ZINNAT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ZINNAT Potahovaná tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ZINNAT Potahovaná tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Cefuroxim
 • Přehled produktů:
 • ZINNAT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 061/88-C/C/PI/001/12
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls28454/2010  

Příbalová informace.  

Informace pro použití, čtěte pozorně! 

Název přípravku 

Zinnat 500 mg 

(Cefuroximum axetili) 

Složení přípravku  

Léčivá látka:  

Cefuroximum  axetili  601,44  mg,  což  odpovídá  cefuroximum  500  mg,  v  jedné  potahované 

tabletě.  

Pomocné  látky:  mikrokrystalická  celulóza,  sodná  sůl  kroskarmelózy,  natrium-lauryl-sulfát, 

hydrogenovaný  rostlinný  olej,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý, 

hydroxypropylmethylcelulóza,  propylenglykol,  methylparaben,  propylparaben,  potahová 

soustava  Opaspray  M-1-7120  J  bílá  (hypromelóza,  oxid  titaničitý  (E171),  natrium-benzoát 

(E211), bezvodý ethanol denaturovaný methanolem, čištěná voda) 

Léková forma a velikost balení 

Potahované tablety. 

10 x 500 mg. 

Farmakoterapeutická skupina, způsob účinku 

Antibiotikum. 

Zinnat je širokospektré baktericidní antibiotikum cefalosporinové řady. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Glaxo Wellcome UK Ltd., Greenford, Middlesex,Velká Británie 

Souběžný dovozce: 

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00, Praha 9, Česká republika 

Výrobci 

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. ,Verona, Itálie   

Glaxo Operations UK Limited, Barnard Castle, Durham, Velká Británie 

Indikace 

Zinnat se používá k léčbě infekce horních a dolních cest dýchacích, močového a pohlavního 

ústrojí, kůže a měkkých tkání a při onemocnění lymeskou boreliózou. 

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky. 

Kontraindikace 

Zinnat  se  nesmí  užívat  při  přecitlivělosti  na  kteroukoliv  jeho  složku  nebo  na  jiné 

cefalosporiny.  

Pro použití v těhotenství nebo v období kojení musí být zvlášť závažné důvody. 

Zvláštní upozornění 

Léčba  tímto  přípravkem  vyžaduje  pravidelné  lékařské  kontroly.  Bude-li  Vám  prováděno 

stanovení cukru v moči, oznamte, že užíváte přípravek Zinnat. 

Při  užívání  přípravku  Zinnat  se  mohou  objevit  bolesti  hlavy  a  závratě.  Přípravek  tak  může 

nepříznivě  ovlivnit  činnosti  vyžadující  zvýšenou  pozornost  a  soustředění  jako  je  řízení 

motorových vozidel nebo obsluha strojů. 

Předávkování:  Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  přípravku  dítětem  se  poraďte  s 

lékařem. 

Přípravek obsahuje methylparaben, propylparaben. Může způsobovat alergické reakce. 

Interakce 

Účinky  přípravku  Zinnat  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem 

ovlivňovat.  Váš  lékař  by  proto  měl  být  informován  o  všech  lécích,  které  v  současné  době 

užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s 

přípravkem Zinnat užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. 

Antacida  (přípravky  neutralizující  žaludeční  kyselinu  chlorovodíkovou)  snižují  vstřebávání 

přípravku  Zinnat.  Podobně  jako  další  antibiotika  může  přípravek  Zinnat  snižovat  účinek 

antikoncepčních přípravků. 

Dávkování a způsob podávání 

Přesné dávkování vždy určí lékař. Při těžších infekcích se užívá dávka 500 mg dvakrát denně, 

často  v  návaznosti  na  injekční  podání  přípravku.  Obvyklá  doba  léčby  je  7  až  10  dní. 

Přípravek užívejte 10 až 15 minut po jídle. 

Nežádoucí účinky 

Nežádoucí  účinky,  které  se  mohou  vyskytnout při léčbě přípravkem Zinnat, bývají obvykle 

mírné a přechodné. U malé části nemocných užívajících tento přípravek se mohou vyskytnout 

zažívací  potíže  jako  průjem,  nevolnost,  zvracení  a  bolest  břicha.  Velmi  vzácně  se  může 

objevit  žloutenka.  Stejně  jako  při  užívání  jiných  širokospektrých  antibiotik  (tj.  léčiv 

působících  proti  mnoha  různým  druhům  bakterií)  byl  hlášen  vznik  pseudomembranózní 

kolitidy  (akutního  zánětu  tlustého  střeva).  Při  užívání  přípravku  se  může  též  objevit 

kandidóza (kvasinkové onemocnění). O případném výskytu těchto obtíží informujte lékaře. 

Stejně jako při podávání jiných podobných léčiv (cefalosporinových antibiotik) byly vzácně 

hlášeny  kožní  reakce  a  reakce  přecitlivělosti,  zahrnující  kožní  vyrážky,  kopřivku,  svědění, 

horečku,  sérovou  nemoc  a  velmi  vzácně  anafylaxi  (což  je  prudká  reakce  přecitlivělosti, 

projevující se dušností, poklesem krevního tlaku a poruchami krevního oběhu). Při výskytu 

těchto obtíží přestaňte přípravek užívat a ihned o tom informujte lékaře. 

V průběhu léčby přípravkem Zinnat byly hlášeny také bolesti hlavy a závratě. 

Doba použitelnosti 

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 

Uchovávání 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Překlad cizojazyčných výrazů uvedených na blistru: 

LOT, BN –  číslo šarže 

EXP –  použitelné do 

Datum poslední revize textu 

25.4. 2012