Advertisement

REUFLOGIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • REUFLOGIN 50 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • REUFLOGIN 50 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Kyseliny octové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • 9936744 - 1 x 50 ml - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/844/97-C
 • Datum autorizace:
 • 19-09-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Příbalová informace

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

REUFLOGIN 50 mg/ml injekční roztok pro koně

Diclofenacum natricum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Diclofenacum natricum

50 mg

(ut Diclofenacum 46,6 mg)

Pomocné látky:

Benzyl alkohol

20 mg

Disiřičitan sodný

3 mg

Čirý bezbarvý až světle nažloutlý injekční roztok.

4. INDIKACE

Protizánětlivá, analgetická a antipyretická léčba. Zejména: horečnaté stavy a zánětlivé nebo

degenerativní stavy (jednoduché nebo komplikované bakteriálními agens) respiratorního

aparátu (např. bronchopneumonie), genito-mamárního aparátu (např.: mastitis, metritis) a

pohybového ústrojí (např.: artritidy, tendinitidy, desmitidy, myositidy), včetně akutní a

chronické laminitidy u koní.

5. KONTRAINDIKACE

Nepodávat zvířatům se známou hypersensitivitou na diklofenak. Přípravek je kontraindikován

v případech

gastrointestinálních

onemocnění,

zvláště

ulcerativních

procesů,

protože

diklofenak může zhoršovat symptomatologii z hlediska výskytu krvácení.

Diklofenak je kontraindikován v případech renální nebo jaterní insuficience nebo krvácení.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Všechny nesteroidní protizánětlivé přípravky mohou vyvolat výskyt vedlejších účinků,

zejména na úrovni GIT, ledvin, jater a některých krevních složek.

U koní byla popsána anorexie a při dvojnásobné doporučené dávce krvácení a jaterní poruchy.

Ve všech těchto případech je třeba přerušit léčbu. Při doporučených dávkách může dojít

v místě injekčního podání k přechodnému zduření a krvácení.

Nepoužívat maso ošetřených zvířat ke krmení mrchožravých ptáků (především supů) nejméně

po dobu 28 dnů od poslední léčby, protože může obsahovat residua diklofenaku, který je

vysoce toxický pro tyto druhy ptáků.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek se podává i . m. v dávce 2,5 mg sodné soli diklofenaku / kg ž. hm. /den.

Koně: 5 ml / 100 kg ž. hm. / den po 3 – 5 dnů.

Doporučeno je intramuskulární podání, ale v naléhavých případech lze aplikovat pomalu

intravenózně.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nepřekračovat doporučené dávkování.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Nepřekračovat doporučené dávkování. Současné podání jiných systémových nesteroidních

protizánětlivých přípravků může zvýšit výskyt vedlejších účinků. Léčba nesmí trvat déle než

3 - 5 dnů. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Dodržovat doporučené dávkování a dobu léčby.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Osoby manipulující s přípravkem by se měly vyhnout kontaktu kůže nebo sliznice

s přípravkem. V případě, že dojde k náhodnému zasažení, je třeba potřísněné místo omýt

tekoucí vodou.

Lidé se známou přecitlivělostí na diklofenak by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost:

Použití není doporučeno na konci březosti, protože podobně jako všechny NSAID, může

interferovat s normálními mechanismy porodu.

Laktace:

Lze použít během laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Současné podání jiných protizánětlivých přípravků může zvýšit výskyt vedlejších účinků.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U koní, po dvojnásobné dávce, byly zaznamenány příznaky gastrointestinálního krvácení.

Avšak ulcerogenní účinky jsou vlastnost všech NSAID a lze je omezit aktivními substancemi,

chránícími žaludeční sliznici, a H

– antihistaminiky (cimetidin, ranitidin).

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Pouze pro použití veterinárním

lékařem.

Balení: 1 x 50 ml.

16-11-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes

FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes

[FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes (FDA Drug Safety Communication). Based on FDA’s comprehensive review of new safety information, the agency is requiring updates to the drug labels of all prescription NSAIDs. Widely used to treat pain and fever from many different long- and short-term medical conditions such as arthritis, menstrual cramps, headaches, colds, and the flu, NSAIDs are available by prescription and OTC. E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [McKesson Corporation]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Altaire Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Altaire Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [A-S Medication Solutions]

DICLOFENAC SODIUM Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Naprosyn (naproxen; other brand names: EC-Naprosyn and Anaprox/Anaprox DS) are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain.

US - RxList

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Pennsaid (diclofenac sodium topical solution) are topical gel nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis pain in the joints, such the hands and knees.

US - RxList

28-2-2018

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Bryant Ranch Prepack]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Voltaren Gel vs. Mobic

Voltaren Gel vs. Mobic

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and meloxicam are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain. Meloxicam is also used to treat rheumatoid arthritis.

US - RxList

14-2-2018

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [Altergon Italia Srl]

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [Altergon Italia Srl]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [Preferred Pharmaceucitalc Inc.]

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [Preferred Pharmaceucitalc Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [GSMS, Incorporated]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [GSMS, Incorporated]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

FLEXIPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

FLEXIPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

DICLOPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

DICLOPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PENNSAID (Diclofenac Sodium) Solution [Nuvo Pharmaceuticals Inc.]

PENNSAID (Diclofenac Sodium) Solution [Nuvo Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DITHOL (Diclofenac Sodium/Menthol) Kit [Fortus Pharma, LLC]

DITHOL (Diclofenac Sodium/Menthol) Kit [Fortus Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Carilion Materials Management]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ZIPSOR (Diclofenac Potassium) Capsule, Liquid Filled [Depomed, Inc.]

ZIPSOR (Diclofenac Potassium) Capsule, Liquid Filled [Depomed, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

AMBATOR DICLOFENAC PATCH (Diclofenac Sodium) Patch [7T Pharma LLC]

AMBATOR DICLOFENAC PATCH (Diclofenac Sodium) Patch [7T Pharma LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Novel Laboratories, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Novel Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Endo Pharmaceuticals Inc.]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Endo Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Gel [Par Pharmaceutical Inc]

DICLOFENAC SODIUM Gel [Par Pharmaceutical Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution/ Drops [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution/ Drops [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

CAMBIA (Diclofenac Potassium) Powder, For Solution [Depomed, Inc.]

CAMBIA (Diclofenac Potassium) Powder, For Solution [Depomed, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [H. J. Harkins Company Inc.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

Ibuprofen vs. Voltaren

Ibuprofen vs. Voltaren

Ibuprofen and Voltaren (diclofenac) are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used for the treatment of pain, fever, and inflammation.

US - RxList

28-11-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Solution [REMEDYREPACK INC.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [A-S Medication Solutions]

FLECTOR (Diclofenac Epolamine) Patch [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Amneal Pharmaceuticals LLC]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [A-S Medication Solutions]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Gel [REMEDYREPACK INC.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

DICLOPR (Diclofenac Gel, Methyl Salicylate, Menthol Cream) Kit [19 And Pacific, Llc]

DICLOPR (Diclofenac Gel, Methyl Salicylate, Menthol Cream) Kit [19 And Pacific, Llc]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [DIRECT RX]

DICLOFENAC SODIUM Solution [DIRECT RX]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [American Health Packaging]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement