MUKOSEPTONEX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MUKOSEPTONEX Nosní kapky, roztok 0,55MG/ML
 • Dávkování:
 • 0,55MG/ML
 • Léková forma:
 • Nosní kapky, roztok
 • Podání:
 • Nosní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MUKOSEPTONEX Nosní kapky, roztok 0,55MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • RŮZNÁ JINÁ NOSNÍ LÉČIVA
 • Přehled produktů:
 • MUKOSEPTONEX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 69/ 189/73-C
 • Datum autorizace:
 • 15-03-2018
 • Poslední aktualizace:
 • 26-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Stránka 1 z 3

sp.zn.sukls234026/2017

PŘÍBALOVÁ

INFORMACE

INFORMACE

PRO UŽIVATELE

Mukoseptonex

nosní kapky, roztok

Carbethopendecinii bromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Přípravek Mukoseptonex je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Mukoseptonex

musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V

příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Mukoseptonex a k čemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mukoseptonex užívat

Jak se přípravek Mukoseptonex užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Mukoseptonex uchovávat

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK

MUKOSEPTONEX A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nosní kapky obsahující povrchově aktivní antiseptikum vhodné v uvedené koncentraci k delšímu

podávání při dezinfekci sliznic horních cest dýchacích.

Chronické záněty nosní sliznice, nosohltanu a vedlejších nosních dutin, pokud nejsou provázeny

zvýšenou sekrecí hlenu nebo pokud zduřená sliznice neucpává nosní průduchy. Přípravek

Mukoseptonex se užívá k doléčení akutních zánětů nosní sliznice, např. po předchozí krátkodobé léčbě

Mukoseptonexem E.

Indikační skupina: otorinolaryngologikum

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

MUKOSEPTONEX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Mukoseptonex:

pokud jste alergický (přecitlivělý) na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mukoseptonex je

zapotřebí:

pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř.

dojde-li k výskytu neobvyklých reakcí, sdělte to svému lékaři.

Vzájemné působení s

dalšími léčivými přípravky:

Stránka 2 z 3

o vhodnosti současného užívání přípravku Mukoseptonex s jinými léčivými přípravky se

poraďte se svým lékařem. Bude-li Vám lékař předepisovat jiné léčivé přípravky, oznamte mu,

že užíváte přípravek Mukoseptonex.

Těhotenství a kojení

Používání přípravku není kontraindikováno během těhotenství a laktace, pokud léčebný zisk převažuje

nad potenciálním rizikem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Mukoseptonex neovlivňuje činnosti (řízení motorových vozidel, obsluha strojů a práce ve

výškách), které vyžadují zvýšenou pozornost.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK MUKOSEPTONEX UŽÍVÁ

Dávkování a způsob podání

Dospělí 5krát denně 2 až 3 kapky.

Děti od 2 let 3krát denně 1 až 3 kapky.

Kojenci 3krát denně 1 kapku vkápnout do každého nosního průduchu.

Minimální odstup mezi dávkami by měl být 5 hodin.

Bez doporučení lékaře by neměl být přípravek podáván déle než 7 dní.

Jestliže jste užil(a)

více přípravku Mukoseptonex, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Mukoseptonex, informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.

Při předávkování nebo náhodném užití přípravku Mukoseptonex dítětem nebo dospělým vyhledejte

okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a)

užít přípravek Mukoseptonex

Pokud zapomenete užít svou dávku ve stanovenou dobu, užijte ji, jakmile si vzpomenete, a dále pak

pokračujte v užívání přípravku ve svých pravidelných časových intervalech, avšak nikdy dávku

nezdvojujte.

Máte

-

li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku Mukoseptonex, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojediněle kožní reakce u přecitlivělých pacientů.

Poruchy kůže a podkoží

Vyrážka (po podání přecitlivělým pacientům)

Při případném výskytu jiných nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí se o dalším užívání

přípravku poraďte se svým lékařem.

5.

JAK PŘÍPRAVEK

MUKOSEPTONEX

UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dohled a dosah dětí.

Stránka 3 z 3

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek

Mukoseptonex obsahuje

Léčivá látka

Carbethopendecinii bromidum 5,5 mg v 10 ml.

Pomocné látky

Dihydrát edetanu disodného, povidon 25, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda.

Jak přípravek

Mukoseptonex

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Mukoseptonex je tekutina čirá bezbarvá až slabě nažloutlá, téměř bez zápachu.

Skleněná lékovka je opatřena uzávěrem, kapací vložkou a štítkem a je uložena do krabičky společně

s příbalovou informací.

Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

VAKOS XT a.s.

Pernerova 646/28a

180 00 Praha 8

Výrobce

VAKOS XT a.s.

Pernerova 32/10

180 00 Praha 8

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

15. 12. 2017

28-11-2018

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8049 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Incruse Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7876 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2809/T/22

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Incruse Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Incruse Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Incruse Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7676 of Fri, 16 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7673 of Fri, 16 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3754/T/26

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7611 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4513 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2430/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4526 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2690/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4342 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2691/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3855 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3259 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2679/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3265 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3755/R/27

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3058 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3875/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2713 of Wed, 02 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4702

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - New authorisation - Commission Decision (2018)2581 of Thu, 26 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4836

Europe -DG Health and Food Safety