ORLISTAT SANDOZ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ORLISTAT SANDOZ Tvrdá tobolka 60MG
 • Dávkování:
 • 60MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 21 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ORLISTAT SANDOZ Tvrdá tobolka 60MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ORLISTAT
 • Přehled produktů:
 • ORLISTAT SANDOZ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 08/ 698/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 27-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1/11

Sp.zn. sukls189075/2017

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Orlistat Sandoz 60 mg

tvrdé tobolky

orlistatum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro

V

ás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se po 12 týdnech užívání přípravku Orlistat Sandoz 60 mg Vaše váha nesníží, musíte

se poradit s lékařem nebo lékárníkem. Možná budete muset přípravek Orlistat Sandoz 60 mg

přestat užívat.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Orlistat Sandoz 60 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívat

Jak se přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Orlistat Sandoz 60 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Orlistat Sandoz 60 mg a k

čemu se používá

Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg se používá ke snížení tělesné hmotnosti u dospělých od 18 let s

nadváhou, kteří mají index tělesné hmotnosti (BMI) rovný nebo vyšší než 28. Přípravek Orlistat

Sandoz 60 mg se má užívat společně s dietou se sníženým obsahem kalorií a nízkým obsahem tuků.

BMI je způsob, jak zjistit, zda máte vzhledem k tělesné výšce normální tělesnou hmotnost nebo zda

máte nadváhu. Níže uvedená tabulka Vám pomůže zjistit, zda máte nadváhu a zda je pro Vás

přípravek Orlistat Sandoz 60 mg vhodný.

V tabulce si vyhledejte svoji výšku. Jestliže je Vaše tělesná hmotnost nižší než tělesná hmotnost

odpovídající Vaší tělesné výšce, přípravek Orlistat Sandoz 60 mg neužívejte.

Výška

ha

1,50 m

63 kg

1,55 m

67,25 kg

1,60 m

71,75 kg

1,65 m

76,25 kg

1,70 m

81 kg

1,75 m

85,75 kg

1,80 m

90,75 kg

1,85 m

95,75 kg

1,90 m

101 kg

2/11

Riziko nadváhy

Nadváha zvyšuje riziko vzniku závažných onemocnění jako je cukrovka a onemocnění srdce. Tato

onemocnění nemusí vyvolat pocit choroby, a proto byste měli navštívit lékaře a nechat si udělat

celkové vyšetření.

Jak přípravek

Orlistat Sandoz 60 mg

působí

Léčivá látka obsažená v přípravku Orlistat Sandoz 60 mg se zaměřuje na tuk ve Vašem trávicím

systému. Zabraňuje vstřebávání přibližně čtvrtiny tuků přijatých v potravě. Tento tuk se z těla

vyloučí stolicí. Mohou se u Vás objevit účinky léčby související se stravou (viz bod 4). Proto je

důležité

dodržovat

dietu

nízkým

obsahem

tuku,

abyste

tyto

účinky

zvládli.

Pokud

takto

postupujete, působení léku podpoří Vaše úsilí tím, že zhubnete více ve srovnání se samotnou dietou.

Na každé 2 kg, které zhubnete díky samotné dietě, Vám přípravek Orlistat Sandoz 60 mg pomůže

zhubnout ještě o další 1 kg.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívat

Neužívejte přípravek

Orlistat Sandoz 60 mg

jestliže

jste

alergický(á)

orlistat

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6)

pokud jste těhotná nebo kojíte

pokud

užíváte

cyklosporin,

který

podává

transplantaci

orgánů,

léčbě

závažné

revmatoidní artritidy a některých závažných kožních chorob

jestliže užíváte warfarin nebo jiné léky na ředění krve

jestliže trpíte cholestázou (stav, kdy je blokován odtok žluči z jater)

pokud máte problémy se vstřebáváním potravy (chronický malabsorpční syndrom) potvrzené

lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Orlistat Sandoz 60 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

pokud máte cukrovku. Informujte svého lékaře, který případně bude muset upravit dávku

léku, který užíváte proti cukrovce.

pokud trpíte onemocněním ledvin. Máte-li problémy s ledvinami, promluvte si se svým

lékařem, dříve než začnete přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívat. Užívání orlistatu může

mít souvislost s ledvinovými kameny u pacientů trpících chronickým onemocněním ledvin.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek není určen pro použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a Orlistat Sandoz 60 m

g

Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg může ovlivnit účinky některých léků, které musíte užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Orlistat Sandoz 60 mg s těmito léky:

cyklosporin: cyklosporin se používá po transplantaci orgánů, k léčbě závažné revmatoidní

artritidy a některých závažných kožních chorob.

warfarin nebo jiné léky používané na ředění krve.

Perorální antikoncepční tablety a přípravek Orlistat Sandoz 60 mg

Perorální antikoncepční tablety mohou být méně účinné, pokud máte silný průjem. Pokud dostanete

silný průjem, používejte doplňující způsob antikoncepce.

3/11

Multivitaminy a přípravek Orlistat Sandoz 60 mg

Měl(a) byste užívat multivitaminový přípravek každý den. Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg může

snížit hladiny některých vitaminů vstřebávaných Vaším tělem. Multivitaminový přípravek by měl

obsahovat vitaminy A, D, E a K. Multivitaminový přípravek byste měl(a) užívat před spaním, kdy

nebudete užívat přípravek Orlistat Sandoz 60 mg, což pomůže zajistit, že se vitaminy vstřebají.

Než začnete užívat přípravek Orlistat Sandoz 60 mg, informujte svého lékaře, pokud užíváte

amiodaron, který se používá k léčbě poruch srdečního rytmu,

akarbózu (antidiabetikum, které se používá k léčbě cukrovky 2. typu). Orlistat Sandoz 60 mg

není doporučený pro osoby, které užívají akarbózu.

lék na léčbu štítné žlázy (levothyroxin), neboť může být zapotřebí upravit dávku a užívat tyto

léky v různou denní dobu,

léky proti epilepsii, neboť veškeré změny ve frekvenci a síle křečí je třeba projednat s Vaším

lékařem,

léky k léčbě HIV. Pokud užíváte léky k léčbě HIV, je důležité, abyste se před užíváním

přípravku Orlistat Sandoz 60 mg poradil(a) se svým lékařem,

léky k léčbě deprese, psychiatrických poruch a úzkosti.

Užíváte-li přípravek Orlistat Sandoz 60 mg, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

pokud užíváte léky pro snížení vysokého krevního tlaku, protože může být nezbytné upravit

dávkování,

pokud užíváte léky pro snížení vysoké hladiny cholesterolu, protože může být nezbytné

upravit dávkování.

Orlistat Sandoz 60 mg s jídlem a pitím

Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg by se měl užívat spolu s nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem

tuků. Pokuste se začít držet tuto dietu ještě před začátkem léčby. Informaci, jak si stanovit cílové

hodnoty kalorií a tuků si přečtěte v bodu

Další užitečné informace

v části 6.

Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívejte v době jídla. To obvykle znamená jednu tabletu během

snídaně, oběda a večeře (viz bod 3. Jak se přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívá). Pokud jídlo

vynecháte nebo Vaše jídlo neobsahuje tuk, tobolku neužívejte. Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg

nepůsobí, pokud jídlo neobsahuje alespoň nějaký tuk.

Pokud jíte jídlo s vysokým obsahem tuku, neužívejte vyšší dávku přípravku Orlistat Sandoz 60 mg,

než je doporučená dávka. Užívání tobolky s jídlem obsahujícím příliš mnoho tuku může zvýšit

pravděpodobnost

vzniku

účinků

léčby

souvisejících

stravou

(viz

Během

užívání

přípravku Orlistat Sandoz 60 mg se snažte vyhýbat jídlům s vysokým obsahem tuku.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Orlistat Sandoz 60 mg, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje nebyly pozorovány.

3.

Jak se přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

4/11

Příprava na hubnutí

1. Stanovte si počáteční den

Zvolte si předem den, kdy začnete tobolky užívat. Dříve než začnete užívat tobolky, začněte držet

nízkokalorickou dietu s nízkým obsahem tuku a nechte Vašemu tělu několik dnů, aby si zvyklo na

nové stravovací návyky. Zaznamenávejte si, co jíte do stravovacího deníku. Stravovací deníky jsou

účinné, protože si uvědomujete, co jíte, jaké množství jíte, a poskytují základ pro provedení změn.

2. Stanovte si cíl hubnutí

Přemýšlejte o tom, o kolik chcete zhubnout a potom si stanovte cílovou tělesnou hmotnost. Reálný

cíl je snížení počáteční hmotnosti o 5 až 10 %. Hodnoty poklesu tělesné hmotnosti mohou kolísat

týden po týdnu. Snažte se snižovat tělesnou hmotnost postupným, rovnoměrným tempem asi kolem

0,5 kg za týden.

3. Stanovte si cílové hodnoty pro kalorie a tuky

Pro snadnější dosažení cíle ve snížení hmotnosti je potřeba si určit dva denní cíle, jeden pro kalorie

a jeden pro tuky. Další pokyny viz bod Dal

ší užitečné informace

v části 6.

Užívání přípravku

Orlistat Sandoz 60 mg

Dospělí od 18 let

Užívejte jednu tobolku třikrát denně.

Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívejte v době jídla. To obvykle znamená jednu tobolku při

snídani, při obědě a při večeři. Ujistěte se, že Vaše tři hlavní jídla jsou dobře vyvážená, mají

snížené množství kalorií a nízký obsah tuku.

Pokud vynecháte jídlo nebo Vaše jídlo neobsahuje žádný tuk, tobolku neužívejte. Přípravek

Orlistat Sandoz 60 mg neúčinkuje, pokud jídlo neobsahuje alespoň nějaký tuk.

Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívejte těsně před jídlem, během jídla nebo maximálně

hodinu po jídle.

Tobolku spolkněte celou a zapijte ji vodou.

Neužívejte více než 3 tobolky denně.

Jezte jídla s nízkým obsahem tuku, abyste snížili pravděpodobnost vzniku účinků léčby

souvisejících se stravou (viz bod 4).

Snažte se být fyzicky aktivnější dříve, než začnete užívat tobolky. Tělesné cvičení je důležitou

součástí programu na snížení tělesné hmotnosti. Pokud jste předtím necvičil(a), nezapomeňte

se poradit se svým lékařem.

Zůstaňte nadále aktivní a to jak po dobu užívání přípravku Orlistat Sandoz 60 mg, tak i poté,

co jej přestanete užívat.

Jak dlouho se má přípravek

Orlistat Sandoz 60 mg

užívat

přípravek Orlistat Sandoz 60 mg se nemá užívat déle než šest měsíců.

Pokud po 12týdenním užívání přípravku Orlistat Sandoz 60 mg nezhubnete, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Je možné, že bude třeba, abyste přestal(a) přípravek Orlistat Sandoz 60 mg užívat.

Úspěšné snížení váhy nespočívá jen v krátkodobé změně stravování a následném návratu ke

starým zvyklostem. Lidé, kteří zhubnou a stav si udrží, mění svůj životní styl včetně změny

stravování a zvýšení tělesné aktivity.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Orlistat Sandoz 60 mg

, než jste měl(a)

Neužívejte více než tři tobolky za den.

Jestliže užijete příliš mnoho tobolek, co nejdříve se obraťte na lékaře.

5/11

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Orlistat Sandoz 60 mg

Jestliže jste zapomněl(a) užít tobolku:

Pokud uplynula méně než jedna hodina od posledního hlavního jídla, užijte vynechanou

dávku.

Pokud uplynula více než jedna hodina od posledního hlavního jídla, neberte si vynechanou

dávku. Počkejte a další dávku užijte při Vašem dalším hlavním jídle tak, jako obvykle.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Příčina většiny častých nežádoucích účinků souvisejících s užíváním přípravku Orlistat Sandoz 60

mg (např. plynatost s nebo bez olejovitého špinění, náhlé nebo častější nucení na stolici a měkká

stolice) je dána způsobem, jak přípravek působí (viz bod 1). Jezte jídla s nízkým obsahem tuku, což

Vám pomůže lépe zvládnout účinky léčby související se stravou.

Závažné nežádoucí účinky

(není známo, jak často se tyto nežádoucí účinky vyskytují)

Závažné alergické reakce

K projevům závažné alergické reakce patří: vážné dýchací obtíže, pocení, vyrážka, svědění,

otok obličeje, rychlý srdeční tep, kolaps.

Přestaňte tobolky užívat. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Další závažné nežádoucí účinky

Krvácení z konečníku (rekta)

Divertikulitida (zánět tlustého střeva). Příznakem mohou být bolesti v dolní části žaludku

(břicha), zejména na levé straně, někdy spojené s horečkou a zácpou.

Pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky mohou zahrnovat silné bolesti v břiše, které se

mohou někdy šířit do zad a mohou být případně provázeny horečkou, nevolností a zvracením.

Tvorba puchýřů na kůži (včetně puchýřů, které praskají)

Silná bolest v oblasti žaludku způsobená žlučovými kameny.

Hepatitida (zánět jater). K příznakům patří žluté zbarvení kůže a očí, svědění, tmavá barva

moči, bolest v oblasti žaludku a citlivost v oblasti jater (bolest pod přední stranou hrudního

koše vpravo), v některých případech ztráta chuti k jídlu.

Oxalátová

nefropatie

(nahromadění

šťavelanu

vápenatého,

které

může

vést

k tvorbě

ledvinových kamenů). Viz bod 2. „Upozornění a opatření“.

Přestaňte tobolky užívat. Informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto

nežádoucích účinků.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Větry (plynatost), které jsou anebo nejsou spojeny s olejovitým špiněním

Náhlé nucení na stolici

6/11

Mastná nebo olejovitá stolice

Měkká stolice.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud bude kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků

závažný nebo nepříjemný.

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Bolest žaludku (břicha)

Neschopnost udržet stolici

Tekutá/ vodnatá stolice

Častější stolice

Úzkost.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud by kterýkoli z těchto nežádoucích účinků byl

závažný nebo nepříjemný.

Účinky zjištěné při vyšetření krve

(není známo, jak často se tyto účinky vyskytují)

Zvýšené hladiny některých jaterních enzymů

Účinky na srážlivost krve u lidí, kteří užívají warfarin nebo jiné léky na snížení krevní

srážlivosti (antikoagulancia).

Informujte svého lékaře při krevních testech, že užíváte přípravek Orlistat Sandoz 60 mg.

Naučte se zvládat účinky léčby související se stravou

Příčinou velmi častých nežádoucích účinků je způsob, jakým tobolky působí, a tyto nežádoucí

účinky jsou důsledkem toho, že z těla odchází nestráveno určité množství tuků. Takové účinky se

typicky objevují během prvních týdnů užívání tobolek, a to před tím, než se naučíte omezovat

množství tuku ve stravě. Tyto účinky související se stravou mohou být signálem, že jste snědl(a)

větší množství tuku, než jste měl(a).

Můžete se naučit minimalizovat dopad účinků léčby souvisejících se stravou dodržováním těchto

pokynů:

Začněte držet dietu s nízkým obsahem tuků o několik dnů nebo i týden předtím, než začnete

tobolky užívat.

Zjistěte si více o tom, kolik tuku Vaše oblíbené potraviny zpravidla obsahují a o velikosti

Vašich porcí. Tím, že se seznámíte s velikostí porcí, snížíte pravděpodobnost, že náhodně

překročíte cílovou hodnotu tuků.

Svou denní dávku tuku si rozdělte rovnoměrně do všech jídel během dne. „Nešetřete“ si

povolené množství tuků a kalorií, abyste si je pak nárazově dopřáli v tučném jídle nebo

moučníku, jak jste to možná dělal(a) v jiných programech na snížení tělesné hmotnosti.

Většina uživatelů, u nichž se tyto účinky objevily, zjistila, že je mohou zvládnout a mohou je

regulovat úpravou diety.

Pokud se žádný z těchto problémů u Vás neobjeví, nebuďte tím znepokojen(a). Neznamená to, že

tobolky nepůsobí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

7/11

5.

Jak přípravek Orlistat Sandoz 60 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte přípravek Orlistat Sandoz 60 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tobolky balené v lahvičkách se musí spotřebovat do 6 měsíců po prvním otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Orlistat Sandoz 60 mg obsahuje

Léčivá látka je orlistatum (orlistat). Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum 60 mg.

Pomocné látky jsou:

Náplň

tobolky:

mikrokrystalická

celulosa,

sodná

sůl

karboxymethylškrobu

(typ

koloidní

bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát.

Pouzdro tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132).

Jak přípravek Orlistat Sandoz 60 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky přípravku Orlistat Sandoz 60 mg mají světle modré víčko a tělo.

Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg je k dispozici ve velikostech balení po 21, 42, 60, 84, 3x 84, 90 a

126 tobolkách. Ve všech zemích nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA, 19, Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polsko

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Německo

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Rumunsko

LEK S.A.

ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa

Polsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Strykow, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:

Orlistat Sandoz 60 mg capsules, hard

Česká republika:

Orlistat Sandoz 60 mg

Dánsko:

Orlistat "Sandoz"

Estonsko:

Orlistat Sandoz 60 mg

Finsko:

Orlistat Sandoz 60 mg kovat kapselit

Francie:

ORLISTAT SANDOZ 60 mg, gélule

Lotyšsko:

Orlistat Sandoz 60 mg cietās kapsulas

Německo:

Orlistat HEXAL 60 mg Hartkapseln

Nizozemsko:

Orlistat Sandoz 60 mg, harde capsules

Norsko:

Orlistat Sandoz 60 mg kapsler, harde

8/11

Polsko:

Orlistat Sandoz 60 mg

Švédsko:

Orlistat Sandoz, 60 mg kapsel, hård

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 28. 7. 2017

9/11

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

Rizika nadváhy

Nadváha ovlivní Vaše zdraví a zvýší riziko vývoje závažných zdravotních problémů jako:

vysoký krevní tlak

cukrovka

onemocnění srdce

mozková mrtvice

určité formy rakoviny

osteoartróza

Poraďte se s lékařem o riziku vzniku těchto onemocnění.

Význam snižování tělesné hmotnosti

Snížení tělesné hmotnosti a udržování snížené tělesné hmotnosti, např. zlepšením diety a zvýšením

tělesné aktivity, může pomoci snížit riziko vzniku vážných zdravotních problémů a pomůže zlepšit

Váš zdravotní stav.

Užitečné rady k dietě a k dosažení cílového množství kalorií a tuku při užívání přípravku

Orlistat Sandoz 60 mg

Přípravek Orlistat Sandoz 60 mg by se měl užívat společně s nízkokalorickou dietou s nízkým

obsahem tuku. Tobolky působí tak, že zabraňují vstřebávání určitého množství tuků přijímaných

v potravě, Vy však můžete nadále jíst jídla ze všech hlavních skupin potravin.

Přestože je třeba klást důraz na množství kalorií a tuků přijatých v potravě, je důležité jíst

vyváženou

stravu.

Vybírejte

jídla,

která

obsahují

celou

škálu

různých

živin

naučte

dlouhodobě jíst zdravě.

Pochopení významu cílových hodnot kalorií a tuků

Kalorie slouží na měření energie, kterou tělo potřebuje. Někdy se nazývají kilokalorie neboli kcal.

Energie

může

měřit

také

kilojoulech,

které

mohou

být

též

uvedeny

nálepkách

potravinách.

Cílová hodnota kalorií je nejvyšší počet kalorií, které budete přijímat každý den. Přehled najdete v

tabulce uvedené dále v tomto oddíle.

Cílová hodnota tuku v gramech je nejvyšší množství tuku v gramech, které přijmete v jednom

jídle. Cílové hodnoty tuku v gramech jsou uvedeny v tabulce, která následuje za tabulkou s

cílovými hodnotami kalorií. Tabulka se řídí níže uvedenými informacemi pro stanovení cílové

hodnoty kalorií.

Sledování cílových hodnot tuku je nevyhnutelné vzhledem ke způsobu, jakým tobolky účinkují.

Užívání přípravku Orlistat Sandoz 60 mg znamená, že tělem bude procházet větší množství tuku

a proto se může tělo obtížněji vyrovnat s množstvím tuků, které přijímalo dříve. Tím, že budete

dodržovat cílovou hodnotu tuků, dosáhnete maximálních výsledků poklesu tělesné hmotnosti a

zároveň minimalizujete riziko vzniku nežádoucích účinků léčby souvisejících se stravou.

Snažte se snižovat tělesnou hmotnost postupně a rovnoměrně.

Ideální je snižovat tělesnou

hmotnost asi o 0,5 kg za týden.

Jak stanovit cílovou hodnotu kalorií

Následující tabulka je vytvořena tak, aby poskytla cílovou hodnotu kalorií, která je na den asi o 500

kalorií nižší než tělo potřebuje k zachování současné tělesné hmotnosti. To představuje za týden až

o 3500 kalorií méně, což je zhruba množství kalorií obsažené asi v 0,5 kg tuku. Cílová hodnota

kalorií samotná by Vám měla umožnit snižovat tělesnou hmotnost postupně a trvale asi o 0,5 kg za

týden, aniž byste měl(a) pocit nespokojenosti nebo strádání.

10/11

Denní příjem potravy s nižším obsahem než 1200 kalorií se nedoporučuje.

Pro stanovení cílových hodnot kalorií budete také potřebovat znát úroveň tělesné aktivity. Čím jste

aktivnější, tím vyšší je cílová hodnota kalorií.

„Nízký stupeň aktivity“ znamená, že se denně věnujete málo nebo se vůbec nevěnujete chůzi,

stoupání po schodech, práci na zahradě nebo jiné tělesné aktivitě.

“Střední stupeň aktivity” znamená, že při tělesné aktivitě spálíte 150 kalorií denně, např. chůze na

vzdálenost 3 km, práce na zahradě 30 až 45 minut nebo běh na vzdálenost 2 km za 15 minut.

Zvolte si ten stupeň, který nejvíce odpovídá Vašemu dennímu režimu. Pokud si nejste jistý(á),

jaký je stupeň Vaší aktivity, zvolte úroveň nízký stupeň aktivity.

Ženy

Nízký stupeň aktivity

Do 68,1 kg

1200 kalorií

68,1 kg až 74,7 kg

1400 kalorií

74,8 kg až 83,9 kg

1600 kalorií

84,0 kg a více

1800 kalorií

Střední

stupeň

aktivity

Do 61,2 kg

1400 kalorií

61,3 kg až 65,7 kg

1600 kalorií

65,8 kg a více

1800 kalorií

Muži

Nízký stupeň a

ktivity

Do 65,7 kg

1400 kalorií

65,8 kg až 70,2 kg

1600 kalorií

70,3 kg a více

1800 kalorií

Střední

stupeň

aktivity

59,0 kg a více

1800 kalorií

Jak stanovit cílovou hodnotu tuků

Následující tabulka ukazuje, jak si stanovit cílovou hodnotu tuků podle množství kalorií, které máte

povolené na den. Naplánujte si tři hlavní jídla denně. Pokud jste si např. stanovil/a cílovou hodnotu

1400 kalorií na den, maximální množství tuku povolené na jedno jídlo bude 15 g. Abyste dodržel/a

denní povolené množství tuku, svačiny by neměly obsahovat více než 3 g tuku.

Množství kalorií, které můžete

pozřít za den

Maximální

množství

tuku

povolené v

jednom jídle

Maximální

množství

tuku

povolené ve svačinách za den

1200

12 g

1400

15 g

1600

17 g

1800

19 g

Zapamatujte si:

Dodržujte reálné cílové hodnoty kalorií a tuků, protože je to dobrý způsob, jak dlouhodobě udržet

dosažené snížení tělesné hmotnosti.

Zapisujte si vše, co jíte do stravovacího deníku včetně obsahu kalorií a tuků.

Snažte se být tělesně aktivnější ještě předtím, než začnete tobolky užívat. Tělesná aktivita je

důležitou součástí programu na snížení tělesné hmotnosti. Pokud jste předem necvičil(a), poraďte

se nejdříve se svým lékařem.

11/11

Pokračujte v tělesné aktivitě během užívání přípravku Orlistat Sandoz 60 mg i poté, co léčbu

ukončíte.

Program na snížení tělesné hmotnosti pomocí přípravku Orlistat Sandoz 60 mg kombinuje užívání

tobolek se stravovacím plánem a širokou škálou zdrojů tak, aby Vám pomohl porozumět tomu, jak

dodržovat dietu se sníženým množstvím kalorií a nízkým obsahem tuku a doporučení, jak být

aktivnější.

9-11-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 20 October 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 20 October 2011

In this edition of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about: Use of medicines involving a risk of serious and life-threatening skin reactions, the European Medicines Agency to investigate the possible connection between orlistat and rare cases of severe liver toxicity, and the EMA’s review of peritoneal dialysis solutions from Baxter A/S.

Danish Medicines Agency

29-11-2018

alli (GlaxoSmithKline Dungarvan Limited)

alli (GlaxoSmithKline Dungarvan Limited)

alli (Active substance: Orlistat) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8041 of Thu, 29 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/854/T/59

Europe -DG Health and Food Safety