PHARMATON GERIAVIT

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PHARMATON GERIAVIT Měkká tobolka
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MULTIVITAMINY, JINÉ KOMBINACE
 • Přehled produktů:
 • PHARMATON GERIAVIT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 86/ 324/91-C
 • Datum autorizace:
 • 23-07-2013
 • EAN kód:
 • 8590347100676
 • Poslední aktualizace:
 • 24-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.:  sukls103021/2011 

a sp.zn.: sukls17876/2013 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

PHARMATON GERIAVIT 

Měkké tobolky  

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 8 – 12 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 

s lékařem.  

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je PHARMATON GERIAVIT a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PHARMATON GERIAVIT užívat 

3.  Jak se PHARMATON GERIAVIT užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak PHARMATON GERIAVIT uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je PHARMATON GERIAVIT a k čemu se používá 

PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu 

G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecithinu. 

Výtažek z ženšenu G115 je získáván speciálním postupem z kořenů pravého ženšenu (Panax Ginseng 

C. A. Meyer). Má stálý (=standardizovaný) obsah účinných látek. 

Standardizovaný extrakt z ženšenu G 115 Pharmaton zvyšuje všeobecnou úroveň buněčné aktivity, 

což se projevuje posílením tělesných a duševních funkcí. Ovlivňuje celou řadu nepříznivých projevů 

jako např. únavu, stavy slabosti a vyčerpání, nedostatečné soustředění. 

Tyto příznaky se projevují zejména u starších a nemocných lidí, u osob závislých na jednostranných 

dietách, u osob podstupujících redukční dietu, stejně jako u těch, kteří jsou vystaveni stresu nebo 

zvýšené tělesné zátěži apod. 

Vitaminy, minerální látky a stopové prvky jsou životně důležité látky, které si tělo nedokáže samo 

vytvořit. Jejich dávkování v přípravku PHARMATON GERIAVIT odpovídá denní potřebě lidského 

organismu. Vitaminy, minerální látky a stopové prvky upravují a předcházejí poškození buněčné 

látkové výměny v okamžicích jejich zvýšené potřeby. Snížený přísun těchto látek může vést 

k tělesnému a duševnímu vyčerpání, zvýšené únavnosti, poklesu vitality, snížení odolnosti organismu, 

zpomalení rekonvalescence po nemoci. Komplex obsažených vitaminů B je nezbytný pro normální 

průběh metabolických funkcí. 

PHARMATON GERIAVIT se užívá 

  při stavech vyčerpání (např. vyvolaných stresovými situacemi), únavě, pocitech slabosti, snížené 

koncentraci a snížené duševní vnímavosti 

  při nevyvážené nebo nedostatečné výživě, při nechutenství, v době rekonvalescence a pro posílení 

celkové odolnosti 

  pro zmírnění obecných příznaků stárnutí  

  k prevenci nedostatku vitaminů a minerálních látek 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PHARMATON GERIAVIT užívat  

Neužívejte PHARMATON GERIAVIT: 

-  jestliže jste alergický(á)  na léčivé látky přípravku PHARMATON GERIAVIT nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku 

-  jestliže jste alergický(á) na sóju nebo arašídy (podzemnicový olej) 

-  jestliže trpíte poruchami látkové přeměny vápníku (zvýšená hladina vápníku v  krvi nebo zvýšené 

vylučování vápníku močí) 

-  při předávkování vitamínem A nebo D 

-  při poruchách funkce ledvin 

-  v průběhu léčby retinoidy (léčba akné) nebo vitaminem D 

-  jestliže trpíte vzácnými vrozenými onemocněními, při nichž nemohou být užívány některé 

pomocné látky (viz bod Důležité informace o některých složkách přípravku PHARMATON 

GERIAVIT) 

Upozornění a opatření 

O vhodnosti současného užívání přípravku PHARMATON GERIAVIT s dalšími přípravky 

obsahujícími vitaminy (především vitaminy A a D) nebo minerály se poraďte s lékařem.  

Další léčivé přípravky a přípravek PHARMATON GERIAVIT 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

Pokud užíváte antikoagulancia (léky proti srážení krve) nebo jiné přípravky s ženšenem, poraďte se 

s lékařem, než začnete užívat přípravek PHARMATON GERIAVIT, protože účinek přípravků může 

být vzájemně ovlivněn. Před plánovaným chirurgickým zákrokem se doporučuje přerušit užívání 

ženšenu nejméně 1 týden předem. 

Pokud užíváte tetracyklinová antibiotika, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat přípravek 

PHARMATON GERIAVIT. Současné užívání solí železa s tetracyklinovými antibiotiky (tetracyklin, 

doxycyklin, minocyklin), může vést ke snížení vstřebávání antibiotik a také solí železa. 

Vitamin B

 se může vzájemně ovlivňovat s levodopou (léčivo užívané při léčbě Parkinsonovy 

nemoci).  

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V průběhu těhotenství 

a kojení lze PHARMATON GERIAVIT užívat pouze po poradě s lékařem.  

Studie plodnosti nebyly u pacientů prováděny. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Studie vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly prováděny. 

Důležité informace o některých složkách přípravku PHARMATON GERIAVIT  

PHARMATON GERIAVIT obsahuje 26 mg monohydrátu laktosy v maximální doporučené denní 

dávce. 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 

léčivý přípravek užívat. 

Tento přípravek obsahuje podzemnicový olej, sójový olej a sójový lecithin. Jestliže jste alergičtí na 

arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek. 

Tento přípravek obsahuje sodnou sůl propylparabenu a sodnou sůl ethylparabenu. Může způsobit 

alergické reakce (pravděpodobně opožděné). 

Informace pro diabetiky: 1 tobolka přípravku obsahuje 10 mg sacharidů. 

3.  Jak se PHARMATON GERIAVIT užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená denní dávka pro dospělé osoby je 1 tobolka užívaná spolu s jídlem, nejlépe při snídani. 

Dávkování pro starší osoby není třeba speciálně upravovat.  

Přípravek není vhodný pro děti do 12 let. 

Tobolky se polykají celé a zapíjejí se trochou tekutiny. Máte-li potíže se spolknutím, tobolku 

rozřízněte a její obsah vymačkejte na lžíci. Pro zlepšení chuti můžete smíchat s vhodnou poživatinou. 

PHARMATON GERIAVIT je vhodný i pro diabetiky.    

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku PHARMATON GERIAVIT, než jste měl(a) 

Důležité je dodržovat dávkování uvedené na obale přípravku.  

Toxické účinky přípravku podávaného ve vysokých dávkách (předávkování) jsou dány toxickým 

účinkem v tucích rozpustných vitaminů A a D. Dlouhodobé každodenní užívání většího množství 

(odpovídající více než 5 tobolkám) může způsobit příznaky chronické otravy, jako zvracení, bolest 

hlavy, ospalost a průjem. K projevům akutního předávkování dochází při užití ještě vyšších dávek. 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i PHARMATON GERIAVIT nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

Poruchy nervového systému: 

Časté (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): závratě 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů): pocit na zvracení, zvracení 

Méně časté (u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů): průjem 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): bolesti žaludku 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): vyrážka, svědění 

Poruchy imunitního systému: 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): reakce přecitlivělosti 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak PHARMATON GERIAVIT uchovávat 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  

PHARMATON GERIAVIT nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za 

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu. 

  

6.  Obsah balení a další informace 

Co PHARMATON GERIAVIT obsahuje 

Léčivými látkami jsou (v 1 tobolce):  

Ginseng extractum siccum normatum  40,0 mg 

odp. ginsenosida                                                                                                         1,6 mg 

Extrahováno směsí ethanol 96% : voda, 40 : 60 

Deanoli tartras   26,0 mg 

Vitaminum A densatum oleosum    1,2 mg    (4000 IU) 

Ergocalciferolum (vitamin D2)  0,01 mg  (400 IU) 

Tocoferoli alfa acetas (vitamin E)   10,0 mg 

Thiamini nitras (vitamin B1)  2,0 mg 

Riboflavinum (vitamin B2)   2,0 mg 

Pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6)   1,0 mg 

Cyanocobalaminum (vitamin B12)     0,001 mg 

Calcii pantothenas    10,0 mg 

Nicotinamidum   15,0 mg 

Acidum ascorbicum (vitamin C)   60,0 mg 

Rutosidum trihydricum   20,0 mg 

Fluoridum (jako calcii fluoridum)  0,2 mg 

Kalium (jako kalii sulfas)  8,0 mg 

Cuprum (jako cupri sulfas)  1,0 mg 

Manganum (jako mangani sulfas)  1,0 mg 

Magnesium (jako magnesii sulfas siccatus)  10,0 mg 

Ferrum (jako ferrosi sulfas hydricus)  10,0 mg 

Zincum (jako zinci oxidum)  1,0 mg 

Calcium (jako calcii hydrogenophosphas  E 341)  90,3 mg 

Phosphorus (jako calcii hydrogenophosphas  E 341)  70,0 mg 

Lecithinum   50,0 mg 

Sojae lecithinum  16,0 mg  

Pomocnými látkami jsou: 

Monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý (součást Ginseng extractum siccum normatum), 

směs vosků (žlutý vosk hydrogenovaný a částečně hydrogenovaný sójový olej), čištěný řepkový olej,  

ethylvanilin, podzemnicový olej (nosič pro vitamin A a D2), želatina, glycerol 85%, sodná sůl  

propylparabenu, sodná sůl ethylparabenu, černý oxid železitý E 172, červený oxid železitý E 172. 

Jak PHARMATON GERIAVIT vypadá a co obsahuje toto balení 

Měkké tobolky – hnědé, měkké, hladké, lesklé želatinové tobolky s vůní vanilky, obsahující hnědou 

homogenní suspenzi slabého zápachu v hnědé skleněné lahvičce s kovovým uzávěrem, krabička 

Velikost balení: 30, 100 tobolek  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo 

Výrobce 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

26.2.2014