Luxturna

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
voretigene neparvovec
Dostupné s:
Novartis Europharm Limited 
ATC kód:
Not yet assigned
INN (Mezinárodní Name):
voretigene neparvovec
Terapeutické skupiny:
Dosud nebyl přidělen
Terapeutické oblasti:
Leber Congenital Amaurosis; Retinitis Pigmentosa
Terapeutické indikace:
Luxturna je indikován k léčbě dospělých a pediatrických pacientů se ztrátou zraku v důsledku dědičné oční sítnice dystrofie způsobené potvrdil biallelic RPE65 mutace a kteří mají dostatek životaschopných buněk sítnice.
Přehled produktů:
Revision: 5
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004451
Datum autorizace:
2018-11-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/004451

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 19-08-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 19-08-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 19-08-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 19-08-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Luxturna 5 x 10

12

vektorových genomů/ml koncentrát a rozpouštědlo pro injekci

voretigenum neparvovecum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude podán tento přípravek,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Luxturna a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude přípravek Luxturna podán

Jak se Luxturna podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Luxturna uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Luxturna a k čemu se používá

Luxturna je produkt genové terapie, který obsahuje léčivou látku voretigen neparvovek.

Přípravek Luxturna se používá k léčbě dětí a dospělých se ztrátou zraku s dědičnou formou retinální

dystrofie, která je způsobena mutací genu RPE65. Tyto mutace brání produkci bílkoviny potřebné

k vidění a vedou ke ztrátě zraku až slepotě.

Léčivá látka přípravku Luxturna voretigen neparvovek je modifikovaný virus, který obsahuje funkční

kopii genu RPE65. Po podání injekce je gen dopraven do buněk sítnice, vnitřní vrstvy oka, která

obsahuje nervové buňky citlivé na světlo. To umožní sítnici produkovat bílkoviny potřebné k vidění.

Virus, který je používán k přenosu genu, nezpůsobuje onemocnění u lidí.

Přípravek Luxturna Vám bude podán, pouze pokud genetické testy prokáží, že Vaše onemocnění je

způsobeno mutací genu RPE65.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude přípravek Luxturna podán

Přípravek Luxturna vám nebude podán

jestliže jste alergický(á) na voretigen neparvovek nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže máte oční infekci;

jestliže máte oční zánět.

Pokud se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem dříve, než Vám přípravek Luxturna bude podán.

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem Luxturna:

Informujte svého lékaře, pokud máte příznaky oční infekce nebo očního zánětu, např.

zčervenání očí, citlivost na světlo, otok očí nebo bolest očí.

Informujte svého lékaře, pokud máte infekci jakéhokoli druhu. Lékař může odložit léčbu, dokud

se infekce nevyléčí, protože tento přípravek může ztížit léčbu infekce. Viz také bod 3.

Po podání přípravku Luxturna:

Vyžadujte okamžitou lékařskou péči, pokud dojde ke zčervenání oka/očí, bolestivosti, citlivosti

na světlo, pokud vidíte záblesky nebo zákalky v zorném poli nebo pokud zpozorujete jakékoli

zhoršení nebo rozmazané vidění.

Vyhněte se cestování letadlem nebo jinému cestování ve vysokých výškách bez předchozího

doporučení lékařem. Během léčby tímto přípravkem byly do Vašeho oka vpraveny vzduchové

bublinky, které se pomalu vstřebávají. Dokud se bublinky úplně nevstřebají, může cestování

letadlem nebo jiné cestování ve vysokých výškách způsobit jejich zvětšení a vést k poškození

oka včetně ztráty zraku. Před cestováním, prosím, informujte svého lékaře.

Vyhněte se koupání kvůli zvýšenému riziku infekce oka. Před koupáním po aplikaci přípravku

Luxturna informujte, prosím, svého lékaře.

Vyhněte se namáhavé fyzické činnosti kvůli zvýšenému riziku poranění oka. Před namáhavou

činností po aplikaci přípravku Luxturna informujte, prosím, svého lékaře.

U některých pacientů se objeví katarakta. Katarakta je onemocnění čočky oka, při němž dochází

ke ztrátě její průzračnosti s postupným zhoršováním zraku. Rozvoj a zhoršení katarakty jsou

známou komplikací chirurgického očního zákroku, který je nutné provést před podáním

přípravku Luxturna. Dalším rizikem je poškození čočky oka jehlou použitou k aplikaci

přípravku do zadní části oka.

Můžete mít dočasné poruchy zraku jako je citlivost na světlo a rozmazané vidění. Informujte

svého lékaře o všech problémech s viděním, které zpozorujete. Lékař může zmírnit Vaše obtíže

způsobené tímto dočasným stavem.

Část léčivého přípravku může být přítomna ve Vašich slzách. Před tím, než budete Vy nebo

ošetřující osoba likvidovat použité obvazy a odpadový materiál se slzami a sekrecí z nosu,

vložte vše do uzavřených pytlů. Toto opatření dodržujte 14 dnů po léčbě.

Při výměně obvazů a manipulaci s nimi a jinými odpady používejte Vy nebo ošetřující osoba

rukavice, zvláště v případě těhotenství, kojení nebo při oslabené imunitě pečovatele. Toto

opatření dodržujte 14 dnů po léčbě.

Po léčbě přípravkem Luxturna nemůžete darovat krev, orgány, tkáně a buňky pro transplantaci.

Děti a dospívající

Nebyly provedeny studie u dětí ve věku do 4 let.

Další léčivé přípravky a Luxturna

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než budete léčen(a) přípravkem Luxturna.

Vliv tohoto přípravku na těhotenství a nenarozené dítě není znám. Pokud jste těhotná, nemá Vám být

pro jistotu přípravek Luxturna podán.

Přípravek Luxturna nebyl studován u kojících žen. Není známo, zda přechází do lidského mateřského

mléka. Zeptejte se lékaře, zda máte po podání přípravku Luxturna přerušit kojení.

Nejsou dostupné žádné informace o vlivu přípravku Luxturna na mužskou a ženskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Luxturna můžete mít dočasné problémy s viděním. Neřiďte ani neobsluhujte

těžké stroje, dokud poruchy zraku nevymizí. Před vykonáváním těchto činností se poraďte se svým

lékařem.

Luxturna obsahuje sodík

Přípravek Luxturna obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

3.

Jak se Luxturna podává

Přípravek Luxturna se aplikuje na operačním sále chirurgem se zkušenostmi v provádění operací oka.

Přípravek Luxturna se podává v anestezii. Lékař Vás bude informovat o anestezii i o tom, jak Vám

bude podána.

Váš lékař provede operaci oka k odstranění čiré rosolovité hmoty vyplňující prostor mezi čočkou a

sítnicí oka (sklivce) a potom aplikuje injekci přípravku Luxturna přímo pod sítnici, tenkou světločivou

vrstvu v zadní části oka. Tento postup zopakuje nejdříve za 6 dnů i u druhého oka. Po dobu několika

hodin po každé operaci zůstanete na pooperačním pozorování kvůli kontrole Vašeho stavu a sledování

možných nežádoucích účinků po operaci nebo anestezii.

Před začátkem léčby přípravkem Luxturna Vám lékař může předepsat léky, které potlačí Váš imunitní

systém (přirozenou obranyschopnost), aby se nepokoušel bojovat proti přípravku Luxturna, až bude

podán. Je důležité, abyste užíval(a) tyto léky podle pokynů a nepřestal(a) je užívat bez vědomí svého

lékaře.

Pokud Vám bylo podáno větší množství přípravku, než mělo

Tento léčivý přípravek je podáván lékařem, je tedy nepravděpodobné, že by Vám bylo aplikováno

větší množství. Pokud se tak stane, lékař ošetří příznaky podle potřeby. Informujte svého lékaře nebo

zdravotní sestru, pokud máte oční potíže.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Luxturna se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

usazeniny na sítnici.

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit v souvislosti s injekčním podáním:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

zčervenání oka,

katarakta (zakalení čočky),

zvýšení nitroočního tlaku.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

trhlina v sítnici,

bolest oka,

otok oka,

odchlípení sítnice,

pocit na zvracení, zvracení, bolest v horní části břicha, bolest rtů,

změna v EKG srdce,

bolest hlavy, závrať,

vyrážka, otok obličeje,

úzkost,

problémy se zavedením endotracheální rourky do průdušnice (při intubaci),

rozestup rány.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

pohybující se skvrny v zorném poli (sklivcové zákalky)

atrofie sítnice (a cévnatky)

Poškození oční tkáně může být provázeno krvácením a otokem a zvýšeným rizikem infekce. Zhoršené

vidění se několik dnů po operaci obvykle zlepší, pokud k tomu nedojde, informujte svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Přípravek Luxturna uchovávat

Přípravek Luxturna je uchováván zdravotnickými pracovníky ve zdravotnickém zařízení.

Koncentrát a rozpouštědlo musí být uchovávány a přepravovány zmrazené při teplotě nižší než -65 °C.

Po rozmrazení nemá být přípravek znovu zmrazen a má být ponechán při pokojové teplotě (do 25 °C).

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP.

6.

Obsah balení a další informace

Co Luxturna obsahuje

Léčivou látkou je voretigenum neparvovecum. Jeden ml koncentrátu obsahuje 5 x 10

vektorových genomů (vg) voretigenum neparvovecum. Koncentrát (0,5 ml extrahovatelného

objemu v jednorázové 2ml injekční lahvičce) je nutné před podáním naředit v poměru 1:10.

Jedna dávka naředěného roztoku obsahuje 1,5 x 10

vektorových genomů voretigen

neparvoveku v doručitelném objemu 0,3 ml.

Dalšími složkami koncentrátu jsou chlorid sodný (viz závěr bodu 2), monohydrát

dihydrogenfosforečnanu sodného (k úpravě pH), dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

(k úpravě pH), poloxamer 188 a voda pro injekci.

Dalšími složkami rozpouštědla jsou chlorid sodný (viz závěr bodu 2), monohydrát

dihydrogenfosforečnanu sodného (k úpravě pH), dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

(k úpravě pH), poloxamer 188 a voda pro injekci.

Jak Luxturna vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Luxturna je čirý bezbarvý koncentrát pro roztok pro subretinální injekci dodávaný v čiré

plastové injekční lahvičce. Rozpouštědlo je čirý bezbarvý roztok dodávaný v čiré plastové injekční

lahvičce.

Jeden foliový přebal obsahuje krabičku s jednou injekční lahvičkou s koncentrátem a dvěma

injekčními lahvičkami s rozpouštědlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irsko

Výrobce

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Tato příbalová informace je dostupná ve zvukovém souboru a souboru pro velkoformátový tisk na

webové stránce: http://www.voretigeneneparvovec.support

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro přípravu, při náhodné expozici a pro zacházení s přípravkem Luxturna

Každá krabička obsahující jednu injekční lahvičku s koncentrátem a dvě injekční lahvičky

s rozpouštědlem je určena pouze k jednorázovému použití.

Je třeba zabránit náhodné expozici. Při přípravě, podávání a manipulaci s přípravkem Luxturna je

třeba dodržovat lokální předpisy pro biologickou bezpečnost.

Při přípravě nebo podávání přípravku Luxturna je nutné používat osobní ochranné pomůcky

(jako je laboratorní plášť, ochranné brýle a rukavice).

Náhodná expozice voretigen neparvovekem, včetně kontaktu s kůží, očima a mukózními

membránami, musí být vyloučena. Před manipulací je třeba zakrýt všechny otevřené rány.

Veškeré potřísnění přípravkem Luxturna musí být ošetřeno virucidním přípravkem jako je

1% chlornan sodný a zasypáno absorpčním činidlem.

Všechen materiál, který mohl přijít do kontaktu s přípravkem Luxturna (jako jsou injekční

lahvičky, jehla, gáza, rukavice, maska nebo obvazy) musí být zlikvidován v souladu s lokálními

předpisy pro biologickou bezpečnost.

Náhodná expozice

V případě náhodné expozice při výkonu povolání (např. při zasažení očí nebo mukózní

membrány) vypláchněte čistou vodou po dobu nejméně 5 minut.

Při zasažení poraněné kůže nebo při poranění jehlou důkladně očistěte postiženou oblast

mýdlem a vodou a/nebo dezinfekčním prostředkem.

Tento přípravek obsahuje geneticky modifikované organismy. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek

musí být zlikvidován v souladu s lokálními předpisy pro biologickou bezpečnost.

Příprava

Přípravek Luxturna má být připraven během 4 hodin před začátkem podávání za aseptických

podmínek podle následujícího postupu.

Při pokojové teplotě nechte rozmrazit jednu jednorázovou injekční lahvičku s koncentrátem a dvě

injekční lahvičky s rozpouštědlem. Lahvičky opatrně pětkrát obraťte, aby se obsah promíchal.

Zkontrolujte viditelné částice nebo jiné odchylky. Jakékoliv odchylky nebo přítomnost viditelných

částic má být nahlášena držiteli registračního rozhodnutí a přípravek nemá být použit.

Přeneste 2,7 ml rozpouštědla odebraného ze dvou rozmrazených lahviček a nalijte do sterilní 10ml

prázdné skleněné lahvičky pomocí stříkačky o objemu 3 ml.

Pro naředění odeberte 0,3 ml rozmrazeného koncentrátu do 1ml stříkačky a přidejte ho do 10ml

sterilní lahvičky obsahující rozpouštědlo. Lahvičku opatrně nejméně pětkrát obraťte, aby se obsah

pořádně promíchal. Zředěný roztok má být čirý až mírně opalizující. Označte 10ml lahvičku

obsahující naředěný koncentrát jako „Naředěná Luxturna“.

Nepřipravujte stříkačku, jestliže injekční lahvička vykazuje jakékoli poškození nebo pokud jsou

přítomny viditelné částice. Připravte stříkačky pro injekci odebráním 0,8 ml naředěného roztoku do

sterilní stříkačky o objemu 1 ml. Opakujte stejný postup při přípravě záložní stříkačky. Stříkačky

naplněné přípravkem mají být potom dopraveny v označených transportních kontejnerech

na chirurgický sál.

Dávkování

Léčba má být zahájena a podávána retinálním chirurgem se zkušenostmi s operačními zákroky

v oblasti makuly.

Luxturna je injekční lahvička pro jedno použití určená k jednorázovému podání pouze do oka. Do

subretinálního prostoru každého oka bude aplikována jednorázová dávka 1,5 x 10

vg v celkovém

objemu 0,3 ml. Jednotlivá podání mají být provedena v různých dnech v krátkém rozestupu, ne však

kratším než 6 dní.

Imunomodulační schéma

Před zahájením imunomodulační léčby a před podáním přípravku Luxturna musí být pacient vyšetřen

na příznaky aktivního infekčního onemocnění jakéhokoli původu. V případě infekce nesmí být léčba

zahájena dříve, dokud se pacient nevyléčí.

Imunomodulační léčbu se doporučuje zahájit 3 dny před podáním přípravku Luxturna do prvního oka

a postupovat podle schématu uvedeného v tabulce 1. Zahájení imunomodulační léčby pro druhé oko

má probíhat podle stejného schématu a nahradit imunomodulační léčbu pro první oko.

Tabulka 1

Před- a pooperační imunomodulační schéma pro každé oko

Předoperační

3 dny před podáním přípravku

Luxturna

prednison (nebo ekvivalent)

1 mg/kg/den

(maximálně 40 mg/den)

Pooperační

4 dny

(včetně dne podání)

prednison (nebo ekvivalent)

1 mg/kg/den

(maximálně 40 mg/den)

následně 5 dní

prednison (nebo ekvivalent)

0,5 mg/kg/den

(maximálně 20 mg/den)

následně 5 dní jedna dávka

každý druhý den

prednison (nebo ekvivalent)

0,5 mg/kg každý druhý den

(maximálně 20 mg/den)

Zvláštní populace

Starší populace

Bezpečnost a účinnost voretigen neparvoveku u pacientů ≥65 let nebyla dosud stanovena. U těchto

pacientů není nutná úprava dávkování.

Porucha funkce jater a ledvin

Bezpečnost a účinnost voretigen neparvoveku u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin nebyla

dosud stanovena. U těchto pacientů není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost voretigen neparvoveku u dětí do 4 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje. U pediatrických pacientů není nutná úprava dávkování.

Způsob podání

Subretinální podání.

Luxturna je sterilní koncentrát pro subretinální injekci, který je před podáním nutno rozmrazit a

naředit.

Tento léčivý přípravek nesmí být podán intravitreálně.

Přípravek je podáván po vitrektomii jako subretinální injekce do každého oka. Přípravek nemá být

podáván do bezprostřední blízkosti fovey, aby se zachovala její integrita.

Voretigen neparvovek má být podáván na chirurgickém sále za kontrolovaných aseptických

podmínek. Před aplikací má být pacientovi podána adekvátní anestezie. Zornice oka určeného

k injekci musí být dilatována a před chirurgickým zákrokem je třeba lokálně aplikovat širokospektrá

antibiotika dle standardní lékařské praxe.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Při přípravě nebo podávání voretigen neparvoveku je nutné používat osobní ochranné pomůcky (jako

je laboratorní plášť, ochranné brýle a rukavice).

Nitrooční tlak má být před a po podání léčivého přípravku monitorován a náležitě ošetřen.

Po podání přípravku mají být pacienti upozorněni, aby bez prodlení ohlásili jakékoliv příznaky

naznačující odchlípení sítnice nebo endoftalmitidu, a mají být náležitě ošetřeni.

Při podávání přípravku Luxturna pacientům se postupuje následovně:

Naředěný přípravek Luxturna má být před podáním vizuálně zkontrolován. Pokud jsou patrné

viditelné částice, zákal nebo změna zbarvení, nesmí být přípravek použit.

Na injekční stříkačku obsahující naředěný přípravek nasaďte spojovací hadičku a mikrokanylu.

Přípravek je pomalu injikován přes spojovací hadičku a mikrokanylu, aby se ze systému

odstranily všechny vzduchové bubliny.

Objem přípravku využitelného k injekci se ověří zarovnáním pístu ke značce na stříkačce

označující 0,3 ml.

Po dokončení vitrektomie se Luxturna podává subretinální injekcí za použití subretinální

injekční kanyly zavedené přes pars plana.

Pod přímou vizualizací je hrot subretinální injekční kanyly umístěn do kontaktu s retinálním

povrchem. Doporučené místo vpichu je umístěno podél horní cévní arkády, nejméně 2 mm

distálně od středu fovey. Pomalu se injikuje malé množství přípravku, dokud se neobjeví

iniciální subretinální puchýřek. Poté se zbylý přípravek pomalu aplikuje až do celkového

objemu 0,3 ml (obrázek 1).

Obrázek 1

Hrot subretinální injekční kanyly umístění v doporučeném místě vpichu (z pohledu

chirurga)

Po ukončení aplikace se subretinální injekční kanyla vyjme z oka.

Provede se výměna tekutina-vzduch, opatrně se zamezí odtoku tekutiny v blízkosti retinotomie

vytvořené pro subretinální injekci.

Polohování na zádech se zahájí ihned v pooperačním období a po propuštění má být pacientovi

doporučeno, aby polohu na zádech udržoval co nejvíce po dobu 24 hodin.

Po podání injekce musí být veškerý nepoužitý přípravek zlikvidován. Není nutné ponechávat

záložní injekční stříkačku. Při likvidaci přípravku se řiďte lokálními předpisy pro biologickou

bezpečnost.

spodní

spánkový

horní

nosní

subretinální injekční

kanyla

doporučené místo

vpichu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Luxturna 5 x 10

vektorových genomů/ml koncentrát a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2.1

Obecný popis

Voretigenum neparvovecum je genový transferový vektor, který používá kapsidu adeno-asociovaného

viru sérotypu 2 (AAV2) jako nosič cDNA 65 kDa proteinu lidského retinálního pigmentového epitelu

(hRPE65) do sítnice. Voretigenum neparvovecum je získáván z přirozeně se vyskytujících AAV za

použití rekombinantních DNA technologií.

2.2

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jeden ml koncentrátu obsahuje 5 x 10

vektorových genomů (vg) voretigenum neparvovecum.

Jedna jednorázová 2ml injekční lahvička přípravku Luxturna obsahuje 0,5 ml extrahovatelného

objemu koncentrátu, který je nutné před podáním naředit v poměru 1:10, viz bod 6.6.

Po rozmrazení obsahuje jedna dávka přípravku Luxturna 1,5 x 10

vg v dodávaném objemu 0,3 ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Po rozmrazení jsou koncentrát a rozpouštědlo čiré bezbarvé kapaliny s pH 7,3.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Luxturna je indikován k léčbě dospělých a pediatrických pacientů se ztrátou zraku

s potvrzenou bialelickou retinální dystrofií spojenou s mutací genu RPE65, kteří mají dostatek

funkčních retinálních buněk.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena a podávána retinálním chirurgem se zkušenostmi s operačními zákroky

v oblasti makuly.

Dávkování

Pacientovi bude podána jedna dávka 1,5 x 10

vg voretigen neparvoveku do každého oka. Každá

dávka bude podána do subretinálního prostoru v celkovém objemu 0,3 ml. Jednotlivá podání do

každého oka se provádějí v různých dnech v krátkém rozestupu, ne však kratším než 6 dní.

Imunomodulační schéma

Před zahájením imunomodulační léčby a před podáním přípravku Luxturna musí být pacient vyšetřen

na příznaky aktivního infekčního onemocnění jakéhokoli původu. V případě infekce nesmí být léčba

zahájena dříve, dokud se pacient nevyléčí.

Imunomodulační léčbu se doporučuje zahájit 3 dny před podáním přípravku Luxturna do prvního oka

a postupovat podle schématu uvedeného v tabulce 1. Zahájení imunomodulační léčby pro druhé oko

má probíhat podle stejného schématu a nahradit imunomodulační léčbu pro první oko.

Tabulka 1

Před- a pooperační imunomodulační schéma pro každé oko

Předoperační

3 dny před podáním přípravku

Luxturna

prednison (nebo ekvivalent)

1 mg/kg/den

(maximálně 40 mg/den)

Pooperační

4 dny

(včetně dne podání)

prednison (nebo ekvivalent)

1 mg/kg/den

(maximálně 40 mg/den)

následně 5 dní

prednison (nebo ekvivalent)

0,5 mg/kg/den

(maximálně 20 mg/den)

následně 5 dní jedna dávka

každý druhý den

prednison (nebo ekvivalent)

0,5 mg/kg každý druhý den

(maximálně 20 mg/den)

Zvláštní populace

Starší populace

Bezpečnost a účinnost voretigen neparvoveku u pacientů ≥65 let nebyla dosud stanovena. U těchto

pacientů není nutná úprava dávkování.

Porucha funkce jater a ledvin

Bezpečnost a účinnost voretigen neparvoveku u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin nebyla

dosud stanovena. U těchto pacientů není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost voretigen neparvoveku u dětí do 4 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje. U pediatrických pacientů není nutná úprava dávkování.

Způsob podání

Subretinální podání.

Luxturna je sterilní koncentrát pro subretinální injekci, který je před podáním nutno rozmrazit a

naředit (viz bod 6.6).

Tento léčivý přípravek nesmí být podán intravitreálně.

Luxturna je injekční lahvička pro jedno použití určená k jednorázovému podání pouze do oka.

Přípravek je podáván po vitrektomii jako subretinální injekce do každého oka. Přípravek nemá být

podáván do bezprostřední blízkosti fovey, aby se zachovala její integrita (viz bod 4.4).

Voretigen neparvovek má být podáván na chirurgickém sále za kontrolovaných aseptických

podmínek. Před aplikací má být pacientovi podána adekvátní anestezie. Zornice oka určeného

k injekci musí být dilatována a před chirurgickým zákrokem je třeba lokálně aplikovat širokospektrá

antibiotika dle standardní lékařské praxe.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo jeho podáním

Tento léčivý přípravek obsahuje geneticky modifikované organismy. Při přípravě nebo podávání

voretigen neparvoveku je nutné používat osobní ochranné pomůcky (jako je laboratorní plášť,

ochranné brýle a rukavice) (viz bod 6.6).

Návod k přípravě a pokyny v případě náhodné expozice a pro zacházení s přípravkem Luxturna jsou

uvedeny v bodě 6.6.

Podání

Při podávání voretigen neparvoveku pacientům se postupuje následovně:

Naředěný přípravek Luxturna má být před podáním vizuálně zkontrolován. Pokud jsou patrné

viditelné částice, zákal nebo změna zbarvení, nesmí být přípravek použit.

Na injekční stříkačku obsahující naředěný přípravek nasaďte spojovací hadičku a mikrokanylu.

Přípravek je pomalu injikován přes spojovací hadičku a mikrokanylu, aby se ze systému

odstranily všechny vzduchové bubliny.

Objem přípravku využitelného k injekci se ověří zarovnáním pístu ke značce na stříkačce

označující 0,3 ml.

Po dokončení vitrektomie se Luxturna podává subretinální injekcí za použití subretinální

injekční kanyly zavedené přes pars plana (obrázek 1A).

Pod přímou vizualizací je hrot subretinální injekční kanyly umístěn do kontaktu s retinálním

povrchem. Doporučené místo vpichu je umístěno podél horní cévní arkády, nejméně 2 mm

distálně od středu fovey (obrázek 1B). Pomalu se injikuje malé množství přípravku, dokud se

neobjeví iniciální subretinální puchýřek. Poté se zbylý přípravek pomalu aplikuje až do

celkového objemu 0,3 ml.

Obrázek 1A

Subretinální injekční kanyla zavedená přes pars plana

trokar na

vitrektomii

subretinální injekční

kanyla

doporučené místo

vpichu

Obrázek 1B

Hrot subretinální injekční kanyly umístěný v doporučeném místě vpichu (z

pohledu chirurga)

Po ukončení aplikace se subretinální injekční kanyla vyjme z oka.

Po podání injekce musí být veškerý nepoužitý přípravek zlikvidován. Není nutné ponechávat

záložní injekční stříkačku. Při likvidaci přípravku se řiďte lokálními předpisy pro biologickou

bezpečnost.

Provede se výměna tekutina-vzduch, opatrně se zamezí odtoku tekutiny v blízkosti retinotomie

vytvořené pro subretinální injekci.

Polohování na zádech se zahájí ihned v pooperačním období a po propuštění má být pacientem

dodržováno po dobu 24 hodin.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Oční nebo periokulární infekce.

Aktivní intraokulární zánět.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Příprava a podávání přípravku Luxturna má vždy probíhat za použití odpovídajících aseptických

postupů.

V souvislosti s podáním byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Zánět oka (včetně endoftalmitidy), odtržení sítnice a odchlípení sítnice. Pacienti mají být

upozorněni, aby bez prodlení ohlásili jakékoliv příznaky naznačující endoftalmitidu nebo

odchlípení sítnice, a mají být náležitě ošetřeni.

Poruchy sítnice (ztenčení fovey, ztráta funkce fovey), makulární díra, makulopatie (epiretinální

membrána, nařasení sítnice v oblasti makuly) a poruchy oka (dehiscence fovey).

Zvýšení nitroočního tlaku. Nitrooční tlak má být před a po podání léčivého přípravku

monitorován a náležitě ošetřen. Pacienti mají být informováni, že je třeba vyhnout se cestování

letadlem nebo jinému cestování ve vysokých výškách, dokud se vzduchové bublinky vzniklé

v oku po podání přípravku Luxturna kompletně nevstřebají. Vstřebání vzduchových bublinek

může vyžadovat až jeden týden i více od podání injekce a má být potvrzeno při očním vyšetření.

Pokud jsou vzduchové bublinky přítomny, může rychlý vzestup nadmořské výšky způsobit

zvýšení nitroočního tlaku a nevratnou ztrátu zraku.

spodní

spánkový

horní

nosní

subretinální injekční

kanyla

doporučené místo

vpichu

Během několika týdnů po léčbě se mohou objevit poruchy zraku, jako je rozmazané vidění a fotofobie.

Pacienti mají být upozorněni, aby při přetrvávajících zrakových obtížích kontaktovali svého lékaře.

Pacienti se mají vyhnout koupání z důvodu zvýšeného rizika oční infekce. Pacienti se mají vyhnout

namáhavé fyzické činnosti z důvodu zvýšeného rizika poranění oka. Po poradě s lékařem se mohou

pacienti znovu koupat a vykonávat namáhavou činnost nejdříve za jeden až dva týdny.

Vylučování

Přechodné a zanedbatelné vylučování vektoru se může objevit v slzách pacientů (viz bod 5.2).

Pacienti/pečovatelé mají být upozorněni, aby patřičným způsobem nakládali s odpadovým materiálem

z obvazů a se sekrecí z očí a nosu, což může zahrnovat ukládání odpadu do uzavřených pytlů před

manipulací s nimi. Tato opatření je třeba dodržovat 14 dní po podání voretigen neparvoveku.

Doporučuje se, aby pacienti/pečovatelé nosili rukavice při výměně obvazů a nakládání s odpady,

zvláště v případě těhotenství, kojení a imunodeficienci pečovatelů.

Pacienti léčení přípravkem Luxturna nemohou darovat krev, orgány, tkáně a buňky pro transplantaci.

Imunogenita

Aby se snížila možnost imunogenity, mají pacienti před a po subretinální injekci voretigen

neparvoveku do každého oka dostat systémové kortikoidy (viz bod 4.2). Kortikoidy mohou snížit

možnou imunitní reakci buď na kapsidu vektoru (vektor adeno-asociovaného viru sérotypu 2 [AAV2])

nebo na transgenní produkt (RPE65, 65 kDa protein retinálního pigmentového epitelu).

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy klinicky závažné interakce. Studie interakce nebyly provedeny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Na základě neklinických studií a klinických údajů ze studií s AAV2 vektory a vzhledem k subretinální

cestě podání přípravku Luxturna je náhodný přenos zárodečných buněk s AAV vektory vysoce

nepravděpodobný.

Těhotenství

Údaje o podávání voretigen neparvoveku těhotným ženám jsou omezené (méně než 300 ukončených

těhotenství) nebo nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo

nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3).

Podávání voretigen neparvoveku v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Přípravek Luxturna nebyl studován u kojících žen. Není známo, zda se voretigen neparvovek vylučuje

do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. Na základě

posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda

přerušit kojení nebo ukončit/přerušit léčbu voretigen neparvovekem.

Fertilita

Klinické údaje o vlivu léčivého přípravku na fertilitu nejsou k dispozici. Vliv na mužskou a ženskou

fertilitu nebyl hodnocen ve studiích na zvířatech.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Voretigen neparvovek má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti mohou po

aplikaci subretinální injekce přípravku Luxturna pociťovat dočasné poruchy zraku. Pacienti nemají

řídit nebo obsluhovat těžké stroje, dokud lékař nepotvrdí, že se zraková funkce dostatečně obnovila.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

U třech ze 41 subjektů (7 %) se objevila retinální depozita jako nezávažný nežádoucí účinek, u něhož

bylo vyhodnoceno, že souvisí s podáním voretigen neparvoveku. Ve všech třech případech došlo

k přechodnému vzniku asymptomatických subretinálních precipitátů inferiorně k místu retinální

injekce 1-6 dnů po injekčním podání a k úpravě stavu bez následků.

Závažné nežádoucí účinky v souvislosti se způsobem podání byly během klinického programu hlášeny

u tří subjektů. U jednoho ze 41 subjektů (2 %) byla hlášena závažná příhoda zvýšeného nitroočního

tlaku (sekundárně k podání depotního kortikoidu), která byla spojena s léčbou endoftalmitidy,

v souvislosti se způsobem podání a vedla k atrofii optického nervu. U jednoho ze 41 subjektů (2 %)

byla hlášena závažná příhoda poruchy sítnice (ztráta funkce fovey), u níž bylo vyhodnoceno, že

souvisí se způsobem podání. U jednoho ze 41 subjektů (2 %) byla hlášena závažná příhoda odchlípení

sítnice, u níž bylo vyhodnoceno, že souvisí se způsobem podání.

Nejčastější nežádoucí účinky (incidence ≥ 5 %) v souvislosti se způsobem podání byly hyperemie

spojivky, katarakta, zvýšený nitrooční tlak, trhlina v sítnici, ztenčení rohovky, makulární díra,

subretinální depozita, zánět oka, podráždění oka, bolest oka a makulopatie (zvrásnění povrchu

makuly).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle systémově-orgánových skupin a frekvence za použití

následující konvence: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až

< 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných

údajů nelze určit).

Tabulka 2

Nežádoucí účinky související s voretigen neparvovekem

Systémově-

orgánová skupina /

Frekvence

Nežádoucí účinky

Poruchy oka

Časté

retinální depozita

Tabulka 3

Nežádoucí účinky související se způsobem podání

Systémově-

orgánová skupina /

Frekvence

Nežádoucí účinky

Psychiatrické poruchy

Časté

úzkost

Poruchy nervového systému

Časté

bolest hlavy, závrať

Poruchy oka

Velmi časté

hyperemie spojivky, katarakta

Časté

trhlina v sítnici, ztenčení rohovky, makulární díra, zánět oka, podráždění

oka, bolest oka, makulopatie, choroidální krvácení, konjunktivální cysta,

poruchy oka, otok oka, pocit cizího tělíska v oku, makulární degenerace,

endoftalmitida, odchlípení sítnice, poruchy sítnice, krvácení do sítnice

Není známo*

sklivcové zákalky, chorioretinální atrofie**

Gastrointestinální poruchy

Časté

nauzea, zvracení, bolest horní poloviny břicha, bolest rtů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

vyrážka, otok obličeje

Vyšetření

Velmi časté

zvýšení nitroočního tlaku

Časté

inverze T vln na EKG

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté

komplikace při endotracheální intubaci, dehiscence rány

* Tento nežádoucí účinek byl hlášen po uvedení přípravku na trh.

**Zahrnuje degeneraci sítnice, depigmentaci sítnice a atrofii v místě vpichu.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Chorioretinální atrofie

Chorioretinální atrofie byla u některých pacientů hlášena jako progresivní. Události měly časovou

souvislost s léčbou a objevily se v předpokládané oblasti léčby v místě puchýřku. U hlášených

postinjekčních retinálních atrofií nebyly u pacientů popsány žádné důkazy o postižení fovey nebo

významném zhoršení zrakové funkce.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

S předávkováním voretigen neparvovekem nejsou klinické zkušenosti. V případě předávkování se

doporučuje symptomatická a podpůrná léčba dle uvážení ošetřujícího lékaře.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika, jiná oftalmologika, ATC kód: S01XA27.

Mechanismus účinku

Bílkovina RPE65 (65 kDa protein retinálního pigmentového epitelu) je lokalizována v buňkách

pigmentového epitelu sítnice a konvertuje all-trans-retinol na 11-cis-retinol, z něhož se během cyklu

vidění následně tvoří 11-cis-retinal, který má funkci chromoforu. Tyto kroky jsou rozhodující pro

biologickou konverzi fotonu na elektrický signál v sítnici. Mutace genu RPE65 způsobuje snížení

nebo absenci aktivity RPE65 all

-

trans-retinyl izomerázy, blokuje cyklus vidění a vede ke ztrátě zraku.

Hromadění toxických prekurzorů způsobuje postupnou ztrátu buněk pigmentového epitelu sítnice a

následné odumírání fotoreceptorů. Jedinci s bialelickou retinální dystrofií spojenou s mutací genu

RPE65 vykazují během dětství nebo dospívání ztrátu zraku zahrnující zhoršení parametrů zrakových

funkcí jako je ostrost vidění a zorné pole, což nakonec vede k úplně slepotě.

Injekce voretigen neparvoveku do subretinálního prostoru vede k transdukci cDNA kódující normální

lidský protein RPE65 do buněk retinálního pigmentového epitelu (genová terapie), a poskytuje

možnost obnovit cyklus vidění.

Klinická účinnost a bezpečnost

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost přípravku Luxturna byla hodnocena ve studii bezpečnosti a

stanovení (eskalace) dávky fáze 1 (101), ve které byla 12 subjektům jednostranně podána subretinální

injekce voretigen neparvoveku; v následné studii (102), ve které byl voretigen neparvovek podán do

druhého oka 11 z 12 subjektů účastnících se předchozí studie; v jednoleté otevřené, kontrolované

studii fáze 3 (301), ve které bylo 31 subjektů randomizováno ve dvou studijních centrech; a

v pokračování studie fáze 3, kdy 9 subjektů z kontrolní skupiny přešlo do skupiny intervenční.

Klinického programu se zúčastnilo celkem 41 subjektů (81 injikovaných očí [jeden subjekt ve studii

fáze 1 nesplňoval kritéria pro druhou injekci]). Všem účastníkům byla klinicky diagnostikována

Leberova kongenitální amauróza, někteří mohli mít předchozí nebo další klinickou diagnózu, včetně

retinitis pigmentosa. U všech účastníků byly potvrzeny bialelické mutace genu RPE65 a zjištěn

dostatek životaschopných retinálních buněk (oblast sítnice o tloušťce >100 mikronů na zadním pólu

oka, odhadnuto dle OCT).

Studie fáze 3

Studie 301 byla otevřená, randomizovaná, kontrolovaná studie. Zahrnuto bylo 31 subjektů, 13 mužů a

18 žen. Průměrný věk byl 15 let (rozmezí 4 až 44 let), včetně 64 % pediatrických pacientů (n=20, věk

od 4 do 17 let) a 36 % dospělých (n=11). U všech subjektů byla diagnostikována Leberova

kongenitální amauróza podmíněná mutací genu RPE65, která byla potvrzena genetickou analýzou na

certifikovaném pracovišti.

K subretinální aplikaci voretigen neparvoveku bylo randomizováno 21 subjektů. Průměrná zraková

ostrost (LogMAR) prvního oka těchto subjektů před léčbou byla 1,18 (

směrodatná chyba 0,14

). Jeden

subjekt ukončil studii před léčbou. Do kontrolní (neintervenční) skupiny bylo randomizováno

10 subjektů. Průměrná zraková ostrost prvního oka těchto subjektů před léčbou byla 1,29 (

směrodatná

chyba 0,21

). Jeden subjekt z kontrolní skupiny odvolal souhlas a ze studie byl vyřazen. Devět

subjektů, které byly randomizovány do kontrolní skupiny, po jednom roce sledování přešlo

k subretinální aplikaci voretigen neparvoveku. Do každého oka byla aplikována jedna subretinální

injekce 1,5 x 10

vg voretigen neparvoveku v celkovém objemu 300 μl. Odstup mezi injekčním

podáním do očí každého subjektu byl 6-18 dnů.

Primární cílový parametr studie fáze 3 sledoval průměrnou změnu v oboustranném testu pohybu při

různých intenzitách osvětlení (binocular multi-luminance mobility testing, MLMT) od výchozí

hodnoty do jednoho roku mezi intervenční a kontrolní skupinou. MLMT byl navržen tak, aby sledoval

změny ve funkčním vidění, zvláště pak schopnost subjektu správně a v přiměřeném tempu projít dráhu

při různých intenzitách osvětlení prostředí. Tato schopnost subjektu závisí na jeho zrakové ostrosti,

zorném poli a rozsahu nyktalopie (šerosleposti), což jsou funkce specificky ovlivněné onemocněním

sítnice v důsledku mutace genu RPE65. Ve studii fáze 3 bylo při MLMT použito sedm intenzit

osvětlení od 400 luxů do 1 luxu (což odpovídá například jasně osvícené kanceláři až bezměsíčné letní

noci). Testování každého subjektu bylo natáčeno a hodnoceno nezávislými hodnotiteli. Pozitivní

hodnota změny vyjadřuje zvládnutí testu MLMT při nižší intenzitě osvětlení, lux skóre 6 odráží

maximální možné zlepšení MLMT. Byly testovány také další tři sekundární cílové parametry: prahová

citlivost na světlo na celém zorném poli (FST) za použití bílého světla, změna hodnoty MLMT pro

první léčené oko a zraková ostrost (VA).

Před začátkem léčby prošly subjekty testem pohybu při intenzitě osvětlení prostředí 4-400 luxů.

Tabulka 4

Změna hodnoty MLMT: po jednom roce v porovnání s výchozí hodnotou (ITT

populace: n=21 intervence, n=10 kontrola)

Změna hodnoty MLMT

Rozdíl

(95% CI)

intervence-kontrola

p-hodnota

za použití obou očí

1,6 (0,72; 2,41)

0,001

za použití pouze prvního léčeného oka

1,7 (0,89; 2,52)

0,001

za použití pouze druhého léčeného oka

2,0 (1,14; 2,85)

< 0,001

CI – interval spolehlivosti

V léčené skupině došlo k významnému zlepšení jednostranné hodnoty MLMT, podobně jako

oboustranné hodnoty MLMT (viz tabulka 4).

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/831432/2018

EMEA/H/C/004451

Luxturna (voretigenum neparvovecum)

Přehled pro přípravek Luxturna a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Luxturna a k čemu se používá?

Přípravek Luxturna je léčivý přípravek, který se používá k léčbě dospělých a dětí se ztrátou zraku v

důsledku dědičné retinální dystrofie, což je vzácná genetická porucha sítnice (membrány citlivé na

světlo v zadní části oka).

Může se používat pouze u pacientů, kteří mají dostatek funkčních buněk v sítnici, a za předpokladu, že

onemocnění je způsobeno mutacemi (změnami) genu RPE65. Gen RPE65 je odpovědný za produkci

enzymu zvaného all-trans-retinyl izomeráza, který je nezbytný pro běžné fungování buněk sítnice.

Přípravek Luxturna obsahuje léčivou látku voretigen neparvovec a je to druh léčivého přípravku pro

moderní terapie označovaný jako „přípravek pro genovou terapii“. Jedná se o druh léčivého přípravku,

který působí tak, že do těla dodává geny.

Dědičná retinální dystrofie je vzácné onemocnění a přípravek Luxturna byl stanoven jako „léčivý

přípravek pro vzácná onemocnění“ pro dvě formy tohoto onemocnění ke dvěma různým datům

(retinitis pigmentosa: 28. července 2015; Leberova kongenitální amauróza: 2. dubna 2012). Více

informací o postupu stanovení léčivých přípravků pro vzácná onemocnění naleznete

zde: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations.

Jak se přípravek Luxturna používá?

Výdej přípravku Luxturna je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl provádět pouze chirurg se

zkušenostmi v provádění operací oka.

Přípravek Luxturna se podává formou jednorázové injekce do zadní části každého oka, pod sítnici.

Druhé oko by mělo být ošetřeno nejdříve 6 dní po prvním. Pacienti by měli začít užívat imunosupresiva

(léčivé přípravky, které omezují činnost imunitního systému, což je přirozená obranyschopnost těla) 3

dny před injekčním podáním přípravku Luxturna do prvního oka za účelem zmírnění rizika, že tělo

léčivo odmítne. Léčba imunosupresivy by měla pokračovat po dobu 14 dní po podání injekce.

Více informací o používání přípravku Luxturna naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

svého lékaře či lékárníka.

Luxturna (voretigenum neparvovecum)

EMA/831432/2018

strana 2/3

Jak přípravek Luxturna působí?

Přípravek Luxturna sestává z viru, který obsahuje normální kopie genu RPE65. Jakmile je podána

injekce přípravku Luxturna do oka, tento vir přenese gen RPE65 do buněk sítnice a umožní jim

produkovat chybějící enzym. To pomáhá buňkám sítnice lépe fungovat, což zpomaluje zhoršování

onemocnění.

Typ viru používaný v tomto léčivém přípravku (adeno-asociovaný virus) u lidí nevyvolává onemocnění.

Jaké přínosy přípravku Luxturna byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Luxturna byl zkoumán v jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 31 pacientů s dědičnou

retinální dystrofií způsobenou mutacemi genu RPE65. Hlavním měřítkem účinnosti bylo, jak si pacienti

vedli při testu pohybu, při němž se po nich požadovalo, aby prošli dráhu se zatáčkami a překážkami za

různých světelných podmínek. Za úspěšné splnění testu se u pacientů považovalo, když byli schopni

dráhu projít během 3 minut, aniž by narazili do více než 3 překážek.

Po jednom roce léčby se skóre u pacientů léčených přípravkem Luxturna zlepšilo o 1,8 bodu, zatímco u

pacientů, kterým přípravek Luxturna podáván nebyl, došlo ke zlepšení skóre o 0,2 bodu. To znamená,

že pacienti léčení přípravkem Luxturna byli schopni se po dráze lépe pohybovat. 13 z 21 (62 %)

pacientů léčených přípravkem Luxturna navíc uspělo při testu pohybu za nejnižší úrovně osvětlení o

hodnotě 1 lux (podobné podmínkám odpovídajícím slabě osvětlenému chodníku v noci), což se

nepovedlo žádnému z pacientů, kteří přípravek neužívali. Zlepšení zraku pacientů přetrvávalo po dobu

nejméně tří let.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Luxturna?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Luxturna (které mohou postihnout více než 1 osobu z 20)

jsou hyperemie spojivky (zvýšený přítok krve do oka, který vede k jeho zarudnutí), katarakta (zákal

oční čočky) a zvýšený nitrooční tlak. Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Luxturna je uveden

v příbalové informaci.

Přípravek Luxturna nesmí být podáván pacientům s oční infekcí nebo zánětem oka. Úplný seznam

omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Luxturna registrován v EU?

Bylo prokázáno, že přípravek Luxturna zlepšuje zrak pacientů a jejich schopnost vyhýbat se

překážkám, zejména za šera, a měl by zlepšovat kvalitu jejich života. To bylo s ohledem na nedostatek

schválených možností léčby pro toto progresivní degenerativní onemocnění považováno za významný

klinický přínos. Bezpečnost přípravku Luxturna byla považována za přijatelnou a jeho nežádoucí účinky

za zvladatelné. Evropská agentura pro léčivé přípravky tudíž rozhodla, že přínosy přípravku Luxturna

převyšují jeho rizika a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Luxturna?

Společnost, která přípravek Luxturna dodává na trh, sestaví vzdělávací program a vypracuje vzdělávací

materiál určený lékařům a lékárníkům, u nichž se očekává, že budou přípravek Luxturna používat a

manipulovat s ním, a to s cílem zajistit správné používání tohoto přípravku a minimalizovat rizika

související s tímto léčivým přípravkem a jeho podáváním. Přípravek Luxturna bude dostupný výhradně

Luxturna (voretigenum neparvovecum)

EMA/831432/2018

strana 3/3

ve střediscích se zavedeným vzdělávacím programem. Poskytnut bude rovněž informační balíček pro

pacienty a jejich ošetřovatele.

Společnost bude navíc muset po dobu 15 let sledovat všechny pacienty, kterým byl podán přípravek

Luxturna v hlavních studiích, s cílem charakterizovat dlouhodobou účinnost a bezpečnost léčivého

přípravku a sestavit registr shromažďující údaje o dlouhodobé bezpečnosti u pacientů léčených

přípravkem Luxturna.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Luxturna, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Luxturna průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Luxturna jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Luxturna

Další informace k přípravku Luxturna jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/luxturna.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace