ROSUVASTATIN JS PARTNER

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ROSUVASTATIN JS PARTNER Potahovaná tableta 40MG
 • Dávkování:
 • 40MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ROSUVASTATIN JS PARTNER Potahovaná tableta 40MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ROSUVASTATIN
 • Přehled produktů:
 • ROSUVASTATIN JS PARTNER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 31/ 084/12-C
 • Poslední aktualizace:
 • 28-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příloha č. 1 krozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls164019/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

RosuvastatinJS Partner5mg

RosuvastatinJS Partner10mg

RosuvastatinJS Partner15mg

RosuvastatinJS Partner20mg

RosuvastatinJSPartner30mg

RosuvastatinJS Partner40mg

potahované tablety

rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je RosuvastatinJS Partnera kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RosuvastatinJS Partnerpoužívat

Jak se RosuvastatinJS Partneružívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek RosuvastatinJS Partneruchovávat

Další informace

1. CO JE ROSUVASTATINJS PARTNERA KČEMU SE POUŽÍVÁ

RosuvastatinJS Partnerpatří do skupiny léků, které se označují jako statiny.

Lékař Vám předepsal RosuvastatinJS Partner, protože:

Mátevysokou hladinu cholesterolu v krvi. Máte tedy zvýšenériziko srdeční příhody nebo

mozkové mrtvice.Lékař Vám předepsal k užívání statin, neboť změna dietních návyků a

zvýšená fyzická aktivita nevedly k normalizaci hladiny cholesterolu v krvi. V nastavené dietě a

fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem RosuvastatinJS Partner.

nebo

Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a

podobných zdravotních komplikací.

Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny

onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání

tukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívat přípravek RosuvastatinJS Partner?

RosuvastatinJS Partnerse používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi, přičemž

nejčastěji se jedná o cholesterol.

V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. „špatný“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol

(HDL-C).

RosuvastatinJS Partnersnižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“

cholesterolu.

RosuvastatinJS Partnerúčinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu a

zlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav, protože se

neprojevuje žádnými příznaky (tito lidé se cítí zdrávi). Pokud se však tento stav ponechá bez léčby,

tukové částice se začnou ukládat dostěny cév a postupně způsobí jejich zúžení.

Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, což se

projeví srdeční příhodou nebo mozkovou mrtvicí. Snížením hladiny cholesterolu vkrvi se snižuje

riziko srdečních příhod, mozkové mrtvice a jiných podobných zdravotních komplikací.

RosuvastatinJS Partneružívejte pravidelněa to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu

dostala na správnou úroveň, neboťpůsobí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesteroluopět

zvyšovalaa došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a

vpřípadě, že otěhotníte.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ROSUVASTATINJS PARTNERUŽÍVAT

Neužívejte přípravekRosuvastatinJSPartner:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rosuvastatin nebo na kteroukoliv složku přípravku

RosuvastatinJS Partner.

Jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem RosuvastatinJS

Partner,přestaňte ihned užívatRosuvastatinJS Partnera informujte ošetřujícího lékaře.

Ženy vplodném věku by měly v průběhu léčby přípravkem RosuvastatinJS Partneružívat

vhodnou antikoncepci.

Jestliže máte poruchu jater.

Jestliže máte vážnou poruchu ledvin.

Jestliže máte opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů.

Jestliže užíváte cyklosporin(např. po transplantaci orgánů).

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti,navštivte znovu svého

lékaře.

Navíc neužívejte přípravek RosuvastatinJS Partnervdávkách 30 mg a40mg (nejvyšší dávky):

Jestliže máte středně závažné poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).

Jestliže máte poruchu štítné žlázy.

Jestliže jste měl(a) opakovanénebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolesti svalů, výskyt

svalových problémů v minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při

dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

Jestliže pravidelně pijete velká množství alkoholu.

Jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové)

Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás (nebo máte pochybnosti)navštivte znovu svého

lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku RosuvastatinJS Partnerje zapotřebí

Jestliže máte problémy s ledvinami.

Jestliže máte problémy s játry.

Jestliže jste měl/a opakované nebo nevysvětlené svalové křeče nebo bolestisvalů, výskyt

svalových problémů u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové problémy při užívání jiných léků

ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná

svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo mátezvýšenou teplotu.

Jestliže pijete opakovaně velká množství alkoholu.

Jestliže máte poruchu štítné žlázy.

Jestliže užíváte jiné léky nazývané fibrátyke snížení hladiny cholesterolu. Čtěte, prosím, tento

leták pečlivě, i když jste již užíval(a) jinéléky ke snížení hladiny cholesterolu.

Jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. lopinavir/ritonavir, čtěte, prosím,

„Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“ níže.

Jestliže jste dítě mladší než 10 let: RosuvastatinJS Partnerby neměly užívat děti mladší než 10

let.

Jestliže jste mladší než 18 let: RosuvastatinJS Partner30 mgaRosuvastatinJS Partner40 mg

tablety není vhodný pro děti a mladistvé ve věku do 18 let.

Jestliže je Vám více než 70 let(neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou

počáteční dávku přípravku RosuvastatinJS Partner).

Jestliže máte závažné dýchací obtíže.

Jestliže jste asijského původu-Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové. Lékař

musí zvolit správnou počáteční dávkupřípravku RosuvastatinJS Partner.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás (nebo pokud máte pochybnosti):

Neužívejte přípravek RosuvastatinJS Partner30 mg a 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte

se na lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat jakoukoli dávku přípravku

RosuvastatinJS Partner.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí

hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce jater

před léčbou a v průběhu léčby přípravkem RosuvastatinJS Partner.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujích léků:

cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů).

warfarin (nebo jiná léčiva používaná ke snížení srážlivosti krve),

fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu (např.

ezetimib),

léky k léčbě poruch trávení (antacida k neutralizaci kyselin v žaludku),

erytromycin (antibiotikum),

perorální antikoncepci („pilulky“),

hormonální substituční léčbu,

lopinavir/ritonavir (k léčbě infekce virem HIV–viz „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

RosuvastatinJS Partnerje zapotřebí“.

Účinky těchto léčiv by se mohly měnit působením přípravku RosuvastatinJS Partnernebo by tyto léky

mohly měnit účinky přípravku RosuvastatinJS Partner.

Vprůběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko

pro vznik cukrovky. Vpřípadě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků vkrvi, máte nadváhu

nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty srizikem pro vznik diabetu.

Užívání přípravku RosuvastatinJS Partnersjídlem a pitím

Přípravek RosuvastatinJS Partnermůžete užívat sjídlemi bez jídla.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek RosuvastatinJS Partner, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až

vprůběhu léčby přípravkem RosuvastatinJS Partner,okamžitě hovysaďtea informujte lékaře. Ženy

vplodném věku by měly užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají přípravek RosuvastatinJS

Partner. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Většina lidí může při užívání přípravku RosuvastatinJS Partnerřídit motorová vozidla nebo

obsluhovat stroje. Přípravek neovlivní jejich schopnost.U některých lidí se může v průběhu léčby

přípravkem RosuvastatinJS Partnerobjevit závrať. Pokud je to Váš případ, poraďte se s Vaším

lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku RosuvastatinJS Partner

RosuvastatinJS Partnerobsahuje laktosu (druhcukru). Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte

některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 „Další informace“.

3. JAK SE ROSUVASTATINJS PARTNERUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek RosuvastatinJS Partnerpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávky pro dospělé

Pokudužíváte přípravek RosuvastatinJS Partnerke snížení vysokého cholesterolu:

Počáteční dávka

Léčba přípravkem RosuvastatinJS Partnermusí být zahájena dávkou5 mg nebo 10 mga to i v

případě,

že jste dosud užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na:

na Vaší hladině cholesterolu,

na tom, jak vysoké jeVaše riziko srdečního záchvatu nebo mrtvice,

na tom, zda můžete být citlivější kmožným vedlejším účinkům.

Na trhu nemusí být kdispozici všechny síly přípravku Rosuvastatin JS Partner.

Poraďte se slékařem nebo lékárníkem jaká počáteční dávka přípravkuRosuvastatinJS Partnerje pro

Vás vhodná.

Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže:

jsteasijského původu(Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).

jeVámvíce než 70 let.

mátestředně těžké poškození funkce ledvin.

existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie).

Zvyšování dávky a maximální denní dávka

Pro dosažení příslušných hladin cholesterolu může Váš lékař rozhodnout o postupném zvyšování Vaší

dávky až do maximální dávky 1 tableta40 mg jednou denně. Mezi jednotlivými úpravami dávek bude

odstup 4 týdnů.

Maximální denní dávka přípravku RosuvastatinJS Partnerje 40 mg.Tato dávka je určena pro pacienty

svysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo mozkovémrtvice.

U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu nižšími dávkami.

Jestliže užíváte přípravek RosuvastatinJS Partnerke snížení rizika srdečních a mozkových

příhod a podobných komplikací:

Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékařvšak může zvýše uvedených důvodů rozhodnout o tom, že

budete užívat nižší dávku.

Obvyklé dávky pro děti a dospívající ve věku 10-17 let

Obvyklá počáteční dávka je 5 mg denně. Lékař může dávku zvýšit, aby pro Vás našel vhodné

množství přípravkuRosuvastatinJS Partner. Maximální denní dávka přípravku RosuvastatinJS

Partnerje 20 mg jednou denně. Děti by přípravek RosuvastatinJS Partner30 mg a 40 mg neměli

užívat.

Jak tablety užívat

Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.

RosuvastatinJSPartneružívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne, ale

užívejte je v určitou denní dobu, neboť tak předejdete tomu, že si zapomenete vzít pravidelnou dávku.

Pravidelné kontroly cholesterolu

Pravidelné kontroly u lékaře jsou velmidůležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo

žádoucích hladin cholesterolu, a zda jsou tyto hladiny trvalé.

Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky přípravku RosuvastatinJS Partnertak, aby pro Vás byla

optimální.

Jestliže jste užil(a) více přípravku RosuvastatinJS Partner, než jste měl(a)

Kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.

Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice khospitalizacinebo jste léčen(a) pro jiné onemocnění,

informujte lékaře, že užíváte přípravekRosuvastatinJS Partner.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek RosuvastatinJS Partner

Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v obvyklý čas. Nezdvojujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek RosuvastatinJS Partner

Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem RosuvastatinJS Partner. Hladiny

cholesterolu se mohou po přerušení léčby přípravkem RosuvastatinJS Partneropět zvýšit.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek RosuvastatinJS Partnernežádoucí účinky, které se

alenemusí vyskytnout u každého.

Jevšak důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být.Jsou obvykle mírné a vymizí

vprůběhu krátké doby.

Léčbu přípravkemRosuvastatinJS Partnerukončete okamžitě,pokud se u Vás dostaví následující

nežádoucí účinky:

Obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla

Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který způsobí obtížné polykání.

Nesnesitelné svědění kůže spupínky (které se rozlévají a vytvářejí otok).

Přestaňte užívat přípravek RosuvastatinJS Partnera informujte svého lékaře, pokud budete

pociťovat křeče ve svalech a bolest svalů, které trvají déle než byste čekal(a). Svalové příznaky

jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u jiných statinů, velmi malá část lidí

pociťuje nepříjemnou svalovou bolest a křeče, které se vzácně mohou vyvinout ve svalové poškození

(rabdomyolýza). Tento stav můžeohrožovat i život postiženého.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 10 až 100):

Bolest hlavy.

Bolest břicha.

Zácpa.

Nevolnost, pocit na zvracení.

Bolest svalů.

Slabost.

Závratě.

Zvýšení hladin bílkoviny v moči–obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu

přípravkem RosuvastatinJS Partner(pouze dávka 40 mg).

Cukrovka (diabetes mellitus) u pacientů s hladinou cukrů vkrvina horním konci normálních

hodnot.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta ze100 až 1000)

Vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce.

Zvýšení hladin bílkoviny v moči–obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu

přípravkem RosuvastatinJS Partner(pouze dávky 5 mg-20 mg).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1pacienta z1000 až 10000)

Těžké alergické reakce–příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže

spolykáním a dýcháním, silné svědění kůže s pupínky, které se rozlévají a vytvářejí otok.

Pokud se u Vás dostaví alergická reakce,okamžitě přestaňte užívat přípravek

RosuvastatinJS Partnera volejte lékařskou pomoc.

Poškození svalů u dospělých–přestaňte užívat přípravek RosuvastatinJS Partnera

informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, kterátrvá

déle, než jste čekal/a.

Silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní).

Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí).

Zánět jater.

Stopy krve v moči.

Poškození nervů (pocit necitlivosti rukou a nohou).

Bolesti kloubů.

Ztráta paměti.

Gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí:

Průjem (řídká stolice).

Stevens-Johnsonův syndrom (závažné zánětlivé onemocnění kůže a sliznic (okolí úst, očí a

pohlavních orgánů), s tvorboupuchýřů.

Kašel.

Dušnost.

Edémy (otoky).

Poruchy spánku zahrnující nespavost a těžké noční sny.

Sexuální potíže.

Deprese.

Potíže s dýchánímzahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku.

Poranění šlach.

Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků vkrvi,

nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat vprůběhu léčby.

Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ROSUVASTATINJS PARTNERUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek RosuvastatinJS Partnernepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek RosuvastatinJS Partnerobsahuje

Léčivou látkou je rosuvastatin.

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 5 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 15 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 20 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 30 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 40 mg (ve formě rosuvastatinum calcicum).

Pomocnými látkami jsou laktosa, mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-stearát a

koloidní bezvodý oxid křemičitý vjádru tablety a monohydrát laktosy, oxid titaničitý (E171),

makrogol 6000 a bazický butylovaný methakrylátový kopolymer vpotahové vrstvě.

Jak RosuvastatinJSPartnervypadá a co obsahuje toto balení

RosuvastatinJS Partner5 mg: Bílé, kulaté (průměr 7 mm), mírně bikonvexní potahované tablety se

zkosenými hranami a svyraženým číslem 5 na jedné straně.

RosuvastatinJS Partner10 mg: Bílé, kulaté (průměr 7,5 mm), mírně bikonvexní potahované tablety se

zkosenými hranami a svyraženým číslem 10 na jedné straně.

RosuvastatinJS Partner15 mg: Bílé, kulaté (průměr 9 mm), mírně bikonvexní potahované tablety se

zkosenými hranami a svyraženým číslem 15 na jedné straně.

RosuvastatinJS Partner20 mg: Bílé, kulaté (průměr 10 mm) potahované tablety se zkosenými

hranami.

RosuvastatinJS Partner30 mg: Bílé, bikonvexní potahované tablety tvaru tobolek spůlícími rýhami

na obou stranách (rozměry 15 mm x 8 mm). Půlící rýha mápouze usnadnit dělení tablety pro snazší

polykání, není určena k dělení dávky.

RosuvastatinJS Partner40 mg: Bílé, bikonvexní potahované tablety tvaru tobolek (rozměry 16 mm x

8,5mm).

Dodávají se krabičky po 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100potahovaných tabletách

vperforovaných blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

JS Partner s.r.o.,Upolínová 280/7,15000Praha 5,Česká republika

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješkacesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

30.8.2012

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.