Advertisement

PANADOL PRO DĚTI

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PANADOL PRO DĚTI Perorální suspenze 24MG/ML
 • Dávkování:
 • 24MG/ML
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100ML I Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PANADOL PRO DĚTI Perorální suspenze 24MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PARACETAMOL
 • Přehled produktů:
 • PANADOL PRO DĚTI 24 MG/ML JAHODA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 07/ 261/92-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 2b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls70513/2011 a příloha ke 

sp.zn.sukls35935/2012  

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE 

PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24 MG/ML  

Perorální suspenze 

 (paracetamolum) 

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.  

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však PANADOL PRO 

DĚTI JAHODA 24 mg/ml   musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám  co nejvíce 

prospěl. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst   

       znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud  se  příznaky  onemocnění  zhorší  nebo  se  nezlepší  do  3  dnů  musíte  se 

poradit se s lékařem. Dětem od 3 měsíců nepodávejte přípravek bez porady s 

lékařem déle než 3 dny. Děti ve věku 2-3 měsíce viz bod 3 (upozornění). 

  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo    

      pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této    

      příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 

  PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24 mg/ml  je v této příbalové informaci 

uveden též jako PANADOL PRO DĚTI. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je PANADOL PRO DĚTI a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PANADOL PRO DĚTI užívat  

3.  Jak se PANADOL PRO DĚTI užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak PANADOL PRO DĚTI uchovávat  

6.  Další informace 

1. Co je PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24 mg/ml  a k čemu se používá 

PANADOL PRO DĚTI obsahuje paracetamol – látku proti bolesti (analgetikum) a ke 

snížení horečky (antipyretikum). Má jahodovou příchuť a neobsahuje alkohol. 

PANADOL PRO DĚTI nedráždí žaludek a snadno se dětem podává. Paracetamol se 

po podání rychle vstřebává, účinek se dostavuje do 30 minut, vrcholí zhruba za 2 

hodiny po podání a odeznívá během 4 hodin. PANADOL PRO DĚTI je určen ke 

snížení horečky a bolesti provázející chřipku, nachlazení, infekční onemocnění 

dětského věku ( např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a 

očkování. PANADOL PRO DĚTI je též vhodný k tlumení bolesti provázející 

prořezávání zoubků a bolesti zubů. 

PANADOL  PRO  DĚTI    je  vhodný  pro  děti  od  3  měsíců  do  12  let.  Ke  snížení 

horečky po očkování může být podán dětem od 2 měsíců. 

  

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PANADOL PRO DĚTI užívat 

Neužívejte přípravek PANADOL PRO DĚTI  

-  při alergii (přecitlivělosti) na paracetamol nebo na kteroukoli složku přípravku    

-  při žloutence  

-  při těžkém jaterním selhávání 

-  při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek) 

PANADOL PRO DĚTI obsahuje paracetamol a proto se nesmí podávat současně 

s jinými léky, které obsahují paracetamol nebo které poškozují činnost jater.  

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PANADOL PRO DĚTI  je zapotřebí 

-  podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater  

-  podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním ledvin  

-  při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy  

Pokud Vaše dítě trpí některým z výše uvedených onemocnění musíte se o vhodnosti 

užívání přípravku předem poradit s lékařem.  

Přípravek není určen dětem do 3 měsíců s výjimkou snížení horečky po očkování, kde 

může být podán dětem od 2 měsíců. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Účinky přípravku PANADOL PRO DĚTI a účinky jiných současně užívaných léků se 

mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech 

lécích, které Vaše dítě současně užívá nebo je užívalo v nedávné době a to i o lécích, 

které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

Závažné lékové interakce jsou u paracetamolu vzácné. Současné dlouhodobé užívání 

PANADOLu PRO DĚTI s některými léky na spaní, proti epilepsii a některých 

antibiotik může vést k poškození funkce jater. Metoklopramid nebo domperidon může 

zvýšit rychlost vstřebávání paracetamolu, cholestyramin ji může snížit. Při 

pravidelném dlouhodébém užívání paracetamolu může být zvýšen účinek léků 

snižujících srážlivost krve (warfarin nebo jiné kumarinové přípravky) s následným 

zvýšením rizika krvácivých projevů. Občasné užívání nemá významný vliv. Současné 

dlouhodobé užívání PANADOLu PRO DĚTI a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších 

nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin. 

Není  vhodné  kombinovat  paracetamol  s  látkami  poškozujícími  játra.  Některé  látky 

zvyšující činnost oxidačních enzymů v játrech (rifampicin, fenobarbital) mohou zvýšit 

toxicitu paracetamolu. 

Užívání přípravku PANADOL PRO DĚTI s jídlem a pitím 

PANADOL PRO DĚTI  je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý nesmí 

jej  užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu.  

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Přípravek se může podávat nezávisle na 

jídle.  

Těhotenství a kojení 

Přípravek  je  určen  pro  děti.  Z  bezpečnostních  důvodů  však  uvádíme  i  informace 

týkající se těhotenství a kojení.  

Jste-li  těhotná  nebo  kojíte  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve  než 

začnete užívat jakýkoli lék. 

Těhotné  ženy  mohou  přípravek  užívat  po  poradě  s lékařem.  Při  kojení  je  možné 

přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.    

  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek  je  určen  pro  děti.  Pokud  by  však  přípravek  užíval  dospělý  uvádíme 

následující informaci:  

PANADOL PRO DĚTI nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku PANADOL PRO DĚTI  

Přípravek  obsahuje  parabeny,  v  důsledku  toho  může  způsobit  alergické  reakce 

(pravděpodobně zpožděné). 

Přípravek  obsahuje  sorbitol.  Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  Vaše  dítě  nesnáší  některé 

cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek dítěti podávat. 

3. Jak se PANADOL PRO DĚTI JAHODA 24mg/ml užívá  

Vždy užívejte PANADOL PRO DĚTI přesně podle pokynů této příbalové informace. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek je určen pro perorální podání.     

Před použitím lahev protřepejte. 

Doporučené dávkování: 

Děti 3-6 měsíců: naplňte lžičku po značku 2,5 ml a podávejte 3-4x denně dle potřeby. 

Dávka 2,5 -5 ml je určena pro děti od 6 do 12 měsíců, podávejte 3-4x denně. 

Děti 1-6 let: naplňte lžičku po značku 5 ml a podávejte 3-4x denně dle potřeby. 

Děti 6-9 let: naplňte 2 lžičky po značku 5 ml a podávejte 3-4x denně dle potřeby. 

Děti 9-12 let: naplňte 3-4 lžičky po značku 5 ml a podávejte 3-4x denně dle potřeby. 

Přípravek může být podáván opakovaně podle potřeby, dávku lze opakovat nejdříve 

po 6 hodinách. Jednotlivá dávka pro děti od 3 měsíců do 12 let je 10-15 mg/kg. 

Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí do 6 let, 

1500 mg u dětí od 6 do 12 let s hmotností 21-25 kg a 2000 mg při hmotnosti 26-40 

kg.  

U pacientů se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař. 

Upozornění: Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného 

poškození jater.  

Bez porady s lékařem nepodávejte tento přípravek dítěti déle než 3 dny. Jestliže 

příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. 

Děti od 2 do 3 měsíců mohou užívat přípravek pouze ke snížení horečky po očkování. 

Doporučená jednotlivá dávka je 2,5 ml. Podávají se maximálně 2 dávky s odstupem 

nejméně 6 hodin. Přetrvává-li zvýšená teplota i po druhé dávce PANADOLu PRO 

DĚTI je třeba vyhledat lékaře, který určí další léčbu.  

Jestliže se vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve než PANADOL 

PRO DĚTI začnete dítěti podávat. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a) 

Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na 

zvracení, zvracením a bledostí nebo při náhodném požití přípravku dítětem 

kontaktujte ihned svého lékaře  nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim 

požité balení a tuto příbalovou informaci. 

  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek  

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou 

dávku  přípravku,  jakmile  si  vzpomenete,  a  případnou  další  dávku  užijte  s časovým 

odstupem uvedeným v bodě 3. výše. 

4. Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky, může mít i PANADOL PRO DĚTI nežádoucí   účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Přípravek PANADOL PRO DĚTI je při dodržování doporučeného dávkování 

poměrně dobře snášen, ale může se vyskytnout kožní vyrážka, vzácně zúžení 

průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby. Při případném výskytu těchto nebo 

jiných neobvyklých reakcí přestaňte přípravek dítěti podávat a poraďte se s lékařem. 

5. Jak PANADOL PRO DĚTI  uchovávat 

Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 30° C. Chraňte před mrazem.  

Po prvním otevření je doba použitelnosti 1 rok. 

PANADOL PRO DĚTI nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na 

obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato 

opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Další informace 

Co PANADOL PRO DĚTI JAHODA  24mg/ml obsahuje 

Léčivá látka: paracetamolum 24 mg v 1 ml suspenze 

- Pomocné látky jsou:  kyselina jablečná L-forma, xanthanová klovatina, jahodové 

aroma, nekrystalizující sorbitol 70%, roztok maltitolu, směs sodných solí parabenů,  

karbomer 974 P, dinatrium-edetát, hydroxid sodný, sukralosa, draselná sůl 

acesulfamu, čištěná voda 

Jak PANADOL PRO DĚTI vypadá a co obsahuje balení 

PANADOL  PRO  DĚTI  je   bezbarvá  až  bílá  nebo  nahnědlá  průsvitná  suspenze 

s jahodovou  příchutí.  

Druh obalu: 

Lahvička z hnědého skla s bílým PP dětským bezpečnostním a pojistným uzávěrem 

HDPE vložkou, bezbarvá  PS odměrná lžička na 2,5 ml a 5 ml, krabička. Velikost 

balení 100ml. 

Výrobcem přípravku je Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle, 

Hérouville-Saint Clair, Francie 

  

Držitelem  rozhodnutí  o  registraci  je    GlaxoSmithKline  Consumer  Healthcare, 

GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,Velká Británie     

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.4.2012 

14-2-2018

ISO Beauty Inc. recalls ISO Beauty and Proliss brands Ionic Pro 2000 and Pro 2000W Hair Dryers

ISO Beauty Inc. recalls ISO Beauty and Proliss brands Ionic Pro 2000 and Pro 2000W Hair Dryers

The cord may become brittle near the base of the dryer, posing a burn hazard.

Health Canada

1-2-2018

Bendovy nosní kapky – sdělení SÚKL

Bendovy nosní kapky – sdělení SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že eviduje v uplynulém období zvyšující se četnost hlášení podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti po použití připravovaného léčivého přípravku, který je označován názvem „Bendovy nosní kapky“ nebo „Neobendovy nosní kapky“ (dále jen Bendovy kapky).

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

1-2-2018

Scientific guideline: Paracetamol oral use immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance - First version, adopted

Scientific guideline: Paracetamol oral use immediate release formulations product-specific bioequivalence guidance - First version, adopted

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of paracetamol.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

16-1-2018

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules – counterfeit

Yunnan Feng Shi Ling capsules contain the undeclared substance paracetamol.

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-12-2017

Wohali Outdoors recalls Bass Pro Shops children's sleepwear

Wohali Outdoors recalls Bass Pro Shops children's sleepwear

Health Canada has determined that these products do not meet the design and flammability requirements for children's sleepwear under Canadian law.

Health Canada

8-12-2017

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním - stažení z trhu potvrzeno

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním - stažení z trhu potvrzeno

SÚKL informuje o ukončení procedury „re-examination“, která potvrdila závěry původního přehodnocení.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

5-12-2017

NETGEAR, Inc. recalls Power Adapter for Arlo Pro Outdoor Cameras

NETGEAR, Inc. recalls Power Adapter for Arlo Pro Outdoor Cameras

Water can leak into the weatherproof connector on the power adapter and cause a short circuit, melting, and overheating, posing a fire hazard.

Health Canada

1-12-2017

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek NATACYN 5%

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek NATACYN 5%

Důležitá informace SÚKL pro distributory, zdravotnické pracovníky a pacienty, týkající se závady v jakosti uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku NATACYN 5% oční suspenze.  

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

1-12-2017

eRecept: Pro pacienty se od 1. ledna 2018 nic nemění

eRecept: Pro pacienty se od 1. ledna 2018 nic nemění

Všichni pacienti, kteří preferují současnou podobu předpisu (eReceptu), mohou i po Novém roce získat od svého lékaře recept „na papíře“.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

22-11-2017

Konopí pro léčebné použití

Konopí pro léčebné použití

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

21-11-2017

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

Public Notification: Pro Solution contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use Pro Solution, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2017

SÚKL se zapojil do celoevropské kampaně zaměřené na hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv

SÚKL se zapojil do celoevropské kampaně zaměřené na hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zapojil do celoevropské kampaně „The 2nd European Union-wide adverse drug reaction (ADR) awareness week campaign” která se uskuteční od 20. do 24. listopadu 2017.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

17-11-2017

Husqvarna recalls certain Husqvarna and Poulan Pro Brand Lawn Tractors

Husqvarna recalls certain Husqvarna and Poulan Pro Brand Lawn Tractors

The fuel line in the identified tractors was not routed behind the tank guard which could allow the fuel line to contact and rub against the transmission belt. If this occurs, fuel could leak from the fuel line and pose a risk of fire.

Health Canada

16-11-2017

Zinbryta (daclizumab) – ukončeno evropské přehodnocení

Zinbryta (daclizumab) – ukončeno evropské přehodnocení

SÚKL informuje o tom, že Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) při Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) doporučil další omezení používání léčivého přípravku Zinbryta (daclizumab) na základě provedeného přehodnocení rizika možného poškození jater.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

8-3-2018

SPRC UV PRO SUN (Octinoxate, Octocrylene, Octisalate) Stick [BONNE CO.,LTD]

SPRC UV PRO SUN (Octinoxate, Octocrylene, Octisalate) Stick [BONNE CO.,LTD]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

CREST PRO HEALTH (Cetylpyridinium Chloride) Rinse [Navajo Manufacturing Company Inc.]

CREST PRO HEALTH (Cetylpyridinium Chloride) Rinse [Navajo Manufacturing Company Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

BOVA PRO 150 ARCTIC GUARD (Iodine) Solution [AgroChem Inc.]

BOVA PRO 150 ARCTIC GUARD (Iodine) Solution [AgroChem Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

BOVA PRO 110 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

BOVA PRO 110 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

BOVA PRO 55 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

BOVA PRO 55 (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ALPHA PRO 251 CONCENTRATE (Teat Dip Concentrate) Spray [AgroChem Inc.]

ALPHA PRO 251 CONCENTRATE (Teat Dip Concentrate) Spray [AgroChem Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

Consumer Information on: ZOLL® X Series®, R Series®, AED Pro®, and AED 3 BLS® Professional Defibrillators - P160022 https://go.usa.gov/xnpvt 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-12-2017

SUDS HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Liquid [Pro Chem, Inc.]

SUDS HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Liquid [Pro Chem, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

FINIPIL PRO/ELEC (Benzethonium Chloride) Cream [Equibal, Inc.]

FINIPIL PRO/ELEC (Benzethonium Chloride) Cream [Equibal, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Scientific guideline: Draft qualification opinion on Proactive in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), draft: consultation open

Scientific guideline: Draft qualification opinion on Proactive in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), draft: consultation open

Under the Innovative Medicines Initiative Joint-Undertaking (IMI-JU) framework, the public-private PROactive Consortium developed two Patient Reported Outcome (PRO) instruments to capture physical activity (PA) data in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in clinical trial settings. One of those tools is the D-PPAC which is supposed to enable daily data collection (recall period of 1 day).

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-12-2017

News and press releases: Modified-release paracetamol-containing products to be suspended from EU market

News and press releases: Modified-release paracetamol-containing products to be suspended from EU market

Recommendation endorsed due to the difficulty in managing overdose

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

DENTICARE DENTI-PRO (Sodium Fluoride) Gel [AMD Medicom Inc.]

DENTICARE DENTI-PRO (Sodium Fluoride) Gel [AMD Medicom Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

Combipatch vs. Climara Pro

Combipatch vs. Climara Pro

CombiPatch (estradiol, norethindrone acetate) and Climara Pro (estradiol/levonorgestrel) are transdermal patches that are combinations of female hormones used to treat the symptoms of menopause such as feelings of warmth in the face, neck and chest, or sudden intense spells of heat and sweating ("hot flashes" or "hot flushes").

US - RxList

1-12-2017

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

PRO-EX ANTI FUNGAL (Clotrimazole) Cream [Natureplex, LLC]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK FOAMING ANTIMICROBIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

PRO-LINK FREE HANDS ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK FREE HANDS ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING MEDICATED HANDWASH (Triclosan) Liquid [Pro-Link, Inc.]

PRO-LINK OPTIMUM FOAMING MEDICATED HANDWASH (Triclosan) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-C-DURE 6 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

PRO-C-DURE 6 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

ANTISEPTIC LTION CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

ANTISEPTIC LTION CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

PRO-C-DURE 5 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

PRO-C-DURE 5 KIT (Kenalog) Kit [Oaklock, LLC]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement