Litak

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Kladribin
Dostupné s:
Lipomed GmbH
ATC kód:
L01BB04
INN (Mezinárodní Name):
cladribine
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Leukemie, Hairy Cell
Terapeutické indikace:
Přípravek Litak je indikován k léčbě leukémie vlasatých buněk.
Přehled produktů:
Revision: 7
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000504
Datum autorizace:
2004-04-14
EMEA kód:
EMEA/H/C/000504

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

03-06-2006

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

04-04-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

04-04-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

04-04-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LITAK 2 mg/ml injekční roztok

cladribinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek LITAK a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LITAK používat

Jak se přípravek LITAK používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek LITAK uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek LITAK a k čemu se používá

LITAK obsahuje léčivou látku kladribin. Kladribin je cytostatická látka. Ovlivňuje růst

maligních (rakovinných) bílých krvinek, které hrají roli při vzniku trichocelulární leukemie. LITAK se

používá k léčbě tohoto onemocnění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LITAK používat

Nepoužívejte přípravek LITAK:

jestliže jste alergický(á) na kladribin nebo na kteroukoli další složku přípravku

LITAK (uvedenou v bodě 6),

jestliže jste těhotná nebo kojíte,

jestliže jste mladší než 18 let,

jestliže máte středně těžkou až těžkou poruchu ledvin nebo jater,

jestliže užíváte jiné léčivé přípravky, které ovlivňují tvorbu krvinek v kostní dřeni

(myelosuprese).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku LITAK se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ihned informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru,

pokud kdykoliv během léčby nebo po ní:

se u Vás objeví rozmazané nebo dvojité vidění nebo ztráta zraku, obtíže při mluvení, slabost v horních

nebo dolních končetinách, změny při chůzi nebo potíže s rovnováhou, přetrvávající pocit brnění,

snížená citlivost nebo ztráta citlivosti, ztráta paměti nebo zmatenost. Toto všechno mohou být

příznaky

závažného a někdy i smrtelného onemocnění mozku

, známého jako progresivní

multifokální leukoencefalopatie

(PML)

Pokud jste tyto příznaky měl(a) ještě před zahájením léčby kladribinem,

informujte svého lékaře

o jakýchkoliv změnách těchto příznaků.

Informujte svého lékaře, jestliže jste měl(a) nebo máte:

problémy s játry nebo ledvinami

infekci

jestliže trpíte infekcí, bude tato léčena ještě předtím, než začnete používat přípravek LITAK.

jestliže zaznamenáte během léčby nebo po léčbě přípravkem LITAK známky infekce

(příznaky podobné chřipce nebo horečka), ihned informujte svého lékaře.

horečku.

Před a během podávání přípravku LITAK podstoupíte pravidelné krevní testy, aby se zjistilo, zda je

pro Vás bezpečné pokračovat s touto léčbou. Lékař může rozhodnout, že musíte obdržet krevní

transfuze, aby se zlepšil váš krevní obraz. Navíc bude zkontrolována správná funkce jater a ledvin.

Pokud chcete počít dítě, sdělte to prosím svému lékaři před zahájením léčby přípravkem LITAK.

Během léčby a do šesti měsíců po léčbě přípravkem LITAK nesmíte počít dítě. Lékař může navrhnout

uchování hluboce zmrazeného spermatu (kryokonzervace).

Další léčivé přípravky a přípravek LITAK

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), a to

i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Svého lékaře informujte zejména, jestliže

užíváte léčivé přípravky obsahující:

kortikosteroidy, obvykle používané k léčbě zánětů

antivirové přípravky, používané k léčbě virových infekcí

Přípravek LITAK nesmíte užívat současně s dalšími léčivými přípravky, které ovlivňují tvrobu

krvinek v kostní dřeni (myelosuprese).

Těhotenství a kojení

Přípravek LITAK nesmíte užívat, pokud jste těhotná. Musíte používat vhodná antikoncepční opatření

Během léčby a nejméně šest měsíců po poslední dávce přípravku LITAK musíte používat vhodnou

antikoncepci. Pokud otěhotníte během léčby, okamžitě o tom informujte svého lékaře.

Během léčby a nejméně šest měsíců po poslední dávce přípravku LITAK nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek LITAK má velký vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje., Pokud cítíte ospalost, což

může být zapříčiněno nízkým počtem červených krvinek způsobeným léčbou přípravkem LITAK,

nebo pokud pociťujete závrať, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

3.

Jak se přípravek LITAK používá

Vždy používejte přípravek

LITAK

přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař vypočte potřebnou dávku podle vaší tělesné hmotnosti a vysvětlí Vám podrobně plán léčby.

Doporučená denní dávka je 0,14

mg na kg tělesné hmotnosti po dobu pěti po sobě následujících dnů

(jeden léčebný cyklus).

Přípravek LITAK se musí aplikovat injekcí pod kůži (subkutánní podání), v přibližně stejnou dobu

každý den. Pokud si podáváte přípravek LITAK sám (sama), musí Vás lékař nebo zdravotní sestra

řádně zaškolit. Podrobné pokyny k samostatnému podání naleznete na konci této příbalové informace

Můžete také obdržet další léčivý přípravek obsahující léčivou látku alopurinol, aby se snížila hladina

kyseliny močové.

Jestliže jste použil(a) více přípravku LITAK, než jste měl(a)

Pokud si aplikujete nesprávnou dávku, ihned informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek LITAK

Nevstřikujte si dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. V případě, že vynecháte

dávku, ihned informujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek LITAK nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře, pokud se během léčby nebo po léčbě přípravkem LITAK objeví:

jakýkoli příznak infekce (například příznaky podobné chřipce)

horečka

Opakovaný výskyt maligní (zhoubné) nemoci nelze vyloučit. Tím je míněno, že riziko rozvoje

maligního onemocnění v budoucnosti je u Vás o trochu vyšší, než u zdravých lidí. Toto lehce vyšší

riziko může být z důvodu trichocelulární leukemie nebo z důvodu léčby použité k léčbě tohoto

onemocnění, včetně přípravku LITAK.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

infekce,

horečka,

nízký počet určitých bílých krvinek (neutrofilů a lymfocytů) a krevních destiček v krevních

testech,

nízký počet červených krvinek, který může mít za následek anemii (chudokrevnost), s příznaky

jako je únava a ospalost,

snížená funkce imunitního systému těla (obranyschopnosti),

bolest hlavy, závratě,

abnormální dýchací šelesty, abnormální hrudní šelesty, kašel,

pocit nevolnosti, zvracení, zácpa a průjem,

kožní vyrážka, otoky, zarudnutí a také bolestivost v místě vpichu injekce, pocení; kožní reakce

jsou většinou lehké až středně těžké a obvykle se ztratí během několika dnů,

únava, zimnice, snížená chuť k jídlu.

slabost.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

opakovaný výskyt maligního (zhoubného) onemocnění,

nízký počet krevních destiček, který může být příčinou neobvyklého krvácení (například z nosu

nebo do kůže),

nespavost, pocit úzkosti,

zrychlený srdeční tep, abnormální srdeční šelest, nízký krevní tlak, snížený přísun krve do

srdečního svalu,

dušnost, otok plicní tkáně z důvodu infekce, zánět úst a jazyka,

bolest břicha a zvýšená plynatost v žaludku nebo střevech, většinou lehce zvýšené hodnoty

jaterních testů (bilirubin, transaminázy), které se vrátí na původní hodnoty, jakmile je léčba

ukončena,

svědění, svědivá kožní vyrážka (kopřivka), zarudnutí a bolest kůže,

otoky tkání (edém), pocit nemoci, bolest (bolest svalů, kloubů a kostí).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

anemie způsobená rozpadem červených krvinek,

ospalost, snížená citlivost kůže nebo mravenčení, ochablost, netečnost, porucha periferních

nervů, zmatenost, porucha koordinace pohybů,

oční zánět,

bolest v krku,

zánět žil,

velký úbytek hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)

snížená funkce jater,

snížená funkce ledvin,

komplikace způsobené léčbou rakoviny z důvodu rozpadu nádorových buněk,

odmítavá reakce na transfuzi krve,

zvýšený počet určitých bílých krvinek (eozinofilů),

cévní mozková příhoda,

poruchy řeči a polykání,

srdeční selhání,

abnormální srdeční rytmus,

neschopnost srdce udržovat potřebný krevní oběh,

neprůchodnost střev,

závažné alergické kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom nebo Lyellův syndrom).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí)

deprese, epileptický záchvat,

otok očního víčka,

krevní sraženina v plicích,

zánět žlučníku,

snížená funkce orgánů kvůli vysokému objemu specifické substance produkované tělem

(glykoprotein).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek LITAK uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C–8

C). Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte přípravek LITAK po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace,

přípravek má být použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po

otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Nepoužívejte přípravek LITAK, pokud si všimnete, že je injekční lahvička poškozená, nebo že roztok

není čirý nebo obsahuje částice.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek LITAK obsahuje

Léčivou látkou je cladribinum. Jeden ml roztoku obsahuje cladribinum 2 mg. Jedna injekční lahvička

obsahuje cladribinum 10 mg v 5 ml roztoku.

Dalšími složkami jsou chlorid sodný, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k

úpravě pH) a voda pro injekci.

Jak přípravek LITAK vypadá a co obsahuje toto balení

LITAK se dodává v injekční lahvičce ze skla s obsahem 5 ml čirého, bezbarvého injekčního roztoku.

Balení obsahuje 1 nebo 5 injekčních lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

POKYNY K PODÁNÍ INJEKCE

Tato část obsahuje informace o aplikaci injekce přípravku LITAK. Injekci neaplikujte sami, pokud jste

nebyl(a) poučen(a) lékařem nebo zdravotní sestrou. Lékař Vám řekne, jaké množství přípravku

LITAK potřebujete a jak často a kdy si musíte injekci aplikovat. LITAK se aplikuje do tkáně přímo

pod kůží (subkutánní injekce). Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se aplikace injekce, požádejte,

prosím, o pomoc svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Přípravek LITAK je cytotoxický a musí se s ním proto zacházet opatrně. Pokud si přípravek LITAK

neaplikujete sám (sama), doporučuje se použit rukavice na jednorázové použití a ochranný oděv.

Pokud dojde ke kontaktu přípravku LITAK s kůží nebo sliznicemi, ihned důkladně opláchněte

postižené místo vodou. S přípravkem LITAK nesmí přijít do kontaktu těhotné ženy.

Co je potřeba k aplikaci injekce?

Abyste si mohl(a) injekci aplikovat sám (sama), budete potřebovat následující položky:

jednu injekční lahvičku přípravku LITAK (nebo dvě injekční lahvičky, pokud potřebujete

aplikovat více než 5 ml),

Nepoužívejte injekční lahvičky, které jsou poškozené, nebo pokud roztok není čirý nebo obsahuje

částice.

jednu sterilní injekční stříkačku (např. stříkačku 10 ml LUER),

jednu sterilní injekční jehlu (např. 0,5 x 19 mm, 25 G x ¾"),

tampony navlhčené v alkoholu,

nádobu odolnou proti propíchnutí k bezpečnému odstranění použitých stříkaček.

Co bych měl(a) udělat před aplikací subkutánní injekce přípravku LITAK?

Před injekcí nechejte přípravek LITAK zahřát na pokojovou teplotu.

Důkladně si umyjte ruce.

Najděte si pohodlné, dobře osvětlené místo a položte vše, co potřebujete, na dosah ruky.

Jak připravím injekci?

Před aplikací přípravku LITAK musíte provést následující:

Odstraňte červené ochranné víčko z injekční lahvičky přípravku LITAK. Pryžovou zátku

lahvičky neodstraňujte. Očistěte pryžový vršek lahvičky tamponem navlhčeným v alkoholu.

Vyjměte stříkačku z obalu, aniž byste se dotkl(a) hrotu stříkačky. Vyjměte injekční jehlu z obalu

a upevněte ji na hrot stříkačky. Odstraňte kryt jehly, aniž byste se jehly dotkl(a).

Protlačte jehlu přes pryžovou zátku lahvičky a otočte injekční lahvičku a stříkačku dnem nahoru.

Ujistěte se, že hrot jehly je ponořený v roztoku.

Vytažením pístu natáhněte do stříkačky správný objem přípravku LITAK (požadované množství

přípravku LITAK v mililitrech Vám sdělí lékař).

Vytáhněte jehlu z lahvičky.

Přesvědčte se, že ve stříkačce není žádný vzduch: obraťte jehlu nahoru a vzduch vytlačte.

Zkontrolujte, že máte správný objem.

Injekci ihned aplikujte.

Kam si mám injekci aplikovat?

Nejvhodnější místa pro aplikaci injekce sám

(sama) sobě jsou znázorněna zde: horní

oblast Vašich stehen a břicho, s výjimkou

okolí pupku. Pokud Vám injekci aplikuje

někdo jiný, může také využít vnější povrch

nadloktí nebo hýždí.

Jak si mám injekci aplikovat?

Jemně povytáhněte píst, abyste zjistili, zda jste nenapíchnuli žádnou krevní cévu. Pokud vidíte

ve stříkačce krev, vytáhněte jehlu a vpich proveďte znovu na jiném místě.

Pomalu a rovnoměrně aplikujte roztok po dobu přibližně jedné minuty, přičemž kůži neustále

přidržujte.

Po aplikaci roztoku jehlu vytáhněte.

Vložte použitou stříkačku do nádoby odolné proti propíchnutí. Ke každé aplikaci použijte novou

stříkačku a injekční jehlu. Injekční lahvičky jsou pouze na jednorázové použití. Vraťte jakékoli

zbývající množství roztoku lékaři nebo lékárníkovi, aby mohl být řádně zlikvidován.

Odstranění použitých stříkaček

Vložte použité stříkačky do nádoby odolné proti propíchnutí a uchovávejte ji mimo dosah a dohled

dětí.

Nádobu odolnou proti propíchnutí zlikvidujte podle pokynů lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

Nedávejte použité stříkačky do koše na normální domácí odpad.

Desinfikujte svoji kůži pomocí tamponu

namočeného v alkoholu, vyčkejte, až oblast

uschne a uchopte kůži mezi palec

a ukazováček, ale nestiskujte ji.

Jehlu zcela vpíchněte do kůže pod úhlem asi

45°, jak je znázorněno na obrázku.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

LITAK 2 mg/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje cladribinum (2-CdA) 2 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje v 5 ml

roztoku cladribinum 10 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek LITAK je indikován k léčbě trichocelulární leukemie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapie přípravkem LITAK musí být zahájená kvalifikovaným lékařem se zkušeností

s protinádorovou chemoterapií.

Dávkování

Doporučené dávkování k léčbě trichocelulární leukemie je jeden cyklus přípravku LITAK podaný jako

subkutánní injekční bolus v denní dávce 0,14 mg/kg tělesné hmotnosti, a to 5 po sobě následujících

dnů.

Odchylky od dávkování uvedeného výše se nedoporučují.

Starší pacienti

Zkušenost s pacienty staršími než 65 let je omezená. Starší pacienti mají být léčeni podle

individuálního posouzení a pečlivého monitorování krevního obrazu a renálních a jaterních funkcí.

Možná rizika je nutno posoudit u každého případu zvlášť (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater

Nejsou dostupné žádné údaje o použití přípravku LITAK u pacientů s renálním nebo jaterním

poškozením. Přípravek LITAK je kontraindikován u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou

funkce ledvin (clearance kreatininu ≤ 50 ml/min) nebo se středně těžkou až těžkou poruchou funkce

jater (klasifikace Child-Pugh > 6) (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Přípravek LITAK je u pacientů do 18 let kontraindikován (viz bod 4.3).

Způsob podání

Přípravek LITAK je dodáván jako injekční roztok připravený k použití. Doporučená dávka se přímo

natáhne stříkačkou a aplikuje se jako subkutánní bolusová injekce bez ředění. Přípravek LITAK musí

být před aplikací vizuálně prohlédnut kvůli přítomnosti částic nebo zbarvení. Před aplikací nechejte

přípravek LITAK zahřát na pokojovou teplotu.

Samostatné podání pacientem

Přípravek LITAK si může aplikovat pacient samostatně. Pacienti musí být poučeni a vhodně

vyškoleni. Podrobné pokyny jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství a kojení.

Pacienti do 18 let.

Středně těžká až těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu ≤ 50 ml/min) nebo se středně těžká

až těžká porucha funkce jater (Child-Pugh klasifikace > 6) — (viz také bod 4.4).

Souběžné používání jiných myelusupresivních léčiv.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kladribin je cytostatická a imunosupresivní látka, která může vyvolat závažné toxické nežádoucí

reakce, jako např. myelosupresi a imunosupresi, dlouhodobou lymfocytopenii a oportunní infekce.

Pacienti podstupující terapii kladribinem musí být podrobně monitorováni kvůli příznakům

hematologických a nehematologických toxicit.

Doporučuje se zvláštní opatrnost a zhodnocení rizik a prospěchu, pokud je aplikace kladribinu

zvažována u pacientů se zvýšeným rizikem infekce, manifestním selháním nebo infiltrací kostní dřeně

a s předcházející myelosupresivní léčbou, jakož i u pacientů se suspektní nebo manifestní renální nebo

jaterní nedostatečností. U pacientů s aktivní infekcí musí být tato nemoc před aplikací kladribinu

vyléčena. Ačkoli se antiinfekční profylaxe obecně nedoporučuje, může být vhodná pro pacienty,

jejichž imunita byla před léčbou kladribinem oslabená nebo pro pacienty s již existující

agranulocytózou.

Pokud se objeví závažná toxicita, lékař by měl zvážit odložení nebo přerušení terapie tímto léčivým

přípravkem, dokud vážné komplikace neodezní. V případě infekcí má být podle potřeby zahájena

terapie antibiotiky.

Doporučuje se, aby byly pacientům léčeným kladribinem podány ozářené krevní buněčné

komponenty/přípravky, aby se při transfuzi zabránilo vzniku reakce štěpu vůči hostiteli (Ta-GVHD).

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)

Při používání kladribinu byly hlášeny případy PML, a to i fatální. PML byla hlášena v rozmezí od

6 měsíců do několika let po léčbě kladribinem. U některých z těchto případů byla konstatována

spojitost s dlouhodobou lymfopenií. Lékaři by u pacientů s novými nebo zhoršujícími se

neurologickými, kognitivními nebo behaviorálními známkami nebo příznaky měli při diferenciální

diagnostice zvažovat i PML.

Navrhované vyšetření pro PML zahrnuje neurologické vyšetření, vyšetření mozku magnetickou

rezonancí a analýzu mozkomíšního moku na DNA JC viru (JCV) polymerázovou řetězovou reakcí

(PCR) nebo biopsii mozku s testováním na JCV. PCR s negativním výsledkem na JCV ovšem PML

nevylučuje. Pokud nelze stanovit jinou diagnózu, může být vhodné další sledování a vyšetření.

Pacienti se suspektní PML nemají být dále kladribinem léčeni.

Sekundární malignity

Podobně jako terapie jinými nukleosidovými analogy je léčba kladribinem spojena s myelosupresí

a silnou a dlouhodobou imunosupresí. Léčba s těmito agens je spojena s výskytem dalších malignit. Lze

očekávat, že se sekundární malignity objeví u pacientů s trichocelulární leukemií. Jejich četnost se velmi

liší — v rozsahu od 2 % do 21 %. Nejvyšší riziko je 2 roky po diagnóze s mediánem mezi 40 a

66 měsíci. Kumulativní frekvence sekundární malignity jsou 5 %, 10–12 % a 13–14 % následující 5, 10

a 15 let, po diagnóze trichocelulární leukemie. Po léčbě kladribinem se výskyt sekundárních malignit

pohybuje v rozmezí od 0 % do 9,5 % případů s mediánem doby sledování 2,8 až 8,5 let. Četnost výskytu

sekundárních malignit po léčbě přípravkem LITAK byla 3,4 % u všech 232 pacientů s trichocelulární

leukemií léčených během období deseti let. Nejvyšší výskyt sekundárních malignit s přípravkem LITAK

byl 6,5 % s mediánem doby sledování 8,4 let. Proto by tedy měli být pacienti léčení kladribinem

pravidelně monitorováni.

Hematologická toxicita

Během prvního měsíce po léčbě je nejvýznamnější myelosuprese a může být potřebná transfuze

erytrocytů nebo trombocytů. Pacienti s příznaky deprese kostní dřeně mají být léčeni s obezřetností,

neboť lze očekávat další útlum funkce kostní dřeně. Terapeutická rizika a prospěch má být pečlivě

zhodnoceny u pacientů s aktivními nebo suspektními infekcemi. Riziko vážné myelotoxicity a

dlouhodobé imunosuprese je zvýšeno u pacientů s onemocněním související s infiltrací kostní dřeně

nebo s předcházející myelosupresivní léčbou. V takových případech je vyžadováno snížení dávky a

pravidelné sledování pacienta. Pancytopenie je normálně reverzibilní a intenzita aplazie kostní dřeně

je závislá na dávce. Během terapie kladribinem a 6 měsíců následujících je nutno očekávat zvýšenou

incidenci oportunních infekcí. Pečlivé a pravidelné sledování periferního krevního obrazu je nezbytné

během léčby kladribinem a 2 až 4 následující měsíce, a to kvůli detekci potenciálních nežádoucích

reakcí a následných komplikací (anemie, neutropenie, trombocytopenie, infekce, hemolýza nebo

krvácení) a kvůli dohledu nad hematologickou regenerací. U pacientů léčených na trichocelulární

leukémii se často objeví horečka neznámého původu a projevuje se převážně první 4 týdny terapie.

Původ febrilních stavů má být vyšetřen příslušnou laboratoří a radiologickými testy. Méně než třetina

febrilních stavů je spojena s průkaznou infekcí. V případě horečky mající souvislost s infekcemi nebo

agranulocytózou je indikována antibiotická léčba.

Porucha funkce ledvin a jater

Neexistují údaje o použití přípravku LITAK u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater. Klinická

zkušenost je velmi omezená a bezpečnost přípravku u těchto pacientů není dobře zhodnocena (viz

body 4.3 a 5.2). Obezřetná terapie je vyžadována u pacientů se známým nebo suspektním renálním nebo

jaterním poškozením. Pro všechny pacienty léčené přípravkem LITAK je doporučeno pravidelné

posouzení renálních a jaterních funkcí, jak je klinicky indikováno.

Starší pacienti

Starší pacienti mají být léčeni podle individuálního posouzení a pečlivého monitorování krevního

obrazu a renálních a jaterních funkcí. Možná rizika je nutno posoudit u každého případu zvlášť (viz

bod 4.2).

Prevence syndromu nádorového rozpadu

U pacientů s vysokou zátěží nádorem má být zahájena profylaktická terapie alopurinolem kvůli kontrole

sérových hladin kyseliny močové, a to 24 hodin před začátkem chemoterapie spolu s adekvátní nebo

zvýšenou hydratací. Denní perorální dávka 100 mg alopurinolu je doporučena po dobu 2 týdnů.

V případě kumulace kyseliny močové v séru nad normální rozmezí může být dávka alopurinolu zvýšena

na 300 mg/den.

Fertilita

Mužům, kteří jsou léčeni kladribinem, musí být doporučeno, aby nepočali dítě do 6 měsíců po léčbě.

Měli by se poradit o případném zmrazení spermií před léčbou kvůli možnosti neplodnosti v důsledku

terapie kladribinem (viz body 4.6 a 5.3).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kvůli potenciálnímu zvýšení hematologické toxicity a suprese kostní dřeně kladribin nesmí být užíván

souběžně s jinými myelosupresivními léčivými přípravky. Vliv kladribinu na účinek jiných cytostatik

nebyl

in vitro

pozorován (např. doxorubicin, vinkristin, cytarabin, cyklofosfamid) ani

in vivo

. Avšak

studie

in vitro

odhalila zkříženou rezistenci mezi kladribinem a chlormethinem; pro cytarabin popsal

jeden autor

in vivo

zkříženou reakci bez ztráty aktivity.

Kvůli podobnému intracelulárnímu metabolismu se může objevit zkřížená rezistence s jinými analogy

nukleosidů, jako je např. fludarabin nebo 2'-deoxykoformycin. Proto se nedoporučuje simultánní

aplikace analogů nukleosidů s kladribinem.

Ukázalo se, že kortikosteroidy, pokud jsou užívány s kladribinem, zvyšují riziko vážných infekcí a

neměly by být podávány s kladribinem souběžně.

Vzhledem k tomu, že lze očekávat interakce s léčivými přípravky prodělávajícími intracelulární

fosforylaci, jako jsou např. antivirová agens nebo s inhibitory příjmu adenozinu, jejich souběžné

podávání s kladribinem se nedoporučuje.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Kladribin způsobuje závažné vrozené vady, když je aplikován během těhotenství. Studie na zvířatech

in vitro

studie lidských buněčných linií ukázaly teratogenitu a mutagenitu kladribinu. Kladribin je v

těhotenství kontraindikován.

Ženy ve fertilním věku musí během léčby a ještě 6 měsíců po ukončení léčby kladribinem používat

účinnou antikoncepci. V případě otěhotnění během terapie kladribinem má být žena informována o

potenciálním riziku pro plod.

Kojení

Není známo, zda se kladribin vylučuje do lidského mateřského mléka. Kvůli možnosti vážných

nežádoucích reakcí u kojenců je kojení v průběhu léčby kladribinem a ještě 6 měsíců po poslední dávce

kladribinu kontraindikováno.

Fertilita

Účinky kladribinu na fertilitu nebyly u zvířat studovány. Avšak studie toxicity provedená na opicích

cynomolgus ukázala, že kladribin potlačuje zrání rychle se tvořících buněk, včetně buněk varlat. Vliv

na fertilitu u člověka není znám. U cytostatik, jako je např. kladribin, která interferují s DNA, RNA a

syntézou proteinů, lze očekávat, že budou mít nežádoucí účinky na gametogenezi u člověka (viz

bod 5.3).

Mužům, kteří jsou léčeni kladribinem, musí být doporučeno, aby nepočali dítě do 6 měsíců po léčbě.

Měli by se poradit o případném zmrazení spermií před léčbou kvůli možnosti neplodnosti v důsledku

terapie kladribinem (viz bod 4.4).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek LITAK má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V případě výskytu

některých nežádoucích účinků s možným dopadem na výkon (např. závratě, velmi časté nebo ospalost,

která se může objevit z důvodu anemie, která je velmi častá), musí být pacienti upozornění, že nemají

řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Velmi časté nežádoucí účinky pozorované během tří nejpodstatnějších klinických studií s kladribinem

u 279 pacientů léčených kvůli různým indikacím a u 62 pacientů s trichocelulární leukémií (HCL)

byly myelosuprese, obzvláště těžká neutropenie (41 % (113/279), HCL 98 % (61/62)), těžká

trombocytopenie (21 % (58/279), HCL 50 % (31/62)) a těžká anémie (14 % (21/150), HCL 55 %

(34/62)), jakož i těžká imunosuprese/lymfopenie (63 % (176/279), HCL 95 % (59/62)}, infekce (39 %

(110/279), HCL 58 % (36/62)) a horečka (až 64 %).

Kultivačně negativní horečka po léčbě kladribinem se objevila u 10–40 % pacientů s trichocelulární

leukémií a je zřídka pozorována u pacientů s jinými neoplastickými chorobami. Kožní vyrážky

(2–31 %) jsou popsány hlavně u pacientů s jinými souběžně podávanými léčivými přípravky známými

jako příčina vyrážky (antibiotika a/nebo alopurinol). Gastrointestinální nežádoucí účinky jako nauzea

(5–28 %), zvracení (1–13 %) a průjem (3–12 %), jakož i únava (2–48 %), bolest hlavy (1–23 %) a

snížená chuť k jídlu (1–22 %) byly hlášeny během léčby kladribinem. Není pravděpodobné, že by

kladribin způsoboval alopecii; mírná a přechodná alopecie trvající několik dnů byla pozorována u

4/523 pacientů během terapie, ale nemohla být jednoznačně dána do souvislosti s kladribinem.

Seznam nežádoucích účinků uvedený v tabulce

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny, jsou uvedeny v tabulce níže podle kategorií četnosti a tříd

orgánových systémů. Četnosti jsou definovány následovně: Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až

<1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit). Jejich závažnost je uvedena v textu pod tabulkou.

Infekce a infestace

Velmi časté: infekce* (např. pneumonie*, septikémie*)

Novotvary benigní, maligní a

blíže neurčené (zahrnující

cysty a polypy)

Časté: další malignity*

Vzácné: syndrom z rozpadu nádoru*

Poruchy krve a lymfatického

systému

Velmi časté: pancytopenie/myelosuprese*, neutropenie,

trombocytopenie, anémie, lymfopenie

Méně časté: hemolytická anémie*

Vzácné: hypereosinofilie

Velmi vzácné: amyloidóza

Poruchy imunitního systému

Velmi časté: imunosuprese*

Vzácné: reakce štěpu vůči hostiteli*,

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté: snížená chuť k jídlu

Méně časté: kachexie

Poruchy nervového systému

Velmi časté: bolest hlavy, závrať

Časté: nespavost, úzkost

Méně časté: ospalost, parestézie, letargie, polyneuropatie,

zmatenost, ataxie

Vzácné: apoplexie, neurologické poruchy řeči a polykání

Velmi vzácné:

deprese, epileptický záchvat

Poruchy oka

Méně časté: konjunktivitida

Velmi vzácné: blefaritida

Srdeční poruchy

Časté: tachykardie, srdeční šelest, hypotenze, epistaxe,

ischémie myokardu*

Vzácné: srdeční selhání, atriální fibrilace, srdeční

dekompenzace

Cévní poruchy

Velmi časté: purpura

Časté: petechie, hemoragie*

Méně časté: flebitida

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi časté: abnormální dýchací šelesty, abnormální hrudní

šelesty, kašel

Časté: dechová nedostatečnost, pulmonální intersticiální

infiltrace většinou infekčního původu, mukozitida

Méně časté: faryngitida

Velmi vzácné: plicní embolie

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: nauzea, zvracení, zácpa, průjem

Časté: gastrointestinální bolest, flatulence

Vzácné: žloutenka

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: reverzibilní, většinou mírné zvýšení hodnot bilirubinu

a transamináz

Vzácné: jaterní selhání

Velmi vzácné: cholecystitida

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Velmi časté: vyrážka, lokalizovaný exantém, diaforéza

Časté: pruritus, bolest kůže, erytém, kopřivka

Vzácné: Stevens-Johnsonův syndrom/Lyellův syndrom

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté: myalgie, artralgie, artritis, bolest kostí

Poruchy ledvin a močových

cest

Vzácné: renální selhání

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Velmi časté: reakce v místě vpichu, horečka, únava, zimnice,

astenie

Časté: edém, malátnost, bolest

* viz popis níže.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Nehematologické nežádoucí účinky

Nehematologické nežádoucí účinky jsou obecně lehké až středně těžké. Léčba nauzey antiemetiky

není obvykle nutná. Nežádoucí účinky související s kůží a podkožní tkání jsou většinou lehké nebo

středně těžké a jsou přechodné, obvykle odeznívají v 30denním intervalu.

Krevní obraz

Vzhledem k tomu, že pacienti s aktivní trichocelulární leukemií mají většinou snížené parametry

krevního obrazu, zejména nízký počet neutrofilů, více než 90 % případů má přechodnou těžkou

neutropenii (< 1,0 x 10

/l). Použití hematopoetických růstových faktorů ani nezlepší regeneraci počtu

neutrofilů, ani nesníží výskyt horečky. Těžké trombocytopenie (< 50 x 10

/l) jsou pozorovány u asi

20 % až 30 % všech pacientů. Lze očekávat lymfocytopenii trvající několik měsíců a imunosupresi se

zvýšeným rizikem infekcí. Regenerace cytotoxických T lymfocytů a NK buněk se objeví do 3 až

měsíců. Úplná regenerace pomocných T a B lymfocytů je zpožděna až do 2 let. Kladribin vyvolává

vážné a dlouhodobé snížení počtu CD4+ a CD8+ T lymfocytů. V současné době neexistují zkušenosti

s možnými dlouhodobými důsledky této imunosuprese.

Infekce

Vzácně byly hlášeny závažné dlouhotrvající lymfocytopenie, které však nemohly být dány do

souvislosti s pozdními infekčními komplikacemi. Velmi časté závažné komplikace, v některých

případech s fatálními následky, jsou oportunní infekce (např.

Pneumocystis carinii, Toxoplasma

gondii

, listerie, kandida, herpesviry, cytomegalovirus a atypické mykobaktérie). Čtyřicet procent

pacientů, kteří byli léčení přípravkem LITAK v dávce 0,7 mg/kg tělesné hmotnosti / cyklus trpělo

infekcemi. Tyto byly v průměru závažnější než infekce manifestující se u 27 % všech pacientů, kteří

dostávali sníženou dávku 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti na cyklus. Čtyřicet tři pacientů s trichocelulární

leukemií mělo infekční komplikace při standardním režimu dávkování. Třetina těchto infekcí musí být

považována za závažné (např. septikémie, pneumonie). Bylo hlášeno přinejmenším 10 případů s

akutní autoimunní hemolytickou anemií. Všichni pacienti byli úspěšně léčeni kortikosteroidy.

Vzácné závažné nežádoucí účinky

Závažné nežádoucí účinky jako žloutenka, těžké jaterní selhání, renální selhání, srdeční selhání,

atriální fibrilace, srdeční dekompenzace, apoplexie, neurologické poruchy řeči a polykání, syndrom

nádorového rozpadu s akutním renálním selháním, transfuzní reakce štěpu proti hostiteli, Stevens–

Johnsonův syndrom/Lyellův syndrom (toxická epidermální nekrolýza), hemolytická anemie,

hypereosinofilie (s erytematózní kožní vyrážkou, svěděním a faciálním edémem) jsou vzácné.

Fatální výsledek

Většina úmrtí souvisejících s přípravkem nastává kvůli infekčním komplikacím. Další vzácné případy

s fatálním koncem popsané v souvislosti s chemoterapií přípravkem LITAK byly sekundární

malignity, mozkové a kardiovaskulární infarkty, reakce štěpu proti příjemci způsobená mnohočetnými

transfuzemi neozářené krve, jakož i syndromem nádorového rozpadu s hyperurikemií, metabolickou

acidózou a akutním selháním ledvin.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Nejčastěji pozorované příznaky předávkování jsou nauzea, zvracení, průjem, těžká deprese kostní

dřeně, (včetně anemie, trombocytopenie, leukopenie a agranulocytózy), akutní renální insuficience,

jakož i ireverzibilní neurologická toxicita (paraparéza/kvadruparéza), Guillain-Barrého syndrom a

Brown-Séquardův syndrom. Akutní ireverzibilní neurotoxicita a nefrotoxicita byly popsány u

jednotlivých pacientů léčených dávkou, která byla ≥ 4krát vyšší než doporučený režim pro

trichocelulární leukemii.

Neexistuje žádné speciální antidotum. Okamžité přerušení léčby, pečlivé pozorování a zahájení

příslušných podpůrných opatření (krevní transfuze, dialýza, hemofiltrace, antiinfekční terapie) je

indikovaná terapie při předávkování kladribinem. Pacienti, kteří byly předávkováni kladribinem, mají

být hematologicky monitorováni přinejmenším ještě čtyři týdny.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analoga purinů, ATC kód: L01BB04

Kladribin je analog purinového nukleosidu, který působí jako antimetabolit. Jednoduchá substituce

vodíku chlórem na pozici 2 odlišuje kladribin od jeho přirozeného protějšku 2'-deoxyadenozinu a činí

molekulu rezistentní k deaminaci adenozindeaminázou.

Mechanismus účinku

Kladribin je „prodrug” (proléčivo), které je po parenterálním podání rychle přijímáno buňkami a je

intracelulárně fosforylováno na aktivní nukleotid 2-chlorodeoxyadenozin-5'-trifosfát (CdATP) pomocí

deoxycytidinkinázy (dCK). Kumulace aktivního CdATP je pozorována především u buněk s vysokou

aktivitou dCK a nízkou aktivitou deoxynukleotidázy, zejména v lymfocytech a v jiných

hemopoetických buňkách. Cytotoxicita kladribinu je závislá na dávce. Zdá se, že nehematologické

tkáně nejsou postiženy, což vysvětluje nízký výskyt nehematopoetické toxicity kladribinu.

Na rozdíl od jiných analogů nukleosidů je kladribin toxický v rychle proliferujících buňkách stejně

jako v buňkách v klidovém stavu. Žádné cytotoxické účinky kladribinu není možno pozorovat

v buněčných liniích solidních nádorů. Mechanismus účinku kladribinu se přisuzuje inkorporaci

CdATP do řetězců DNA: syntéza nové DNA v dělících se buňkách je blokována a reparační

mechanismus DNA je inhibovaný, což má za následek kumulaci zlomů řetězců DNA a snížení NAD

(nikotinamidadenindinukleotid) a koncentrace ATP dokonce i v buňkách v klidovém stavu. Navíc

CdATP inhibuje ribonukleotidreduktázu, enzym zodpovědný za přeměnu ribonukleotidů na

deoxyribonukleotidy. Buněčná smrt nastává v důsledku deplece energie a apoptózy.

Klinická účinnost

V klinické studii se subkutánně používaným přípravkem LITAK bylo léčeno 63 pacientů s

trichocelulární leukemií (33 nově diagnostifikovaných pacientů a 30 pacientů s relabujícím nebo

progresivním onemocněním). Celková četnost odpovědi byla 97 % s dlouhodobou remisí, přičemž 73 %

pacientů zůstalo v celkové remisi po dobu následujících čtyř let.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorbce

Kladribin vykazuje úplnou biologickou dostupnost po parenterálním podání; průměrná plocha pod

křivkou koncentrace v plazmě a času (AUC) je srovnatelná po kontinuální nebo intermitentní

dvouhodinové intravenózní infuzi a po subkutánní injekci.

Distribuce

Po subkutánní bolusové injekci dávky 0,14 mg/kg kladribinu je maximální plazmatické koncentrace

91 ng/ml dosaženo v průměru už po 20

minutách. V jiné studii, kde byla použita dávka

0,10 mg/kg tělesné hmotnosti / den, byla maximální plazmatická koncentrace C

po kontinuální

intravenózní infuzi 5,1 ng/ml (t

: 12

hodin) ve srovnání s 51 ng/ml po subkutánní bolusové injekci

: 25

minut).

Intracelulární koncentrace kladribinu přesahuje jeho plazmatickou koncentraci 128 až 375krát.

Průměrný distribuční objem kladribinu je 9,2 l/kg. Vazba kladribinu na plazmatické proteiny je

v průměru 25 % s širokou interindividuální variabilitou (5–50 %).

Biotransformace

Prodrug kladribin je metabolizován intracelulárně přednostně pomocí deoxycytidinkinázy na 2-

chlorodeoxyadenosin-5'-monofosfát, který je dále fosforylován na difosfát pomocí

nukleosidmonofosátkinázy a na aktivní metabolit 2-chlorodeoxyadenosin.5'-trifosfát (CdATP) pomocí

nukleosiddifosfátkinázy.

Eliminace

Farmakokinetické studie u lidí ukázaly, že křivka plazmatické koncentrace kladribinu vyhovuje 2-

nebo 3kompártmentovému modelu s

- a β-poločasy v průměru 35 minut respektive 6,7 hodin.

Biexponenciální pokles sérové koncentrace kladribinu po subkutánní bolusové injekci je srovnatelný s

eliminačními parametry po dvouhodinové intravenózní infuzi s počátečním a terminálním poločasem

přibližně 2 hodiny a 11 hodin. Čas intracelulární retence kladribinových nukleotidů

in vivo

je zřetelně

prodloužen v porovnání s časem retence v plazmě: poločasy t

nejprve 15 hodin a následně více než

30 hodin byly naměřeny v leukemických buňkách.

Kladribin je vylučován hlavně ledvinami. Renální exkrece nemetabolizovaného kladribinu nastává do

24 hodin a činí 15 % a 18 % dávky po dvouhodinovém intravenózním a subkutánním podání. Osud

zbytku není znám. Průměrná plazmatická clearance dosahuje 794 ml/min po intravenózní infuzi

a 814 ml/min po subkutánní bolusové injekci při dávce 0,10 mg / kg tělesné hmotnosti / den.

Zvláštní populace

Renální a jaterní porucha funkce

Nejsou k dispozici žádné studie s použitím kladribinu u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater

(viz také body 4.2 a 4.4). Klinické zkušenosti jsou velmi omezené a bezpečnost přípravku LITAK není

u těchto pacientů dobře určena. Přípravek LITAK je kontraindikován u pacientů se středně těžkou až

těžkou poruchou funkce ledvin nebo se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.3).

Použití u pediatrické populace

Použití přípravku LITAK u dětí nebylo zkoumáno (viz bod 4.2).

Starší pacienti

Zkušenosti s pacienty staršími než 65 let jsou velmi omezené. Pacienti staršího věku mají být léčeni

podle individuálního posouzení a pečlivého sledování krevního obrazu a renálních a jaterních funkcí.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kladribin je středně akutně toxický pro myši s LD

150 mg/kg po intraperitoneální aplikaci.

Ve studiích s opicemi cynomolgus, které dostávaly 7denní až 14denní kontinuální intravenózní infuze,

byly cílovými orgány imunitní systém (

0,3 mg/kg/den), kostní dřeň, kůže, sliznice, nervový systém a

varlata (

0,6 mg/kg/den) a ledviny (

1 mg/kg/den). Až na fatální případy výsledky ukazovaly, že

většina těchto účinků by byla po ukončení expozice pomalu reverzibilní.

Kladribin je teratogenní u myší (v dávkách 1,5–3,0 mg/kg/den podaných v 6. až 15. dni gestace).

Vlivy na sternální osifikaci byly pozorovány při dávkách 1,5 a 3,0 mg/kg/den. Zvýšená resorpce,

snížení počtu živých zvířat ve vrhu, snížená hmotnost plodů a zvýšení fetálních malformací hlavy,

trupu a končetin byly pozorovány při dávce 3,0 mg/kg/den. U králíků je kladribin teratogenní

v dávkách 3,0 mg/kg/den (podaných 7.–19. den gestace). Při této dávce byly pozorovány vážné

abnormality končetin, jakož i signifikantní snížení průměrné hmotnosti plodů. Snížená osifikace byla

pozorována při dávce 1,0 mg/kg/den.

Kancerogenita/mutagenita

Dlouhodobé studie u zvířat prováděné kvůli zhodnocení kancerogenního potenciálu kladribinu nebyly

provedeny. Na základě údajů, které jsou k dispozici, nemůže být provedeno zhodnocení

kancerogenního rizika kladribinu u člověka.

Kladribin je cytotoxický léčivý přípravek, který je mutagenní pro kultivované savčí buňky. Kladribin

je inkorporován do řetězců DNA a inhibuje syntézu DNA a reparace. Vystavení vlivu kladribinu

indukuje fragmentaci DNA a buněčnou smrt u různých normálních a leukemických buněk

a buněčných linií při koncentracích 5 nM až 20 µM.

Fertilita

Účinky kladribinu na fertilitu nebyly u zvířat studovány. Avšak studie toxicity provedená na opicích

cynomolgus ukázala, že kladribin potlačuje zrání rychle se tvořících buněk, včetně buněk varlat. Vliv

na fertilitu u lidí není znám. U cytostatických látek, jako je např. kladribin, která interferují s DNA,

RNA a syntézou proteinů, lze očekávat, že budou mít nežádoucí účinky na gametogenezi u člověka

(viz body 4.4 a 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Přípravek LITAK nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

roky.

Z mikrobiologického hlediska, pokud otevření nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace,

přípravek má být použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po

otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

10ml injekční lahvička ze skla třídy

I s pryžovou zátkou (bromobutyl) a odtrhovacím hliníkovým

víčkem.

Balení obsahuje 1 nebo 5 injekčních lahviček, jedna lahvička obsahuje 5 ml roztoku. Na trhu nemusí

být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Musí být použity postupy pro příslušný způsob zacházení s cytostatiky a pro jejich likvidaci. S

cytotoxickými léčivými přípravky se musí zacházet s opatrností. Nesmí s nimi přijít do styku těhotné

ženy. Při zacházení a aplikaci přípravku LITAK se doporučuje použití rukavic na jednorázové použití

a ochranný oděv. Pokud dojde ke kontaktu přípravku LITAK s kůží nebo sliznicemi, ihned důkladně

opláchněte postižené místo vodou.

Parenterální léčivé přípravky musí být před aplikací vizuálně prohlédnuty kvůli přítomnosti částic

nebo zbarvení.

Injekční lahvičky jsou pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí

být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/04/275/001

EU/1/04/275/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. 4. 2004

Datum posledního prodloužení: 27. 3. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/504

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

LITAK

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Litak?

Litak je injekční roztok obsahující účinnou látku kladribin (2 mg/ml).

Na co se přípravek Litak používá?

Přípravek Litak se používá k léčbě dospělých s trichocelulární leukémií, což je nádorové onemocnění

krve, při kterém se vytváří příliš mnoho B lymfocytů (typu bílých krvinek). Termín „trichocelulární“

označuje výběžky připomínající vlasy na povrchu lymfocytů, které jsou patrné pod mikroskopem.

Jelikož počet pacientů s trichocelulární leukémií je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se

vyskytující a přípravek Litak byl dne 18. září 2001 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Litak používá?

Léčba přípravkem Litak by měla být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou rakoviny.

Přípravek Litak se podává formou injekce pod kůži. Doporučená dávka je 0,14 mg na kilogram tělesné

hmotnosti jednou denně po dobu pěti dnů. Po dostatečném vyškolení si mohou pacienti aplikovat

injekce sami. Přípravek Litak nesmí být podáván pacientům se středně závažným až závažným

onemocněním jater nebo ledvin. Přípravek by měl být používán s opatrností u pacientů nad 65 let, u

kterých je třeba často sledovat krevní obraz, játra a ledviny.

Jak přípravek Litak působí?

Účinná látka přípravku Litak, kladribin, je cytotoxická látka, tedy lék, který hubí dělící se buňky,

například rakovinné buňky. Patří do skupiny protinádorových léků zvaných „antimetabolity“.

Kladribin je „analog“ purinu (látka, která má chemickou strukturu podobnou struktuře purinu). Purin

je jednou ze základních chemických látek, které tvoří DNA. V těle se kladribin v lymfocytech

přeměňuje na chemickou látku zvanou CdATP, která zasahuje do tvorby nové DNA. Tím zabraňuje

dělení buněk a zpomaluje progresi leukémie. CdATP může ovlivnit také další buňky, zejména jiné

typy krevních buněk, což může vyvolat vedlejší účinky.

Kladribin se používá jako protinádorový lék od 80. let 20. století a ve formě intravenózní infuze

(kapání do žíly) je v některých členských státech Evropské unie (EU) k dispozici od roku 1993.

Jak byl přípravek Litak zkoumán?

Vzhledem k tomu, že kladribin se používá již řadu let, společnost předložila údaje z publikované

literatury. Přípravek Litak byl zkoumán v jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 63 dospělých

s trichocelulární leukémií. Přípravek Litak nebyl v této studii srovnáván s žádnou jinou léčbou.

Hlavním měřítkem účinnosti byl počet pacientů, kteří po léčbě zaznamenali úplnou nebo částečnou

remisi. Úplnou remisí je vymizení všech známek onemocnění, zatímco částečnou remisí je zlepšení

krevního obrazu a snížení počtu nádorových buněk.

Jaký přínos přípravku Litak byl prokázán v průběhu studií?

V hlavní studii se u 97 % pacientů projevila úplná nebo částečná remise (60 ze 62) a u 76 % úplná

remise (47 ze 62). Tyto výsledky byly shodné s výsledky zaznamenanými v jiných publikovaných

studiích s použitím intravenózního kladribinu a byly lepší než výsledky zaznamenané s alternativní

léčbou, jako je interferon alfa a pentostatin.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Litak?

Mezi nejběžnější nežádoucí účinky přípravku Litak (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patří

infekce, pancytopenie nebo myelosuprese (nízký počet krevních buněk), purpura (modřiny),

imunosuprese (oslabení imunitního systému), snížená chuť k jídlu, bolesti hlavy, závrať, abnormální

dýchání s hrudními šelesty, kašel, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, zácpa, průjem, vyrážka, lokální

exantém (kožní vyrážka), diaforéza (nadměrné pocení), reakce (bolest a zánět) v místě vpichu injekce,

horečka, únava, zimnice a astenie (slabost). Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Litak je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Litak by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na kladribin nebo na

kteroukoli jinou složku přípravku. Přípravek Litak se nesmí užívat v průběhu těhotenství nebo kojení,

u pacientů mladších 16 let, u pacientů s mírným až středně závažným onemocněním ledvin nebo jater

nebo v kombinaci s jinými léky, které snižují tvorbu krevních buněk.

Na základě čeho byl přípravek Litak schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Litak v rámci léčby

trichocelulární leukémie převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Litak bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Litak:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Litak platné v celé Evropské unii

společnosti Lipomed GmbH dne 14. dubna 2004. Registrace byla obnovena dne 14. dubna 2009.

Souhrn stanoviska Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění pro přípravek Litak je

k dispozici zde

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Litak je k dispozici zde.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2009.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace