Leflunomide ratiopharm

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
leflunomid
Dostupné s:
Ratiopharm GmbH
ATC kód:
L04AA13
INN (Mezinárodní Name):
leflunomide
Terapeutické skupiny:
Imunosupresiva
Terapeutické oblasti:
Artritida, revmatoidní
Terapeutické indikace:
Leflunomid je indikován k léčbě dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou jako tzv. chorobu modifikující antirevmatika léčiva (DMARD);aktivní psoriatickou artritidou. Nedávná nebo současná léčba hepatotoxickými nebo hematotoxických Dmard (e. methotrexát) může vést ke zvýšenému riziku závažných nežádoucích účinků; Proto je třeba pečlivě zvážit zahájení léčby leflunomidem vzhledem k těmto aspektům přínosu a rizika. Navíc převedení z leflunomidu na jiné DMARD bez následné tzv. eliminační kúry může také zvýšit riziko vážných nežádoucích účinků dokonce i za dlouhou dobu po převedení.
Přehled produktů:
Revision: 15
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002035
Datum autorizace:
2010-11-28
EMEA kód:
EMEA/H/C/002035

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-07-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

14-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

14-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-07-2015

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Leflunomide ratiopharm 10 mg potahované tablety

leflunomidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Leflunomide ratiopharm a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leflunomide ratiopharm užívat

Jak se přípravek Leflunomide ratiopharm užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Leflunomide ratiopharm uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Leflunomide ratiopharm a k čemu se používá

Přípravek Leflunomide ratiopharm obsahuje léčivou látku leflunomidum, která patří do skupiny látek

nazývaných antirevmatika

Přípravek Leflunomide ratiopharm se užívá k léčení dospělých pacientů s aktivní revmatoidní nebo s

aktivní psoriatickou artritidou.

Mezi příznaky revmatoidní artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb a bolest. Další příznaky,

které ovlivňují celý organismus, jsou ztráta chuti k jídlu, horečka, ztráta energie a anemie (nedostatek

červených krvinek).

Mezi příznaky aktivní psoriatické artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb, bolest a oblasti se

zarudlou, šupinatou kůží (kožní léze).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leflunomide ratiopharm užívat

Neužívejte přípravek Leflunomide ratiopharm

pokud jste někdy měl(a)

alergickou

reakci na leflunomid (zejména vážnou kožní reakci

často doprovázenou horečkou, bolestí kloubů, červenými skvrnami na kůži nebo puchýři,

např. Stevens-Johnsonův syndrom), na arašídy, sóju nebo na kteroukoliv pomocnou látku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo pokud jste měl(a) alergickou reakci na

teriflunomid (používaný k léčbě roztroušené sklerózy),

pokud máte jakékoliv

potíže s játry

pokud máte středně závažné nebo závažné

potíže s ledvinami

pokud máte velmi malé množství

bílkovin v krvi

(hypoproteinemie),

pokud trpíte jakýmikoliv potížemi, které ovlivňují

obranyschopnost

Vašeho organismu

(např. AIDS),

pokud máte jakékoliv potíže s funkcí

kostní dřeně

nebo pokud máte značně snížený počet

červených nebo bílých krvinek v krvi nebo nízký počet krevních destiček,

pokud trpíte

vážnou infekcí

pokud jste

těhotná

, myslíte si, že byste mohla být těhotná, nebo kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Leflunomide ratiopharm se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou:

pokud jste někdy trpěli

zánětem plic (intersticiálním onemocněním plicním)

pokud jste někdy měl(a)

tuberkulózu

nebo pokud jste byl(a) v blízkém kontaktu s někým,

kdo má nebo měl tuberkulózu. Váš lékař může provést testy, aby zjistil, zda máte

tuberkulózu,

pokud jste

muž

a přejete stát se otcem dítěte. Protože nelze vyloučit přechod přípravku

Leflunomide ratiopharm do spermatu, má být během léčby přípravkem Leflunomide ratiopharm

používána spolehlivá antikoncepce. Muži, kteří se chtějí stát otcem dítěte, by se měli obrátit na

svého lékaře, který jim může doporučit přerušení užívání přípravku Leflunomide ratiopharm a

podání určitých léků k rychlejšímu a dostatečnému odstranění přípravku Leflunomide

ratiopharm z organismu. Potom bude třeba udělat krevní test, aby se potvrdilo, že přípravek

Leflunomide ratiopharm byl z Vašeho těla dostatečně vyloučen, a pak je třeba počkat alespoň

další 3 měsíce před pokusem o oplodnění.

pokud máte podstoupit

specifický krevní test (vyšetření hladiny vápníku)

, protože mohou

být zjištěny falešně nízké hladiny vápníku.

Přípravek Leflunomide ratiopharm může někdy působit potíže s krví, játry, plícemi nebo nervy

v rukou či nohou. Také může způsobit některé závažné alergické reakce [včetně polékové reakce

s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)] nebo zvýšit riziko závažné infekce. Pro více informací

si, prosím, přečtěte bod 4 (Možné nežádoucí účinky).

DRESS se zpočátku projevuje příznaky podobnými chřipce a vyrážkou v obličeji s následným

rozšířením vyrážky zároveň s vysokou horečkou, vzestupem hladin jaterních enzymů zjištěných při

vyšetření krve a rovněž zvýšením počtu určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie) a zvětšením

lymfatických uzlin.

Lékař Vám bude před začátkem a během léčby přípravkem Leflunomide ratiopharm v pravidelných

intervalech dělat

krevní testy

, aby Vám kontroloval krvinky a játra. Také Vám bude pravidelně

kontrolovat tlak krve, protože přípravek Leflunomide ratiopharm může působit jeho zvýšení.

Pokud trpíte dlouhodobým průjmem z neznámých důvodů, informujte svého lékaře. Váš lékař může

provést další vyšetření za účelem stanovení příčiny průjmu.

Děti a dospívající

Používání přípravku Leflunomide ratiopharm se nedoporučuje u dětí a dospívajících mladších

18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Leflunomide ratiopharm

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu.

Je to zvláště důležité, pokud užíváte:

jiné léčivé přípravky na

revmatoidní artritidu

jako jsou antimalarika (např. chlorochin a

hydroxychlorochin), intramuskulární (podávané do svalu) nebo ústně podávané zlato,

D-penicilamin, azathioprin a jiné imunosupresivní (snižující imunitu) léky (např.

metotrexát), protože tyto kombinace se nedoporučují,

warfarin a jiné perorální přípravky (přípravky užívané ústy) používané ke snížení srážlivosti

krve, protože je nutné pečlivé sledování, aby se snížilo riziko vedlejších nežádoucích účinků

tohoto léčivého přípravku

teriflunomid na roztroušenou sklerózu

repaglinid, pioglitazon, nateglinid nebo rosiglitazon k léčbě cukrovky (diabetu)

daunorubicin, doxorubicin, paclitaxel nebo topotecan na léčbu rakoviny

duloxetin na depresi, inkontinenci moči nebo na onemocnění ledvin u diabetiků

alosetron k léčbě závažného průjmu

teofylin na průduškové astma

tizanidin na uvolnění svalů

perorální antikoncepci (obsahující ethinylestradiol a levonorgestrel)

cefaklor, benzylpenicilin (penicilin G), ciprofloxacin na infekce

indometacin, ketoprofen na bolest a zánět

furosemid na srdeční onemocnění (diuretikum, pilulky na odvodnění)

zidovudin na HIV infekci

rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin na snížení vysoké hladiny cholesterolu

sulfasalazin na zánětlivé onemocnění střev nebo revmatoidní artritidu

léčivý přípravek nazývaný kolestyramin (užívaný ke snížení vysoké hladiny

cholesterolu) nebo aktivní uhlí

, protože tyto léčivé přípravky mohou snížit množství

přípravku Leflunomide ratiopharm vstřebaného do organismu,

Pokud již užíváte

nesteroidní

protizánětlivé

léčivé přípravky (NSAID) a/nebo

kortikosteroidy

můžete je dále používat i po zahájení léčby přípravkem Leflunomide ratiopharm.

Očkování

V případě, že musíte být očkován(a), poraďte se se svým lékařem. Některé očkovací látky by se

během užívání přípravku Leflunomide ratiopharm a nějaký čas po skončení jeho užívání neměly

podávat.

Přípravek Leflunomide ratiopharm s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Leflunomide ratiopharm je možné užívat nezávisle na jídle.

Během léčby přípravkem Leflunomide ratiopharm se nedoporučuje konzumace alkoholu. Pití alkoholu

během užívání přípravku Leflunomide ratiopharm může zvýšit možnost poškození jater.

Těhotenství a kojení

Neužívejte

přípravek Leflunomide ratiopharm, pokud jste

těhotná

nebo si myslíte, že byste

těhotná

mohla být. Jste-li těhotná nebo otěhotníte během léčby přípravkem Leflunomide ratiopharm, je

zvýšené riziko, že se u Vašeho dítěte objeví závažné vrozené vady

.

Ženy, které jsou ve věku, kdy

mohou otěhotnět, nesmí užívat přípravek Leflunomide ratiopharm bez používání spolehlivých

antikoncepčních metod.

Sdělte svému lékaři, pokud plánujete otěhotnět po ukončení užívání přípravku Leflunomide

ratiopharm, protože je třeba se ujistit, že všechny stopy přípravku Leflunomide ratiopharm byly z těla

vyloučeny před tím, než se pokusíte otěhotnět. To může trvat až 2 roky. Užíváním určitých léků, které

urychlí odstranění přípravku Leflunomide ratiopharm z Vašeho organismu, může být tato doba

zkrácena na několik týdnů.

V každém případě má být potvrzeno krevními testy, že přípravek Leflunomide ratiopharm byl z

Vašeho organismu dostatečně odstraněn, a i poté byste měla vyčkat alespoň další měsíc, než

otěhotníte.

Pro další informace o laboratorních testech kontaktujte, prosím, svého lékaře.

Pokud máte podezření, že jste otěhotněla během užívání přípravku Leflunomide ratiopharm nebo

během následujících dvou let po ukončení léčby, musíte

ihned

požádat lékaře o provedení

těhotenského testu. Pokud test těhotenství potvrdí, Váš lékař může rozhodnout o léčbě určitými

léčivými přípravky, aby se přípravek Leflunomide ratiopharm rychleji a dostatečně vyloučil z Vašeho

organismu, a snížil tak riziko pro Vaše dítě.

Neužívejte přípravek Leflunomide ratiopharm

, pokud

kojíte

, protože leflunomid přechází do

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Leflunomide ratiopharm může způsobit, že cítíte závrať, což může- zhoršit Vaši schopnost

soustředit se a reagovat. Pokud máte pocit, že jsou Vaše schopnosti zhoršeny, neřiďte ani neobsluhujte

stroje.

Přípravek Leflunomide ratiopharm obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním než začnete tento

přípravek užívat.

Přípravek Leflunomide ratiopharm obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Přípravek Leflunomide ratiopharm obsahuje sójový lecithin

Neužívejte tento lék, pokud jste alergičtí na arašídy a sóju

3.

Jak se přípravek Leflunomide ratiopharm užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

První tři dny je obvyklá počáteční dávka jedna 100 mg tableta přípravku Leflunomide ratiopharm

jednou denně. Poté potřebuje většina pacientů dávku:

Pro revmatoidní artritidu: 10 nebo 20 mg přípravku Leflunomide ratiopharm denně v

závislosti na závažnosti onemocnění.

Pro psoriatickou artritidu: 20 mg přípravku Leflunomide ratiopharm denně.

Polykejte

tablety

celé

s dostatečným množstvím

vody

Může trvat 4 týdny nebo déle, než začnete pociťovat zlepšení svého stavu. Někteří pacienti dokonce

mohou zaznamenat ještě další zlepšení po 4 až 6 měsících léčby.

Přípravek Leflunomide ratiopharm se obvykle užívá dlouhodobě.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Leflunomide ratiopharm, než jste měl(a)

Pokud si vezmete více přípravku Leflunomide ratiopharm, než máte, obraťte se na svého lékaře nebo

jinou lékařskou pomoc. Je-li to možné, vezměte s sebou tablety nebo krabičku, abyste je ukázal(a)

lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

přípravek

Leflunomide ratiopharm

Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji hned, jakmile jste si vzpomněl(a), pokud není již čas

pro příští dávku. Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Okamžitě

sdělte svému lékaři a přestaňte užívat přípravek Leflunomide ratiopharm:

jestliže pocítíte

slabost

, zmatenost nebo závrať nebo máte

potíže s dýcháním

, protože to

mohou být příznaky závažné alergické reakce,

jestliže se u Vás objeví

kožní vyrážka

nebo

vředy v ústech

, protože se může jednat o

závažné, někdy život ohrožující reakce [např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická

epidermální nekrolýza, erythema multiforme, poléková reakce s eozinofilií a systémovými

příznaky (DRESS)], viz bod 2.

Okamžitě

sdělte svému lékaři, jestliže se u Vás objeví:

bledá pokožka

unavenost

nebo

podlitiny

, protože to mohou být příznaky onemocnění krve

způsobené nerovnováhou jednotlivých typů krevních buněk, z nichž se krev skládá,

unavenost, bolest břicha

nebo

žloutenka

(žluté zabarvení očí nebo kůže), protože to mohou

být příznaky závažných stavů jako je selhání jater, které může být smrtelné,

jakékoliv příznaky

infekce

jako jsou

horečka, bolest v krku

nebo

kašel

, protože tento

přípravek může zvýšit riziko závažné infekce, která může být život ohrožující,

kašel

nebo

dýchací potíže

, protože mohou ukazovat na problémy s plícemi (intersticiální

plicní onemocnění nebo plicní hypertenzi).

neobvyklé brnění, slabost nebo bolest v rukou či nohou, protože může jít o problémy s nervy

(tzv. periferní neuropatie).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

mírné snížení počtu bílých krvinek (leukopenie),

mírné alergické reakce,

snížení chuti k jídlu, úbytek hmotnosti (obvykle nevýznamný),

unavenost (astenie),

bolest hlavy, závrať,

abnormální kožní citlivost jako mravenčení (parestezie),

mírné zvýšený krevního tlaku,

zánět tlustého střeba (kolitida),

průjem,

nevolnost, zvracení,

zánět v ústech, tvorba vředů v ústech,

bolesti břicha,

zvýšení výsledků některých jaterních testů,

zvýšené vypadávání vlasů,

ekzém, suchá kůže, vyrážka, svědění,

zánět šlach (bolest způsobená zánětem blány obklopující šlachy, obvykle na nohou nebo na

rukou),

zvýšená hladina některých enzymů v krvi (kreatinfosfokinázy),

problémy s nervy v rukou či nohou (periferní neuropatie).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

pokles počtu červených krvinek (anemie) a pokles počtu krevních destiček

(trombocytopenie),

snížené hladiny draslíku v krvi,

úzkost,

poruchy chuti,

kopřivka (dráždivá vyrážka),

přetržení šlachy,

zvýšení hladin tuku v krvi (cholesterol a triglyceridy),

snížení hladin fosfátů v krvi.

Vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

zvýšený počet krvinek nazývaných eozinofily (eozinofilie); mírné snížení počtu bílých

krvinek (leukopenie); snížení počtu všech krvinek (pancytopenie),

výrazné zvýšení krevního tlaku,

zánět plic (intersticiální onemocnění plicní),

zvýšení některých výsledků jaterních testů, které se mohou vyvinout do tak závažných stavů,

jako jsou zánět jater a žloutenka,

těžké infekce zvané sepse, které mohou být smrtelné,

zvýšení hladin některých enzymů v krvi (laktátdehydrogenáza).

Velmi vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

výrazné snížení počtu některých bílých krvinek (agranulocytóza),

závažné nebo potenciálně závažné alergické reakce,

zánět malých cév (vaskulitida, včetně kožní nekrotizující vaskulitidy),

zánět slinivky břišní (pankreatitida),

závažné poškození jater, jako je jaterní selhání nebo nekróza, které mohou být smrtelné,

závažné, někdy život ohrožující reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální

nekrolýza, multiformní erytém).

Jiné nežádoucí účinky jako je selhání jater, snížení hladiny kyseliny močové v krvi, plicní hypertenze,

mužská neplodnost (která je vratná, jakmile je léčba tímto přípravkem ukončena), kožní lupus

(charakterizovaný vyrážkou/erytémem na oblastech kůže vystavených světlu), lupénka (nový výskyt

nebo zhoršení) a DRESS se také mohou vyskytnout s frekvencí, která není známa.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Leflunomide ratiopharm uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a na lahvičce

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Leflunomide ratiopharm obsahuje

Léčivou látkou je leflunomid.

Jedna potahovaná tableta obsahuje obsahuje leflunomidum 10 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, částečně substituovaná hyprolosa, kyselina

vinná, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát v jádru tablety a dále lecithin (sojový),

poly(vinyl) alkohol, mastek,oxid titaničitý (E171) a xantanová klovatina v potahu tablety.

Jak přípravek Leflunomide ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Leflunomide ratiopharm 10 mg jsou bílé až téměř bílé kulaté potahované tablety o průměru

okolo 6 mm.

Tablety jsou baleny do lahviček.

Dostupná balení jsou po 30 nebo 100 potahovaných tabletách v jedné lahvičce.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Německo

Výrobce

Haupt Pharma Münster GmbH

Schleebrüggenkamp 15

48159 Münster

Německo

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203

България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 73140202

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +44 2075407117

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 8000228400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070

España

ratiopharm España, S.A.

Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 223459300

France

Portugal

Teva Santé

Tél: +33 155917800

ratiopharm - Comércio e Industria de Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 2075407117

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/

Příbalová informace: informace pro pacienta

Leflunomide ratiopharm

20 mg potahované tablety

leflunomidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Leflunomide ratiopharm a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leflunomide ratiopharm užívat

Jak se přípravek Leflunomide ratiopharm užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Leflunomide ratiopharm uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Leflunomide ratiopharm a k čemu se používá

Přípravek Leflunomide ratiopharm obsahuje léčivou látku leflunomidum, která patří do skupiny látek

nazývaných antirevmatika.

Přípravek Leflunomide ratiopharm se užívá k léčení dospělých pacientů s aktivní revmatoidní nebo s

aktivní psoriatickou artritidou.

Mezi příznaky revmatoidní artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb a bolest. Další příznaky,

které ovlivňují celý organismus, jsou ztráta chuti k jídlu, horečka, ztráta energie a anemie (nedostatek

červených krvinek).

Mezi příznaky aktivní psoriatické artritidy patří zánět kloubů, otoky, ztížený pohyb, bolest a oblasti se

zarudlou, šupinatou kůží (kožní léze).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Leflunomide ratiopharm užívat

Neužívejte přípravek

Leflunomide ratiopharm

pokud jste někdy měl(a)

alergickou

reakci na leflunomid (zejména vážnou kožní reakci často

doprovázenou horečkou, bolestí kloubů, červenými skvrnami na kůži nebo puchýři, např.

Stevens-Johnsonův syndrom), na arašídy, sóju nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo pokud jste měl(a) alergickou reakci na teriflunomid

(používaný k léčbě roztroušené sklerózy),

pokud máte jakékoliv

potíže s játry

pokud máte středně závažné nebo závažné

potíže s ledvinami

pokud máte velmi malé množství

bílkovin v krvi

(hypoproteinemie),

pokud trpíte jakýmikoliv potížemi, které ovlivňují

obranyschopnost

Vašeho organismu

(např. AIDS),

pokud máte jakékoliv potíže s funkcí

kostní dřeně

nebo pokud máte značně snížený počet

červených nebo bílých krvinek v krvi nebo nízký počet krevních destiček,

pokud trpíte

vážnou infekcí

pokud jste

těhotná,

myslíte si, že byste mohla být těhotná, nebo kojíte.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Leflunomide ratiopharm 10 mg potahované tablety

Leflunomide ratiopharm 20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Leflunomide ratiopharm 10 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje leflunomidum 10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 76 mg laktózy a 0,06 mg sojového lecithinu.

Leflunomide ratiopharm 20 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje leflunomidum 20 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 152 mg laktózy a 0,12 mg sojového lecithinu

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Leflunomide ratiopharm 10 mg potahované tablety

Bílá nebo téměř bílá okrouhlá potahovaná tableta o průměru okolo 6 mm.

Leflunomide ratiopharm 20 mg potahované tablety

Bílá nebo téměř bílá okrouhlá potahovaná tableta o průměru 8 mm a s rýhou pro snadné rozlomení.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Leflunomid je indikován k léčbě dospělých pacientů s

aktivní revmatoidní artritidou jako tzv. „chorobu-modifikující“ antirevmatikum

(DMARD = disease-modifying antirheumatic drug),

aktivní psoriatickou artritidou.

Předchozí nebo současná léčba hepatotoxickými nebo hematotoxickými DMARD (např.

metotrexátem) může vést ke zvýšenému riziku výskytu vážných nežádoucích účinků; zahájení léčby

leflunomidem je tedy nutno pečlivě zvážit s tímto aspektem poměru očekávaného přínosu a možných

rizik.

Navíc převedení z leflunomidu na jiné DMARD bez následné tzv. eliminační (

washout

) procedury

(viz bod 4.4) může také zvýšit riziko vážných nežádoucích účinků dokonce i za dlouhou dobu po

převedení.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba by měla být zahájena i sledována specialistou se zkušenostmi v léčbě revmatoidní artritidy a

psoriatické artritidy.

Alanin aminotransferáza (ALT) nebo sérová glutamopyruvát transferáza (SGPT) a úplné vyšetření

krevního obrazu včetně stanovení diferenciálního počtu leukocytů a krevních destiček je nutno

kontrolovat současně a se stejnou četností:

před zahájením léčby leflunomidem

každé 2 týdny během prvních 6 měsíců léčby a

potom každý 8. týden (viz bod 4.4)

Dávkování

U revmatoidní artritidy: léčba leflunomidem se obvykle zahajuje úvodní dávkou 100 mg

jedenkrát denně po dobu tří dnů. Vynechání úvodní dávky může snížit riziko nežádoucích

účinků (viz bod 5.1).

Doporučená udržovací dávka je 10 až 20 mg leflunomidu jedenkrát denně podle závažnosti

(aktivity) onemocnění.

U psoriatické artritidy: léčba leflunomidem se zahajuje úvodní dávkou 100 mg jedenkrát denně

po dobu tří dnů.

Doporučená udržovací dávka je 20 mg leflunomidu jedenkrát denně (viz bod 5.1).

Terapeutický efekt obvykle nastává po 4 až 6 týdnech a může se dále zlepšovat až 4 až 6 měsíců.

Zvláštní populace

U pacientů s mírnou renální insuficiencí není žádné doporučení týkající se úpravy dávky.

U pacientů ve věku nad 65 let není žádná úprava dávky nutná.

Pediatrická populace

U pacientů mladších 18 let se užívání přípravku Leflunomide ratiopharm nedoporučuje, protože

účinnost a bezpečnost u pacientů s juvenilní revmatoidní artritidou (JRA) dosud nebyla stanovena (viz

body 5.1 a 5.2).

Způsob podání

Leflunomide ratiopharm 10 mg potahované tablety

Leflunomide ratiopharm je určen pro perorální podání. Tablety se musí polykat celé s dostatečným

množstvím tekutiny. Užívání leflunomidu s jídlem neovlivňuje míru jeho vstřebávání.

Leflunomide ratiopharm 20 mg potahované tablety

Leflunomide ratiopharm je určen pro perorální podání. Tablety se musí polykat s dostatečným

množstvím tekutiny. Užívání leflunomidu s jídlem neovlivňuje míru jeho vstřebávání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na hlavní aktivní metabolit teriflunomid (zejména u

pacientů se Stevens-Johnsonovým syndromem, toxickou epidermální nekrolýzou a

multiformním erytémem v anamnéze), na arašídy, sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s poruchou funkce jater

Pacienti v těžkém stavu imunodeficience, např. AIDS

Pacienti s významně poškozenou funkcí kostní dřeně nebo výraznou anemií, leukopenií,

neutropenií či trombocytopenií vzniklou z jiných příčin než v důsledku revmatoidní artritidy

nebo psoriatické artritidy

Pacienti s těžkou infekcí (viz bod 4.4)

Pacienti se středně těžkou až těžkou renální insuficiencí z důvodů nedostatečných klinických

zkušeností u této skupiny pacientů

Pacienti s těžkou hypoproteinemií, např. u nefrotického syndromu

Těhotné ženy nebo ženy ve fertilním věku, které neužívají spolehlivou antikoncepci po dobu

léčby leflunomidem a po jejím ukončení až do doby poklesu plazmatické koncentrace

aktivního metabolitu pod 0,02 mg/l (viz také bod 4.6). Před zahájením léčby leflunomidem

musí být těhotenství vyloučeno

Kojící ženy (viz také bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Současné podávání hepatotoxických nebo hematotoxických DMARD (např. metotrexátu) se

nedoporučuje.

Aktivní metabolit leflunomidu A771726 má dlouhý poločas, obvykle 1 až 4 týdny. Závažné nežádoucí

účinky (např. hepatotoxicita, hematotoxicita nebo alergické reakce, viz níže) se mohou projevit i po

ukončení léčby leflunomidem. V případech výskytu těchto toxických reakcí, nebo pokud je třeba

z jiných důvodů A771726 rychle odstranit z těla, je nutné podstoupit eliminační kůru. Eliminační kůra

může být podle klinické potřeby opakována.

Postup eliminační procedury a další doporučené postupy pro případ plánovaného nebo nechtěného

těhotenství viz bod 4.6.

Jaterní reakce

Vzácně byly hlášeny během léčby leflunomidem případy těžkého poškození jater, včetně případů s

fatálními následky. Většina případů se objevila během prvních 6 měsíců léčby. Obvykle se

vyskytovala současná léčba jinými hepatotoxickými léky. Považuje se za nezbytné, že jsou přísně

dodržována monitorovací doporučení.

Před zahájením léčby leflunomidem je nutno zkontrolovat ALT (SGPT) enzymy a dále je nutné tyto

enzymy kontrolovat ve stejných intervalech jako úplné vyšetření krevního obrazu (každé 2 týdny)

během prvních šesti měsíců léčby a dále pak každých 8 týdnů.

Při zvýšení ALT (SGPT) na hodnoty mezi 2-3násobkem horní hranice normy je možné zvažovat

snížení dávky z 20 mg na 10 mg a monitorování musí být prováděno v týdenních intervalech. Pokud

zvýšení ALT (SGPT) na více než dvojnásobek horní hranice normy přetrvává nebo pokud dojde ke

zvýšení ALT na více než trojnásobek horní hranice normy, podávání leflunomidu musí být ukončeno a

zahájena eliminační procedura. Doporučuje se, aby se v monitorování jaterních enzymů pokračovalo i

po ukončení léčby leflunomidem, dokud hladiny jaterních enzymů neklesnou na normální hodnoty.

Při léčbě leflunomidem je doporučeno vyvarovat se konzumaci alkoholu, který může mít aditivní

hepatotoxický účinek.

U pacientů s hypoproteinemií lze očekávat zvýšené plazmatické hladiny aktivního metabolitu

leflunomidu A771726, protože tento metabolit A771726 se vysoce váže na bílkoviny a je v játrech

metabolizován a vylučován žlučí. Přípravek Leflunomide ratiopharm je kontraindikován u pacientů s

těžkou hypoproteinemií nebo poškozením jaterních funkcí (viz bod 4.3).

Hematologické reakce

Před začátkem léčby leflunomidem, dále každé 2 týdny během prvních 6 měsíců léčby a potom každý

8. týden je nutno provést společně s ALT úplné vyšetření krevního obrazu, včetně stanovení

diferenciálního počtu leukocytů a krevních destiček.

U pacientů s anemií, leukopenií a/nebo trombocytopenií a u pacientů s porušenou funkcí kostní dřeně

stejně jako u pacientů s rizikem útlumu kostní dřeně existuje zvýšené riziko vzniku hematologických

poruch. V případě výskytu takových nežádoucích účinků je vhodné zvážit provedení eliminační

procedury (viz níže), aby se snížila plazmatická koncentrace A771726.

Vyskytne-li se vážná hematologická reakce, např. pancytopenie, podávání přípravku Leflunomide

ratiopharm a případně další myelosupresivní léčby musí být přerušeno a je třeba zahájit eliminační

proceduru leflunomidu.

Kombinace s jinou léčbou

Podávání leflunomidu s antimalariky užívanými u revmatických chorob (např. chlorochin a

hydroxychlorochin), intramuskulárně nebo perorálně podávaným zlatem, D-penicilaminem,

azathioprinem a jinými imunosupresivy včetně inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa dosud

nebylo adekvátně prozkoumáno v randomizovaných klinických studiích (s výjimkou metotrexátu, viz

bod 4.5). Nejsou proto známá rizika spojená s kombinovanou, zejména dlouhodobou, léčbou.

Kombinace s jinými DMARD (např. s metotrexátem) se nedoporučuje, protože taková léčba může

vést k aditivní nebo dokonce synergické toxicitě (např. hepato nebo hematotoxicitě).

Současné podávání teriflunomidu s leflunomidem se nedoporučuje, protože leflunomid je parentní

látka teriflunomidu.

Převádění na jinou léčbu

V důsledku dlouhodobého přetrvávání leflunomidu v těle může změna na jiné DMARD (např.

metotrexát) bez provedení eliminační procedury (viz níže) navýšit aditivní riziko a tím zvýšit možnost

vzniku nežádoucích účinků

,

dokonce i dlouhou dobu po převedení (tj. kinetická interakce, orgánová

toxicita).

Podobně předcházející léčba hepatotoxickými nebo hematotoxickými přípravky (např. metotrexátem)

může vést ke zvýšení vzniku nežádoucích účinků; proto musí být zahájení léčby vždy zváženo

s ohledem na poměr očekávaného přínosu a možných rizik a v počáteční fázi po převedení se

doporučuje důsledné monitorování.

Kožní reakce

Při výskytu ulcerózní stomatitidy se musí podávání leflunomidu ukončit.

U pacientů léčených leflunomidem byly jen velmi vzácně hlášeny případy Stevens-Johnsonova

syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy a lékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky

(DRESS). Jakmile jsou pozorovány reakce na kůži a/nebo sliznicích, které vedou k podezření na tyto

závažné nežádoucí účinky, je nutno podávání přípravku Leflunomide ratiopharm a případně veškeré

další léčby, která by mohla tyto reakce vyvolat, okamžitě ukončit a zahájit eliminační proceduru

leflunomidu. V takových případech je nutné, aby vyloučení bylo úplné. Opětovné zahájení léčby

leflunomidem je v těchto případech kontraindikováno (viz bod 4.3).

Po použití leflunomidu byla hlášena pustulózní psoriáza a zhoršení psoriázy. Je možné zvážit ukončení

léčby s ohledem na pacientovo onemocnění a anamnézu.

Infekční onemocnění

Je známo, že léčivé přípravky s imunosupresivními vlastnostmi - stejně jako leflunomid - mohou

způsobit vyšší vnímavost pacientů k infekcím, včetně oportunních infekcí. Infekce mohou mít těžší

průběh a mohou proto vyžadovat včasnou a důraznou léčbu. V případě rozvinutí těžké nezvladatelné

infekce může být nezbytné léčbu leflunomidem přerušit a provést eliminační proceduru, jak je

popsáno dále.

U pacientů, kteří dostávali leflunomid spolu s jinými imunosupresivy, se vzácně vyskytly případy

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).

Před zahájením léčby mají být všichni pacienti testováni v souladu s lokálními doporučeními na

aktivní a inaktivní („latentní“) tuberkulózu. To může zahrnovat anamnézu, možný předchozí kontakt

s tuberkulózou a/nebo příslušné vyšetření jako například rentgen plic, tuberkulinový test a/nebo test

založený na detekci uvolněného interferonu gama, podle toho, co je vhodné. Předepisujícím lékařům

se připomíná riziko falešně negativních výsledků tuberkulinového kožního testu především u pacientů,

kteří jsou vážně nemocní nebo mají sníženou imunitu. Pacienty s tuberkulózou v anamnéze je třeba

pečlivě sledovat z důvodu možné reaktivace infekce.

Respirační reakce

Během léčby leflunomidem bylo zaznamenáno intersticiální plicní onemocnění a také vzácné případy

plicní hypertenze (viz bod 4.8). Riziko jejich výskytu může být zvýšené u pacientů s intersticiálním

plicním onemocněním v anamnéze. Intersticiální plicní onemocnění je potenciálně smrtelné

onemocnění, které může vzniknout náhle během léčby. Plicní symptomy jako kašel a dušnost mohou

být důvodem pro přerušení léčby a případné další odpovídající vyšetření.

Periferní neuropatie

U pacientů léčených leflunomidem byly hlášeny případy periferní neuropatie. U většiny pacientů se

stav po přerušení léčby leflunomidem zlepšil. Přesto byla v konečném výsledku značná variabilita, tj.

u některých pacientů neuropatie odezněla, u některých však příznaky přetrvávaly. Riziko periferní

neuropatie se také může zvýšit, pokud je pacient starší 60 let,

pokud má souběžně jinou neurotoxickou

léčbu anebo pokud má diabetes. Jestliže se u pacienta užívajícího leflunomid objeví periferní

neuropatie, je zapotřebí zvážit ukončení léčby leflunomidem a zahájení eliminační procedury (viz

bod 4.4).

Kolitida

U pacientů léčených leflunomidem byla hlášena kolitida, včetně mikroskopické kolitidy. U pacientů

léčených leflunomidem, kteří trpí neobjasněným chronickým průjmem, je třeba provést náležitá

diagnostická vyšetření.

Krevní tlak

Před zahájením léčby leflunomidem a dále pravidelně v jejím průběhu je nutno kontrolovat krevní

tlak.

Plodnost (doporučení pro muže)

Pacienti mužského pohlaví by si měli být vědomi možné fetální toxicity přenášené muži. Během léčby

leflunomidem by měla být zajištěna spolehlivá antikoncepce.

O riziku možné fetální toxicity přenášené jedinci mužského pohlaví nejsou dostupné žádné konkrétní

informace. Testy na zvířatech, které by zjistily toto specifické riziko, nebyly provedeny. Aby se

minimalizovalo jakékoliv možné riziko, doporučuje se mužům, kteří plánují otcovství, nejprve

podávání leflunomidu přerušit a užívat buď 8 g cholestyraminu třikrát denně po dobu 11 dní nebo 50 g

práškového aktivního uhlí čtyřikrát denně po dobu 11 dní.

Potom je třeba v obou případech nejprve stanovit koncentraci A771726 v plazmě a plazmatická

koncentrace A771726 musí být znovu stanovena v intervalu nejméně 14 dní. Jsou-li obě naměřené

koncentrace pod hodnotou 0,02 mg/l, je riziko fetální toxicity po následném vyčkávacím období

dalších 3 měsíců velmi nízké.

Eliminační procedura

Podává se cholestyramin 8 g třikrát denně. Alternativně je možné podat 50 g aktivního uhlí v prášku

čtyřikrát denně. Délka kompletní eliminační procedury je obvykle 11 dní. Délka může být upravena

v závislosti na klinickém vyšetření a laboratorních hodnotách.

Interference při stanovování hladin ionizovaného kalcia

Měření hladin ionizovaného kalcia při léčbě leflunomidem a/nebo teriflunomidem (aktivním

metabolitem leflunomidu) může v závislosti na typu použitého analyzátoru ionizovaného kalcia (např.

analyzátoru krevních plynů) vykazovat falešně snížené hodnoty. Proto je třeba pozorované snížení

hladin ionizovaného kalcia u pacientů podstupujících léčbu leflunomidem nebo teriflunomidem

interpretovat s opatrností. V případě nejistoty ohledně naměřených hodnot se doporučuje stanovit

celkovou koncentraci kalcia v séru po korekci na sérový albumin.

Pomocné látky

Laktóza

Leflunomide ratiopharm obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, hereditárním deficitem laktázy nebo malabsorbcí glukózy a galaktózy nemají tento

přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Více nežádoucích účinků může vzniknout v případě nedávno nebo současně užívaných

hepatotoxických či hematotoxických léčivých přípravků, nebo následuje-li po léčbě leflunomidem

podávání těchto léčivých přípravků bez provedení eliminační procedury (viz také bod 4.4 doporučení

týkající se kombinace s jinou léčbou). Proto se doporučuje důsledné monitorování jaterních enzymů a

hematologických parametrů v úvodní fázi po převedení.

Metotrexát

V malé studii (n=30), kde byl leflunomid (10 – 20 mg denně) podáván spolu s metotrexátem (10 –

25 mg týdně), bylo pozorováno 2-3násobné zvýšení jaterních enzymů u 5 ze 30 pacientů. Všechna

zvýšení se normalizovala, ve dvou případech bez přerušení podávání obou léčivých přípravků a ve 3

případech po vysazení leflunomidu. Více než trojnásobné zvýšení bylo pozorováno u dalších 5

pacientů. Všechna tato zvýšení se rovněž normalizovala, ve dvou případech bez přerušení podávání

obou léčivých přípravků a ve 3 případech po vysazení leflunomidu.

U pacientů s revmatoidní artritidou nebyla mezi leflunomidem (10 – 20 mg denně) a metotrexatem (10

– 25 mg týdně) prokázána žádná farmakokinetická interakce.

Očkování

O účinnosti a bezpečnosti očkování při léčbě leflunomidem nejsou dostupné žádné klinické údaje.

Očkování živými atenuovanými vakcínami se však nedoporučuje. Je-li po ukončení léčby přípravkem

Leflunomide ratiopharm zvažováno podání živé vakcíny, je nutno mít na paměti dlouhý poločas

leflunomidu.

Warfarin a další kumarinová antikoagulancia

Při souběžném podávání leflunomidu a warfarinu se vyskytly případy prodlouženého

protrombinového času. Farmakodynamické interakce s warfarinem byly pozorovány u A771726

v klinické farmakologické studii (viz níže). Pokud je tedy warfarin nebo jiné kumarinové

antikoagulans podáváno souběžně, doporučuje se pečlivé monitorování mezinárodního

normalizovaného poměru (International Normalized Ratio, INR).

NSAIDs/Kortikosteriody

Pokud již pacient užívá nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs) a/nebo kortikosteroidy, je možno

v jejich podávání po zahájení léčby leflunomidem pokračovat.

Účinek dalších léčivých přípravků na leflunomid:

Cholestyramin nebo aktivní černé uhlí

U pacientů, kteří užívají leflunomid, se doporučuje nepoužívat současně cholestyramin nebo aktivní

uhlí, protože by to vyvolalo rychlý a významný pokles plazmatické koncentrace A771726 (aktivního

metabolitu leflunomidu; viz také bod 5). Předpokládá se, že je to způsobeno přerušením

enterohepatální recyklace a/nebo gastrointestinální dialýzou A771726.

Inhibitory nebo induktory CYP450

In vitro

studie inhibice na lidských jaterních mikrosomech naznačují, že izoenzymy cytochromu P450

(CYP) 1A2, 2C19 a 3A4 se zapojují do metabolismu leflunomidu.

In vivo

studie interakce

s leflunomidem a cimetidinem [slabý nespecifický inhibitor cytochromu P450 (CYP)] neprokázaly

žádný signifikantní dopad na expozici A771726. Po současném podání jedné dávky leflunomidu

pacientům, kteří dostávali opakované dávky rifampicinu (nespecifický induktor cytochromu P450), se

nejvyšší hladiny A771726 zvýšily přibližně o 40 %, zatímco AUC se signifikantně nezměnila.

Mechanismus tohoto účinku je však nejasný.

Účinek leflunomidu na jiné léčivé přípravky:

Perorální antikoncepce

Ve studii, kde byl leflunomid podáván současně s trifazickými perorálními kontraceptivy obsahujícími

30 μg ethinylestradiolu zdravým dobrovolnicím, nebyla kontracepční aktivita tablet snížena a

farmakokinetika A771726 byla v předpokládaném rozmezí. Farmakokinetická interakce s perorálními

kontraceptivy byla pozorována s A771726 (viz níže).

Následující studie farmakokinetických a farmakodynamických interakcí byly provedeny s A771726

(hlavní aktivní metabolit leflunomidu). Protože podobné lékové interakce nemohou být u leflunomidu

v doporučených dávkách vyloučeny, měly by být u pacientů léčených leflunomidem zváženy výsledky

následujících studií a uvedená doporučení:

Účinek na repaglinid (substrát CYP2C8)

Zvýšení průměrného C

a AUC repaglinidu (C

1,7krát a AUC 2,4krát) po opakovaných dávkách

A771726 ukazuje, že A771726 je

in vivo

inhibitorem CYP2C8. Z důvodu možné vyšší expozice se

proto doporučuje pečlivé sledování pacientů se souběžnou léčbou léčivými přípravky

metabolizovanými CYP2C8, jako například repaglinidem, paklitaxelem, pioglitazonem nebo

rosiglitazonem.

Účinek na kofein (substrát CYP1A2)

Snížení průměrného C

a AUC kofeinu (substrát CYP1A2) po opakovaných dávkách A771726 o

18 % u C

a 55 % u AUC ukazuje, že A771726 může být slabý induktor CYP1A2

in vivo

. Léčivé

přípravky metabolizované CYP1A2 (jako například duloxetin, alosetron, teofylin a tizanid) by proto

měly být užívány s opatrností, protože účinnost těchto přípravků může být snížena.

Účinek na substráty transportéru pro organické anionty 3 (Organic anion transporter 3, OAT3)

Zvýšení průměrného C

a AUC cefakloru (C

1,43krát a AUC 1,54krát) po opakovaných dávkách

A771726 ukazuje, že A771726 je inhibitor OAT3

in vivo

. V případě souběžného podávání se substráty

OAT3, jako například s cefaklorem, benzylpenicilinem, ciprofloxacinem, indometacinem,

ketoprofenem, furosemidem, cimetidinem, metotrexátem, zidovudinem, se doporučuje zvýšená

opatrnost.

Účinky na BCRP (Breast Cancer Resistance Protein) a/nebo na substráty polypeptidu transportující

organické anionty B1 a B3 (organic anion transporting polypeptide B1 a B3, OATP1B1/B3)

Po opakovaných dávkách A771726 se zvýšilo průměrné C

a AUC rosuvastatinu (C

2,65krát a

AUC 2,51krát). Toto zvýšení v plasmě po expozici rosuvastatinem nicméně nemělo zřejmý vliv na

aktivitu HMG-CoA reduktázy. Při souběžném užívání by dávka rosuvastatinu neměla překročit 10 mg

jednou denně, pokud jsou užívány dohromady. Opatrnost se doporučuje také při souběžném podávání

se substráty BCRP (např. metotrexát, topotecan, sulfasalazin, daunorubicin, doxorubicin) a s rodinou

OATP, zejména s inhibitory HMG-CoA reduktázy (např. simvastatin, atorvastatin, pravastatin,

metotrexát, nateglinid, repaglinid, rifampicin). Pacienti by měli být pečlivě monitorování s ohledem na

znaky a příznaky nadměrné expozice léčivým přípravkem a mělo by být zváženo snížení dávky těchto

léčivých přípravků.

Účinek na perorální antikoncepci (0,03 mg ethinylestradiolu a 0,15 mg levonorgestrelu)

Po opakovaných dávkách A771726 se zvýšilo průměrné C

a AUC

0-24

ethinylestradiolu (C

1,58krát a AUC

0-24

1,54krát) a průměrné C

a AUC

0-24

levonorgestrelu (C

1,33krát a AUC

0-24

1,41krát). I když se nepředpokládá, že má tato interakce vliv na účinnost perorální antikopcence, měl

by být zvážen typ léčby perorální antikoncepcí.

Účinek na warfarin (substrát CYP2C9)

Podávání opakovaných dávek A771726 nemělo žádný vliv na farmakokinetiku S-warfarinu, což

signalizuje, že A771726 není inhibitorem ani induktorem CYP2C9. V porovnání s warfarinem

samotným bylo nicméně při souběžném podávání A771726 s warfarinem pozorováno 25 % snížení

mezinárodního normalizovaného poměru (INR). Pečlivé sledování INR se proto doporučuje, pokud je

warfarin podáván souběžně.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Aktivní metabolit leflunomidu, A771726, podávaný v průběhu těhotenství je podezřelý, že působí

závažné vrozené vady. Přípravek Leflunomide ratiopharm je v těhotenství kontraindikován (viz bod

4.3).

Ženy ve fertilním věku musí užívat účinnou antikoncepci během a do 2 let po léčbě (viz níže „čekací

doba“), nebo do 11 dnů po léčbě (viz níže zkrácená “eliminační procedura“).

Pacientka má být informována o nutnosti neprodleně navštívit lékaře k provedení těhotenského testu

v případě, že dojde k opoždění začátku menstruačního cyklu nebo pokud existují jiné známky svědčící

pro těhotenství, a je-li vyšetření pozitivní, lékař musí informovat pacientku o rizicích takového

těhotenství. Zahájením dále popsané procedury eliminace léku, kterou se dosáhne rychlého snížení

koncentrace aktivního metabolitu v krvi, je možné při prvním opoždění začátku menstruačního cyklu

riziko poškození plodu leflunomidem snížit.

V malé prospektivní studii u žen (n=64), které nechtěně otěhotněly během léčby leflunomidem a

neužívaly jej déle než tři týdny po početí a které následně prodělaly proceduru eliminace leflunomidu,

nebyly pozorovány žádné statisticky významné rozdíly (p=0,13) v celkové četnosti výskytu závažných

strukturálních defektů (5,4 %) v porovnání s kteroukoliv ze srovnávacích skupin (4,2 % ve skupině se

stejným onemocněním [n=108] a 4,2 % u zdravých těhotných žen [n=78]).

Ženám léčeným leflunomidem, které si přejí otěhotnět, se doporučuje provést jedno z následujících

opatření, aby byla jistota, že plod nebude vystaven toxickým koncentracím metabolitu A771726

(cílová koncentrace je pod 0,02 mg/l):

Vyčkávací období

Je možné předpokládat, že plazmatické koncentrace A771726 budou přetrvávat nad hladinou

0,02 mg/l po delší dobu. Snížení koncentrace pod 0,02 mg/l lze očekávat až po 2 letech od ukončení

léčby leflunomidem.

První měření plazmatické koncentrace A771726 se provede po 2 letech vyčkávacího období. Potom

musí být plazmatická koncentrace A771726 stanovena znovu po alespoň 14denním intervalu. Jsou-li

obě hodnoty koncentrací pod 0,02 mg/l, neočekává se žádné riziko teratogenity.

V případě potřeby dalších informací o vyšetřování vzorků, prosím, kontaktujte držitele rozhodnutí o

registraci nebo jeho místní zastoupení (viz bod 7).

Eliminační procedura

Po ukončení léčby leflunomidem:

se podává cholestyramin 8 g třikrát denně po dobu 11 dní,

alternativně se podává 50 g aktivního uhlí v prášku čtyřikrát denně po dobu 11 dní.

Po provedení jedné z těchto procedur je však rovněž nutná verifikace výsledku provedením dvou

vyšetření s odstupem nejméně 14 dní a po prvním vyšetření s hodnotou plazmatické koncentrace pod

0,02 mg/l je do fertilizace nezbytné ještě jeden a půl měsíce vyčkat.

Ženy ve fertilním věku by měly být informovány, že budou-li chtít otěhotnět, budou muset po

ukončení léčby leflunomidem do oplodnění vyčkat po dobu 2 let. Jestliže se jeví přibližně dvouleté

vyčkávací období s nutností používání spolehlivé antikoncepce jako nepraktické, může být

doporučeno provedení eliminační procedury.

Jak cholestyramin, tak i aktivní uhlí může ovlivňovat absorpci estrogenů a progestogenů do té míry, že

v průběhu eliminační procedury cholestyraminem nebo aktivním uhlím nelze zaručit spolehlivý účinek

perorální antikoncepce. Je proto vhodné zvolit použití jiné antikoncepční metody.

Kojení

Studie na zvířatech ukazují, že leflunomid nebo jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka.

Kojící ženy proto nesmí leflunomid užívat.

Fertilita

Výsledky studií plodnosti na zvířatech neprokázaly vliv na plodnost mužů a žen, ale ve studiích

toxicity po opakovaném podání byly pozorovány nežádoucí účinky na mužské reprodukční orgány

(viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

V případě výskytu nežádoucích účinků, jako jsou závratě, může být narušena schopnost pacienta

soustředit se a rychle reagovat. V takových případech by pacient neměl řídit vozidla ani obsluhovat

stroje.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/279503/2015

EMEA/H/C/002035

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Leflunomide ratiopharm

leflunomidum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Leflunomide ratiopharm. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní

léčivé přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání

rozhodnutí o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Leflunomide ratiopharm.

Co je Leflunomide ratiopharm?

Leflunomide ratiopharm je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku leflunomid. Je dostupný ve

formě bílých kulatých tablet (10 a 20 mg).

Leflunomide ratiopharm je „generikum“. Znamená to, že přípravek Leflunomide ratiopharm je obdobou

„referenčního léčivého přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku Arava. Více

informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

K čemu se přípravek Leflunomide ratiopharm používá?

Přípravek Leflunomide ratiopharm se používá k léčbě dospělých pacientů s aktivní revmatoidní

artritidou (onemocněním imunitního systému způsobujícím zánět kloubů) nebo aktivní psoriatickou

artritidou (onemocněním způsobujícím červené, šupinaté skvrny na kůži a zánět kloubů).

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Leflunomide ratiopharm používá?

Léčba přípravkem Leflunomide ratiopharm by měla být zahájena odborným lékařem, který má

zkušenosti s léčbou revmatoidní artritidy a psoriatické artritidy, a měla by probíhat pod jeho dohledem.

Před předepsáním přípravku Leflunomide ratiopharm a pravidelně během léčby by měl lékař provádět

krevní testy, aby pacientovi kontroloval játra, počet bílých krvinek a krevních destiček.

Leflunomide ratiopharm

EMA/279503/2015

strana 2/2

Léčba přípravkem Leflunomide ratiopharm se zahajuje „úvodní dávkou“ 100 mg jednou denně po dobu

tří dnů a pokračuje udržovací dávkou. Doporučená udržovací dávka je u pacientů s revmatoidní

artritidou 10 až 20 mg jednou denně a u pacientů s psoriatickou artritidou 20 mg jednou denně.

Přípravek obvykle začne účinkovat po čtyřech až šesti týdnech. Účinek přípravku se může dále

zlepšovat po dobu až šesti měsíců.

Jak přípravek Leflunomide ratiopharm působí?

Léčivá látka v přípravku Leflunomide ratiopharm, leflunomid, je imunosupresivum. Prostřednictvím

potlačování tvorby buněk imunitního systému nazývaných „lymfocyty“, které jsou odpovědné za vznik

zánětu, zmírňuje leflunomid záněty. Leflunomid dosahuje tohoto účinku tím, že blokuje enzym zvaný

„dihydroorotát dehydrogenáza“, který je nezbytný pro množení lymfocytů. Pokud je počet lymfocytů

nižší, zánět se zmírňuje, což napomáhá potlačovat příznaky artritidy.

Jak byl přípravek Leflunomide ratiopharm zkoumán?

Žadatel předložil údaje o experimentálních modelech z vědecké literatury.

Vzhledem k tomu, že přípravek Leflunomide ratiopharm je generikum, studie u pacientů se omezily

pouze na testy zaměřené na prokázání jeho bioekvivalence s referenčním léčivým přípravkem Arava.

Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky v těle.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Leflunomide ratiopharm?

Jelikož přípravek Leflunomide ratiopharm je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým

přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého

přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Leflunomide ratiopharm schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek

Leflunomide ratiopharm je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem Arava. Stanovisko

výboru CHMP proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Arava přínosy přípravku Leflunomide

ratiopharm převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Leflunomide ratiopharm bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Leflunomide ratiopharm

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Leflunomide ratiopharm platné v celé

Evropské unii dne 29. listopadu 2010.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Leflunomide ratiopharm je k dispozici na internetových stránkách

agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment

Reports. Další informace o léčbě přípravkem Leflunomide ratiopharm naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2015.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace