TOP SPOT ON DOG L

Základní informace

 • Název přípravku:
 • TOP SPOT ON DOG L
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • TOP SPOT ON DOG L
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Pyrethriny a pyrethroidy
 • Přehled produktů:
 • 9903978 - 1 x 1 aplikátor - - - -; 9903979 - 1 x 3 aplikátor - - - -; 9903980 - 1 x 10 aplikátor - - - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/094/14-C
 • Datum autorizace:
 • 12-12-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TOP SPOT ON DOG L, roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy

Permethrinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (1 ml) roztoku obsahuje:

Léčivá látka

Permethrinum

1950 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320)

0,6 mg,

Nažloutlý, čirý roztok pro nakapání na kůži – spot-on

4.

INDIKACE

Léčebné a preventivní použití u psů proti ektoparazitům – blechám a klíšťatům.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koček, přípravek je pro ně toxický! (piktogram – přeškrtnutá kočka)

Nepoužívat u štěňat mladších 3 týdnů.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě aplikace může dojít k přechodnému podráždění kůže. V těchto případech opláchněte zvíře

vodou a chraňte je před prochladnutím. V případě přetrvávajících nežádoucích účinků vyhledejte

pomoc veterinárního lékaře.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi (nad 30 kg).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro podání nakapáním na kůži – spot-on.

Psi nad 30 kg – obsah aplikátoru (3 ml) se nanese na kůži v oblasti mezi lopatkami, středu hřbetu

a u kořene ocasu u psů velkých plemen

Způsob podání:

Aplikátor držte hrdlem nahoru a několikrát poklepejte na hrdlo prstem. Opatrně odlomte špičku

kroutivým pohybem. Rozhrňte srst zvířete v kohoutku před lopatkami tak, aby byla viditelná kůže.

Hrot nástavce přiložte na kůži a několikrát stiskněte aplikátor tak, aby se celý obsah aplikátoru

vyprázdnil přímo na kůži. Nevtírat.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pokud psi po ošetření promoknou nebo jsou šamponováni, je nutno ošetření opakovat. Interval mezi

jednotlivými ošetřeními by měl být nejméně 7 dní.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Chraňte před světlem.

Chránit před chladem a mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Po otevření sáčku ihned spotřebujte.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Tento přípravek je extrémně jedovatý pro kočky a jeho podání kočkám může vést až k jejich úhynu

z důvodu specifické fyziologie koček, které nejsou schopny metabolizovat určité látky včetně

permethrinu. Aby se zamezilo náhodnému kontaktu koček s přípravkem, udržujte ošetřené psy

po ošetření odděleně od koček, dokud není místo aplikace suché. Je třeba zabezpečit česání psů,

u kterých byl v posledních 48 hodinách aplikován tento přípravek, a koček odlišným kartáčem,

z důvodu možné toxicity takto přenesené látky pro kočky. Při náhodném použití téhož kartáče

vyhledejte v případě změn chování kočky veterinárního lékaře.

Přesně dodržujte vhodnou velikost balení. Pro malé psy, psy malých plemen, je kontraindikováno

podání přípravku Top spot on Dog M nebo Top spot on Dog L. Pro středně velké psy, psy středních

plemen, je kontraindikováno podání přípravku Top spot on Dog L.

Po aplikaci se doporučuje po dobu 12 – 24 hod. omezit manipulaci se zvířaty. Nedoporučuje se jejich

pohyb na slunci. Po ošetření se nedoporučuje po dobu 12 hodin koupání zvířat. Šamponováním může

být negativně ovlivněna délka ochranného účinku.

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině ektoparazitik se může vyvinout po častém, opakovaném

použití ektoparazitika ze stejné skupiny, se stejným způsobem účinku.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek aplikovat pouze na povrch kůže. Neaplikovat perorálně nebo parenterálně. Vyhnout se

podání přípravku na sliznice (do očí, nozder, na sliznice genitálií a do míst poranění kůže). Je důležité

zajistit aplikaci přípravku na určené místo a po aplikaci zabránit olizování místa podání i vzájemnému

olizování zvířat. V ojedinělých případech u zvlášť citlivých jedinců může dojít k přechodnému

podráždění kůže v místě aplikace. V těchto případech opláchněte zvíře vodou.

Vzhledem k možnosti zamoření místa pobytu zvířat blechami, je nutné toto prostředí pravidelně

asanovat vhodným insekticidem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Během aplikace přípravku nejezte, nepijte, ani nekuřte.

Na dýchací trakt působí přípravek dráždivě. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima.

V případě náhodného potřísnění kůže okamžitě umyjte zasažené místo vodou a mýdlem.

V případě náhodného kontaktu přípravku s očima je důkladně vypláchněte vodou.

Pokud podráždění kůže nebo očí přetrvává, nebo pokud je veterinární léčivý přípravek náhodně

pozřen, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému

lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace a

to nejméně 24 hodin po aplikaci. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a

nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Další opatření

Přípravek může mít nežádoucí účinky na vodní živočichy. Ošetřeným psům by nemělo být dovoleno

plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Březost a laktace: Přípravek nemá vliv na graviditu a laktaci.

Interakce: Nepoužívejte přípravek v kombinaci s jinými insekticidními ektoparazitiky.

Předávkování:

Při předávkování může dojít k lokálnímu podráždění kůže, změně citlivosti až

znecitlivění, svědění, brnění a pálení. Dojde-li ke vstříknutí účinné látky do oka, může vyvolat slzení

a přechodnou konjunktivitidu. Na dýchací trakt působí přípravek dráždivě. Může se objevit kašel,

kýchání a výtok z nosu. Po pozření účinné látky dochází k bolestem v krku, které jsou provázené

nauzeou, zvracením a abdominální bolestí. V dutině ústní mohou být přítomny ulcerace a sekrece slin

je zvýšená. Systémové příznaky se objeví za 4–48 hodin po expozici (závratě, bolesti hlavy a únava,

palpitace srdce, bolest na hrudi, zastřený zrak). Kóma a křeče jsou život ohrožující.

V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou. Pokud přípravek působí

dráždivě v místě aplikace, opláchněte zvíře čistou vodou. Objeví-li se systémové příznaky, vyhledejte

veterinárního lékaře.

Způsob účinku

Mechanismus účinku permethrinu je založen na ovlivnění iontových kanálů nervových vláken

parazitů. Působí proti ektoparazitům adulticidně. Vehikulum zajišťuje přípravku depotní účinek.

Jedna doporučená dávka přípravku TOP SPOT ON DOG L zajišťuje ochranu proti napadení klíšťaty

po dobu až 4 týdnů a proti napadení blechami po dobu až 3 měsíců.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Velikosti balení 3 a 10 aplikátorů: Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení 1aplikátor: Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární

léčivý přípravek.

Velikosti balení: 1, 3 nebo 10 aplikátorů

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

11-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Greece for the pesticide active substance alpha‐cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-8-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Published on: Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of cype...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5783 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2555/R/9

Europe -DG Health and Food Safety