Advertisement

PANADOL PRO DĚTI

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PANADOL PRO DĚTI Perorální suspenze 24MG/ML
 • Dávkování:
 • 24MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100ML II Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PANADOL PRO DĚTI Perorální suspenze 24MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL
 • Přehled produktů:
 • PANADOL PRO DĚTI 24 MG/ML JAHODA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 07/ 261/92-C
 • EAN kód:
 • 8590335010215
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70513/2011 a příloha ke 

sp.zn.sukls35935/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE 

PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24 MG/ML  

Perorální suspenze 

 (paracetamolum) 

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.  

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však PANADOL PRO 

DĚTI JAHODA 24 mg/ml   musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám  co nejvíce 

prospěl. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst   

       znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud  se  příznaky  onemocnění  zhorší  nebo  se  nezlepší  do  3  dnů  musíte  se 

poradit se s lékařem. Dětem od 3 měsíců nepodávejte přípravek bez porady s 

lékařem déle než 3 dny. Děti ve věku 2-3 měsíce viz bod 3 (upozornění). 

  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo    

      pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této    

      příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 

  PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24 mg/ml  je v této příbalové informaci 

uveden též jako PANADOL PRO DĚTI. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je PANADOL PRO DĚTI a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PANADOL PRO DĚTI užívat  

3.  Jak se PANADOL PRO DĚTI užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak PANADOL PRO DĚTI uchovávat  

6.  Další informace 

1. Co je PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24 mg/ml  a k čemu se používá 

PANADOL PRO DĚTI obsahuje paracetamol – látku proti bolesti (analgetikum) a ke 

snížení horečky (antipyretikum). Má jahodovou příchuť a neobsahuje alkohol. 

PANADOL PRO DĚTI nedráždí žaludek a snadno se dětem podává. Paracetamol se 

po podání rychle vstřebává, účinek se dostavuje do 30 minut, vrcholí zhruba za 2 

hodiny po podání a odeznívá během 4 hodin. PANADOL PRO DĚTI je určen ke 

snížení horečky a bolesti provázející chřipku, nachlazení, infekční onemocnění 

dětského věku ( např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a 

očkování. PANADOL PRO DĚTI je též vhodný k tlumení bolesti provázející 

prořezávání zoubků a bolesti zubů. 

PANADOL  PRO  DĚTI    je  vhodný  pro  děti  od  3  měsíců  do  12  let.  Ke  snížení 

horečky po očkování může být podán dětem od 2 měsíců. 

  

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PANADOL PRO DĚTI užívat 

Neužívejte přípravek PANADOL PRO DĚTI  

-  při alergii (přecitlivělosti) na paracetamol nebo na kteroukoli složku přípravku    

-  při žloutence  

-  při těžkém jaterním selhávání 

-  při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek) 

PANADOL PRO DĚTI obsahuje paracetamol a proto se nesmí podávat současně 

s jinými léky, které obsahují paracetamol nebo které poškozují činnost jater.  

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PANADOL PRO DĚTI  je zapotřebí 

-  podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater  

-  podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním ledvin  

-  při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy  

Pokud Vaše dítě trpí některým z výše uvedených onemocnění musíte se o vhodnosti 

užívání přípravku předem poradit s lékařem.  

Přípravek není určen dětem do 3 měsíců s výjimkou snížení horečky po očkování, kde 

může být podán dětem od 2 měsíců. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Účinky přípravku PANADOL PRO DĚTI a účinky jiných současně užívaných léků se 

mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech 

lécích, které Vaše dítě současně užívá nebo je užívalo v nedávné době a to i o lécích, 

které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

Závažné lékové interakce jsou u paracetamolu vzácné. Současné dlouhodobé užívání 

PANADOLu PRO DĚTI s některými léky na spaní, proti epilepsii a některých 

antibiotik může vést k poškození funkce jater. Metoklopramid nebo domperidon může 

zvýšit rychlost vstřebávání paracetamolu, cholestyramin ji může snížit. Při 

pravidelném dlouhodébém užívání paracetamolu může být zvýšen účinek léků 

snižujících srážlivost krve (warfarin nebo jiné kumarinové přípravky) s následným 

zvýšením rizika krvácivých projevů. Občasné užívání nemá významný vliv. Současné 

dlouhodobé užívání PANADOLu PRO DĚTI a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších 

nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin. 

Není  vhodné  kombinovat  paracetamol  s  látkami  poškozujícími  játra.  Některé  látky 

zvyšující činnost oxidačních enzymů v játrech (rifampicin, fenobarbital) mohou zvýšit 

toxicitu paracetamolu. 

Užívání přípravku PANADOL PRO DĚTI s jídlem a pitím 

PANADOL PRO DĚTI  je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý nesmí 

jej  užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu.  

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Přípravek se může podávat nezávisle na 

jídle.  

Těhotenství a kojení 

Přípravek  je  určen  pro  děti.  Z  bezpečnostních  důvodů  však  uvádíme  i  informace 

týkající se těhotenství a kojení.  

Jste-li  těhotná  nebo  kojíte  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve  než 

začnete užívat jakýkoli lék. 

Těhotné  ženy  mohou  přípravek  užívat  po  poradě  s lékařem.  Při  kojení  je  možné 

přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.    

  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek  je  určen  pro  děti.  Pokud  by  však  přípravek  užíval  dospělý  uvádíme 

následující informaci:  

PANADOL PRO DĚTI nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku PANADOL PRO DĚTI  

Přípravek  obsahuje  parabeny,  v  důsledku  toho  může  způsobit  alergické  reakce 

(pravděpodobně zpožděné). 

Přípravek  obsahuje  sorbitol.  Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  Vaše  dítě  nesnáší  některé 

cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek dítěti podávat. 

3. Jak se PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24mg/ml užívá  

Vždy užívejte PANADOL PRO DĚTI přesně podle pokynů této příbalové informace. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek je určen pro perorální podání.     

Před použitím lahev protřepejte. 

Doporučené dávkování: 

Hmotnost dítěte                                                    věk                            dávka (ml) 

      6 - 8 kg                                       3 – 6 měsíců               4,0 

      8 - 10 kg          6 – 12 měsíců               5,0 

    10 - 13 kg          1 - 2 roky               7,0 

    13 - 15 kg          2 – 3 roky                         9,0 

    15 - 21 kg          3 – 6  let              10,0 

    21 - 29 kg          6 – 9 let              14,0 

    29 - 42 kg          9 – 12 let              20,0 

Pokud lékař nedoporučí jinak určete správnou dávku přípravku pomocí uvedené 

tabulky podle hmotnosti dítěte. Pokud si nejste jisti váhou dítěte určete dávku podle 

věku dítěte. Přiložený dávkovací aplikátor vložte do lahve, otočte dnem vzhůru a 

natahujte suspenzi do aplikátoru dokud se na stupnici na modrém pístu neobjeví 

požadované množství nad horním okrajem průhledného pláště aplikátoru. Potom 

otočte lahvičku opět dnem dolů a vytáhněte aplikátor ven (viz obrázek). 

Aplikátor vložte dítěti do úst, zatlačte na píst a pomalu vstříkněte. Je-li stanovená 

dávka větší než 10 ml, odměření podle potřeby opakujte. 

Po použití aplikátor propláchněte teplou vodou a nechte vyschnout. 

Přípravek může být podáván opakovaně podle potřeby, dávku lze opakovat nejdříve 

po 6 hodinách. Jednotlivá dávka pro děti od 3 měsíců do 12 let je 10-15 mg/kg. 

Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí do 6 let, 

1500 mg u dětí od 6 do 12 let s hmotností 21-25 kg a 2000 mg při hmotnosti 26-40 

kg.  

U pacientů se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař. 

Upozornění: Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného 

poškození jater.  

Bez porady s lékařem nepodávejte tento přípravek dítěti déle než 3 dny. Jestliže 

příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. 

Děti od 2 do 3 měsíců mohou užívat přípravek pouze ke snížení horečky po očkování. 

Doporučená jednotlivá dávka je 2,5 ml. Podávají se maximálně 2 dávky s odstupem 

nejméně 6 hodin. Přetrvává-li zvýšená teplota i po druhé dávce PANADOLu PRO 

DĚTI je třeba vyhledat lékaře, který určí další léčbu.  

Jestliže se vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve než PANADOL 

PRO DĚTI začnete dítěti podávat. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a) 

Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na 

zvracení, zvracením a bledostí nebo při náhodném požití přípravku dítětem 

kontaktujte ihned svého lékaře  nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim 

požité balení a tuto příbalovou informaci. 

  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek  

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou 

dávku  přípravku,  jakmile  si  vzpomenete,  a  případnou  další  dávku  užijte  s časovým 

odstupem uvedeným v bodě 3. výše. 

4. Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky, může mít i PANADOL PRO DĚTI nežádoucí   účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Přípravek PANADOL PRO DĚTI je při dodržování doporučeného dávkování 

poměrně dobře snášen, ale může se vyskytnout kožní vyrážka, vzácně zúžení 

průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby. Při případném výskytu těchto nebo 

jiných neobvyklých reakcí přestaňte přípravek dítěti podávat a poraďte se s lékařem. 

5. Jak PANADOL PRO DĚTI  uchovávat 

Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 30° C. Chraňte před mrazem.  

Po prvním otevření je doba použitelnosti 1 rok. 

PANADOL PRO DĚTI nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na 

obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato 

opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Další informace 

Co PANADOL PRO DĚTI JAHODA  24mg/ml obsahuje 

Léčivá látka: paracetamolum 24 mg v 1 ml suspenze 

- Pomocné látky jsou:  kyselina jablečná L-forma, xanthanová klovatina, jahodové 

aroma, nekrystalizující sorbitol 70%, roztok maltitolu, směs sodných solí parabenů,  

karbomer 974 P, dinatrium-edetát, hydroxid sodný, sukralosa, draselná sůl 

acesulfamu, čištěná voda 

Jak PANADOL PRO DĚTI vypadá a co obsahuje balení 

PANADOL  PRO  DĚTI  je   bezbarvá  až  bílá  nebo  nahnědlá  průsvitná  suspenze 

s jahodovou  příchutí.  

Druh obalu: 

Hnědá PET lahvička s bílým PP dětským bezpečnostním a pojistným uzávěrem 

s HDPE vložkou a PE vložkou v hrdle lahvičky pro použití dávkovacího aplikátoru, 

10 ml pístový dávkovací aplikátor (bílý PE píst a bezbarvá průhledná PP pipeta 

dělená modře po 0,5 ml), krabička. Velikost balení 60 ml, 100 ml a 200 ml. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Výrobcem přípravku je Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle, 

Hérouville-Saint Clair, Francie 

  

Držitelem  rozhodnutí  o  registraci  je    GlaxoSmithKline  Consumer  Healthcare, 

GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,Velká Británie     

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  4.4.2012  

23-3-2018

Poppies International, Inc. Recalls Delizza Belgian Custard Cream Mini Eclairs 30 Count, Due to Potential Health Risks

Poppies International, Inc. Recalls Delizza Belgian Custard Cream Mini Eclairs 30 Count, Due to Potential Health Risks

Poppies International, Inc. of Battleboro, NC is issuing a voluntary recall of selected products that were made during March 5-9, 2018 because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short term symptoms such as fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrh...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2018

Limited Production of Two Varieties of Milo’s Kitchen® Dog Treats Voluntarily Recalled Due to Potentially Elevated Levels of Thyroid Hormone

Limited Production of Two Varieties of Milo’s Kitchen® Dog Treats Voluntarily Recalled Due to Potentially Elevated Levels of Thyroid Hormone

The J.M. Smucker Company today announced a limited, voluntary recall of specific lots of two varieties of Milo’s Kitchen® dog treats, distributed nationally, because the products potentially contain elevated levels of beef thyroid hormone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2018

PDX Aromatics Issues Second Expanded Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics Issues Second Expanded Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics, DBA Kraken Kratom, Phytoextractum, and Soul Speciosa, is again expanding the scope of their 3/9/2018 and 3/15/2018 voluntary recalls to include certain red vein and green vein kratom powder and capsule products because they have the potential to be contaminated with Salmonella. The second expanded recall is being initiated in response to additional positive findings of Salmonella associated with PDX Aromatics’ products following the FDA’s investigation.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-3-2018

BD Updates Instructions for Use for Certain BD Vacutainer® Blood Collection Tubes

BD Updates Instructions for Use for Certain BD Vacutainer® Blood Collection Tubes

BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), a leading global medical technology company, today announced it is updating the instructions for use of certain BD Vacutainer® tubes as part of its quality process to ensure that customers understand the appropriate uses of these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-3-2018

5 Things to Know About Breast Implants

5 Things to Know About Breast Implants

The U.S. Food and Drug Administration regulates breast implants as medical devices. Learn about the risks of these products, and consider this advice.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-3-2018

Piggie Park Enterprises Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Wheat and Soy in Maurice's Southern Gold Honey Sauce

Piggie Park Enterprises Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Wheat and Soy in Maurice's Southern Gold Honey Sauce

Piggie Park Enterprises Inc. is recalling Maurice’s Southern Gold Honey Sauce manufactured in the past two years (March 11, 2016 thru March 11, 2018), because it contains undeclared wheat and soy. People who have an allergy or severe sensitivity to wheat or soy run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2018

Piggie Park Enterprises Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Wheat and Soy in Gourmet Carolina Gold Honey Sauce

Piggie Park Enterprises Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Wheat and Soy in Gourmet Carolina Gold Honey Sauce

Piggie Park Enterprises Inc. is recalling Gourmet Carolina Gold Honey Sauce manufactured in the past two years (March 11, 2016 thru March 11, 2018), because it contains undeclared wheat and soy. People who have an allergy or severe sensitivity to wheat or soy run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2018

Radagast Pet Food, Inc. Voluntarily Recalls One Lot of Rad Cat Raw Diet Free-Range Chicken and One Lot of Free-Range Turkey Recipe Because of Possible Health Risk

Radagast Pet Food, Inc. Voluntarily Recalls One Lot of Rad Cat Raw Diet Free-Range Chicken and One Lot of Free-Range Turkey Recipe Because of Possible Health Risk

Radagast Pet Food, Inc. of Portland, OR is recalling one lot of Free-Range Chicken and one lot of Free-Range Turkey Recipe because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes can affect animals eating the products and there is risk to humans from handling contaminated pet products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on efforts to reduce tobacco use, especially among youth, by exploring options to address the role of flavors ‒ including menthol ‒ in tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on efforts to reduce tobacco use, especially among youth, by exploring options to address the role of flavors ‒ including menthol ‒ in tobacco products

FDA takes steps to reduce tobacco use, especially among youth, by exploring options to address the role of flavors ‒ including menthol ‒ in tobacco products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-3-2018

Twelve Haggen Stores Voluntarily Recall Select Deli Products in Cooperation with Taylor Farms’ Onion Recall Due to Possible <em>Salmonella</em> Contamination

Twelve Haggen Stores Voluntarily Recall Select Deli Products in Cooperation with Taylor Farms’ Onion Recall Due to Possible <em>Salmonella</em> Contamination

In cooperation with the Taylor Farms recall of diced yellow onions that may be contaminated with Salmonella, 12 Haggen stores are voluntarily recalling deli products that contain raw Taylor Farms brand diced yellow onions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-3-2018

Oregon Food Bank Voluntarily Recalls Nutritional Yeast

Oregon Food Bank Voluntarily Recalls Nutritional Yeast

Oregon Food Bank is voluntarily recalling 1,219 pounds of nutritional yeast, which was donated to the food bank. No illness has been reported but it was donated at the same time as two other recalled products -- chia and pumpkin seeds.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-3-2018

PDX Aromatics Expands Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics Expands Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics, DBA Kraken Kratom, Phytoextractum, and Soul Speciosa, is expanding the scope of their 3/9/2018 voluntary recall of certain kratom white vein powder and capsule products and red vein powder products because they have the potential to be contaminated with Salmonella. The expanded recall is being initiated in response to additional positive findings of Salmonella associated with Aromatics' products following the FDA initial investigation.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Chris’s Cookies Recalls Chocolate Chip Cookies Due to Undeclared Peanuts

Chris’s Cookies Recalls Chocolate Chip Cookies Due to Undeclared Peanuts

Teterboro, NJ (March 15, 2018) - Chris’s Cookies has recalled one lot of its Trader Joe’s Chocolate Chip Cookie 12 Oz (340g) Bags (Barcode#: 0068 0752) after a report that Peanut Butter Chocolate Chip Cookies were discovered in a Chocolate Chip Cookie Bag, and therefore the product may contain undeclared peanuts. People who have an allergy to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they eat this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Alka-Seltzer Plus Products: Recall - Ingredients on Front Sticker May Not Match Product in Carton

Alka-Seltzer Plus Products: Recall - Ingredients on Front Sticker May Not Match Product in Carton

Consumers may ingest a product to which they may have an allergy or anaphylactic reaction, an ingredient which may be contraindicated for their condition or they intend to otherwise avoid, with potential for serious health consequences.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Bayer Issues Voluntary Recall of Alka-Seltzer Plus® Products

Bayer Issues Voluntary Recall of Alka-Seltzer Plus® Products

Bayer is voluntarily recalling Alka-Seltzer Plus® packages that: • Were sold only in the U.S. at Walmart, CVS, Walgreens and Kroger (including Dillons Food Stores, Fred Meyer, Fry’s Food Stores, Ralphs, King Soopers and Smith’s Food and Drug) after February 9, 2018. • Can be identified by checking the Bayer logo located on the lower left corner of the front of the carton. If the logo has an orange or green background, the product is included in the recall (please see attached photos). The affected...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Tobacco and related products

Tobacco and related products

The Tobacco Products Directive (2014/40/EU) lays down rules relating to the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products (other smoking products, vaping products). While it does not establish a marketing authorisation system, the Directive requires manufacturers and importers to declare these products to the competent authorities of the Member States before they can be marketed. Their composition, emissions, toxicological data on the ingredients, in-depth studies for certain additiv...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

15-3-2018

Handi-Craft Company recalls various Dr. Brown's Lovey Pacifier & Teether Holders

Handi-Craft Company recalls various Dr. Brown's Lovey Pacifier & Teether Holders

Repeated use and wear of the product can cause the pacifier ribbons to fray and/or unravel, allowing the snaps to inadvertently detach from the ribbon and pose a potential choking hazard.

Health Canada

15-3-2018

Louis Garneau Sports Inc. recalls Course LG1261 Cycling Helmets

Louis Garneau Sports Inc. recalls Course LG1261 Cycling Helmets

The plastic shell on the helmet can weaken over time causing the product to fail head impact testing. In the event of an accident, the helmet could fail to prevent head injuries, posing a hazard to consumers.

Health Canada

23-3-2018

News and press releases: Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 19-22 March 2018

News and press releases: Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 19-22 March 2018

Six medicines recommended for approval, including one orphan

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

CLOTRIMAZOLE Cream [Kareway Product, Inc.]

CLOTRIMAZOLE Cream [Kareway Product, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Humanwell PuraCap Pharmaceutical (Wuhan) Co., Ltd]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Humanwell PuraCap Pharmaceutical (Wuhan) Co., Ltd]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

HEALTH MART IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

HEALTH MART IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

COAGADEX (Coagulation Factor X Human) Kit [Bio Products Laboratory Limited]

COAGADEX (Coagulation Factor X Human) Kit [Bio Products Laboratory Limited]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

APLICARE POVIDONE-IODINE PREP PAD (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC]

APLICARE POVIDONE-IODINE PREP PAD (Povidone-Iodine) Solution [Aplicare Products, LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/17/1861 (Roivant Sciences Ireland Limited)

EU/3/17/1861 (Roivant Sciences Ireland Limited)

EU/3/17/1861 (Active substance: (S)-8-{2-amino-6-[1-(5-chloro-biphenyl-2-yl)-(R)-2,2,2-trifluoro-ethoxy]-pyrimidin-4-yl}-2,8-diaza-spiro[4.5]decane-3-carboxylic acid ethyl ester) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1826 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/299/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1763 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1763 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1763 (Active substance: Tadekinig alfa) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1825 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/150/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd.)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd.)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1639 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1639 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1639 (Active substance: (1E,6E)-1,7-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-4-cyclobutylmethyl-1,6-heptadiene-3,5-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1820 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/252/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/15/1595 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/15/1595 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/15/1595 (Active substance: Live attenuated Listeria monocytogenes bioengineered with a chimeric human epidermal growth factor receptor 2 fused to a truncated form of the Lm protein listeriolysin O) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1819 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/162/15/5T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/14/1363 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Active substance: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1818 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/131/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1671 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1671 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1671 (Active substance: 2'-O-(2-methoxyethyl)phosphorothioate antisense oligonucleotide targeting the growth hormone receptor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1821 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/023/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1727 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1727 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1727 (Active substance: Recombinant human interleukin-12) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1824 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/116/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

Range of Vaginal Dryness Products Can Help Postmenopausal Women: Study

Range of Vaginal Dryness Products Can Help Postmenopausal Women: Study

Title: Range of Vaginal Dryness Products Can Help Postmenopausal Women: StudyCategory: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-3-2018

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Chewable [McKesson]

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Chewable [McKesson]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SUNMARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

SUNMARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ALGEASAN PRO (Menaquinone 7 And Cholecalciferol) Capsule [SanPharma GmbH]

ALGEASAN PRO (Menaquinone 7 And Cholecalciferol) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet [Apace Packaging, LLC]

IBUPROFEN Tablet [Apace Packaging, LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBU (Ibuprofen) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

IBU (Ibuprofen) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet [QPharma Inc]

IBUPROFEN Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

OXYGEN Gas [Home Medical Products Services, LLC]

OXYGEN Gas [Home Medical Products Services, LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

CIRCLE K IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Lil Drug Store Products, Inc]

CIRCLE K IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Lil Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

News and press releases: Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 13-15 March 2018

News and press releases: Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) meeting of 13-15 March 2018

CVMP recommends modification of the MRL for diflubenzuron in Salmonidae

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

Scientific guideline: Public consultation concerning a request for CVMP opinion under Article 30(3) of Regulation (EC) No 726/2004 on the risk for the consumer resulting from the use of diethanolamine as an excipient in veterinary medicinal products for

Scientific guideline: Public consultation concerning a request for CVMP opinion under Article 30(3) of Regulation (EC) No 726/2004 on the risk for the consumer resulting from the use of diethanolamine as an excipient in veterinary medicinal products for

The European Medicines Agency is seeking stakeholder input on any information or data that may help its Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) to reach an opinion on consumer risk from using diethanolamine as an excipient in veterinary medicines for food-producing animals.

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

MRL pending EC decision: Diflubenzuron - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits AA

MRL pending EC decision: Diflubenzuron - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits AA

On 15 March 2018, the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adopted an opinion recommending the amendment of the entry for diflubenzuron.

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

MRL pending EC decision: Isoflurane - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits

MRL pending EC decision: Isoflurane - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits

On 15 March 2018, the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adopted an opinion2 recommending the establishment of MRLs for isoflurane in porcine species and amending the existing entry for Equidae.

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

ARTHRITIS WONDER (Menthol) Cream [G2 Products LLC]

ARTHRITIS WONDER (Menthol) Cream [G2 Products LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

MURICIN (Mupirocin) Ointment [Dechra Veterinary Products]

MURICIN (Mupirocin) Ointment [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

Melatonin (Therapicon Srl)

Melatonin (Therapicon Srl)

Melatonin (Active substance: Melatonin) - Refusal of orphan designation - Commission Decision (2018)1643 of Thu, 15 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/039/17

Europe -DG Health and Food Safety

15-3-2018

Zinbryta (daclizumab)

Zinbryta (daclizumab)

Product withdrawn after overseas reports of inflammatory brain disorders

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-3-2018

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Amerisource Bergen]

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Amerisource Bergen]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement