SPECIES NERVINAE PLANTA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • SPECIES NERVINAE PLANTA Léčivý čaj
 • Dávkování:
 • 1.5GM/SÁČ
 • Léková forma:
 • Léčivý čaj
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 III Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • SPECIES NERVINAE PLANTA Léčivý čaj
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)
 • Přehled produktů:
 • SPECIES NERVINAE PLANTA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 691/95-C
 • Poslední aktualizace:
 • 28-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Strana 1 (celkem 3)

sp.zn.sukls38925/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SPECIES NERVINAE PLANTA

při nervovém vyčerpání, předrážděnosti a napětí

Léčivý čaj

Perorální podání

SLOŽENÍ

Menthae piperitae herba 0,300 g (nať máty peprné), Hyperici herba 0,270 g (třezalková nať), Melissae

herba 0,255 g (meduňková nať), Matricariae flos 0,240 g (heřmánkový květ), Lupuli flos 0,240 g

(chmelová šištice), Valerianae radix 0,195 g (kozlíkový kořen)

v 1,5g nálevovém sáčku.

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný ke zklidnění při nervovém vyčerpání, předrážděnosti a

napětí, při lehčích formách nespavosti a neurastenického syndromu (střídání

podrážděnosti a únavy,

bolesti hlavy, poruchy soustředění, poruchy spánku)

. Zmírňuje trávicí obtíže provázející tyto stavy.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z

dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

Pokud lékař neurčí jinak:

1-2 nálevové sáčky se přelijí 1/4 l vařící vody a po 10 minutách vyluhování se vyjmou. Čaj se

připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím. Pije se nejlépe na noc 1/2 až 1 hodinu před

spaním. V případě potřeby se nálev užije během večera a poté před spaním.

Dospívající s tělesnou hmotností do 40 kg pijí 1 šálek připravený z 1 nálevového sáčku.

Pokud se do 4 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře.

Přípravek užívejte nejdéle 6 týdnů.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku nebo na menthol. Vzhledem k obsahu

třezalky neužívejte při přecitlivělosti na sluneční záření, zejména u osob se světlou pletí. Dále

přípravek neužívejte při těžkých poruchách nervové soustavy, nepodávejte u pacientů po transplantaci

orgánů nebo u HIV pozitivních pacientů léčených inhibitory proteázy.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzhledem k obsahu třezalky (Hyperici herba) existuje u citlivých osob možnost fotosenzibilizace

(zvýšení citlivosti na sluneční záření). V takovém případě je třeba se vyhnout zdrojům UV záření

(slunce, solária).

Máta obsažená v přípravku může zhoršit gastroezofageální reflux (návrat žaludečního obsahu zpět do

jícnu) a mohou zesílit obtíže s pálením žáhy.

Při užívání kořene kozlíku se mohou objevit zažívací obtíže (nevolnost, křeče v břiše).

Hlášení nežádoucích účinků

Strana 2 (celkem 3)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

INTERAKCE

Přípravek obsahuje třezalkovou nať (Hyperici herba). Třezalka může ovlivňovat účinek některých

současně podávaných léků užívaných k uklidnění a při depresích. Může také snižovat účinky

indinaviru a ostatních retrovirových přípravků používaných k léčbě HIV pozitivních pacientů. Snižuje

také účinky cyklosporinu (lék používaný po transplantacích orgánů) a pravděpodobně i některých

dalších léčiv, jako je hormonální antikoncepce, digoxin (na léčbu srdečních chorob), theofylin (na

léčbu astmatu), warfarin (lék k ovlivnění krevní srážlivosti), léky na svalové křeče (karbamazepin,

fenobarbital, fenytoin), triptany (na léčbu migrény), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (na

léčbu depresí). O vhodnosti užívání s jinými léky se proto poraďte s lékařem.

Vzhledem k obsahu kořene kozlíku neužívejte současně se syntetickými sedativy (zklidňujícími léky).

UPOZORNĚNÍ

Při žlučníkových kamenech či jiných onemocněních žlučových cest konzultujte používání čaje s

lékařem.

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost (řízení vozidel, obsluha

strojů, práce ve výškách). Tuto činnost lze vykonávat nejdříve za 2 hodiny po požití.

Při užívání přípravků obsahujících třezalku se vyvarujte intenzivního slunečního záření či jiného

zdroje UV záření.

Přípravek obsahuje třezalku, která může negativně ovlivňovat účinek hormonální antikoncepce.

Vzhledem k nedostatku údajů se nedoporučuje užívání přípravku v těhotenství a v období kojení.

Při předávkování možná ospalost, která odezní do 24 hodin.

Neužívejte přípravek, pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do

jícnu, projevující se pálením žáhy), neboť Vaše potíže mohou zesílit.

Doporučujeme uživateli, aby se poradil s lékařem, pokud příznaky onemocnění při používání

tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v

příbalové informaci.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

VELIKOST BALENÍ

20 nálevových sáčků po 1,5 g

Hmotnost náplně 30,0 g

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.:

94/691/95-C

Strana 3 (celkem 3)

Č.šarže

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470

156 00 Praha 5 – Zbraslav

Česká republika

e-mail: leros@leros.cz

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

species nervinae

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

5.5.2016