Prazitel Plus XL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Prazitel Plus XL
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Prazitel Plus XL
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Chinolinové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • 9901948 - 1 x 2 tableta - blistr - -; 9901949 - 1 x 4 tableta - blistr - -; 9901950 - 1 x 5 tableta - blistr - -; 9901951 - 1 x 6 tableta - blistr - -; 9901952 - 1 x 8 tableta - blistr - -; 9901953 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9901954 - 1 x 12 tableta - blistr - -; 9901955 - 1 x 14 tableta - blistr - -; 9901956 - 1 x 16 tableta - blistr - -; 9901957 - 1 x 18 tableta - blistr - -; 9901958 - 1 x 20 tableta - blistr - -; 9901959 - 1 x 24 tableta - blistr - -; 9901960 - 1 x 28 tableta - blistr - -; 9901961 - 1 x 30 tableta - blistr - -; 9901962 - 1 x 32 tableta - blistr - -; 9901963 - 1 x 36 tableta - blistr - -; 9901964 - 1 x 40 tableta - blistr - -; 9901965 - 1 x 42 tableta - blistr - -; 9901966 - 1 x 44 tableta - blistr - -; 9901967 - 1 x 48 tableta - blistr - -; 9901968 - 1 x 50 tableta - blistr - -; 9901969 - 1 x 52 tableta - blistr - -; 9901970 - 1 x 56 tableta - blistr - -; 9901971 - 1 x 60 tableta - blistr - -; 9901972 - 1 x 64 tableta - blistr - -; 9901973 - 1 x 68 tableta - blistr - -; 9901974 - 1 x 70 tableta - blistr - -; 9901975 - 1 x 72 tableta - blistr - -; 9901976 - 1 x 76 tableta - blistr - -; 9901977 - 1 x 80 tableta - blistr - -; 9901978 - 1 x 84 tableta - blistr - -; 9901979 - 1 x 88 tableta - blistr - -; 9901980 - 1 x 92 tableta - blistr - -; 9901981 - 1 x 96 tableta - blistr - -; 9901982 - 1 x 98 tableta - blistr - -; 9901983 - 1 x 100 tableta - blistr - -; 9901984 - 1 x 104 tableta - blistr - -; 9901985 - 1 x 106 tableta - blistr - -; 9901986 - 1 x 108 tableta - blistr - -; 9901987 - 1 x 112 tableta - blistr - -; 9901988 - 1 x 116 tableta - blistr - -; 9901989 - 1 x 120 tableta - blistr - -; 9901990 - 1 x 140 tableta - blistr - -; 9901991 - 1 x 150 tableta - blistr - -; 9901992 - 1 x 180 tableta - blistr - -; 9901993 - 1 x 200 tableta - blistr - -; 9901994 - 1 x 204 tableta - blistr - -; 9901995 - 1 x 206 tableta - blistr - -; 9901996 - 1 x 208 tableta - blistr - -; 9901997 - 1 x 250 tableta - blistr - -; 9901998 - 1 x 280 tableta - blistr - -; 9901999 - 1 x 300 tableta - blistr - -; 9902000 - 1 x 500 tableta - blistr - -; 9902001 - 1 x 1000 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/113/12-C
 • Datum autorizace:
 • 26-10-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Prazitel Plus XL tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

Loughrea

Co. Galway

Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prazitel Plus XL tablety pro psy

Praziquantelum, Pyrantelum, Febantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta s aroma vepřového masa obsahuje praziquantelum 175 mg, pyranteli embonas 504 mg

(ekvivalentní 175 mg pyrantelum) a 525 mg febantelum.

Žlutá podlouhlá tableta s rýhou na obou stranách.

Tablety lze dělit na dvě stejné části.

4.

INDIKACE

Dospělí psi: Léčba smíšených invazí způsobených hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů

Hlístice

Škrkavky: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a stádia těsně před dosažením dospělosti)

Měchovci: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dospělci)

Tenkohlavci: Trichuris vulpis (dospělci)

Tasemnice

Tasemnice: Echinococcus spp., (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp.,

(T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (dospělci a vývojové formy)

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat současně se sloučeninami piperazinu, protože anthelmintický účinek pyrantelu a

piperazinu může být antagonistický.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi vzácně byly pozorovány gastrointestinální poruchy (průjem, zvracení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky a jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

Frekvence nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- méně časté (u více než 1, ale méně než 10 z 1 000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro perorální podání.

Doporučené dávkování: 15 mg/kg ž.hm. febantelu, 5 mg/kg pyrantelu (což odpovídá 14,4 mg/kg

pyrantel-embonátu) a 5 mg/kg prazikvantelu. Toto množství je ekvivalentní 1 tabletě přípravku

Prazitel Plus XL na 35 kg živé hmotnosti.

Psům o živé hmotnosti větší než 35 kg podávejte 1 tabletu Prazitel Plus XL plus odpovídající

množství tablet Prazitel Plus ekvivalentních 1 tabletě na 10 kg živé hmotnosti.

Psům vážícím zhruba 17,5 kg živé hmotnosti podávejte ½ tablety Prazitel Plus XL.

Tablety lze podat přímo nebo zamíchané do krmiva. Hladovka není před léčbou ani po ní nutná.

Dávkovací tabulka:

Živá hmotnost (kg)

Počet tablet

Zhruba 17,5 kg

½ Prazitel Plus XL tablety

31-35 kg

1 Prazitel Plus XL tableta

36-40 kg

1 Prazitel Plus XL tableta plus ½

Prazitel Plus tablety

41-45 kg

1 Prazitel Plus XL tableta plus 1

Prazitel Plus tableta

46-50 kg

1 Prazitel Plus XL tableta plus 1½

Prazitel Plus tablet

51-55 kg

1 Prazitel Plus XL tableta plus 2

Prazitel Plus tablety

56-60 kg

1 Prazitel Plus XL tableta plus 2½

Prazitel Plus tablet

61-65 kg

1 Prazitel Plus XL tableta plus 3

Prazitel Plus tablety

66-70 kg

2 Prazitel Plus XL tablety

Pokud existuje riziko reinfestace, je třeba se poradit s veterinárním lékařem ohledně potřeby a frekvence

opakovaného podávání přípravku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aby bylo zaručeno podání správné dávky, musí být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost.

Doba použitelnosti polovin tablet: 14 dní

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti zbylých polovin tablet: 14 dní.

Zbylé nepoužité poloviny tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v kartonové krabičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat současně se sloučeninami piperazinu, protože anthelmintický účinek pyrantelu a

piperazinu může být antagonistický.

Souběžné použití s dalšími cholinergickými sloučeninami může být toxické.

Opětovné zamoření tasemnicemi je jisté, pokud nedojde k regulaci mezihostitelů, jako jsou blechy,

myši atd.

U ovcí a potkanů byl prokázán teratogenní účinek přisuzovaný vysokým dávkám febantelu. U fen

v rané fázi březosti nebyly provedeny žádné studie. Použití tohoto přípravku během březosti by mělo

následovat až po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Použití tohoto přípravku není doporučeno u fen během prvních 4 týdnů březosti. Nepřekračujte

stanovenou dávku při léčbě březích fen.

Je nutno vyvarovat se následujících postupů, protože zvyšují riziko rozvoje rezistence a nakonec

mohou vést k neúčinnosti léčby:

Příliš časté a opakované používání anthelmintik ze stejné skupiny po delší dobu.

Poddávkování z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti nebo chybného podání přípravku.

Upozornění pro uživatele:

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

praktickému lékaři.

V zájmu dobré hygieny by si lidé, kteří tablety podávají přímo psovi nebo je přidávají do psího jídla,

měli následně umýt ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72,

76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250,

280, 300, 500 nebo 1000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

29-6-2018

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Active substance: Fipronil/ S-methoprene/ Eprinomectin/ Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4164 of Fri, 29 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Active substance: Emodepside / Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3405 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety