Milpro pro psy

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Milpro pro psy 12,5/125 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Milpro pro psy 12,5/125 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Milbemycins
 • Přehled produktů:
 • 9903263 - 1 x 2 tableta - blistr - -; 9903264 - 2 x 2 tableta - blistr - -; 9903265 - 12 x 2 tableta - blistr - -; 9903266 - 24 x 2 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/046/14-C
 • Datum autorizace:
 • 11-07-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro malé psy a štěňata

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

VIRBAC

1ère avenue – 2065m – L.I.D.

06516 Carros

FRANCE

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro malé psy a štěňata

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety pro psy

Milbemycinoximum, Praziquantelum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje:

Léková forma

Milbemycinoximum

Praziquantelum

Milpro 2,5 mg/25 mg

potahované

tablety pro malé

psy a štěňata

Kulaté, béžové až

světle hnědé

tablety s příchutí

masa, s půlící

rýhou na obou

stranách.

Tablety je možné

rozdělit napůl.

2,5 mg

25,0 mg

Milpro 12,5 mg/125

mg potahované tablety

pro psy

Kulaté,

béžové

světle hnědé tablety s

příchutí masa.

12,5 mg

125,0 mg

4.

INDIKACE

U psů: léčba smíšených infekcí vyvolaných dospělci tasemnic a hlístic následujících druhů:

Tasemnice (Cestoda):

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus spp.

Mesocestoides spp.

Hlístice (Nematoda):

Ancylostoma caninum

Toxocara canis

Toxascaris leonina

Trichuris vulpis

Thelazia callipaeda (viz zvláštní dávkovací schéma v bodě 8)

Crenosoma vulpis (snížení intenzity infekce)

Angiostrongylus vasorum (snížení intenzity infekce nezralými dospělci (L5) a dospělci;

konkrétní schémata léčby a prevence onemocnění viz informace o dávkování).

Přípravek lze použít rovněž k prevenci dirofiláriózy (Dirofilaria immitis), pokud je indikována

současná léčba proti tasemnicím.

5.

KONTRAINDIKACE

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro

malé psy a štěňata

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety

pro psy

Nepoužívat u štěňat mladších než 2 týdny a/nebo

o hmotnosti menší než 0,5 kg.

Nepoužívat u psů o hmotnosti menší než 5 kg.

Viz též bod „Zvláštní opatření pro použití“. Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky

nebo na některou z pomocných látek.

Viz též bod „Zvláštní upozornění“.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve velmi vzácných případech je možné u psů po podání veterinárního léčivého přípravku pozorovat

celkové příznaky (jako např. letargie), nervové příznaky (jako např. svalový třes a ataxie) nebo

gastrointestinální příznaky (jako např. zvracení, průjem, nechutenství a výtok slin).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Minimální doporučená dávka: 0,5 mg milbemycinoximu a 5 mg prazikvantelu na kg živé hmotnosti

jednorázově perorálně.

Přípravek se podává s krmivem nebo po krmení.

Tablety mají příchuť masa, snadno se podávají (obvykle je psi a štěňata přijímají dobrovolně i bez

krmiva).

V závislosti na živé hmotnosti psa je dávkování v klinické praxi následující:

Hmotnost

Milpro

2,5

mg/25

mg

potahované tablety pro

malé psy a štěňata

Milpro

12,5

mg/125

mg

potahované tablety pro psy

0,5 − 1 kg

1/2 tablety

>

1 – 5 kg

1 tableta

>

5 – 10 kg

2 tablety

5 − 25 kg

1 tableta

>

25 – 50 kg

2 tablety

>

50 – 75 kg

3 tablety

V případě použití k prevenci dirofilariózy a je-li současně požadováno ošetření proti tasemnicím,

může tento přípravek nahradit monovalentní přípravek pro prevenci dirofilariózy.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Při léčbě nákazy Angiostrongylus vasorum by měl být milbemycinoxim

podán čtyřikrát v týdenních

intervalech. Tam, kde je indikována souběžná léčba proti tasemnicím, se doporučuje jedenkrát podat

tento přípravek a dále po zbývající tři aplikace pokračovat jedenkrát týdně v léčbě monovalentním

přípravkem obsahujícím samotný milbemycinoxim.

V endemických oblastech bude podávání přípravku každý čtvrtý týden působit jako prevence proti

angiostrongylóze snížením zátěže nedospělými stádii parazitů (L5) a dospělými stádii parazitů tam,

kde je indikovaná současná léčba proti tasemnicím.

Při léčbě nákazy Thelazia callipaeda by měl být milbemycinoxim

podán dvakrát v týdenním intervalu.

Tam, kde je indikována souběžná léčba proti tasemnicím, se doporučuje jedenkrát podat tento

přípravek a dále přípravek nahradit monovalentním přípravkem obsahujícím samotný

milbemycinoxim.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání.

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro

malé psy a štěňata

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety

pro psy

Uchovávejte blistry ve vnějším papírovém obalu.

Poloviny tablet by měly být uchovávány v původním

blistru a mohou být použity pro další léčbu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního

obalu (pro polovinu tablety): 6 měsíců.

Uchovávejte blistry ve vnějším papírovém obalu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a

na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Aby mohl použitý program léčby a prevence parazitárních infekcí působit účinně, je nutné zohlednit

informace o nákazové situaci v konkrétní lokalitě a podmínky, za kterých jsou ošetřovaní psi chováni.

Z těchto důvodů se doporučuje způsob léčby konzultovat s veterinárním lékařem.

Po častém a opakovaném používání anthelmintik z jedné farmakologické skupiny se může u parazitů

rozvinout rezistence k takové skupině anthelmintik.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Studie s milbemycinoximem naznačují, že míra bezpečnosti u některých psů plemene kolie nebo

příbuzných plemen je menší než u jiných plemen. U těchto psů by měla být přísně dodržována

doporučená dávka.

Snášenlivost k přípravku u mladých štěňat těchto plemen nebyla hodnocena.

Klinické příznaky u kolií jsou podobné těm, které byly zaznamenány po předávkování v celkové

populaci psů (viz též bod 4.10).

Dle správné veterinární praxe by měla být zvířata zvážena, aby bylo zajištěno správné dávkování.

Léčba psů s vysokým počtem cirkulujících mikrofilárií může v některých případech vést ke vzniku

hypersenzitivních reakcí, jako jsou bledé sliznice, zvracení, třes, namáhavé dýchání nebo nadměrné

slinění. Tyto reakce souvisí s uvolňováním proteinů z mrtvých nebo umírající mikrofilárií a nejsou

přímým toxickým účinkem přípravku. Použití u psů trpících mikrofilarémií se proto nedoporučuje.

V oblastech s rizikem výskytu dirofilárií nebo v případě, že je známo, že pes pobýval v takových

oblastech se před použitím přípravku doporučuje konzultace s veterinárním lékařem , aby se vyloučila

přítomnost souběžného napadení Dirofilaria immitis. V případě pozitivní diagnózy je před podáním

přípravku indikována adulticidní léčba.

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. V případě echinokokózy musí být dodržovány zvláštní

pokyny týkající se léčby a opatření následujících po léčbě a k zajištění bezpečnosti osob. Problém by

měl být konzultován s parazitologem nebo odbornými parazitologickými pracovišti. Pokud

navštívil

oblasti, kde

se vyskytuje

Echinococcus

doporučuje se konzultace s

veteriná

rním

lékařem.

Nebyly provedeny žádné studie se silně oslabenými psy nebo s jedinci s vážně ohroženou funkcí jater

nebo ledvin. Přípravek se nedoporučuje takovýmto zvířatům podávat nebo jen po zvážení poměru

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

U psů mladších než 4 týdny je nákaza tasemnicemi neobvyklá. Léčba zvířat mladších než 4 týdny

kombinovaným přípravkem proto není nutná.

Bezpečnost uživatele – Prosím čtěte před každým použitím:

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření tablet, především dítětem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

V experimentální studii bylo prokázáno, že tato kombinace léčivých látek je dobře snášena chovnými

fenami, a to i během březosti a laktace. Jelikož specifické studie s tímto přípravkem nebyly provedeny,

přípravek v období březosti a laktace podávejte pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce

Současné podání kombinace prazikvantel/milbemycin

oximu se selamektinem je dobře snášeno. Nebyly pozorovány žádné interakce při podávání

doporučené dávky makrocyklického laktonu selamektinu v průběhu léčby kombinací účinných látek

obsažených v tomto přípravku při doporučeném dávkování. Z důvodu absence dalších studií je třeba

dbát zvýšené opatrnosti v případě současného užívání přípravku spolu s jinými makrocyklickými

laktony. Rovněž nebyly provedeny žádné podobné studie u zvířat v reprodukci.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Nebyly pozorovány žádné jiné příznaky než ty, které byly zaznamenány při doporučeném dávkování

(viz bod Nežádoucí účinky).

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro

malé psy a štěňata

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety

pro psy

1 krabička s 2 tabletami obsahující 1 blistr po 2

tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička se 4 tabletami obsahující 2 blistry po 2

tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička s 24 tabletami obsahující 12 blistrů po

2 tabletách

(dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička s 2 tabletami obsahující 1 blistr po 2

tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička se 4 tabletami obsahující 2 blistry po 2

tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička s 24 tabletami obsahující 12 blistrů po

2 tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička se 48 tabletami obsahující 24 blistrů

po 2 tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

22-10-2018

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Active substance: Afoxolaner / milbemycin oxime) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)6977 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003842/WS1338/0015/G

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/05/264 (Roche Registration GmbH)

EU/3/05/264 (Roche Registration GmbH)

EU/3/05/264 (Active substance: Cholest-4-en-3-one, oxime) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6995 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/081/04/T/02

Europe -DG Health and Food Safety