MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ Potahovaná tableta 500MG
 • Dávkování:
 • 500MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 250 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ Potahovaná tableta 500MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA MYKOFENOLOVÁ
 • Přehled produktů:
 • MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 59/ 510/08-C
 • Poslední aktualizace:
 • 26-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp. zn. sukls189075/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

: INFORMACE PRO PACIENTA

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

Mofetilis mycophenolas

potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz

500 mg užívat

Jak se přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

a k čemu se používá

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg obsahuje mykofenolát mofetil. Patří do skupiny léčiv známé

jako imunosupresiva.

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg se používá k tomu, aby se Vašemu tělu zabránilo v odmítnutí

transplantované ledviny, srdce nebo jater.

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg se používá spolu s dalšími léčivy jako cyklosporin a

kortikosteroidy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz

500 mg užívat

UPOZORNĚNÍ

Mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a smrt plodu. Pokud jste žena, která může otěhotnět,

musíte mít provedený negativní těhotenský test před započetím léčby a musíte dodržovat doporučení

Vašeho lékaře týkající se antikoncepce.

Váš lékař

Vás bude informovat a poskytne Vám písemnou informaci týkající se především účinků

mykofenolát mofetilu na nenarozené děti. Přečtěte si informaci pečlivě

a řiďte se instrukcemi. Pokud

těmto instrukcím zcela nerozumíte, prosím, požádejte svého lékaře znovu o vysvětlení před tím, než

začnete mykofenolát užívat. Přečtěte si také další informace v tomto bodě

uvedené pod nadpisy

„Upozornění a opatření“ a „Těhotenství a kojení“.

Neužívejte přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na mykofenolát mofetil, mykofenolovou kyselinu nebo

na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

pokud jste žena, která může otěhotnět a nebyl u Vás proveden negativní těhotenský test před

prvním předepsáním léku. Mykofenolát způsobuje vrozené vady a potrat.

pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná.

pokud nepoužíváte účinnou antikoncepci (viz „Těhotenství, antikoncepce a kojení“).

pokud kojíte.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), promluvte si

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

užívat.

Upozornění a opatření

Promluvte si přímo se svým lékařem před užíváním přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg:

pokud se u Vás objeví příznaky infekce, jako je horečka nebo bolest v krku.

pokud se Vám bezdůvodně tvoří modřiny nebo krvácíte.

pokud jste někdy měl(a) problém s trávicím systémem, jako je žaludeční vřed.

pokud plánujete otěhotnět nebo pokud otěhotníte během užívání Mycophenolat mofetil Sandoz

500 mg.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), promluvte si přímo se

svým lékařem dříve, než začnete přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg užívat.

Účinky

slunečního záření

Přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg snižuje tělesnou obranyschopnost. Důsledkem je

zvýšené nebezpečí vzniku rakoviny kůže. Omezte množství slunečního a UV záření, kterému jste

vystaven(a). Udělejte to následujícím způsobem:

nošením ochranného oblečení, které zakrývá i hlavu, krk, paže a nohy

používáním opalovacích krémů

s vysokým ochranným faktorem.

Další léčivé přípravky a Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu,

včetně rostlinných léčivých přípravků.

To je proto, že přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg může ovlivňovat způsob, jakým

ostatní léky účinkují. A rovněž ostatní léky mohou mít vliv na způsob, jakým účinkuje přípravek

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg. Zejména pokud užíváte jakýkoli z následujících léčivých

přípravků, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete užívat přípravek Mycophenolat

mofetil Sandoz 500 mg:

azathioprin nebo jiné léky, které potlačují imunitní systém - podávaný po transplantaci orgánů

cholestyramin - používá se k léčbě vysoké hladiny cholesterolu

rifampicin - antibiotikum používané k prevenci a léčbě infekcí, jako je tuberkulóza

antacida nebo inhibitory protonové pumpy - užívané při překyselení žaludku a poruchy trávení

léky vázající fosfáty - používají je pacienti s chronickým selháním ledvin ke snížení množství

fosfátů, které se vstřebává do krve.

Očkování

Pokud potřebujete být očkováni (živé očkovací látky) během užívání přípravku Mycophenolat mofetil

Sandoz 500 mg, poraďte se nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař Vám poradí, jakou

očkovací látkou můžete být očkováni

Během léčby přípravkem Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg a po dobu nejméně 6 týdnů po

ukončení léčby nesmíte darovat krev. Muži nesmí během léčby přípravkem Mycophenolat mofetil

Sandoz 500 mg a po dobu nejméně 90 dnů po ukončení léčby darovat sperma.

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

s jídlem a pitím

Užití jídla nebo nápojů nemá žádný vliv na Vaši léčbu přípravkem Mycophenolat mofetil Sandoz 500

Těhotenství

, antikoncepce

a kojení

Antikoncepce u žen užívajících

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

Pokud jste

žena, která by mohla otěhotnět

, musíte současně s přípravkem Mycophenolat mofetil

Sandoz 500 mg vždy použít dvě účinné metody antikoncepce, a to

než začnete užívat Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

po celou dobu léčby přípravkem Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

po dobu 6 týdnů po ukončení užívání přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

O nejvhodnější antikoncepci se poraďte se svým lékařem. Ta bude záležet na Vaší individuální situaci.

Kontaktujte svého lékař

e ihned,

jak je to možné, pokud se domníváte, že došlo k selhání

antikoncepce nebo jste si zapomn

ěla vzít antikoncepční pilulku.

Jste žena

,

která není schopna otěhotnět,

pokud u Vás platí některá z následujících skutečností:

jste již po menopauze, tzn. je Vám alespoň

50 let a poslední menstruaci jste měla před více než

jedním rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena z důvodu nádorového

onemocnění, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět)

byly Vám chirurgicky odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů

vaječníků)

byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie)

Vaše vaječníky již nefungují (předčasné selhání vaječníků

potvrzené gynekologem)

narodila jste se s jedním z následujících vzácných stavů, které znemožňují otěhotnění: genotyp

XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy

jste dítě

nebo dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci.

Antikoncepce u mužů užívajících

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

Během léčby a po dobu 90 dnů po ukončení léčby přípravkem Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

musíte vždy používat kondomy.

Pokud plánujete mít dítě, lékař s Vámi promluví o rizicích a alternativní léčbě, kterou můžete užívat,

k prevenci odmítnutí Vašeho transplantovaného orgánu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,

požádejte svého lékaře nebo lékárníka o doporučení dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš

lékař

Vás bude informovat o rizicích v případě

otěhotnění a o alternativních lécích, které můžete

užívat k prevenci odmítnutí orgánu, který Vám byl transplantován, pokud:

Plánujete otěhotnět.

Nedošlo u Vás k menstruaci nebo máte neobvyklé menstruační krvácení nebo předpokládáte, že

jste těhotná.

Měla jste intimní styk bez užití účinných způsobů

antikoncepce.

Pokud otěhotníte v průběhu léčby mykofenolátem, musíte okamžitě

informovat Vašeho lékaře.

Nicméně

nadále užívejte přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg až do doby návštěvy

lékaře.

Těhotenství

Mykofenolát způsobuje velmi časté potraty (50 %) a závažné vrozené vady (23-27 %) u nenarozeného

dítěte. Vrozené vady, které byly hlášeny, zahrnovaly anomálie uší, očí, obličeje (rozštěp rtu/patra),

vývoje prstů, srdce, jícnu (trubice spojující krk se žaludkem), ledvin a nervového systému (např. spina

bifida (kdy nedojde ke správnému vývoji kostí páteře)). Vaše dítě

může být zasaženo jedním nebo

více z těchto poškození.

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte mít negativní těhotenský test před započetím léčby a

musíte dodržovat doporučení Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. Váš lékař

může vyžadovat více

než jeden test před započetím léčby, aby se ujistil, že nejste těhotná.

Kojení

Pokud kojíte, neužívejte přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg. To je proto, že malé

množství léku může procházet do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by mykofenolát mofetil zhoršoval schopnost řídit dopravní prostředky nebo

obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik se užívá

Množství, které budete užívat, závisí na typu transplantace, kterou jste prodělal(a). Obvyklé dávky

jsou uvedeny níže. V léčbě

se pokračuje tak dlouho, dokud je nutné bránit v odloučení

transplantovaného orgánu.

Transplantace ledviny

Dospělí:

První dávka bude podána do tří dnů po transplantaci. Doporučená denní dávka je 4 tablety (2 g léčivé

látky) užité ve 2 oddělených dávkách. To znamená, že budete užívat 2 tablety ráno a 2 tablety večer.

Děti (ve věku 2 až 18 let):

Podávaná dávka se bude lišit v závislosti na velikosti dítěte. Váš lékař určí nejvhodnější dávku na

základě výšky a váhy (plocha povrchu těla je změřena v metrech čtverečních). Doporučená dávka je

600 mg/m

užívaná dvakrát denně.

Transplantace srdce

Dospělí:

První dávka bude podána do 5 dnů po transplantaci. Doporučená denní dávka je 6 tablet (3 g léčivé

látky) užitých ve 2 oddělených dávkách. To znamená, že budete užívat 3 tablety ráno a 3 tablety večer.

Děti:

K tomu, aby mohlo být užívání mykofenolátu mofetilu u dětí po transplantaci srdce doporučeno,

nejsou k dispozici žádné údaje.

Transplantace jater

Dospělí:

První dávka perorálního mykofenolátu mofetilu bude podána alespoň 4 dny po transplantaci a poté, co

budete schopni perorální léky polykat. Doporučená denní dávka je 6 tablet (3 g léčivé látky) užitých

ve 2 oddělených dávkách. To znamená, že budete užívat 3 tablety ráno a 3 tablety večer.

Děti:

K tomu, aby mohlo být užívání mykofenolátu mofetilu u dětí po transplantaci jater doporučeno, nejsou

k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Tablety polykejte celé a zapijte je sklenicí vody. Nerozlamujte je, ani je nedrťte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku , než jste měl(a), ihned se poraďte se svým lékařem nebo jděte do

nejbližší nemocnice. Totéž udělejte, pokud někdo jiný náhodně užije Váš lék. Vezměte balení léku

s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte v užívání dalších dávek v

obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku..

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg

Bez doporučení lékaře nepřerušujte léčbu přípravkem Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg. Pokud

léčbu ukončíte, může se zvýšit riziko odloučení transplantovaného orgánu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích úč

ink

ů

, sd

ě

lte to

neprodlen

ě svému lékař

i

je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péč

i:

máte příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku

máte nevysvětlitelné modřiny nebo krvácení

máte vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, spolu s potížemi s dýcháním – je možné, že

máte závažnou alergickou reakci na tento lék (jako je anafylaxe, angioedém).

O

bvyklé problémy

Častěji se může vyskytnout průjem, snížení počtu bílých nebo červených krvinek, infekce a zvracení.

Lékař

Vám bude pravidelně

provádět krevní testy ke kontrole možných změn:

počtu krevních buněk

množství určitých látek v krvi, jako jsou cukry, tuky nebo cholesterol.

U dětí může častěji než u dospělých dojít k výskytu některých nežádoucích účinků. Ty zahrnují

průjem, infekci, úbytek bílých krvinek nebo úbytek červených krvinek.

Boj s infekcí

Přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg snižuje obranyschopnost těla. To je proto, aby se

zabránilo odloučení transplantovaného orgánu. Výsledkem však je, že organismus zároveň

není tak

úspěšný v potlačování běžných infekcí. To znamená, že můžete snáze onemocnět infekčním

onemocněním. Ta zahrnují infekce mozku, kůže, úst, žaludeční nebo střevní infekce, plicní infekce,

infekce močového systému.

Rakovina lymfatických uzlin a kůže

Zcela ojediněle se může u pacientů, kteří jsou léčeni přípravky této terapeutické skupiny

(imunosupresiva), vyskytnout nádorové onemocnění lymfatických tkání a kůže.

Celkové nežádoucí úč

inky

Mohou se u Vás objevit celkové nežádoucí účinky, které ovlivňují tělo jako celek. Ty zahrnují

závažné alergické reakce (jako jsou anafylaxe, angioedém), horečku, pocit výrazné únavy, poruchy

spánku, bolest (jako např. žaludku, hrudníku, kloubů

nebo svalů, bolest při močení), bolest hlavy,

chřipkovité příznaky a otoky.

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Poruchy k

ůže

, jako jsou:

akné, opary na rtech, pásový opar, zhrubění kůže, ztráta vlasů, vyrážky a svědění kůže.

Poruchy mo

čového ústrojí

, jako jsou:

potíže s ledvinami, nucení na močení.

Poruchy zažívacího systému a úst

, jako jsou:

otoky dásní a vředy v ústech,

zánět slinivky břišní, tlustého střeva nebo žaludku,

střevní potíže včetně

krvácení, problémy s játry,

zácpa, pocit na zvracení (nevolnost), poruchy trávení, ztráta chuti k jídlu, nadýmání.

Poruchy nervového systému

, jako jsou:

pocit závrati, ospalost nebo necitlivost,

třes, svalové křeče, křeče,

pocit úzkosti nebo deprese, změny nálady nebo myšlení.

Poruchy srdce a krevních cév

, jako jsou:

změny krevního tlaku, nepravidelnosti srdečního rytmu a rozšíření krevních cév.

Poruchy plic, jako jsou:

záněty plic, průdušek,

dušnost, kašel, které mohou být způsobeny bronchiektázií (abnormální rozšíření průdušek) nebo

plicní fibrózou (zjizvení plic). Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás rozvine trvalý kašel

nebo dušnost,

výpotek na plicích nebo v hrudníku,

onemocnění vedlejších nosních dutin.

Dal

ší poruchy

, jako jsou:

pokles tělesné hmotnosti, dna, vysoká hladina krevního cukru, krvácení, tvorba modřin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo štítku

lahvičky za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg obsahuje

Léčivou látkou je mofetilis mycophenolas. Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg mofetilis

mycophenolas.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

mikrokrystalická celulosa, povidon, mastek, magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy.

Potahová vrstva tablety:

hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý (E171), makrogol ( 400); černý oxid železitý (E172),

červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení

PVC/PE/PVdC/Al blistr

Velikosti balení: 50, 100, 120, 150, 180, 250 potahovaných tablet.

HDPE lahvička

Velikosti balení: 50, 150 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo

Lek S.A., Warszawa, Polsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován

pod

těmito

názvy:

Česká republika:

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg potahované tablety

Rakousko:

Mycophenolat mofetil Sandoz 500 mg - Filmtabletten

Belgie:

Mycophenolat Mofetil Sandoz 500 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko:

Mycophenolate mofetil Sandoz

Dánsko:

Mycophenolatemofetil Sandoz

Estonsko:

Mycophenolate Mofetil Sandoz 500mg

Finsko:

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletit

Francie:

MYCOPHENOLATE MOFETIL Sandoz 500 mg, Filmtabletten

Řecko:

Mycophenolate mofetil /Sandoz 500 mg δισκία

Maďarsko:

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg filmtabletta

Itálie:

Micofenolato mofetile Sandoz 500 mg compresse rivestite con film

Island:

Mycophenolate mofetil Sandoz

Lotyšsko:

Mycophenolate Mofetil Sandoz 500 mg apvalkotās tabletes

Nizozemsko:

Mycofenolaat mofetil Sandoz 500 mg, filmomhulde tabletten

Norsko:

Mycophenolate mofetil Sandoz

Polsko:

Mycophenolate mofetil SANDOZ 500 mg tabletki powlekane

Portugalsko:

MICOFENOLATO DE MOFETIL SANDOZ 500 mg COMPRIMIDOS

Rumunsko:

Micofenolat mofetil Sandoz 500 mg, comprimate filmate

Slovenská republika:

Mykofenolát mofetil Sandoz 500 mg filmom obalené tablety

Španělsko:

Micofenolato de mofetilo Sandoz 500 mg comprimidos recubiertos con

película EFG

Švédsko:

Mycophenolate mofetil Sandoz

Velká Británie: Mycophenolate mofetil Sandoz 500mg Film-coated Tablet

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 28. 7. 2017

8-3-2018

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid (Active substance: mycophenolate mofetil or mycophenolic acid) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1540 of Thu, 08 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety