Worm Stop

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Worm Stop
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Worm Stop
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Chinolinové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • 9904456 - 1 x 2 tableta - blistr - -; 9904457 - 3 x 2 tableta - blistr - -; 9904458 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904459 - 2 x 10 tableta - blistr - -; 9904460 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9904461 - 20 x 10 tableta - blistr - -; 9904462 - 1 x 200 tableta - láhev - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/079/15-C
 • Datum autorizace:
 • 12-08-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

WORM STOP tableta pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pharma World Pharmaceuticals Kft.

1094 Budapešť, Bokréta utca 11-13

Maďarsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Pernix Pharma Gyógyszergyártó Kft.

8900 Zalaegerszeg, Északi Iparterület,

Kamilla u. 3. (0788/58 Hrsz.)

Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

WORM STOP tableta pro psy

praziquantelum, pyranteli embonas, fenbendazolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Praziquantelum

50 mg

Pyranteli embonas

144 mg

Fenbendazolum

200 mg

Žluté až žlutošedé kulaté tablety s dělící rýhou.

4.

INDIKACE

Léčba smíšených infekcí u psů způsobených dospělci hlístic a tasemnic těchto druhů:

Škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a pozdní vývojová stádia )

Měchovci: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (dospělci)

Tenkohlavci: Trichuris vulpis (dospělci)

Tasemnice: Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis (dospělci a pozdní

vývojová stádia

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat souběžně s jiným přípravkem obsahujícím deriváty piperazinu anebo sloučeniny ze

skupiny organofosfátů.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky jsou nechutenství, průjem, zvracení, neklid nebo přechodné

zvýšení hladiny AST (aspartát aminotransferáza).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Pouze pro perorální podání

Doporučená dávka je 5 mg/kg praziquantelu, 14,4 mg/kg pyrantel embonátu a 20 mg/kg fenbendazolu

(to odpovídá 1 tabletě na 10 kg ž. hm.).

Pro běžné preventivní odčervení postačí jediná dávka.

V případě, že byla diagnostikována parazitární infekce, zopakuje se léčba po 14 dnech. K zajištění

správného dávkování je nutné stanovit s co největší přesností hmotnost ošetřovaného zvířete-

Dávkování stanoví veterinární lékař.

Hmotnost zvířete (kg)

Počet tablet (kus)

Štěňata a malá plemena psů

5-10

Střední plemena psů

10-20

20-30

Velká plemena psů

31-40

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety mohou být podány přímo do dutiny ústní nebo rozdrcené zamíchané v krmivu.

K ošetření přípravkem není u zvířat nutné dodržovat hladovku.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Jakýkoliv nepoužitý díl tablety zlikvidujte.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu pod zkratkou Exp.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Pyrantel by měl být podáván s opatrností u psů s kachexií s kachexií. Parazitární rezistence k

jakékoliv skupině anthelmintik může vzniknout jako důsledek častého, opakovaného použití

anthelmintika z takové skupiny. Blechy slouží jako mezihostitelé a zdroj infekce pro běžně se

vyskytující druh tasemnic - Dipylidium caninum. Zvíře se může tasemnicí znovu nakazit, pokud

současně s léčbou nejsou prováděna opatření k tlumení výskytu mezihostitele a opatření k sanaci

okolního prostředí zvířete.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Doporučuje se, aby psům nebylo dovoleno se po dobu 24 hodin po ošetření volně pohybovat a aby

byly odstraňovány vyloučené výkaly, červi, články a vajíčka. Doporučuje se častá očista a desinfekce

prostředí zvířat.

U oslabených nebo silně parazity napadených zvířat by měl být přípravek používán pouze na základě

zvážení poměru prospěchu a rizika veterinárním lékařem. U zvířat mladších než šest týdnů nemusí být

ošetření přípravkem potřebné. V případě napadení Ancylostoma caninum nebo Toxocara canis může

být nutná následná kontrola výkalů po léčbě nebo další ošetření nematocidním přípravkem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na praziquantel, pyrantel embonát nebo fenbendazol by se měli

vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Po použití si umyjte ruce.

Zajistěte, aby několik dní po léčbě nepřicházely děti do kontaktu s ošetřenými psy.

Použití v

průběhu březosti a laktace

Bezpečnost přípravku nebyla stanovena v raných stádiích březosti u psů. Nepodávejte březím fenám

během prvních čtyř týdnů březosti. Po této době a v průběhu laktace přípravek používejte pouze po

zvážení poměru terapeutické prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. U chovných zvířat

přípravek používejte pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným

veterinárním lékařem.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Neužívejte současně s přípravky obsahujícími piperazin, protože anthelmintický účinek pyrantelu a

piperazinu se mohou navzájem rušit.

Nepoužívejte dále společně s organofosforovými sloučeninami a diethylcarbamazinem. Vzhledem

k podobnému mechanismu účinku a toxikologickým vlastnostem neužívejte tento přípravek současně

s morantelem a kombinacemi morantelu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky ani při třikrát opakovaném 3-5-násobném překročení

léčebné dávky.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože

může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. – Týká se velikostí balení 1x2, 3x2, 1x10, 2x10

tablet.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. - Týká se velikostí balení 10x10, 20x10 tablet

v papírové krabičce a 200 tablet v polyethylenové lahvi.

Může být prodáván pouze autorizovanými distributory.

Balení

1x2, 3x2, 1x10, 2x10, 10x10 a 20x10 tablet v PVC/Al blistru v papírové krabičce. 200 tablet

v polyethylenové láhvi. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Distributor:

SAMOHÝL, a. s.

Smetanova 1058

512 51 Lomnice nad Popelkou

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

29-6-2018

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Active substance: Fipronil/ S-methoprene/ Eprinomectin/ Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4164 of Fri, 29 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Active substance: Emodepside / Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3405 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety