Advertisement

NorOtic

Základní informace

 • Název přípravku:
 • NorOtic
 • Léková forma:
 • Ušní kapky, suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • NorOtic
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Kortikosteroidy a antiinfectives v kombinaci
 • Přehled produktů:
 • 9904644 - 1 x 10 ml - lahvička - plast; 9904645 - 1 x 20 ml - lahvička - plast; 9904646 - 1 x 30 ml - lahvička - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/003/16-C
 • Datum autorizace:
 • 12-01-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

NorOtic ušní kapky, suspenze pro psy

Přípravek s indikačním omezením

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Severní Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NorOtic ušní kapky, suspenze pro psy

Marbofloxacinum

Clotrimazolum

Dexamethasoni acetas

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

NorOtic ušní kapky, suspenze pro psy je homogenní béžová až žlutá olejovitá suspenze

obsahující 3,0 mg marbofloxacinum, 10,0 mg clotrimazolum, 0,9 mg dexametazonum (jako 1,0 mg

dexamethasoni acetas) a 1,0 mg propyl-galátu (E310) v 1 ml.

4.

INDIKACE

Léčba zánětu zevního zvukovodu vyvolaného bakteriemi citlivými na marbofloxacin a mykotickými

zárodky, zvláště Malassezia pachydermatis, citlivými na klotrimazol.

Použití přípravku by mělo být založeno na výsledku testu citlivosti bakterií izolovaných ze zvířete.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u psů s perforací ušního bubínku.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mohou být pozorovány běžné nežádoucí účinky po podání kortikosteroidů (poruchy biochemických a

hematologických parametrů jako je zvýšení alkalické fosfatázy a aminotransferázy, nebo také omezená

neutrofilie).

Dlouhodobé intenzivní používání topických kortikoidů může mít místní i systémové účinky, jako je

potlačení funkce nadledvin, ztenčení kůže a zpomalení hojení ran.

Vzácně může, především u starších psů, podání tohoto přípravku vyvolat ztrátu sluchu, která bývá ve

většině případů dočasného charakteru.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Ušní podání.

Jedna kapka přípravku obsahuje 71 µg marbofloxacinu, 237 µg klotrimazolu a 23,7 µg dexamethason-

acetátu.

Podávat 10 kapek do zevního ucha jedenkrát denně po dobu 7 až 14 dní.

Veterinární lékař by měl po sedmi dnech léčby posoudit klinický stav zvířete a v případě nutnosti

léčbu prodloužit o další týden.

V případě, že je přípravek používán u více psů, je nutné použít pro každého psa samostatnou kanylu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím důkladně protřepat po dobu 1 minuty.

Po podání krátce a jemně promasírovat ušní bázi, aby se umožnilo proniknutí přípravku i do spodní

části zvukovodu.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

lahvičce po „EXP“.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce

Po prvním otevření vnitřního obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v tomto

obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto

datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Příliš časté užívání jedné skupiny antibiotik může vést k vývoji rezistence u bakteriální populace.

Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu nebo se

očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Bakteriální a mykotické infekce ucha bývají často sekundární. Měla by být rozpoznána a léčena

primární příčina onemocnění.

Před podáním přípravku je třeba vyšetřit vnější zvukovod, zda není perforovaný ušní bubínek.

Zevní zvukovod by měl být před vlastním ošetřením vyčištěn a vysušen.

Chinolonová antibiotika mohou způsobovat poškození chrupavek nosných kloubů u rostoucích zvířat

různých druhů. Použití přípravku u mladých zvířat se nedoporučuje.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití si důkladně umyjte ruce.

Zabraňte kontaktu přípravku s očima. V případě náhodného zasažení očí je vypláchněte čistou vodou.

Lidé se známou přecitlivělostí na fluoro(chinolony) a další složky přípravku by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Gravidita a laktace:

Nepoužívat u březích a kojících fen.

Předávkování

(symptomy, první pomoc, antidota)

Změny hematologických a biochemických parametrů (jako je zvýšení fosfatázy, aminotransferázy,

omezené neutrofilie, eozinopenie, lymfopenie) byly pozorovány až po trojnásobném překročení

doporučené dávky, tyto změny nejsou závažné a jsou reversibilní po ukončení terapie.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Informace o balení

Velikost balení:

Dodává se v lahvičkách 10 ml, 20 ml a 30 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Marbofloxacin je syntetické baktericidní antibiotikum patřící do skupiny fluorochinolonů, které působí

inhibicí DNA gyrázy. Jeho široké spektrum účinku zahrnují grampozitivní bakterie (např.

Staphylococcus pseudintermedius) a gramnegativní bakterie (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia

coli a Proteus mirabilis).

Klotrimazol je antimykotikum ze skupiny imidazolů, narušující permeabilitu membrán, čímž dochází

k výstupu intracelulárních částí s následnou inhibicí molekulární syntézy. Zahrnuje široké spektrum

účinku, především kvasinky Malassezia pachydermatis.

Dexamethason-acetát je syntetický glukokortikoid, který působí protizánětlivě a proti svědění.

Pro další informace o tomto veterinárním přípravku kontaktujte prosím, místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci.

15-3-2018

DECADRON (Dexamethasone) Elixir [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

DECADRON (Dexamethasone) Elixir [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DEXAMETHASONE Tablet [RedPharm Drug]

DEXAMETHASONE Tablet [RedPharm Drug]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DEXAMETHASONE Tablet [ECR Pharmaceuticals]

DEXAMETHASONE Tablet [ECR Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

DECADRON (Dexamethasone) Tablet [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

DECADRON (Dexamethasone) Tablet [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

DEXAMETHASONE SOLUTION (Dexamethasone) Solution [MWI/VetOne]

DEXAMETHASONE SOLUTION (Dexamethasone) Solution [MWI/VetOne]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TAPERDEX 6-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

TAPERDEX 6-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TAPERDEX 12-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

TAPERDEX 12-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

GATI-DEX (Gatifloxacin-Dexamethasone Phosphate) Solution/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

GATI-DEX (Gatifloxacin-Dexamethasone Phosphate) Solution/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [A-S Medication Solutions]

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Cardinal Health]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Cardinal Health]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DEXAMETHASONE Tablet [Cardinal Health]

DEXAMETHASONE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CIPRODEX (Ciprofloxacin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

CIPRODEX (Ciprofloxacin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Ointment [Alcon Laboratories, Inc.]

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Ointment [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TOBRADEX ST (Tobramycin / Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

TOBRADEX ST (Tobramycin / Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DEXAMETHASONE Elixir [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

DEXAMETHASONE Elixir [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

Ozurdex (Allergan Pharmaceuticals Ireland)

Ozurdex (Allergan Pharmaceuticals Ireland)

Ozurdex (Active substance: dexamethasone) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)7741 of Mon, 20 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1140/PSUSA/985/201701

Europe -DG Health and Food Safety

20-11-2017

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DEXAMETHASONE Injection, Solution [Agri Laboratories Ltd.]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [Agri Laboratories Ltd.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

MAXIDEX (Dexamethasone) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

MAXIDEX (Dexamethasone) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

DEXAMETHASONE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

DEXAMETHASONE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

DEXAMETHASONE SP (Dexamethasone Sodium Phosphate) Injection, Solution [MWI/VetOne]

DEXAMETHASONE SP (Dexamethasone Sodium Phosphate) Injection, Solution [MWI/VetOne]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Prednisone vs. Dexamethasone

Prednisone vs. Dexamethasone

Title: Prednisone vs. DexamethasoneCategory: MedicationsCreated: 10/31/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 10/31/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

25-10-2017

DEXAMETHASONE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DEXAMETHASONE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

DEXAMETHASONE Tablet [Xspire Pharma, LLC]

DEXAMETHASONE Tablet [Xspire Pharma, LLC]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

DECADRON (Dexamethasone) Tablet [Wraser LLC]

DECADRON (Dexamethasone) Tablet [Wraser LLC]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

DECADRON DP (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, LLC]

DECADRON DP (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, LLC]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement