PANOLOG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PANOLOG
 • Léková forma:
 • Mast
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PANOLOG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Antiinfectives
 • Přehled produktů:
 • 9999509 - 1 x 7.5 ml - láhev - AL; 9999510 - 1 x 15 ml - láhev - AL; 9999511 - 1 x 100 ml - lahvička - plast; 9904977 - 1 x 7.5 ml - láhev - AL; 9904978 - 1 x 15 ml - láhev - AL; 9904979 - 1 x 100 ml - lahvička - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/924/92-C
 • Datum autorizace:
 • 30-12-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PANOLOG mast

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Elanco Europe Ltd., Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, RG24 9NL, Spojené království

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Elanco France SAS, 26, Rue de la Chapelle, F-68330 Huningue, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PANOLOG mast

Nystatinum

Neomycinum

Thiostreptonum

Triamcinoloni acetonidum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1ml přípravku obsahuje:

Léčivé látky:

Nystatinum

100 000 IU

Neomycinum

2,5 mg (ut sulfas 3,68 mg)

Thiostreptonum

2 500 IU

Triamcinoloni acetonidum

1,0 mg

4.

INDIKACE

Léčba akutního a chronického zánětu zevního zvukovodu psů a koček, zánětu análních žlázek,

interdigitálních

dermatitid,

zánětlivých

dermatóz,

suchých

nebo

exsudativních

dermatitid

doprovázených bakteriální nebo mykotickou infekcí, a ekzémů psů a koček.

5.

KONTRAINDIKACE

Perforace ušního bubínku, popáleniny, hluboké a hnisavé rány, abscesy a systémové infekce (např.

lymfadenitida).

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY*

U citlivých zvířat se mohou po dlouhodobé léčbě vyskytnout lokální, vzácně i celkové reakce.

Ve velmi vzácných případech může použití přípravku souviset s hluchotou, která je téměř vždy

dočasná a vyskytuje se hlavně u geriatrických psů. V takovém případě se musí léčba ukončit.

Může

dojít

k alergické

reakci

neomycin.

očekávat

zkříženou

reakci

jinými

aminoglykosidovými antibiotiky. Jen zřídka lze pozorovat alergickou reakci na nystatin.

*- Velmi časté (více než 1 z 10 zvířat vykazujících nežádoucí účinek/účinky v průběhu jednoho

ošetření)

- Časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100)

- Neobvyklé (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1 000)

- Vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10 000)

- Velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10 000)

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Otitis externa: Po vyčistění ucha, odstranění ušního mazu se aplikuje 3 - 5 kapek přípravku 1 - 3krát

denně. Podle postupu hojení lze snížit počet ošetření na 1krát denně nebo každý 2. - 4. den 1krát

denně.

Zánět análních žlázek: Přípravek se vytlačí do análních žlázek a vyprázdní za 12 - 24 hodin

působení. Ošetření se opakuje podle potřeby.

Dermatózy a ekzémy: Po očistění postiženého místa se přípravek aplikuje v tenké vrstvě 1 - 2krát

denně a opakuje do vymizení příznaků.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou nutná.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat.

V případě poruch sluchu nebo rovnovážného ústrojí v průběhu léčby, přerušte používání přípravku a

informujte veterinárního lékaře.

Může se objevit senzitivita k neomycinu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům.

Kortikosteroidy mohou po opakovaném kontaktu a rozsáhlém zasažení způsobit poškození kůže. Při

aplikaci přípravku používejte ochranné rukavice.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Velké dávky triamcinolonu podávané delší dobu mohou vést k adrenální nedostatečnosti.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

100 ml, 15 ml, 7,5 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím držitele

rozhodnutí o registraci.