

Aktivní chronická infekce (tuberkulóza nebo hepatitida).

Zahájení léčby kladribinem u imunokompromitovaných pacientů, včetně pacientů dostávajících

v současné době imunosupresivní nebo myelosupresivní léčbu (viz bod 4.5).

Aktivní malignita.

Středně těžká nebo těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <60 ml/min) (viz bod 5.2).

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hematologické sledování

Mechanismus účinku kladribinu je pevně vázán na snížení počtu lymfocytů. Vliv na počet lymfocytů

je závislý na dávce. V klinických studiích bylo také pozorováno snížení počtu neutrofilů, erytrocytů,

hematokritu, hemoglobinu nebo trombocytů v porovnání s výchozími hodnotami. Tyto parametry však

obvykle zůstávají v rozmezích normálních hodnot.

Aditivní hematologické nežádoucí účinky je možné očekávat, pokud je kladribin podáván před nebo

současně s dalšími látkami, které mají vliv na hematologický profil (viz bod 4.5).

Počet lymfocytů musí být stanoven

před zahájením léčby v roce 1,

před zahájením léčby v roce 2,

2 a 6 měsíců po zahájení léčby v každém léčebném roce. Je-li počet lymfocytů nižší než

500 buněk/mm

, je třeba jej aktivně sledovat, dokud se hodnoty opět nezvýší.

Pro informace k rozhodování o léčbě založené na počtu lymfocytů pacienta viz bod 4.2 a níže uvedený

podbod „Infekce“.

Infekce

Kladribin může snižovat obranyschopnost těla a zvyšovat pravděpodobnost infekcí. Před zahájením

léčby kladribinem musí být vyloučena HIV infekce, aktivní tuberkulóza a aktivní hepatitida (viz

bod 4.3).

Mohou být aktivovány latentní infekce, včetně tuberkulózy nebo hepatitidy. Proto se musí provádět

screeningová vyšetření na latentní infekce, zvláště na tuberkulózu a hepatitidu B a C, před zahájením

léčby v roce 1 a roce 2. Zahájení léčby přípravkem MAVENCLAD musí být odloženo, dokud není

infekce odpovídajícím způsobem léčena.

Odložení zahájení léčby kladribinem je třeba také zvážit u pacientů s akutní infekcí do doby, než je

infekce plně pod kontrolou.

Zvláštní pozornost se doporučuje věnovat pacientům, kteří nemají v anamnéze vystavení účinku

varicella-zoster viru. Před zahájením léčby kladribinem se doporučuje očkování pacientů s negativitou

protilátek. Zahájení léčby přípravkem MAVENCLAD má být odloženo o 4 až 6 týdnů, aby byl

umožněn plný účinek očkování.

Incidence herpes zoster se u pacientů léčených kladribinem zvýšila. Pokud klesne počet lymfocytů pod

200 buněk/mm³, má být během výskytu lymfopenie stupně 4 zvážena prevence výskytu herpetické

infekce podle standardní lokální praxe (viz bod 4.8).

Pacienty s počtem lymfocytů nižším než 500 buněk/mm

je nutno jej aktivně sledovat, zda se u nich

nevyskytnou známky a příznaky svědčící pro infekce, zvláště herpes zoster. Jestliže se takové známky

a příznaky objeví, je třeba zahájit klinicky indikovanou protiinfekční léčbu. Lze zvážit přerušení nebo

odložení léčby přípravkem MAVENCLAD až do řádného vyléčení infekce.

U pacientů léčených z důvodu vlasatobuněčné leukemie v odlišném léčebném režimu byly po

parenterálním podání kladribinu hlášeny případy progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).

I když nebyl při podávání tablet kladribinu hlášen žádný případ PML, je třeba před zahájením léčby

tabletami kladribinu provést výchozí vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) (zpravidla během

3 měsíců).

Malignity

V klinických studiích byly případy malignit pozorovány častěji u pacientů léčených kladribinem než

u pacientů, jimž bylo podáváno placebo (viz bod 4.8).

Přípravek MAVENCLAD je kontraindikován u pacientů s RS s aktivními malignitami (viz bod 4.3).

U pacientů s předchozí malignitou je třeba provést individuální vyhodnocení poměru přínos-riziko

před zahájením léčby. Pacientům léčeným kladribinem je třeba doporučit, aby se řídili standardními

doporučeními pro screening nádorových onemocnění.

Jaterní funkce

U pacientů léčených přípravkem MAVENCLAD bylo méně často hlášeno poškození jater, včetně

závažných případů.

Před zahájením léčby přípravkem MAVENCLAD má být odebrána komplexní anamnéza pacienta

týkající se předchozích případů poškození jater jinými léky nebo základních jaterních poruch.

Pacientům mají být před zahájením léčby v léčebném roce 1 a 2 stanoveny sérové hladiny

aminotransferáz, alkalické fosfatázy a celkového bilirubinu. Během léčby je třeba na základě

klinických známek a příznaků sledovat hodnoty jaterních enzymů a bilirubinu.

Pokud se u pacienta objeví klinické známky, nevysvětlitelné zvýšení jaterních enzymů nebo příznaky

naznačující poruchu jaterních funkcí (např. nevysvětlitelná nauzea, zvracení, bolest břicha, únava,

anorexie nebo žloutenka a/nebo tmavá moč), je třeba neprodleně vyšetřit sérové aminotransferázy a

celkový bilirubin. Léčba přípravkem MAVENCLAD má být přerušena nebo ukončena.

Antikoncepce

Před zahájením léčby jak v roce 1, tak v roce 2 má být ženám ve fertilním věku a mužům, kteří mohou

zplodit dítě, poskytnuto poradenství ohledně možnosti závažného rizika pro plod a nutnosti účinné

antikoncepce (viz bod 4.6).

Ženy ve fertilním věku musí zabránit otěhotnění tak, že budou během léčby kladribinem a nejméně

6 měsíců po poslední dávce používat účinnou antikoncepci (viz bod 4.5).

Pacienti mužského pohlaví musí učinit opatření, aby zajistili, že jejich partnerka během léčby

kladribinem a nejméně 6 měsíců po poslední dávce neotěhotní.

Krevní transfúze

U pacientů vyžadujících krevní transfúzi se doporučuje buněčné krevní komponenty před podáním

ozářit, aby se zabránilo vzniku reakce štěpu proti hostiteli související s transfúzí. Doporučuje se

konzultovat situaci s hematologem.

Převod na léčbu kladribinem a z léčby kladribinem

U pacientů, kteří byli dříve léčeni pomocí imunomodulačních a imunosupresivních léčivých

přípravků, má být před zahájením léčby zvážen mechanismus a doba účinku tohoto dalšího léčivého

přípravku. Pokud jsou takové léčivé přípravky používány po léčbě, je také třeba zvážit možný aditivní

účinek na imunitní systém (viz bod 4.5).

Při převodu z jiného léčivého přípravku k léčbě RS je třeba provést výchozí MRI (viz výše uvedený

podbod „Infekce“).

Porucha funkce jater

Ačkoli význam funkce jater pro eliminaci kladribinu je považován za zanedbatelný (viz bod 5.2), není

vzhledem k chybějícím údajům užívání kladribinu doporučeno u pacientů se středně těžkou nebo

těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughovo skóre >6) (viz bod 4.2).

Sorbitol

Je nutno vzít v úvahu aditivní účinek současně podávaných přípravků s obsahem sorbitolu (nebo

fruktózy) a příjem sorbitolu (nebo fruktózy) potravou.

Obsah sorbitolu v léčivých přípravcích pro perorální podání může ovlivnit biologickou dostupnost

jiných současně podávaných léčivých přípravků užívaných perorálně.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Tento léčivý přípravek obsahuje hydroxypropylbetadex, který může vést k tvorbě komplexů s dalšími

léčivými přípravky (zejména s léčivými přípravky s nízkou rozpustností), což může způsobit zvýšení

biologické dostupnosti takového přípravku. Proto se doporučuje, aby se jakýkoli další perorální léčivý

přípravek podával s odstupem alespoň 3 hodin od podání přípravku MAVENCLAD během

vymezeného počtu dnů, kdy je kladribin podáván.

Imunosupresivní léčivé přípravky

Zahájení léčby kladribinem je kontraindikováno u imunokompromitovaných pacientů, včetně

pacientů, kteří v současné době dostávají imunosupresivní nebo myelosupresivní léčbu, například

methotrexátem, cyklofosfamidem, cyklosporinem nebo azathioprinem, nebo v případě chronického

používání kortikosteroidů z důvodu nebezpečí aditivních účinků na imunitní systém (viz bod 4.3).

Krátkodobá akutní léčba systémovými kortikosteroidy je během léčby kladribinem dovolena.

Jiné léčivé přípravky modifikující průběh choroby

Podávání kladribinu s interferonem beta vede ke zvýšenému riziku lymfopenie. Bezpečnost a účinnost

kladribinu v kombinaci s jinými typy léčby modifikujícími průběh choroby u RS nebyla stanovena.

Souběžná léčba se nedoporučuje.

Hematotoxické léčivé přípravky

Z důvodu snížení počtu lymfocytů v důsledku léčby kladribinem lze očekávat výskyt aditivních

hematologických nežádoucích účinků, jestliže se kladribin podává před nebo současně s dalšími

přípravky, které ovlivňují hematologický profil (např. karbamazepin). V těchto případech se

doporučuje důkladné sledování hematologických parametrů.

Živé nebo živé atenuované vakcíny

Léčba se nemá zahajovat během 4 až 6 týdnů po vakcinaci živými vakcínami nebo živými

atenuovanými vakcínami z důvodu nebezpečí infekce živou vakcínou. Očkování živými nebo živými

atenuovanými vakcínami se nemá provádet během léčby kladribinem a po léčbě kladribinem, dokud

není počet bílých krvinek u pacienta v normálním rozmezí.

Silné inhibitory transportérů ENT1, CNT3 a BCRP

Na úrovni absorpce kladribinu se zdá být jediným možným mechanismem interakcí s klinickým

významem protein rezistence karcinomu prsu (BCRP neboli ABCG2). Inhibice BCRP

v gastrointestinálním traktu může zvýšit perorální biologickou dostupnost a systémovou expozici

kladribinu. Známé inhibitory BCRP, které mohou změnit farmakokinetiku substrátů BCRP o 20 %

in vivo, zahrnují eltrombopag.

In vitro studie ukazují, že kladribin je substrátem ekvilibrativních nukleosidových (ENT1)

a koncentrativních nukleosidových (CNT3) transportních proteinů. Biologická dostupnost,

intracelulární distribuce a renální eliminace kladribinu může být následně ovlivněna silnými ENT1

a CNT3 inhibitory transportérů, jako například dilazep, nifedipin, nimodipin, cilostazol, sulindak nebo

reserpin. Čisté účinky ve smyslu potenciálních změn expozice kladribinu je však těžké predikovat.

Ačkoli klinická závažnost těchto interakcí není známa, doporučuje se silné inhibitory ENT1, CNT3

nebo BCRP v době 4- až 5denní léčby kladribinem nepodávat současně. Není-li to možné, je třeba

zvážit výběr alternativních souběžně podávaných léčivých přípravků se žádnými nebo minimálními

schopnostmi inhibice transportérů ENT1, CNT3 nebo BCRP. Pokud to není možné, doporučuje se

upravit dávku léčivých přípravků obsahujících tyto látky na minimální nutnou dávku, přípravky

podávat s časovým odstupem a pečlivě pacienta sledovat.

Silné induktory transportérů BCRP a P-gp

Účinky silných induktorů efluxních transportérů BCRP a P-glykoproteinu (P-gp) na biologickou

dostupnost a dispozici kladribinu nebyly formálně hodnoceny. Mělo by být zváženo možné snížení

expozice kladribinu při současném podávání silných induktorů transportérů BCRP (např.

kortikosteroidy) nebo P-gp (např. rifampicin, třezalka tečkovaná).

Hormonální antikoncepce

V současné době není známo, zda může kladribin snižovat účinnost systémově působící hormonální

antikoncepce. Ženy, které používají systémově působící hormonální antikoncepci, tedy mají během

léčby kladribinem a po dobu nejméně 4 týdnů po poslední dávce v každém léčebném roce přidat

bariérovou metodu antikoncepce (viz bod 4.6).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen

Před zahájením léčby jak v roce 1, tak v roce 2 má být ženám ve fertilním věku a mužům, kteří mohou

zplodit dítě, poskytnuto poradenství ohledně možnosti závažného rizika pro plod a potřebě účinné

antikoncepce.

U žen ve fertilním věku musí být před zahájením léčby přípravkem MAVENCLAD v roce 1 a v roce 2

vyloučeno těhotenství a musí mu být zabráněno použitím účinné antikoncepce během léčby

kladribinem a po dobu nejméně 6 měsíců po poslední dávce. Ženy, které používají systémově působící

hormonální antikoncepci, mají během léčby kladribinem a po dobu nejméně 4 týdnů po poslední

dávce v každém léčebném roce přidat bariérovou metodu antikoncepce (viz bod 4.5). Ženy, které

otěhotní během léčby přípravkem MAVENCLAD, musí ukončit léčbu.

Jelikož kladribin ovlivňuje syntézu DNA, je možné očekávat nežádoucí účinky na gametogenezi

u člověka (viz bod 5.3). Pacienti mužského pohlaví musí proto učinit opatření, aby zajistili, že jejich

partnerky během léčby kladribinem a nejméně 6 měsíců po poslední dávce neotěhotní.

Těhotenství

Zkušenosti získané u člověka s jinými látkami inhibujícími syntézu DNA naznačují, že kladribin

podávaný během těhotenství by mohl způsobit vrozené vady. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Přípravek MAVENCLAD je kontraindikován u těhotných žen (viz bod 4.3).

Kojení

Není známo, zda se kladribin vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k možným

závažným nežádoucím účinkům u kojených dětí je kojení během léčby přípravkem MAVENCLAD

a 1 týden po poslední dávce kontraindikováno (viz bod 4.3).

Fertilita

U myší nebyly prokázány žádné účinky na fertilitu nebo reprodukční funkci potomstva. U myší a opic

však byly pozorovány účinky na varlata (viz bod 5.3).

Protože kladribin ovlivňuje syntézu DNA, je možné očekávat nežádoucí účinky na gametogenezi

u člověka. Pacienti mužského pohlaví musí proto během léčby kladribinem a nejméně 6 měsíců po

poslední dávce učinit opatření, aby zajistili, že jejich partnerky neotěhotní (viz výše).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek MAVENCLAD nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Klinicky nejvýznamnější nežádoucí účinky jsou lymfopenie (25,6 %) a herpes zoster (3 %). Incidence

herpes zoster byla vyšší během fáze lymfopenie stupně 3 nebo 4 (<500 až 200 buněk/mm³ nebo

<200 buněk/mm³) v porovnání s dobou, kdy pacienti neměli lymfopenii stupně 3 nebo 4 (viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky popsané v seznamu uvedeném níže jsou odvozené ze sdružených dat z klinických

studií u RS, ve kterých byl perorální kladribin používán v monoterapii v kumulativní dávce 3,5 mg/kg.

Databáze údajů o bezpečnosti z těchto studií zahrnuje 923 pacientů. Nežádoucí účinky identifikované

během sledování po uvedení na trh jsou označeny hvězdičkou [*].

Následující definice se vztahují na dále používanou terminologii vyjadřující četnost nežádoucích

účinků: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné

(≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a frekvence není známa (z dostupných údajů nelze

určit).

Infekce a infestace

Časté:

Labiální herpes, dermatomální herpes zoster.

Velmi vzácné:

Tuberkulóza (viz bod 4.4).

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

Lymfopenie.

Časté:

Snížení počtu neutrofilů.

Poruchy imunitního systému

Časté:

Hypersenzitivita*, včetně pruritu, kopřivky, vyrážky a vzácně angioedému.

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté:

Poškození jater*.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

Vyrážka, alopecie.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Lymfopenie

V klinických studiích se u 20 % až 25 % pacientů léčených kumulativní dávkou kladribinu 3,5 mg/kg

během 2 let v monoterapii vyvinula přechodná lymfopenie stupně 3 nebo 4. Lymfopenie stupně 4 byla

pozorována u méně než 1 % pacientů. Největší podíl pacientů s lymfopenií stupně 3 nebo 4 byl

pozorován 2 měsíce po první dávce kladribinu v každém roce (4,0 % a 11,3 % pacientů s lymfopenií

stupně 3 v roce 1 a v roce a 2, 0 % a 0,4 % pacientů s lymfopenií stupně 4 v roce 1 a v roce 2).

Očekává se, že u většiny pacientů se buď obnoví normální počet lymfocytů, nebo se lymfopenie

během 9 měsíců zmírní na stupeň 1.

Pro snížení rizika závažné lymfopenie se musí stanovit počet lymfocytů před léčbou, během léčby a po

léčbě kladribinem (viz bod 4.4) a musí být dodržována přísná kritéria pro zahájení a pokračování léčby

kladribinem (viz bod 4.2).

Malignity

V klinických studiích a v dlouhodobém následném sledování pacientů léčených kumulativní dávkou

3,5 mg/kg perorálně podávaného kladribinu byly příhody malignit pozorovány častěji u pacientů

léčených kladribinem (10 příhod na 3 414 paciento-roků [0,29 příhody na 100 paciento-roků]) než

u pacientů, jimž bylo podáváno placebo (3 příhody na 2 022 paciento-roků [0,15 příhody na

100 paciento-roků]) (viz bod 4.4).

Hypersenzitivita

V klinických studiích u pacientů léčených kumulativní dávkou 3,5 mg/kg perorálního kladribinu byly

příhody hypersenzitivity pozorovány častěji u pacientů léčených kladribinem (11,8 %) ve srovnání s

pacienty, kteří dostávali placebo (8,4 %). Závažné příhody hypersenzitivity byly pozorovány u 0,3 %

pacientů léčených kladribinem a u žádného z pacientů, kteří dostávali placebo. Příhody

hypersenzitivity vedly k přerušení léčby u 0,4 % pacientů léčených kladribinem a u 0,3 % pacientů,

kteří dostávali placebo.

Poškození jater

Během zkušeností po uvedení přípravku na trh byly v časové souvislosti s podáním přípravku

MAVENCLAD hlášeny méně časté příhody poškození jater, včetně závažných případů a případů

vedoucích k přerušení léčby.

Přechodné zvýšení sérových aminotransferáz bylo obvykle vyšší než 5násobek horní hranice normy

(ULN). Byly pozorovány ojedinělé případy přechodného zvýšení sérových aminotransferáz až na

40násobek ULN a/nebo symptomatické hepatitidy s přechodným zvýšením bilirubinu a žloutenkou.

Doba do nástupu se lišila, přičemž většina případů se objevila do 8 týdnů po prvním cyklu léčby (viz

bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/405631/2017

EMEA/H/C/004230

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Mavenclad

cladribinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Mavenclad. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Mavenclad

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Mavenclad, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Mavenclad a k čemu se používá?

Mavenclad je léčivý přípravek, který se používá k léčbě dospělých s relabujícími formami roztroušené

sklerózy, což je onemocnění, při kterém zánět poškozuje ochranný plášť kolem nervových buněk

v mozku a míše. Relabující znamená, že u pacienta dochází k opětovnému vzplanutí příznaků.

Přípravek Mavenclad se používá u pacientů, jejichž onemocnění je vysoce aktivní. Obsahuje léčivou

látku kladribin.

Jak se přípravek Mavenclad používá?

Výdej přípravku Mavenclad je vázán na lékařský předpis. Léčba musí být zahájena lékařem, který má

zkušenosti s léčbou roztroušené sklerózy, a musí probíhat pod jeho dohledem.

Dávka přípravku závisí na tělesné hmotnosti pacienta a léčba sestává ze dvou pulzů podaných během

2 let. V prvním roce pacienti užívají jednu až dvě tablety denně po dobu 4 nebo 5 dní. Po jednom

měsíci opět užívají jednu až dvě tablety denně po dobu 4 nebo 5 dní, a to do dosažení celkové dávky

1,75 mg na kg tělesné hmotnosti během těchto dvou léčebných období. Tento léčebný pulz se za rok

Mavenclad

EMA/405631/2017

strana 2/3

zopakuje. Během 3 hodin po podání tablety přípravku Mavenclad by neměly být podány žádné další

léčivé přípravky. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Mavenclad působí?

U roztroušené sklerózy imunitní (obranný) systém těla napadá a poškozuje ochrannou vrstvu kolem

nervových buněk v centrálním nervovém systému (v mozku a míše). V tomto procesu hrají klíčovou

roli imunitní buňky zvané lymfocyty.

Léčivá látka v přípravku Mavenclad, kladribin, má podobnou chemickou strukturu jako purin, který je

jednou z látek potřebných k vytvoření DNA. V těle se kladribin vychytává buňkami, jako jsou

lymfocyty, a narušuje tvorbu nové DNA. To vyústí v zánik lymfocytů, což zpomaluje progresi

roztroušené sklerózy.

Kladribin je v EU již schválen k léčbě některých leukemií (rakovin postihujících lymfocyty).

Jaké přínosy přípravku Mavenclad byly prokázány v průběhu studií?

Účinnost přípravku Mavenclad byla prokázána v jedné hlavní studii zahrnující 1 326 pacientů s relaps-

remitentní roztroušenou sklerózou. Studie porovnávala účinek přípravku Mavenclad a placeba

(neúčinného přípravku) z hlediska zmírnění míry relapsů 96 týdnů po zahájení léčby. Pacienti léčení

přípravkem Mavenclad měli v průměru 0,14 relapsu za rok ve srovnání s 0,33 relapsu u pacientů

užívajících placebo. Po uplynutí 96 týdnů nebyl výskyt relapsu zaznamenán přibližně u 8 z 10 pacientů

užívajících standardní dávky přípravku Mavenclad a u 6 z 10 pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Kromě toho byla u pacientů, kterým byl podáván přípravek Mavenclad, zaznamenána téměř o 50 %

nižší pravděpodobnost rozvoje onemocnění (vyjádřena jako zvýšení míry invalidity, které přetrvávalo

alespoň 6 měsíců). Výsledky ukázaly, že účinky byly nejlepší u pacientů s vysoce aktivním

onemocněním a že tento přínos lze očekávat i u jiných relabujících forem roztroušené sklerózy.

V následné studii trvající po dobu dalších 2 let byl zachován přínos původní léčby, ale podávání více než

2 léčebných pulzů přípravkem Mavenclad podle všeho nemělo žádný další přínos.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Mavenclad?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Mavenclad jsou lymfopenie (snížení počtu lymfocytů, které

se může vyskytnout u více než 1 osoby z 10) a infekce způsobené virem herpes zoster, a to až u 1

pacienta z 10. Až 1 pacienta z 10 může postihnout rovněž vyrážka, vypadávání vlasů a snížené počty

jiného typu bílých krvinek, neutrofilů. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Mavenclad je uveden v příbalové informaci.

Působení na lymfocyty snižuje obranyschopnost těla proti infekcím a rakovině: přípravek Mavenclad

nesmí být podáván pacientům s aktivními dlouhodobými infekcemi, jako jsou tuberkulóza nebo

hepatitida, ani pacientům s HIV infekcí nebo pacientům, jejichž obranyschopnost je oslabena z jiných

důvodů, jako jsou léčba léčivými přípravky, které potlačují imunitní systém. Nesmí být podáván

pacientům s aktivní rakovinou. Léčba rovněž nesmí být podávána u pacientů s mírným nebo závažným

snížením funkce ledvin a u těhotných nebo kojících žen. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové

informaci.

Na základě čeho byl přípravek Mavenclad schválen?

Bylo prokázáno, že přípravek Mavenclad snižuje míru relapsů a zpomaluje progresi onemocnění u

pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. Tento účinek se zdál nejvýraznější u pacientů s vysoce

aktivním onemocněním, u nichž se předpokládalo, že klinické přínosy převažují nad riziky závažného

Mavenclad

EMA/405631/2017

strana 3/3

dlouhodobého snížení počtu lymfocytů, což zvyšuje riziko infekce a případně rakoviny. Navíc pro

pacienty je přínosem také skutečnost, že přípravek Mavenclad se podává ústy a vyžaduje pouze 2

krátké pulzy v rozpětí 12 měsíců. Evropská agentura pro léčivé přípravky tedy rozhodla, že přínosy

přípravku Mavenclad převyšují jeho rizika, a proto doporučila, aby byl schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Mavenclad?

Společnost, která přípravek Mavenclad dodává na trh, poskytne zdravotnickým pracovníkům a

pacientům informace o léčivém přípravku, včetně doporučení ohledně nežádoucích účinků a obav

ohledně bezpečnosti, nutnosti monitorování před léčbou a v jejím průběhu a prevence těhotenství a

účinné antikoncepce u pacientek i pacientů.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Mavenclad, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Mavenclad

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Mavenclad je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Mavenclad naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy

EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace